hockeyklubba

Intressanta kritiska synpunkter på Marcotts “superhockeyklubba”

Efter att Marcott och medförfattare publicerat en artikel i Science med ett nytt hockeyklubbdiagram, även kallat superhockeyklubban eftersom den omfattar elvatusen år, så har just hockeyklubbsformen blivit mycket uppmärksammad i media, inte minst eftersom den påminner om Michael Manns hockeyklubba. Men detta har också väckt mycket ifrågasättande och kritik i den skeptiska bloggvärlden. För en   →

Modeller och data

När man skummar igenom artiklar som publiceras i klimattidskrifterna så är det påtagligt hur de domineras av modellkörningar. En grundläggande fråga beträffande detta väldiga arbete är ofta vad man egentligen sysslar med: Utforskar man hur klimatet fungerar, eller ägnar man sig åt att utveckla nya, och förhoppningsvis, bättre klimatmodeller? Att det andra, teknologiskt inriktade, projektet   →

Manns teorier förklarade