Energi gav oss frihet och välstånd

sysselsattning historiskt

Tillgång till energi har befriat oss från slavarbete och maskiner ersätter kroppsarbetet.  I slutet på 1800-talet behövde åttio procent av befolkningen arbeta för landets matförsörjning. Då våra morfäder var unga tidigt 1900-tal var statarepoken på väg mot sitt slut.  En sorts livegenskap. En lantarbetare flyttade runt till de stora gårdarna. Familjerna var barnrika och barnadödligheten var hög. Dödliga sjukdomar som var vanliga på 1800-talet, till exempel difteri, förekommer knappast nu.

Den ur historiskt perspektiv makalöst snabba utvecklingen har varit möjlig sedan vi blivit herrar över energin. Vattenhjul och väderkvarnar fasades ut efter ångmaskinens ankomst. Utvecklingen när de flesta kunde förses med den högvärdigaste energiformen – el, har varit exponentiell. Maskiner och hjälpmedel har frigjort människorna. Vi har istället kunnat ägna oss åt att skapa den tekniska utveckling som gett mänskligheten bättre livsvillkor och välstånd.  Utan energi hade det inte varit möjligt.

Tvättmaskinen befriade framför allt kvinnorna från en del av det hårda arbetet. För att nämna bara ett bra exempel.

Billig och stabil tillgång till el blev så självklart att vi trott oss kunna missköta den med sköna gröna drömmerier.

Fyrtio år av energipolitik präglad av önsketänkande

Ett lands elförsörjning är å ena sidan väldigt komplext. Det måste vara i balans varje sekund. Det består av tusentals platser där el produceras. Det består av kanske 10 000 knutpunkter där det binds ihop till ett nät. Det består av miljontals punkter där vi tar ut el för att använda.

El är å andra sidan enkelt om man håller sig till grundläggande tekniska förutsättningar.

Det går inte att tänka ett högtstående välfärdssamhälle utan energi. För att det ska fungera måste systemet kunna leverera el när den ska användas. Det finns bara ett sätt att lagra elektricitet – batterier. All annan energilagring förutsätter att den lagrade energin omsätts med generatorer till el.

Se vilka sätt att producera el som kan styras och är planerbara. Då finns huvudsakligen vattenkraft och kärnkraft, som utgjort stommen för vår välfärdsutveckling. Det finns också kol, olja och naturgas.

Vindkraft är självklart inte planerbar. Den ger vad dagens blåsväder råkar ge.

Många tror att småskalig lokal elproduktion är bättre än de stora elproducenterna som vattenkraft och kärnkraft.  Det är en missuppfattning.

Det enkla att förstå har vi rett ut ovan. Det komplexa är att vi måste ha högvärdig el utan avbrott. Högvärdig el har stabil spänning. Stabil frekvens inom snäv marginal. Tillräcklig effekt och därmed energimängd i varje tidpunkt.

Stora generatorer som i kärnkraftverken har en stor svängmassa. Tusen ton som roterar hela tiden med ett högt varvtal. Störningar i ett sånt system märks knappast. Det gäller även de stora vattenkraftverken. Vindkraftverken har i jämförelse väldig små generatorer och saknar den balanserande kapaciteten.

Redan idag har vi stängt ner planerbar elproduktion i kärnkraftverken och byggt en hel del vindkraft istället. Vår kraftbalans har därför blivit allt svagare, vilket gett oss den situation vi har nu. Svenska Kraftnät har varnat för det i mer än tio år till de regeringar vi haft.

Strängt taget har inte några politiska beslut tagits efter 1980 som lett till att stärka vårt elsystem. Tvärtom har antikärnkraft fått vägleda till stängning av  fyra reaktorer på senare år, förutom tidigare de två i Barsebäck.

I dagsläget klarar vattenkraften att utgöra balanskraft nödtorftigt. Men vi har ju andra planer, som leder till aviserade och förväntade nya elbehov de närmaste decennierna. Dubbelt så mycket behövs och planen är vindkraft. Det påstås var det billigaste och snabbaste sättet.

Båda påståendena är felaktiga. Dessutom blir vårt elsystem allt svagare med det vägvalet. (Se Svenska Kraftnäts rapport LMA2021).

Kan någon tänka sig att ett regionsjukhus skulle fungera med huvudsakligen vindkraft för sin elförsörjning? Planera operationer efter tillgång till el.

Elsystemet ska vara till för abonnenterna – inte tvärtom att de ska anpassa sin verksamhet efter tillgång på el, som det står i LMA2021.

Batterier är alltså det enda sättet att spara el som momentant ger el direkt tillbaka vid behov. Det är orimligt för att om vi köpt hela världens produktion av litiumbatterier förra året, av den typ som används till exempel i elbilar, kan vi lagra två dagars behov vid vindstilla vinterhögtryck. Resten av världen får hitta på något annat.

Den krassa verkligheten är att politiken agerat så oansvarigt att vi behöver ett mått av tur för att inte behöva tillgripa roterande avstängning av områden för att undvika systemkrasch, så som man tvingas till i Kalifornien.

Det gemene man ser hittills är hemska elpriser. Nästa nivå som blir smärtsamt märkbar är när områden får turas om att bli avstängda några timmar vid effektbrist.

EU ställer också krav på att länderna i energiomställningen har planer för att hantera krascher som kan inträffa om effektbalansen missar. Om till exempel frekvensen i nätet fallerar sker permanenta skador, som kan ta veckor att reparera. Vi kan inte längre leva upp till det kravet och ansvarig myndighet har förbjudits att utreda hur vi skulle göra i en sådan tyvärr sannolik situation! Det skulle avslöja hur sårbara vi nu är.

Landet behöver bättre än önsketänkande och gröna drömmar för energiförsörjningen. Kanske finns det hopp. Miljöminister Annika Strandhäll och infrastrukturminister Khashayar Farmanbar verkar plötsligt kommit till insikten, att utan kärnkraft går det inte.

Det är ju bra, även om det grundas på en snabbt påkommen övertygelse, om det leder till att förutsättningar skapas så att någon vågar investera. Det talas om långsiktigt stabila spelregler för vindkraften. Den kan räkna avskrivningstider på 15 år. För kärnkraft måste man räkna mer långsiktigt. 50 – 60 år. Då måste politiken övertyga helhjärtat om att man förstår och sluta behandla kärnraften styvmoderligt. Risken får inte finnas med en ny Åsa Romson som efter ett val lovar att avveckla reaktorer under mandatperioden och tillåts göra det också.

Det kan räcka med att Annika Strandhäll håller i tömmarna. Titta på SVTPlay Forum den 2260627 ( SVT Play )  5 timmar och 17 minuter in i programmet. Där betonar hon att politiken ligger fast. 2040 ska vi ha 100 procent förnybar el! Mindre än en vecka mellan två oförenliga uttalanden av Klimat- och miljöministern! Och hon hävdar fortfarande att havsbaserad vindkraft är billigast!

Utspelet 21 juni verkar inte mer genomtänkt än att det kom till på kafferasten den dagen för att få bort frågan från valrörelsen. För att gamla kamrater ska svälja kovändningen under galgen vill regeringen också utreda möjligheten, att ställa krav på solpaneler på offentliga och kommersiella byggnader i hela landet.

Utspelen om såväl kärnkraft som solpaneler är undanmanövrar för att hålla frågan ifrån sig i valrörelsen. Må det misslyckas.

Genierna briljerar.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I synnerhet

  Småskalighet är ett fruktansvärt ord i energisammanhang. Det leder tanken till gröna vågare som sitter i stugorna och bidrar mrd ingenting till samhällsutvecklingen. Ska en miljard afrikaner komma ur sitt fattigdomselämde, få skolor, sjukvård, arbete, bättre miljö, industrier och på sikt en minskad befolkning krävs två hål i väggen med stabil el. Det lär man inte få med solceller eller vindkraft och småskalighet utan med sin egen fossila kraft (se Kina). Låt dem behålla denna för sin egen del och låt oss få tillgång till stabil vatten- och kärnkraft. Våra politiker saknar grundläggande skolkunskaper om energiproduktion och hur världen ser ut och verkligen fingerar. Tack Mats och Evert!

 2. Magma

  Det stora problemet är inte Åsa Romsons och hennes gröna drömmar – precis som vi har religionsfrihet så har vi åsiktsfrihet och som ”troende” på ett grönt himmelrike så får hon anses som oskyldig på samma sätt som barnen i sandlådan ses som oskyldiga när de bråkar om vem som rev sandslottet …
  Den riktigt sura frukten är företrädarna för det parti med stort ”S” som ansett sig statsbärande men som inte förstått att statsbärande sitter i handling och ansvarstagande – inte i att få sitta i en mjuk fåtölj i Rosenbad.
  Att Löfven var medveten om betydelsen av stabil energiförsörjning redan innan man tog upp MP-valpen i knäet visar några gamla intervjuer med honom där han uttrycker tvivel om de naiva gröna drömmarna om att lägga ner kärnkraften – att då ändå bidra till en sådan nedläggning för att få behålla fåtöljen i Rosenbad är väl ändå så lågt man kan sjunka och knappast någonting som kan kallas statsbärande.
  Nej, tag lärdom och lägg er röst där den ger bäst effekt – jag lägger min på vårt språkrör – Elsa.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Evert och Mats!
  Våra politiker har fått visa upp sig i Almedalen och såvitt jag minns var det endast en av dem som snuddade vid denna den mest grundläggande frågan av alla – vår energiförsörjning.
  Pinsamt, okunnigt och/eller oansvarigt!
  Det är inlägg som detta som borde ha ventilerats i Almedalen, hur mycket man än älskar vad detta land bjuder på med all sin lyxtillvaro.
  Det är vår energiförsörjning som borde ha debatterats och det här inlägget är nästan som en klassisk saga, det är så enkelt att ett barn kan förstå, varje mening är genomtänkt och ju mer man funderar kring dem desto mer visdom och debatt bjuder det på – bättre kan det inte sägas! Tack!

 4. Thorleif

  Den extrema politik som länge förts av EU-kommissionen och flera medlemsländer inom flera politiska områden anser jag beror på en medveten maktkonsolidering med hänsyn till särintressen som satts före medborgarnas väl och ve. Både på kort och lång sikt.

  Politiken i Sverige t.ex styrs sedan länge inte av ideologiskt befriade sakkunniga i t.ex Rosenbad utan av främst socialdemokraternas långsiktiga maktinnehav.

  Gå ur EU är enda sättet att återföra ett medborgarperspektiv. Det går inte att som V och Mp välavlönat hävda att de ska förändra EU innifrån. Politikerna inkl Kommissionens ledamöter är ju inte ens folkvalda!

 5. Lennart Bengtsson

  Huvudproblemet är tydligt. Alltför många okunniga ( inte minst när det gäller landets energiförsörjning) har för mycket inflytande. De är personer som har fått sitt inflytande inte för att de är kompetenta utan för att de på något sätt har blivit ett slags accepterade kändisar ungefär som landets TV-journalister.
  Det enda som kan göras är att förbättra undervisningens att landet som ett minimum ändå kan få en välutbildad elit. Kunskapsnivån i naturvetenskap och främst fysik är skrämmande låg inte minst hos människor med inflytande. Hur många i landet känner till termodynamikens andra huvudsats. Hur många vet vad entropi är för något. Vänligen nämn en politiker, journalist eller kändis som vet detta är och vilken betydelse det har för att t ex förstå klimatproblemet?
  Förresten hur många förstår egentligen hur växthuseffekten fungerar – jag menar verkligen fungerar?

 6. Jan

  Jag är övertygad om att det är den hårda vägen vi kommer att få lära oss vad energi betyder för friheten och välfärden. Det är trist då det kommer att bli extremt dyrt men det får väl ses som läropengar och förhoppningsvis blir det en läxa som kan förändra kraven på politiken. Det duger inte längre att förbise att det behövs betydligt mer än kompetens att hantera det politiska ränksystemet.

 7. Lasse

  #5
  Ingen!

  Att vi fått fel på elen har vi facit på var dag
  Priser som varierar 100 falt! mellan timme för timme.
  Att vi saknar förmåga att reglera tillförsel och uttag eller att det är så osäkert att ingen vågar satsa på de batterier som krävs. Batterier i form av våra varmvattentankar tex!
  Sätt ful effekt de timmar elen kostar 1 öre och låt värmen vara över hela dagen då elen kostar 200 öre.
  (Se öppen tråd ang fjärrvärmelagring )
  https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

  Fast det har varit bra med denna skola för energinaiva MP mfl, nu är även Centern med på kärnan i elförsörjningen-uthållig kärnkraft!
  😉

 8. Lars Cornell

  #5 Lennart.
  Så sannt som det är sagt. Men vad är det för klimatproblem som du pratar om?

 9. Håkan Bergman

  Lasse #7
  Lita aldrig på nåt Annie Lööf säger!

 10. Ivar Andersson

  Vem tror att en röd-grön regering som stöttas av MP, V och C kommer att planera för att bygga ny kärnkraft. Den röd-gröna sidan vill inte ha upp kärnkraftsfrågan till diskussion före valet och därför är den just nu svagt positiv till kärnkraft utan att lova något. Tidigare agerande avskräcker.

  År 2018 skrinlades dock alla planer på att exploatera gruvsoporna då den rödgröna regeringen med stöd av C och V förbjöd uranbrytning i Sverige. För Miljöpartiet var förbudet ett led i försöken att på alla sätt försvåra och förhindra för svensk kärnkraft.
  https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/mps-uranforbud-ar-helt-absurt/

 11. Jan

  #5 Lennart Bengtsson

  Jag roade mig för ett par år sedan att titta på utbildningsbakgrunden för Expressen klimatredaktion. Förutom journalistutbildningar fanns det en hel del. Där fanns exempelvis konsthistoria och litteraturvetenskap. Det enda de hade gemensamt utbildningsmässigt var att naturvetenskap och teknik tydligen var ointressant och saknades.

 12. Lasse

  #9 Håkan B
  Lööf -Skrivet i sand?
  https://wattsupwiththat.com/2022/07/07/hot-sand/
  Batteripark i Teslaland?
  Het sand som energilager?
  Varför inte?

 13. Peter Stilbs

  Utmärkt beskrivning av problemet. Och få tycks förstå hur mycken komplex elektronik det krävs för att småskaliga solpaneler och vindsnurror ska kunna husera i symbios på huvudnätet.

  I inlägget nämns bara batterier som eventuellt mellanlagringsmedium -men den skala som måste till är då komplett astronomisk och ogenomförbar. Pumplager för vatten på högre höjd finns dock på flera ställen i Världen – och tycks i alla fall ha en rimlig meningsfullhet, även om vattennivån kan variera tiotals meter under dygnet.

  Re stabiliteten minns jag en labb i Ellära, som vi fick göra inom ramen för Kemiutbildningen(!) på LTH ca 1966 – från elnätet drevs en varvtalsregulerad elmotor – som i sin tur var mekaniskt kopplad till en trefasgenerator, som skulle kopplas in mot samma nät – man fick via lampindikatorer (som avspeglade differensfrekvens) justera generatorns frekvens så den så nära som möjligt matchade stadsnätets – och sen koppla in det med en mekanisk strömbrytare. Genom ett trollslag låste sig då trefasgeneratorn till exakt rätt frekvens – genom just vad som beskrivs ovan som tröghetsmassa i elsystemet.

  För vindsnurror gäller väl troligen något liknande vid inkoppling till nätet efter stiltje och svag vind (de tycks i fungerande tillstånd vara låsta till en given gemensam rotationsfrekvens) – men för solpaneler, som initialt genererar likström tycks det inte mekaniskt gå att göra något liknande – och någon svängmassa kan det ju inte bli tal om?

  Vet någon hur man gör? Det är väl sådant man gömmer i floskler som ”smarta elnät” och ”modernisering av elsystemet” – i elbolagens reklambroschyrer, som avses göra medborgarna mer medgörliga att betala för det skapade eländet med intermittenta strömkällor i elsystemet

 14. Nu vill ju inte SVT och SR gärna prata om energikrisen. S tror sig ha eliminerat den frågan från valrörelsen genom sitt utspel om kärnkraft. Därför är det viktigt att vi frågar om just detta när partierna har sina bodar ute på gator och torg i höst.

  Även i UK är energifrågan jättestor med ökande kostnader för el och gas. De engelske tidningarna skriver rätt mycket om det. Där handlar det om Boris Jonssons envetna fasthållande av sin NetZero-politik. Men det nämns överhuvudtaget inte som en orsak till Boris avgång i SR eller SvT. Ingen som förespråkar den gröna omställningen skall visas vara impopulär pga av detta. Don’t mention the energifrågan.

 15. Pingback

  […] Gästskribent 2022-07-08 Energipolitik energi SverigeEvert AnderssonMats Kälvemark 14 kommentarer […]

 16. Thorleif

  Tyskarna tvingar EU att bli ”pragmatiska” i energipolitiken (annars riskerar Tysklands industrier att gå omkull med lätt förståeliga konsekvenser för hushållen).

  När ska vi tvingas inse att det vore pragmatiskt att också gå ur EU? Innan det är för sent. EU är på väg att bli eller rent av är redan det kritikerna befarande under EU-medlemsdebatten i början av 90-talet.

  Krafter (USA inkl privatekonomiska inkl byråkrater) har hela tiden haft målet att skapa ett Förenta Staters Europa men utan det stora självstyre som den amerikanska konstitutionen ger delstaterna.

  EUs ekonomi är oerhört skör idag och pga skuldsituationen och ECBs smala lagliga utrymme (jmf med andra centralbanker) en organisation som riskerar att hamna i ett ännu värre läge än 2011-2014. Inflation och valutaflykt pågår och medan ansvariga mörkar situationen kan avgrunden uppenbara sig när som helst. Trigger-händelser är det som startar ett förlopp.

 17. Björn

  Energifrågan är så viktig, att varje kontakt med politiker borde inledas med: Hur skall den politiskt skapade bristen på energi lösas? Fakta är att energibristen är skapad av en djupt inkompetent politikerkår som i sin totala okunnighet har låtit sig förledas av aktivister med grumliga agendor. Rationalitet och förnuft har fullständigt blåst bort i detta moras av klimatpropaganda. Energi är något så fundamentalt, att utan det, borde varje individ förstå att livet stannar av på alla nivåer. Att ta bort tillgången till energi, är att handikappa fungerande samhällen.

 18. Sven Andersson

  Vi har aldrig haft någon folkomröstning om medlemsskap i EU. Inför folkomröstningen var ordet medlemsskap förbjudet. På röstsedeln var det Ja eller Nej till Mastrichtfördraget. Det var först efter folkomröstningen man talade om medlemsskap. Vilken urusel demokrati att lura människor med ord.

 19. Håkan Bergman

  Sven Andersson #18
  Liket hann inte ens kallna igår förrän Barnier var ute på twitter och hoppades på bättre relationer mellan London och Bryssel, på EUropeiska – britterna ska göra som vi säger. Lär dom sig aldrig, det var EU’s inblandning som ledde till majoritet för Brexit 2016 och BoJo’s jordskredsseger 2019.
  ”You can check-out any time you like
  But you can never leave!”
  Nå, EU kommer inte att vara för evigt, med lite tur kanske man får uppleva kraschen, kosta vad det vill.

 20. Lasse

  #17 Björn
  Vi har ingen brist på el!
  #18 o #19
  Vi har EU regler som ger oss prisproblem!

  Det är fel på den handel som sker. Vi får Tyska priser på vår el i omr 3 o 4.
  Nu är det tom så illa att UNIPER (Del av Fortum) får söka stöd i Tyskland.
  ”Finländska energibolaget Fortums dotterbolag Uniper har ansökt om statligt stöd enligt en nyligen klubbad tysk energilagstiftning, enligt ett pressmeddelande. Företaget är Tysklands största gasimportör och har drabbats hårt av sanktionerna mot rysk gas.”

  Vi elkonsumenter får del av deras dåliga affärer.
  EON och UNIPER tycks ha affärer ihop oxå.
  Hoppas Vattenfall lärde sin läxa vid NUEON affären

 21. MatsL

  Jag gick igenom data på ”elproduktion” och ”elförbrukning” från 2021, (Data från Kontrollrummet – Svenska Kraftnät).
  Där visade det sig att Sverige hade hade producerat ett överskott av el, och att det överskottet var på c:a 26TWh. Detta kan då jämföras med de 27.5TWh som vindkraften hade genererat.
  Så frågor som man kan ställa sig är då: Till vilken nytta är vindkraften för sveriges befolkning?, och varför är el-priset så högt när vi ändå har ett så stort produktionsöverskott?
  Varför är det inte någon journalist som tar den frågan till sig?

 22. Peter

  #5,
  Det känns som att entropin i Sveriges regering är mkt. hög, dvs graden av oordning är hög.

 23. Lars Cornell

  #3 Ann #21 Mats mfl.
  Just nu har vi export 5,5 GW av totalt producerat 18 GW.
  Priset i norr är 3 öre och i syd 1:66 per kWh.

  Kapa kablarna till Tyskland så försvinner de höga priserna i sydsverige.

 24. Katarina

  Intressant video av Elsa idag: https://www.youtube.com/watch?v=ifgAe_j4M34

 25. Peter

  #13 P. Stilbs
  Det är lite krångligare än så.

  Du nämde synkron motorn som är mycket bra och i stor skala i ett KK, Vattenkratf, Gas eller kraftvärme/olja/kol ger balanserad kraft som ger en ’tröghet’ systemet då rotationsmassan i en sådan kan vara 1000 ton.
  Vad är då problemet med VKV och solpaneler. Solpanelerna står för mycket liten del och genererar likspänning som kan konverteras till växelspänning, så vi glömmer dem så länge. de är givetvis oxå intermittenta men ok.

  Reaktiv effekt, ett viktigt begrepp.
  När en last eller generator inte enbart ger eller tar en enbart resistiv last så uppkommer reaktiv effekt.

  Reaktiv effekt, VKV har mycket lite kompensation för reaktiv effekt, endast vid mycket låga varvtal.
  Nu blir det lite mer komplicerat men andemeningen är att förklara.
  I äldre litteratur benämns ofta reaktiv effekt som ”onyttig kraft”, vilken är en ganska talande beskrivning. Reaktiv effekt är nödvändig för att bygga upp magnetfält, men har för övrigt ingen praktisk nytta. Däremot tar reaktiv effekt plats i ledningar och överföringar, ger upphov till förluster i maskiner och komponenter och begränsar utnyttjningsgraden för elektrisk utrustning.
  Eftersom reaktiv effekt bygger upp magnetfält betyder det att alla maskiner och apparater som behöver magnetfält för att fungera, t.ex. asynkronmaskiner och transformatorer, förbrukar reaktiv effekt.
  Man pratar ofta om produktion och konsumtion av reaktiv effekt, induktiva laster konsumerar reaktiv effekt och kapacitiva laster producerar reaktiv effekt. En något mer stringent förklaring är att induktiva laster skapar negativ fasförskjutning mellan ström och spänning och kapacitiva laster skapar en positiv fasförskjutning mellan ström och spänning. Så egentligen sker aldrig någon konsumtion eller produktion utan bara en fasvridning mellan ström och spänning. Eftersom de flesta laster är induktiva, i vårt fall asynkronmaskinen, så skapas det en negativ fasförskjutning på nätet. För att eliminera denna fasförskjutning så faskompenserar man genom anslutning av kapacitiva komponenter.
  Tekniskt sätt ska man se den reaktiva effekten som en 90 graders fasförskjuten effekt pil(katet) i ett triangel diagram där den andra kateten utgörs av den aktiva effekten och hypotenusan den skenbara effekten. Det förstås då intuitivt att om man kan minska den reaktiva effekten så blir den skenbara effekten, den man måste överföra, mer och mer lik en rent resistiv last. En positiv reaktiv effekt, kapacitiv, kan kompenseras med en induktiv reaktiv effekt.
  I en perfekt värld vill man endast överföra aktiv effekt, dvs. att den reaktiva effekten är noll och den skenbara effekten är lika med den aktiva. Man kan nämligen bara ta betalt för den aktiva effekten men nätets kapacitet måste dimensioneras för den skenbara effekten…
  Vindkraftverk
  Vindkraftverk skapar själv reaktiv effekt, en asynkron motor, när den utvinner energi varför detta bör kompenseras innan den förs ut på ledningarna.
  På dagens vindkraftverk, per se, kompenseras endast för den reaktiva effekt som konsumeras vid tomgång. Varför man inte kompenserar för reaktiv effekt vid last ingår inte i denna utläggning men problemen ökar med effektuttag och man kompenserar med anläggningar som kopplar ihop flera verk. Komplexiteten ökar också beroende på hur det blåser varpå den reaktiva effekten kan öka och minska mellan olika verk. I takt med att vindkraftverken blir större ökar också mängden förbrukad reaktiv effekt. Idag är detta ett problem som inte kan ignoreras, ett tecken på detta är att vissa nätägare börjar ta betalt för den reaktiva effekt som vindkraftverken konsumerar.
  Detta är kostsamt och komplicerat inte bara skapar det problem med överföringen från vkv per se utan också från stabila kraftverk som måste överföra reaktiv effekt för kompensation vilket minska kapaciteten overall.
  När jag nämner att stabila reglerbara energiproducenter som vatten, gas, olja och KK kan kompensera för reaktiv effekt och därmed stabilisera nätet så innebär det att de kan ”hjälpa” andra struliga energikällor såsom VKV. De gör detta pga att deras turbiner ska ses som en stor Synkron motor som skapar möjlighet att ”käka upp” reaktiv effekt skapad av tex vkv.
  Enklast för en lekman att se att nätet har problem med dessa reaktiva effekter, transienter, spänningsfall som alla är länkade till ostabilitet som VKV skapar är att titta på frekvensen…Den är en mycket bra mätare för att veta om nätet är i bra form.
  Det är ingen hemlighet att FCR, Frequency Containment Reserve, är på allas läppar hos svenska kraftnät. Sverige håller på att få en frekvensstabilitet som en bananrepublik. Om man för 20 år sedan hade 10-20 problem om året när frekvensen under en viss tid går över eller under 49,9-50,1 Hz, som är definitionen, så har man idag storleksordningen 200 – 500 sådana situationer årligen. Det är i princip uteslutande vkv som är anledningen till detta. Det ska sägas att utvecklingen går framåt inom dessa områden men att helt kompensera för klassisk svängmassa med en synkron motor är svårt. I digitaliseringens tidevarv och med blixtsnabba shuntar kan man kompensera nätet men det kräver utbyggnad, underhåll och det är inte billigt. En kostnad som inte tas upp när man marknadsför den billiga vindkraften.
  Stamnätet har ett antal stationer runt om i nätet som kan slås på och av för att stabilisera problem som uppstår. hit hör att balansera med kablar, shunta med synkronmaskiner, kondensatorer, etc. och i kritiska fall helt enkelt koppla bort laster när systemet inte klarar av. Varför tror ni nu att man går ut från Vattenfalls kunder med erbjudande om att koppla bort sig från nätet när man ”inte behöver” nätet.
  Att man under 2000 talet ska behöva uppleva att vårat elnät ska gå från att El finns ALLTID när det behövs, till att Vi kan utnyttja el när det finns…är ett F i betyg till våra politiker som vägrar att ta in kunskap och endast förlita sig på känslor och annat trams.
  Om nu alla VKV har kompensering och är så stabila som det påstås, hur kommer det sig då att frekvensstabiliteten har försämrats med inkoppling av fler och fler vkv. Vi har idag ett sämre elnät än vi hade 1970.

 26. Katarina #24,

  Elsas inlägg på youtube kommer här på söndag. Hon utdelar en formlig käftsmäll till Magdalena Andersson med rödgrönt anhang.

 27. Rossmore

  Missade kanske något men:

  ”EU ställer också krav på att länderna i energiomställningen har planer för att hantera krascher som kan inträffa om effektbalansen missar. Om till exempel frekvensen i nätet fallerar sker permanenta skador, som kan ta veckor att reparera. Vi kan inte längre leva upp till det kravet och ansvarig myndighet har förbjudits att utreda hur vi skulle göra i en sådan tyvärr sannolik situation! Det skulle avslöja hur sårbara vi nu är.”

  Har ni källa på det. Särskilt det om att myndighet begränsats. Känns viktigt.

 28. GK

  En mycket bra beskrivning på dagens elenergisituation i Sverige. Bravo!
  Jag har dock en fundering på vilken jag ännu inte fått något svar jag begriper.
  Jag är civilingenjör i elektroteknik och tror mig om att ha hyfsat lätt att förstå en teknisk förklaring:
  Varför går det inte att återstarta O1, O2, R1 och R2? Det är klart att det kostar och tar tid, men det borde ändå vara billigare och gå fortare än att bygga nya kärnkraftverk. O1 och O2 blir säkert dyrare och tar längre tid att få igång än R1 och R2 eftersom destruktionen pågått längre. Men att det inte skulle gå alls? Kan någon förklara? Naturligtvis krävs lagändringar, ny personal och nytt kärnbränsle, men det gör det ju om man bygger nytt också.

 29. Håkan Bergman

  GK #28
  Naturligtvis går det, men vill man inte så går det inte. Tror det var Bjarne Andersson, skidlegendaren, som sa – Man kan elda med snö bara man ger sig fan på’t.

 30. #28 GK, en mycket bra fråga. Viktigare än mycket annat som diskuteras här. Så igen, varför är det inte smart att återstarta O1, O2, R1 och R2? Eller bygga nytt konventionellt där. Varför gå i fällan att diskutera SMR, kärnkraftsteknik som inte finns, och som i Sverige knappast kommer att accepteras inom vår livstid.

 31. Håkan Bergman

  Eilif+Hensvold #30
  O1 och O2 är väl förmodligen utom allt hopp, men R1 och R2 borde vara möjliga och beträffande det juridiska så räcker det med enkel majoritet för att ändra lagarna, för mig veterligen är dom lagar som reglerar kärnkraften inte grundlagar. SMR kan vi vänta med tills vi har Gen4.

 32. Evert+Andersson

  # Rossmore

  Från en mycket trovärdig källa. Att myndigheten officiellt skulle bekräfta detta ska du inte räkna med.

  Det är så upprörande att det ändå inte går att blunda för.

 33. foliehatt

  Peter, #22,
  Tack!! – då förstår jag plötsligen alla stollebeslut i vår regering och riksdag. Det är således entropidelen som driver Gibbs fria energi att vara <0 även om alla dessa förslag som beslutas om ger endoterma entalpiförändringar.

  Detta måste samtidigt vara den mekanistiska/termodynamiska förklaringen till varför till och med gudarna kämpar förgäves mot dumhet.

 34. Karl Erik R

  #20 Lasse

  Uniper avknoppades från Eon. Senare har Fortum köpt Eon’s andel så att Fortum nu äger 75 % av Uniper. Eon äger inget, eller möjligen en mindre del av Uniper numera.

 35. Lars W

  Peter #25
  Stort tack för redogörelsen.
  Still confused but on a higher level 🤗

 36. Jan-Åke

  ”Om effektbalansen missar”
  ”Om frekvensen fallerar”
  Är det Energimyndigheten som förbjudits att utreda vad som då händer? ,vem vilka har förbjudit?

 37. johannes

  #25 Peter
  Uggh, väl talat med sann tunga.

  Vi skulle kört på Edinsons likströmsideer utan den där impedansen.

 38. stig morling

  Några reflexioner:
  1. Den traditionella svenska ”överhetsdevisen” formulerades redan av Karl IX: ”Här rätter och packer eder efter!”
  I modernare tappning kallas detta ”konsensus”, vilket dock alltför ofta bör utläsas: ”Non sense!”
  Det kan vara klokt att i sammanhanget påminna om två tänkare ”på tvärs:
  Oscar Wilde: ”När alla tänker lika dant, så tänks det alldeles för lite!”
  Henrik Tikkanen: ”Dubbel moral är dubbelt så bra som enkel moral, Du kan alltid byta!!”

 39. Peter

  Johannes #37
  Växelspänning är ett suveränt system för överföring av energi. Vi kan tacka Tesla för detta. Likspänningsöverföringar passar för undervattenskablar och förläggning i mark för längre avstånd.
  Växelspänning i luftledning kan ha betydligt högre spänning varför förlusterna blir betydligt mindre.

 40. johannes

  #39
  Det var ett skämt.

  Inte till E-ROV, Lik kräver kraftigare isolering typ Ultraren PEX

 41. Peter+Stilbs

  Peter #25 – tack för lektionen!