Befinner vi oss i en klimatkris? 2

Elsa Widding återkommer här med den andra delen om den påstådda klimatkrisen:

 

I detta avsnitt fortsätter jag att ifrågasätta påståendet att vi befinner oss i en klimatkris. Är det inte snarare en miljökris än en klimatkris som vi närmar oss med stormsteg?

Att många människor bär på uppfattningen att vi befinner oss i en akut klimatkris är kanske inte så konstigt om man lyssnar till vad som förmedlas via våra medier. Jag vill gärna poängtera hur fel slutsatserna kan bli om man inte intresserar sig för den vetenskapliga dimensionen av problemet.

Växthusgaserna utgör två procent av atmosfären och av denna lilla andel växthusgaser så utgör koldioxiden 4% och vattenånga 95 %. Av dessa 4 % som är koldioxid så påstås människan ligga bakom 5 % enligt IPCC och 3,4 % enligt rutbilden som jag visar. Bilden kommer från boken ”Inconvenient facts, The Science that Al Gore doesn´t want you to know” av Gregory Wrightstone.

Om man utgå ifrån att det förhåller sig med klimatet ungefär så som IPCC förutsätter så är det fortfarande rätt magstarkt att tala om en kris.

Märkligt är också hur IPCC förklarar 1900-talets temperaturvariationer. Temperaturen steg mellan åren 1910-1940, ungefär lika mycket som under 1975 till 2000. Efter 1940 sjönk den med ca 0,4 grader fram till 1975 för att återigen stiga mellan åren 1975 till 2000.

Varför den har ansetts stiga sedan slutet av sjuttiotalet (när satellitmätningarna tog i bruk) kan ju inte ha undgått någon. Det handlar enligt IPCC om en förstärkt växthuseffekt på grund av en ökad halt av koldioxid i atmosfären. Varför den sjönk dessförinnan, efter 1940 och fram till 1975, anses bero på en kraftig utbyggnad av kolkraft och föroreningar i luften som har varit avkylande. Vad IPCC däremot har svårt att förklara är temperaturökningen mellan de varma åren 1910-1940. Därför säger man att solen spelade en roll för temperaturutvecklingen under denna period men inte efter 1950. Det är istället den ökade växthuseffekten som har varit en starkt bidragande orsaken efter 1950, när koldioxidhalten i atmosfären började öka på allvar.

Det som känns lite märkligt är att under åren 1975 till 2000 steg koldioxidhalten från 330 ppm till 370 ppm, dvs. bara 1,12 gånger. Under samma period steg temperaturen med hela 0,5 grader vilket är flera gånger mer än vad som rimligen kan förklaras med växthuseffekten och våra utsläpp av koldioxid enligt IPCC:s tankesätt och modeller. Detta skriver Gösta Pettersson om i sin bok Falskt Alarm.

Men vad var det då som tryckte upp temperaturen under dessa 25 år undrar jag?

I dagens avsnitt nämner jag också alla de mätningar av koldioxidnivåerna i atmosfären som gjordes med kemiska metoder innan Chales Keeling startade med mätningarna på Hawaii 1958. Med dessa kemiska metoder har man kunnat fastställa koldioxidhalten i luften ända sedan 1800-talets början. Gösta Pettersson påminner i sin bok Falskt Alarm att det finns kända mätresultat av mer än 200 000 sådana kemiska analyser från tiden för 1960.

Mätvärden visar att under 1940-talet så steg inte koldioxidhalten utan den sjönk. Det intressanta är att ökningen av koldioxidnivån decennierna före 1940 svarar mot den kraftiga globala uppvärmningen av jorden under tidigt 1900-tal. Den efterföljande temperatursänkningen får koldioxidnivån att falla.

Koldioxid uppför sig inte som vattenånga och metan i atmosfären. Det logaritmiska förhållandet betyder att ju mer koldioxid i atmosfären desto svårare blir det att få upp temperaturen. Det var en av Ahrenius upptäckter. Jag redovisar Richard Lindzens arbete med att visa hur lång tid det tar att nå 2-gradersmålet givet olika klimatkänsligheter.

Vad jag vill säga med allt detta är att det finns oerhört mycket att fundera på och det är långt ifrån självklart exakt hur allt hänger ihop eller om människans bidrag till växthuseffekten ens har någon signifikant betydelse för temperaturutvecklingen. Ett råd till alla är att inte dra förhastade slutaster utan också lyssna på de vetenskapsmän och kvinnor som sätter frågetecken kring hur mycket vi människor förmår att påverka temperaturen. För även om man tror på varje ord som står i de vetenskapliga rapporterna inom ramen för IPCC, AR4 och AR5 så motiverar inte dessa slutsatser en snabb och ogenomtänkt omställning av samhället där vi struntar i miljökonsekvenserna.

Det är dags att dra i nödbromsen för en miljöskadlig och livsfarlig ”klimatpolitik”

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Simon

  Vi närmar oss såväl en miljökris som en utbredd och massiv förtroendekris gentemot etablissemanget. Visar det sig att uppgifterna om att det var en Svensk Ubåt som körde in i Estonia och att våra ansvariga politiker mörkat detta i 26 år så kan det mycket väl vara det som till slut sticker hål i ballongen.

  Tack än en gång för ditt arbete med detta Elsa.

 2. Lasse

  Tack Elsa
  Intressant ovan när du påpekar att Aerosolerna kylde bort ev ökning mellan 1940 och 1975.
  Clean air act gjorde att utsläppen minskade rejält.
  SO2 halterna ligger på 10% av de som då kylde jorden.
  Sambandet mellan sol moln och temperatur behöver vi få belyst bättre.
  Vi vet att solen ser oss, eller vi den, ca 20% fler timmar sen 1980 talet. Molnigheten minskar!
  10 W/KVM extra är mycket större än den effektökning som CO2 bedöms ge.
  Molnighet är ett bekymmer när den kallas för smog.
  Vi har sett denna länk ett tag nu:
  https://cerncourier.com/a/lofty-thinking/

 3. Apropå en (inställd) klimatkris så refererar WAWT till en vetenskaplig studie av två kinesiska forskare som bestämt isotopförhållandet mellan O-18 och O-16 i nederbörd (på lite olika platser på jorden, förhållandet är ett proxy för temperaturen) och visat på en stagnant temperatur från slutet av 1900-talet https://wattsupwiththat.com/2020/09/28/study-global-warming-hiatus-aka-the-pause-was-real/

 4. Staffan+Lindström

  Från un.org:

  ”Glaciers and ice sheets in polar and mountain regions are already melting faster than ever, causing sea levels to rise. Almost two-thirds of the world’s cities with populations of over five million are located in areas at risk of sea level rise and almost 40 per cent of the world’s population live within 100 km of a coast. If no action is taken, entire districts of New York, Shanghai, Abu Dhabi, Osaka, Rio de Janeiro, and many other cities could find themselves underwater within our lifetimes, displacing millions of people.”

  Hmmm…. De klarar sig för de använder det lilla användbara ordet ”could”… Det heter ”Climate Crisis” för att allitteration är bra för att hjärntvätta (och skrämma) ”Vedervärdiga vädret” istället för ”klimatkris” kanske skulle haft löjets skimmer över sig… Det blir ju språklig kris med allt ”nyspråkandet” Språket ska förändra verkligheten, inte tvärtom…
  Aftonbladet larmar nu om att en halv miljon hajar måste ”slaktas” för att COVID19-vaccin ska kunna framställas!
  Verkligen??

 5. Mats Kälvemark

  Johan M har skrivit om koldioxidnivåer före Mauna Loa. På 1940-talet mättes med kemiska metoder nivåer upp till 410 ppm. Koldioxidkurvan följer som vi vet temperaturkurvan, så det är logiskt med en topp 1930-1940.
  https://klimatupplysningen.se/280-ppm-sa-sakert-som-amen-kyrkan/

  Vore väldigt intressant med en uppföljning på temat.
  Förtigs – förträngs Becks resultat av IPCC-etablissemanget?

 6. tty

  OT

  En ny aspekt på ”klimatkris”. Sverige har kanske fått sin första vindkraftsskjutning. I natt blev en man skjuten i båda benen (knäskålarna?) i lilla Viksjö i Ångermanland, där den skandalomsusade Viksjö vindkraftspark ligger. Huvudentrepenören har nyligen begärts i konkurs och det spekuleras om att det är någon av de många lurade underentrepenörerna (östeuropeisk?) som velat markera att man är en prioriterad fordringsägare, annars….

 7. Robert+Norling

  Kan vi få se samma tillnyktring från klimathotarnas skrämselpropaganda som Jens Ganman skriver om. Eller är det för mycket att hoppas på då det kanske är för mycket för vissa att ta in.

  LANDET DÄR ALLA VISSTE
  Plötsligt kan det sägas: Sverige läcker som ett såll. Det läcker skattepengar åt alla håll och kanter och har så gjort i decennier.
  ”Alla” har vetat.
  Björn Rosenlöf (kammaråklagare med särskild inriktning på organiserad ekonomisk brottslighet) tar idag bladet från munnen i Expressen och skriver:
  ”Det är så klart illa att det finns ett 40-tal klaner som väljer att stå utanför samhället och ägna sig åt organiserad vålds- och narkotikabrottslighet. För samhällsekonomin är det dock än värre att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning, en brottslighet som hotar själva fundamentet för vår välfärd.
  https://www.expressen.se/…/klanernas-ekobrott-hotar…/
  Sug på den.
  ”Själva fundamentet för vår välfärd”.
  Remarkabelt om det är sant, vilket det högst troligt är, och det betyder – i så fall – att det har suttit tusentals kommunala och statliga tjänstemän runt om i landet – och känt till allt detta fusk. Men inte vågat säga nåt.
  Vilket b-e-d-r-ö-v-l-i-g-t underbetyg till den fria debatten i vårt land – ja, till hela vår demokrati.
  …och samtidigt förståeligt eftersom statsmedia – tillsammans med ledande politiker och opinionsbildare – ägnat en stor del av sin vakna tid åt att jaga och brännmärka de debattörer som såg, förstod och som försökte varna för händelseutvecklingen; de som inte var ”naiva”.
  De som såg det komma.
  Men nu är det alltså locket av. Nu ska ALLT fram i ljuset. Allt på en gång. Alla skriker och slår på kastruller, från alla håll och kanter: Riksrevisionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Socialdemokratiska Partiet…
  https://www.expressen.se/…/pappa-fejkade-sin-dod-sa…/
  Tyvärr lär vissa skador på systemet vara irreparabla.
  I vår iver att vara ”goda” och politiskt korrekta släppte vi iväg det här alldeles för långt.
  Allt detta ljugande och förnekande, trixande och förskönande… allt detta infantila pladder om ”rätt värdegrund”… i slutändan kommer det att ha skett till ett MYCKET högt pris.
  Så många förlorade år, så många sönderslagna karriärer, familj- släkt-och vänskapsband… Bara för att en liten klick journalister och politiker skulle få ta sig rätten att förneka fakta och kalla de som försökte varna för… ni-vet-vad….
  Sorgliga idioter.
  Mitt förakt är bottenlöst.

 8. Pär Nilsson

  Hur ska man se på beskedet från Preem? Väldigt oväntat måste jag säga.

  De säger att Covid-19 pandemin fått efterfrågan på petroleum produkter att falla kraftigt och att de därför drar tillbaka ansökan. Men ROCC -projektet skulle ju stå klart först 2025. Det är fem år bort. Rimligen är Covid-19 helt glömt om fem år.

  Att nu i sista stund efter att MoMD och Lysekils kommun backar projektet känns det jättekonstigt att dra tillbaka ansökan. Särskilt efter att ha lagt miljoner på Gunde-reklam under flera år. Något verkar inte stå rätt till på Preem???

 9. Fredrik S

  Pär Nilsson #8

  Ja, det är ytterst märkligt. Och inte ett ord om vad de ska göra med tjockoljan.

  Men mp har ju skapat en bananstat.

 10. Robert+Norling

  Mer om Preem-”skandalen” Från Expressen.
  Expressen kunde på måndagen avslöja kontakterna mellan miljödepartementet och Preem kort före bolagets överraskande beslut att inte bygga ut raffinaderiet i Lysekil, som skulle omvandla den tjockolja som oljejätten inte längre kan sälja.

  Preems vd Magnus Heimburg hade från augusti, på eget initiativ, två möten med klimatminister Isabella Lövins statssekreterare Eva Svedling.
  ommande, men ännu hemliga, satsningar i budgeten:

  ”Ytterligare goda nyheter, bra om ni hejar på (efter publicering såklart):”

  ”Ikväll klockan 21.00 presenteras satsning på statliga kreditgarantier för stora investeringar i Sverige, som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. 50 miljarder på tre år!”

  Preems vd svarade 20 minuter senare:”

  ”Tack för det väldigt positiva beskedet.”

  https://www.expressen.se/nyheter/efter-mejlgranskningen-lovin-kallas-till-utskottet/

 11. Robert+Norling

  Hur många miljarder ska offras på klimathotsaltaret.
  Jag vet att det INTE kommer att ha någon som helst betydelse för det globala klimatet.

 12. Daniel+Wiklund

  Tack för ännu en föreläsning proppfull av kunskap. Men LKAB fortsätter jakten på koldioxid. I dagens kurir en helsida om ett projekt (REEMAP) där LKAB utvecklar en teknik för att återvinna gruvavfall. Industriparken ska placeras i Luleå, Skellefteå eller Helsingborg. Ibrahim B säger att det är ett viktigt projekt, det leder till ökad cirkularitet (återvinningen bygger på en cirkulär affärsmodell) och bidrar till klimat omställningen. Processen ska vara fossilfri, och det kommer att kräva mycket energi. Vätgas ska produceras och processen ska elektrifieras. LKAB ska bli världsledande, SSAB ska ju bli världsledande genom Hybrit. Luleås kommunalråd är entusiastisk, chans att bli världsledande på två områden. På ett område är man redan världsledande, i varje fall europaledande. Inget universitet i Europa har så många moduler som LTU. Över hälften av lokalerna har problem med fukt och mögel. Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling lär inte gå till LTU.

 13. Håkan Bergman

  Ökad cirkularitet? Betyder det rundare cirklar? Var det under fotbolls-vm i Sydafrika som det klagades på för runda bollar? Vi lever sannerligen i märkliga tider.

 14. Lasse

  #10
  Tänkte väl att PREEM kunde gynnas av kreditgarantierna!
  ”Vi har haft en bra dialog” säger MP (i ett annat ärende, visserligen)
  Gissar att den dialog som expressen skvallrar om aldrig har ägt rum, eller borde i alla fall!

 15. Simon

  Cirkularitet enligt styrande politikerna = pengar växer på träd, alternativt materialiserar sig ur tomma intet. Allt åt alla alltid, spendera mera och modellera är tidens melodi. Verkligheten är en illusion och den som säger emot är en förnekare av den ”rätta” läran.

 16. Lars Kamel

  Det näst största bidraget till den totala växthuseffekten kommer inte från koldioxid, utan från moln. Moln reflekterar också en del solljus, så de har både en värmande och kylande effekt.
  Astronomer vet att även vattenånga är i vägen för en del solljus. Teleskop byggs med fördel på bergstoppar, främst för att komma ovanför de låga molnen, men också för att komma ovanför mycket av vattenångan. Fattar klimatforskarna att vattenånga även absorberar lite grann i visuellt ljus?
  De flesta mätningar av koldioxidhalter före 1950-talet anses vara fel av IPCC och det övriga Etablissemanget. Jag tror att de flesta av dessa mätningar nog är gjorda med ganska stor noggrannhet, men att de ofta är gjorda på ställen som inte är representativa, exempelvis nära skorstenar som släppte ut koldioxid.
  Mätningar gjorda under 1800-talet visar i de flesta fall på högre nivåer än vad IPCC accepterar och vad isdata från Antarktis visar. Var verkligen alla dessa mätningar fel?

 17. En annan

  Tack Elsa, ser fram emot din nästa bok, men skriv den som för barn, klimatalarmisterna verkar ha det svårt med läsförståelsen.

 18. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  Du säger i slutet av filmen att IPCC påstår att CO2 står för 4 % av växthusgaserna i atmosfären och att de mänskliga utsläppen av koldioxid enligt IPCC står för 5 % av koldioxiden i atmosfären och för 3,4 % enligt bilden.
  CO2 halten är för närvarande ca 412 ppm (v). 5 % av 412 ppm är 20 ppm. Det verkar inte stämma att IPCC säger att vi endast står för 20 ppm av koldioxiden i atmosfären?
  .

 19. Daniel+Wiklund

  Än en gång Elsa W, du är verkligen ett ljus i klimatmörkret. Vad spelar det för roll Lars-Eric B. Vi är inte i en klimatkris, och koldioxiden är definitivt inget att just nu oroa sig för. Eller vad anser du?

 20. Lars i Huddinge

  Soliga och blåsiga data från Simris just nu (2020-09-29 21:05). 190 kW från nätet och noll från förnybart!!
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris
  När kommer Eon att släcka ner sajten?
  Inte bra reklam för deras agenda.
  Oj, nu blev det visst 2 kW vindkraft helt plötsligt!

 21. Lars M

  #18

  Är det egentligen inte kolcykeln man talar om, dvs andelen mänskligt producerad koldioxid är 5% av den totala „produktionen“? Givetvis ackumuleras då den mänskliga delen i systemet med tiden (delvis i atmosfären)

 22. Munin

  De s.k. globala temperaturserierna före 1950-talet är påhittade. Det är ju tydligt visat att det inte fanns ett tillräckligt underlag med mätstationer för södra halvklotet förrän tidigast på 1950-talet. Resonemangen om globala temperaturer före 1950-talet är att likna vid att ”koka soppa på en spik”.

  Går vi till Sverige och temperaturserier här så är det vid det här laget uppenbart att senare tiders temperaturer som redovisas för Uppsala och Stockholm innehåller falsk uppvärmning då inte tillräckliga avdrag görs för den kontaminering med värmeöeffekter som växt/växer över tid i de fallen.

  Lika illa är det med den s.k. Sverigetemperaturserien, som grundas på mätstationer kontaminerade med värmeöeffekter.

  Någon verklig klimatkris finns inte, däremot falska temperaturserier som läggs till grund för att hitta på en s.k. klimatkris.

 23. tty

  #22

  ”Det är ju tydligt visat att det inte fanns ett tillräckligt underlag med mätstationer för södra halvklotet förrän tidigast på 1950-talet. Resonemangen om globala temperaturer före 1950-talet är att likna vid att ”koka soppa på en spik”.”

  Helt riktigt. Det finns ingen sammanhängande temperaturserie från någon plats i Antarktis som går längre tillbaka än 1957.

  Och inga temperaturmätningar överhuvud taget före 1899.

  Antarktis är 14 miljoner kvadratkilometer

 24. tty

  Den längsta temperaturserien på södra halvklotet (och den enda före 1850) är Rio de Janeiro som börjar 1832.

  Lustigt nog har vi bättre data för hav än för land eftersom det engelska ostindiska kompaniets fartyg tog dagliga väderdata på sjövägen till Indien redan på 1700-talet, men de är ju inte tagna på någon fast position.

 25. Sören+G

  På nyhetsmorgon i TV1 i dag: David Attenborough slår instagramrekord. En miljon följare på mindre än fem timmar.
  Nu sammanfattar han sitt liv i en ny dokumentär.
  Det vi hörde i SvT var hans påståenden om ”klimatkrisen”: Kontinenter brinner, glaciärer smälter, korallreven dör.

 26. Agneta

  Klimatkris och Coronakris har det gemensamt att de mer handlar om ekonomi än om det de verkar handla om om man ser till det yttre. Dvs de politiska åtgärderna som sker i krisernas namn handlar inte om ett virus eller om klimatet. Det handlar om världsekonomi och krafter bakom det. Båda ökar kreditgivningen och statliga utgifter och styr efterfrågan på ny teknik. Vi har en världsekonomi på ”dekis” skuldbördan är enorm men systemet kräver ständigt ökad tillväxt. Nu har realekonomin stagnerat bara spekulationsmarknaden ökar. Observera att det mesta av pengatillskottet i ekonomin skapas som krediter av privata banker.
  Se en talande bild över världsekonomin i länken. https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/

 27. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  I början av filmen visar du en jämförelse mellan modeller sammanställda av IPCC i AR5 och tre mätserier, som slutar 2015.
  I Climate Lab Book görs motsvarande jämförelse med temperaturmätserierna HadCRUT4.6, Cowtan & Way, NASA GISTEMP, NOAA GlobalTemp och BEST, fast ända fram till september i år. Den senare jämförelsen ger en annorlunda bild.
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

  Du skriver också:

  ”Det som känns lite märkligt är att under åren 1975 till 2000 steg koldioxidhalten från 330 ppm till 370 ppm, dvs. bara 1,12 gånger. Under samma period steg temperaturen med hela 0,5 grader vilket är flera gånger mer än vad som rimligen kan förklaras med växthuseffekten.”

  Ditt diagram i början av filmen, där du jämför modeller med mätserier, visar en temperaturökning av ca 0,2 C från 1975 till 2000 och ovan skriver du 0,5 C. Vilken siffra gäller?

 28. Torbjörn

  #27 Lars-Erik
  Din länk visar flera olika värden på observationer, varför?
  http://blogs.reading.ac.uk/climate-lab-book/files/2020/09/fig-nearterm_all_UPDATE_2019-panela.png

 29. Daniel+Wiklund

  Hur som helst Lars-Eric B så är det ingen klimatkris och koldioxiden är inget hot just nu. Det gäller att inte snurra bort sig i siffror, det gäller att se skogen för bara träden. Elsa W är en som verkligen vet var hon har förgrund och bakgrund. Hon är bra på att se mönster som binder samman.

 30. Lars-Eric Bjerke

  #28 Torbjörn,

  Diagrammet visar spridningen hos fem temperaturserier.

 31. Torbjörn

  #30 Lars-Erik
  Varför finns det fem temperaturserier bland observationer?
  Då är de inte kompletta

 32. Daniel+Wiklund

  Elsa W redovisar väldigt viktiga diagram i sin video. Och sista meningen är viktig ”Det gäller att dra i nödbromsen för miljöskadlig och livsfarlig ” klimatpolitik””.

 33. Lars-Eric Bjerke

  #31 Torbjörn
  ”Varför finns det fem temperaturserier bland observationer?”

  Det finns många temperaturserier med olika mättekning t.ex. med mätstationer vid jordytan, med bojar i havet, med ballongen och med satellit. De kan också mäta på olika höjd. Climate Lab Book använder samma serier som i den ursprungliga grafen från IPCC AR5. Ursprungliga mätdata kan vara kompenserade på olika sätt beroende på vilka mätstationer som ingår, hur temperaturmätarna är placerade på jorden, om mättekniken har ändrats eller om omgivningen har påverkat temperaturen. Elsas diagram och IPCCs använder använder olika mätserier och skiljer sig därför åt.

 34. Daniel+Wiklund

  Elsas diagram är bra. Du Lars-Eric B och Elsa har väl samma ståndpunkt när det gäller det fiktiva klimathotet och synen på koldioxiden. Som sagt, det gäller att inte drunkna i siffror, diagram och scenarier. Då kan man tappa siktet på skogen.

 35. Simon

  Till och med barnprogrammen förr gav en bättre beskrivning över sakers tillstånd än dagens sk ”vetenskapliga” program som påstår att ökenspridningen ökar pga global uppvärmning. Förr fick barnen lära sig att öknar uppstår pga brist på nederbörd:

  Ca 16 min in i programmet men se gärna hela programmet. Mycket nostalgi för oss lite äldre 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=XE-_LGE08sg&ab_channel=RosaMannen

 36. Fredrik S

  Simon #35

  Tack för den nostalgitrippen!

  Tänk om barnen fick bänka sig med sådant i skolan en gång i veckan än bara matas med Greta och strejka.

  Sist jag var i UAE så talade jag med man från Liechtenstein som bott där i 15 år. Han sa att de drabbats av klimatförändringar, nederbörden har nämligen ökat på 20-talet. Men du hittar nog ingen som klagar på det här, sa han.

  När jag berättar det hör hemma är det ingen som tror på mig för det stämmer inte in i bilden med vad Greta, Rockström och de andra stjärnexperterna som får plats i media säger.