Ökad solinstrålning har värmt Europa

globalstraning Stockholm

SMHI har en uppdaterad sida om den s.k. ”globalinstrålningen”, dvs all den strålning som når ned till markytan. (Tack för tips Lasse) Det finns en databas som sträcker sig hela 100 år bakåt i tiden i Stockholm. Nu har man sammanställt mätningarna och justerat för förflyttningar och nyare instrument och har därmed den äldsta mätserien för globalstrålning i världen. Se diagrammet ovan. Man skriver bl.a.:

”För ett par år sedan gjordes en grundlig genomgång av data för att i möjligaste mån korrigera den äldre delen av mätserien med ambitionen att erhålla ett mer homogent och användbart dataset, inte minst ur ett klimatologiskt perspektiv.”

”De två faktorer som påverkar solinstrålningen mest är hur högt solen står på himlen och molnigheten. Även halten partiklar och vattenånga i atmosfären har betydelse för hur mycket solstrålning som når jordytan. Sedan mitten av 1980-talet har den årliga solinstrålningen i Sverige ökat med cirka tio procent. Detta beror dels på en minskning av molnigheten och dels en minskning av mängden partiklar i atmosfären, tack vare kraftigt minskade utsläpp av luftföroreningar i Sverige och övriga Europa.”

Det har länge varit en populär teori bland klimatforskarna att den ökade solstrålningen och uppvärmningen skulle vara orsakad av färre aerosoler (partiklar i luften) i kombination med mänskliga utsläpp av koldioxid som värmer upp. Men alla håller inte med. Se här och en kort presentation här .

För det första så kan vi konstatera att solinstrålningen inte bara ökat i Stockholm utan i hela Europa.

matstationer

Forskarna bakom den här artikeln menar att orsaken till den ökade solinstrålningen inte är minskande aerosoler utan förändringar i atmosfärs- och havsströmmarna. De skriver bl.a. :

”Mann och Emanuel (2006) lade fram tesen att förändringar i SST och värmeresurser i Nordatlantens vatten sker på grund av antropogena faktorer; ökningen av SST under påverkan av global uppvärmning kombineras med den icke-periodiska kyleffekten av antropogena aerosoler.”

Men ”… deras hypotes är oförenlig med både empiriska data och med modelleringsresultat, och att aerosoler inte kan vara orsak till rytmiska förändringar i temperaturen på Nordatlantens yta.”

”Analysen av förhållandet mellan solskenets varaktighet och THC NA (thermohaline circulation in the North Atlantic) som presenteras i denna studie visar att den stora delen av variabiliteten i SD (sunshine duration) kan förklaras av naturliga faktorer utan hänvisning till antropogena aerosoler.”

”De beskrivna förändringarna i makrocirkulationsförhållandena och förändringar i intensiteten av den termohalina cirkulationen förklarar den betydande andelen av varians i årlig solskenslängd över Centraleuropa.”

”Förklaringen till variationen av solskens-varaktighet i de beskrivna processerna kan långt ifrån att förklara dess total variation. Det råder ingen tvekan om att variationen av solskenets varaktighet också påverkas av variationen av andra faktorer, främst molntäcket.”

Jaha, det är ju lite förvånande att aerosoler inte är den främsta förklaringen till hur mycket solen skiner ned till marknivå. Själv har jag nog hittills svalt den förklaringen. Den verkar rimlig på sitt sätt. Men så verkar det alltså inte vara.

Skulle det stockholmska diagrammet ovan vara vägledande för de nordliga breddgraderna i allmänhet så får vi ju också en möjlig förklaring till uppvärmningen kring 30-40-talen; naturliga variationer i hav och luftmassor. Notera även den tydliga uppgången i solbestrålning från 90-talet och framåt.

Vi får väl se vart denna intressanta vetenskapliga diskussion tar vägen.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pingback

  […] Läs hela artikeln HÄR. […]

 2. I synnerhet

  Vi som varit med några decennier nickar instämmande när våra anekdotiska minnen av vädret tycks ha samstämmighet med dessa data som redovisas i SMHI-diagrammet. Tack för inlägget Ingemar! Apropå det igen. Varför är så många klimatforskare solförnekare?

 3. Tack Ingemar. Intressant med nygamla vinklingar till klimatförändringar. Dags att titta igen på Nils-Axel Mörners teori om de stora planeterna inbördes lägen som förklaring till de cykliska förändringarna i cirkulationsmönstret i Nordantlanten. Här är länken till hans underbara föreläsning om ämnet ”the Gulf Stream Beat”
  https://www.youtube.com/watch?v=g_n2bzjQetM
  och här är Solheims uppdaterade version av föredraget i textform
  https://scc.klimarealistene.com/2022/01/the-gulf-stream-beat/

 4. foliehatt

  Ingemar,
  Koonin beskrev en nedgång i jordens albedo motsvarande en strålningsdrivning (radiative forcing) om en halv W/m² mellan 1998-2017. Den graf som du återger här visar på en ökning av instrålad energi från cirka 800 kWh/m² * år till cirka 870 kWh/m² * år.

  Om instrålningen ökar på grund av minskat molntäcke så ska albedo minska – allt annat lika. Det vill säga, observationerna stöder varandra kvalitativt. Men, finns det beräkningsmodeller som enkelt kan jämföra de två uppmätta dataserierna och säga något om de stöder varandra kvantitativt, eller inte?

  ”Earth’s Albedo 1998–2017 as Measured From Earthshine”
  P. R. Goode, E. Pallé, A. Shoumko, S. Shoumko, P. Montañes-Rodriguez, S. E. Koonin. (2021). Geophysical Research Letters.

  Länk: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL094888

 5. Jonas

  Tack för intressant inlägg!

  #1 ” Varför är så många klimatforskare solförnekare?” Det vill fortsätta med sitt levebröd. Klart att det blir för obekvämt att inse att allt inte är så enkelt som media vill påskina, dvs fossila utsläppen är roten till allt ont.

  Jag har också en fråga till någon mer insatt. När man studerar temperaturhistorik över någon stad i Sverige är det väldigt tydligt att största ökningen skett i månaderna mars/april/maj. Vad beror detta på?

 6. foliehatt

  * Den graf som du återger här visar på en ökning av instrålad energi från cirka 800 kWh/m² * år till cirka 870 kWh/m² * år för motsvarande intervall.

  …skulle jag ha skrivit.

 7. Lars Kamél

  Det kan ju vara så att en del av aerosolerna är så mörka att de absorberar solljus och bidrar till uppvärmning, vilket motverkar de andra aerosolerna som skymmer solljus och bidrar till avkylning. Därför inte särskilt mycket klimateffekt av att aerosolerna minskar.
  Fast då borde det inte ha varit särskilt mycket klimateffekt av att aerosolerna ökade heller. De klimathotsreligiösa skyller ofta på aerosoler för att förklara varför världen blev kallare 1945-75 fast växthusgasutsläppen ökade.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  En strålande morgon!
  Först avfärdandet av Mann&Emanuel eftersom deras idé inte höll för verkligheten, data och på det Mörners föreläsning där han ideligen upprepade att det är ”motsägelsefulla” data som fört mej till dessa slutsatser. Men han löste gåtan!
  En enastående föreläsning att njuta av en strålande morgon, en föreläsning som man nog måste se om både en och två gånger för att se och höra alla små underbara detaljer han bjuder på, inte minst avslutningen med Don Quijote.
  Tack för påminnelsen!

 9. Lasse

  😉

  Tack för detta inlägg Ingemar.
  Kan det klarlägga solens roll och molnens betydelse så blir jag gladare.

  Just nu sol och moln och jag vet vilket som värmer mig!

 10. Magma

  🙂 helt underbart att lyssna på, lika värmande som solen som just värmer oss nordbor.

 11. Björn

  För klimatforskningen som den ser ut idag, är aerosoler en faktor som har betydelse i deras snäva syn på vilka faktorer som skall ingå i klimatsystemet. Självfallet är solen mastern i systemet, men dess fysiska storhet är i det närmaste okänt bland klimatforskarna, därför är deras förklaringar inte vetenskapligt belagda. Den främsta faktorn i det komplexa klimatsystemet är solen och då måste klimatforskarna börja förstå, att utan kunskap om denna storhet, förstår man inte resten av systemet, för solens variabla energi är motorn i den hydrologiska delen liksom i all övrig konvektion i hav och atmosfär. Globalstrålning är bara en av yttringarna i den ännu missförstådda helheten i klimatsystemet.

 12. Vi på KU har skrivit om åtskilliga vetenskapliga artiklar och hur debatten förändras med tiden. Jag är förbluffad och ledsen över hur få människor, särskilt bland politiker och journalister, som känner till denna debatt. Ändå skriks det högt om att vi måste ”lyssna på vetenskapen” och att ”debatten är över”. Allt är bara dimridåer för att slippa besvära sig och istället låta politiken styra och lura allmänheten. Tragiskt!

 13. Agneta Isacsson

  Grafen ovan stämmer precis med mina livsupplevelser. Blev simkunnig 1960 i vatten som höll 16-20 grader på somrarna. Sprang ut och in mellan skurarna för att ta vara på sommarkänslan. Sen fick jag barn själv på 80-talet och minns stränga vintrar med is, snö och skidåkning. Detta i Östergötland. Just i år påminner sommaren mig om barndomens somrar men havet är varmt. Säkert 22 grader eller mer. Solinstrålning är förstås avgörande.

 14. Munin

  Ökad solinstrålning ger också ökade värmeöeffekter. Att mätningarna gjorts i Stockholm ger ännu en anledning att analysera och granska temperaturserien för Stockholm och Bolincentrets och SMHIs homogenisering av rådata. Det är väl denna serie som inte korrigerats sedan 1966 för ökade värmeöeffekter.

  Att temperaturer i städer ökat mer under mars-maj kan hänga ihop med att vegetationen då ännu inte är utvecklad. Solinstrålningen ökar genom årstidsväxlingen och om den är förstärkt enl. artikeln ovan bäddar det för att värmeöeffekterna slår igenom starkare i de temperaturmätningarna.

 15. L

  Allt det här vet väl Rockström och hans kompisar om. Ändå är det co2 som är problemet. FN tar väl också med detta i beaktning när dom gör sin rapport.

 16. Karl Eider

  Jämför man SMHI:s kurva över globalinstrålningen med svängningarna av AMO (Atlatic Multi-Decadal Oscillation), så överensstämmer de ganska väl, förutom för 70-talet. Där går de åt olika håll.

  https://climatedataguide.ucar.edu/sites/default/files/styles/node_lightbox_display/public/key_figures/climate_data_set/AMOindex-Zhang.png?itok=UAWvZTuk

 17. stig morling

  Stort TAck Ingemar!!
  salve
  stig

 18. Rossmore

  OT

  I morgon kostar beräknas elen prissättas till drygt 5 öre/kW i SE1 och SE2. I SE3 blir priset 1,50 kr/kW dvs ca 30 ggr mer. I SE4 ännu värre.

  https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/#/nordic/table

  Friskt eller?

  Tänk dig att bensinen kostade 22 kr/l i Gävle och 660 kr/l i Uppsala. Alternativt att den kostade 22 kr/l i Uppsala och 73 öre/l i Gävle. Skulle du reagera eller rösta S som vanligt?

 19. JonasW

  #14 Munin

  Min bild (som kanske inte delas av alla) är att SMHI faktiskt gör en seriös analys av dessa temperaturdata.

  SMHI anger en urbaniseringstrend för både Bolinserien och Uppsala serien. Ca 0.5-1 C.
  Däremot inför varken UU eller Bolincentret denna korrigering, utan de presenterar rådata utan kommentar. Det är inte SMHI´s fel att ägarna (UU och Bolincetret) inte gör dessa korrektioner.

  Om UU och BC följde SMHI´s homogeniseringsmetod så skulle de korrigera sina data.

  Om man går på SMHI´s analys så är Sverige-trenden inte tydligt uppåt.

 20. tolou

  Bolincenter homogeniserar temperaturdatat och redovisar även rådata separat.
  https://bolin.su.se/data/data/stockholm_daily_mean_temperature.csv

  Dock har ju ökningen stannat av runt 1967 och fortsatt samma justering runt -0,77° används fortfarande. (Lite olika mellan månaderna).

  Däremot är min uppfattning att SMHI utgår från Observatoriet för Stockholmstemperaturen, men blir då missvisande(aningen högt) för Stockholm i stort. Här gör man alltså ingen korrigering.

 21. Munin

  # 19

  I så fall är det nu så att SMHI har temperaturserier, som inte är lika med vad Uppsala universitet och Bolincentret
  visar. SMHI har då uppenbarligen insett att värmeöeffekterna skapat så mycket falsk temperaturökning att de inte längre kunnat blunda för det. Att Uppsala universitet och Bolincentret halsstarrigt inte tar bort de falska temperaturökningarna, kan det vara så att de är så fångade i klimatalarmismen att de övergivet sund vetenskap. För dem är det viktigare att visa grafer med stigande temperaturer trots att det är falska uppgifter. Problemet är att SMHI inte gör tydligt och visar att deras homogeniserade uppgifter ger lägre temperaturer. Så kan det inte få fortsätta vad gäller två av världens längsta temperaturserier!

  SMHI ska också ha gjort ny homogenisering av Sverigetemperaturen och kommit ut med sänkta årsmedelvärden över hela linjen. Detta bör analyseras och också viktigt att få offentligt vad de nu har för de 35 mätstationer som varit grunden för Sverigetemperatur tills nu.

 22. JonasW

  #21 Munin

  Ja, jag tror att det du säger är helt korrekt.

  SMHI är på det klara med att man har en trend i Uppsala och Stockholm. En trend innebär att temperaturökning inte stämmer med omgivande stationer, d.v.s. att värmeökningen inte beror på klimatförändringar utan har ren lokal orsak (så kallade Urban Islands).

  Varken UU eller BC har stöd från SMHI att använd sina rådata som ”bevis” för klimatförändring. Ändå gör de det. På något sätt är väl detta snarare ett bevis för den degenering som pågår i vårt samhälle. Allt som stöder teorin om ”klimatkatastrof” är sant. Alla påståenden om motsatsen är falska, även kallat ”fake news”.

  Såg just en intervju med Bolund där han tyckte det var viktigt att man visade respekt för meningsmotståndare … Man undrar stilla på vilket sätt han visat respekt för sina meningsmotståndare ? Genom att kalla dem klimatförnekare och facister ?
  Bottom line är att vi alla sitter i samma båt. Dessutom har vi troligen samma intresse – nämligen att våra barn och barnbarn ska ha en bra framtid. Väldigt oklart för mig varför man ska framkalla panik bland Sveriges unga, och inbilla dem att domedagen är nära om inte MP får total makt i Sverige.

 23. peter

  Det här med värmeöeffekter är ett reellt problem som utnyttjas av den sk. vetenskapen.
  Det är ju banalt att inse att temperaturstationer som förut satt långt ifrån städer och var `rättvisande` idag ingår i stadskärnor eller liknande artificiellt uppvärmda områden och därmed är felvisande. Endast imbecilla skulle ta med dessa data utan korrektion. Då Uppsala med flera institut är ’drogade’ med anslag som kan tas bort om man inte lovordar AGW och klimatkrisen så kör man med fusk och ovetenskapliga metoder som saknar total relevans rent vetenskapligt. skamligt är ordet. En stor del av världens sk. uppvärmning kan vara pga detta fenomen. En annan stor faktor är att dessa termometrar inte på något sätt är homogent utspridda över klotet. Exempel, det finns ett tiotal termometrar i arktis men hundratusental i USA.
  Detsamma gäller satelliter och dess mätningar. Dessa satelliter mäter inte lika mycket och ofta över hela klotet varför `medeltemperaturen` mer eller mindre saknar relevans. Om t.ex. en värmevåg befinner sig över det europeiska fastlandet eller överatlanten så kommer temperaturökningen att registreras olika, allt annat lika.

 24. johannes

  Denna bannade sol som havererar alla fina ekvationer.

 25. TorbjörnR

  #23 Peter

  Du skriver att satellitmätningar inte är så bra.
  Skulle du kunna berätta mera vad du menar?
  Jag har haft uppfattningen att de ändå är det bästa vi har så är givetvis intresserad av din analys.

 26. Luleå har ofta många soltimmar. Har just sett statistiken för vädret i juni. Avläst av familjen Bohnsack kl 8 varje dag sen 1921 på Skurholmen i Luleå. Medeltemperaturen för juni är 13,4. Årets temperatur blev 15,6. Varmaste året var 1953 med 17,8. Näst varmaste var året 2020 med 17,5. 1937 och 1970 var det 17,0. Kallaste juni var 1923 med 9,3. Näst kallaste var året 1931 med 9,7. På tredje plats 1951 med 10,0. Idag ska idehistorikern Sverker Sörlin som sommarpratare bl a prata om visionen om ett fossilfritt Sverige. Undrar om dom temperaturavläsningar som Bohnsack gjort sen 1921 hade sett annorlunda ut om Sverige varit fossilfritt. Eller om Sverige sluppit nödåren på 1860-talet om Sverige varit fossilfritt. Just nu är det 16 grader i Luleå. Det är åska och regn.

 27. Lasse

  https://www.nature.com/articles/s41467-021-23888-1.pdf

  För den som vill läsa mer 😉
  Denna bild ger oss max möjliga soltid:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Daytime#/media/File:Hours_of_daylight_vs_latitude_vs_day_of_year_cmglee.svg

 28. TorbjörnR

  En öppen fråga.
  Roy skriver på UAH att temperaturen stigit 0,13 grader per dekad sedan 1979.
  0,18 grader på land.
  0,11 grader till havs.

  Om jag minns rätt så ger en del landbaserade mätserier en trend rund 0,18 grader per dekad vilket stämmer med UAH på land….

  Är detta jämförbart eller bara en slump?

  Är landbaserade mätningar verkligen bara tagna på land och missar haven totalt vilket gör att det inte är en global medeltemperatur utan bara för Max 30% av jordytan ?

  Mätningar på land skulle ju kunna ha stor inverkan från UHI.

 29. Sören G

  ”Klimatförändringarna är här och nu” hör jag just nu Per Bohlund säga i Almedalen. Klimatförändringarna har väl alltid varit här och nu, klimatet har aldrig varit konstant. De senaste minst 5000 åren har det varit en värmeperiod ungefär vart tusende år och med kalla perioder däremellan. Den Medeltida värmeperioden följt av Lilla istiden följt av den nuvarande klimatförbättringen,
  Den Postglaciala värmeperioden som började för drygt 10 000 år sedan och fram till för ca 5500 år sedan berodde på ändringar i jordbanan och jjordaxelns lutning (Milankovitch cyklerna). Dessa fortsäätter att ändras mot ett kallare klimat. Varje värmeperiod har inte varit lika varm som den föregående. Kanske har kallperioderna också varit kallare än de föregående kallperioderna. Glaciärerna hade sin största utbredning i slutet av 1800-talet när de slutade att växa. Om man inte vill att de ska dra sig tillbaka så önskar man således sig tillbaka till ett klimat som det som rådde under Lilli istiden.
  Politikerna och miljörörelsen har fått för sig att det är koldioxiden som ensamt bestämmer klimatet. Koldioxidens roll är uppenbarligen efter vad som kan utläsas är observerade fakta ganska begränsad.

 30. Mats Kälvemark

  #29 Sören G
  Jag tycker vi ska ta fasta på vad Happer/Lindzen säger i länken:
  https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/06/Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf
  Citat:
  ”Doubling CO2 concentrations, from 400 ppm to 800 ppm, a 100% increase, would cause tiny changes of the heat radiation to space, and therefore tiny changes of Earth’s surface temperature, on the order of 1° C (about 2° F) of surface warming for every doubling of CO2
  concentrations.”
  Låt oss för ett (eller oändligt många) ögonblick tro mer på dem än på IPCC:s klimathot.
  De säger alltså att dubblerad atmosfärshalt av CO2 från ca 400 till ca 800 ppm ger global temperaturökning av 1 gr C. Hmm…
  Ökningstakten är f.n. ca 2.4 ppm/år.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  400 ppm högre atmosfärshalt når vi efter/ = ca 170 år.
  Och då har vi inter gjort några kostsamma omställningsåtgärder som för Sveriges del (enl. Björn Lomborg) handlar om kostnader på ca 40000 miljarder kr fram till sekelskiftet 2100. Obegripligt höga kostnader som alla genereras av obegripligt verkningslösa symbolåtgärder.
  Jag nämner några: Vätgasstål i norr (Hybrit, H2GS, LKAB, Vattenfall),
  grön konstgödsel i norr, elbilar generellt och globalt vilket drar med sig alla Northvolts idiotsatsningar på batterifabriker snart sagt överallt.
  Lägg ner allt detta och gör ingenting! Resultatet för klimatet blir det samma men väldigt mycket billigare. Kommer ni på några ekonomiska hål i samhället där 40000 miljarder kronor skulle kunna vara användbara för att säkerställa välfärden för framtiden? Det är det här budskapet som vi måste få ut till politiker i alla läger.

 31. #30
  Väl formulerat!

 32. Hudik-Anders

  En filosofisk fundering:
  Om klimatkrispåhejarna vill att temperaturökningen ska hejdas, vill dom då också att temperaturen ska sjunka? Och i så fall hur mycket?

 33. Enough

  #32 Hudik-Anders

  Ja, Bolund sa för en tid sedan att ”jorden har feber”, varpå jag undrade hur mycket feber och vad som är ”normalt” ( kan han mena 1,5 degC mindre, som det var på 1860-talet?).

  Tror herr B. verkligen på att mänskligheten nu plötsligt har förmåga att styra jordens temperatur med de 4-6 % CO2 i utsläpp av atmosfärens totala mängd? Om ja, får vi nog anta att herr B. tror på tomtar och troll också……

 34. Fredrik S

  Hudik-Anders, Enough #32,33

  Igår sa Bolund att våra skattepengar inte ska gå till SAS för det steker planeten.

  Så jag antar att han och hans parti vill sänka temperaturen med ett antal grader.

  Här kan man läsa om hur det ska gå till i deras Klimatfärdplan med viktiga punkter som:

  ”Mer än 100 procent förnybart”, ”Mindre än nollutlsäpp”, ”Ett globalt klimatledarskap” etc etc.

  https://www.mp.se/sites/default/files/klimatfardplanen-15-feb.pdf

  Därefter blir det bra och glaciärerna växer till igen.

 35. johannes

  #34
  Men så många procnet finns ju inte, sa pomperipossa från monismanien…..

 36. Ivar Andersson

  #33 Enough
  Med strax över 4% av rösterna kunde MP styra klimatpolitiken i Sverige. MP förstår nog inte skillnaden mellan klimat och klimatpolitik.

 37. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Just detta framhåller jag i min bok ”Tänk om det blir kallare?” och i mitt kommande bildspel. Kort sammanfattat:

  Jordens klimat är främst den marknära atmosfärens temperatur över tid. Den bestäms av två faktorer:

  Dels hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och framför allt vatten och dels hur Jordens gravitation komprimerar atmosfären nedåt med värmande effekt.

  Hinder för instrålande solvärme är dels moln och stoft, dels mörka dygns- och årstider och dels minskande solvinkel mot polerna.

  Dygns- och årstider samt solvinkel kan vi inte göra något åt – och molnbildningen bara marginellt.

  Det enda vi nämnvärt kan påverka med mänsklig verksamhet är stoft i atmosfären – utöver omfattande tillförsel från Jordens inre via vulkaner och andra öppningar samt naturliga bränder.

  Trots ökande energiförbrukning kan mänskligheten minska smutsiga utsläpp med modern teknik. Det gör vi redan i utvecklade länder och är på väg att göra i mindre utvecklade – med politik som begränsande faktor.

 38. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  P. S. Jag avsåg förstås Ingemars inledande text.

 39. TorbjörnR

  #28 TorbjörnR

  Jag är jätteintresserad om någon har några svar eller kommentarer på mina funderingar i #28.
  Vill förstå om tex GISS och Hadcrut etc borde vara direkt jämförbara med UAH för att de mäts på samma höjder över jordytan men med olika tekniker. Någon har påstått att UAH i princip mäter på 2 meters höjd.

  Någon?

 40. Svend+Ferdinandsen

  Disse 20 til 25kWh/år svarer til 2 til 2,5W/m2. Det svarer nogenlunde til effekten fra det øgede CO2 indhold.

  Just for at sammenligne med den måde man normalt regner på.

 41. #37 Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Kan du förklara hur du kommit till denna uppfattning: ”Jordens gravitation komprimerar atmosfären nedåt med värmande effekt.”

  När man komprimerar en gas blir den varmare, men jordens atmosfär komprimeras inte nu, den befinner sig i jämvikt. Jag förmodar du menar något annat än det du skriver.

  Du skriver: ”Jordens klimat är främst den marknära atmosfärens temperatur över tid. Den bestäms av två faktorer: Dels hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och framför allt vatten och dels hur Jordens gravitation komprimerar atmosfären nedåt med värmande effekt.”

  Det ser ut som att du inte tror att det spelar någon roll hur hur den energi som solens kortvågiga strålning tillför jorden kommer härifrån. Att jorden ger ifrån sig energi i form av värmestrålning, infrarött ljus, är ett faktum som jag tror du är rätt ensam om att bortse ifrån.

 42. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #41 Leif. Man får begränsa sig på nätet och i kommentarer. . Men det är väl rimligen i utstrålningen som koldioxidens logaritmiskt avtagande verkan spelar in. Även för utstrålning spelar väl hindrande moln och stoft en roll? Varierar utstrålning med breddgrader, dygnstid, årstid? Är den i stort konstant över hela Jorden? Är klimat saldot mellan in- och utstrålning? Kan CO2-molekylen röra sig, ta upp, generera eller avge värme utan yttre påverkan i form av vind och/eller värme? Är vi inte ändå överens om att CO2-larmen är överdrivna och illa grundade jämfört med naturliga processer?

 43. #42 Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Jag tyckte din kommentar #37 var så grovt missvisande att du borde förklara dig. Det tycker jag fortfarande. I stället ställer du frågor till mig:

  1) Men det är väl rimligen i utstrålningen som koldioxidens logaritmiskt avtagande verkan spelar in.
  JA

  2) Även för utstrålning spelar väl hindrande moln och stoft en roll?
  Slamkrypare! Visst spelar moln och stoft stor roll för utstrålningen, MEN för effekten av en fördubbling av CO2-halten ALLT ANNAT LIKA spelar moln och stoft liten roll. CO2-fördubbling ger en forcing av cirka 3W/m2 nästan oavsett om moln och stoft finns längre ner i troposfären. En viss minskning sker, kanske till 2,5W/m2 för moln som sträcker sig upp till hög höjd. Forcingen från CO2 summerar sig med alla andra kända och okända forcings och leder till en förändrad temperatur som i sin tur påverkar avdunstning, molnighet, luftströmning, mm. mm. Alla dessa förändringar tillsammans ger en feedback som gör att inverkan på temperaturen av en CO2-fördubbling fortfarande är dåligt känd. Om man som IPCC förutsätter att temperaturen skulle ha legat kvar på förindustriell nivå ifall inga utsläpp skulle ha skett så beror givetvis hela den uppvärmning på 1,2 grader som skett på mänskliga utsläpp. I hur stor utsträckning av IPCC okända faktorer bidragit till uppvärmningen kan vi inte veta. Dock kan vi vara säkra på att koldioxiden ger ett väsentligt bidrag eftersom vi vet att forcingen är cirka 3W/m2. Om CO2 skulle stå för hälften av uppvärmningen måste någon annan forcing stå för lika mycket – och då måste den negativa återkopplingen vara dubbelt så stor. Skulle man anta att CO2 bara står för 25% måste något annat stå för 75%, d.v.s. 9W/m2 och negativ återkoppling vara fyra gånger större. Jag kan inte föreställa mig att en forcing av 9W/m2 skulle ha gått oupptäckt. Det skulle ha synts på spektra från jorden i synligt och IR.

  3) Varierar utstrålning med breddgrader, dygnstid, årstid?
  JA. Mycket, dock inte så mycket med dygnstid.

  4) Är den i stort konstant över hela Jorden?
  NEJ inte alls.

  5) Är klimat saldot mellan in- och utstrålning?
  Klimat är många olika saker. Kustklimat, inlandsklimat, medelhavsklimat, ökenklimat,… Den globala medeltemperaturens förändring är saldot mellan in- och utstrålning. När saldot är noll är jorden strålningsmässigt i jämvikt och då är temperaturen konstant. Vilken konstanta temperatur det blir beror av den temperatur (höjd över jorden, latitud, årstid, mm.) som strålningen kommer ifrån. Det varierar från våglängd till våglängd inom det infraröda området och dessutom med vinkeln mot lodlinjen. Strålning medelvärdesbildat över lång tid. Flera år.

  6) Kan CO2-molekylen röra sig, ta upp, generera eller avge värme utan yttre påverkan i form av vind och/eller värme?
  JA – men värme har en särställning. Utan värme är CO2 ett fast ämne som inte kan avge strålning. Ta upp strålning och/eller värme kan det dock. I atmosfären befinner sig CO2 i termodynamisk jämvikt med omgivande luft. Den absorberar strålning, omvandlar energin till värme (nästan alltid.) På grund av rådande temperatur är en signifikant andel av CO2-molekylerna i ett exciterat tillstånd efter att ha kolliderat med någon luftmolekyl. Excitationsenergin omvandlas nästan alltid till värme oavsett om energin kommit från en kollission eller från absorption av en foton. (Molekyler har inget minne.) Oerhört många CO2-molekyler är dock hela tiden exciterade och en liten del de-exciteras genom att sända ut en foton i någon slumpmässig riktning.

  7) Är vi inte ändå överens om att CO2-larmen är överdrivna och illa grundade jämfört med naturliga processer?
  Vi är överens om att CO2-larmen är överdrivna. Hemskt överdrivna! Bakgrunden är de larm som slogs runt 1990 när man drog slutsatsen att det blir globala problem om rådande utveckling fortsätter länge till. Nu har det gått drygt 30 år och vi kan se att den 1990 rådande utvecklingen inte alls fortsatt. Den exponentiella ökningen av aerosolsprayer med freoner som drivgas har helt upphört. Världen har i stor utsträckning övergått från kol till gas och det byggs kärnkraft här och där. Det blir inte 12 miljarder människor, snarare 9. Extrapolerar man dagens trender ser inte längre framtiden särskilt farlig ut. Detta framgår tydligt av IPCC:s rapport från WG1. Att MSM berättar att varje ovanlig väderhändelse beror på klimatförändringarna (Underförstått våra utsläpp av CO2) är ett uttryck för dålig journalistik och flockbeteende. Även IPCC:s WG2 driver en oseriös alarmistisk linje när dom t.ex. citerar en skrift där det hävdas att översvämningen i Tyskland 2021 på grund av klimatförändringarna blivit mer sannolik än den skulle varit utan antropogena klimatförändringar. Just detta är sensationellt – i ett kallare klimat var översvämningar mycket vanligare. Det finns historiska data ända från 1500-talet och på husväggar i tyska städer kan man se den maximala nivån på äldre översvämningar. Då skall man minnas att nutida översvämningar förvärrats av att man odlat upp våtmarker och på andra sätt hindrat floder att tillfälligt lagra upp vatten i omgivningarna. Fredrik Charpentier Ljungqvist skrev en understreckare om detta i SvD strax efter översvämningen.

 44. Lägg nu denna graf över medeltempkurvan för samma period.

  Fetare rest my case finns inte.

  Var och en som tillskriver CO2 minsta lilla skall genast springa och skämmas.

  Schack matt!

  Såvida inte ökat CO2 ökar solinstrålningen…..men den kommentaren kommer nog.

 45. Leif Å #43,

  Jag tycker att du fortfarande ignorerar variationen av globalstrålningen. Du påstår att allt annat lika så påverkar moln marginellt. Ja, det kan hända, men om molnigheten ökar så ökar också reflektionen – åtminstone för låga moln över tropikerna. Så allt är inte lika om det exempelvis blir en större eller mindre var del av solstrålningen som når ned till markytan. Det är ju detta som denna tråd handlar om.

 46. TorbjörnR

  #43 Leif

  Enligt Happer och Lindzen så skulle en fördubbling av co2 från 400 till 800 ppm ge ca 0,84 graders ökning.
  Detta enligt deras papper på Clintel juni-2022. Se sidorna 21-22.

  Håller du med?

 47. #45 Ingemar Nordin

  Du missförstår vad jag skriver. ”allt annat lika” betyder att man jämför två situationer (teoretiskt) som skiljer sig endast däri att CO2-halten är dubbelt så stor i den ena. Moln, vattenånga, temperatur, allt annat är oförändrat.

  Självklart är energibalansen mycket olika beroende på moln. Infraröd utgående strålning reduceras med cirka 10% när himlen är molntäckt. (Cumulus, översida cirka 3 km.)

  Dagtid reflekteras mycket mer synligt ljus från moln än från mark. Hur mycket synligt som reflekteras påverkar inte hur atmosfären strålar i infrarött. Att det är de jämförelsevis kalla molnen som strålar i stället för marken och därigenom sänker den totalt utstrålade effekten påverkar inte hur inverkan av CO2 blir på höjder ovanför molnen. Det är endast mycket svaga spektrallinjer från CO2 som påverkas av vad som händer under en höjd av 3 km.

 48. #46 TorbjörnR

  Påstående 1)
  ”The Logarithmic Forcing from CO2 Means that Its Contributions to Global Warming is Heavily Saturated, Instantaneously Doubling CO2 concentrations from 400 ppm to 800 ppm, a 100% Increase, Would Only Diminish the Thermal Radiation to Space by About 1.1%, Thus Confirming There is No Reliable Scientific Evidence Supporting the Proposed Rule.”

  Att strålningem mot rymden minskar med cirka 1,1% är ALLA överens om. ”Thus Confirming There is No Reliable Scientific Evidence Supporting the Proposed Rule.” Detta är en åsikt utan bevis.

  Sedan står det: ”Doubling CO2 concentrations, from 400 ppm to 800 ppm, a 100% increase, would cause tiny changes of the heat radiation to space, and therefore tiny changes of Earth’s surface temperature, on the order of 1° C (about 2° F) of surface warming for every doubling of CO2 concentrations.” Åter igen åsikt utan bevis.

  På sidan 23 kommer förklaringen. När strålningen minskat med 1,1% måste jorden kompensera detta genom att bli 1,1/4% =0,275% varmare. Nuvarande medeltemperatur är cirka 300K och den måste då öka med 0,82 K.

  Därefter argumenterar Happer och Lindzen att inga positiva återkopplingar finns.

  Från förindustriell tid hade CO2 ökat från 280 till 396 ppm år 2014. Det är en faktor roten ur två och följaktligen har enligt Happer och Lindzen koldioxidens bidrag fram till 2014 varit 0,41 grader. Enligt gängse mätningar har temperaturen stigit med 1,1 grader vilket betyder att Happer och Lindzen hävdar detta:

  Av temperaturstegringen sedan 1880 beror 37% på koldioxid medan 67% beror på någon annan helt okänd faktor som inte på något sätt påverkats av att jorden blivit varmare.

  Om den okända faktorn har med moln, soltimmar, luftfuktighet ökat albedo (jorden har blivit mycket grönare enligt NASA och det tillskrivs till stor del CO2) så är de att betrakta som feedback såvida inte andra faktorer som förorsakat fenomenen kan påvisas.

  Återstår havet. Havet innehåller kopiösa mängder energi. En omfördelning i havet som råkar inträffa i vår tid skulle kunna förklara lilla istiden och varför vi återgår till ett varmare klimat. Det skulle kunna vara en hypotes. Jag har ingen aning om ifall man vet tillräckligt mycket om havet för att kunna falsifiera den.

  Slutsats: Happer och Lindzen påstår utan bevis att positiv feedback inte finns i klimatsystemet. Det tror jag inte på. Det är bara ett uttryck för önsketänkande. På de platser där moln just börjar bildas eller upplösas är det i dag cirka 1 grad varmare än 1880. (i genomsnitt) Luftens relativa fuktighet är på sådana ställen 100%. Vid noll grader kan luften hålla 4,8 g/m3. Stiger temperaturen 1 grad kan luften hålla 5,6g/m3. Vattenånga är som bekant en stark växthusgas.

  Happer och Lindzen påstår att luftfuktigheten inte påverkas alls. Det är absolut inte trovärdigt. Jag håller inte med.

  Skriften är rent politisk och utan vetenskapligt värde:

  Comment and Declaration on the SEC’s Proposed Rule
  “The Enhancement and Standardization of
  Climate-Related Disclosures for Investors,”
  File No. S7-10-22, 87 Fed. Reg. 21334 (April 11,2022)

  Happer och Lindzen satsar sin vetenskapliga status på att övertala politiker att inte fatta något korkat beslut rörande vad investerare får göra. Oklokt tror jag, men somliga följer devisen ”i krig och politik är allt tillåtet.”

 49. TorbjörnR

  #48 Leif
  Tack för ditt svar, uppskattar det och håller med om att det är deras åsikter. Precis som andra forskares åsikter tex från IPCC.
  Ingen har ju några säkra bevis.
  Dock verkar många tycks att klimatkänsligheten ligger runt ca 2-2.5 ggr.
  Men det som skiljer Happer Lindzen och IPCC är att de räknar med ”saturation” enligt figure I-3. Är det en graf du kan ställa dig bakom? Verkar ju komma från IPCC AR3 åtminstone.

  Sen använder de sin tidigare rapports 3 W/m2 ökning från fördubbling av co2 att komma fram till 1,1% ökad forcing som ger 0,28% ökad T motsvarande 0,84 grader om co2 når 800 ppm.

  Din uträkning är mellan 280 och 400 ppm då det inte var lika ”mättat” men din fördelning antropogent och naturligt är i grunden rimlig även fast fördelningen skulle vara mer lika 50-50.

  Spontant passar deras teori bättre med tidigare temperaturförändringar som inte berodde på co2. Det måste finnas stora naturliga variationer även nu och därför måste dessa också finnas med i de 1,1 graders ökning vi sett.

 50. #49 TorbjörnR

  Figur 1-3 ?? Jag har läst här: https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/06/Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf och där finns inte någon figur som visar något om ”saturation” såvitt jag kan se. Däremot finns flera suspekta grafer. T.ex. en som visar att det inte är varmare nu än 1938. Text under figuren: ”Thus, the NASA/NAOO data that argues we are experiencing the hottest temperatures in recorded history is false and manipulated, another egregious violation of scientific method.” Nu är det ett experimentellt faktum att det blivit rätt mycket varmare här i Skandinavien. T.ex. Leif Kullmans skrifter om vad man hittar där glaciärerna nu dragit sig tillbaka. Kullman visar att det varit varmare förr, men också att det är betydligt varmare nu än under lilla istiden.

  Överhuvud taget tycker jag att Happer Lindzen 2022 är en oseriös skrift. Livligt citerad bland skeptiker förstås. Skriften är politisk och inte vetenskaplig. Jag tror det är en dålig strategi, men jag sympatiserar helt med det mål dom försöker uppnå. Stoppa hysterin, riv Parisavtalet!

  Att IPCC:s antagande att temperaturen skulle varit helt oförändrad sedan 1850-1900 är givetvis inte korrekt. Jag har formulerat deras antagande lite elakt. Vad IPCC utgår från är att temperaturvariationerna sedan år 1900 skulle varit små om inga antropogena utsläpp skett och att det därför inte är ett signifikant fel att sätta dom till noll.

  Nu kan det mycket väl vara så att temperaturförändringarna skulle ha varit signifikanta utan antropogena utsläpp. Hur stora – och om varmare eller kallare kan ingen veta. Väldigt många har däremot en bestämd trosuppfattning. Koldioxidens bidrag anges till mellan 50% och 120% i någon stor undersökning bland ”klimatforskare” som jag glömt referensen till. Nämnde dock i en tidigare tråd här på KU.

  Beträffande ”mättnad” så kan man läsa Wijngaarden & Happer, W&H: https://arxiv.org/pdf/2006.03098.pdf Där finns tabell 2 som visar forcingen vid halvering och fördubbling av CO2. I båda fallen 3,0 W/m2.

  I W&H beräknas temperaturförändringen vid fördubbling av CO2 till 1,4 grader när man ansätter att absolut luftfuktighet ej förändras och 2,2 grader när man tar hänsyn till att varmare luft kan innehålla mer vattenånga genom att ansätta oförändrad relativ luftfuktighet. När Happer-Lindzen med ett ”slafsigt” resonemang kommer fram till 0,82 grader i sin politiska skrift saknar det vetenskaplig trovärdighet. När man tar hänsyn till positiv feedback från vattenånga måste värdet vara mellan 1,4 och 2,2 grader enligt W&H som är ett vetenskapligt trovärdigt arbete.

  Det finns givetvis många fler återkopplingsmekanismer och tar man hänsyn till dom alla får man ett resultat som inte kan beräknas med i dag tillgänglig kunskap. Att hävda att koldioxidens bidrag är så lågt som görs i Happer-Lindzen är extremt. Det implicerar stor negativ feedback och någon okänd, icke temperaturberoende forcing av storleksordningen 6W/m2. Det borde inte ha undgått upptäckt när man räknar på det totala energiinnehållet i jordens klimatsystem. (Global energy inventory i AR6)

 51. TorbjörnR

  #50 Leif

  Figure I-3 finns på sid 22.
  Visar temperaturökning per 50 ppm ökning.

 52. johannes

  #43, 47,48,50 Leif
  ?? Så din slutsats är att CO2 på jorden styr solen?

 53. #51 TorbjörnR

  En rent logaritmisk funktion.

  Jag tror inte på den vertikala skalan som säger 0,1 ° C för en ökning från 300 till 400 ppm. Källa: Gregory Wrightstone, Inconvenient Facts. Jag har inte tillgång till boken men betraktar grafen som helt påhittad. Den innebär ju att det skulle föreligga en okänd forcing på i storleksordningen 30 W/m2. Tror jag inte alls på.

  Att funktionen är logaritmisk från 200 till 800 ppm är visat och jag tror nog det gäller för både lite högre och lite lägre koncentrationer. Vid mycket lägre koncentrationer blir kurvan linjär – och vad som händer vid mycket högre koncentrationer vet jag inte.

  Den angivna funktionen (5.35/3.2) * ln(c/c0) ger för en fördubbling c/c0=2 ett värde på delta T = 1,15 ° C vilket inte alls stämmer med figuren. Det stämmer dock med texten: ”Doubling CO2 concentrations, from 400 ppm to 800 ppm, a 100% increase, would cause tiny changes of the heat radiation to space, and therefore tiny changes of Earth’s surface temperature, on the order of 1° C (about 2° F) of surface warming for every doubling of CO2 concentrations.”

  Figure I-3 är solklart FEL! Happer Lindzen 2022 ÄR en oseriös skrift, en politisk stridsskrift.

 54. #52 johannes

  Vad antalet soltimmar i Sverige kan tänkas bero på vet jag inte. Du läser tydligen in i mina inlägg att jag menar att det är ett återkopplingsfenomen, att det skulle bero på att den globala årsmedeltemperaturen stiger. Det gör jag inte alls.

  Titta här: https://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213 Figure 2. Nästan identiska kurvor för temperaturen på Island. Jag tror inte att detta beror på den globala medeltemperaturen. (Det bidrar lite till den globala medeltemperaturen.) Jag tror således inte att CO2-halten i atmosfären har någon inverkan alls på svängningen. Den observerade svängningen tror jag beror på långsamma svängningar i havet: Figure 1 här: https://oceanographicmagazine.com/news/amoc/

  Svängningar i havet borde komma ut korrekt ur klimatmodellerna, ”Coupled models are computer-based models of the earth’s climate, in which different parts (such as atmosphere, oceans, land, ice) are ”coupled” together, and interact in simulations” Det gör dom inte alls såvitt jag vet. Datorerna är väl inte snabba nog ännu…..

 55. TorbjörnR

  #53 Leif
  Tack för att du tar dig tiden att svara på mina frågor.
  Figuren stämmer nog. Tex om du summerar stapel för 150 och 200 ppm så får du 0,68 + 0,47 = 1,15 grader.
  Dvs en ökning från 100 till 200 ppm ger 1,15 grader.
  Du kan testa samma från 200 till 400 ppm.

  Så om vi tror på grafen skulle 100 ppm extra från idag ca 420 ppm till 520 ppm ge 0,2 + 0,17 = 0,37 grader enligt figuren.
  Med dagens ökningstakt om 2,0 ppm per år blir det om 50 år dvs 2070.

  Till detta skulle komma påverkan från positiv feedback vilket är väldigt ovanligt i naturen. Tex från vattenånga som då enligt H&W skulle ge 1,4 till 2,2 graders ökning vid fördubbling.
  Men sedan har du negativ feedback tex från moln som kanske har samma effekt som vattenånga och då är vi tillbaka till 0,84 till 1,15 grader.
  Jag är högst osäker på varför den ev positiva feedback skulle vara större än den normalt förekommande negativa.

  Kommentar kring den figur som visade ”data tampering”.
  Den kommer från Tony Heller som visat att dagens temperaturserie (röd) i US är justerad kraftigt jämfört med raw-data (blå).
  Tony har laddat ner all data från USHCN och jämfört med vad Nasa NOAA GISS visar idag.
  De har justerat ner 1900-1950 kraftigt och höjt 1950-2020. Allt för att visa att 1940 inte var lika varm som 2020. Trots det så är nästan alla staters värmerekord från 1900-talet och bara 2 tror jag från 2000-talet.

  Om du plottar justeringarna per år mot halten av co2 per år i en graf får du en rät linje!!!
  Känns som den justeringen har haft en agenda…… dvs att tydligt visa att co2 styr temperaturen

  Det här samt climategate gör att myndigheters temperaturserier inte går att lita på tyvärr. De har en stor uppförsbacke att visa motsatsen.

 56. TorbjörnR

  Glömde skriva att solinstrålningen enligt detta inlägg givetvis har en stor påverkan på jordens temperatur.

 57. TorbjörnR

  Ingemar

  Då jag har ett visst förtroende för Tony Hellers presentation av raw-data för USA från deras USHCN så undrar jag om det finns motsvarande studie över solinstrålningen i US. Har du hittat något där?

 58. TorbjörnR

  Lägger in en länk till en av Tonys videos om ”data tampering”
  Är det trovärdigt?
  Är de officiella temperatur serierna trovärdiga?
  Man får dra sina egna slutsatser…
  Kan komplettera med att Tony visar upp tidningsrubriker från förr där glaciärer smälter och värmeböljor rapporteras över hela jorden. De höjer trovärdigheten för hans åsikt.
  Han jobbar bara med raw-data från bla USHCN

  https://youtu.be/VZWBFtukLyU

 59. TorbjörnR 57,

  Nej, jag har inte sett någon graf över globalstrålningen i USA. Men det finns en artikel som jag skrivit om tidigare som visar att den ökat globalt. Dels en där man mätt återskenet från månen https://klimatupplysningen.se/okad-solinstralning-har-bidragit-till-uppvarmningen/ , och en där man mätt återstrålningen vi satellit (Fritz Varenholt)

 60. TorbjörnR

  #59 Ingemar

  Tack. Du är en klippa!