The FN/Rockefellers Scam mot vägs ände

Idogt sökande efter ursprunget till klimathotet ledde mej slutligen till Jacob Nordangårds forskning, så som han redovisade den i sin Rockefeller – en klimatsmart historia, (länk 1). Det visade sig att ”klimathotet” inte handlade om något klimatrelaterat hot, frågan gällde istället The Climate Scam, The FN/Rockefellers Scam, MAKT.

The FN/Rockefellers Scam låg länge tyst i sin linda. Den fick sin officiella start i och med klimatkonvention (UNFCCC) under FNs konferens om ”miljö och utveckling 1992” i Rio de Janeiro. Klimatkonventionen godkändes av FN-staternas politiker, det rådde med andra ord politisk konsensus även om få hade en aning om vad det egentligen handlade om. Men:

If it´s consensus, it isn´t science. If it´s science, it isn´t consensus”. Michael Crichton

The FN/Rockefellers Scam ´s första bedrägeri var att klimatkonventionen rensade ut naturliga klimatförändringar från begreppet klimatförändring. Fokus skulle ensidigt ligga på de antropogena växthusgasernas påverkan på atmosfären och klimatet trots att man inte visste hur stor inverkan de naturliga drivkrafterna hade (och har) på ”klimatförändringarna”. CO2 blev på så sätt den enda drivkraften av intresse för forskningen kring ”klimatförändringarna” och det tänkta klimathotet.

Efter Rio-konferensen dröjde det innan ”klimathotsfrågan” fick någon större uppmärksamhet. Denna råa diamant kunde i lugn och ro finslipas i de FN-ledda politiska kulisserna, till exempel vid COP-mötena, fram till dess att Michael Manns ”hockeyklubba” dök upp, (IPCCs tredje rapport 2001). Klubban, med sitt raka skaft och intressanta blad diskuterades med förvåning bland dem som hade lärt sig att både högmedeltidens goda år och den lilla istiden var på riktigt, men den fångades upp av spridda representanter för miljörörelsen. Sedan gick det undan och det dröjde inte länge förrän det rådde konsensus om ”klimathotet” bland politiker och delar av en alltmer utbredd och högljudd klimat- och miljörörelse. Hösten 2006 gick det till exempel inte att beskriva ”klimat(hots)frågan” lika öppet diskuterande i ett svenskt läromedel för gymnasieskolan som det hade gjort 2001, ”Science was settled”. De fossila bränslena med CO2 var utsedda till  The Global Warmings syndabock .

Men för hur länge?

¤¤¤

President Joe Biden är trogen The FN/Rockefellers Scam och har i dagarna kommit med sitt kanske sista stora försök att ställa upp för den visionära klimathotsfrågans krav på nollutsläpp, ett försök som strider mot USAs konstitution och inte minst vett och sans (länk 2). Den intressanta artikeln kommenteras inte här men den är lärorik och kommentarer är mer än välkomna!

¤¤¤

Bidens ambition ledde till att William Happer och Richard Lindzen gav svar på tal, (länk3). De visar än en gång hur UNFCCC/IPCC/SMPs har lyckats lura den (själv)goda och godtrogna västvärlden och frågan är nu om inte klimathotseran snart är till ända.

whyscientists2dWeb 2

Happer och Lindzen kommenteras i TWTW 6-25-2022.pdf (sepp.org):

Kommentarerna på sidorna 1-4 i TWTW 6-25-2022 inleds med hur Happer & Lindzen motiverar varför det – enligt vetenskapen (!) – inte föreligger någon klimatrelaterad risk på grund av användning av de fossila bränslena och utsläppen av CO2. De påpekar att CO2 tvärtom är nödvändig och välgörande för livet på jorden och poängterar dessutom att det inte kan skapas någon billig energi i världen utan de fossila bränslena.

Sedan kommer den nygamla sanningen att det ofta är skillnad mellan vad vetenskapen kommit fram till och vad IPCC/SPMs rapporterar.

 • Pålitliga vetenskapliga teorier kommer från validerade teoretiska teser som grundas på observationer och inte på konsensus, peer-review, politisk opinion eller manipulerade data.
 • Vetenskapen visar att det inte finns någon klimatrelaterad risk som orsakas av fossila bränslen

Okända för de flesta är två IPCC-regler som styr över hur IPCC kontrollerar vad som ska rapporteras som vetenskapliga slutsatser vad gäller CO2, fossila bränslen och AGW (Antropogen Global Warming). Dessa regler är klimathotsfrågans andra stora bedrägeri:

IPCC/SPM regel ett: Samtliga SPMs granskas rad för rad av medlemsländernas utsända politiker. Företrädare för UNFCCCs medlemsländer träffas bakom stängda dörrar och kontrollerar vad som ska publiceras i Summary For policymakers (SPMs) och sedan är det SPMs som i sin tur ska kontrollera vad som publiceras i den slutgiltiga IPCC-rapporten. På så sätt är IPCCs rapporter politiskt kontrollerade och inte trovärdiga som vetenskapliga rapporter.

IPCC/SPM regel två: de politiska SPMs åsidosätter varje motsägande slutsats som vetenskapen skrivit för IPCC-rapporterna.

Som exempel tar de 1995 års rapport med den så kallade Santerskandalen där en viss text var färdigförhandlad och godkänd av dem som presenterade vetenskapen i frågan, men som senare ändrades av politiken.

TWTW avslutar detta avsnitt med:

Happer and Lindzen have the evidence, the IPCC and it´s followers have the fiction.

William Happer och Richard Lindzen har på sina drygt 25 sidor Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org) effektivt avfärdat klimathotsfrågan punkt för punkt och hela tiden med stöd av vad den vetenskapliga metoden kräver och det är en ren fröjd att ta till sig de två vetenskapliga kämparnas fullödiga och eleganta avrättning av frågan.

Vetenskapligt sett bör nu The FN/Rockefellers Scam, klimathotsfrågan därmed ha kommit till vägs ände.

Dessutom är det uppenbart för de flesta att det är Den Gröna Omställningen som är det verkliga hotet. Förhoppningsvis har nu även den skammen kommit till vägs ände och vilken vetenskaplig grund Den Gröna Omställningen med Net Zero vilar på borde våra politiker som säger sig arbeta för landets och EUs bästa få redogöra för.

¤¤¤

Men, det är svårt att spräcka den politiskt korrekta konsensusbubblan. Elsa Widding är modig och har verkligen försökt.

klimatkarusellen vilka fragor kan besvaras

Elsa Widdings bok Klimatkarusellen vidgar förståelsehorisonten – Klimatupplysningen

Efter Klimatkarusellen sommaren 2019 har Elsas egen karusell snurrat vidare. Hon har fortsatt att kämpa på, första upplagan tog snabbt slut och det kom snart en något omarbetad upplaga. Hon var med under Klimarealistenes 10-årsjubileum i Oslo hösten 2019 och i samband med det blev hon invald i klimatrealisternas gemensamma vetenskapliga råd. Hon har tagit strid med SVT och har publicerat ett stort antal youtube-klipp i energi- och klimatfrågan.

Den intressanta frågan nu är om några politiker har reagerat.

Jomen visst! Ny energiutredning – Klimatupplysningen

Elsa W. har fått ett utredningsuppdrag av SD och inför höstens val kandiderar hon för en riksdagsplats för dem.

¤¤¤

Det verkar med andra ord röra på sig en del bland politikerna och när Timbro nu i dagarna gav ut GRÖN KAPITALISM med Ellen Gustavsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro, som redaktör blev jag nyfiken och skaffade boken. Timbro med Smedjan står enligt egen utsago för ”frihet och ett öppet samhälle”, långt ifrån klimathotsfrågans konsensus och ”settled science”.

Men hej vad jag bedrog mej. Samma gamla konsensustugg! I förordet ”Den gröna högern” visar redaktör Ellen Gustafsson att hon svalt hela klimathotspaketet, hon använder bland annat uttrycket att ”smutsa ner vår atmosfär med koldioxid” och kronan på verket är minst sagt häpnadsväckande ”En atmosfär fri från koldioxid och luftföroreningar är frihetsfrågor”. Arma Ellen G.!

Diskussionen i SMEDJANPODDEN 22 juni 2022 är dessutom upplysande:

”Hur förenar vi marknadsekonomi med höga klimatambitioner? Veckans podd bjuder på både höger- och vänsterperspektiv på svensk klimatpolitik, som förenas i kritik mot regeringen.”

Se Smedjan (timbro.se) Smedjanpodden: 216 den gröna högern

Arma Timbro!

¤¤¤

Tillägg från veckans TWTW:

Quote of the Week:
”The decision is a very welcome reaffirmation of the Constitutional rights of citizens of the United States. Untouched is the question of whether the Constitution allows Congress to make scientifically incorrect decisions by majority vote, for example: that carbon dioxide, a beneficial gas that is essential to life on Earth, is a pollutant.” ― William Happer on West Virginia et al. v. EPA, June 30, 2022

W. Happer undrar om konstitutionen tillåter att kongressen fattar vetenskapligt sett inkorrekta beslut till exempel att koldioxid, en välgörande gas som är livsnödvändig för livet på jorden, är en förorening.

Men tanke på vår statsministers tal om de tre viktigaste områdena hon vill satsa på, där ”klimatomställningen” var ett – vad gäller i Sverige?

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar:

 1. Rockefeller – en klimatsmart historia – Klimatupplysningen
 2. https://co2coalition.org/publications/the-sec-and-climate-change/
 3. Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Ann, det är välgörande att få ta del av friska tankar i den annars av politiska inspel i klimatets namn förorenade offentliga debatten.
  Må de som önskar föra Sverige tillbaka till medeltiden aldrig komma till makten.

 2. Tack. Viktigt och nödvändigt. Själv är jag mest förvånad över att så många egentligen begåvade och duktiga yrkesmänniskor säljer sig så här billigt. Yrkeshedern är inte värt ett nickel hos många fler än jag trodde var möjligt. Man tappar tron inte bara på journalister och politiker utan på stor del av alla som sitter i ledarsätet för samhällen. Hur kan man få för sig att detta skall hålla och vill man sitta med bland de förljugna när allt rämnar till slut? Obegripligt för mig. Ditt tillskott till upplysningen är bland de viktigaste. Det andra kommer att sköta sig själv.

 3. BG

  Hur det går till när SPM tas fram beskrivs här:

  https://www.climatedepot.com/2021/08/12/reuters-explains-how-the-climate-sausage-is-made-at-un-ipcc-scientists-government-delegates-must-approve-the-report-each-word-of-each-sentence-needed-to-be-scrutinized-and-debated/

 4. Lasse

  Tack Ann
  Det är uppenbart att starka krafter vill få oss tro på CO2 som styrande av klimatet.
  Att forskare och media spelar med och att det blivit en lönsam affär för vissa är lika klart.
  Vi andra som lurats med skenande el och energikostnader kan bara se på under protest.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Lasse, kan vi ”bara se på”? Kanske dags att oroa de partier som snart kommer att ligga hästlängder bakom SD i fråga om The Climate Scam.

 6. Lasse

  Jo
  Ett av SDs paradnummer:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081

  Ingen ändring på 130 år skall öka med 1 m inom 80 år.
  Då krävs acceleration 😉

 7. Ivar Andersson

  The Climate Scam var denna bloggs ursprungliga namn kanske bättre än Klimatupplysningen?
  Hur okunnig är redaktör Ellen Gustafsson som inte förstår att ”En atmosfär fri från koldioxid och luftföroreningar är frihetsfrågor” innebär slutet för allt liv på jorden. Koldioxid behövs för fotosyntesen. Ingen koldioxid blir det inga växter, djur, människor och ingen Ellen för alla kommer att svälta ihjäl.

 8. stig morling

  Stort Tack, Ann för ett gott försök till intellektuell renhållning! Denna stackars Ellen! Hoppas hon med det snaraste slutar att andas! Eller också fråga gamla mormor som alltid pratade med sina växter som hon vattnade i vardagsrumsfönstret!
  För övrigt måste vi i sann vetenskaplig anda kryssa mellan dessa pompösa uttalanden från olika fundamentalister:
  1. ”Nu vet vi allt!”
  2. ”Det finns ingen sanning”. Satsen är ju i sig en självmotsägelse!
  Istället lyssna åter till professor Gösta Pettersson, som i sin bok ”Falskt Alarm” citerar André Gide: Var alltid rädd för den som säger sig äga sanningen, men följ gärna den som letar sanningen!”/Salve
  Stig

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Ivar, när det gäller Timbro/Smedjan så måste de som utsett sin miljö- och klimatansvariga, arma Ellen, vara totalt okunniga i den här så viktiga frågan. Illa men inte lika illa som om den totala okunnigheten sitter och fattar beslut i vår riksdag och regering.
  Länk 2 beskriver att konstitutionen i USA är till för att skydda befolkningen och Happers fråga om konstitutionen tillåter valda kongressledamöter att fatta beslut som är vetenskapligt inkorrekta är oerhört intressant!
  Finns det någon parallell till konstitutionen i den svenska grundlagen, någon text som ska skydda oss från farligt okunniga beslutfattare?
  Det här inlägget var tänkt som steg ett och innehållet i länk 2 som steg två.
  Magdalena Anderssons pompösa mål att vi ska vara ledande i klimatomställningen är både okunnigt och ohederligt, men är det även ett brott mot hennes höga uppgift att skydda landet och dess befolkning?

 10. Alvar N #2,

  Varför hoppar ”alla” forskare på tåget? Jo,livet som forskare blir mycket enklare om du är en troende och följer flocken. Om du är öppet skeptisk så kan du inte doktorera. Om du inte är troende så får du inga forskningsmedel för din fortsatta karriär. Om du inte är troende och handleder doktorander och leder forskningsprojekt så får du inga doktorander och inga pengar till ditt projekt.

  Då är det mycket enklare om du istället för att ifrågasätta den vetenskapliga grunden hänvisar till IPCC och konsensus. Du behöver inte ens argumentera eller tänka efter. Det dröjer inte länge så har du investerat så mycket i deras hypoteser att du övertygat dig själv om att IPCC propagandapamlett (SPM) är rena rama sanningen och en utgångspunkt för allting annat.

  Det var bl.a. detta som fick Judith Curry att hoppa av sin professorstjänst på MIT.

 11. #10
  Den delen är ganska uppenbar och klar för mig. Köpt vetenskap har alltid funnits och kommer att dyka upp regelbundet. Därför är det så viktigt att vi har en kritiskt granskande och öppet upplysande journalistkår, och en politikerkår som inte köper önskvärda resultat. Det är främst där besvikelsen och förvåningen ligger och i att näringslivet såpass länge hänger på helt utan att rodna.
  Judith Curry är f.ö. ett lysande undantag och sådana finns det flera av som tur är. Och många kommer framöver att önska att de varit lika modiga som JC.

 12. Ulf

  Jag tror det när jag ser det. Men här är en som förespråkar stora investeringar i gas och olja. För att minska kolkraften och utsläppen. Vore en bra väg att gå för då skulle vi troligen komma ur vår energikris.
  https://www.di.se/nyheter/vastvarldens-maktigaste-bankman-oroad-over-ekonomin/

 13. Sören

  # 10
  Judith Curry har aldrig varit professor på MIT. Hon hoppade av från något annat ställe.

 14. Sören

  Jag tror Judith Curry resigned från en professur vid Georgia Tech och är numera professor emeritus vid Georgia Tech.

  Liksom många andra framstående forskare som ifrågasätter att en högre CO2 halt är skadlig är hon professor emeritus, vilket väl illustrerar ett tema i dagens tråd.

 15. Mattias G

  Läser den här bloggen med lite andra ögon sedan 24 februari. Funderar över det här mantrat som upprepas dagligen: ”de ljuger, de ljuger, de ljuger”. Fokus ligger ju inte på klimatpolitik eller vetenskap i sig, utan på att mala ner förtroendet för journalister, forskning, politiker, domstolar. Tankeväckande, i alla fall …

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 8 Stig M. Vill Du med Din kommentar varna mej för tro alltför mycket på Happers&Lindzens svar på Bidens försök att underkasta sig och USA FNs/med fleras Climate Scam?
  H&L för ju hela tiden en diskussion kring hur uppgifter i IPCC/SPM sätter sig över de vetenskapliga kraven för sin uppfattning.

 17. TorbjörnR

  #15 Mattias G

  24 feb är väl ett tydligt exempel på våra ledares ledarskap. Man ljuger, förvränger, undanhåller och vinklar information för att genomdriva det man vill.

  Så tolkar många av oss IPCC, EU och våra egna politiska ledare och deras så kallade experter och lobbyister. Har Farmanbar ännu sagt någonting som kan anses stämma med verkligheten?

  När dessa ovan dessutom får support av MSM så är det lätt som vanlig hederlig medborgare att man börjar ”gnälla”.

  Vad tycker du själv? Har jag tolkat ditt inlägg korrekt?

 18. Thorleif

  Tack Ann för att du uppmärksammar kronologin och viktiga detaljer som man lätt ”tappar bort”. Djävulen döljer sig som bekant i just detaljerna.

  Nu när den nya totalitära regimen i Saudi-Arabien ser ut att ta avstånd från USA och särskilt Biden/demokraterna för att rikta sitt fokus mot världens nya medelpunkt, Asien, kan man fundera på hur det kommer att synas i framtida energipriser och då inte minst om väst fortsätter på den inslagna ”gröna vägen”? Saudi har sedan en tid annonserat att de kommer att sälja olja i andra valutor än usd. Räkna dock med att dollarn kommer hållas uppe tills Asien m.fl börjat betala (eller byta) tillbaka sina enorma dollar-lån. Eller den amerikanska regeringen ändrar politik.

  Den ”Gröna omställningen” kommer som hittills förmodligen att gynna fossilindustrin men inte oss konsumenter i väst. Frågan är när politikerna i väst tvingas till en pragmatisk politik? Tyskarnas beslut om kolanvändning igen är väl ”en kanariefågel i kolgruvan”.

  Hur världens politiska åsikter i energifrågan ser ut åskådliggörs ganska bra i bilden i följande länk:

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/saudi-arabia-discussion-join-brics

 19. Sören #13 14,

  Du har helt rätt. Här är hennes motivering:

  https://judithcurry.com/2017/01/03/jc-in-transition/

  Läs även om hur hon blev socialt stämplad:

  https://www.nature.com/articles/news.2010.577

 20. TorbjörnR

  #19 Ingemar

  Tack för dessa länkar. Högintressant och man kan inte annat än imponeras av JC!

 21. Arne Nilsson

  Som vanlig medborgare är det svårt att hänga med i svängarna. Jag har ett hus från 70-talet. Direktverkande el. Kompletterad med en luftvärmepump. Eftersom det är tvåplanshus blir det snart en till. Vi kopplar varmvattenberedaren på timer för att den inte ska gå igång på dagtid. När huset byggdes hade vi säker och billig el. Alternativet var ju att bränna olja. Nu ska elen bli riktigt dyr men fortfarande tycker politiker att elen ska nyttjas till koldioxidfritt stål, serverhallar, batteribilar och annat. Elvärme, icke då. Till varje hus måste man ändå dra en kabel så elvärme är egentligen det mest miljövänliga uppvärmningssättet. Batteribilar? Kommer Litium, kobolt och andra mineraler att räcka för att bygga nån miljard elbilar? Jag kommer att leva ett bra tag till. Det ska bli intressant att följa utvecklingen/avvecklingen.

 22. Rossmore

  Från Japan som tydligen följer nordiskt klimat kommer följande observationer:

  https://notrickszone.com/2022/07/01/late-spring-in-finland-sweden-have-nit-been-warming/

  Inte så mycket uppvärmning vad det verkar.

  ”Nothing significant has been happening. This is not what a crisis looks like. ”

  Notera läsarkommentaren om Pippi på Glastonbury.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Arne, det här eländet är ju ett resultat av att användning av de fossila bränslena med dess utsläpp av koldioxid anses skapa en skadlig uppvärmning och att de därför måste bort.
  Som Happper och Lindzen visar håller vetenskapen INTE med. Vi betalar ett högt pris för en politik som har skapats av politiker, och varför vet bara hum hum själv.

 24. stig morling

  #16#, Nej Bästa Ann min poäng är inte att ifrågasätta Din läsning av Happers&Lindzens svar på Bidens försök att underkasta sig och USA FNs/med fleras Climate Scam?
  För det första har jag hela tiden uppskattat Din kritiska hållning visavi den så förfärande politiserade misshanteringen av vad som är god vetenskaplighet. Min poäng är att vår långa mänskliga erfarenhet av den stillsamt empiriska hållningen är den enda rimliga vägen för människan att – faktiskt ibland – skydda sig från sig själv. Läs gärna Jonathan Haidts bok ”The Rigtheous Mind- or why good people disargue on politics and religion!” ger mycken god eftertanke! och tack igen för Dina insatser! PAX ET BONUM/Stig

 25. Robert Norling

  S beroende av MP och C har och kostar oss medborgare ett stort antal miljarder på alla håll och kanter…

  https://motvindsverige.org/har-tyska-eon-fatt-31-miljarder-for-att-stanga-ringhals-i-fortid/?fbclid=IwAR2mGwe7DKrzF4dpTULDZfXF4tSv46njmBKf_o1JtVb27A9GLyb2vnaIjW0

 26. UWB

  Varför skrivs det inte mer om detta. Det är mängder av miljarder som vi invånare får betala för den här politiska lekstugan.

 27. Thorleif

  DNs agendajournalistik fortsätter sin propaganda och hjärntvätt av folk. Nu koncentrerar man sig inför valet och ger unga gratis prenumeration. Sådan uselhet då man helt enkelt saknar kompetens och följer politiska diskurser istf att redovisa en balanserad syn.

  https://www.dn.se/sverige/fri-dn-prenumeration-for-unga-i-aldern-18-25-ar-fram-till-valet/

  SVT ingår i TNI-nätverket och DN lierar sig med de stora som är ledande inom TNI (Thomsson/Reuter och BBC inkl alla stora sociala plattformar).

 28. Ann Löfving-Henriksson

  #18 Torleif, tack för länken om BRICS+. Nog verkar vi vara inne i en till sist klart synlig, rejäl omställning globalt.
  Började vi inte se denna utveckling på allvar 2009 under COP 15 i Köpenhamn, när Obama och det goda väst fick en rejäl käftsmäll?
  Man kan lugnt säga att västs val av energiförsörjning i det perspektivet är ja vad ska man säga, något i stil med Valfrid Paulson (naturvårdsverkets GD) definition av experter … ”vår triumferande färd mot den stora villfarelsen”.

 29. Thorleif

  Ja Ann

  Då stabil energiförsörjning utgör grunden inte minst för en modern ekonomi (tillväxt) är Kinas utveckling under kommunistpartiet det stora hotet mot USA (läs väst). Inte Ryssland per se. Då USA länge haft planer på att destabilisera Ryssland som leverantör av det som Kina behöver är nuvarande krig i Ukraina en del i målsättningen. Men det går inte så bra vilket det inte heller gjorde under 90-talet (Putin satte stopp). Mao finns det skäl att uppmärksamma på riskerna för WW3!

  Biden-administrationen sitter inklämd mellan viljan (hans finansiärer) att stötta landets mega-företag (och fossilindustri) å ena sidan och som ”realist” följa planerna på att centralisera beslut på global nivå å andra sidan (FN etc) där klimatagendan liksom Covid utgör instrument. Vi går som bekant mot en multipolär värld där hegemonin i väst sakta och naturligt går mot sitt slut.

  I Sverige fortsätter vi att kasta friska pengar efter dåliga. Och vi är som vanligt värst när vi samtidigt riskerar att gå in i en allvarlig ekonomisk kris.

  De fattiga länderna har drabbats minst av C-19. Däremot indirekt pga ”lockdowns” och förstörda logistik-kedjor. Ist påtvingar Världsbanken dessa fattiga länder digitala pass för allsköns kontroll där ekonomiskt stöd samtidigt används som påtryckningsmedel för accept.

  SIDA t.ex fortsätter i sin dålig anda att inte redovisa investerings-resultat i numärera termer. Bara måluppfyllelse i allmänna ordalag.

  https://nyadagbladet.se/inrikes/regeringen-ger-92-miljarder-till-varldsbankens-ida-fond/

 30. Lars W

  ”vår triumferande färd mot den stora villfarelsen”.

  🤗🤗

 31. Claes Forsgårdh

  Den som läser professorernas Happers och Lindzens underlag för stämningen av SEC (som har gått långt utanför sina befogenheter, liksom EPA) och fortfarande tror på klimatbedrägeriet/klimatnödläget/klimatkrisen har antingen inga kunskaper i naturvetenskapliga ämnen eller är korkad och lättlurad.

 32. PK

  Tack Ann för att du gör en svår fråga begriplig på ett upplysande och förståeligt sätt. Har läst Nordangård som ger en klockren bild av Rockefellers agerande i frågan. När sen en sådan som Rockström är betald av Rockefeller trillar polletten ner. För en astronom är 10 miljoner år en blinkning av universums utveckling. Att då som vissa diskutera väderhändelser enskilda år visar på vilken okunskap det finns. Har noterat att det ofta är kultursidorna i media som för fram klimathotsfrågan. Stackars Ellen G.

 33. #31
  Ja, det lär vara så att en av tre i MP är lika korkade/lättlurade som de övriga två.

 34. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 Claes Forsgårdh, det var den nytillträdde Obama som såg till att få igenom Endagerment Finding i USAs ”naturvårdsverk” trots att den vilade på undermålig vetenskap. Den innebar att CO2 kunde klassas som en förorening och var en förutsättning för Obamas politik, Change, det vill säga hela klimathotsbedrägeriet.
  En vetenskapligt sett hederlig fysiker och ekonom Alan Carlin på EPA försökte få stopp på detta, men det visade sig omöjligt, politiken styrde!
  Och resten är historia som man brukar säga.

 35. TorbjörnR

  #33 Alvar och #34 Ann

  Alvar, det var riktigt roligt😄

  Ann, du är ett historiskt uppslagsverk😄

 36. LarsF

  En väldigt tydlig detalj om villfarelsen man vill slå i folk om undergången är följande:

  #1. Sug på hur Ryssland fått alla sorters åtgärder mot sig, bojkott handel, avstängning swift osv. Alla nivåer inom sport överallt.

  Detta för man knappast hotar planeten om undergång med sin invasion.

  #2. Hur mycket åtgärder har vi tagit mot Kina som enligt aktivismen absolut hotar planeten och undergången är nära ?

  Inga överhuvud taget.

  De ökar mer än dubbelt mot allt vad europa och usa tillsammans minskar sina utsläpp.

  Om det vore verkligt hot mot planeten som förespeglas av aktivister så skulle vi ha omfattande sanktioner, avbrutit all handel med Kina, stängt av dem from swift och mycket mer.

  Om planeten hotas av undergång, menar jag!

  Så Kina duckar Paris, Catowice och Glasgow under något ursäkt att utvecklingsland eller liknande.

  Vad hjälper det om planeten går under????

  Svaret är förståss att ingen planet hotas alls av undergång, och alla vet det på högsta ort.

 37. Ann Löfving-Henriksson

  # 35 Tack men inte! Dock har jag snöat in på klimathotshistoriken, vilket varit oerhört intressant.

 38. Fredrik S

  Tack Ann!

  På tal om historia så har Sri Lankas korta historia med införsel av ekologiskt jordbruk visat sig vara en total katastrof med och idag sa premiärministern att landet är helt bankrutt och ljusning långt borta.

  Då kan man undra om tex EU- kommissionen lär sig något av denna historik som finns att lära av där när man propagerar för att EU’s jordbruksmark inom några år ska bestå av minst 25 procent ekologiskt jordbruk?

  Med holistiskt inslag dessutom.

  https://www.bioecoactual.com/en/2022/04/27/eu-organic-movement-calls-for-a-holistic-and-multi-dimensional-approach-to-carbon-farming/

  Frågan är om vi kommer tvingas fortsätta leva med en politik som bygger på utopiska visioner från ledarna samt media som rapporterar detta som en föredömlig sanning framöver? Eller finnes det en ljusning?

 39. Karl-Oskar

  # 31 Det börjar röra på sig nu, Supreme Court har begränsat EPAs makt och flyttat den till Congressen.
  https://www.foxnews.com/opinion/supreme-court-ruling-limits-epa-power
  Även i Tyskland händer det saker. ”Redan nu bedömer jag Parisavtalet för Tyskland som pappersavfall” säger Robert Habeck
  https://www.tn.se/hallbarhet/tyskland-mot-energikollaps-sa-drabbas-svenska-foretag/

 40. Gunnar Strandell

  Arne Nilsson #21 och Ann Löfving-Henriksson #23

  Arne har helt rätt i att Sverige på 1970-talet ville minska oljeberoendet då leverantörerna fanns i mellanöstern. Eluppvärmda villor och kärnkraft var lösningen och direktverkande el var bäst.

  Från 1980-talet förespråkades vattenburen uppvärmning med möjlighet att använda el, flis, ved, olja eller torv i kombipannan.

  Under 1990-talet kom värmepumparna för villabruk med sjövatten, grundvatten eller luften som värmekälla.

  Krydda detta med en politisk diskussion om vad som ger utsläpp av CO2 och oredan blir total, trots att den tekniska grunden är banal.

 41. Thorleif

  39

  ”stäng gränsen” eller ”håll gränsen” som det bekant hette 1981.

  Om tyskarna bryter mot fattade beslut kan väl vi stänga ner exportkablarna successivt medan vi nysatsar på smr och äldre verk.

  Gör revolution politiker och myndigheter. Dags att kasta ut kapital-förstörarna.

 42. Paul Håkansson

  Enda lösningen är att sätta ett inhemskt fast pris och ett exportpris, kraftbolagen får säga vad dom vill.. Den vilda västern som nu råder i prissättningen kan inte fortsätta för industrin och hushållen.
  Ett exempel är att i Norge estimerade Statkraft att Norges elpris skulle stiga 2-3 öre/kwh pga anslutningarna till England och Tyskland. Resultatet blev det 100-dubbla 200 öre/kwh.

 43. Thorleif

  42 Paul

  Inhemskt resp exportpris!

  Kontrakts-budgivningen av el sker redan idag inom de olika SE-områdena 1-4 bestämda av SKN. Jag antar att export-kablarna även utgör separata auktioner.

  Någon med annan åsikt?

 44. Håkan Bergman

  Thorleif #43
  Kollar man på https://transparency.entsoe.eu/ så är det bara nordsjökabeln, NO2NSL, som är ett eget elområde, välj Transmission och Day ahead prices. Men prisskillnaden mot NO2 är bara marginell.

 45. Thorleif

  #444 Håkan B

  Tack! Men ser bara våra 4 BZNs under ”Sweden”. Var hittar jag t.ex NO2NSL? (är det vår kabel till Danmark eller Norges kabel till UK?)

  Jag refererar bara till vad jag läst hos Nordpool där man enligt uppgift ställer separata priser på import/export.

  Om prisskillnaden är liten kanske det beror på att marginalpriset styr? Man måste se volymerna i realtid eller lista över historiska avslutspriser mellan de båda avsluts-typerna för att förstå vilka aktörer det är som sätter/driver priserna. Nordpool borde ha denna service men endast för medlemmar antar jag. Just nu nettoexporterar vi ca 1/3-del av all produktion, knappt 6 GW.

  Vet du någon bra statistik-webbsida som redovisar volymer å utlandskablarna relativt övriga ledningsvolymer lokalt inom prisområdet (SE)? Nordpool anger väl varje dag ett referenspris som gäller för debitering för kunder med rörligt pris etc. Hur detta referenspris är sammansatt vore intressant att härleda (ungefär som man på finansmarknaden sätter vissa ref-räntor varje dag (kl.11 brukar vara deadline på dagslånesidan)).

 46. Håkan Bergman

  #44
  Under Norge!
  Flöden hittar du under Cross-Border Physical Flow

 47. Thorleif

  Tack!

  Om jag inte sett fel är NO2 (sydnorge) bara kopplad mot DK, UK och TY, inte mot Sverige?

  SE3 gränsar bara mot NO1!

  Ex DK: Kl.08-09 idag var priset i SE4 0,290 EUR/KWh. Samtidigt (08-09) exporterar vi 920 MW till DK2 där priset är 0,290 EUR/KWh. Prisbilden är identisk timme för timme i DK2 och SE4. Då SE4 har svag produktionskapacitet (brist) kan vi titta vidare på vad som händer på övriga exportkablar kl 08-09 samt inflödet från SE3.

  Kl 08-09: TY 0,290 EUR, PO 0,274, LT 0,356 EUR.
  Export Kl 08-09 till: TY 300 MW, PO 600, LT 650

  Flöde SE3 till SE4: Kl 08-09: 4.350 MW
  Priset kl 08-09: SE3 0,240 EUR och som ovan 0,290 EUR i SE4.

  SE4 Exporterar alltså 920+300+600+650= 2.470 MW mellan kl 08-09.

  Enligt SVK/Kontrollrummet konsumerade SE4 kl 08-09 2.500 MW. Lägger vi till exporten med lika mycket hamnar vi på 4.470MW vilket innebär att produktionen inom SE4 bara uppgick till 4.350./.2.470./.2.500=-620 + import. SE4 hade inte någon import alls kl 08-09.

  SE 4 generar mao 620 MW själva medan de konsumerar 2.500 MW. En check med Kontrollrummet ang ”day-ahead generation” för nämnda tidpunkt säger 640 MW. Stämmer bra alltså.

  Prisskillnaden mellan SE3 och SE4 var denna timme inte så stor, ”endast” 0,05 EUR eller drygt 50 öre/KWh. Men allt SE 4 producerar kan vi vara säkra höjer priset på egen konsumtion med minst 50 öre/KWh.

  Tittat vi på hur SE3 får sin energi konstateras att de producerar 8.200 MW kl 08-09 medan de samtidigt konsumerar ca 8.600 MW. Från SE 2 får de 6.000 MW varav det mesta går till SE 4 som sagt (resten till DK, NO, FI). Elpriset var kl 08-09 0,0073 EUR/KWh i SE 2.

  Om SE 3 kan producera nästan hela sitt behov (till lågt självkostnadspris via kärnkraft t.ex) och samtidigt importera till ett extremt lågt pris från norr, varför är marknadspriset (eller konsumenternas rörliga pris ) kl 08-09 så högt som 2,40 SEK/KWh? Vilka är de företag resp konsumenter som tjänar resp betalar mellanskillnaderna (förutom SVK som inkasserar en ansenlig procent)? Visst går en stor del till export men är det energiföretag som producerar el i SE3 som agerar exportörer eller är det företagen i norr (SE 1-2)? Vilka är dessa företag och hur ser deras flöden ut och till vilka produktionskostnader?

  Förresten har jag inte klart för mig hur regions-ledningarna ser ut och dess kapaciteter mht el-transmission från olika producenters anläggningar i SE 1-2 hela vägen till Se 4. Om t.ex producenter i SE 3 måste köpa el från SE 1-2 om de önskar exportera i SE 4 osv?

  Tack Håkan för dina tips!

 48. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Inte bara position, lön och yrkesmässig karriär ligger i vågskålen utan position och anseende i det sociala. Få orkar med att offentligt brännmärkas inte bara för egen del utan även vad gäller familj och nära umgänge.

  Jag vet skrämmande många exempel på detta: personer med samhällelig ställning som inte kan/får/vågar framträda. Detta är TOTALITÄRT!