Modeller och data

När man skummar igenom artiklar som publiceras i klimattidskrifterna så är det påtagligt hur de domineras av modellkörningar. En grundläggande fråga beträffande detta väldiga arbete är ofta vad man egentligen sysslar med: Utforskar man hur klimatet fungerar, eller ägnar man sig åt att utveckla nya, och förhoppningsvis, bättre klimatmodeller?
Att det andra, teknologiskt inriktade, projektet inte alltid går så bra visas i en nyligen publicerad studie av Lang, C. and Waugh, D.W. 2011. Impact of climate change on the frequency of Northern Hemisphere summer cyclones. Journal of Geophysical Research 116. Där jämför man bl.a. 16 modeller för beräkning av frekvensen av sommarstormar. Men resultatet spretar åt alla håll: En del modeller förutsäger att det blir fler, andra att det blir färre. Det är väl därför man kan säga att man alltid har rätt, oavsett hur det blir. Eller?
Se sammanfattning och kommentar här.
Ett gäng svenska forskare har istället jobbat vidare med att förbättra metoderna för att beräkna temperaturserier som går tillbaka 900 år i tiden. Det är lokala data från Jämtland: Gunnarson, B.E., Linderholm, H.W. and Moberg, A. 2011. Improving a tree-ring reconstruction from west-central Scandinavia: 900 years of warm-season temperatures. Climate Dynamics 36: 97-108.
Gunnarsonfig 8
De finner att perioderna 1150-1200 och den efter 1930 har varit de varmaste. Men det går inte att avgöra vilken som är den varmaste. Vad kurvan liknar är oklart. Någon Hockeyklubba verkar dock inte finnas i Värmland!
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Många av dessa modeller är klimatvetenskapens eget Photoshop…

 2. Adolf Goreing

  Modeller är helt ok så länge man inte ser dem som golden standard. Det är inget att ställa om ett helt samhälle efter. Och absolut inget att slänga skattepengar på för att ta fram klimat-beredskapsplaner för en region eller så. Helt borkastat! Ni kan lika gärna fråga mig. jag tar 50 % av vad ni betalar till andra modellkrängare! Jag kan ge er vilket utfall ni än önskar.

 3. Staffan D.

  Modell? Nej, mätningar:  Remote Sensing Systems har släppt sina satellitdata för mars 2011.  Månaden var den kyligaste mars, globalt sett, sedan mars 1994.  Den globala temperatur-anomalin för lägre troposfären var negativa 0,026ºC.   Det var också första månaden sedan juni 2008 då den globala temperatur-anomalin var negativ.  (Accuweather.com)
  Tryck Anomaly:
  http://www.remss.com/msu/msu_data_monthly.html

 4. J-O

  Trolig kommentar till påståendet att 1150-1200 och 1930 skulle vara varmast ( eller minst lika varm som dagens klimat) kan nog se ut så här:
  Jämtland = lokal isolerad företelese   Jamal = Global
  Nej nej nej tro dom inte !!
   
   

 5. Peter Stilbs

  Man suckar över dessa rekonstruktioner – precis som med Mann’s hockeyklubba ligger svängningarna inom ”felgränserna” som anges (ovan i gult). Det går inte att förkasta en horisontell rät linje. Sen är det en annan sak om felgränserna och materialet i övrigt verkligen betyder något.

 6. pekke

  Steven Goddard har en artikel om japanska forskare som studerat körsbärsträdets blomning i historiska dokument och kommit fram till att de blommade tidigt för 1000 år sedan jämfört med blomningen för 500 år sedan och det senaste århundradet har blomning börjat likna den för 1000 år sedan.
  Samma kurva som den svenska växtligheten uppvisar ovan i Ingemars post.
   
  http://stevengoddard.wordpress.com/2011/04/09/no-need-to-tell-the-truth-when-you-aresaving-the-world/

 7. Forskarna famlar i mörkret. De kämpar med data och modeller och försöker hitta ett mönster. De drömmer om att kunna förutsäga klimatförändringar.
   
  Inget fel i det. Det är så vetenskap kan gå till. Man har en vision och kämpar för att nå dit. Man har många motgångar på vägen. Till sist kanske man hittar något som revolutionerar vetenskapen. Eller inte.
   
  Det är inte problemet. Problemet är att forskarna, med hjälp av politikerna, tagit makten redan under famlandet i mörkret. Istället för famlande presenteras det som absolut sanning, därför att få människor förstår var vetenskap är. Man tror att det är en ny religon att tro på, när man kastat de gamla över ända.

 8. ”Modeller” har blivit en ”guldkalv” Det är ju bra mycket roligare att utveckla modeller än att tålmodigt gräva i data och samla dessa för analys. Det  kan jag själv intyga som utvecklare av tradingsystem bla. Att tålmodigt samla data, analysera dessa och sammanställa resultat och sedan försöka dra några resultat från detta är tråkigt (mycket manuellt arbete) och tidsödande. Att teorietisera fram en modell, koda den och sedan justera styrparametrar (Curve Fitting!) för att se vad som funkar  historiskt är mycket kuligare.  Och snabbare. Och har väsentligt högre imposantfactor gentemot beslutsfattare. Som inte har en susning  vad begreppet ”Curve Fitting” innebär. Och vilka ödesdigra konsekvenser det får om  man tror att modellen utan vidare kan förutsäga framtiden. Bah!  Duh!
  Fucking Snake Oil!
   

 9. karlsson

  Det enda man vet om framtiden  – vet vi inte – i annat fall vann vi alla på aktier, lotter och gjorde alltid kloka val.

 10. Adolf Goreing

  Jinny Hansen på NASA är väl den mest kände ”modellagenten”. Stämmer projektionerna är det dock bara tur = modellagentur.

 11. Ingemar
  ”En grundläggande fråga beträffande detta väldiga arbete är ofta vad man egentligen sysslar med: Utforskar man hur klimatet fungerar, eller ägnar man sig åt att utveckla nya, och förhoppningsvis, bättre klimatmodeller?”
  Ja det kan man undra, men ett sätt att försöka förstå klimatet bättre äv väl just att bygga modeller… hypoteser som prövas…

 12. J-O

  Kastas just nu mellan hopp och förtvivlan då min bror under veckan lades in på sjukhus med trolig hjärntumör.
   
  Blir ursinnig på hur mycket pengar vi kastar i sjön på AGW nonsens när det finns verkliga problem att lösa i denna värld !!!!!
   
   

 13. Håkan Sjögren

  Ingvar Engelbrecht # 8 : Jag måste erkänna att jag gillar modeller,speciellt om de har långa slanka ben och curve fitting.
  Mvh, Håkan.

 14. Håkan!
  Den va riktigt bra!!

 15. Ingemar

  Uffeb #11,
  ”ett sätt att försöka förstå klimatet bättre äv väl just att bygga modeller”
  Nja, det är en himmelvid skillnad mellan att utveckla modeller och att säga något om klimatet. I utvecklandet av modeller så handlar det inte om hypotesprövning, utan snarare om ett tekniskt sätt att försöka simulera klimatet. Du behöver teori för att utveckla modeller. Men om arbetet med teori inte är det centrala, så sysslar du inte med att försöka förstå klimatet, utan med ”curvfitting”. Det är något helt annat. 
  Historiskt så var t.ex. Ptolemaios expert på curvfitting. Som matematiker så var han inte intresserad av förklaringar, utan enbart av att utveckla en geometrisk modell som ”fungerade” med jorden i centrum och med solen, planeterna, och stjärnorna som rörde sig i cirklar och i epicykler kring jorden. Ett enastående arbete. Många byggde mekaniska modeller av detta, som också ”fungerade” i den meningen att man kunde göra almanackor och förutspå solförmörkelser utifrån dem. Men sanna var de förstås inte. De gav ingen korrekt bild av hur planetsystemet verkligen fungerade.
  Det är därför centralt att göra klart för sig (och för läsarna) vad en artikel handlar om; är det ett programmeringsprojekt för att skapa bättre modeller, eller syftar det till att verkligen förstå vårt klimat. Väldigt lite uppmärksamhet i klimatforskningen idag verkar ägna sig åt det senare. Vi behöver bättre teorier om klimatet (som inkluderar forcings som solens direkta och indirekta inverkan och sot och markanvändning, och återkopplingar som avdunstning, avsmältning, molnbildning, samt om havströmmarnas betydelse) innan det börjar bli intressant med modeller för prognossyften.
  Visst, modeller kan användas även i grundvetenskapligt syfte, men de är då mer att betrakta som räknedosor. En överenstämmelse med en bit av temperaturkurvan under 1900-talet säger absolut inget om sanningen i de parametrar som man programmerat in. INGENTING. Vare sig att de är korrekta eller att de är fel. Men på något sätt verkar det som om man tar modellkörningar som råkar stämma som ett bevis för att de parametrar och de algoritmer man använt är sanna.
  Det är som att tolka framgången för Ptolemaios geocentriska modell (under 1400 år!) som ett bevis för att jorden verkligen är universums centrum!

 16. István

  Re # 13
  Håller med till 100
  Alltid haft en stor förkärlek för den ”svenska modellen”
  Numera har hon kommit till åren.

 17. Ingemar

  Ingvar E #8,
  Jag håller helt med. Det finns en klar tendens att låta sig imponeras överhövan av datamodeller. I princip är de ju inte annorlunda än mekaniska modeller som framvisats i klocksspel och på muséer sedan lång tid tillbaka. 🙂

 18. Ingemar #15
  Bra beskrivet.  Parallellen med den mekaniska modellen med jorden i centrum är klockren!  Skruva och vrid tills det passar 🙂

 19. Ingemar #15
  Jag håller med i det du skriver, men jag menar att modeller är ett bra sätt att pröva sina nya kunskaper om hur klimatet fungerar.
  Annars tar det kanske lite väl lång tid att hitta rätt i forskandet efter vilka parametrar som kan tänkas ha störst betydelse.
  Att enbart utgå från en förutfattad mening om vad som styr är givetvis inte forskning….

 20. Ingemar

  Uffeb #19,
  ”jag menar att modeller är ett bra sätt att pröva sina nya kunskaper om hur klimatet fungerar”
  Du kan inte pröva dina teorier (”nya kunskaper”) mot modeller. Du måste pröva dem mot empiriska data. Det är väl detta misstag som ligger bakom mycket av problemen med dagens klimatforskning; att man blandar ihop verkligheten med modellerna …
  Idealt borde det gå till enligt följande: Du har en teori om klimatet. Denna teori använder du för att konstruera en modell. Sedan ser du efter om modellen ger ett korrekt resultat. Om den inte gör det så är det något fel på din TEORI.
  Istället används det enligt följande schema: Du konstruerar en modell som bygger på vissa antaganden (t.ex. att klimatkänsligheten för CO2 är 3 ggr vad strålningsfysiken säger). Sedan prövar du i bästa fall modellen mot empiriska data. Men om det då blir ett resultat som inte stämmer, så drar man inte slutsatsen att antagandena är felaktiga. Istället säger man att man behöver större och dyrare datorer för att förbättra sina MODELLER.
  Och så kan man hålla på, i all oändlighet, utan att någonsin behöva rubba på sin koldioxidalarmistiska världsbild. Det är det som är problemet. Och det är inget ärligt sanningssökande man sysslar med.

 21. Ingemar #20
  ”Du kan inte pröva dina teorier (”nya kunskaper”) mot modeller. Du måste pröva dem mot empiriska data.”

  Sjävklart!

 22. … Självklart!…

 23. S. Andersson

  Några funderingar på kvällskvisten:
  Har ni funderat på hur mycket av dagens nyhetsrapportering som handlar om vad som ska komma, inte bara en enkel avrapportering av vad som hänt. Några exempel:
   
  Klimatet. Hela denna ”cottage industry” bygger ju på förutsägelser av hur det kommer att bli och media har hoppat på tåget till 100%
   
  Finanskrisen: De flesta tidningar jag läste och läser har varit fullt med spekulationer om vad som kommer att hända. Det blir inflationsbrasa eller deflationsspöke. Double-dip och 10 års hög arbetslöshet.
   
  Fukushima: Av denna ”katastrof” där ännu ingen dött eller ens blivit allvarligt skadad kokas en soppa av förmodanden och spekulationer om vad som möjligen skulle kunna hända och hur hemskt det blir om det inträffar. Vad händer om…?
   
  Allt detta har medialt förpackats så att det ibland är svårt att skilja mellan hitte-på och sanning. Men vad betyder detta? Är det rentav så att det är ett förstadium till en ny religion när man söker att tillskansa sig makt över människor med hjälp av förutsägelser i tid och rum? Jag vet inte, men ibland misstänker jag att det är så. Om ni tänker efter så är ju påfallande ofta religionens huvudsakliga maktmedel att kunna förutsäga vad som händer med den vanliga människan efter döden. Eftersom det är omöjligt att kontrollera är det naturligtvis ett utsökt val av påtryckningsmedel. Samma med klimatet eller finanskriser. ”Just nu ser allt OK ut, men vänta ni; vi har metoder med vilka framtiden kan förutses och där ser det riktigt otäckt ut.”.
   
  Hur i helvete folk kan gå på det här är mig en gåta men det är väl det som den här bloggen går ut på.
   
  Länge leve den sanna vetenskapen! Ner med politiserad och religionifierad kvasivetenskap och makthungriga idealister!
   
  Ett nytt politiskt parti någon?
   
  🙂
   
   

 24. Rosenhane

  S.Andersson#23
   
  Helt riktig iakttagelse.
   
  I morse på tv4-nyheterna handlade de tre första inslagen inte om handfasta viktiga nyheter utan om att 9 av 25 hyresgäster pinkar i handfatet och liknande.
   
  Bedrövlig journalistik.

 25. S. Andersson #23
  > Är det rentav så att det är ett förstadium till en ny religion när man söker att tillskansa sig makt över människor med hjälp av förutsägelser i tid och rum? Jag vet inte, men ibland misstänker jag att det är så.
  Ungefär.
  Fast jag skulle vilja formulera det som att man använder hot om framtiden och löften om framtiden PRECIS som alla som strävar efter makt har gjort i alla tider inklusive kyrkor.

 26. Slabadang

  S Andersson!
  Du kan glädja dig över att svensken har lågt förtroende för journalister.

 27. Slabadang

  Vilken underbar vårdag det varit idag!!
  🙂 🙂 🙂  Hoppas solen lyst på er alla!
  Jag ser ingen möjlighet till genombrott rent vetenskapligt för någon sida om klimahotskrigsgränsen. Med en hypotes som inte går att vare sig bevisa eller motbevisa så märks tröttheten i alarmismen väldigt tydligt. Det är helt otroligt hur det som var ”mänsklighetens största utmaning ” och ”klimatkatastrof” kan förvandlas till en nästan total glömska på ett och ett halvt år.
  Kvar är några som är svårt klimathotsberoende och försöker förtvivlat hålla lågan igång och befästa sina intressen. Klimathypen är faktiskt redan begravd och glömd. Skeptikerna fick rätt vi vann och alla de som skrek och hojtade är väl medvetna om detta. UI är grabbarna som sitter kvar i lokalen fast ljuset är tänt och publiken gått hem.
  I Australien pågår fortfarande en sista strid med så höjda alarmiströster och de mest totalt verklighetsfrånvända argumenten kvar de ljuger så det är nåt sanslöst. Koalitionsregeringen försöker bita sig kvar genom att ljuga folket rätt upp i ansiktet.
  Vad har vi kvar att förvänta oss rent vetenskapligt? 
  Kosmisk strålning….   klart!
  Solen kriminellt underskattad….klart!
  Ingen uppvärmning på tretton år ….klart!
  Hockeyligan tappat all trovärdighet…Klart!
  Spencer Lindzen Christy har kvar sin ….Klart!
  Fyra råkalla vintrar med mycket snö på raken….Klart!
  Piers Corbyn världens bäste väderprognoser för extrema väderhändelser…Klart!
  Co2 har ökat sedan 1998….Klart! 
  Hockeyklubban avsågad….. Klart!
  IPCC trovärdighet körd i botten….Klart!
  Färre Orkaner och Tornados…. Klart!
  72 Klimatartiklar som helt och hållet motsäger varandra..Klart!
  Anatarktis temphistorik reviderad…. Klart!
  Ingen ökad hastighet på havsnivåhöjning….. Klart !
  Haven blir kallare —- Klart!
  Ingen hotspot…… Klart!
  Fallande global medeltamp…. Klart!
  Briffa totalt avklädd …. Klart!
  Ingen av IPCC s modeller hade denna utveckling beräknad….Klart!
  Gäääääääääääsp ! Jag väntar forfarande på min riktiga gooolare. Var climategatemailen bara en feltryckning på adressen av Mr Jones himself ??

 28. Rolf

  @slabadang #27
  Håller med dig.
   
  Återstår endast egentligen en enda möjlighet. CO2´s verkan på det hela har en eftersläpning på 5-800 år. (Enligt Al Gore’s välkända graf, är väl bäst att påpeka), och andra lika väl kända isbitar. Det kan ju vara så att man ritat graferna felaktigt, (försiktighetsprincipen bör ju råda), så vi kan kanske inte se något ”resultat” förrän om sådär 32 generationer. Men ett annat väl använt argument är att vi inte ska lämna över någonting till våra barnbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarn.
  Sådär 32 generationer … Även om den utmärkta forskningen kanske kan komma med någonting som motverkar det mycket troliga skräckscenariot under tiden. Kanske man trots allt misstänker att den samlade vetenskapen inte är så trovärdig att man kan lita på att man under den tiden kan åstadkomma en kemisk process som äter CO2. (Plantera träd ….)
   
  Snacka om häxprocess, på den tiden var det ofta tonåringar, nu är det professorer, politiker och programmerare ….. (Tyvärr Ingvar Engelbrecht, har själv varit en sådan men vi kan ju fortfarande tänka själva).

 29. Staffan D.

  Våren har kommit.  På måndag kan det bli ”runt 20º” i östra Småland, har SMHI sagt.  Det kan finnas skäl att påminna om att 1993 hade en rekordvarm april:   I Genevad i Halland blev det 29º.  Det är högsta uppmätta i vårt land för april månad.
  –  Men fortsättningen av sommaren 1993 blev inte så märklig.  Genomsnitts­-temperaturen för juli i Uppsala var 16,0º det året. 
  –  I juli 1994 var det däremot 20,3º i Uppsala.  Man måste tillbaka till 1901 (20,7º) eller 1914 (20,8º) för att hitta något varmare.
  –  Tumregeln är som vanligt att man inte ska ha siffror till hands när man säger att ”det här är det varmaste nå’nsin”.  ”Klimat” är en känsla du har, en oro för framtiden.

 30. Bertel

  Slabadang # 27
  Tom enskilda isbjörnar kan uppleva klimatalarmen som ovidkommande information? Så KLart.   🙂
   http://www.youtube.com/watch?v=QXYvcxPA4RU

 31. Pär Green

  Bertel # 30
  Klippet visar en måndagsmorgon på väg till jobbet 😉

 32. Pär Green

  Beril # 30
  http://www.youtube.com/watch?v=t9_IfQVF8So

 33. Pär Green

  Livet är förunderligt beroende på var vi bor!
  http://www.youtube.com/watch?v=OxseuREiuQA

 34. Pär Green

  Det ligger en gravad hund!
  Har någon läst något från Doktor Wijkman nyligen?
  Förlåt menade hedersdoktor Wijkman!
  Fick ett svar:
  ”Jag visste inte om att hedersdoktor har en särskild beteckning. Det är det hela. Vem f- n är du som ägnar tid åt vad jag vill kalla närmast förföljelse. AW”
  Men vad vet man?
   

 35. Pär Green

  SMHI
  Jag har efterfrågat ett beslutsunderlag för påstående om hur SMHI förutsäger klimatatet 2100, ett antal gånger!
  Men har inte fått något svar!
  Hur lång tid kan det ta att redovisa?
  Efter uteblivit svar, kan jag då förutsätta att det inte finns något beslutsunderlag?
  Fick svar, men inget beslutsunderlag!
  1. De websidor du avser har tagits fram av SMHI som ett led i vårt uppdrag att bistå länsstyrelserna med underlag för deras klimatanpassningsarbete. Det är alltså SMHI som myndighet som ”står bakom” materialet. Eftersom informationen i allt väsentligt handlar om klimat så är det i praktiken några av de personer som arbetar med klimatfrågor som har tagit fram materialet. Lite beroende på hur man räknar så är det kanske 5-10 personer som har deltagit mer aktivt. Jag är en av dem.
  2. Vi har en varierande utbildning; det finns meteorologer, klimatologer, naturgeografer, civilingenjörer, och programmerare bland dem som närmast varit involverade. De allra flesta har högskoleexamen eller motsvarande, några har forskarutbildning med licentiat- eller doktorsexamen.
  3. När det gäller ”beslutsunderlag” är jag lite osäker på vad du avser:
  Om du avser det beslutsunderlag vi levererar till länsstyrelserna så är det precis de websidor du har tittat på. Tillsammans med regionala/länsvisa möten där vi presenterar materialet och svarar på frågor från länsstyrelsernas personal och även personal från berörda kommuner så är websidorna och pdf-dokumenten det beslutsunderlag som finns framtaget med uppdelning på respektive län.
  Om du å andra sidan avser det material vi själva här på SMHI har använt som underlag för att producera websidorna och pdf-dokumenten så är det huvudsakligen information från två källor: statistik från vårt nät av meteorologiska stationer, samt data från regionala klimatscenarier. De senare har producerats av Rossby Centre som är SMHIs enhet för klimatmodellering och klimatforskning. På våra websidor finns en hel del ytterligare information om såväl meteorologiska observationer och statistik, som klimatscenarier och klimatmodeller. Ännu mer finns allt läsa i de rapporter och skrifter som SMHI producerar. Länkar till dessa hittar du på websidorna. Även ”Kunskapsbanken” som du hittar på websidorna innehåller en hel del information kring dessa frågor.
  Så till några klarlägganden med anledning av din epostväxling med kundtjänst/John Ekwall:
  Utgångspunkten för korrespondensen är att någon ”kvällsblaska” har presenterat en amerikansk prognos över kommande sommartemperaturer i Sverige tillsammans med kommentarer från någon norsk meteorolog. Sedan ifrågasätter SMHIs meteorolog (Sten Laurin) detta genom att påpeka att tillförlitligheten av sådana långtidsprognoser är mer eller mindre obefintlig, samt att till och med månadsprognoser är svåra att göra rimligt bra.
  Mot denna bakgrund undrar du — om jag tolkat dig rätt — hur SMHI kan både väljer att inte gör säsongsprognoser men samtidigt presentera ett beslutsunderlag som sträcker sig ända till år 2100.
  För att reda ut detta så måste man ha klart för sig att det är en principiell skillnad på en prognos och ett scenario.
  I en väderprognos så förutsäger vi hur vädret faktiskt blir vid en viss tidpunkt och ett visst ställe, t.ex. vädret på eftermiddagen om tre dagar i nordvästra Götaland.
  I ett klimatscenario så kan vi inte förutsäga hur vädret blir vid en viss tidpunkt. Det går till exempel inte att säga att just sommaren 2098 blir regnigare/varmare (etc.) än övriga somrar under 2090-talet. Ett scenario är alltså en mer allmän förutsägelse hur det kan bli givet vissa förutsättningar. I det här fallet är förutsättningen en viss utveckling av den atmosfäriska koncentrationen av växthusgaser. Den information som klimatscenarierna kan ge är att det finns en övergripande trend mot varmare klimat, samt till exempel att sommartemeperaturen under perioden 2071-2100 kan förväntas bli (givet förutsättningarna) ca 3 grader varmare i genomsnitt än under perioden 1961-1990.
  Sålunda kan man på goda grunder både säga, som Sten Laurin gör, att vi inte gör långtidsprognoser över kommande väder men också att vi kan presentera klimatscenarier för slutet av detta sekel, som till exempel i underlaget för länsstyrelserna. När du fördjupar dig i dessa saker så tänk då på den principiella skillnaden mellan en väderprognos och ett klimatscenario.
  Med vänlig hälsning
  Lars Bärring
  Fil. dr, forskare
  Rossby Centre
  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  601 76 NORRKÖPING
  Tel    +46 11 495 0000
  Fax    +46 11 495 8001
  Email  Lars.Barring@smhi.se
  Web    http://www.smhi.se

 36. L

  Pär G, SMHI har frågat Karin Bojs eller Al Gore hur varmt det ska bli…

 37. Pär Green

  L # 36
  Jag vill se det beslutsunderlag som kan förutsäga väder/klimat 2100!
  Men SMHI vägrar att redovisa!
   

 38. Pär Green

  Hur kan SMHI bestämma väder/klimat 2100, utan beslutsunderlag?
  Jag vill ha ett svar på min fråga.
  En kopia på beslutsunderlag som förklarar hur SMHI kan förutsäga klimat/väder 2100!
  Hur svårt kan det vara?

 39. Staffan Lindström

  { 11.04.11 at 15:44 }  Staffan D. … Faktum är att de 29 graderna i Genevad aldrig överträffades 1993… Årshögsta i mittvårmånaden APRIL alltså… Nä, 1989, 1990, 1993 det var vintersomrar eller vårsomrar det!!

 40. L

  Pär G, deras scenarier är mycket enklare än så. Man säger bara att OM det blir 3 grader varmare så KAN vissa klimatförändringar uppstå. Och OM haven stiger med X meter så blir X-stad dränkt, därför ska man inte bygga mer där.
   
  Dom har givetvis inte ens en susning om mängden växthusgaser om 100 år och vad en gissad mängd kan ha för klimatpåverkan. Ingen kommer heller att behöva stå till svars eftersom ingen av oss lever då och dom som lever har antagligen för länge sedan anpassat sig till eventuella klimatförändringar.

 41. Pär Green

  Ta en koll på din el-räkning!
  Elhandelskostnad                  730,15
  Elnätskostnad                       414,15
  Abonnemang 31 dygn           197,04
  Elöverföring 18,00 öre          134,28
  Moms 25% 331,32                82,83
  Summa Elkostnad                414,15
  EL 746 kwh 50 öre              373,00
  Energiskatt 746 kwh 28,30   211,12
  Moms 25 % av 584,12        146,03
  Summa Elhandelskostnad   730.15
  Örestjämning                           ,30
  Oss tillhanda                      1.144:-
  Varför Nordpool?

 42. Pär Green

  L # 40
   
  Jag vill ett beslutsunderlag!
  Men det vägrar SMHI att lämna ut?

 43. L

  Pär G, dom har givetvis inget beslutsunderlag för ett scenarie, lika lite som du har om du tänker spela på rött på rouletten. Dom gissar och presenterar ett hypotetiskt utfall. Precis som IPCC gör med sina projektioner.

 44. Ingemar

  Pär Green #42.
  Var inte oresonlig mot våra myndigheter! Beslutsunderlaget för SMHI är IPCCs AR4 från 2007. IPCC spår + 3 grader som mest sannolika prognos/scenario för detta århundrade. Och detta är vad de ingående nationerna har kommit överrens om. (Och AR5 kommer förmodligen att, i sin summary, att ytterligare bekräfta vad WWF, Geenpeace och Romklubben misstänkt sedan länge.) Enligt ett politiskt beslut så har alltså alla nationer som ger IPCC sitt stöd föreskrivit sig att acceptera IPCCs dom som ett ”vetenskapligt faktum”. Således finns det inget alternativ. Vad den riktiga vetenskapen säger har ingen betydelse i sammanhanget.
  Om IPCC säger att det blivit 0,2 grader varmare under 2000-talets första decennium så är det det som gäller för politikerna. Inte empiriska fakta att de globala temperaturerna planat ut. Det är ungefär som då en delstat i USA bestämde att talet pi var exakt 3,14 (för att skolbarnen inte skulle bli förvirrade av irrationella tal). Talet pi var 3.14 i enlighet med politiska beslut. Samma sak gäller beträffande koldioxidens uppvärmning av atmosfären. Som en politiskt korrekt myndighet så följer SMHI de politiska beslut som fattats.

 45. Pär Green

  Ingemar # 44
  Jag vill enbart ha en kopia på ett beslutsunderlag, och som skattebetalare tycker jag att jag har rätt till det!

 46. Pär Green

  Ingemar # 44
  Vad vill du säga om väder/klimat 2100?
  Min åsikt är att SMHI kan ta sig någonstans där solen aldrig lyser och kräla till ett beslutsunderlag!
   

 47. Rosenhane

  Per Green
   
  Här är ett köttben för dig att ta tag i.
  .Butik – Posten.se
   
  Jag köpte några kartor frimärken och upptäckte att man har en serie på fyra stycken som man kallar ”Naturkraft” alt. ”Sol, vind och vatten”.
   
  Dessa heter i tur och ordning SOLENERGI – VINDKRAFT – BIOENERGI – VÅGKRAFT.
   
  Har man inte tappat något på vägen?
   
  Och när fick Posten mandat att  bedriva indoktrineringskampanjer om energi?
   
  Per Green och Slabbadang, sätt igång och gräv!
   
   

 48. Pär Green

  Rosenhane # 47
  Har skrivit till posten och frågat efter kunskap/information!
   
   

 49. Rosenhane

  Pär Green#48
   
  Visste väl att jag vänt mig till rätt person!
   
  Tråkigt när det dyker in dysterkvistar på bloggen; man får ta dom med lämpor!

 50. Staffan D.

  Temperaturförändringen sedan 1979 finns hos RSS, en världskarta några hopp ner på sidan, satellitmätningar.  Trenden per decennium visas.  Höga värden — 0.5º per tio år, kanske 0.6º — finns i Ukraina, Mongoliet / Manchuriet, och kring Baffin Island (väster om Grönland).  Europa ned mot Egypten kan ha 0.4º.  Men sedan är klimatet gammaldags:  södra Kina 0.1º,  Indien 0.2º.  Eller t.o.m. en minskning:  Södra Alaska, Hawaii, från Ecuador till Buenos Aires, och havet norr om Antarktis.  (Data >70º syd finns inte.)
  –  Det här har jag sagt tidigare, men inte läser väl alla alla kommentarerna…?
  http://www.remss.com/msu/msu_data_description.html

 51. S.D#
  Global temperatur saknas,den är värre än vi trot.
  ALI.K.

 52. Politikerna har ju planerat att hålla 2 gradersmålet,som riktlinje för
  beslut i klimatfrågan,det är en bit ännu till detta,finurligt av poli-
  tikerna.
  ALI.K.

 53. Johanna

  Kul att han skriver Jämtland sen Värmland. Kul också att han inte vet skillnad mellan lokala temperaturer och globala.
  Strävsamt att hålla på med dessa ignoranta. Kanske kunde ni byta plats med folket på Maldiverna för allas bästa?

 54. Labbibia

  Johanna # 53
  Jajemän! Om du betalar biljetten så åker jag gärna till Maldiverna.
  Visste du att de planerar en ny storflygplats där?
  Håll med om att det låter minst sagt märkligt med tanke på öarnas ”förväntade” öde?

 55. Labbibia

  Johanna # 53 (igen)
  Ursäkta, jag hade fel. Det planeras elva (11) nya flygplatser på Maldiverna…….
  http://www.maldivestourismupdate.com/2009/07/11-new-airports-to-be-constructed-in.html
  http://stevengoddard.wordpress.com/2010/12/04/maldives-plans-for-drowning-by-building-huge-new-airport-next-to-the-ocean/
  Det låter onekligen som om Maldivernas myndigheter verkar allvarligt oroade för ”klimatförändringarna”?
  För dessa flygplatser måste väl (?) vara till för att befolkningen snabbt ska kunna evakueras……..(Obs ironi)