jordsken

Ökad solinstrålning har bidragit till uppvärmningen

Nya sätt att mäta jordens albedo – dvs. klotets reflekterande förmåga – visar att det minskat under ett par decennier. Det i sin tur innebär att mer direkt eller indirekt solinstrålning når ned till mark- och havsytan och att temperaturen där ökat på grund av detta. I en ny artikel som mäter återskenet från jorden   →