Ökad solinstrålning har bidragit till uppvärmningen

Nya sätt att mäta jordens albedo – dvs. klotets reflekterande förmåga – visar att det minskat under ett par decennier. Det i sin tur innebär att mer direkt eller indirekt solinstrålning når ned till mark- och havsytan och att temperaturen där ökat på grund av detta. I en ny artikel som mäter återskenet från jorden på månen så beräknar man att c:a 45% av uppvärmningen berott på en större instrålning till markytan.

jorsken
When the Moon appears as a thin crescent in the twilight skies of Earth it is often possible to see that the rest of the disc is also faintly glowing. This phenomenon is called earthshine. It is due to sunlight reflecting off the Earth and illuminating the lunar surface. After reflection from Earth the colours in the light, shown as a rainbow in this picture, are significantly changed. By observing earthshine astronomers can study the properties of light reflected from Earth as if it were an exoplanet and search for signs of life. The reflected light is also strongly polarised and studying the polarisation as well as the intensity at different colours allows for much more sensitive tests for the presence of life.

Crédit: ESO/L. Calçada

Den s.k. “globalstrålningen” som mäter solinstrålningen till marken har, enligt SMHI, ökat i Sverige sedan 80-talet.

globalstralning

Aha, säger då en del, kanske beror då den ökande temperaturen på detta snarare än på den ökande mängden koldioxid i atmosfären? Invändningen mot detta har dock varit att visst, kanske är det så i Sverige, men hur är det globalt? En del AGW-förespråkare menar bestämt att detta bara är ett lokalt fenomen som kanske beror på att lågtrycken successivt har ändrat sina banor och att molnigheten har ökat på andra platser på jorden i stället.

I nästa steg i forskningen kring detta fenomen visade man med en lång rad artiklar att solinstrålningen faktiskt ökat i så gott som hela västra Europa. Frågan kvarstår dock om detta är lokalt eller globalt? Om ett minskat albedo skall ha bidragit till en ökning av den globala temperaturen så måste fenomenet förstås vara globalt.

Det finns åtminstone två sätt att mäta strålningsbalansen på jorden. Det ena sättet berättade jag om i ett tidigare inlägg här på bloggen. Där har Hans-Roll Dübal och Fritz Vahrenholt använt sig av satellitdata från CERES. Satelliterna mäter utgående strålning från toppen av atmosfären, långvågig såväl som kortvågig sådan. Utifrån detta kan man sedan beräkna albedot och hur temperaturen förändras vid marken.

Det andra sättet är att mäta ”jordskenet” på månen. När jorden belyses av solen så skapar det ett sken som man kan se på månen. Tydligast på månens mörka sida. Detta i sin tur återreflekteras till jorden där det kan mätas. Ju mer jorden lyser på månen desto större är vårt albedo och omvänt.

I en artikel från i höstas så beskriver P.R. Goode et.al. (där även bl.a. Steven Koonin är medförfattare) hur dessa mätningar och beräkningar av jordskenet på månen går till.

I abstrakten säger de bl.a. ”vi uppmätte en gradvis, men klimatologiskt signifikant, minskning på 0,5 W/m2 av det globala albedot under två decennier” (1998-2017). En jämförelse med CERES visas här:

jordsken 2

Earthshine annual mean albedo anomalies 1998–2017 expressed as reflected flux in . The error bars are shown as a shaded gray area and the dashed black line shows a linear fit to the Earthshine annual reflected energy flux anomalies. The CERES annual albedo anomalies 2001–2019, also expressed in , are shown in blue. A linear fit to the CERES data (2001–2019) is shown with a blue dashed line. Average error bars for CERES measurements are of the order of 0.2 .

Vad betyder det här då? Jo, att albedot har minskat innebär som sagt att mer av solens strålar nått ned till jord- och havsytan på jorden. Och det i sin tur innebär att solen kunnat höja temperaturen där.  I sammanfattningen skriver de en intressant sak:

“De två decenniernas minskning av albedot härlett från jordskenet motsvarar en ökning av strålningskraften (radiative forcing) på omkring 0,5 W/m2, vilket är klimatologiskt signifikant (Miller et.al. 2014). Som jämförelse ökade det antropogena uppvärmningsbidraget med omkring 0,6 W/m2 under samma period.”

Hoppsan. Det betyder ju att c:a 45% av den globala uppvärmningen har berott på en ökad instrålning, inte på att människan ökat sina koldioxidutsläpp! Vad gör detta för IPCCs beräkningar av klimatkänsligheten?

Författarna spekulerar om vad som kan ha orsakat den minskade molnigheten och menar att detta kan hänga ihop med de stora havsströmmarna, främst Pacific Decadal Oscillation (PDO). Det handlar alltså inte om de mer kortvariga El Nino och La Nina utan om en havsström mellan östra och västra Stilla Havet som tar minst 20 år på sig. När den vänder så kan förloppet vända och skapa en ”dimming” av jordklotet.

Avslutningsvis så kan vi peka på en annan mekanism som kan motverkar det minskade albedot och som jag inledde mitt förra inlägg med här på KU. Nämligen Svensmarks teori om att en mindre aktiv sol tillåter fler galaktiska partiklar som i sin tur kan skapa fler moln. Så, eftersom vi har en nedåtgående trend på solaktiviteten så kan detta mycket väl inträffa under kommande år. Vi får väl se.

Science is NOT settled och tål verkligen att diskuteras innan vi rusar åstad och skriver lagar och traktat som förstör för vår ekonomi och för människor.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Tack, mycket intressanta resultat!
  Angående frågan om albedo för Sverige kontra globalt, har Willis Eschenbach skrivit flera artiklar som belyser hur albedo varierar över Jordens yta. I den länkade artikeln finns kartor som visar detta.

  Särskilt intressanta är hans fynd av hur albedo varierar över oceanerna i tropikerna och hur albedo relaterar till temperaturen:
  ”The warmer the ocean gets, the lower the albedo goes, a negative correlation … except when the temperature gets over about 26°. Above that, the warmer it gets, the higher the albedo goes. … When the temperature gets above a certain point, increased clouds cut way back on the incoming energy. The “hook” also provides evidence of some kind of “set point” around 26° – 27°C, with temperatures warmer than that being cooled and temperatures cooler than that being warmed by the variation in albedo.

  The albedo data is thus strong support for my hypothesis that the timing and strength of the daily onset of the tropical cumulus and cumulonimbus regimes exercises a strong control on the amount of incoming energy. The presence of large areas of tropical ocean with a positive correlation between temperature and albedo lead to a naturally stable system ”

  https://wattsupwiththat.com/2015/06/03/albedic-meanderings/

  Han har även ett antal andra artiklar på WUWT som handlar om albedo i relation till CERES data. Bl a denna som behandlar relationen till atmosfärens fuktighet.
  https://wattsupwiththat.com/2018/08/27/of-water-and-albedo/

 2. Magma

  Tack Ingemar!
  Skall man hitta läsvärd information om vad som händer i naturen får man vända sig hit, medan SVT och övrig media mest sysslar med att tugga sina trosatser …

 3. Sören G

  Dagens klimatlarm handlar om metan och det blir svårt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Lättast att åtgärda är att minska antalet kor.

 4. Lennart Svanberg

  Vad jobbigt det är för alarmisterna i Stockholm en sådan här vanlig februaridag när snön vräker ner och trafikproblemen hopar sig som vanligt då Rockström et al ju lovat att vintern skulle varit borta tills nu. 😎

 5. Simon

  #3 Sören
  Det underlydande budskapet är att vi ska sluta äta kött och i stället äta konstgjord föda. Exempelvis köttsubstitut baserat på billiga bönor. Man kan ju undra hur en sådan omställning påverkar metanutsläppen. Det brukade i alla fall i det militära utfärdas ”gasvarning” på torsdagarna efter att hela regementet serverats ärtsoppa. 😉

  Följer man pengarna om vilka som ropar om minskat köttätande så hamnar man oftast på samma ställe som där de som tjänar på klimathysterin sitter. Det är som vanligt stora förtjänster som hägrar vid produktion av matvaror baserade på billigt spannmål i stället för äkta kött.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar, Du skänker hopp!
  Svensk normalmedia däremot sjunker bara djupare och syns alltmer ha fastnat i miljöaktivisternas hopplösa garn. Det finns dock en hel del att glädjas åt, Timbros Smedjan har regelbundet artiklar som skänker hopp till exempel dagens:
  https://timbro.se/smedjan/de-grona-hycklarna-maste-avslojas/
  Detta är trots allt Timbro och tankarna här borde spridas till politikerna i riksdag och regering.

 7. Lasse

  Tack Ingemar för denna artikel.
  Alltid intressant att få lite naturvetenskap att gräva ner sig i.
  #1 Gabriel O Willis E har mycket om molnens inverkan.
  För min del vill jag gärna se SO2 som en av orsakerna till mer sol/mindre moln.
  https://ourworldindata.org/grapher/so-emissions-per-capita-tonnes-per-year
  Solar dimming(1950-1980)-Solar brightening(1980-2022)
  Bill Gates vill släcka ner solen med partiklar i luften och konkurrera med vulkaner 🙂

  OT vetenskapsradion sprider felaktigheter om Arktis is-som enl dem är på väg att försvinna!
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-udbredelse/

 8. Simon

  Tack Ingemar!
  Mycket intressant och användbart.

  # 6 Ann
  Mycket bra artikel!

 9. Ann Löfving-Henriksson

  En informationskälla som i och för sig är övermäktig är den ständigt återkommande, varje måndag morgon, TWTW från SEPP. Här är den senaste:
  http://www.sepp.org/twtwfiles/2021/TWTW%2010-2-2021.pdf
  Inledningen är som alltid intressant och har man tid har man verkligen ett smörgåsbord av intressanta artiklar att frossa i. Haapalas kommentarer är helt i Singers anda.
  Dagens tips om hur vetenskapligt pålitlig den kommande SPM är, är både o/roande och skrämmande. Den är i varje fall MSMs och våra politikers outsinliga källa till information och beslut.

 10. Lennart Bengtsson

  Det är bra att detta tas upp då det är viktigt.

  Detta är helt korrekt och framgår också från Copernicus data set. Över en 40 års period har molnmängden ökar över hav och minskat över land men för de senaste cirka 10 åren minskar även molnmängden över hav. En del av detta kan bero på systematiska mätfel men är enligt min uppfattning knappast troligt. En förklaring kan bero på mer intensiv konvektion och motsvarande större områden för subsidens ( sjunkande luft). Om detta är fallet så finns en trolig mekanism för negativ feedback
  Återstrålningen från månen för att mäta jordens albedo via ”Earthshine” är en gammal metod som först genomfördes av Danjon 1928. De har sedan en tid åter kommit till heders.

 11. Simon

  Får då inte alla dessa vindkraftsparker motsatt verkan än den avsedda?

  Jag menar om man skövlar skog i den omfattning man nu gör för att bygga dessa monstruösa skapelser så ökar man väl uppvärmningen samtidigt?

  Förutom då att det även slår sönder vår elförsörjning, dödar fåglar, skapar olägenhet för kringboende och upptar en enorm mängd material för att bygga.

 12. Ulf

  Säga vad man vill om vetenskapen. Den som ändå kommer påverka EUs klimatpolitik allra mest är Putin, med sina hot.
  Detta måste väl ändå få även de mest troende politiker att börja tänka kritiskt.

 13. mattias

  #10
  Betyder detta att det skulle kunna förklara att södra hemisfären inte värmts upp lika mycket som den norra?

 14. Magma #2,

  Nej, om man vill lära sig något om vad som händer med klimatet så är nog SVT det sista som man skall vända sig till. Här på KU försöker vi åtminstone att hålla koll på intressanta vetenskapliga artiklar, inte bara löst prat från de gamla vanliga ”klimatexperterna”.

  Det som förvånar mig i ovannämnda artikel om jordskenet är dels att det är ett globalt fenomen, dels att vårt minskade albedo står för en så stor del av den uppvärmning som så många förfasar sig över.

  Har någon sett det kommenterat och diskuterat, t.ex. bland modellbyggarna?

 15. Per Lidström

  #11
  Det är nog dags att så många som möjligt kräver att Länsstyrelserna sätter stopp för drift av vindkraftverken under fåglarnas häckningsperiod. Detta med hänvisning till Artskyddsdirektivet.

 16. Lars Cornell

  #9 Ann ”den kommande SPM”
  Vad menar du? Publiceras ännu en SPM?
  När kommer då den vetenskapliga rapporten AR6-WGI att publiceras?

 17. Björn

  SMHI skriver, vilket är fundamentalt för den energi som jorden tar emot (se länk nedan):

  ”Solen är vår närmaste stjärna, källan till all energi och allt liv och rörelse på jorden, och även den drivande grundkraften i allt väder vi upplever. Energin från solen påverkar bland annat temperaturen, omsätts till vindar och ingår i växternas fotosyntes”.

  Detta är fakta som är grundläggande för våra liv, vilket borde mer framträda i klimatdebatten. Sedan kan man spekulera i vad den ökade globalstrålningen beror på och i vilken grad den har bidragit till uppvärmning eller andra fenomen. Det man inte får glömma här, är att denna strålning är vad som når jordytan och inte får sammanblandas med den primära, solens irradians, vilken är den faktor vars spektrala helhet når både jordyta och atmosfärens alla lager.

  ”Solen är vår närmaste stjärna, källan till all energi….” enligt SMHI ovan, bör vara det som är i huvudfokus för all betraktelse av vårt klimatsystem och borde därför i all debatt som förs i klimatfrågan, vara dess primära underlag. Allt annat är sekundära fenomen under vår stjärna, solen.

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186

 18. Lennart Bengtsson

  Det inses lätt att en ändring av albedo med ca 1% motsvarar 1°C. Lägre albedo höjer temperaturen. När jag började mina studier i meteorologi ansågs det att jordens albedo var 0,40 och inte som numera 0.29.

  Skulle jorden albedo ändras till 0.40 skulle emellertid vår tids klimataktivister knappast glädja sig . Till och med Gretagenerationen skulle kunna räkna ut vad som skulle hända. Men man skulle dock inte frukta att dö av värmeslag.

 19. Lennart Bengtsson

  Det inses lätt att en ändring av albedo med ca 1% motsvarar 1°C. Lägre albedo höjer temperaturen. När jag började mina studier i meteorologi ansågs det att jordens albedo var 0,40 och inte som numera 0.29.

  Skulle jorden albedo ändras till 0.40 skulle vår tids klimataktivister knappast glädja sig. Till och med Gretagenerationen skulle kunna räkna ut vad som skulle hända. Men man skulle knappast frukta att dö av värmeslag

 20. Lennart Bengtsson

  Cornell

  Rapporten publiserades i augusti 2021

 21. Lennart Svanberg

  Självklart ska OS dras in https://omni.se/a/nWPbvo – Ingen naturlig snö var det och självklart tolkas det som klimatförändringar. Vad journalisten undviker är att berätta att Beijing aldrig haft någon naturlig snö utan vädret har varit normalt https://theconversation.com/amp/we-couldnt-have-the-beijing-olympics-without-snow-machines-how-do-they-work-and-whats-the-environmental-cost-176795

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 Lars, så här står det i den senaste versionen av TWTW:
  ”Unknown Horrors: According to reports, bureaucrats representing nearly two hundred countries had a virtual meeting on February 14 to begin negotiating the definitive version of UN IPCC’s Summary for Policymakers of its Sixth Assessment Report (AR6, SPM). Marlowe Hood of AFP reports:
  “Nearly 200 nations kick off a virtual UN meeting Monday to finalise what is sure to be a
  harrowing catalogue of climate change impacts — past, present and future.”
  “A crucial, 40-page Summary for Policymakers — distilling underlying chapters totaling thousands of pages, and reviewed line-by-line — is to be made public on February 28.”
  Seth Borenstein and Frank Jordans report:
  “Scientists and governments meet to finalise UN report on ’nightmare’ impacts of global
  warming.”
  What is frightening is the general incompetence of the news reporters. Unquestioningly they
  accept whatever the IPCC says. Yet, the physical evidence is building that the models are wrong,
  and the globe is not warming dangerously.
  In 1812 the brothers Grimm published their first volume of stories, largely from folklore,
  Children’s and Household Tales, later called Grimms’ Fairy Tales. Many people thought they
  were unsuitable for children. But their work inspired Europeans in other cultures to collect stories from their folklore. Perhaps the upcoming IPCC Summary for Policymakers should be considered in that light. See links under Defending the Orthodoxy”.
  Jag kan inte få det något annat än att det blir en revision av SPM.

 23. foliehatt

  Lennart Bengtsson, #19
  Albedo 0.39 (1976)

  https://www.youtube.com/watch?v=ygcBT87K6BY

 24. Lars Cornell

  #20 #22 Nu måste jag be om hjälp här.
  ”Rapporten publicerades i augusti 2021”
  Om du menar rapporten IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf på 3949 sidor så var de första 42 sidorna ”Approved Version Summary for Policymakers IPCC AR6 WGI” Date of Document: 7 August 2021 17:00 CEST.

  Varje sida var sidnumrerad med ”SPM.1-41”

  De efterföljande sidorna var stämplade ”Accepted version subject to final editing”. Det uppfattar jag inte som SPM utan som den vetenskapliga utgåvan.

  Det är något som jag inte förstått här. När publiceras final den vetenskapliga delen? Det kanske inte finns någon sådan?

 25. Torbjörn Pettersson

  Tack Ingemar
  En annan sak som har med solinstrålningen att göra är att den inkommande energin vid toppen av atmosfären är för lågt räknad.

  Måttet för att mäta solinstrålningen är Total Solar Irradiance, TSI och den senast använda värdet av IPCC är 1360,8W/m2 (Kopp & Lean 2010) vilket skulle vara korrekt för en planet UTAN atmosfär.

  Nu har jorden en atmosfär som fungerar som en menisk lins och böjer ljuset mot en mittpunkt, fenomenet kallas atmosfärisk refraktion och är anledningen till att vi kan se solen innan den går upp och efter den gått ner under horisonten.

  Detta fenomen är allmänt känt bland astronomer, men verkar inte lika bekant hos klimatforskare även om Kevin Trenberth och Norman Loeb hävdar att de tar hänsyn till det.

  ”Hi,
  Total solar irradiance provides the energy from the sun that reaches Earth before it enters into the atmosphere (SOL). CERES observes how much solar radiation is reflected by Earth (RSW) and how much thermal infrared radiation Earth emits to space (OLR).
  The planetary energy budget is therefore: N = SOL – RSW – OLR.
  The area that intercepts solar radiation is indeed greater than the cross section of the Earth. The attached paper discusses the issues surrounding this and how CERES accounts for all of the energy absorbed and emitted by Earth.
  I hope the paper is helpful. Unfortunately, I do not have the time to go into a detailed discussion on this topic. My apologies in advance.
  Regards, Norman”

  Defining Top-of-the-Atmosphere Flux Reference Level for
  Earth Radiation Budget Studies, Loeb et.al. 2002

  Jag kan erkänna att det övergår mina kunskaper, men jag är ändå inte övertygad om att de tänker rätt här utan utgår från TSI istället för TSI + den extra energi som böjs mot jorden.

  Greg Kopp skrev att han var glad att han bara mätte TSI och inte jordens energibalans.

  Willis Eschenbach avfärdade det och sa att han var bara intresserad av förändringar i balansen och det var inte viktigt att veta vilket värde det var på instrålningen och Nir Shaviv gav ett liknande svar och menade att den extra energin var lägre än felmarginalen.

  Men om man har fel värde på solinstrålningen när man beräknar jordens energibalans så måste något annat värde vara för stort, och det skulle kunna vara koldioxidens påverkan

 26. Lasse

  #19 LB
  ”Det inses lätt att en ändring av albedo med ca 1% motsvarar 1°C. ”
  Felaktigt påstående!
  Inte direkt lätt 🙂

  Låt mig gissa fritt.
  Du utgår från strålning och temperatur i K

 27. Torbjörn P #25,

  Jag kan inte alla detaljer i Goode et als beräkningar men jag tror inte att de behöver titta på totalinstrålningen TSI eftersom de bara är intresserade av anomalierna, dvs förändringarna av albedot över tid.

 28. Ann L-H & Lars C ,,
  Det handlar om en ny SPM för WG2. Så här skriver IPCC:

  ”Updated on 17 February to include terms of the embargo.

  BERLIN, Feb 16 – On 28 February 2022, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will hold a virtual press conference to present the Summary for Policymakers of the Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report. The Working Group II report is entitled Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.”

 29. Torbjörn Pettersson

  #27 Ingemar
  Jag håller inte riktigt med dig, då de bryter ner energibalansen i olika delar som albedo, absorption etc.

  Om man utgår från ett felaktigt invärde, blir övriga värden också felaktiga.

  Sen är det riktigt att det är mest intressant hur förändringarna är över tid.

  För övrigt verkar alarmisterna övergivit CO2 för att larma om Metan istället

 30. Mats Lindqvist

  Jag vet inte om detta är rätt plats att ställa en fråga men jag hittar inget bättre forum vid en snabb sökning. Jag hoppas att någon kunnig klimatforskare kan kommentera nedanstående.

  Stackmoln bildas (som regel) på dagen och försvinner på natten. Dagtid är de bra på att reflektera inkommande solljus, medan på natten så försvinner de och låter jordytans värme stråla ut i rymden.

  Mao. så fungerar stackmoln som ”persienner” som reflekterar solljuset dagtid, men på natten försvinner de och släpper ut IR-strålning.

  Bildandet av stackmoln är beroende av skog och växtlighet, som absorberar vatten, och släpper ut fukt i atmosfären. Soldriven termik lyfter den fuktiga luften varvid stackmoln bildas.

  Under 200 år har avskogning och dränering för jordbruk gjort stora landområden världen över torrare och sämre på att absorbera/lyfta fukt ur marken, och därmed skapa dessa stackmoln som bidrar till att reflektera solljus dagtid, och eftersom de försvinner på natten så låter de jorden stråla ut sin värme.

  Jag ser nu att uppemot 30-40% av all skog har försvunnit sedan ca år 1700, hur mycket mark och vårmark som dränerats för jorbruk vet jag inte . Detta har i stort sett skett i samma takt som ökningen av CO2-halten i atmosfären.

  Avskogning och dränering/jordbruk minskar bildningen av stackmoln dagtid, och som försvinner nattetid. Detta på verkar energibalansen.

  Har det gjorts något seriöst försök att falsifiera teorin om CO2 som drivande faktor bakom uppvärmningen med avskogning/dränering och dess påverkan på bildningen av stackmoln dagtid, som alternativ förklaring? Om CO2-hypotesen kan falsifieras genom att presentera en minst lika trovärdig alternativ förklaring, så är hypotesen obevisad.

 31. tty

  En intressant fråga är givetvis varför albedot sjunker.

  I stort sett finns det fem tänkbara orsaker:

  1. Förändrad molnighet: mera moln högre albedo, mindre moln lägre albedo

  2. Förändrad areal is/snö: mera snö högre albedo, mindre snö lägre albedo

  3. Förändrad vegetation: mera vegetation (speciellt skog) lägre albedo, mindre vegetation högre albedo

  4. Förändrad mängd stoft i atmosfären: mera stoft högre albedo, mindre stoft lägre albedo

  5. Förändrat förhållande land/hav, mera hav lägre albedo, mindre hav högre albedo.

  Nummer fem kan vi stryka direkt. Den varierar för långsamt, men kan vara av betydelse över t ex en istidscykel.

  Nummer två brukar ofta framhållas från alarmistiskt håll, men kan nog också strykas eftersom vi har bra data på den snötäckta arealen, och den har inte förändrats signifikant under den aktuella tiden:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_anom.php?ui_set=0&ui_region=nhland&ui_month=1

  Återstår alltså molnighet, vegetation och stoft. Och alla tre har troligen varierat i ”rätt” riktning. Det finns ganska bra data på att molnigheten minskat som Lennart Bengtsson påpekar och vi har mycket bra data på att vegetationen ökat under den aktuella perioden:

  https://th.bing.com/th/id/OIP.xZVBX7MSiq_2mZbECK5uOwHaFO?pid=ImgDet&rs=1

  När det gäller mängden stoft är data mera tveksamma, ”ökenkrympningen” har möjligen minskat den naturliga stoftmängden något liksom bättre rökgasrening minskat partikelmängden åtminstone i Nordamerika och Västeurasien medan trenden Syd- och Ostasien är motsatt. Men netto har troligen mängden stoft minskat långsamt enligt mätningar i glaciärer på Grönland och i Himalaya.

  Det skulle onekligen vara ironiskt om det visar sig att koldioxiden värmer klimatet mera genom att göda vegetationen på Jorden än genom växthuseffekten.

 32. tty

  #25

  ”Nu har jorden en atmosfär som fungerar som en menisk lins och böjer ljuset mot en mittpunkt, fenomenet kallas atmosfärisk refraktion och är anledningen till att vi kan se solen innan den går upp och efter den gått ner under horisonten.”

  Inte bara det. Man måste också korrigera för absorption och rayleighspridning i atmosfären.

 33. jensen

  Fossilers andel av CO2 ökningen: 4%
  Urbaniseringens andel av Global Warming: 50 % ?
  Albedos andel av Global Warming 50 % ?
  Variationen av känslighet av en fördubblad CO2,
  0,5-5 ?
  Historisk variation av Global temp. utan påverkan av CO2
  Historisk variation av solstrålningens frekvens -variabilitet.

  Av allt detta får CO2- hypotetikerna fram
  EN 100-% orsak till svårdefinierat Global Warming, utan vetenskaplig stringens utan snarare trovärdig falsifiering.
  Det enda som nu gäller är tidsperspektivet till hypoteskollaps.
  Detta brukar vara en flergenerationsfråga, men hur blir det i internet-eran.??
  Den som kanske lever får se.

 34. Torbjörn Pettersson

  #31 tty
  Naturligtvis, men utgångspunkten måste vara att räkna på all energi vid toppen av atmosfären innan man beräknar absorption, rayleighspridning och albedo.

  Den atmosfäriska refraktionen ökar solinstrålningen med ca 0,3%, vilket inte låter mycket med det är ca 4W/m2 vid TOA som i sin tur blir ca 0,5w/m2 vid jordytan.

  Jag har inte riktigt koll på exakt hur mycket de säger att energi-obalansen är idag, men dessa 0,5W/m2 minskar obalansen till närmare noll

 35. Håkan

  Ingemar

  Engelska Wikipedia har en sida om albedo där de skriver

  ”In 2021, scientists reported that Earth dimmed by ~0.5% over two decades (1998-2017) as measured by earthshine using modern photometric techniques.”

  Här hänvisar de också till Goode. Men är inte Wikipidias slutsats tvärt emot din, Ingemar?

 36. Sören G

  Matt Ridley: Why global warming is good for us
  https://www-spiked–online-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.spiked-online.com/2022/02/15/why-global-warming-is-good-for-us/amp/?fbclid=IwAR3E3qvKtkohWgTDEVSZUu1hDt6byYkUrawQnNe0qTfv3okKYVt6zXjCgpo

 37. Ann Löfving-Henriksson

  # 36 Sören G., tack för Matt Ridley! En av de insatta och sansade, alltid pålitlig.

 38. tty

  #35

  ”Men är inte Wikipidias slutsats tvärt emot din, Ingemar?”

  Nej. Jorden har blivit mörkare (”dimmer”) vilket innebär att mera ljus absorberas och mindre reflekteras, vilket innebär högre yttemperatur.

 39. När jag var pojk så eldade mina föräldrar med ved. Askan kom väl till pass. Pappa slängde askan på snön som täckte potatislandet så att det snabbare blev snöfritt. Och fotbollsklubben slängde aska på fotbollsplanen ( som var en jordplan då) för att den snabbare skulle bli spelbar. Det hade god effekt. Numera finns det inte mycket aska att tillgå.

 40. Rossmore

  #31 tty

  Har inte introduktionen av katalytisk avgasrening för fordon, betydligt förbättrad rening av avgaser från kol- och värmekraftverk mm haft en inverkan på mängden stoft?

  Referens: Låg häromveckan bakom en 70-tals Mercedes och upplevde ett högst väsentligt utsläpp av stoft. Det går ju liksom att med den egna näsan att uppfatta en skillnad mellan hur det är idag jämfört med gårdagens bilar.

 41. Torbjörn

  Off topic
  Det kommer att bli en debatt mellan Judith Curry och Andrew Dessler

  https://mobile.twitter.com/curryja/status/1494824529708781570

 42. Fredrik S

  Tack för intressant artikel.
  Lite OT men vi får hoppas att solen visar sig åren framöver för om klimatfundmentalisterna får som de vill så ska vi ha noll nettoutsläpp från konsumtion snart också. De vill räkna in alla utsläpp som vi svenskar gör utomlands plus import.

  Så vi får nog hålla oss hemma i grannskapet framöver.

  Kanske kan vi räkna fåglar på semestern så att skogsbruket kan hållas igång?

  ”– Vi måste hitta en strategi och styrmedel för hur vi kan få ned våra konsumtionsbaserade utsläpp, säger miljömålsberedningens ordföranden Emma Nohrén, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet.”

  Trösten är väl att de är oense.

  Artikel från SVD som går att läsa i inkognito-läge.

  https://www.svd.se/sista-chansen-att-enas-om-klimatets-blinda-flack

 43. Håkan

  #38 tty

  OK, tack. Jag tolkade ”dimmer” som mer opak vilket då borde ge högre albedo.

 44. Gunnar Strandell

  Mats Lindqvist #30
  Roger A. Pielke Senior hävdar att människors förändring av landskapet leder till klimatförändringar i samma storleksordning som CO2.

  Men eftersom klimatkonventionen och bildandet av IPCC pekar ut växthusgaser och i synnerhet CO2 som den linje forskningen ska följa har annat ignorerats.

  Länk:
  https://www.researchgate.net/profile/Roger-Pielke-Sr/publication/7121846_The_influence_of_land-use_change_and_landscape_dynamics_on_the_climate_system_Relevance_to_climate-change_policy_beyond_the_radiative_effect_of_greenhouse_gases/links/55c9147f08aeb97567477569/The-influence-of-land-use-change-and-landscape-dynamics-on-the-climate-system-Relevance-to-climate-change-policy-beyond-the-radiative-effect-of-greenhouse-gases.pdf

 45. tty

  #21

  ”Vad journalisten undviker är att berätta att Beijing aldrig haft någon naturlig snö utan vädret har varit normalt”

  Jag tror inte han undviker något – han är bara djupt okunnig om det mesta, som i princip alla journalister. Beijing ligger ju i utkanten av Gobiöknen och har kalla, blåsiga och extremt torra vintrar (vintermonsun). Det faller mindre än 20 mm nederbörd november-februari. Det blir det inte mycket skidåkning av:

  http://greatruns.com/wp-content/uploads/2016/10/beijing-climate-graph.gif

  Fast faktum är att Kina haft och har exceptionellt mycket snö denna vinter, fast inte i Beijing:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2022&ui_day=51&ui_set=2

  Så Omni kunde knappast fått det hela mer om bakfoten om de så hade försökt avsiktligt.

 46. Ann Löfving-Henriksson

  # 28 Tack Ingemar för förtydligandet.