Är tropiska åskväder en dämpande återkoppling?

WattsUpWithThat är sannolikt världens mest välbesökta vetenskapsblogg. De flesta av inläggen, men inte alla, handlar om klimatet, så den är då också världens mest välbesökta klimatblogg.

De fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna gillar inte WattsUpWithThat. Det har jag till exempel märkt när jag kommenterar artiklar på Facebook. Länkar jag till WattsUpWithThat, kallar klimataktivisterna den för en förnekarblogg. Där står ju om fakta och vetenskapsresultat som aktivisterna absolut inte vill veta av.

En av skribenterna på WattsUpWithThat är Willis Eschenbach, som verkar ha haft ett långt och äventyrligt liv. Han är en amatörforskare, vilket i somligas ögon är något negativt. Det är då folk som inget vet om vetenskapshistoria, och därmed inte känner till att duktiga amatörer ofta har bidragit till att föra vetenskap, och även teknik, framåt.

Sedan kan man fråga sig vem som är proffs och vem som är amatör, egentligen. Michael Mann är klimatforskare, och borde då vara expert, men när det gäller statistik verkar han vara ganska okunnig. Vilket är ett problem när så många av hans vetenskapliga studier har handlat om statistiska analyser av data.

Steve McIntyre, Ross McKitrick och Nic Lewis kommer från andra områden än klimatvetenskapen, men är alla experter på statistik. Skulle det då spela någon roll om det är klimatdata eller andra typer av data de analyserar? De är ändå experter och proffs på just sådant.

Eschenbach har bott i tropiska områden i många år. Han har på nära håll studerat vädret där. Vilket gör honom till mer expert på tropiskt väder än klimatforskaren som sitter vid sin dator och programmerar klimatmodeller.

På grund av sina erfarenheter, har Eschenbach fått en idé. Eller vi kan kalla den en vetenskaplig hypotes som kan gå igenom den vetenskapliga processen.

Den vetenskapliga processen innehåller förresten ingen omröstning eller opinionsundersökning bland forskarna. Den som tror att opinionsläget bland forskarna är intressant, och kan avgöra vetenskapliga spörsmål, vet ingenting om hur vetenskap går till.

Nåväl, tillbaka till Eschenbachs hypotes. Den handlar om tropiska åskväder och att de kan motverka uppvärmning. Han har tagit upp den flera gånger på WattsUpWithThat, bland annat i ett inlägg för några dagar sedan.

Under sina många år på öar i tropikerna, insåg han att när havsvattnet värms upp, så bildar den dunstande vattenångan så småningom åskmoln. Dessa åskväder tycks bildas tidigare på eftermiddagen när det är mycket varmt, än när det är lite mindre varmt. Dessa åskväder kyler havet, på olika sätt. Alltså, menar Eschenbach, borde de vara en dämpande återkoppling, som motverkar uppvärmning. Värms havsvattnet upp tidigare under dagen, kommer ju de kylande åskvädren tidigare.

Eschenbach har analyserat data från satelliter och funnit stöd för sin hypotes. Bland annat bryter det linjära sambandet mellan tillgänglig energi och temperatur samman när havsvattnet blir varmare än 27 °C. Att det finns ett linjärt samband, som gäller för alla energier och temperaturer, är en viktig del av klimathotstron. Faller det, för några energier, några temperaturer och/eller några regioner, faller också föreställningen om att mer växthusgaser i atmosfären ska orsaka stora och farliga klimatförändringar.

Haven blir sällan varmare än 30 °C. Det tyder på att det finns någon mekanism som hindrar det från att bli så varmt, en mekanism som nästan alltid finns där. Den mekanism kan vara att det bildas åskväder när havsvattnet blir tillräckligt varmt.

Klimathotstron bygger också på att det finns förstärkande återkopplingar som mångdubblar den ursprungliga effekten av mer koldioxid i atmosfären. Framför allt handlar det om att molnigheten ska förändras och halten av vattenånga öka, vilket bägge delarna ökar på uppvärmningen. Det finns inga bevis för någondera av dessa återkopplingar existerar.

Återkopplingen från vattenånga är tänkt att ske genom att den relativa luftfuktigheten förblir konstant. Den relativa halten är den verkliga halten dividerad med den maximala halt som luften kan innehålla. Eftersom varmare luft kan innehålla mer vattenånga, innebär det att halten av vattenånga ska öka i absoluta tal. Vilket ger en större växthuseffekt.

Mätningar av halten av vattenånga, visar i stället att den relativa halten har sjunkit i takt med att atmosfären har blivit varmare. Den påstådda återkopplingen från vattenånga är alltså motbevisad. Såvida det inte är något fel på mätningarna. Typiskt nog för klimatvetenskapen, försöker många hävda just det. När mätdata och modellresultat inte stämmer överens, brukar riktig vetenskap i första hand försöka hitta något fel på modellerna. Inom klimatvetenskapen, i alla fall delar av den, försöker man i stället hitta fel på mätningarna.

Återkopplingen från vattenånga hänger ihop med den där hetfläcken (hotspot) som ska finnas över tropikerna, enligt klimatmodellerna, men inte går att hitta i mätningar från verkligheten. Alltså ytterligare ett bevis för att den antagna återkopplingen från vattenånga inte existerar i verkligheten.

När mer vatten avdunstar, kan det inte bara bli mer vattenånga, utan också mer moln. Bland annat åskmoln. Jag begriper inte riktigt hur den där förstärkande återkopplingen från moln är tänkt att fungera. Den verkar rent av underlig. Blir det fler låga moln, så kyler de, och inte värmer. Visserligen är moln både i vägen för solljus och för värmestrålning, men det allmänt vedertagna är att det förstnämnda dominerar för låga moln och det sistnämnda för höga moln. Åskmoln är dessutom mörkare än de flesta andra moln, och skymmer därmed solljus extra mycket.

Eschenbachs hypotes om tropiska åskväder är intressant och väl värd att undersöka närmare. IPCC lär ignorera den om den inte publiceras som en vetenskaplig studie i en vetenskaplig tidskrift. Kanske ignoreras den även då. Det lär inte bli lätt för Eschenbach att få en vetenskaplig studie publicerad, eftersom den skulle strida mot klimathotstrons dogmer. Får han den publicerad, lär de fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna i alla fall ignorera den.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AG

  https://api.semanticscholar.org/CorpusID:29245302

 2. Lasse

  Tack Lars Kamèl

  Denne Willis E är en intressant figur som bollar med CERES siffror och visar på väldigt intressanta samband.
  Den senaste artikeln var ytterligare en som visar på negativ återkoppling av energiflödet vid ekvatorn.
  Mer energi mindre värme!
  Han är dessutom lättförstådd.
  Väl värd att läsa och studera.

 3. Adepten

  # 1 AG

  Ja ryssarna har fattat det där med molnens återkoppling på klimatet.
  Men det finns även forskning som visar på hur antropogent CO2 förstärker uppkomsten av åskmoln. Att de har en positiv återkoppling vilket klimatalarmister inte gillar.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140728153933.htm

 4. Rolf Mellberg

  Suveränt inlägg Lars, stort tack.

  Men jag undrar om du, eller klimatvetenskapen i allmänhet kan hålla med om följande:

  När vatten dunstar vid havsytan binds stora mängder energi (ångbildningsvärme) Denna ånga stiger till rätt stora höjder (genom åskmoln) och när ångan kondenserar släpps denna väldiga energi fri på ganska hög höjd. Där – eller kanske efter ytterligare konvektion mot ännu högre höjder – kan energin fritt stråla ut i rymden.

  Jag antar att man måste betrakta denna mekanism som en negativ feedback, högre yt-temperatur i havet leder till större utstrålning. Jag har visserligen inte i minnet från vilka nivåer utstrålning till rymden främst sker.

  Synpunkter?

 5. Lasse

  Här kommer lite mer om solen och molnen.
  Det verkar som om molnen inte bildas i samma omfattning utan aerosoler.
  Kan väl konstatera att man inte behöver vara snille för att fatta det 😉
  https://www.youtube.com/watch?v=mVUZ2FOzbyY

 6. Rolf Mellberg

  Och här kommer en repris från en två dagar gammal kommentar:

  Ja, Willis är verkligen imponerande, sådana som han borde vi ha fler av.

  Detta att tropikerna har en god klimatologisk stabilitet påminner mig om något har läst. (kanske av Lindzen?)

  Under de senare istiderna har temperaturdiffen mellan tropikerna och arktis legat på ca 60 C.
  Nu ligger den differensen runt 40.
  Under jordens varma perioder låg den runt 20.

  Kan någon följare här bekräfta och kanske komplettera med information om hur stabil tropikernas temperatur varit? (d.v.s. över mycket långa geologiska perspektiv)

  En annan analys av Willis som inte går av för hackor är även den rätt färsk:
  https://wattsupwiththat.com/2020/09/15/cooling-the-hothouse/

 7. Ivar+Andersson

  ”Den vetenskapliga processen innehåller förresten ingen omröstning eller opinionsundersökning bland forskarna.”
  Det är bara inom klimatforskningen som opinionsundersökningar används för att styrka en ovaliderad teori.

 8. Lasse

  Michael Moore får Nobels fredspris 2021?
  Ny avslöjande film om klimatfrågan:
  http://www.drroyspencer.com/2020/09/climate-hustle-2-premieres-this-evening-at-8-p-m/

  Rolf Mellberg-dina funderingar är säkert korrekta. Efter en orkan brukar vattentemperaturen sjunka rejält.
  Vi hade nyligen 5? aktiva system i Atlanten vilket var rekordmånga. Nu är det helt fritt från varningar.
  Noterar att R Pielke intervjuas i texten ovan.
  Ingen ökning av orkanerna .

 9. Rolf Mellberg

  #1 AG

  (skriv gärna någon rad vad saken handlar om….)

  Putin och ryssarna gnuggar händerna!!!

  Ytterst intressant, en 17 år gammal rapport, (undrar om den har kritiserats eller bara ignorerats) Åskmolnens roll (och cyklonernas) behandlas men även solens påverkan genom solvind + UV och annat!

  Att ryssarna är högkompetenta inom rymdforskning vet vi sedan 60-70 år och kanske är det därför deras klimatmodell är bäst?

  Medan vi i vårt ”överlägsna demokratiska” väst har kommit att odla en urspårad väckelserörelse i form klimatapokalypsen så jobbar kanske ryssarna med sunda vetenskapliga metoder??? (som de tvingades lära sig följa för att ta sig upp i rymden)

  De ser nog med förtjusning hur väst skjuter sig i foten med alarmism och med en hysterisk (allaramest tyskt) utbyggnad av förnybart,
  Detta då sådana länder blir tvungna att bygga gaskraft för att kunna balansera mot effektbehovet och då har ryssarna ett ”offer that can´t be refused”.

  Putin stärker sin geopolitiska position rejält med vågen av europeisk förnybart medan man själv ser fram emot lite bättre klimat i europeiska och sibiriska delen av sitt jätterike.

  Och vi kör vidare med en ganska dysfunktionell demokrati, illustrerad av korkskallar som ägnar sig åt något de kan förstå sig på t ex plastpåseskatt.

 10. Hej Lars K
  och övriga kommentatorer. WillisEschenbach hade idén om att tropiska åskväder hade en reglerande funktion redan för 15 år sedan. Jag hörde talas om idén på klimatskeptisk mejl-lista och roade mig med att kalla de tropiska åskvädren för

  ”jordens svettkörtlar”.

  Han har utvecklat teorin sedan dess. Då handlade det i stor utsträckning om att centrum för åskmolnen var som en skorsten där den fuktiga luften steg långt över den höjd där den normalt utfälls som vattenånga och därmed kunde stråla ut ännu effektivare. Nu har han kompletterat med att molnen brer ut sig och därmed också ökar albedot.

  Egentligen borde regeln om moln som positiv eller negativ återkoppling besvaras med att där solen lyser är de en negativ återkoppling, där solen inte lyser är de en positiv återkoppling.

  Jag fördeställer mig att detta är mer relevant än frågan om höga och låga moln.

 11. Lars Kamel

  #1 AG: Intressant att andra har haft liknande idéer som Willis Eschenbach. Jag undrar om han känner till den artikeln?
  #4 Rolf Mellberg: Avdunstning är en av kylmekanismerna för jordytan. Jag har inte satt mig in i hur klimatmodellmakarna tänker, men de borde begripa det. De verkar räkna med att energin kommer tillbaka till jordytan med regn, men borde väl ändå begripa att det finns energiförluster så att inte allt kommer tillbaka?

 12. Lars-Eric+Bjerke

  #4 Rolf Mellberg
  ”Jag har visserligen inte i minnet från vilka nivåer utstrålning till rymden främst sker.”

  Inom vattenångans absorbtionsområde, som täcker en stor del av strålningsspektrumet sker utstrålning till rymden från kanske 2 km och uppåt. Avdunstning och konvektion från marken till övre delarna av troposfären får här stor betydelse för värmetransporten. Inom koldioxidens absorbtionsområde sker utstrålningen från högre nivåer i troposfär och stratosfär. På hög höjd i stratosfären finns ju mycket lite vattenånga och knappt några moln.
  https://klimatupplysningen.se/mer-om-stralning-atmosfaren/

 13. Daniel+Wiklund

  Väldigt intressant inlägg. Bra att det finns ljus i klimatmörkret.

 14. Lasse

  Kan väl påminna om en av alla svagheter som modellerna har-de uppvisar en uppvärmning vid ekvatorn, något som inte finns i verkligheten.
  Willis förklarar varför!

  Ett system med negativ reaktion på ökningar är stabilt.

 15. Daniel+Wiklund

  OT Nu är Greta, Greenpeace och MP glada. Det blir ingen utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Greta twittrar glad som en fågel att det är en seger för demokratin och det hållbara samhället. Men Preems vd säger att det är ett ”beslut fattat helt och hållet på kommersiella grunder”. Ett fyrfaldigt leve för dom förnybara drivmedlen. Undrar vad det är för drivmedel som MP får kraft ifrån.

 16. Lars-Eric+Bjerke

  #14 Lasse
  ”de (modellerna) uppvisar en uppvärmning vid ekvatorn, något som inte finns i verkligheten.”

  UAH visar ungefär samma uppvärmning vid ekvatorn som globalt.
  https://klimatupplysningen.se/uah-augusti-2020/

 17. Simon

  Ännu en jättebra artikel, tack!

  OT
  Går fort med slutsatserna i mediabranschen tydligen. Efter att i alla år kallat de som haft goda kunskaper om vad som hände Estonia, inte minst ögonvittnen och skeppsexperter för ”konspirationsteoretiker” så tycks media nu unisont göra en helomvändning i frågan.

 18. Sören+G

  När jag i 19-årsåldern var en kortare tid på sjön byggde man på fartygsdäcket upp en bassäng som kontinuerligt pumpade in havsvatten. Nära ekvatorn höll vattnet alltid 28 grader.

 19. Lars-Eric+Bjerke

  #4 Rolf Mellberg

  I vanliga energibalanser för jorden anges följande transportmekanismer för energitransport från marken till övre troposfären:
  Termik 24 W/m2
  Vattenånga 78 W/m2
  Värmestrålning via infraröda atmosfäriska fönstret 40 W/m2
  Övrig värmestrålning från marken 26 W/m2
  Den värmestrålning från marken som påverkas av växthusgaser är alltså enbart 26 W/m2 att jämföra med den totala energitransporten av 168 W/m2 till övre troposfären.
  Så vattenångan har, precis som du skrev, stor betydelse för värmetansporten från jorden.

 20. Rolf Mellberg

  #17 Simon

  Tänk om det är så att hela mediabranchen har nått en tipping point, att det plötsligt blir mode att gå emot maktens intressen?
  Det var ju inte länge sen det svängde abrupt vad gäller 40 familjer, vilket Paulina beskriver så fantastikst väl här:
  https://www.dagenssamhalle.se/kronika/nar-murarna-ramnar-i-asiktskorridoren-33660

 21. Adepten

  #17 Simon

  Det var inte någon krock med ubåt eller okänd farkost, det var bogvisiret som lossnade och slog hål på båten.

 22. Rolf Mellberg

  Här var det NYHETER – aldeles färska nyheter !!!

  🙂

  https://wattsupwiththat.com/2020/09/28/improved-models-show-stronger-climate-change-signal-in-the-tropical-atlantic-or-not/

 23. Simon

  #21 Adepten
  Ja jag har ingen aning. Jag var varken med själv eller är någon skeppsexpert. Konstaterar dock att det går fort i mediebranschen när alla rusar i samma riktning. Vi får helt enkelt vänta och se.

 24. Daniel+Wiklund

  OT Isabella L är glad idag. Hon säger ”Det visar att när politiken går före och tydligt visar vilken riktning som vi vill se så görs investeringarna efter det”. Text-tv fortsätter ”MP (varför inte regeringen) har tidigare sagt nej till oljekoncernens utbyggnad, med hänvisning att en sådan hotar klimatmålen. Nu är jag väldigt glad över att Preem, precis som många andra industrier, ser att vi behöver ställa o till förnybart och att det är framtiden säger Isabella L. Vilken tur att vi har politiker som leder oss på den rätta klimat vägen. Bra gjort av ett fyraprocentparti att ha sån makt.

 25. Sören+G

  #24 Daniel+Wiklund
  “Det visar att när politiken går före och tydligt visar vilken riktning som vi vill se så görs investeringarna efter det”.
  Går före vetenskapen? Och konsekevensanalys.
  Att jobben flyttar utomlands?

 26. Stefan Gustavsson

  52 procent av befolkningen i Malung ville inte ha vindkraft i folkomröstningen. Återigen ett exempel på att folket vill något annat än sina politiker!
  Hoppas nu bara politikerna respekterar folkets vilja också, men det litar jag inte riktigt på!

 27. Rolf Mellberg

  #22 Mig själv

  Jag vill tillägga att länken pekar på forskning som säger att genom att köra modellerna med ett finare raster så blir resultaten i tropiska trakter rejält annorlunda än med grövre, citat:

  “We were somewhat surprised by the clear difference”, says Professor Latif. “But it clarifies that our understanding of all the developments associated with climate change is still immature”

  Eller lite mer rått uttryckt, dessa modeller är bara SKIT!

 28. Lasse

  #27 Rolf M
  Kan man travestera Löfven ”Vi har varit naiva”
  De modellerar fram ett lite mindre område med uppvärmning, men detta syns inte här:
  https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#sstanom
  Modellerna visar inte den negativa korrelation som Willis E har visat!

 29. Rolf Mellberg

  Jag vill fälla ytterligare en kommentar till detta ytterst viktiga inlägg. Det är att återge synpunkter från en av de främsta vetenskapsmännen inom hela detta enorma fält: Jasper Kirkby som jobbat med Cloud-projektet inom Cern, en instutition där man har en oerhört grundmurad tradition att jobba seriöst.

  Läs gärna hela texten enligt länken men jag gör ett klipp om du vill komma till det mest väsentliga:

  Q: Will humanity succeed in preventing catastrophic climate change?
  A: I am an optimist, so I believe there is always a way out of everything. It’s very understandable that people want to freeze the exact temperature of Earth as it is now because we don’t want to see a flood or desert in our back garden. But I’m afraid that’s not how Earth is, even without the anthropogenic influence. Earth has gone through much larger natural climate oscillations, even on the recent timescale of homo sapiens. That being said, I think Earth’s climate is fundamentally stable. Oceans cover two thirds of Earth’s surface and their latent heat of vaporisation is a huge stabiliser of climate – they have never evaporated nor completely frozen over. Also, only around 2% of CO2 is in the atmosphere and most of the rest is dissolved in the oceans, so eventually, over the course of several centuries, CO2 in the atmosphere will equilibrate at near pre-industrial levels. The current warming is an important change – and some argue it could produce a climate tipping point – but Earth has gone through larger changes in the past and life has continued. So we should not be too pessimistic about Earth’s future. And we shouldn’t conflate pollution and climate change. Reducing pollution is an absolute no brainer, but environmental pollution is a separate issue from climate change and should be treated as such.

  Läs allt här:
  https://cerncourier.com/a/lofty-thinking/

 30. Robert+Norling

  Förvaltningsstiftelsen, som formellt heter Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

  Förvaltningsstiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakten och programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR.
  Om Du har Du frågor om Förvaltningsstiftelsen och dess arbete är Du alltid
  välkommen att kontakta oss.
  Postadress c/o Institutet för Mediestudier – Pustegränd 1-3 118 20 Stockholm
  E-post info(a)forvaltningsstiftelsen.se

  Undrar om det är en tillfällighet eller ett lyckligt sammanträffande att nedanstående företag och organisationer finns på samma adress:

  Miljöpartiet De Gröna Stockholmsdistriktet
  Grön Ungdom Riksorganisationen
  Grön Ungdom Region Stockholm
  Grön Ungdom i Stockholmsregionen
  Insamlingsstiftelsen Green Forum
  Miljonkulturell ungdom – MIKU
  Stiftelsen Cogito (ekonomisk förening verksamhet?)
  Gröna Studenter

 31. Robert+Norling

  Kompletterar listan på Pustegränd 1-3.

  Gröna Seniorer
  Cogito var Den gröna tankesmedjan Cogito.
  Green Forum Insamlingsstiftelse

  Insamlingsstiftelsen Green Forums ändamål är att med insamlade medel verka för långsiktigt uthålliga demokratiska samhällen som lever och verkar inom naturens ramar.

 32. Robert+Norling

  FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN

  OM STIFTELSEN

  Förvaltningsstiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakten och programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR. Stiftelsen skapades för att – genom att äga och förvalta samtliga aktier i programföretagen – främja oberoendet för radio och tv i allmänhetens tjänst, public service. Detta ger programbolagen en självständig ställning eftersom de inte ägs av vare sig staten eller kommersiella intressen. En av de viktigaste uppgifterna för stiftelsen är att utse ledamöter i de tre programföretagens styrelser.

  Stiftelsen har inte något inflytande över programmen eller dess innehåll. Det har inte heller programbolagens styrelser utan enbart respektive bolags företagsledning. Riksdagen beslutar om tv-avgiftens storlek och om tilldelning av medel till programbolagen.

 33. Ann+lh

  # 6 Rolf M
  Rolf! Du skrev om konstant temperatur vid ekvatorn och om temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polerna. Och Du minns inte varifrån Du fått det.
  Möjligen har Du fått det i följande inlägg som refererade till en ny rapport från Lindzen ”En överförenklad bild av klimatets uppförande baserad på en enda process kan leda till förvridna slutsatser:
  https://klimatupplysningen.se/%EF%BB%BFett-forenat-eu-grona-skaklar%EF%BB%BF%EF%BB%BF/

  För övrigt högaktuellt idag när aktivisterna ”vunnit” över vetenskap och sunt förnuft i slaget om Preemraff.

 34. Kristian+Fredriksson

  Att tyfoner och hurricane kyler ner ytan såg jag i realtid för ett par år sedan då det var en tyfon som drog fram längs Australiens nordöstra kust. Earth nullsoft kan visa temperatur på ytan och temperaturen på ytvattnet sänktes kraftigt i dess spår. Jag tänker mig att värmen lyfts upp med enorm effekt och sedan avges på högre höjd.

  Eschenbachs ide’ är ju att ju högre temperatur det blir på ytvattnet ju större blir avdunstningen och då även nerkylnigen. Jag tror att temperaturrekordet på ytvatten är ca 36 C i Persiska viken.

 35. Lars-Eric+Bjerke

  #11 Lars Karmel
  ”De (modellerarna) verkar räkna med att energin kommer tillbaka till jordytan med regn, men borde väl ändå begripa att det finns energiförluster så att inte allt kommer tillbaka?”

  Kondensationsvärmen tas upp av den omgivande luften och strålning till rymden, annars hade aldrig vattenångan kondenserat. Ju högre höjd där kondensationen sker ju mer värme strålar ut eftersom det finns mindre och mindre vattenånga som kan absorbera värmestrålningen ovan molnen. Vi åskväder är strömningen komplex eftersom regn/hagel kan gå upp och ner flera gånger i åskmolnen. Där kan också kondensation ske på regndropparna/hagel. Förångning kondensation står för hälften av värmetransporten till övre troposfären.

 36. Daniel+Wiklund

  Idag slog åskan ner i Lysekil. Det är väl lika bra att lägga ner stålverket i Luleå så snabbt som möjligt. Eftersom dom släpper ut så mycket koldioxid. Planeten, MP och Greta kan inte vänta tills Hybrit finns på plats, dit är det ju 15-20 år.

 37. Rolf Mellberg

  #36 Daniel

  Först vill jag betvivla att det överhuvudtaget kommer att bli tekniskt/ekonomiskt möjligt att göra stål så här.

  Men om det lyckas så blir det nog i östasien man kommer att dra någon nytta av den teknik vi skattebetalare nu finansierar utvecklingen för.

  De som kan producera vätgas till lägsta kostnad, (troligen med 4gen kärnkraft) kan i så fall koka hybrit-stål

 38. En annan

  Lövin ska avgå, bra där, men var kommer hon att poppa upp nästa gång? Presstalesm…kvinna för vilken organisation?. Eller helt enkelt gå tillbaka till svensk damtidning, hon har ju trots allt vant sig vid en ganska hög inkomst så jag tror att hon dyker upp i någon ngo sponsrad av typ FN.

 39. Fredrik S

  Lite ot men har läst om Preemföljetongen och dess avslut idag och kan konstatera att mp har under sex år vid makten skapat en rutten bananstat.

 40. Lars-Eric+Bjerke

  Konstigt nog har jag inte hört någon journalist som ställt följande fråga till Preem- Vad händer nu med er restolja när ni inte kommer göra diesel, bensin och flytande svavel av den?

 41. Lars-Erik B #40

  Jag läste någonstans att Preem är uppköpt av en marockansk miljardär. Om så är fallet så bygger de väl sitt raffinaderi där för oljan, samt håvar hem skattepengarna från EU och svenska staten för fossilfritt bränsle i Lysekil. De kommer att tjäna storkovan på att MP styr landet.

 42. Fredrik S

  Lars Eric Bjerke #40

  Nä, den essentiella frågan verkar obegripligt nog inte ha ställts varken till Preem eller någon annan inblandad.

  Det skrivs mest om mp’s seger och att Preem ska satsa på förnybart.

 43. Daniel+Wiklund

  Dom kommer väl att bygga en vätgasfabrik, till det ger nog energimyndigheten pengar. Energimyndigheten har ju redan gett Hybrit minst en halv miljard, dom behöver ju vätgas.

 44. Lars-Eric+Bjerke

  #41 Ingemar Nordin,

  ”Jag läste någonstans att Preem är uppköpt av en marockansk miljardär.”

  Mohammed al-Amoudi köpte raffet 1994 från Staten, KF och Neste och har ägt det sedan dess. Han har också sedan länge andra affärsintressen i Sverige plus en svensk fru. Han är en duktig affärsman som startade med två tomma händer. Finns det någon substans i dina förmodanden?

 45. Lars-Eric+Bjerke

  #43 Daniel Wiklund
  ”Dom kommer väl att bygga en vätgasfabrik.”

  Alla raffinaderier med krackers använder vätgas ofta med egen tillverkning från metan eller genom elektrolys. Vätgasen krävs när man krackar länga kolkedjor för att fästa på de kolbindningar som ”blir lediga”.

 46. Lars-Erik B #44,

  Jag betvivlar inte att Mohammed al-Amoudi är en duktig affärsman. Men du fråga vad Preem skulle göra med sin restolja. Och då tycks mig mitt svar vara en bra affärsidé. Håller du inte med?

 47. Lasse

  Regeringen ställer upp med 50 miljarder i riskkapital för gröna investeringar.
  Klart att en affärsman med Saudikoppling men ursprungligen från Etiopien är lockad.
  Likt USAs president har han näsa för affärer. Lite stor ibland eftersom han var en av dem som satt på ”hotell” i Saudi nyligen.
  Fö så hjälpte han Saudi med att bygga oljelager på 1990 talet, tillsammans med Svenska företag. Huvudkontoret för det längst upp på Biblioteksgatan.

 48. Daniel+Wiklund

  Nyss på rapport om Preem i Lysekil. Kommunen tror att det trots beslutet om raffinaderiet kommer att gå bra, pga Preems satsningar på gröna investeringar. MP styr verkligen just nu.

 49. Daniel+Wiklund

  # 45 Lars-Eric B. Preem skriver ”Vi har ambitionen och planerar att producera framtidens drivmedel. Vi undersöker tex möjligheten att bygga en vätgasfabrik för att producera grön vätgas till vår tillverkningsprocess. Vi vill kort sagt producera ännu fler gröna produkter på ett ännu effektivare sätt”. Det var mycket grönt där, låter som att Preem sysslar med grönssaksodling. (eller gör reklam för dom gröna)

 50. Ivar+Andersson

  ”Lövins hemliga spel före Preems beslut”
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/lovins-hemliga-spel-fore-preems-beslut/

 51. Peter Stilbs

  Jag lyssnade på ett föredrag av Pierrehumbert (han har skrivit en bra bok om klimatfysik – han är ursprungligen fysiker) på MISU för ca 10 år sedan(?) – han drog bl.a. fram som allmängods att havsytvattnet inte kan bli varmare än ca 30C, helt enkelt pga att den ökade avdunstningen vid förhöjd temperatur blir en negativ återkoppling, som självreglerar genom avdunstningskylning mot ca 30C, även om lufttemperaturen skulle stiga väsentligt högre än så.

  Jag har dock senare inte lyckats hitta någon ref till detta, men inte letat så intensivt heller.

  Man bör notera att ett sådant förhållande helt tar udden av påståenden om ökad korallblekning etc etc genom global warming

 52. AG

  51: https://journals.ametsoc.org/jcli/article/14/5/633/29095/On-the-Relationship-between-Tropical-Convection