Vetenskapen är inte stelnad!

Ett av de klimathotsreligiösas favoritpåståenden är att vetenskapen är stelnad eller att vetenskapen är fastställd. Vilket är två möjliga översättningar av den engelska frasen ”Science is settled”.

Vetenskap är en metod som används för att försöka förstå hur världen fungerar. Den har utvecklats under flera hundra år. Den metoden är i princip verkligen stelnad. Genom tester och prövning, har det fastslagits vad som ska ingå på vägen från experiment/observation till etablerade teori.

Ingenstans i den processen ingår någon omröstning bland forskarna, en omröstning för att bestämma någon konsensus. En teori blir inte etablerad genom någon sådan omröstning, för någon sådan ingår inte i processen. En teori blir etablerade genom att inte misslyckas i tester.

Jag skriver ”inte misslyckas” i stället för ”lyckas”, för att det visar något väsentligt med vetenskapen: Den kan aldrig helt säkert bevisa att något är riktigt, men däremot helt säkert att något är fel.

Till vetenskapen får vi inte räkna bara metoden, utan också alla vetenskapens resultat, som alla nu etablerade teorier och alla teorier som har chans att bli etablerade, samt alla experiment och observationer som har gjorts för att komma hit. Den delen av vetenskapen är verkligen inte stelnad eller fastställd! Tvärtom ändras den ständigt. Ibland får till och med sedan länge etablerade teorier flytta på sig, som Newtons gravitationsteori. Sällan får de flytta sig för att de var helt fel, men för att de visade sig vara bara ett specialfall av något mer allmänt, som relativitetsteorin.

Klimatvetenskapen är verkligen inte stelnad. Tvärtom dyker ständigt nya forskningsresultat upp. Något annat vore märkligt, med tanke på de åtskilliga miljarder som ansvariga öser över klimatforskningen varje år. Mycket av pengarna slösas i och för bort på meningslös forskning om vilka effekterna skulle bli av klimatförändringar som i princip inte kan inträffa. Men en del går också till seriös forskning.

I höstas tog jag bland annat upp en falsk nyhet om att svälten breder ut sig i Madagaskar på grund av torka orsakad av klimatförändringar (orsakade av växthusgasutsläpp). Men se, detta forskningsresultat (om det nu ens kan kallas det), har nu motbevisats av annan forskning, vilket Expressen berättar om. Själva forskningspublikationen hittar ni på denna länk.

Jag blev överraskad. Dels för att Expressen Klimat verkade vara bara en satsning på att sprida desinformation, propaganda och lögner. Dels för att jag trodde att World Weather Attribution bara var en organisation som till varje pris försöker bevisa att extremväder orsakas av växthusgasutsläpp. Nu kommer i stället en studie som hävdar att ett fall av extremväder INTE orsakas av växthusgasutsläpp!

Vare sig det handlar om fyra eller två års torka, är det i alla fall inte klimatförändringar, som kräver minst 30 år av data för att upptäckas. Fast hur kunde det tidigare påståendet om fyra år (nästan?) utan regn förvandlas till ett påstående om två år med ovanligt lite regn?

Typiskt för en artikel om att växthusgasutsläpp trots allt inte ligger bakom något ont i världen just nu, är en spådom om att de ändå kommer att ligga bakom negativa effekter i framtiden. Med två graders global uppvärmning, kommer torka att bli vanligare i Madagaskar, är spådomen.

Varför då? Ungefär en av de två graderna har redan inträffat, tydligen utan att torka blev vanligare i Madagaskar. Madagaskar ligger dessutom i de varma regioner av världen som har mindre klimatförändringar än genomsnittet. För att inte tala om att varmare hav leder till mer avdunstning, som leder till mer nederbörd. Skulle inte Madagaskar få del av denna ökande nederbörd då? En ö omgiven av hav, där en ökande nederbörd på något magiskt sätt lyckas undgå att hamna på just ön?

De forskare som är säkra på att det blir mer torka på Madagaskar i ett varmare klimat, har nog inte funderat så mycket på hur verkligheten fungerar. Kanske handlar det om att alltför mycket vara inne i modellvärlden?

Andra av klimatvetenskapens stelnade resultat, åtminstone enligt de klimathotsreligiösa, skulle vara att korallblekning är ett nytt fenomen, att det innebär att korallrevet är döende, och att den globala uppvärmningen har gjort att mycket av Stora Barriärrevet är dött eller döende. NoTricksZone berättar om ett forskningsresultat som ifrågasätter allt detta. Själva forskningspublikationen återfinns här, tyvärr bakom betalvägg.

Det nya är att förändringar i molnighet betyder mycket för revets hälsotillstånd, och inte bara förändringar i vattentemperaturerna orsakade av ENSO/El Niño (och växthusgasutsläpp?). Dessutom är det tydligen nytt att korallblekning inte är ett nytt fenomen, utan har förekommit tidigare. Vilket jag tycker är självklart. Korallblekning ger intrycket av att vara en överlevnadsmekanism som koralldjuren har utvecklat under miljontals år för att klara förändringar i sin omgivning. Då är det nya upptäckten av den, inte förekomsten av den.

Vetenskapliga teorier och resultat är verkligen inte stelnade eller fastslagna en gång för alla. De ändras ständigt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack för en genomgång av grunderna i vetenskapen – är det någonting som är fjärran från vetenskap så är det att den är ”settled” att det är färdigforskat – att mänskligheten skulle ha funnit den slutliga sanningen …
  I kontrast till de religiösa trossamfunden så är forskning och vetenskap ständigt i rörelse – så även klimatforskning.
  Däremot är det intressant att iakttaga hur delar av myndighetssverige, media och politik tycker sig veta allt om väder, teknik, miljö och samhälle – eftersom man utan forskning, eller ens en vanlig kalkyl tror sig veta att bästa sättet att öka samhällets energitillgångar är genom att lägga ner de mest stabila, tillförlitliga och miljövänliga energislag som vi har …

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Lars, tack för denna nyttiga och behagliga diskussion.
  När det gäller det Du har lagt märke till på Expressen Klimat så upplever vi en tydlig och frisk motkraft till den ensidiga ”klimathotsbilden” i vår egen GP, (GöteborgsPosten) åtminstone på ledarsidan.
  När det gäller reportage, från till exempel fisket runt Island, förekommer det då och då rena skräckexempel som utsända aktivister fått skriva.

 3. Sören G

  ”Nobelprisvinnaren Hasselman struntar i klimatförnekare” läser jag i tidningen.
  Han diskuterar inte med dem står det.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Sören var har Du hittat denna ”pärla”?

 5. foliehatt

  Jag har märkt en slags blind fläck hos en del ekologer som jag har diskuterat vetenskap och politik med. Framför allt sådana som kallar sig bevarandeekologer. Dessa verkar tänka som så att visserligen så är det evolution och miljöförändringar som har givit os den miljö och de arter i den som vi har idag.
  MEN, all vidare förändring och evolution är av ondo och ska motarbetas med alla medel som står till buds. Till och med sådana arter som har etablerat sig och expanderat här genom människans omformande av naturen (jordbruk i form av svedjebruk, hållande av ängar, etc) ska bevaras till antal och utbredning

  Så, min tolkning av detta är att det inte alltid hjälper att man har fått en utbildning som bekänner sig till den vetenskapliga processen – man kan hamna fel i sitt tänk ändå.

  ps. jag vill inte dra alla ekologer, eller ens bevarandeekologer över en och samma kam – men det är bland sådana som jag stött på sådant evolutionsförnekande som jag beskrev i texten.

 6. JonasW

  Håller absolut med om att vetenskapen inte är stelnad/avgjord. Det kommer den förmodligen aldrig att bli.

  Däremot tycker jag det verkar som den ”renläriga” klimatvetenskapen lider av allvarliga stelningsproblem.

  Allt måste tolkas inom ramen för den fastslagna (settled ?) teorin. Det leder ofta till snudd på absurda slutsatser.
  En är väl när man tolkade en mycket liten variation i gravitationskonstanten som bevis för att Grönlandsisen smälter i rekordfart – trots att alla andra instrument sa tvärsom.

  Tror att uttrycket ”IPCC science is settled” är korrekt.

 7. Sören G

  #4
  Gotlands Allehanda. Det är väl en artikel som valsar runt bland lokaltidningar.
  Skriven av Erika Nekham/TT

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 6 Jonas W, jag har minsann inte lusläst någon av IPCCs rapporter, men efter att ha tagit till mej vad Koonin, som har läst, har att säga så tror jag att uttrycket ”IPCC/SPM science is settled” nog är mer korrekt.
  Dessutom tack till Sören G för svar. Läste just något likartat på Svenska Dagbladets e-upplaga. Hasselman verkade inte vara nyansernas man, om man får tro skribenten.

 9. pekke

  Klaus Hasselmann var Vice ordförande i Global climate forum, så självklart hatar han alla ” klimatförnekare ”.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Hasselmann

 10. Lars Cornell

  #3 mfl
  Till TT
  Eva Nevelius KVA

  Re Erika Nekhams artikel om nobelpristagaren Hasselmann

  I artikeln använder E.Nekham ordet ”Klimatförnekare” så att artikelns innehåll blir obegripligt.

  Erika,
  Vad är en ’klimatförnekare’? Definiera!
  Nämn med namn några exempel på vad du och Hasselmann anser vara ’klimatförnekare’ och ange varför.

  Är en ’klimatförnekare’ en person som anser att klimatet inte förändras?
  Sådana människor finns inte – och då blir artikeln nonsens.

  Är en ’klimatförnekare’ en person som anser att koldioxid inte är en växthusgas som gör jorden varmare?
  De finns men är så sällsynta att även då blir artikeln nonsens.

  Är en ’klimatförnekare’ en person som anser att klimatet påverkas av människans användning av fossila bränslen, men att den förändringen inte är hotfull?

  Är en klimatförnekare en person som anser att en fördubbling av koldioxidhalten ökar fotosyntesen med i medeltal för olika träd och grödor ca 30%? Det är viktigt på en överbefolkad jord.

  I så fall är jag, nobelpristagaren 2018 Nordhaus och nästan alla världens vetenskapsmän ’klimatförnekare’.

  IPCC gav år 2013 ut AR5 och publicerar nästa år AR6 vars innehåll är känt redan nu.
  AR6 ger inget stöd åt något ’klimathot’ och ’nödläge’.
  Är de tusentals vetenskapsmän som står bakom AR6 då ’klimatförnekare’?

  FN gav nyligen inför COP26 i Glasgow ut dokumentet SPM, Summary för PolicyMakers. Det är skrivet av FNs politiker och främst riktat till journalister med syfte att politiskt påverka.
  Det som står i de vetenskapliga AR5 och AR6 stämmer på viktiga punkter inte överens med SPM.
  https://klimatupplysningen.se/oppet-brev-till-varldens-ledare-allvarliga-fel-i-ipccs-spm/

  Grupp SPM:
  SR/SVT, DN, TT, Ostmedia och viss annan rikspress utgår ensidigt från SPM.
  Artiklar som utgår från AR5 och AR6 refuseras systematiskt.
  Därför vet svenska folket mycket bra vad som står i SPM om ’klimathotet’.
  Men de vet inte vad som står i de vetenskapliga dokumenten AR5 och AR6.

  Grupp ’vetenskap’:
  Mindre grupper läser även alternativ media som använder AR5 och AR6 som källor.
  Klimatupplysningen.se, Clintel.org, svd.se/ledare, swebbtv.se, bulletin.nu, climate4you.com och ericsoniubbhult.se är några exempel på sådana källor.
  De som utgår från de källorna anser i likhet med mig och nobelpristagaren år 2018
  Nordhaus att det inte finns något hotfullt med mer koldioxid och klimatförändringar i de måttliga mängder som kan förekomma.

  En grads temperaturhöjning är vad ’vetenskapen’ påstår att det blir. Det är mindre än mellan Södertälje och Uppsala.
  Hur mycket mer otrevligt klimat, väder, fästingar, malaria, orkaner, torka och översvämningar finns det i Södertälje jämfört med Uppsala?

  Två motsatser är Erika Bjerström på SVT och Elsa Widding.
  https://klimatupplysningen.se/myten-om-accelererande-havsnivaer/
  Elsa Widding är för mig vetenskapsman och hon håller sig strikt till IPCC-AR5 och AR6.
  Erika Bjerström är en charlatan och i klimatfrågor rent ut en ljugtrut (min åsikt).

  Har du Erika Nekham annan uppfattning om det och i så fall varför? Berätta!

  Min åsikt: Vi skall vara sparsamma med ALLA jordens resurser. Därför skall vi inte använda fossila bränslen.
  Om vi måste välja mellan vindkraft och kolkraft blir därför vindkraft det sämre alternativet av de två.
  Klimatet kan vi påverka, men endast obetydligt. Hybrit med 10 000 vindkraftverk och 1000 miljarder kronor i kostnad påverkar jordens temperatur med högst en 10 000-dels grad om 80 år.
  Är den nyttan i proportion till kostnad och skada?

  Den vettlösa jakten på koldioxid är kontraproduktiv och innebär rovdrift på
  viktiga resurser.
  Den medför energifattigdom, svält och stor landskapsförstörelse.

  Det skall bli intressant att lyssna till Hasselmanns nobeltal och jämföra med
  det du Erika Nekham skrivit.

  Lars Cornell, klimatekonom.
  http://www.tjust.com/2021/klimat/vetenskap-om-klimat.pdf

 11. Staffan Lindström

  9 pekke

  Har tydligen talat med en av KH:s studenter, Mojib Latif som tydligen var tillräckligt alarmistisk runt 2006 för att bli uppringd av udt…auf Deutsch…. Han lyssnade typ 5 min kommer inte ihåg topic…

 12. Lasse

  I dag finns det en understreckare av Fredrik Carpentier Ljungqvist(SVD)
  Han har läst att forskare påstår att ett varmare klimat ger värre hälsotillstånd.
  Hans forskning visar tvärt om.
  Mildare klimat ger bättre överlevnad.
  Kallperioder har skapat svält och elände.

  #9Om en forskare som attribuerar väder till klimat hatar så lär det påverka forskarens omdöme och sannolikt forskningsresultatet!

 13. Rolf Mellberg

  OT.
  Förra månaden blev CO2 halten låga 1.89 ppm högre än året före. Det har legat ganska lågt nu i några månader.
  Man kan undra: Håller gastrycket relativt havet nu på att nå sådana nivåer att flödet neråt ökar?

  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

  Metan-kurvan ser förresten lite konstig ut, kan det vara en tipping point måntro 🙂
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends_ch4/

 14. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 pekke, wikipedia nämner att denne Hasselmann dessutom varit professor både på Scripps och Woodhole inst. i USA.
  De båda väcker varningssignaler i mej. Kommer inte nu riktigt ihåg varför och ids inte just nu att gå tillbaka till källorna, men mycket tyder på att Sverige med sina nobelpris än en gång trampat snett. I varje fall är motiveringen till priset för klimatmodellerna generande.

 15. #12
  Ja, det skall bli intressant att se om och hur pass fort en sjunkande global temp sänker eller bromsar vår värdefulla CO2-halt. Och om det i så fall blir en accelererande minskning med kallare havsströmmar norr och söder ifrån. Oroande det med.

 16. Lasse

  SVT vetenskapens värld igår hade ett längre Nobelprisreportage där årets vinnare presenterades.
  Klimatprofessorn Erik Kjellström fick förklara SMHIs prognos som medförde att Norrköping växer på höjden på grund av grundläggningsnivåregler anpassade efter de prognoser som SMHI gör.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081
  När vänder det?
  Efter Hasselman kom ett reportage om kaosforskningen.
  Där pilarna kunde vändas efter olika utfall i en cell.
  Var det en tanke bakom?

 17. JonasW

  Som jag förstått Hasselmanns arbete:

  1- Antag att man teoretiskt vet hur jordens temperatur kan variera naturligt (lokalt).

  2- Sen jämför man uppmätta variationer med de teoretiskt rimliga variationerna.

  3 – Om det diffar … så har man ”bevis” för att något utöver det naturliga som påverkar variationen (det finns en yttre faktor).

  4 – De teoretiskt naturliga variationerna får man från klimatmodellerna.

  Man gör alltså en modell för hur det ska variera, sen mäter man avvikelser och drar slutsatsen att det finns en ”okänd” faktor. En annan möjlig slutsats är att modellen är fel, men så långt verkar inte Hasselmann ha kommit.

  Nobelpris ? Hasselmann har flera gånger sagt att han är förvånad över att han fått Nobelpriset. Det är jag också.

 18. pekke

  Ann L-H #13
  Bägge instituten är alarmistfästen.

  https://wattsupwiththat.com/?s=scripps

  https://wattsupwiththat.com/?s=Woods%20Hole%20Oceanographic

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Tack!

 20. Sören G

  Det är väl ingen som förnekar att klimatet förändras. Inte heller att ökad koldioxidhalt leder till ökad växthuseffekt. Frågan är hur stor den är i förhållande till andra påverkansfaktorer framförallt solen och molnen och havens stora förmåga att lagra värme.
  Medierna tar väl det faktum att nobelpriset i fysik gick till klimatforskningen som bevis för att det råder ”klimatnödläge” och att det nu är bråttom ”att ställa om”.

 21. Evert+Andersson

  #4 Ann Löving – Henriksson

  Det där är en TT-nyhet och finns nog i många tidningar. Bland annat vår Nerikes Allehanda. Här klippt ur artikeln.

  ”Såväl klimatförändringarna och klimatmodeller har ifrågasatts och även Klaus Hasselmann har mött sin beskärda del förnekare.

  – Jag har jobbat med klimatfrågan i många år och man möter alltid människor med konstiga uppfattningar som förnekar det faktum att klimatförändringarna existerar, säger han i en intervju med TT efter pressträffen.

  – Men det är en liten grupp som egentligen inte har någon större inverkan på allmänheten. Så jag försöker mig inte involvera mig så mycket, utan låter dem hålla på med sitt. En del lyssnar till dem, men det är inte värt att diskutera med dem tycker jag, fortsätter Hasselmann.

  Är det ett sätt att tackla förnekare, att inte ge dem någon uppmärksamhet?

  – Ja, jag bara ignorerar dem. De älskar att diskutera, men det tycker jag bara är slöseri med tid så jag struntar i dem. Då brukar ge upp och går vidare till någon annan forskare, säger Hasselmann och skrattar.
  Om resultatet från klimatmötet COP26 säger Hasselmann att ”de säger saker som vi sagt i 50 år eller så”. Det som verkligen imponerar på honom och ger honom hopp är unga människor som är aktiva i klimatfrågan.

  – De är väldigt viktiga. De unga hittar sätt att få uppmärksamhet från både allmänheten och medier. Jag är väldigt glad över vad ungdomarna gör, de är väldigt framgångsrika och jag ger dem gärna mitt stöd.”

 22. Brutus

  Lömskt att koppla förnekande av klimatförändring till ifrågasättande av CO2:s allt dominerande inverkan på uppvärmningen. Demagogi. Ingen på detta forum har vad jag kunnat se ifrågasatt att temperaturen ökar stadigt. I övrigt vill jag påminna om Kuhn och teorin om paradigm. Ett paradigm byts så småningom ut. Under resans gång har dock ifrågasättare mobbats eller bränts på bål.

 23. Ivar Andersson

  Ny forskning visar att när vi minskade ozonhålet så ökade temperaturen. Välkänt fenomen från byggbranschen. Tätar man läckorna blir det varmare. 🙂 🙂

 24. Ann Löfving-Henriksson

  # 20 Evert A.
  Tack för infon.
  Funderar en del kring Lennart B. och hur han kan ha upplevt det här Nobelpriset. Han efterträdde Hasselmann på Max Planck inst. för meteorologi, såvitt jag förstått.

 25. Evert #20,

  Om Hasselman: ”som förnekar det faktum att klimatförändringarna existerar”.

  Konstigt. Jag aldrig under mina många år bland klimathotsskeptiker stött på någon som förnekar att klimatet förändras. Tvärt om faktiskt.

  Man undrar om Hasselman är lika förstelnad i sina åsikter i sin egen forskning?

 26. Argus

  OT Holy sh*t
  Kan de va sant att i F och baltikum är priset €500?

 27. Håkan Bergman

  Argus #26
  Jodå, det stämmer, det var t.o.m. över 10 sek kilowattimmen igår.

 28. BG

  #2
  I GP fanns den 3 november 2020 en ledare av Adam Cwejman: ”Klimatet måste kunna diskuteras.”

  I slutet av ledaren skriver Cwejman, att om ” skribenter i en stor dagstidning [Peter Wolodarski] ska undvika att belysa flera aspekter av vår samtids stora frågor försvinner snabbt deras existensberättigande. Att klimatförändringarna är verkliga och orsakade av människan är ställt bortom alla tvivel.”

  Tidningen tar in vad skräp som helst. Härförleden firade GP Kultur att det har gått 32 år sedan Bill McKibben gav ut sin bok ”Naturens undergång” (The End of Nature). Artikeln ingår i en ”Serie: Att skriva oron”:

  ”Oron över klimatet kännetecknar vår tid. Det är tack vare forskare och journalister som medvetenheten har kommit dit … Andra boken i serien är Bill McKibbens ”Naturens undergång” från 1989 som uppmärksammade en bredare allmänhet om global uppvärmning och det stora hot som det utgör.

  Att McKibben och hans 350.org finansierades av oljemiljoner nämns inte.

  En annan av Kulturs ”skrivare påstår, att hans barnbarn kommer att växa upp i en masugn. Det kanske blir i en hybritanläggning i stället?

 29. Ann Löfving-Henriksson

  # 28 BG, i min kommentar #2 syftade jag som Du ser på ledarsidan. Adam C. hävdade i Ditt citat att man ska belysa flera sidor av stora frågor. Sedan i citatet skrev han en tolkningsbar sista mening. Tyvärr. Den är snarlik de frågor som ställs om man tror på klimathotet eller ej.
  Kultursidan hör ju till kultureliten, säker i sin tro och onåbar med argument.

 30. Argus

  €977 !?

 31. Fredrik J

  Jag har ett flertal gånger under det senaste decenniet hört skeptiker säga att medeltemperaturerna just nu (och även för tio år sedan) inte stigit nämnvärt. Svårt att avgöra om de med detta menat att det inte sker några långsiktiga förändringar alls, eller om dagens förändringar är marginella och inte skäl till oro.

  Oavsett vilket så är det säkert något som alarmister tar som förevändning, när de anser att skeptiker förnekar temperaturförändringar – och därmed även klimatförändringar.

  Vidare kan alarmister lätt likställa åsikten, att CO2 har en väldigt liten effekt på klimatet, med åsikten att CO2 inte har någon effekt alls.

  Den som väljer att kalla någon förnekare för att undvika debatt, behöver inga större anledningar.

 32. Ann Löfving-Henriksson

  SVT Nyheter: klimatkris
  Här möter pristagaren Fridays for Future
  Stöttar skolstrejken, se Hasselmans löfte till de unga…
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/folk-lyssnar-mer-pa-de-unga-an-oss-forskare

 33. Största rubriken i dagens kurir ” Nobelvinnaren Hasselman struntar i klimatförnekare”. Jag struntar fullständigt i Hasselmann. Har nu varit med om nästan alla slags väder i mitt sjuttiotvååriga liv, varav 68 år i Norrbotten. Har idag cyklat 15 km i kallt väder. Har nu cyklat 1008 dagar av 1037, ca 2000 mil. Jag lyssnar däremot på en annan nobelpristagare. Som har gett oss PCR. I Hasselmanns värld är Kary Mullis en sk klimatförnekare. PCR används över hela världen varje dag. Vad har Hasselmann bidragit med. Hans bidrag klarar vi oss väldigt bra utan. Mullis uppfinning är fortfarande användbar, efter snart 40 år. Här kan man prata om hållbart. Mullis var en riktig vetenskapsman.

 34. tty

  Artikeln om Stora Barriärrevet som nämns ovan finns fritt tillgänglig här:

  https://www.essoar.org/pdfjs/10.1002/essoar.10506847.1

 35. Bernt O

  #23
  ”När vi minskade ozonhålet”? Seriös forskning och årtiondens erfarenhet har väl påvisat att vår del av variationerna i ozonskiktet drunknar i de naturliga förändringar som styrs av solen.

  -22 C just nu här i österled, tillsammans med skenande elpriser -kan bli ett abrupt slut på början till Den Stora Omställningen.

 36. Fredrik J #31,

  Det skrämmande med Hasselmann är ju just hans totala dogmatism. Han vill inte lyssna på invändningar, förlitar sig på ”ungdomen” och pratar inte med ”förnekare”.

  En sådan person är ingen vetenskaplig forskare, drivs inte av nyfikenhet och är definitivt en ovärdig nobelpristagare. Ej ett föredöme för den kommande generationen forskare.

 37. Daniel W #33,

  Du gör helt rätt i att strunta i Hasselmann. Men jag blir lite orolig för dig när du säger ”Har idag cyklat 15 km i kallt väder”. Det är väl en 10-15 grader kallt i Luleå?

  När jag bodde i Umeå så cyklade jag ibland till jobbet (1,5 km) i minus 20, men det tog ordentligt. Dessutom var det obekvämt med cykellås och annat så fort det kröp under -10. Då var det bättre att promenera.

 38. Brutus

  OT, men : Senaste SVT Klimatutskicket : ” Redan 1969 varnade forskare i Fråga Lund för den globala uppvärmningen. Se själva i klippet. ” Var det inte på 70-talet man hotade med ny istid?

 39. JonasW

  ”Det skrämmande med Hasselmann är ju just hans totala dogmatism. Han vill inte lyssna på invändningar, förlitar sig på ”ungdomen” och pratar inte med ”förnekare”.”

  Man kan ganska lätt byta ut namnet Hasselmann mot ett annat namn.
  Jag trodde aldrig någonsin att vi skulle behöva uppleva samma dogmatism igen. Tyvärr verkar det vara något som är rotat hos en viss del av mänskligheten. Några människor verkar ha ett enormt behov av att gå ”den rätta vägen”, som alltid motiveras med ett högre mål.
  Brukar inte sluta bra. Risk för samma story igen.

 40. # 37 Ingemar N Jag är ordentligt klädd. Bara minus 15 just nu. Cyklar inte allt på en tur, är ute några ggr varje dag. Ryggproblem gör att jag undviker skidor och promenader. Cykla fungerar hyggligt. Problem med växlar när det är kallt. Men har kunnat cykla nästan varje dag i 10 år. Har ju alltid tränat. Som Darwin skrev, i en spänstig kropp finns en spänstig själ. Med tanke på hur mycket jag tränat borde min själ vara spänstigare 😀

 41. Håkan Bergman

  Daniel W. #40
  Finns förstås en fördel med Luleå där, man vet med rätt stor säkerhet när det är vinter. Här runt Stockholm skulle man behöva två cyklar, en dubbad och en odubbad. Snön vi har nu lär regna och smälta bort till helgen. Du cyklar med dubbat, eller? Hur länge håller dubben, är det en vanlig cykel med dubbat eller en mountainbike med lite bredare däck?

 42. Ulf

  Fortfarande förvånad över att inte klimathotarna kommit med någon absurd förklaring till varför det är människans fel att det är så kallt. Överhuvudtaget är det ganska tyst på klimatfronten.
  Kan det vara så, att man är lite skraj nu, pga den europeiska energikris som man skapat?

 43. Men det är väl ingen som snor cyklar i minus 15? Går nog bra att ställa dem olåsta..

 44. Rolf Mellberg

  På tal om ”not settled science” tillhör Jasper Kirkby vid CERN en forskare som jag verkligen hyser stor respekt för.
  För knappt ett år sen kom en film som jag har missat, det handlar om faktorer för bildande av aerosoler, d.v.s. molnbildning.

  https://www.youtube.com/watch?v=THj_Xkid7oQ

  En film till för den nyfikne:

  https://www.youtube.com/watch?v=fuNHm5-yFAI&t=1s

 45. Christian H

  Klaus Hasselmann är en ovärdig pristagare och ovärdigt är det även att KVA har utsett honom till det prestigetunga nobelpriset i fysik. Klaus Hasselmann vill inte diskutera med meningsmotståndare och kallar dem klimatförnekare. Det är en dogmatisk uppfattning som ligger mycket långt ifrån det ideal av skeptiskt ifrågasättande som kännetecknar riktig vetenskap. Däremot hyllar han Greta, Fridays for future och andra känslostyrda alarmistiska undomsorganisationer. Lika illa är det att KVA påstår att han skapat pålitliga modeller för att förutse det framtida klimatet, när vi nu vet att alla de över 100 modeller som begagnas av IPCC totalt misslyckats med att förutse klimatets utveckling. Alla har prognostiserat en mycket kraftigare temperaturökning och havsnivåhöjning än vad verkliga mätningar visat. Det krampaktiga fasthållandet vid att koldioxidhalten är den helt avgörande faktorn för klimatets utveckling har kommit på skam och det är skandalöst att Nobelkommitén skall stå och ljuga om att Klaus Hasselmann skapat tillförlitliga modeller för att förutse det framtida klimatet. För mig är det mycket tydligt att han får priset av politiska skäl och inte för vetenskapliga bedrifter.

 46. Hej Daniel, om att cykla i kallt väder. Grejen är däcket. Mot underlaget deformeras den platta kontaktytan i varje sekund. Beroende på däckkvalitet (ofta från varmare länder) blir detta allt mera energikrävande. Slutet är att cykla med stålhjul. Som går med förlust räknat på alla sätt. Jag gick med dessa insikter över till hundspann här uppe nån gång för 35 år sen. Vad tror du?

 47. #10 Lars Cornell, bra att du orkar. Och var finns företagsledarna? Jag skrev till en förtvivlad kamrat ”Jo, de är krämare. Visst också utbildade, kunniga och smarta. Men krämare. Och kör krämartåget över stupet med västvärldens värderingar”./Eilif

 48. Paul Håkansson

  ”gör om gör rätt” skrev jag för ca 2 månader sedan när DI hade 13 artiklar som handlade om klimatpsykopatin. Jag anklagade då DI för den propaganda de spred och vilka följder det skulle få för vårt energisystem. Nu 2 månader senare har verkligheten kommit ifatt. Så nu idag helt plötsligt så består tidningen av nästan uteslutande artiklar om energikrisen. Det är tydligen väldigt lätt att vända på foten när vinden vänder men skadan som skett är NI en stor del i genom ert agendasättande. Det är rent ut sagt skamligt att ni inte besitter större kunnande.

 49. Håkan Bergman

  Eilif+Hensvold #46
  Nej kylan kan man klara med rätt kläder, värre är halkan när man har så smala hjul som en standardcykel har. Dubbar kan vara bra, ska det vara stålhjul får dom nog vara ordentligt räfflade med skarpa kanter, eller dubbar även där, som biter på isen i alla riktningar. Annars kan man ju sänka däcktrycket och få större anliggningsyta, då håller man sig lättare varm också. Men säkrast är att avstå cykel när det är snösäsong, normalt en kort period på min latitud. Eller släde och häst, då räcker det med en dragare.

 50. foliehatt

  De som påstår att vetenskapen är avgjord, eller stelnad – är desto mer påhittiga och flexibla (med sanningen) när det handlar om att räkna på utsläpp av CO₂

  Ekot – detta sanningens tempel (?) – har nu gjort en egen undersökning och kommit fram till att en handfull Svenska företag orsaka mer utsläpp än 100 miljoner medborgare i EU-länder.

  Vi reglerar hårt, med lagstiftning, hur ekonomisk bokföring ska ställas upp i företag när de redovisar sina affärer. Men Ekot, och många andra kolportörer av katastrofmemet CAGW förhåller sig mycket mer fria mot det som kallas god bokföringssed. I Ekots fall så har man lagt alla utsläpp som produkterna står för under hela sin livslängd – på tillverkaren. Så kan man ju göra. Men då måste man ju i rimlighetens namn samtidig nolla alla motsvarande utsläpp för de som tillgodogör sig de nyttigheter som produkterna levererar.

  Exempelvis. Om alla lastbilars utsläpp när de körs ska läggas till lastbilstillverkarnas utsläppsbudget – då blir ju EUs utsläppsnota för vägtransporter i samma stund = noll.

  Ekot har än en gång dragit ned sina egna byxor och står med rumpan bar. ”Nyheten” är bara en lek med excel. Det är pinsamt att ansvariga på Public service inte ser/inser hur löjliga och inkompetenta de framstår.

  Slutligen – VAR ÄR ALLA UNDERSÖKANDE JOURNALISTER I SVERIGE?? Sover sött? tagit Jullov? eller?

 51. Lasse

  #50 Man frågar sig hur allt som en produkt genererar räknas.

  Bulten gör skruvar:
  Skruven som sitter i pumpen som pumpar olja till bilen som kör ut malm till järnverket som gör bulten till bilen. Bilen som kör ut maten osv.
  Kul när man tänker så!
  Hur många gånger kan samma utsläpp ingå?

 52. Rolf Mellberg

  #50 Foliehatt:

  Fråga: ”VAR ÄR ALLA UNDERSÖKANDE JOURNALISTER I SVERIGE”

  Svar; det finns nog bar EN ENDA sådan som håller hög klass (han råkar vara Max Tegmarks bror) Per Shapiro.

  folketsradio.se

  Men han verkar vara fullt upptagen med vacciner och annat.

 53. Jojje

  Vetenskapen handlar om metod och de kan vara olika men inte alltid vetenskaplig metod.
  Glaciärer förklaras enligt NASA(vetenskapligt?) ur Tony Hellers perspektiv.

  https://newtube.app/TonyHeller/dItLJQD

 54. Lasse Forss

  För många år sedan sade jag upp prenumerationen på Allt om Vetenskap. Anledningen var att en professor i teoretisk partikelfysik, Johan Hansson vid Luleå Tekniska Universitet skrev ovederhäftiga artiklar. Jag kontaktade Hansson beträffande en artikel om Himalayas glaciärer. Han hävdade att om glaciärerna minskade skulle vattenförsörjningen för miljontals människor äventyras. Jag påstod att glaciärerna knappast hade någon del i det hela. Det var nederbördsmängden som var avgörande. Vi kom också in på evidens och jag menade att han, Johan Hanssons utsagor, inte hade någon koppling till evidens. Hans svar var minst sagt överraskande: ”Vet inte jag (JH alltså) vad evidens är? Det är allsköns utredningar på nätet som vi forskare är överens om”.
  Och det stämmer med dagens uppfattning. Jag hade kontakt med en forskare på Ångströmslaboratoriet (Uppsala Universitet) som svarade mig: ”Du vet väl att forskarna är överens om att det råder klimatförändringar.”
  När man är överens behöver man tydligen inte forska.