agenda 2030

Tomma tunnor skramlar mest

FN’s nya klimatrapport AR6: ”Klimatförändring 2021 – utbredd, snabb, klimatförändringen förvärras”. Låter riktigt otäckt och ger alarmisterna vind i seglen. Elsa Widdings utmärkta video # 45 väcker säkert tankar hos många fler än oss. Vi översköljs varje dag i massmedia av larmen om skogsbränder och översvämningar där förklaringen alltid anges vara klimatförändringen och att denna   →

Brev från ansvarig klimatöverbefälhavare, år 2030

Här är ett gästinlägg från framtiden apropå miljöpartiets klimatplan: Se även inlägget om proppen här . Till Fru NN Lövingatan 56 12345 Romsonstad Kopia: Herr NN, läger 30.   Bästa fru NN, Det har kommit till vår kännedom att Er man har begått en del illojala handlingar gentemot vår Klimatkamp. Han har vid upprepade tillfällen   →