Mediakommentarer V

Svenska medier presenterar ständigt falska nyheter om klimatet. Antagligen är de inte ensamma om det i västvärlden. Många av dessa falska nyheter har sitt ursprung i The Guardian och BBC, så det förekommer bland brittiska medier också.

Expressen rapporterar om att Madagaskar har upplevt fyra år utan regn. Vilket har lett till svält. Formuleringen ”fyra år utan regn” antyder att det inte har regnat alls på fyra år. Fast när det gäller formuleringar i klimatrapporteringen, är de vanligen överdrivna. Så kanske ska det tolkas som fyra år med ovanligt lite regn?

Jag har tidigare nämnt sajten Climate Explorer, där det går att hitta många väder- och klimatdata, både från verkligheten och från klimatmodellernas fantasivärldar. Där finns till exempel nederbördsdata, både för enskilda väderstationer och för olika sammanställningar. Det går att välja olika regioner i världen. Det går också att välja filter för enskilda länder, som Madagaskar.

Exempelvis har det kända klimatinstitutet CRU i England gjort en sammanställning av nederbörd. Där ser nederbördsdata för Madagaskar ut så här:

icru4 pre Madagascar

Det går också att räkna ut årsmedelvärden från dessa månadsmedel:

icru4 pre Madagascar mean1 anom 30

En annan nederbördssammanställlning är GPCC:

igpcc 05 Madagascar

Eller som årsmedelvärden i stället för månadsmedelvärden:

igpcc 05 Madagascar mean1 anom 30

Två olika dataserier som visar att det visst har regnat på Madagaskar de senaste fyra åren. Det har inte varit fyra år utan regn. Det har inte ens varit fyra år med med mindre regn än någonsin, för det har regnat mindre tidigare år. Det syns inte ens till några klimatförändringar för nederbörden, om man inte ska kallas svängningar under några få år för klimatförändringar.

Men hur är det då med den påstådda svälten? Kanske har skördarna kollapsat, trots att regnen inte har uteblivit? Där har FAO statistik över jordbruksproduktion för länderna i världen.

Madagaskar odlar främst ris och majs som grödor för människor att äta, tycks det. Medan kaffe och vanilj är två viktiga exportgrödor. För dessa fyra grödor, ser FAO:s statistik över produktionen ut så här:

MadagaskarJordbruksproduktion

Det har varit en nedgång för majs, men inte den totala kollaps som skulle förväntas om det verkligen inte hade regnat på fyra år. Skördarna av ris är på väg upp, efter en nedgång under åren 2010-7. Likaså är kaffeskördarna på väg upp efter en nedgång. Medan skördarna av vanilj har ökat under många år.

NotALotOfPeopleKnowThat har också en kommentar om den falska nyheten om Madagaskar. Där ges också en länk som beskriver fakta om jordbruket på Madagaskar.

Denna falska nyhet om Madagaskar har de typiska ingredienserna för en falsk klimatnyhet. Eventuellt finns ett litet uns av sanning (här: Möjligt problem med livsmedelsförsörjningen) som sedan förstoras till en katastrof skapad av klimatförändringar. Strunt samma att klimatförändringar ingenting har med saken att göra och att katastrofen inte finns, utan som mest är ett överkomligt problem. Ofta är problemet, om det finns, främst orsakat av en snabb befolkningsökning.

Vi kan alltid räkna med att DN kommer med falska nyheter, och då inte bara om klimat. En av de senaste är en nygammal nyhet, för den har förekommit tidigare.

Hur kan någon gå på ett så uppenbart orimligt påstående som att väderkatastroferna har femfaldigast sedan 1970? Väderkatastrofer behöver energi för att inträffa. Tillgänglig energi har inte på långa vägar ökat tillräckligt för att femfaldiga väderkatastroferna. Dessutom är det sällan enbart energi som får väderkatastrofer att inträffa. Vanligare är att temperaturskillnader orsakar dem, medan energi kanske påverkar styrkan, och temperaturskillnaderna minskar i en varmare värld.

Att kostnaderna för väderkatastrofer ökar, beror på att allt fler människor äger allt mer prylar som är värda allt mer. Det beror inte på någon ökning av väderkatastroferna. Dessutom är det populärt att bo i områden som löper större risk än genomsnittet att drabbas av väderkatastrofer. Sannolikt ökar befolkningen snabbare i sådana områden än genomsnittet för världen.

Förvillaren Peter Alestig har bytt från Svenska Dagbladet till DN, och han tar också upp denna nygamla nyhet.

Sådana som Alestig är helt ointresserade av ta reda på fakta. Om han gjorde det, skulle han finna att kostnaderna för extremväder, räknat som andel av global BNP, är på nedgång. Uppgången i absoluta kostnader beror på en ökande befolkning, där allt fler har råd med allt fler grejor som kan förstöras i väderkatastrofer.

Bangladesh är ett exempel värt att följa. I stället för att inbilla sig att klimatåtgärder hjälper, och kan få extremväder att försvinna: Satsa på att förebygga skador och dödsfall.

Om någon tiondels graders global uppvärmning, eller kanske en halv grad, skulle femfaldiga väderkatastroferna, hur mycket mer extremväder skulle vi då inte ha på somrarna än på vintrarna? I stället är det tvärtom: Mer extremväder på vintrarna. Extrema temperaturer (alltså extremt låga) som dödar människor, stormar utan snö, snöstormar. På somrarna har vi värmeböljor som inte dödar lika många som köld. Och skyfall, som leder till omedelbara översvämningar. Medan vintrarnas snöstormar leder till översvämningar först när snön smälter, kanske på våren.

Vad är egentligen ursprunget till denna genomfalska nyhet om ett femfaldigande av väderkatastroferna? Kanske från databasen EM-DAT? Men dels visar den inte på något femfaldigande sedan 1970, såvida man inte avrundar uppåt. Dels innehåller den rapporterade naturkatastrofer, inte de verkligen inträffade. För att räknas med i statistiken, måste en naturkatastrof uppfylla minst ett av fyra kriterier. Den som tittar på dessa kriterier, inser lätt att i en allt mer globaliserad värld med en allt större befolkning, ökar sannolikheten för att en naturkatastrof ska räknas och komma med i statistiken. 1970 kom fortfarande en stor del av naturkatastroferna inte med. Nu är det i stort sett alla. Det är helt enkelt ohederligt att använda dessa data som bevis för en verklig ökning av väderkatastroferna, för någon sådan ökning kan de inte visa!

Dessutom visar även EM-DAT på en minskning av väderkatastroferna sedan år 2000, ett år då det är vettigt att anta att rapporteringsgraden nådde 100 %. Väderkatastroferna i världen är alltså på nedgång, och inte på uppgång som de klimathotsreligiösa ständigt ljuger om!

Enligt klimathotsreligionen, har naturliga klimatförändringar upphört, åtminstone nästan. Medan halterna av främst koldioxid, men även metan, är den dominerande, och kanske enda, orsaken till klimatförändringar. Världen borde bli varmare hela tiden. Allt alltså enligt klimathotsreligionens dogmer, inte enligt verkligheten. Då blir det svårt att förklara perioder med stillastående eller minskande global medeltemperatur. Vilket flera, eller kanske alla, globala temperaturserier visar de senaste åren.

Klimathotsreligionen har också svårt att förklara att det fortfarande inträffar köldknäppar. Varför då inte förklara dem som ett resultat av att världen blir varmare? Vilket en artikel i Svenska Dagbladet ger ett exempel på. Samma nyhet finns också på Expressens klimatdesinformationsavdelning.

Vad ska man säga och skriva? I stället för att inse att klimathotsreligionen är ovetenskaplig och fel, förklaras allt som inte stämmer med religionen ändå med religionens dogmer. Hur absurt det än år.

Erik Kjellström verkar i alla fall lite kritisk till denna idé att uppvärmning av Arktis ger köldknäppar på andra ställen. Däremot ifrågasätter han inte klimathotsreligionens dogm om växthusgasutsläppens enorma betydelse för klimatförändringar.

Om global uppvärmning leder till fler episoder av kyla i USA, borde det synas i statistiken över köldknäppar på vintern. Den statistiken visar på motsatsen. Köldknäpparna var ganska vanliga, och omfattande, fram till början av 80-talet, men har sedan blivit sällsynta.

Lögnen om mer extremväder i en varmare värld återkommer gång på gång, som i en annan artikel på Expressen Klimat. Rubriken stämmer dessutom inte helt med artikelns innehåll. Att en av tre amerikaner bor i ett county som har drabbats av en väderkatastrof, behöver inte innebära att alla som bor i ett sådant county har drabbats av väderkatastrofen.

Det borde vara ganska lätt att kolla fakta och inse att dödsfallen i väderkatastrofer har minskat rejält, trots en ökande befolkning. Men sådana fakta, skulle ju störa Den Stora (och falska) Berättelsen och kan ju inte förekomma i en artikel som går ut på att allt är på väg att gå åt h-e med klimatet.

Den fullständiga statistiken för skogsbränder i USA börjar på 1920-talet och visar på en stor nedgång. Dock en liten uppgång efter 80-talet, men ändå inte i närheten av hur mycket det brann för nästan 100 år sedan. Vad har då hänt? Jo, först har vissa av USA:s myndigheter meddelat att statistiken före 80-talet inte är tillförlitlig. Sedan har det dykt upp försök att eliminera denna statistik helt och hållet. Statistik som alltså är väldigt besvärande för de klimathotsreligiösa, med sin dogm om att global uppvärmning leder till allt fler och värre skogsbränder.

Hela serien med statistik över skogsbränder i USA finns fortfarande kvar på OurWorldInData, med påskriften att de inte är jämförbara. Förmodligen inte jämförbara för att de ger en korrekt bild som inte stämmer med klimathotsreligionens dogmer.

Även enligt den av klimathotstroende myndigheter godkända statistiken, har det inte varit någon ökning av antalet bränder i skog och mark i USA sedan slutet av 80-talet. Och antagligen en liten nedgång sedan 2007. Att brända arealer har ökat, beror antagligen på att skogarna missköts. Brännbart material, som döda träd, buskar och sly, får vara kvar i skogarna för att miljöaktivister anser att skogarna ska bevaras genom att allt som växer där, och någonsin har växt där, ska få vara kvar. Vilket förresten gör att även de levande träden får stå för tätt.

Fast kanske har det trots allt varit ovanligt mycket extremväder och skogsbränder detta år? Men då inte på grund av global uppvärmning, utan på grund av global avkylning? Vare sig man räknar från början av 2020 eller från början av 2016, har världen blivit någon tiondels grad kallare. Det syns i temperaturserierna från till exempel UAH och HadCRUT. Och kanske alla kända globala temperaturserier?

Det brukar inte vara någon hejd på hur många arter som påstås vara utrotningshotade. Enligt en rapport som Expressen också skriver om, är 30 % av alla djurarter hotade. Bland annat kommer klimatförändringar att krympa komodovaranens habitat med minst 30 %. Enligt IUCN.

Snälla nån! Har de som sköter rödlistningen på IUCN totalt tappat förståndet? Ön Komodo är en vulkanö nära ekvatorn. Det är varmt där. Ödlor, som komodovaranen, gillar värme. Varms platsers klimat påverkas mindre än genomsnittet för världen av klimatförändringar. Ön Komodos högsta punkt ligger mer än 700 meter över havsnivå, och större delen av ön befinner sig mer än 20 meter över havsytan. Om så hela istäcket på Antarktis och Grönland skulle smälta, vilket i praktiken är omöjligt, skull fortfarande delar av ön Komodo sticka upp över havet.

Så hur har IUCN tänkt sig att minst 30 % av komodovaranens habitat ska försvinna? Inte kommer 30 % att översvämmas av de hav som stiger med enstaka millimeter per år. Kommer ens 0,3 % att översvämmas? Inte kommer någonting av habitatet att bli för varmt för komodovaranen. Så hur har IUCN tänkt att 30 % av habitatet ska försvinna? Har de som ligger bakom larmet tänkt alls?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Tyvärr är inte svenska med trovärdiga längre när det gället klimatinformation, kanske andra områden också. Som t ex DN:s chefredaktör har meddelat är det inte länge tidningens huvuduppgift att leverera fakta utan att påverka läsaren att anta tidningen värderingar.
  För de läsare som fortfarande är kapabla till ett oberoende tänkande använd tiden till att studera meteorologi och klimatologi.

 2. Simon

  Jättetack!
  Precis sådana här artiklar där medias lögner avslöjas fungerar ypperligt när man ska bemöta bekantas oro för klimathotet. Det är ju också anmärkningsvärt att media, som ofta får skattepengar, kan hålla på med sådant här hokus pokus och dessutom i många fall tillåts kalla det för ”opartisk och objektiv” nyhetsbevakning.

 3. Johan Montelius

  För alla dessa alarmistiska artiklar om katastrofer så skall man slänga ett öga på befolkningsutveckligen i landet.

  I fallet med Madagaskar så har befolkningen ökat från ca 5 miljoner 1960 till nästan 30 miljoner idag. Tro fan att det blir problem.

  https://www.worldometers.info/world-populatio/madagascar-population/

 4. peter

  Världens stora problem är befolkningsökningen.
  Detta problem måste lösas.
  klimat, energi och ekonomi är underordnade.

 5. Lasse

  Tack Lars Kamel för dessa klarläggande av medias falska nyheter.
  Det är ingen brist på grodor där inte 😉
  Även i faktarutor vimlar det av fel.
  SVD idag om vindkraft till havs.
  Med halva effekten av en reaktor om ger en fjärdedel av energin. Det ger för mig en effektivitet på 50%.
  604 MW ger 2000 GWh Check 38%
  Viss skillnad!

 6. Thomas

  Denna som jag i all hast fann på nätet är iofs från 2011, där Göteborgs universitet gjorde en undersökning om journalisters partisympatier, men jag tror inte det har blivit färre sympatier för MP sedan dess.
  Är vi förvånade över medias ensidiga rapportering?

  Frågan löd: Vilket parti tycker du bäst om idag?
  Vänsterpartiet 15 %
  Socialdemokraterna 14
  Miljöpartiet 41
  Moderaterna 14

  Hela rapporten finns på:
  https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1531/1531031_66-svenska-journalister_korr-maj-15.pdf?fbclid=IwAR1NAfhhx4gBIVEyLQnddEWfI3HsM9AJaSVu7FN7KSddPiSVoF-7aL1tcNA
  och ”utklippet” från sidan 104

 7. Håkan Bergman

  Lasse #5
  Nu får jag vänta tills artikeln kommer i pressreadern i morgon, men kapacitetsfaktorn för havsbaserad vind spelar ingen roll när den vindkraften inte heller levererar. Tyskarna specar offshore och onshore separat, igår 6/9 kl 10.00 leverarade onshore 245 MW och offshore 13 MW. Jag tror att man har minst 5 GW offshore idag, offshoren kom alltså inte ens upp i 3 promille. Britterna har idag uppåt 10 GW offshore och runt 15 GW onshore, total produktion har varit nere på drygt 400 MW senaste dygnet. Man kommer inte ifrån intermittensproblemet med havsbaserad vind, när ska man medge det?

  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/06.09.2021/07.09.2021/

  https://www.bmreports.com/bmrs/?q=generation/fueltype

 8. ”Torrast på 40 år” innebär väl att det var torrare förr?

 9. Kaj+Wahlberg

  Enligt en undersökning från Naturvårdsverket, som refereras i Aftonbladet idag, verkar allt färre ha dåligt samvete för sin klimatpåverkan. Det är ju glädjande siffror. Folk är inte dumma och verkligheten är klimatalarmisternas värsta fiende. Förutom den verklighet som vi alla upplever i form av rådande väder är det viktigt att på alla sätt sprida sanna fakta om väder och klimat. ”Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft, utan genom att ofta falla”.

 10. JonasW

  Eftersom det inte händer något speciellt med klimatet i Sverige så verkar alarmist-journalister fokusera på avlägsna ställen som väldigt få svenskar har koll på.

  ”Ok, det är ganska lugnt i Sverige, men på Madagaskar där är det minsann klimatkatstrof”

  Personligen fattar jag inte att de står ut med att ägna dagarna åt att hitta på lögnaktiga historier.

 11. Jan-Åke

  Jens Möller på Expressen överdriver , lägger till och drar ifrån.
  Mailar honom ibland då han gjort rejäla övertramp.
  Som nu då jag skickade ovanstående grafer över verklighetens nederbörd i Madagaskar.

 12. Sten Kaijser

  Peter #4
  Hans Rosling hade redan för 15 år sedan en lösning på befolkningssproblemet. Det gäller bara att ge alla en hyfsad levnadsstandard. (Han hade konstaterat att redan på det han kallade nivå 2 så födde inte kvinnorna mer än 2 barn i snitt.)

  De enda som gör något åt befolkningsproblemet är kineserna som satsar på infrastruktur och speciellt billig el i fattiga länder.

 13. Jan-Åke

  AR-6 har en världskarta över ”observed change in droughts”
  För Madagaskar anges ”Low agreement” för att torkor skulle ha ökat.

 14. Jan-Åke

  Knäcken för klimatskrämseln blir när den Arktiska sommarisen framöver kommer ligga inom normalen för 1981-2010 , när accelerationen i havsnivåhöjningen fortsatt uteblir och då UAHs satellitdata visar oförändrad eller sjunkande temp.

 15. Lennart Svanberg

  I min kommentar på gårdagens utmärkta inlägg så refererade jag till hur journalister ”alltid” refererar till vad olika politiker sade i frågor om hur arbetslösheten utvecklats de senast 15 åren trots att det finns ett facit hos SCB.

  Tror att vi kan börja gå till rejäl attack mot Public Service för att dem ensidigt bestämt sig för en åsikt i CO2-frågan. Nästa år är det val och ett eventuellt borgerligt maktövertagande där nya kvastar vill utreda sändningstillstånd och budgetramar (vi kan väl rapportera vilken åsikt som helst så länge vi får våra pengar är garanterat ledningens ståndpunkt) så det gäller att inte utmärka sig för mycket åt något håll vare sig hos SVT eller Sveriges Radio.

  Varför återberättas alltid olika åsikter i frågor rörande exempelvis arbetslöshet, sjukfrånvaro och ekonomins utveckling medans i frågor om väder så finns det alltid bara en åsikt som får komma till tals?

 16. tty

  I motsats till journalisterna på Expressen/Guardian/BBC råkar jag faktiskt ha varit ha varit på Madagaskar och det är ett land med extremt allvarliga miljöproblem. Dock inte klimatrelaterade. Man har en extremt snabb befolkningsökning och extrema problem med jorderosion dels p g a geologin dels p g a en katastrofal tradition med omfattande svedjande, delvis religiöst betingad.

  Sedan har man ett geografiskt problem med nederbörden. Madagaskar har en bergskedja längs nästan hela östkusten som brant stupar ned i havet men sluttar långsamt mot väster med dalar och platåer. Regnet kommer från Indiska Oceanen och det mesta faller längs östkusten medan västsidan har regnskugga. I sydväst runt Tuleara är det t o m halvöken.

  Ta en titt på satellitbilden nedan från i förrgår. De röda prickarna är svedjebränder. Kolla havet utanför flodmynningarna. Det är rött. Det är jorden som eroderas och försvinner ut till havs. Jag har sett det på närmare håll och det är en kuslig syn.

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=38.11273057790188,-21.292417056043927,52.62815779223647,-14.386248951723797&l=MODIS_Combined_Thermal_Anomalies_All,Reference_Labels_15m(hidden),Reference_Features_15m(hidden),Coastlines_15m,VIIRS_NOAA20_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor&lg=false&t=2021-09-04-T21%3A18%3A09Z

  Jorderosionen förvärras av geologin. Madagaskar är en del av det gamla Gondwanaland och ett geologiskt exceptionellt stabilt område. Inga vulkaner, inga jordbävningar, inga istider, ingen tektonisk aktivitet sedan typ 100 miljoner år. Jordarna är mycket gamla, mycket hårt kemiskt vittrade och extremt erosionskänsliga till stort djup.

 17. Lasse

  #16
  Kanske tur att det är ont om avrinning då 😉
  Fler som vill resa dit?
  https://www.youtube.com/watch?v=oO3orxMtmgU

 18. Men befolkningen är väl i alla fall vuxna där? Kan de inte ta hand om sig själva och stå för sina egna handlingar? Uppenbarligen vill Madagaskars befolkning och övriga Afrika med för den delen lära sig den hårda vägen och låt dem göra så.
  Detta snuttande och duttande med idiotförklaring av folken i Afrika. Vi skall inte lägga oss i.
  Kunskapen finns att hämta gratis. Det är upp till Madagaskars invånare om de vill ta till sig kunskap hur man förvaltar land och jord.

  Vi måste se i ljuset av den mycket lönsamma mångmiljardindustrin ”hjälparbete” som kan ligga bakom dagens artikel i Expressen.

 19. Simon

  Det kusliga i hela historien är ju att om klimathotssekten får som man vill kommer det snarare förvärra matsituationen i landet eftersom en minskning av koldioxidhalten också minskar växtligheten.

  #18 Johannes
  Du har en poäng där.

 20. Jan

  #3 Johan Montelius

  Vi har av Svensk massmedia också fått lära oss att klimatförändringar har bidragit till eländet i Afghanistan.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/klimatkrisen-tyst-fiende-i-redan-hart-drabbat-afghanistan

  Att Afghanistans befolkning ökat från drygt 10 miljoner till nästan 40 miljoner mellan 1970 och 2020 är tydligen av underordnad betydelse då det inte nämns. Nu är troligtvis inte Afghanistans befolkningsstatistik av högsta kvalitet men den bör ändå ge en indikation vart det lutar.

  Befolkningsstatistik:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Afghanistan

 21. Daniel Wiklund

  Nordnytt har propagandainslag om klimatet nästan dagligen. Imorse hade dom ett inslag om Pärlälven i Jokkmokk. Man ska restaurera älven efter timmerflottningen. Inte så konstigt. Men inslaget slutade med att man gjorde det så att ” vattenlevande organismer ska få en hållbar livsmiljö”. Där kom Agenda 30 in. Där är hållbarhet nyckelord. Tycker nog att det är dags att höja ribban lite. Varför inte arbeta för ett evigt liv. Hållbart är lite mesigt.

 22. Simon

  Satt precis och funderande över denna artikel:

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/svenska-bonder-inte-redo-for-nya-katastrofvadret-valdigt-brattom/

  ”Norrland, där temperaturökningen går allra snabbast”

  Bohnsacks mätningar som jag här på KU tidigare läst om visar i alla fall inte på detta.

  Verkar inte vara mycket som stämmer i artikeln och dessutom nämns det inte med ett enda ord den positiva effekt som koldioxiden har på växtligheten.

  Helt klart har man nu också bytt strategi till ”katastrofväder” precis som vi varit inne på tidigare.

 23. tty

  Det kanske bör tilläggas att det är risodlingen som är helt dominerande för försörjningen på Madagaskar. Befolkningen härstammar till större delen från Sydostasien, inte Afrika, och språk och kultur har många likheter med Indonesien. Trakten kring Antananarivo påminde mig faktiskt en del om Kathmandudalen.

  Riset från Madagaskar är känt för att hålla mycket hög kvalitet (och därmed ge bra pris) och jag vet att det tidigare varit oroligheter för att så mycket ris exporterades att det blev brist i landet. Kanske det har hänt igen?

 24. tty

  Räkna för övrigt med att det kommer att dyka upp en ny ”klimatkatastrof” med det snaraste på Sri Lanka.

  I våras beslutade regeringen att gå över helt till ekologiskt jordbruk utan konstgödsel och bekämpningsmedel och jordbruksproduktionen håller nu på att kollapsa. Hittills är det visst bara Al Jazeera som har observerat vad som pågår.

 25. Lasse

  #22
  Ännu en artikel med samma fel.
  Växter bryr sig om sol och värme.
  De ser solen under ca 20% fler timmar idag jämfört med 1980.
  Det borde väl nämnas?
  Sen är det check på Egyptens Veteproduktion:
  ”Veteproduktionen i Tyskland till exempel, skulle stiga med cirka 3 procent om temperaturen steg en grad, men skulle sjunka cirka 7 procent i Egypten.”
  https://ourworldindata.org/crop-yields
  ÖKAT med 100% på 40 år!

 26. johannes

  #22 1867 till 69 var superidealiskt för norrland. Det är bara att vrida på CO2 vredet och styra dit.

 27. Simon

  #24 tty

  Den Indiska nyhetssidan ThePrint uppmärksammar detta nu:

  https://theprint.in/world/how-sri-lankas-overnight-flip-to-total-organic-farming-has-led-to-an-economic-disaster/728414/

  Nu återstår bara att se hur länge det tar för Svensk media att förvandla detta till en klimathotsnyhet.

 28. Håkan Bergman

  Simon # 27
  Är det inte ett stavfel i den artikel, Gotabaya Rapakalja heter han väl?
  Skämt åsido, skulle inte förvåna om han gjort det på inrådan från några av våra vanligaste NGOer, SIDA inkluderat.

 29. Jan

  #27 Simon

  När Svensk massmedia får reda på att jordbruksproduktionen på Sri Lanka har kollapsat är det en fråga om timmar innan vi blir översköljda av klimatnödlägesrubriker.

  Om det blir allt för uppenbart att den kollapsade jordbruksproduktionen beror på ett misslyckat ekologiskt jordbrukexperiment och det inte går att dölja kan alternativet vara att hålla tyst så mycket man kan så så få som möjligt får reda på misslyckandet.

 30. Lasse

  Hörde nyss på radion att Kim Jung Un (Nordkorea) anslutits till klimatalarmismen.
  Ett bra (botten)napp!
  Han imponeras nog av IPCC rapportens förmåga att presentera egna sanningar och greppar halmstrået för att förklara sina misslyckanden.
  Ang Sirilanka-de startar med en låg yield:
  https://ourworldindata.org/crop-yields#
  NordKoreas fall efter Sovjets fall är också tydligt!

 31. Roland Salomonsson

  Madagaskar. Det är allmänt känt att de 3 föregående ”Sydvintrarna” har varit kyligare än på länge. Det råder således AVKYLNING i södra halvklotet. För innevarande sydvinter är läget extremt allvarligt. Elefanterna i Sydafrikas högländer vadar f n i snö. Vad som verkligen påverkar skördarna är avkylning. M a o är det sannolikt inte vattenbrist, som är orsak till skördeminskningar på Madagaskar, utan snarare 4 års avkylning.
  Världsmarknaden är viktig att följa för att se när det blir uppvärmning eller avkylning. För ett kvartal sedan, stod det klart att Norrvåren var ovanligt kylig, liksom Norrsommaren. MSM har ”glömt” rapportera om den omfattande långvariga kylan i mellersta Nordamerika, men den mer betydelselösa värmebubblan i Brittish Columbia/Oregon gavs braskande rubriker (kopplas till något av ”ninja-fenomenen”). Skördarna är beräknade till avsevärt lägre än normalt. Sammantaget steg världsmarnadspriserna för ett flertal basråvaror av livsmedel med 40%, men mer torde komma, då Sydskördarna är ännu MER påverkade.
  Vi har ju facit över vad som påverkar livsmedelsförsörjningen för jorden. Det finns godtagbar statistik för andra halvan av 1800-talet när Lilla Istiden fick sitt sista utbrott. Även i Sverige dog 10000-tals av svällt. Inre Norrland i princip avfolkades p g a döda nybyggarfamiljer. Ni borde komma ihåg alla ”hungerkravaller” och regelrätta uppror i Sverige för den tiden. Det var då ”amerikautvandringarna” startade.

  Nu har alltså jorden ånyo avkylts för 4:e året i rad (testa själv kalkylering med enbart ”RÅDATA” för uppmätta temperaturer). Nästan alla mätta värden behandlas med någon ”klimatmodell”, vilket gör dem någon % varmare än verkligt uppmätta. sedan kalkyleras ytterligare en gång med en ”klimatmodell” ovanpå det första fusket. Mest tillförlitlig data hämtas sannolikt från ”icke västländers” universitét.

  Västvärldens politiker negligerar en möjlig världs-svällt, i tron på att pengar kan avgöra vilka som skall svällta kommande året. Kanske de kan köpa sig fria ett år, men åren därefter har de svältande fattiga lär sig att inte sälja vad man själv behöver äta. Då gäller det att västvärlden själv har satt igång att odla vad man behöver äta.
  Klarar en svensk kulturmarxistisk regering något sådant?

 32. Roland Salomonsson

  #30, Lasse.
  Var inte löjlig. Någon har utlovat att resultatet av Glasgow-mötet skall bli att Nordkorea erhåller miljardbelopp (alltså hans privata kassa) i typ ”utvecklingsbidrag”. Och korrupt som han är, så nappar han på betet.

 33. jax

  #22 Simon
  Det vore ju underligt om en av de platser i Norrland där klimatförändringarna inte går rasande fort är just den enda plats där temperaturmätningar sedan hundra år tillbaka gjorts.

 34. Simon

  #33 jax
  Exakt! 🙂

 35. En annan

  Roland S 31
  Denna sajt har flera artiklar om kölden i syd https://electroverse.net/
  Han varnade också för köldchocken som drabbade Texas i vintras, ca 3 dagar innan den slog till!

 36. En annan

  Frågan är vad dessa dagens journalister ska ta sig till om matbristen blir ett faktum även här samt om covid-vaccinerna tar död på folk. Städa sina skrivbord kanske? Eftersom ingetdera går att dölja i längden kommer de nog på nån listig förklaring för att dölja sin okunskap, alltmedan folk får upp ögonen och slutar lyssna samt köpa deras urusla tryckta alster!

 37. Torbjörn

  #4 Peter
  Det är ju därför vi har en pandemi 🙁
  Det är en del av planen

 38. Torbjörn

  Hur ska vi nå alla journalister som blundar för vetenskap och förlitar sig på t.ex. Guardian och BBC?
  Expressen har säkert ett 20-tal
  Aftonbladet förmodligen lika många och på SVT/TV4 är alla vetenskapsförnekare

 39. En Annan #36,

  OT: ”samt om covid-vaccinerna tar död på folk”

  Trams! Vaccinerna har räddat livet på miljontals människor.

 40. Torbjörn

  #39 Ingemar
  Det är skillnad på vaccin och vaccin.
  Det är alldeles för tidigt att veta hur vi påverkas av Covid-vaccinen även om en del varnar för att mRNA vaccinen slår ut våra T-celler och därmed blir vi beroende av vaccinen och får ta dem återkommande

 41. En annan

  Vet du vad Ingemar, vi tar det i nästa öppen tråd istället, en brasklapp dock: Nej mRNA- är inget vaccin, det är avancerad genterapi!

 42. Simon

  Tack vare den här artikeln om Madagaskar och hur media bevisligen rapporterar fakenews har faktiskt en jag aldrig trodde skulle börja svikta i sin klimathotstro faktiskt öppnat upp ögonen så att vi till och med nu kan diskutera utan att höja rösterna åt varandra. Alltid en början.

  Mer såna här avslöjanden, väldigt effektivt att avslöja medias lögner som sagt. Tack än en gång till Lars K för artikeln.

 43. Lars Thorén

  Sydafrikans vinter när den är som värst?
  https://www.thesouthafrican.com/news/weather/snow-forecast-south-africa-where-falling-this-week-september-2021/

 44. Rolf Mellberg

  Augustis ppm-värde kom nu, endast 1.69 mer än förra året samma månad. Kanske kan covid ha inverkat lite men mer tror jag att en svalare planet låter mer co2 absorberas av haven. Extremt lågt värde.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
  Att planeten har svalnat lite syns t.ex. i isutbredningen i såväl Arktis som Antarktis.

 45. TB

  Tittade på klimatdiskussion mellan MP och M i SVT aktuellt ikväll. MP borde ju kickas ur regeringen med det snaraste.

 46. Håkan Bergman

  Enligt UAH har vintrarna inte varit så svåra på södra halklotet. SOExtLand är latitud -20 till -90 land.
  https://sprayhattas.crabdance.com/uah/jun/JuniSoExtLand.png
  https://sprayhattas.crabdance.com/uah/jul/JuliSoExtLand.png
  https://sprayhattas.crabdance.com/uah/aug/AugustiSoExtLand.png

 47. Sören Gustafsson

  Thomas #6 Ruggigt – 2011 var 41% av journalistkåren miljöpartister – kanske 50% 2021 – inte ett särskilt demokratiskt samhälle vi lever i.

 48. Sören+G

  Var finns klimatkrisen? Kris blir det väl när man förstör Sveriges energiförsörjning. Energikris inte klimatkris.

  När frosten tar grödan blir det … väderkris.
  Kommer frosten allt senare på hösten och stoppar allt tidigare på våren så har vi en klimatförbättring.
  Och koldioxid är bra för grödan.

 49. Ulf

  Jag vill bara notera att kostnader för extremväder som andel av BNP används för att rensa bort ekonomisk tillväxt i ekvationen.
  Kvar blir då två förklaringsvariabler, förekomsten av extremväder och människans förmåga att hantera extremväder. Det blir då ett mått på hur stort problem extremväder är.

  Måttet absoluta kostnader för extremväder får vi verkligen hoppas ökar. Det är främst ett bevis på att levnadsstandarden ökar i världen. Tillväxten är nämligen mycket kraftigare ingrediens än någonsin extremväder kan bli.

  På tal om falska nyheter lyckades Aktuellt med ett par fiffigt sammansatta meningar få det till att uppvärmningen är 1,1 grad de senaste 30 åren.
  Hallelulja!

 50. tty

  #43

  Faktum är att Lesotho har snö varje vinter. Men den här vintern har varit exceptionell, med frost långt upp i Botswana.

  Men det är inte unikt, en vinter på 50-talet var det t o m frost i Zimbabwe.

 51. Lasse

  SR meddelar allmänheten att världens största hälsorisk är luftkvaliteten.
  Fossil eldning skapar problemen försöker de foga in.
  Check på det:https://ourworldindata.org/air-pollution

  Av denna framgår att utvecklingen är god.
  30% reduktion på 30 år.
  Inomhus har luften radikalt förbättrats-tack vare inte på grund av fossil energi!
  Främst blir inomhusluften allt bättre tack vare elspisarnas intåg. Något som kräver el något som produceras med fossila bränslen till 90%.
  Vi bör kunna kräva någon form av korrekt upplysning från SR!
  Klimatlögnerna är irriterande!

 52. Pingback

  […] Lars Kamél har på Klimatupplysningen granskat några påståenden som florerat i media. Jag gör några klipp i hans bländande sakliga och därmed fullständigt nedgörande rapport: […]

 53. Masen

  I dagens Upsala Nya Tidning beklagar sig Vattenfall över att de inte får en miljard i EU-bidrag för att fånga in 200 000 ton koldioxid per år vid sin fjärrvärmeanläggning i Uppsala. Artikeln anger ”Att samla in och omvandla koldioxid till vätska som enligt planerna ska transporteras till en lagringsplats i Norge beräknas kosta runt en tusenlapp per ton.”

  Kan någon förklara varför man betalar 1000 kr för något som kostar 400-500 kr (utsläppsrätt per ton)?

  Och är det bara Sverige som svensk koldioxid har? Vore det inte bättre att fånga in norsk koldioxid om den ändå ska lagras där (fraktas troligtvis inte med båt från Fyrisån)? Vart har det svenska ingenjörs- och system-tänkandet tagit vägen? Finns det ingen ansvarig längre som ens kan de fyra räknesätten?

  Och varför finns det ingen journalist som kan ställa kritiska frågor (men UNT är tyvärr väldigt rödgrön nu för tiden)?

  Artikeln finns på https://unt.se/nyheter/artikel/vill-fanga-in-200-000-ton-koldioxid–far-nej-av-eu/rk07p8vl

 54. Simon

  Än en gång de rykande skorstenarna för att illustrera den osynliga koldioxiden:

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/fi-chefen-grona-investeringar-racker-inte-koldioxidpriset-maste-oka-kraftigt/

  ”Den senaste rapporten från IPCC, FN:s klimatpanel, tydliggör hur snabbt utsläppen av växthusgaser måste minska och hur kort tid vi har på oss”

  Frågan är vilken rapport han läst?

 55. Håkan Bergman

  Kriegers Flak verkar inte hjälpa danskarna, 236 MW vind just nu. den nya parken är på 604 MW, när vinden är tjänlig vill säga. Och i SE4 kostar kilowattimmen 1,69, grattis skåningar. Ingemar N. du ser väl till att informera om varför elen kostar så hiskeligt där nere.
  Börjar mer och mer inse att havsbaserad vind är ett ännu större misstag än landbaserad dito, vem hade trott det skulle vara möjligt? Man bygger större snurror och får bättre vind när det blåser, alltså färre snurror för samma effekt och i stort sett ligger alla i samma vindbälte, där tyskar, danskar och holländare till råga på allt byggt all sin landbaserade vind. Faktum är att vindkraften i SE1 och SE2 ibland, men långt ifrån alltid, levererar när all vindkraft söder om oss knappt levererar nåt.

 56. Robert Norling

  # 53 Masen
  ”Att samla in och omvandla koldioxid till vätska som enligt planerna ska transporteras till en lagringsplats i Norge beräknas kosta runt en tusenlapp per ton.”

  Varför inte sälja den lite billigare än vad AGA tar betalt av växthusägare så slipper de gå omvägen via Norge..