Ett förenat EU i gröna skaklar

Mutti Merkel är på väg att dra sig tillbaka från politiken i EU och Tyskland. Hon själv kommer möjligen att försvinna från den europeiska frontlinjen, men även om Mutti drar sig undan kommer hennes avskedsgåva, EUs coronafond – vägen till ett alltmer förenat EU i gröna skaklar – att påverka EU-medborgarna i generationer.

Om ”gåvan” klubbas igenom, kommer vi alla inom EUs gränser att bli insnärjda i ett gemensamt ansvar för ett ofattbart stort lån. Ansvaret för att betala tillbaka lånet är som sagt gemensamt, men tilldelningen i form av gåvor och fördelaktiga lån ska främst gå till dem som använder resurserna så att de bidrar till den gröna omställningen.

På så sätt ska EU ”stärkas”.

Vaclav Klaus med sin Blue planet in Green Shackles – What Is Endangered: Climate or Freedom (2008) har därmed fått svar på en av sina frågor. Vår sedan länge utrotningshotade nationella frihet får sig en rejäl törn när denna uppgörelse, som Merkel så listigt knåpat ihop tillsammans med Frankrikets Macron, en dag klubbas. Lär känna Angela Merkel mera här:

https://www.klimatupplysningen.se/2017/10/08/sie-kennen-mich/

¤¤¤

Den andra frågan i Vaclav Klaus bok är sedan länge besvarad, men rörelsen vägrar att lyssna och lära. Visst ändras klimatet nu som alltid, men förändringarna är i ett klimatperspektiv helt normala och i vilken utsträckning mänskligheten är inblandad är oklart. Det föreligger inte någon klimatkris och ”klimatet” är inte hotat.

Hur har vi hamnat här? Den mäktigaste roten hittar vi i den närande myllan bakom The Rockefellers/FN och deras enorma nätverk, (länk 1).

¤¤¤

Utanför detta gynnade nätverk kämpar fria forskare, bland andra Richard Lindzen. Han har från sin horisont, som ständigt skeptisk klimatforskare, publicerat en ny rapport: “An oversimplified picture of the climate behavior based on a single process can lead to distorted conclusions”. TWTW har i sina veckorapporter sedan 20 juni diskuterat den bit för bit, (länk 2). Diskussionerna är inte avslutade och sammanfattade, men Lindzens beskrivning av dagens konsenusuppfattning i klimatfrågan räcker långt:

“The ‘consensus’ assessment of this system is today the following:

In this complex multifactor system, the climate (which, itself, consists in many variables – especially the temperature difference between the equator and the poles) is described by just one variable, the global averaged temperature change, and is controlled by the 1—2% perturbation in the energy budget due to a single variable (any single variable) among many variables of comparable importance. “How did such a naïve seeming picture come to be accepted, not just by the proponents of the issue, but also by most skeptics?” To which the paper adds: “After all, we spend much of our effort arguing about global temperature records, climate sensitivity, etc. In brief, we are guided by this line of thought.”.

(Egen översättning med egen fetning) I detta komplexa system beskrivs klimatet (som i sig självt består av en mängd variabler – särskilt temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polerna) med en enda variabel, förändring i den globala medeltemperaturen. Den kontrolleras av en förändring (vilken som helst) på 1-2% i energibudgeten. Variabeln är en bland många av jämförbar betydelse. ”Vi” har gått vidare och benämnt CO2, som den enda kontrollvariabeln. Även om vi inte är säkra på hur mycket denna variabel påverkar systemet vet vi precis vilken politik, som ska tillämpas för att kontrollera detta komplexa system. Hur kunde en så naiv bild accepteras, inte bara bland dem som propagerar för klimathotet utan även av de flesta skeptikerna? Eftersom vår argumentation ofta gäller globala temperaturrekord, klimatkänslighet o.s.v. låter vi oss guidas av samma tanke. (Förslag till förbättrad översättningen välkomnas!)

Lindzen skriver vidare att den ökande CO2-halten inte sågs som en viktig faktor inom klimatvetenskapen så sent som under 1980t. Fokus låg då på den cykliska naturen bland annat kring istider, som kom och gick. Men, i och med att James Hansen midsommaren 1988 vittnade i senaten, om allvarlig risk för en kommande global uppvärmning på grund av civilisationens koldioxidutsläpp, ändrades bilden radikalt. Manegen var sedan många år krattad och mellan 1988 och 1994 ökade resursströmmen till frågan radikalt, 15-falt bara i USA. Därmed ökade intresset för att bli ”klimatvetare”. Den nya klimatvetenskapens företrädare förstod att möjligheten att bli tilldelad resurser låg i att man ”tryckte på alarmknappen”.

På så sätt blev klimatfrågan alarmistisk.

Lindzen opponerar mot IPCC och dess följare. Han påminner särskilt om vetenskapens enkla och klara regel:

Om en hypotes är felaktig så är den felaktig, men man kan aldrig bevisa att den är riktig.

IPCC och dess följare ignorerar 40 års data från mätningar i atmosfären, data som avslöjat att temperaturtrenden under fyra decennier alltmer avviker från klimatmodellerna. Mätningarna visar kort sagt att koldioxidhypotesen med klimatmodellerna är felaktig. Lindzen skriver att vad än växthusgaserna står för så inte är det skadigt. Våra politiker, IPCCs följare, grundar trots det sin klimatpolitik på klimatmodellerna.

Rapporten uppmärksammar interna och externa krafter, som påverkar och kan tänkas påverka klimatet och Lindzen påpekar att jordens klimatsystem aldrig är i jämvikt. Cirrusmolnen diskuteras särskilt. Lindzen menar att de kan stå för tropikernas stabila temperatur sedan årmiljoner. Data tyder på att temperaturen kring ekvatorn inte ändras oavsett om jorden är i en glacial eller varm period. Under Eocene (50 miljoner år sedan) skiljde sig temperaturen mellan tropikerna och polarregionerna med 20˚ C medan skillnaden under senaste istiden var 60˚C, idag är den 40˚C. Han lyfter här fram nya tankar kring dessa data och presenterar kortfattat en möjlig förklaring från forskning som andra utfört.

Som den ständigt skeptiske vetenskapsman han är blev Lindzen blev tidigt misstänksam mot det så kallade klimathotet och under Heartlandinstitutets konferens ICCC13 tilldelades han Frederick Seitz Memorial Award för ”enastående mod vid utforskandet av klimatsystemet”. I tacktalet berättade han rörande om några av de många okända forskare, som försökt göra sina skeptiska röster hörda utan att få genomslag i media och bland politikerna (länk 3). Mera om Lindzen i länk 4.

¤¤¤

Två av de modiga och kända klimathotsskeptikerna har under våren gått ur tiden S. Fred Singer och Dennis T. Avery. Deras gemensamma bok Unstoppable Global Warming every 1,500 year (2007) blev det årets bestceller (New York Times) och enligt J. Bast på Heartland Inst. ”The Bible of the fastgrowing ´global warming skeptics movement´”.

Dedikationen (2007) beskriver vad boken handlar om. Där tackar författarna alla de tusentals forskare, som har arbetat över hela jorden, ofta under hårda villkor, för att dokumentera och försöka kartlägga och beskriva planetens klimat och klimatförändringar i gångna tider. Den här forskningen har inte fått någon större uppmärksamhet bland media och allmänheten, men den möttes ofta av fientlighet från de kollegor, som ägnade sig åt klimatmodellering.

W. Dansgaard (Dk), H. Oeschger (Sw) och C. Lorius (Fr), som ledde den forskning, som kunde avslöja jordens 1,500-åriga klimatcykel (publicerad 1984) tilldelades The Tyler Prize (miljöns nobelpris) 1996. I motiveringen för priset nämndes ingenting om klimatcyklernas möjligheter att söka förutsäga kommande klimatförändringar och media, allmänheten och klimatpolitiken har förblivit omedvetna om att denna 1,500-åriga klimatcykel är den enda förklaringen till den moderna uppvärmningen, som stöds av data från naturen.

Boken är berikande att läsa än idag. I dagens debatt ignoreras klimatvetenskapens oerhört viktiga kapitel om de naturliga klimatcyklerna, vilka till stor del kartlades under årtiondena före ”klimatforskningens syndafall”. Fokus tycks nu ligga på utvalda förändringar i jordens olika sfärer, som extrapoleras långt framåt i tiden, med känt resultat.

¤¤¤

Det är möjligt att våra ”toppolitiker” är övertygade om att det föreligger en klimatkris och att den gröna omställningen är nödvändig. Antingen man försöker förstå det utifrån ”de två kulturerna”, Grupptryck eller att EU slutgiltigt fallit för The Rockefeller/FNs Agenda så är det oerhört tungt med alla dessa distorted conclusions.(länk 4, 5 och 1).

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/24/rockefeller-en-klimatsmart-historia/
 2. http://www.sepp.org/the-week-that-was.cfm
 3. https://www.klimatupplysningen.se/2019/08/18/iccc13-olustiga-aterblickar-men-aven-sprudlande-framtidstro/
 4. https://www.klimatupplysningen.se/2018/10/17/richard-lindzen-klimathotet-och-de-tva-kulturerna-2/
 5. https://www.klimatupplysningen.se/2020/04/14/grupptankandets-forunderliga-kraft/

Tillägg:

Länken till TWTW ger möjlighet att klicka sig in till den veckorapport man önskar. Diskussionen kring Lindzen startade jun 20 2020 och är inte avslutad ännu. Förhoppningsvis kommer en sammanfattning med tiden.

Klimarealistene publicerade 30 juni en beskrivning av Fred Singers betydelse för vetenskapen och för att sprida information om klimatvetenskapen till den intresserade allmänheten:

https://www.klimarealistene.com/2020/07/30/fred-singer-dode-i-april/

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Eilif Hensvold

  Tack Ann,
  intressant läsning som alltid från dig. Utan att vara Eu kramare, det ”gigantiska” åtagandet, lån plus bidrag, mest till syd och öst, är kanske 750 miljarder Euro. Vår andel är uppskattningsvis två procent, 15 miljarder Euro. Säg att vi har noll fördel av effekterna i mottagarländerna och att inga lån betalas tillbaka (hälften). Utslaget över en tioårsperiod är då vår riskexponering, 1.5 miljarder Euro per år. Det klarar vi.

 2. Lasse

  Tack Ann
  Periodiciteten är intressant.
  Vi avslutar en klimatperiod i år. Förhoppningsvis så får vi en ny referensperiod.
  Då har parametrar som soltid uppdaterats med 10-20%.
  Annat är mindre påverkat. Kanske kunde vi få en uppmärksamhet på olika perioders olika klimat då åtminstone.

 3. EUs coronafond är ett effektivt sätt att förhindra att fler länder lämnar EU. Vi skuldsätter våra barn och barnbarn vilket gör att vi inte kan lämna EU. Tänk på Göran Perssons: den som är satt i skuld är inte fri.

 4. Hej Ann,

  en liten anmärkning. Om vi ska kunna återfinna den länken om ett par år bördu försöka att ”tidsbestämma länken”. Exempelvis genom att klicka dig in en bit. (Första sidan ändras ju hela tiden.)

  Annars, som alltid högintressant läsning.

 5. Johan Montelius

  ”Det är möjligt att våra ”toppolitiker” är övertygade om att det föreligger en klimatkris …”

  Jag tror de är övertygade om att folk tror att det föreligger en klimatkris och det är det enda som räknas.

  Om folk tror att två plus två är fem så kommer våra politiker att anpassa sig efter det. Darwin förklarade hur de anpassningsbara är de som överlever och skall man överleva som politiker så måste man vara anpassningsbar 🙂

 6. Håkan Bergman

  Johan M. #5

  Men den f*rbannade verkligheten är obönhörlig.

  ”To the extent that reality has been filtered to fit a vision, this filtered information is a misleading guide to making decisions in an unforgiving reality, to which we must all adjust, because it is not going to adjust to us.” (from ”Intellectuals and Society” by Thomas Sowell)

 7. Bim

  Tack Ann.
  Det är så skönt att Du går rakt på rätt saker att diskutera. Dina inlägg länkar jag till mina bekanta som inte brukar läsa KU eller andra liknande klimathot-kritiska bloggar. Mot rektionerna från de som tror på klimatkatastrof-teorin , är alltid att den vetenskapen är så komplicerad att vi måste låta experterna sköta den saken.
  Man kan lika väl säga att politik är så komplicerad att vi måste låta politikerna sköta den saken.
  Men det är ju vi som betalar och de som skor sig. Varför inte lämna över plånboken till affären och låta dom ta de pengar de tycker de skall ha för de varor du köpt. Det skulle i och för sig funka, för det fordrar ingen större kunskap från kassören, men det fordrar 100 % ärlighet, för att fungera.
  Politik har inget med ärlighet att göra, jakten på väljarnas röster överskuggar allt. Ärlighet i politiska sammanhang har blivit ett handikapp, som bestraffas. Speciellt i klimatpolitiken. Kolla bara på Richard Lindzen.
  Men Johan Rockström t.ex kan säga vad han vill utan att han blir ifrågasatt, vägra debattera och får hur mycket tid för eget tyckande i våra medier, utan ett pip om att han kan ha totalt fel.
  Sådant kan bara fortsätta i diktaturer.
  Vi ligger på kanten till en diktatur här i Sverige.
  Utan att vara någon expert på klimatförändringarna så kan jag lätt dra slutsatser att CO2 har ganska lite med klimat förändringarna att göra. Det har verkligheten tydligt visat, det behöver man inte vara klimatforskare för att förstå. En ordentlig Konsekvensanalys av politiska beslut måste till för att reda upp eländet med energi och klimatpolitiken.
  En fråga till er alla här på bloggen. Har alla de avtal som i hemlighet beslutats av våra politiker inom EU verkligen skett i demokratisk ordning. T.ex The Global Compact avtalet?
  En eventuell NY regering borde inte behöva vara ansvariga för avtal ingångna i hemlighet.

  Tack igen Ann, För ett för ett kanonbra inlägg, nu skall jag länka över detta inlägg till mina bekanta.

 8. # 7 Bim
  Varken Paris-avtalet eller FNs Agenda 2030 från 2015, ej heller FNs Global Compact eller för den delen Barcelonadeklarationen med efterföljande avtal inom EU, har troligen beslutats av Sverige på ett grundlagsenligt sätt. Inga av dessa avtal har behandlats av den svenska Riksdagen före undertecknandet, ej heller ratifierats efter detsamma. Mest troligt är de inte heller blivit giltiga genom undantagsparagrafen i Regeringsformen, paragraf 3 kapitel 10. Den anger att regeringen utan att höra Riksdagen kan underteckna viktiga internationella avtal, om situationen bedöms viktig. Kravet är dock att avtalet före undertecknandet har ’behandlats av Utrikesnämnden’.
  För mer än ett år sedan förde jag upp till sista instans förfrågan huruvida Agenda 2030 hade behandlats av Utrikesnämnden före undertecknandet. Svaret från dåvarande utrikesministern var att, ungefär, ’sådan uppgift inte kunde lämnas eftersom det kunde beröra Sveriges relation till utrikes makt’!!! Det enkla svaret ja eller nej, som jag efterlyste, gavs ej, vilket enl min egen bedömning är logiskt om en sådan behandling ej skett. Ett ja skulle betyda lögn, ett nej vore att medge icke-konstitutionell behandling; därav ’goddag yxskaft’ svar. Utrikesnämndens protokoll är hemligstämplade.
  Min egen bedömning är att regeringen i alla de avtal som här tas upp ’rundat demokratin’. Inga av dessa ingångna avtal är troligen giltiga.
  Parallell finns nu i det aktuella ’Coronaavtalet’ inom EU. Vår statsminister refererar till sitt mandat från EU-nämnden. Detta organ är inte en grundlagsenlig beslutsinstans enligt Regeringsformen. Detta avtal är därför inte heller gällande förrän det behandlats och godkänts av Riksdagen. Utrikesnämnden hade inget möte just före avtalstecknandet.

 9. Bim

  Tack Göran Åkesson # 8
  För klargörande svar. Då är det väl dags för (Nix to the Six) enligt
  Hans Jensevik. 😀

 10. En bra artikel, Ann!
  Har Du tagit del av ’Limits on CO2 Climate Forcing from Recent Temp Data of Earth’ från 2008 av David H. Douglass & John R. Christy?
  I en analys från tiden 1979-2008 med data från HadCRUT3 ytmätning och UAH LT satellit för lägre troposfär visas att tempdata måste differentieras mellan tropiska onråden och extratropiska dito. Havsströmmen ENSO i Stilla Havet visade bäst korrelation med uppmätta data i den tropiska delen. I den extratropiska dito gav data ingen överensstämmelse med CO2-forcing.
  Det är med all sannolikhet inte annorlunda under tiden därefter tills nu.

  ’För övrigt anser jag att IPCC bör förstöras’

 11. Ulf

  Det är inte beloppet som är huvudsaken, det är principen. Principen att de länder som missköter sin ekonomi ska skicka räkningen till de som sköter den. Med detta har nu EU valt inriktning. Med detta har EU valt att bli en bidragsunion med notoriskt låg tillväxt som hamnar ännu mer på efterkälken jämfört med Asien och USA. Man får gratulera GB till ett vettigt beslut.

 12. Håkan Bergman

  Ulf #11

  Det här kommer att ta tid och hur det slutar vet ingen. Spanien har ställt till det genom att öppna upp för turism alldeles för tidigt, nåt som kommer att ha långsiktiga konsekvenser för turismen inte bara i Spanien. Kanske dom bör använda bidragen till att bygga pyramider, rätt byggda har såna visat sig vara väldigt hållbara.

 13. latoba

  Tack Ann för den här fina och intressanta genomgången.

 14. sibbe

  Bra skriven, Ann!

  Jag tittade lite på EU:s nya budget. Och vad som ges åt ”klimativrarna.”

  En dryg tysk biljard € är budgeten under 7 år. Nästan 300 miljarder mera än senaste, vars största nettobetalare försvann och gjorde brexit!
  Största potten i budgeten är direkta subventioner för jordbruket.
  Dryga 40 % av hela budgeten används, varav nästan 100 % går till ”normala” bönder, de gröna göre sig inte besvär.
  För, vi måste se på det politiska landskapet:
  Både i Tyskland, Frankrike Italien, Benelux, Danmark, Finnland, och i östländarna är de traditionella bönder den mäktigaste påtryckningsgruppen som finns i EU ( svenska bönder ogillas av svenska regeringar och får här ingen större hjälp). Har alltid varit så, kommer alltid att vara så. Aldrig minska på deras subventioner, än mindre genom att ge större summor till ”Bio eller Eko bönder eller anndra ”alternativa” mottagare.
  För den som kan tyska den här klagevisa från
  https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/agrarpolitik/eu-agrarreform/25173.html .
  Och ser man 7 år framåt: ingen förändring i sikt. De gröna i EU är med rätt frustrerade. För ovanpå de 40 % som vikits för agrar så finns ännu en s.k. landsbysgdspengar på knappa 30 % av budgeten. Som får fördelas fritt av de olika staterna enligt godtycke. I ovan nämnda länderna så hamnar nästan alla dessa pengar hos samma bönder som också får direkta subventioner. Lite invecklat? Ju, sålänge de gröna journalister inte riktigt begriper, att det gamla bondesamhället håller fortfarande sina ställningar är allt bra.
  Likväl, jag ser även rökridåer av den tyska regeringen, som ju har bestämt att man ersätter fossilt kol och olja med fossilt gas. Godkänt av der tyska gröna, som ju antagligen sitter i nästa regering.
  Man har nu aviserat att satsa 9 miljarder € för ett projekt där vindkraften producerar el för väteproduktionen, nya vindkaftverk utanför tyska kustområden från Holland till Danmark.
  Små problem som att vindkraften till sjös behöver än större subventioner än nu glöms bort, likaså att det inte finns lämpliga platser kvar utanför kusten nära Bremerhaven, dit produktionsanläggningarna bör placeras också. Att kommunerna längs kusten löper storm emot satsningen, för ju fler vindmöllor, desto färre tourister är en smolk i bägaren.
  Att det blev succe hos medierna kan man tänka sig. Men, det finns för många men på vägen för många.
  Att man har grävt ner förr ännu mera pengar ,i ordets riktiga bemärkelse, i sand visar det senaste fiaskoprojekt som skulle satsa på solpaneler i Sahara. Upp till 30 % av elen skulle komma från Sahara! Galen, men pengarna försvann…
  http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/SZA-1_07_Pontenagel_Sahara.pdf
  Nå, ja, en undesökningsutskott av tyska riksdagen söker fortfarande stora delar av de 15 miljarder €.
  Kom ihåg: när det begav sig, fanns fortfarande Mubarak, Gadaffi och övriga diktatorer i Nordafrika kvar.

  Tillbaka till väte: tyska medier jublade om att äntligen slippa beroendet från Rysslands gas. Nu skulle gasledningerna inom Tyskland användas till väte. Men OM Putin har gas som inte tyskarna längre ha, vad gör han då? Ju, även ryssarna har utvecklingsprogram på gång: att alstra väte från gas, vilket är betydligt enklare och billigare, i synnerhet då man har gas som ingen vill använda. Fossilt väte, eller hur?
  Alla dessa projekt som kommer att kosta många miljarder € kommer att stupa så snart subventionerna blir större än nyttan.
  Nå, vi vet, att det fossila livet i världen fortsätter att öka. Ju, för allt mera olja,gas och kol hittas av allt fler stater. Allt fler asiatiska stater satsar på allt fler kolkraftverk. Samma gäller Afrika, samma gäller Amerika. Skönt att veta. Eller hur?

 15. Håkan Bergman

  sibbe #14

  ”Nu skulle gasledningerna inom Tyskland användas till väte. ”

  Man kan ”spetsa” gasen med en liten mängd väte, görs väl redan på sina håll. Men använda gasnätet helt för väte skulle få bomber Harris att blekna av avund.

 16. elias

  1#
  Men det blockerar oss från att kunna gå ur pga kostnaden vilket gäller de flesta länder inom EU. Det har varit huvudsyftet under hela förhandlandet, viket vår statsminister inte förstod. Nu är vi fast i unionen för överskådlig tid oavstt vilka regeringar som kan bildas framöver. Hon Merkel överlistar de flesta.

 17. Håkan Bergman

  elias ”16

  Men det är knappast hållbart för EU i det långa loppet.

 18. Stefan Eriksson

  Sibbe #14
  ”Länderna M-V och HH” förväntas ”ställa borgen” till Nordex.
  Det går lite knackigt med vindkraft numera, på grund av covid-19 ”heter det”.
  ”Orderböckerna” är fulla sägs det, men kassan är väl förmodat tom, annars behövs väl inga lån?
  https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Land-billigt-Buergschaften-fuer-Nordex,nordex196.html

 19. Eilif Hensvold

  #11 och #16,
  kostnaden att gå ur Corona pengarna är sådär 1.5 miljarder Euro per år med 10 års avbetalning . ”Wir schaffen das.” Den stora frågan är väl som Ulf skriver principen. Har vi öppnat dörren på glänt för en kommande beskattningsrätt. Klimat, miljö, kommande pandemier och annat som går att sälja in. Här gäller det att ta striden.

 20. Håkan Bergman

  Eilif Hensvold #19

  Just så, principen och sättet att förhandla. Man kan i längden inte ha en organisation med två block, ett federalistiskt, och där byråkraterna helt tycks sluta upp, och ett block som bara vill ha ett frihandelsområde med begränsad överstatlighet. Det börjar bli dags att gå skilda vägar.

 21. Ulf

  EU kommer alltmer att likna Frankrike som i praktiken tagit makten i EU. Ett lågtillväxt område. Vad som händer i ett tillväxtlösts samhälle är att slagsmål om den krympande kakan blir legio. Istället för att ägna tid och kraft att bygga robusta tillväxtorienterade ekonomier så kommer politiken och förmågan att sno åt sig på andras bekostnad att bli EUs kännetecken.
  Det enda som kan ändra inriktningen är att östländerna inser att de bidrag de får kanske inte uppväger en union på dekis. För Frankrike spelar det ingen roll att EU slår i botten bara de får bestämma och leka stormakt gentemot Asien och USA. Det är ingen tillfällighet att USA producerar företag som Apple, Microsoft, Google, Amazon emedan Frankrike ägnar sig åt hur de ska kunna beskatta andra länders företag. Istället för att producera något själva.

 22. Ingemar Nordin

  Merkel har verkligen gett ett magert arv efter sig. Först hennes vansinniga energipolitik med ett förött landskap och hundratals miljarder skattepengar nedplöjda i opålitlig energi. Sedan Corona, och nu hennes satsning på att binda oss alla vid EU-masten. EUs flaggskepp är snabbt på glid utför.

  Norra Skåne skriver: ”Det blev ett rekordras för tysk ekonomi i andra kvartalet, ned med 11,7 procent jämfört med samma period i fjol.
  Nästan tio års tysk tillväxt har därmed raderats ut under tre månader, präglade av nedstängningar och restriktioner för att hantera covid-19-pandemin. ”
  https://www.nsk.se/2020/07/30/tysk-bnp-rasar-12-procent/

 23. Ann lh

  Tack, alla för oerhört intressanta kommentarer!
  Med Mutti och alla Gretor mot ökänt mål, skulle man kanske kunna sammanfatta, men hur få stopp på eländet?
  En dyster morgon för länge sedan tittade en av sönerna, då tonåring, bekymrat på sina föräldrar över morgongröten och sa ”jag tänker på framtiden och beklagar er båda”. Ofta, ofta har detta klarsynta uttalande varit avgörande för många små beslut, som vi nu är tacksamma för.
  Var i media och politiken finns dessa klarsynta ” tonåringar” och kan ”rädda” oss från den framtid i Europa, som vi nu ser komma?

 24. Sören G

  OT
  DN skriver om ”Klimatförändringar förstör Sveriges fornlä,ningar”. En stenålderbobplats i Skåne som grävdes ut på 40- och 70- talen med välbevarade fynd av ben, horn och trärdedsap, har vid en förnyad undersökning visat sig att föremålen nu bryts ner i en allt snabbare takt. Orsaken sägs vara försurning, utdikningoch klimatfärndringar. – Som vanligt drat man alltså till med ”klimatförändringar” bland uppräknade andra orsaker. Utan förstås att ange på vad sätt just ”klimatförändringar” spelar roll i sammanhanget.

 25. Håkan Bergman

  Sören G #24

  Orsaken till att föremålen bryts ner är väl att arkeologerna grävde fram dom.

 26. Håkan Bergman

  Fler dåliga nyheter för Spanien, coronapengarna lär inte räcka länge om varken britterna eller tyskarna kommer tillbaka.

  https://www.svd.se/spanska-regioner-pa-tysklands-hogrisklista/i/senaste