Tomma tunnor skramlar mest

FN’s nya klimatrapport AR6: ”Klimatförändring 2021 – utbredd, snabb, klimatförändringen förvärras”. Låter riktigt otäckt och ger alarmisterna vind i seglen.

Elsa Widdings utmärkta video # 45 väcker säkert tankar hos många fler än oss.

Vi översköljs varje dag i massmedia av larmen om skogsbränder och översvämningar där förklaringen alltid anges vara klimatförändringen och att denna i sin tur enbart är förorsakad av människan och koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Verkligheten, som är väl dokumenterad visar dock att både bränder och översvämningar har varit lika vanliga eller vanligare förr. Samtidigt med rapporten släppte FN:s klimatpanel (IPCC) 9 augusti sin pressrelease över AR6 (Assessment Report) där hotbilderna för framtiden skruvades upp.

Men vad är sanning? Den som minns vad viskningsleken går ut på kan jämföra medias rapportering med de faktiska data som IPCC’s arbetsgrupper funnit. Först passerar rapporten sammanfattning för beslutsfattare (SPM), därefter pressreleaser och sedan okritiska journalister. Den värsta förstärkningen av hotbilden sker när alarmister och  journalister övertolkar maximalt. Inte minst i TV4 och SVT. Aktivism, aningslöshet eller övergripande beslut i mediehusens ledningar?

Om världen seriöst går in för att råda bot på de utmålade problemen har det stora negativa konsekvenser på våra liv. De fattigaste påstås mest drabbade av klimatförändringarna. Sanningen är snarare att det är de som drabbas hårdast av klimatåtgärderna.

Agenda 2030 med sina 17 delmål syftar till att göra planeten till en bättre plats. När koldioxidjakten överordnas allt annat tvingas vi till obehagliga val.

Agenda 2030

Under FN:s ledning har vi försatt oss i en situation där vi måste välja mellan att eliminera växthusgaserna eller eliminera energifattigdomen. Brist på energi eller så dyr energi att alla inte kan betala. Det senare finns redan även i västvärlden. Som i Tyskland med sin Energiewende.

Välstånd – åtminstone drägliga levnadsförhållanden – förutsätter tillgång till energi. Vi i den rika delen av världen har i historiskt perspektiv sedan 1800-talet haft en makalös utveckling, som inte varit möjlig utan tillgång till stabil och prisvärd  fossil energi, vilken idag svarar för över 80% av världens energiförsörjning. Vi väljer med nedanstående bild att visa den dramatiska nedgången av barnadödligheten i USA som global värdemätare för minskad fattigdom och ökande välfärd globalt.

utslapp o brnadodlighet

Bildtext: Koldioxidkurvan representerar energianvändningen , barnadödligheten välståndet.

Kina har efter protesterna och massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 en utveckling där  de redan är ikapp. Till och med gått om oss inom en del områden. Det här är inte en hyllning till deras politiska system. De har förstört miljön och fått städer med fruktansvärda luftföroreningar. Men de har skaffat sig energin som de behöver. Nu skrotar de gamla smutsiga kolkraftverk och bygger nya med högteknologisk rökgasrening i form av elektrostatiska emissionsfilter i en rasande takt och problemen med smog är därigenom raskt avtagande.

Hans Rosling, i salig åminnelse,  visade oss att världen blivit så mycket bättre än vi tror bara på 2000-talet. Minskad barnadödlighet. Färre barn per kvinna. Sakta minskad fattigdom. Ska det kunna fortsätta i den färdriktningen måste den miljard människor som inte ens har elektricitet få det. Enligt BP Energy Outlook 2019 ökar energibehovet med 40 procent till 2040. Hur International Energy Agency (IEA) tänker är svårare att förstå. I sin rapport Net  Zero 2050 (nollutsläpp 2050) ser de en minskning av energianvändningen även med den ökade folkmängden!

fattigdom

energi stege

Med ett energibehov som 2040 är 40 procent större och 80 procent av nuvarande energitillgång utfasad och ersatt med förnybar energi för nollutsläpp så är energifattigdom oundviklig. Det är dessutom ett helt utopiskt scenario. Miljoner människor kommer att dö som en konsekvens av att vi håller dem kvar i fattigdom, när vi nekar dem billig säker energi.

But the science is not settled!

Vad är det som gör den här rapporten när den når allmänheten så mycket värre än den förra för sju år sedan? Nu är man utan några bevis ännu säkrare på att väderkatastroferna beror på oss människor.

Den globala uppvärmningen från 1850 till idag sägs vara 1,07 OC . Det är ingen skillnad  mot AR5. Kritikerna visar på att de skrämmande temperaturerna bara finns i datormodellernas framtidsscenarios. Där används nu nya datormodeller, som delvis ger orimliga resultat. Modellmakarna säger att de inte hunnit finputsa dem inför AR6. Gavin Schmidt, NASA GISS Institute, som är nära IPCC säger: ”Galet skrämmande – och fel”. Nuvarande trend (se fig) är 0,15 gr/decennium, medan under perioden 2000 – 2020 ingen trendökning skett enligt satellitmätning . En kanadensisk modell, CanESM5 ger en uppvärmningstrend som är 7 ggr högre än verkligt uppmätt. Den bör förses med varningstexten: ”Får endast användas i underhållningssyfte”!

UAH 21

Bildtext: Ingen dramatik i temperaturutvecklingen. Månadsrapporten från University of Alabama, Huntsville.

Det är trots allt temperaturutvecklingen som är kärnan i klimatfrågan. Då är det märkligt att man återigen lyckats trolla bort tidigare väl belagda varma perioder. Den medeltida värmeperioden cirka 900 – 1200 är som bortblåst. Också den varmare perioden 6500 till 8500 år tillbaka, holocent optimum, har gjorts om till kall, liksom de romerska och grekiska värmeperioderna. Den så kallade hockeyklubban, som gav Al Gore Nobelpris och Michael Mann som fuskade fram den vanära, har återuppstått. En nödvändvändig lögn för att få oss att tro att det inte varit varmare på 100 000 år! De tidigare värmeperioderna finns mycket väl dokumenterade bl.a. genom isborrkärnor (GISP2) från Grönland. Utan påverkan av fossil koldioxid.

Nytt i AR6 är att det är första rapporten som säger att extremt väder kopplas till människornas verksamhet på planeten. Tidigare har IPCC varit tydliga med att det inte finns statistik som tillförlitligt kan koppla samman väderhändelser med mänsklighetens påverkan. Så det är väl statistik från de senaste sju åren de ser som beviset!

(Professor Ole Humlum,  The State of the Climate in 2020 The State of the Climate in 2020 (thegwpf.org) )

Katastrofen finns bara i modellerna. De utgår från olika antagna koldioxidhalter i atmosfären. Fem modeller finns, men tre av dem avfärdas enkelt som rena amsagor av forskare. Det hindrar inte alarmister att predika domedagen utifrån det värsta scenariot av de tre. Scenariot benämns RCP8.5 och används av vårt SMHI att förse politiken med som underlag för samhällsplaneringen! Man spår att havet stiger  1 m till år 2100 när verklighetens takt av 1,8 mm/år visar på 0,14 m! Det är amsagor därför att det finns ingen möjlighet att förbränna så mycket fossila bränslen att  RCP8.5 kan inträffa. (Gösta Petterssson, Falskt alarm ).

IPCC:s tonar i det vetenskapliga underlaget tonar ner hotet i den nya rapporten. Det tidigare  sågs som huvudspåret bedöms nu ha låg sannolikhet att inträffa. Denna goda nyhet anses tydligen inte allmänheten behöva veta.

Med Sverige som exempel skulle enligt IPCC:s beräkningsmodell den globala  temperaturökningen till år 2100 bli 0,003 oC mindre om vi stänger alla våra utsläpp idag. Försumbart och inte mätbart! SVT Lokala nyheter meddelar ändå trosvisst att några kommunala laddstolpar i Lindesberg  förbättrar klimatet. Och en expert förkunnar, att kunde vi resa till månen på sextiotalet kan vi klara 70 procent mindre utsläpp från trafiken till 2030.

Det finns all anledning att vara skeptisk. Vi uppmanar läsarna att dra egna slutsatser vilka drivkrafter som kan finnas bakom de extremt överdrivna hotbilderna. Det här är mest troligt en stressad larmrapport då ett nytt misslyckande vid klimatkonferensen i Glasgow i höst, kan bli ett grundskott mot hela klimatprogrammet med Parisavtalet som ledstjärna.

 

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rune

  Tack, bra skrivet igen.

  Om man startar satellitmätningarnas temperaturtrend från 1998 får man knappt någon ökning / decennium över huvud taget!

 2. En bra genomgång som visserligen i detta forum ”slår in öppna dörrar”, men det behövs nu när alarmisterna drar på inför Glasgow. Gillade speciellt
  ”En kanadensisk modell, CanESM5 ger en uppvärmningstrend som är 7 ggr högre än verkligt uppmätt. Den bör förses med varningstexten: “Får endast användas i underhållningssyfte”!”
  Judith Curry har på sin blogg en genomgång på samma tema där hon förklarar klimatdebatten på 15 minuter (nedladdningsbara ”slides” från ett föredrag hon höll i slutet av augusti)
  https://judithcurry.com/2021/09/03/15-minutes/#more-27827
  Man har på WUWT just länkat till hennes sida och där är en massa intressanta och kul inlägg att vänta
  https://wattsupwiththat.com/2021/09/04/climate-change-in-15-minutes/

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för att bli påmind om alla dessa Tomma Tunnor från Erika Bj. och alla andra småskramlare till hela skrammelmedia, som tystar de både vetenskapen och resonemang om vad som verkligen rullar fram under den skramliga ytan.
  Nu knäböjer Biden likt de amerikanska fotbollsspelarna inför det Stora Vägbygget i det forna Mittens Rike. Ett stort hinder förvägbyggandet har just lagts i händerna på de målmedvetna ledarna bakom bygget och ännu en vapenskramlande grupp säger sig vilja att arbeta för den gröna-vågen-vägen, medan kvinnor bävar och mänskliga rättigheter, inte minst upplysning, ytterligare kväses.

 4. BG

  Vid halvniotiden på onsdagsmorgonen påbörjade hustrun & jag en resa till Frankrike med bil från Göteborg. Det var soligt och kav lugnt. Utanför Gbg fanns en mölla som snurrade. Under resan till Helsingborg fanns en som snurrade långsamt. I Danmark stod majoriteten stilla. I Tyskland ner till franska gränsen var det som i Danmark – de flesta var stilla i det fina vädret. Mellan Colmar och Beaune, Bourgogne fanns inga vindkraftverk att se.

  På motorvägarna genom Tyskland var det som vanligt: mycket intensiv trafik, vägbyggen på många ställen med tillhörande köer, hastighetsgränser mellan 100 km/tim. och fri fart. På rastplatsen vid en tapp fanns en laddstation för elbil. Kunden verkade att ha ett elände med att få den att fungera, så det tog lång tid för inkoppling.

  Söder om Lűbeck och Frankfurt finns provsträckor för ellastbilar med dubbla strömavtagare. Verkar dyrt. Inga prov pågick. Alltmedan koldioxiden slingrade sig upp i atmosfären endast sedd av de troende.

  Genomsnittlig förbrukning av ”fossilt” bränsle Göteborg-Colmar: 0,47 l/ mil. Räckvidd ca 130 mil, maxhastighet: 120 km/tim.

 5. Ivar Andersson

  Temperatur de senaste 10000 åren
  https://i.pinimg.com/736x/fd/62/bd/fd62bdaf06d287d67051664aae4a9933.jpg

 6. Evert+Andersson

  #1 Bo+Gustafsson

  Du har ju rätt i det med ”slå in öppna dörrar”. Men dörrar ska också hållas öppna. Vi hoppas ju att ambivalenta, agnostiker och sanningssökare hittar hit. Då tror vi att en blandning av mycket kompetenta och avancerade artiklar är bra att blanda med överblickar och perspektiv. Det försöker vi bidra med.

 7. Lasse

  Vi matas ständigt av vinklade reportage om klimatförändringen.
  Tack Mats och Evert för en ovinklad!

  SVD i morse skriver Erika Terjes om växternas tidigare blomning. Blåklockan blommar i September vilket är anmärkningsvärt.
  Där nämner forskaren temperatur och klimatförändringen.
  Det hade kanske varit mer relevant att tala om solens roll 😉
  Skrämmande okunnighet eller ignorans. Vi får se, hon är inte längre okunnig om detta om hon läser sin post!

 8. Anders

  Tack Evert och Mats! Jag tror att organisationen IEA är väl värd att skärskåda i ett särskilt inlägg här på KU. Deras hemsida är full av PK-floskler och tendetiösa uppgifter som tagna ur munnen på Bolund… filtrerade av en värdegrundsorienterad kommunikatör med fokus på flashighet.

  Se bara hur Sverige presenteras: ”

  Sweden is a global leader in decarbonisation and has targets to cut greenhouse gas emissions 59% by 2030 compared with 2005, and to have a net-zero carbon economy by 2045. Sweden was the first country to introduce carbon pricing and has the highest carbon price in the world, which has proven effective at driving decarbonisation.

  Most of Sweden’s electricity supply comes from hydro and nuclear, along with a growing contribution from wind. Heating is supplied mainly through bioenergy-based district heating and heat pumps.

  Most of Sweden’s greenhouse gas emissions come from the transport sector, which remains reliant on oil. The government has a target to reduce transport emissions by 70% from 2010 to 2030 and is supporting transport decarbonisation through electrification and advanced biofuels. Sweden is also supporting industrial decarbonisation and is home to one of the first major projects for hydrogen-based steel production”.

  Öppenheten i denna organisation är nog… måttlig… Kina har ingen delegat sedan 2019…

  Hujedamej…

  PS. Intressant detalj: under ”Delegates” finns en länk ”Hotel list” där en omfattande lista på hotell först skymtar förbi innan det kommer ett ”Oops-meddelande” om att sidan inte hittas… DS.

 9. Karl Eider

  #1 & 6

  Har man en gång tagit det röda pillret, så tror jag det är få som faller in i förnekelsen igen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill?wprov=sfla1

 10. AndreasF

  Apropå skrammel. Nu ska vi akta oss för vithajar också. Det är inte klokt vad globala uppvärmningen ställer till med 😀
  https://www.expressen.se/gt/vithajar-kan-vara-pa–vag-till-vastkusten/

 11. Lars Kamél

  Trenden har ju nu sjunkit till 0,13 grader per årtionde, enligt UAH. I stället för en skenande/accelererande uppvärmning, som de klimathotsreligiösa ljuger om, har vi kanske en inbromsande uppvärmning?

 12. En extra tom tunna som låtit mycket men inte har hörts av på ett tag är Al Gore. Bland allt självupptagande i filmen ”en obekväm sanning” så presenteras grafen med hissen.
  Ex detta klipp 3,07 minuter in: https://www.youtube.com/watch?v=kXGmTPY94Ag

  Av den presenterade grafen som går 650 000 år tillbaks kan konstateras:
  1) Sista istiden var kallast av de alla 4.
  2) Tempen hänger inte med CO2 idag, vilket styrker att CO2 är slav under tempen.
  3) Stenåldern hade varmare än idag.
  4) Hade han gått åt andra hållet så hade han tvingats åka med hissen förbi månen vid tiden för jordens födelse för att visa CO2 grafen.
  5) Vi har mycket långt kvar för att nå flera av mellanistidernas temperaturer.
  6) Ser man på cyklerna så borde vi faktiskt gå mot en högre temp. Viss framtid kan man läsa ur dåtiden inom klimat.

  Även om isen visar lägre CO2 än vad det var så gäller grafen i sig. Hur i hela fridens namn kan man räkna ut hela jordens medeltemp från prover från få ställen tagna vid polerna?

 13. Sören G

  Vad blir temperaturtrenfen om man börjar på 30-talet i stället för 1979?

 14. Anders

  För mig, och säkert alla andra nu och förut levande organismer, saknar det ”globala (temperatur-) klimatet” helt betydelse. Ingen levande varelse kan nämligen registrera det. Existerar endast på pappret och saknar biologiskt värde . Så det enda jag följer och värdesätter är goda lokala temperaturserier. Har därvidlag ännu inte funnit någon sådan serie som förmedlar någon hotfylld trend som kan rubriceras ”upphettning”. Har Ni? Det enda jag funnit (i Sverige) sedan jag engagerade mig i klimatfrågan (på grund av Al Gore 2007 – faktiskt) är något mildare nätter och vintrar. Och denna ”förändring” (rättare variation) benämner jag klimatförbättring, vilket troligen de allra flesta biota skulle instämma i om de kunde.

 15. Bengt Hellman

  Sorgligt med detta forum för forskningsresisrenta.

 16. Simon

  #15
  Kanske du som då är så upplyst kan upplysa oss andra stackars förtappade om vad IPCC skriver i sina vetenskapliga rapporter beträffande extremväder och översvämningar då? Gärna med källhänvisning.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  OT ursäkta, men Mild Makter!
  Erika Bjerström är trots den käftsmäll hon nyss fick av Elsa i farten igen. Jag trodde hon gått på semester …
  På SVT inrikes analys skriver hon att Sverige saknar en klimatets Tegnell.
  Klimatkrisen prövar samhällets förmåga att hantera kriser … läs och rys.

 18. jax

  #15
  Själv tycker jag att det är sorgligt med personer som inte känner till skillnaden mellan vetenskaplig granskning och förnekelse. Alarmisterna är i själva verket de största förnekarna för de avvisar all granskning av de genom konsensus framtagna ”sanningarna”.

 19. Lennart Svanberg

  #15 Bengt, sorgligt med människor som du.

 20. Lasse

  #15
  😉

  Allt finns på nätet när man söker!
  Jag förstår ditt ointresse och sorg.
  Men jag fattar inte varför du ogillar bekämpning av fattigdom och annat elände i världen?
  Erika Bjerström söker en klimatets Tegnell.
  Det vimlar väl av dem som säger en sak idag och sagt en annan igår-med samma självsäkerhet.
  Börja med Hanson och fortsätt över Gore och Rockström till Greta.

 21. Sten Kaijser

  Hej Bengt Hellman,

  fortsätt gärna att följa denna blogg

  du kanske någon gång hittar ett litet korn av sanning

 22. #15 Bengt
  Varför vill inte din ”sida” ta någon saklig debatt?

  Du måste väl ändå medge (om du läst en del artiklar tillbaks här på KU) att det saknas inte grafer, data och källhänvisningar. Här finns betydligt mer att hämta av vad forskningen producerar än hos din sida.

 23. #12 till mig själv.

  Jag glömde punkten vad Al Gores egentligen visar med sin graf: En enorm klimatvariation. Det vi går igenom (om vi ens går igenom något) är noll, nada och ingenting mot det som varit de senaste 650 000 åren.

 24. Ann L-H #17,

  Erika Bjerström gör sin ”analys” under sektionen ”inrikes nyheter” på SvT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-sverige-saknar-en-klimatets-tegnell

  Det säger en hel del om SVTs neutralitet och objektivitet när EB får skriva en simpel politisk och aktivistisk insändare under den sektionen.

  Det hon skriver är varken en nyheter, objektivt eller neutralt. Det är hennes personliga tyckande. Det finns program för sådana som henne: Ring P1. Eller varför inte insändaravdelningarna i någon kvällsblaska?

 25. PS. Erika Bjerström är också välkommen att respondera på Elsa Widdings svar på hennes frågor här på Klimatupplysningen. Helt oredigerat och oklippt av KUs redaktion.

  Varför blev du så tyst Erika?

 26. tty

  #12

  Det finns en hel del att säga om ”An Inconvenient Truth”, bl a att syreisotoper från tropiska glaciärer avspeglar nederbörd, inte temperatur (Al Gores bilder och kurvor är från Quelccaya-glaciären i Peru). Här är en artikel som handlar om fenomenet generellt i de tropiska Anderna:

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00045/full

  När det gäller de långa isotopserierna från Antarktis är det knappast något tvivel om att de i stort följer den klimatiska utvecklingen globalt. Detta bevisas inte minst av att de går bra att korrelera med proxies från andra håll i Världen, både marina och på land. Men detta gäller bara de storskaliga förändringarna, istider och mellanistider. För de sista ca 100 000 åren där vi har motsvarande kurvor från Grönland kan vi se stora avvikelser när det gäller kortare tidintervall, och att på t ex 1000-årsnivå går temperaturerna ofta i motfas i norr och söder (”The Bipolar Seesaw”):

  https://i1.wp.com/oceanbites.org/wp-content/uploads/2017/03/Epica-vostok-grip-140kyr.png?resize=769%2C245

  (rött = Grönland, blått/svart = Antarktis). Lägg märket till hur mycket ”hackigare” klimatet är på Grönland, detta är inte något lokalt fenomen, D-O events som ”hacken” kallas kan spåras över större delen av norra halvklotet.

  Apropå ”the bipolar seesaw” så är det slående att temperaturtrenden i Antarktis har varit nedåtgående de senaste årtiondena.

  Att fasttälla den globala temperaturen via proxies är sannerligen inte lätt. Det finns någorlunda bra temperaturproxies för inlandsisar (Grönland, Antarktis) och hav (framför allt Alkenon, mera tveksamt TEX86, Mg/Ca, d18O). För kontinenterna är det värre. Bäst är troligen speleotem (sedimentering i grottor) och vertikala vegetationsgränser i bergområden, men de senare kan koldioxidhalten troligen också påverka. Pollenanalys är troligen också relativt bra, men kan ha en stor eftersläpning och också påverkas av koldioxidhalten. Forna glaciärgränser i bergområden påverkas även av nederbördsmängden, och trädringar är rent ut sagt rent nys som temperaturproxies. Insektsfaunor hör troligen också till de bästa proxies, eftersom insekter ofta har mycket specifika miljökrav och ändrar sin utbredning mycket snabbt, i motsats till t ex växter.

  Sedan skall man ha klart för sig att det finns mycket stora områden där vi överhuvud taget nästan inte har några proxies alls. Det gäller de områden som varit nedisade men nu är isfria (t ex Sverige) och kontinentalsocklarna. I de förut nedisade områden är isen nu borta och därmed oanalyserbar, och de lager som fanns där före den senaste istiden är bortskrapade eller djupt begravda. Kontinentalsocklarna var land under nedisningarna, men vi har i praktiken inga data därifrån. De finns säkert, men vi lär inte komma åt dem förrän nästa istid. Därtill kommer att stora områden i tropikerna är ytterst dåligt utforskade i geologiskt avseende, det finns t ex ytterst få proxy-serier från Afrika.

  Allt detta gör att uppgifter som t ex att det var sex grader kallare vid istidsmaximum eller två grader varmare under den förra mellanistiden har en stor osäkerhet, Osäkerheten är troligen betydligt större för istidsmaximum än för den förra mellanistiden eftersom vi vet mycket mera om mellanistida klimat och biom och kan jämföra proxies med nutida förhållanden, vilket inte går för istida förhållanden.

 27. Ivar Andersson

  Sverige saknar en klimatets Tegnell.
  Ska vi jämföra antalet döda per miljon invånare med våra nordiska grannar? Vill Erika Bjerström att fler svenskar ska frysa ihjäl eller vad ska klimatets Tegnell åstadkomma?

 28. Simon

  Vi behöver sannerligen inte fler statliga tjänstemän eller politiker heller för den delen. Vi behöver däremot fler som oberoende och helt utan politiska skygglappar granskar de vi redan har. Att EB tycker som hon gör avslöjar ju egentligen bara att hon, precis som vi är inne på, agerar just i politiskt syfte och inte i journalistiskt eller vetenskapligt syfte.

  Ps Erika, Ingemar har passat bollen till dig. Nu har du möjlighet att debattera här och bevisa att vi har fel.

 29. Ulf

  Svar 2

  Väldigt bra där av Judith Curry. Snabb sammanfattning som alla borde läsa. Innehåller det viktigaste. Speciellt diverse figurer på SVT, DN etc etc.

  Det är svårt att förstå denna absurda dragning mot undergången, som sekten sprider.

 30. Ulf

  Svar 15 Bengt Hellman,

  Du har nog kommit fel. Detta är mer ett forum för forskningsintresserade.
  Däremot är de flesta sekt och religionsresistena.
  Men är du intresserad av forskning på riktigt, läs klimatforskarens Judith Currys 15 minuters sammanfattning i länken i kommentar 2.
  Då får du reda på läget idag, det får du inte via medias katastrof älskande artiklar.

 31. Z

  Måste säga att det är ett mycket oförskämt svar av Erika Bjerström.

  Hon skickar frågor till Elsa, får svar som hon inte riktigt kan hantera, då de övergår hennes förmåga att förstå.

  Svarar sedan att hon har semester och att det inte är säkert att Elsas svar kommer att publiceras.

  Fegt och inte trovärdigt!
  Jag är dock inte förvånad…

 32. Simon

  Vi får helt enkelt konstatera att Bengt Hellman är uppenbart inte intresserad av någon debatt utan ville tydligen bara få tillfälle att använda nedsättande tillmälen om de som inte håller med honom eller likt honom rakt av bara tacksamt och utan eget kritiskt tänkande rapar i sig allt som påstås i tabloider.

  Tråkigt nog för honom så bekräftar bara agerandet det vi redan visste. Man vågar helt enkelt inte ta en debatt och anledningen är naturligtvis att man har väldigt dåligt på fötterna. Då är det betydligt lättare att avfärda meningsmotståndare som foliehattar, knäppgökar eller det kanske allra vanligaste epitetet, klimatförnekare.

  Helst skulle man väl också vilja förbjuda folk att ha olika åsikter men ändå menar man att det är VI som är demokratihotande och ”vetenskapsresistenta”. Sorgligt var ordet.

  De löjeväckande utspelen och de allt högre tonerna från den felkalibrerade kakafonin kallad klimathotsorkestern plingar nu verkligen på sista versen likt ett sjunkande Titanic.

  Länken Ulf hänvisar till kan varmt rekommenderas.

 33. Ulf

  32 Simon,

  Eftersom naturlagen säger att allt som har hänt i USA ska hända i Sverige, så kan konstateras att detta är en fas vi ska igenom.
  För några år sedan körde man likadant i USA, med tillmäle och även värre saker mot de som vågade hävda vetenskapen, som exempelvis Curry. Debattklimatet har förbättrats avsevärt sedan dess.
  Man kan också se ett gryende motstånd i Sverige och om några år tror jag att naturlagen ger oss ett bättre debattklimat även här. Kanske går det ifrån religion till vetenskap även här så småningom.

 34. USA hade en president som avfärdade alarmisterna, det har inte vi så lite mer uppförsbacke är det nog.

 35. Simon

  Vi får helt enkelt fortsätta jobba på så gott vi kan och hålla tummarna för fler fullständigt häpnadsväckande mediegrodor som exempelvis att Talibanernas maktövertagande och vithajens utbredning beror på ökad halt av koldioxid. Det fick i alla fall ett par bekanta att ordentligt börja fundera på detta ständiga klimathotande. Alltid något.

  Bästa botemedlet tycks alltså vara att avslöja medias lögner. Så egentligen borde vi ju tacka framförallt EB mfl för att man s.a.s drar ner byxorna på sig själva genom dessa genialiska, genomtänkta och välstrukturerade artiklar (obs ironi). Bra jobbat 🙂

 36. Anders

  #15 Bengt Hellman. Du stövlade in här och vräkte ur Dig en oförskämdhet. Ordagrannt ”Sorgligt med detta forum för forskningsresisrenta”. Sedan försvinner Du lika plötsligt som Du dök upp. Handen på hjärtat, har Du ens läst några av de hundratals välskrivna artiklarna här eller de tusentals kompetenta kommentarerna?

  Låt mig gissa – någon (trol ganska ung) i Din närhet hade berättat för Dig om denna oas på Internet, men vågade inte själv gå in och skriva något. Då klev Du modigt fram och erbjöd denna person att göra inlägget å hens vägnar. Bränns det? Våga tänka själv framöver! Tro inte allt Du hör i media.

 37. Paul Håkansson

  Jag tycker att det är dags att ta bort trovärdigheten från Erika Bergström en gång för alla. Med all den kunskap som finns på denna blogg så finns det inga som helst svårigheter att bevisföra alla de felaktigheter hon saluför genom SVT. Så varför inte nagelfara alla hennes felaktiga påståenden och sedan lägga ut det någonstans här på bloggen. Tror det skulle skapa ett enormt intresse här inne att följa hennes debacle.

 38. Simon

  Det skulle även behövas en ordentlig granskning av vad myndigheterna håller på med för nu får väl ändå också våra statliga myndigheter bestämma sig för vilket alternativ som egentligen är korrekt.

  Jag menar med sådana utfästelser som ”science is settled, ”fastslagits” osv så är det ju oerhört besynnerligt att man får olika svar beroende på vem man frågar. Även hos våra egna myndigheter.

  Sveriges Geologiska Undersökning skriver att ” Temperaturen ökade fram till för cirka 6 000–7 000 år sedan då sommartemperaturen var ETT PAR GRADER HÖGRE ÄN DAGENS och klimatet i Sydsverige liknade det som idag råder i norra Frankrike. Södra halvan av landet täcktes då i stor utsträckning av ädellövskog. Denna period brukar ibland kallas för det holocena klimat-optimat, då stora delar av världen upplevde ett varmare klimat under denna tid. ”

  https://www.sgu.se/om-geologi/ett-klimat-i-standig-forandring/klimatets-forandringar-over-tiden/

  Naturvårdsverket i sin tur skriver i stället att ” Så hög som jordens medeltemperatur varit under det senaste årtiondet har den antagligen inte varit på ca 125 000 år.”

  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/

  (Var Naturvårdsverket hämtat sina uppgifter ifrån står skrivet i stjärnorna. Seriös källhänvisning saknas så det hela verkar mest vara ett utslag av någons personliga tyckande.)

  Svensk Kärnbränslehantering tycks ha ännu ett alternativ. ”Samtidigt visar kemiska analyser att medeltemperaturen under juli månad borde ha varierat mellan 12 och 13 grader, det vill säga UNGEFÄR SOM IDAG.”
  ”temperaturvariationerna var större än vad man hittills trott.”

  https://www.skb.se/forskning-och-teknik/temasidor/klimat/glacial-historia/

  Jag tycker det enda man egentligen kan fastslå av allt ovanstående är att osäkerheten är så omfattande att det behövs mer forskning och mindre politiskt inflytande över densamma.

 39. tty

  #38

  ”Svensk Kärnbränslehantering tycks ha ännu ett alternativ. ”Samtidigt visar kemiska analyser att medeltemperaturen under juli månad borde ha varierat mellan 12 och 13 grader, det vill säga UNGEFÄR SOM IDAG.”

  Observera att detta gäller inte vare sig den innevarande eller den förra mellanistiden utan den varmaste delen av MIS 3, den milda perioden i mitten av den senaste istiden. Längre österut i Sibirien betraktades den länge t o m som en mellanistid, Bryansk.

 40. Det här sticker i ögonen: ”En kanadensisk modell, CanESM5 ger en uppvärmningstrend som är 7 ggr högre än verkligt uppmätt.” Jag kollade här: https://gmd.copernicus.org/articles/12/4823/2019/gmd-12-4823-2019.html och där finns en graf, figure 2 som visar temperatur 1850-2100. Som alla andra modeller är den kalibrerad till att överensstämma med historiska data. Trenden stämmer precis med uppmätta data – det är ju modellen liksom alla andra modeller parametriserad till att göra. Den uppmätta trenden är linjär 0.15 grader/decennium och liksom i alla andra modeller fortsätter trenden att vara linjär med samma lutning till ungefär 2030 oavsett scenario. I figure 2 finns också en kurva markerad 1ppy som stiger brant från 1850 och lutar cirka 1 grad per decennium år 2000. Kurvan 1ppy är uppenbarligen ett experiment för att se något om hur modellen reagerar för någon dramatisk förändring år 1850 och har inget med klimatet att göra.

  Det som måhända är spännande är detta: ”CanESM5 has a notably higher equilibrium climate sensitivity (5.6 K) than its predecessor, CanESM2 (3.7 K)” Den tidigare modellen stämmer ungefär lika bra med uppmätta värden men ändå skiljer sig klimatkänsligheten med en faktor 1,5 !! Detta leder till en viktig slutsats: Klimatkänsligheten kan inte bestämmas ur klimatmodeller. Man kan ändra klimatkänsligheten lite hur som helst genom att justera andra parametrar. Gissningsvis påverkar det hur modellerna svarar på en ändring av utsläppen.

  Först när koldioxidhalten slutat växa exponentiellt, lika många procent varje år – kan man tänka sig att modellpassningarna kommer att kräva att klimatkänsligheten håller sig inom ett rimligt smalt intervall. IPCC AR6 säger 1.5 till 4.5 grader. CanESM5 med sina 5,5 grader ligger alltså väldigt högt.

  Sammanfattningsvis: CanESM5 är inte uppenbart mer orealistisk än andra klimatmodeller.