Ny energiutredning

Elsa Viking Akesson

Elsa Widding, tillsammans Jimmy Åkesson och Henrik Vinge kör igång en egen energiutredning inom Sverige demokraterna. I en artikel i SvD har de skrivit en debattartikel https://www.svd.se/a/7dkyRv/sd-ohallbar-situation-for-energisystemet  om detta. De säger bl.a.:

”Det behövs mer planerbar elproduktion. Energi­politiken måste därför vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrens­kraftig och tillförlitlig energi­försörjning för såväl hushåll som näringsliv. Vårt mål är att utveckla energi­systemet med fokus på leverans­säkerhet, effektivitet och miljöansvar. Att behålla och utveckla kärnkrafts­industrin är sannolikt en av de mest effektiva klimat­åtgärder Sverige kan göra.

Svenska Kraftnät har i många år varnat för allvarliga problem till följd av den pågående omställningen. Tyvärr har Energi­myndigheten, statens expert­myndighet i energi­frågor, inte haft ett uppdrag att förutsättningslöst analysera konsekvenserna av alternativa energi­system avseende funktion och ekonomi. Myndigheten har i stället uppdraget att verka för det politiska målet 100 procent förnybart, i praktiken sol- och vindkraft.

Ekonomin för olika elsystem­alternativ är mer komplicerad än bara kostnaden för ett visst kraftverk. Det krävs ett system­perspektiv för att hitta ett koncept som är ekonomiskt optimalt inte bara för elproducenten utan även för brukare, nätoperatörer, miljön och samhället i sin helhet. Tyvärr har politiskt skapade marknads­förutsättningar lagt stora hinder i vägen för att uppnå detta.

Denna politik måste få ett slut. Sverige­demokraterna tillsätter därför en egen utredning – Sveriges framtida energi­system. Till särskild utredare utses Elsa Widding. Utredaren kommer att ha ett sekretariat bestående av två politiskt sakkunniga. Den särskilda utredaren kommer att ha möjlighet att allokera externa intressenter och experter.”

Detta verkar lovvärt. Det är bara att hoppas att de andra politiska partierna (M, KD och L) inom den tänkta, möjliga regeringskonstellationen efter ett framgångsrikt val drar nytta av detta initiativ i sina valkampanjer. Otvivelaktigt så kommer de fram till lite olika förslag men samtidigt kan Widdings och Co:s utredning täcka in och besvara de många grundläggande problem som vi har, och har haft, i svensk energipolitik. Det är viktigt att energifrågan blir en framträdande valfråga i höst. Denna inbrytning i politiken är ett STORT steg i rätt riktning.

Här är deras pressträff:

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Bra!
  Systemperspektiv var ordet.

 2. UWB

  Som av en händelse så har WSJ en artikel om problem med vinden som inte blåser.

  https://www.wsj.com/articles/energy-prices-in-europe-hit-records-after-wind-stops-blowing-11631528258

  Sedan kan jag (igen) rekommendera artikeln från Hans-Werner Sinn, där allt han skriver om i princip redan har hänt (artikeln är från 2017), där fokus förståss är på Tyskland. Prof. Dr. Dr. Sinn är en av, eller kanske den ekonom med störst renommé i Tyskland, men ändå fortsätter tyskarna med sitt vansinniga projekt (i Dr. Merkels minne). Han sågar till exempel alla tankar på intelligenta elsystem och efterfrågeflexibilitet.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292117300995

 3. Lasse

  För att komma tillrätta med dagens problem krävs en bra bultsax-klipp ledningarna söderut (söder om Skåne)!
  Morgondagens problem då vi skall producera dubbelt så mycket el är svårare nöt att knäcka-men kärnan är kanske svaret 😉

 4. Bim

  Härligt inlägg!
  Äntligen rör det på sig i rätt riktning- Jag kan inte se någon politisk vilja från något annat parti att lösa energifrågan än från SD, som nu beslutat att ta hjälp av en riktig energiexpert för att klara Sveriges energiförsörjning.
  Det är på tiden att överlämna ansvaret för energiförsörjningen till en riktiga experter.
  Att SD haft den bästa energipolitiken bland riksdagspartierna har vi alla förstått och naturligtvis Elsa Widding också. Så tack Elsa Att Du valde den enda framkomliga vägen som stod tillbuds och tack även SD för för insikten att detta är för närvarande enda lösningen att få igång en förändring i den galna energipolitiken.
  På kort sikt kan inte så mycket räddas men det är ju nödvändigt att människor förstår att vindsnurror är ett värdelöst, svindyrt sätt att producera el.

  Det visste man redan på 17-1800talet, därav uttrycket
  ”Förste man till kvarnen får mala. ” När de äntligen kom fram i kön hade vinden mojnat. Bara att dra hem igen utan något uträttat den dagen.
  Ser framåt nu till en spännande valrörelse, som kommer att betyda mycket för svenska befolkningen.
  Ta steget mot att bli fattig och frysa, eller att få ekonomin på fötter och hyfsat varmt i bostaden.
  Valet borde vara lätt.

 5. Pingback

  […] Läs hela artikeln HÄR. […]

 6. Agneta Isacsson

  Bra initiativ. Hoppas övriga partier inser allvaret snabbt. Sverige behöver en seriös diskussion om energitillgången inför vintern först och främst men sedan också inför alla industrisatsningar som hägrar.

 7. Björn

  Ja, energifrågan är en svårknäckt nöt, genom att Mp har satt agendan för den gröna linjen. Det en kommande riksdagsmajoritet måste göra är att skapa en ny agenda eller inriktning mot kärntekniken som huvudproducent av framtida elenergi. Anslutning av nya vindkraftsparker kan ta tio år och mer, varför stödåtgärder med tillbyggnad av flera reaktorer intill Forsmark och Ringhals, borde kunna göras under samma tidsrymd. Det är bara den politiska viljan som behövs. Tekniken för fissionsmetoden är känd och det är i princip bara att kopiera tidigare reaktorbyggnader. Under tiden kan man också börja studera nyare teknik som SMR och den kommande fusionstekniken. Att fortsätta med Mp´s energiagenda, vilken stöds av S+C, leder ofrånkomligt till ett energisystem ovärdigt ett industriland som Sverige. Ja, vi behöver verkligen en ny riksdagsmajoritet och en regering som satsar på högteknologi och inte ideell energiteknik som inte kan leverera så fort det inte blåser.

 8. Ivar Andersson

  Klokt av Elsa att välja det parti som vågar tala ur skägget i energifrågan och att utreda energifrågan. När energifrågan är utredd kan fokus flyttas till klimatfrågan. Idag är klimatåtgärderna i första hand riktade mot bidragsindustrin. Nya saker ska det satsas på och bidragen förslösas på vansinniga idéer t.ex. elvägar. Varför duger inte järnvägen som godstransportör? Är det mer än Malmbanan och Arlandaexpress som är lönsamma?

 9. Agneta I #5,

  Ja, alla partier på den borgerliga sidan (M, KD, L och SD) har gett grönt ljus för kärnkraft. M vill storsatsa. Men, som Elsa påpekar, så kan vi inte vänta på kärnkraften – den tar många år att bygga. Det måste hända någonting NU. Och därför öppnar hon för fossilkraft. Vågar de andra följa efter?

 10. PS. Elsa har medvetet valt att fokusera på energifrågan i första hand. Klimatfrågan är alltför het att föra fram i nuläget. Därför håller hon sig till IPCCs mer modesta scenarier och kör samma taktik som t.ex. Koonin, Lennart Bengsson, Pielke Jr och Lomborg. Dvs, en ”luke warm” hållning. Den räcker för att totalt underminera vår energipolitik med förnyelsebart och Parisavtalet.

  Men vi känner ju alla till Elsas kritiska hållning till IPCCs officiella alarmism som ju saknar grund även enligt deras egna prognoser.

 11. Simon

  Mkt bra initiativ!
  Måtte vi nu bara få ett slut på experimentet med opålitlig, dyr och miljöförstörande vindkraft innan det är för sent.

 12. BG

  Svenska Kraftnät skall bygga en terminal på västkusten för havsbaserad vindkraft. Den är tänkt att ha kapacitet motsvarande ett kärnkraftverk. Allt enl. P4 Göteborg.

 13. Håkan Bergman

  BG #12
  Men den kapaciteten motsvarar den aktuella vindkraftsinstallationens maxkapacitet, vilket den bara under några korta intervall kommer att leverera. I bästa fall kommer på årsbasis 30-40% av den kapaciteten att utnyttjas. Mera pengar i sjön!

 14. Magma

  Och personval fungerar även när personen är nominerad i en annan valkrets än där man själv är skriven … så plocka till er en valsedel med rätt parti påtryckt men utan personer namngivna, och skriv dit Elsa …

 15. Lars Kamél

  Med tanke på hur lång tid det tar att få tillstånd att bygga vindkraft, särskilt till havs, är det då knappast så att kärnkraft tar längre tid att få klar. Kärnkraften producerar dessutom över 90 % av tiden, oberoende av vädret. Den behöver knappt någon reglerkraft alls, medan vindkraften behöver reglerkraft för nästan 100 % av installerad effekt. Det blir billigare att bygga ut ett system, än att samtidigt behöva bygga ut två parallella system.

 16. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ingemar, #9-10. Även om det kan vara taktiskt klokt att utgå från energiförsörjningen, måste vi snarast bli av med den hämmande, vilseledande och fördyrande klimatlagen med klimatråd, klimatkliv och annat i släptåg. Varje dag den fortfarande styr politik, beslut och även pengar kommer nya stolligheter, som drabbar både samhälls- och näringsliv i stort och enskilda hushåll och personer.

 17. Tege,

  Allt du säger är självklarheter. Och vi på KU har ständigt påpekat att klimatlagen och Parisöverenskommelsen är djävulens avföda. Men du kanske har en realistisk plan för hur ett avskaffande att gå till?

  Tills dess så tror jag – och jag har alltid trott – att energifrågan är helt central för detta steg.

 18. Ulf

  17 Ingemar, helt enig verkligheten slår det mesta. Verkligheten i energifrågan är att vi lurats in i ett beroende av Putin, pga en dåraktig klimatpolitik. Via energifrågan raderar man klimatpolitiken. En tipping point på riktigt.

 19. SkyBird

  Havsbaderad vindkraft = Kasta pengar i sjön
  MP devis
  Återställ kärnkraft = Fungerande elförsörjning
  Bygg ut vattenkraft = Fungerande elförsörjning + Balanskraft till vindsnurr el-ändet
  Mellanperiod innan fungerande kärnkraft. Hyr in några kärnkraftsdrivna ubåtar alt ytfartyg. Lägg dem där vi har vi har elinfrastruktur. (Vid risk skenade reaktorer på fartyg som ligger i vatten inget större problem med kylvatten)
  Kapa elöverförimgen till länder som INTE kan sälja tillbaks el. = Sverige kan ta visst ansvara för elförsörjningen för norra Europa!!
  Gör Da No Fi Swe Est Let Lit till ETT ELOMRÅDE

  Bygg en ny nordisk/baltisk Allians För Framtides Välfärdsområde.
  Tillgång till billig fungerande energiförsörjning är grundbulten för välfärd.

  Släng ut alla galna miljötalibanerna ur alla statliga styrelser . De kan ju försöka ta sig in i privata företags styrelser = svaret är ingen vill ha dessa galenpannor

 20. Thorleif

  Här ett ex på oförutsedda problem som klimatrörelsen missar i sin omställnings-politik; miljö- och priseffekter på råvarusidan som drabbar internationellt:

  https://www.nakedcapitalism.com/2022/06/the-mining-industry-is-replicating-the-oil-sector-crisis.html