uppvärmning i Europa

Ökad solinstrålning har värmt Europa

SMHI har en uppdaterad sida om den s.k. ”globalinstrålningen”, dvs all den strålning som når ned till markytan. (Tack för tips Lasse) Det finns en databas som sträcker sig hela 100 år bakåt i tiden i Stockholm. Nu har man sammanställt mätningarna och justerat för förflyttningar och nyare instrument och har därmed den äldsta mätserien   →