Pehr Björnbom

Försenade flyttfåglar

Dagens DN (6 april sidan 12) har artikeln Sen vår försenar flyttfåglarna. Där presenteras hur årets kalla vår har lett till en drastisk minskning av antal flyttfåglar under mars, se diagrammet ovan. DN skriver att siffrorna anger antalet rapporterade observationer till sajten Artportalen under mars månad för hela Sverige 2011-2013.

Intressanta kritiska synpunkter på Marcotts “superhockeyklubba”

Efter att Marcott och medförfattare publicerat en artikel i Science med ett nytt hockeyklubbdiagram, även kallat superhockeyklubban eftersom den omfattar elvatusen år, så har just hockeyklubbsformen blivit mycket uppmärksammad i media, inte minst eftersom den påminner om Michael Manns hockeyklubba. Men detta har också väckt mycket ifrågasättande och kritik i den skeptiska bloggvärlden. För en   →

Ny omvälvande (?) klimatmodelleringsstudie även intressant för min hobbyforskning

I en ny artikel av Armour med flera (2012) rapporterar man om en klimatmodelleringsstudie som kommer fram till ett helt nytt synsätt på klimatkänslighetens variation med tiden i klimatmodeller. Deras nya tänkesätt är omvälvande om det håller genom att det innebär att många tidigare arbeten som bestämt klimatkänsligheten blir ogiltiga. Artikeln är också av stort   →

Rahmstorf och Foster får mothugg

Genom att med statistik eliminera effekten av vulkaner, solen och ENSO kom Rahmstorf med flera (se referenser nedan) fram till att bakom uppvärmningspausen (ingen uppvärmning de senaste 15 årne) så finns en antropogen uppvärmning på 0,17 C per decennium. Men i en ny artikel i PNAS får de mothugg för att inte ha tagit hänsyn   →

Marcotts artikel i Science visar att svensk klimatskepticism tar udden av klimatskrämseln

Den nya artikeln i Science av Marcott med flera (2013), som kommit fram till en global temperaturkurva för de senaste 11300 åren, har väckt stor uppmärksamhet i media och på bloggar. Man uppfattar den nämligen som en ny så kallad hockeyklubba eftersom den citerar ett arbete av Michael Mann från 2008. Men så är det   →

Ny kritik av Michael Mann för osaklighet om klimatmodellerna

Steve McIntyre har i ett nytt blogginlägg kritiserat Michael Mann för hur han presenterar klimatmodellernas förmåga att göra prognoser i sina böcker och föredrag. Jag har tidigare framför liknande kritik. Men Michael Manns sätt att svara på kritiken är uppseendeväckande. I blogginlägget Några funderingar om Michael Manns nya bok har jag under rubriken Michael Mann   →

Nej, Dr. Pachauri, om vi skall vara noga så är uppvärmningspausen inte fullt så lång!

Dr. Rajendra Pachauri, ordförande i IPCC, har sagt att vi inte haft någon signifikant global uppvärmning på sjutton år. Men våra beräkningar här på TCS visar att uppvärmningspausen endast är sexton år lång om man är riktigt noga. Vi upplever åter att Dr. Pachauri överdriver, men märkligt nog denna gång för att han uppgett en   →

Allas vår Mann

Bilden ovan är från Wikipedia. Michael Mann och hans hockeyklubba återkommer ständigt i klimatdebatten. Hur kom det sig egentligen att hockeyklubban kom att få ett så stort inflytande på synen på människans inverkan på klimatet? Professor Michael Mann och hockeyklubban är oupplösligt förenade och han har skrivit en bok om denna (den har diskuterats på   →

Pielke Jr: Klimatdebatten är något i hästväg

Bilderna från Wikipedia, här och här. Roger Pielke Jr hör till de klimatforskare som brukar kritisera hur extrema väderhändelser missbrukas som argument i klimatdebatten. Efter att ha läst om skandalen med hästkött i Findus lasagne så såg han intressanta paralleller med hur man säljer ut klimathotet med inte alltför hederliga argument. Roger Pielke Jr har   →

Rapport från min klimatvetenskapliga hobbyverksamhet

Som bekant har jag den klimatvetenskapliga artikeln Estimation of the climate feedback parameter by using radiative fluxes from CERES EBAF för diskussion i diskussionsdelen av Earth System Dynamics (ESD) som betecknas ESDD. Sedan diskussionsartikeln publicerades 9 januari har det hänt en del saker. Jag skickade in artikeln den 16 januari. Följebrevet framgår i följande figur.   →