hockeyklubba

Hur man luras med modeller – attribution

Det här inlägget bygger på ett föredrag som jag höll i Helsingborg den 30/10 på vårt klimatmöte där, arrangerat av Klimatsans och Klimatupplysningen. Det beskriver hur jag efter bästa förmåga uppfattat IPCCs bevisföring för kommande katastrofer. Inlägget visar att IPCCs ”bevis” för den påstått unika globala uppvärmningen och ökat extremväder är baserat på cirkelargument och   →

Intressanta kritiska synpunkter på Marcotts “superhockeyklubba”

Efter att Marcott och medförfattare publicerat en artikel i Science med ett nytt hockeyklubbdiagram, även kallat superhockeyklubban eftersom den omfattar elvatusen år, så har just hockeyklubbsformen blivit mycket uppmärksammad i media, inte minst eftersom den påminner om Michael Manns hockeyklubba. Men detta har också väckt mycket ifrågasättande och kritik i den skeptiska bloggvärlden. För en   →

Modeller och data

När man skummar igenom artiklar som publiceras i klimattidskrifterna så är det påtagligt hur de domineras av modellkörningar. En grundläggande fråga beträffande detta väldiga arbete är ofta vad man egentligen sysslar med: Utforskar man hur klimatet fungerar, eller ägnar man sig åt att utveckla nya, och förhoppningsvis, bättre klimatmodeller? Att det andra, teknologiskt inriktade, projektet   →

Manns teorier förklarade