Väck med två reaktorer redan nu?

Eftersom Sverige med stor sannolikhet är på väg mot ett elöverskott vill miljöpartiet att vi direkt påbörjar stängning av två av våra totalt tio kärnreaktorer. Dessutom vill miljöpartiet att Energimyndigheten nu ges i uppgift att presentera olika scenarier för hur Sverige kan nå ett energisystem baserat på hundra procent förnybar energi – till år 2025, 2030 alternativt 2035.
Att stänga ner kärnkraften anser jag vara fel av huvudsakligen två anledningar. Ett: att vi med stor sannolikhet går mot ett elöverskott må vara sant, men än så länge är vi inte där. Det kan vara så att vi står inför en rad lika kalla vintrar som de två senaste. De som värnar om den s.k. försiktighetsprincipen borde definitivt förespråka att vi behåller kärnkraften, i varje fall än så länge. Två: genom att behålla vår kärnkraft och sälja vårt elöverskott till grannländerna hjälper vi dem faktiskt att minska sina koldioxidutsläpp (om man nu tycker att det är viktigt). I stället för att producera ”smutsig” kolkraft kan de köpa betydligt renare el från Sverige. Det borde väl ligga i miljöpartiets intresse? Om inte så är de mest ett snacksaligt haveristparti.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Jobbar du som bagare Maggie?
  Dina morgontider verkar skvallra om det. Eller är du bara morronpiggelin? 🙂
  Ha en bra dag för det tänker jag ha! 🙂

 2. Rolf

  Att kalla miljörörelsen ”haveristparti” är att negligera riskerna med rörelsen. Miljöpartiet är den farligaste företeelsen vi har i vårt samhälle just nu. Läs deras partiprogram noga och begrunda ! Lyssna på Vaclav Klaus ! Han har sett hur deras ideer tar sig i verkligheten. Risken är stor ! och invävt tillsammans med AGW och försiktighetsprincipen kan man lura folket till nästan vad som helst.
   
  Var försiktiga, visst är det haveri när det gäller ideer, konsekvenser och genomförande. Men det kommer att drabba alla även vi som inte vill ha denna form av samhälle och styre.

 3. Bättre än att avveckla 20 % av kärnkraften är att avveckla 100 % av vindkraften. Och 100 % av Miljöpartiet. För naturligtvis är det ett snacksaligt haveristparti.

 4. # 3
  Men Lars då!
  Vi måste ju tänka på miljööööön! Och våra barnbarnsbarn! Och de rödvitrandiga grisarna i Gränna! De kan mycket väl bli utrotningshotade de också! 😉

 5. OT
  För övrigt är det väl hög tid att lansera ett nytt ord i klimat/miljödebatten…..
  En benämning på alla de som tjänat/tjänar grova pengar på att hota eller skrämma vanligt folk med det sk”klimathotet….
  Tadaaaaa! Ordet jag tänker på är….
  Miljönär”…..

 6. Peter Stilbs

  Personligen har jag aldrig förstått detta snack om elöverskott – de senaste vintrarna har ju Sverige vissa extra kalla dagar balanserat nära gränsen.
  Och Maudan och andra har nyligen talat om ”kontrollerade elavbrott” i framtiden. Våra reaktorer har eftersatt underhåll, och tycks lägga av lite då och då.
  Ännu värre blir det väl när man behöver balanskraft till vindvisparna.
  Är det bara jag som är dum? Kan någon förklara vad man egentligen talar om?

 7. Lejeune

  För ovanligheten skull håller DN med:
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/grona-onskedromma

 8. JM

  Så på 15-25 år skall MP lyckas förändra intermittenta källor som vindkraftverk till icke intermittenta? Lycka till säger man bara 🙂
  OT
  ”Klimatförnekarna går oljelobbyns ärenden” i finlandssvenska HBL.
  http://www.hbl.fi/text/inrikes/2011/4/11/d61838.php
  Gå gärna in och kommentera.

 9. Lars C

  Nackdelen med bloggar är att kunskap fladdrar förbi och glöms bort.
   
  ”lägger in en kommentar från Ivh 030411”
   
  ”Ivh { 03.04.11 at 20:19 }
  Michelangelo #4
  och
  Sven #6
  Att jag är insatt i kärnkraftverk beror på att jag jobbat med dessa och jag har fortfarande kontakter med personer som jobbar där. Det är framförallt reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt de numera nedlagda reaktorerna i Barsebäck jag har kunskaper om. Om jag inte helt minns fel så är reaktortankarna byggda för att klara ungefär 250 snabbstopp. Ett snabbstopp utsätter reaktortanken för stora påfrestningar. De ökade säkerhetskraven har gjort att antalet snabbstopp har blivit några fler under senare år. För ett par år sedan passerades 200 snabbstopp, och om det blir 6-7 snabbstopp om året så blir det 2015 eller 2016 som verket måste tas ur drift. Men det finns saker man kan göra för att hålla verket längre i drift. Dels underhåll och byta ut komponenter som man misstänker kan orsaka ett snabbstopp, dels genom att ställa av verket under lång period på sommaren. Materialprov har visat att ingenjörerna som konstruerade reaktortankarna räknade rätt när de bedömde hur många snabbstopp reaktortankarna klarar.
  Att jag tycker det är en bra utredning beror på att jag jobbar med energifrågor själv, och jag har läst mycket av det som är underlag till sammanfattningen.
  Det som är problem för eldistributionen är att när det blir extremt kallt ute så är det i för många hus värmepumparna inte räcker till, utan måste då ersättas med elpatroner. Samhällsekonomiskt skulle det spara väldigt mycket om man gjorde energibesparingar i de husen så att värmepumparna räckte till eller om man har en uteluftsvärmepump hade en pelletskamin som kunde användas när det är som kallast ute.”
   
  Slut inklipp.
   
   
  Den långa ovissheten om kärnkraften har lett till att underhållet eftersatts samt att få velat utbilda sig i den branschen. Vad har vi nu? Jo reaktorer plus personal som närmar sig pensionen. Vad gör man då? Jo man trimmar fanskapen, krymper medvetet marginalen till en härdsmälta. Visst vi får varken jordbävningar eller tsunamis men ett spänningsbortfall här ger samma resultat här oavsett orsak. Låt vara att filtren som finns här fångar upp en del eller kanske allt? men resten av problemen kvarstår. Det sitter i så fall i filtret, det försvinner inte.
   
   
  Vad jag försöker säga är inte att jag är emot kärnkraft men vill ha bort det gamla skrotet så fort som möjligt och ersätta det med något bättre. Gärna ny kärnkraft med inbyggd grundsäkerhet i väntan på något bättre. Tyvärr så är det ett välkänt faktum att industrin inte kommer att satsa ett nickel på detta utan att det i så fall förutsätter ett hundraprocentigt statligt ägande med 100% ansvar. Så vad händer härnäst? Förhoppningsvis ingenting. Skulle vi få en härdsmälta här så blir det ett idiotstopp av rubbet sen får folk klä sig varmt istället för att ha varmt. Hur går det i så fall för miljöpartiet i efterföljande val.
  Ska vi gissa på 65%?
   
  Beträffande kommande klimat, ska man tro ryssarnas grafer så dämpas kylan något de närmaste åren tills resterna sc24 kulminerar 2014 sen lär det bära neråt igen. Långt ner och länge längs ett sluttande plan med 11 årscykeln näst intill utraderad.
   
  http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.html
   
  Tiden håller alltså på att rinna ut. Det är dags att ta en realistisk energidebatt med realistiska förutsättningar utan politiska förtecken.
  Börja med att utreda besparingspotentialen. Ställ frågor typ hur länge kommer vi att läsa morgontidningen på papper? Kan man bygga om gamla hus till näst intill passivhus? Vad ska vi köra våra bilar på? Hur mycket av vad behöver vi?
   
   

 10. Tage Andersson

  Sedan Torbjörn Fälldin för ett trettiotal  år sedan satt på sin traktor och räknade fel på hur mycket el vi kunde spara har har centern sabbat energipolitiken här i landet. Sedan Miljöpartiet kom med benäget bistånd från dem.
  Betecknande är att den effektivaste, mest utvecklingsmöjliga energin, kärnkraften, kallas omodern och föråldrad. Geoenergier, sol och vind, är så utspädda att de inte ens kunde hävda sej mot de första primitiva ångmaskinerna. Deras energi är fortfarande lika utspädd och de är fortfarande lika opåltliga. Fortfarande finns det lugnt och för hög vindhastighet för¨vindturbinerna och mol.n och natt för solkraftverken.
  När upplevde vi elöverskott de senaste vintrarna?
  När ska miljöpartiet fatta att billig energi är nödvändig, inte bara för oss utan i än högre grad för att skapa välstånd i u-länderna ?

 11. Toprunner

  Det var en ganska sund analys av Juholt och hans koppling till Oskarshamn där han tar med sig sitt parti och frikopplar sig från MP för att närma sig en bred lösning med alliansen i kärnkraftsfrågan.
   
  Man behöver radera ut Carlgrens hånflin i ansiktet på industrin där han ger förutsättningar för att bygga nytt samtidigt som han hälsar ”good-luck” till den som försöker. Så talar inte en person som är företrädare för sitt land och folk. (ut med åsnan).
   
  Vad som behövs är att staten, helst med Vattenfall som huvudman, börjar projektera minst 2 nya reaktorer på ca 1400 MW av senaste modell med passiva säkerhetssystem. Då kan vi plocka ner 4 av de minsta och äldsta reaktorerna.
   
  Det är en långsiktig lösning som är hållbar fram till att andra (vi klara det inte längre själv) har utvecklat gen 4 reaktorer så de kan ersätta vårt övriga bestånd.
   
  Skulle Juholt sy ihop en sån lösning är MP förpassat till den perifieri de hör hemma i för alltid.

 12. Michelangelo

  #8# Tills man får till det med nya reaktorer som är självkylande
  så borde man snarast satsa på gasdrivna kraftstationer.
  Är det försent att koppla på till Northstream ?
  Kan vi som nu importera rysk el så är det väl ännu bättre att impoortera rysk gas .

 13. Flugan Helge

  Vadå elövevrskott, vi har väl ingen nationell reglerad eltillverkning!!
  Vattenfall är ett vinstdrivande företag som säljer el till hugade spekulanter och framför allt till de som vill betala höga priser eller redan beställt ett abonnemang med fast eller ”fritt” pris.
  Så elöverskott kan man rent politiskt glömma så länge Vattenfall är ett ”privatägt” vinstdrivande företag.
  Däremot,  om vi skulle se enbart till vårt behov av el, kan vi diskutera saken i en annan form.

 14. Bim

  Peter # 6
  Nej Peter. Det är inte bara du som är dum.
  Jag är dummare. Jag tycker vi lägger ner Sverige och börjar om från början och startar ett miljönärparti (alá Labbibia) som ensamt styr landet.
  Jag anmäller mig som stadsminister, om jag får härja fritt vill säga. 😀

 15. Peter Stilbs

  Ramirez häromdagen är right-on: http://www.investors.com/EditorialCartoons/Cartoon.aspx?id=568531

 16. pekke

  När både MP och Åsa-Ni..  f´låt Juholt tillsammans med AC å Mååd anser att vi borde bygga mer vind i stället för atom så tvekar nog många privatintressen att satsa nån krona på ny kärnkraft.
   
  Man kan undra om svenska politiker nånsin funderar över hur man skall kunna pussla ihop nuvarande energipolitik med jobb- och välfärdspolitiken ?
   
  Man får hoppas att de flesta skattebetalare begriper att exportindustrin kräver billig och stabil energiproduktion för att alla skall ha råd med välfärd.
  Begriper inte skattebetalarna det så blir nog den svenska framtiden mörk.

 17. Tage A
  Glöm inte Göran Persson, som i förtid stängde två fullt fungerande reaktorer i Barsebäck, enkom för att sabba för dom borgerliga, dvs för att de fick med centern (och Olof Johansson) med på tilltaget. Noll verklig nytta (oavsett hur den hade formulerats), gigantiska kostnader, och mer import av kolel (fr bla Danmark).
  Lekstuga på högsta nivå …

 18. Holmfrid

  #11 Lars C,
  Helt rätt.  Vattenfall/Eon bör nu ta beslut om avveckling av de reaktorer, som passerat 200 snabbstopp och ersätta dessa med 2 nya reaktorer snarast. 
  Elöverskottet beror på att effekten ökats med 20% i alla reaktorerna efter ombyggnader och inte på vindkraft.  Av säkerhetsskäl bör effekten minskas med 20% till ”gamla”  nivån i alla kärnkraftverken.  Då försvinner elöverskottet med råge och vi får de elpriser vi förtjänar 0.8  –  1 kr/kWh.  Överpriserna driver då sparande samtidigt som man får finansiering av nya kärnreaktorer.
  Sen får vi hoppas på Rossi/Focardis energikatalysator, som ju verkar fungera enligt  Kullander (IVA) – se rapport på nätet.  Med 3 enheter i bilen kan man köra bilen 6 mån på 300 g Ni-pulver.

 19. Holmfrid

  Stängning av Barsebäck villkorades med dansk medverkan i brobygget.

 20. bert

  Vi har eleffektunderskott vissa tider under året. Elenergitillgången är det inget större problem med.
  Att stänga 2 reaktorer och ersätta bortfallet med effektivisering är fullt möjligt. Men vem ska göra det? Det behövs en stor yrkesgrupp som inte finns idag och som tar åtskilliga år att bygga upp. Gången bör vara denna: Stoppa upp med utbyggnaden av vindkraft – elenergieffektivisera – avveckla reaktorer när de är uttjänta.

 21. Jan E M

  Som f d anställd vid kärnkraftverk tycker jag förtida avveckling är kapitalförstöring. Kärnkraftverken har inte obegränsad livslängd. När reaktortanken utmattats till en viss gräns så vore det oansvarigt att driva verken vidare.
  Jag håller inte med om att kärnkraftsverken är dåligt underhållna. De flesta reaktorerna har gått betydligt mer än halva sin möjliga driftstid. Det finns ingen teknik i världen som fungerar 100% bra, och i synnerhet när de tekniska prylarna börjar bli lite gamla och halvslitna. Det viktiga är att säkerhetsystemen fungerar och att man sköter om dessa. Säkerhetsystem blir inte utslitna, för de används bara när annat inte fungerar. Däremot måste säkerhetsystemen testas regelbundet.
  Vad man skall ersätta dagens kärnkraftverk med den dagen då de inte kan drivas vidare är ju en annan diskussion. Från 2018 till 2045 så kommer en reaktor att tas ur drift ungefär var tredje år.

 22. Inge

  Visst kan vi hoppas på energikatalysatorn. Världsmarknadspriset på nickel är 27 375 dollar/ton så 300 g för 6 månaders bilkörning blir kanske inte så dyrt men det blir många bilar också. Ca 57 kronor för 300 g. just nu.

 23. Michelangelo

  Eftersom det förmodligen fortfarande finns en infrastruktur för transmission vid Barsebäck vore det väl ett snabbt sätt att slippa
  fler möllor i Skåne att bygga ett gaskraftverk i Barsebäck/Löddeköpinge.
  Gasen skulle väl kunna ledas via energieffektiv transport med pipeline från Danmark dragen under Öresundsbron.

 24. Peter Stilbs

  Holmfrid #17 – ”energikatalysatorn” är garanterat en bluff. Märkligt att Sven Kullander gått på detta.

 25. Helge

  #23 Peter Stilbs
  Är själv mycket skeptisk till dylika nyheter, men är det inte väl starkt att i nuläget kalla det ”garanterad en bluff”?
   
  Eller har du underlag/fakta som visar att det är så?

 26. Slabadang

  Peter S!
  Vad tror du händer i reaktionen då? Hur kan de bluffa? Tips?

 27. Jan-Erik S.

  PS #23:
  Håller med föregående talare.
  Faktiskt svårt att tro på ”dunderburken”.
  Har du länkar till skeptiska sidor?

 28. Labbibia # 5: det finns ett företag här i Malung som heter Miljönären. De är i målar- och renoveringsbranchen.

 29. Lars C

  Peter Stilbs #23
   
  Jag skulle inte våga garantera nånting.
   
   
  Att mäta in och utgående energi ligger på grundskolenivå. Märkligt om alla åskådare missat något på den punkten. Så här kan man göra. Värm upp en acktank  med känt innehåll via värmeväxlare och strunta i primärkretsen. Mät ingående el, väg gasflaskan. Energiförlusten i värmeväxlaren talar till uppfinningens favör.  Eventuella dolda induktiva kretsar bör också gå att mäta. Jag har som sagt svårt att tro att så många välmeriterade personer låtit sig luras. Jag är nästan men bara nästan säker på att så ej är fallet.
   
  Första frågan måste vara: Producerar den energi, ja eller nej. Innehållet kan lika gärna vara grus tills steg ett är bevisat.
   
  Till sist, vilket motiv till fusk har Rossi. Han vill ju inte ha pengar från marknaden. Det var ett bolag i USA som körde en klassisk P&D på det temat för några år sedan. Har förträngt namnet. De hade en tjusig hemsida med färgglada bilder.

 30. Carl och Labbibia
  http://www.miljonaren.se/

 31. Peter Stilbs

  #24-#26 – Det första kriteriet är ju att de måste värma upp innehållet – minns inte hur mycket – men det var väl kanske 100C eller mindre. Kärnreaktioner påverkas inte via ”temperatur” i daglig mening – eller kemisk omgivning.
  För att reda ut om det finns en kärnreaktion bör man noga kartlägga den strålning som bör utsändas (våglängd, energi) och i detalj de isotoper som bildats.
  Nu påstås – var det i Ny Teknik – att man efter ”reaktionen” hade ett antal procent koppar bland nicklet – underförstått också att det var stabila isotoper. Någon reststrålning från det använda materialet har inte heller nämnts.
  Allt detta borde gå att kolla – men jag har inte sett mer än någon grov muntlig beskrivning.
  Sven Kullander är dock inte vem som helst. Pensionerad professor i kärnfysik(?) från Uppsala. Jag har haft en del kontakt med honom under åren. Han är också ordförande i KVA:s energiutskott.

 32. Michelangelo

  #17# Apropå drift av bilar och ev bluff. Här har man dock säkrat
  degen från den amerikanska staten:
  http://news.discovery.com/tech/new-car-engine-sends-shockwaves-through-auto-industry-110405.html
   
   

 33. Michelangelo

  #9# Väck med 2 partier kanske vore mer befogat och bättre för såväl mänsklighet som miljö.
   

 34. Peter Stilbs

  Michelangelo #31 – verkar vara några andra bondfångare. Konstig artikel också :
  ”The Wave Disk Generator uses 60 percent of its fuel for propulsion; standard car engines use just 15 percent. As a result, the generator is 3.5 times more fuel efficient than typical combustion engines.”
  Verkar inte vara en siffra rätt

 35. L

  Michelangelo, principen påminner om minikraftverken som var en stor hype för 20 år sedan, alla skulle investera, sen försvann både pengar och kraftverk.
   
  Vi får väl se…

 36. Michelangelo

  #34# Angående siffrorna – jag har den största respekt för journalisters
  notoriska förmåga att visa sin okunskap om enkla begrepp och företeelser inom matematik och fysik – så jag brukar inte bry mig så mycket i deras försök
  att visa att de förstått innebörden av i detta fallet vad 3.5 ggrs bränsleeffektivitet innebär. Men bortsett från det. Kan det fungera som utlovat eller är det just ett bara ett annat sätt att tillskansa sig andras pengar ? ( Man har ju uppenbarligen lyckats)
  http://arpa-e.energy.gov/LinkClick.aspx?fileticket=0O_uoJdrclc%3d&tabid=225

 37. Lars C

  Peter Stilbs#30
   
  Jag håller inte med dig.
   
  Punkt A: Man måste börja med det busenkla. Ligger energiproduktionen över all möjlig kemisk orsak? Givetvis så utesluter man alla möjligheter till fusk i den här fasen. Man struntar också i burkens innehåll.
   
  Sen måste funktionen vara klarlagd och bevisad på flera lab av andra än uppfinnaren själv. därefter kan man gå på djupet.
   
  Om det är ett uppenbart fusk så kommer man inte förbi punkt A och då faller hela resonemanget.
   
  Allt enligt principen en sak i taget och hugget i sten innan man går vidare.
   
   

 38. Lars C

  Forts#37
   
  I en första undersökningsgrupp bör även ingå ingenjörer med olika sorters erfarenhet från drift och konstruktion, gärna en elkonsult med mätning av magnetfält som specialitet. Några djupare kunskaper i kärnfysik behövs inte här. När första fasen är över och energiproduktion konstaterad kan de med djupare kunskap ta över.
   
  Är man högt specialiserad så finns det kanske en liten risk att man missar något enkelt. Jag har varit med om det ett par ggr under mitt liv. Därmed inte sagt att det gäller i det här fallet.

 39. István

  Re #32
  Det är en god tanke att försöka konstruera en roterande maskin  isf. kolvmotorer. Gasturbinen är ett exempel. Wankelmotorn är ett annat.
  Alla är dock underkastade trista fysikaliska lagar.
  Max. teoretisk verkningsgrad = (T1-T2)/T1
  gäller för alla termodynamiska processer.
  T1 och T2 är den högsta resp. lägsta temp. i processen.
  Hög förbrännings temp. och låg utblåsnings temp. som är alltså nyckeln till höjd verkningsgrad.
  T2=0 vore kalas. Då får vi verkningsgraden = 1, dvs 100%
  Det tråkiga är att det är Kelvin grader som gäller här.
  0°K = absolut 0. Svårt.
  Det går att höja T1. Det fordrar nya bättre material i motorer som tål värme bättre.
  Det går att minska interna friktioner i motorer.
  Men att tro på revolutioner i verkningsgrads förbättringar, det faller på sin orimlighet. ( och Carnot´s formel ovan)
  Vi får se emot små steg i förbättringar, som det har varit fallet i senast 100 åren.
  Ingen retorik kan ändra på den saken.
   

 40. Bengt Abelsson

  #32
  En stor duktig gasturbin (Siemens) kommer upp i 34 % verkningsgrad, på utgående axel.
  Verkningsgraden bör sjunka med minskande storlek. På fartygssidan är turbindrift i dag helt utkonkurrerad av ottomotorn.
  Att satsa på Rossi är nog som att spela på lotto – helt ok för spänningsmomentet, och inte större satsning än man bekvämt kan vara utan det satsade beloppet.

 41. ThomasJ

  Intressant läsning på E24:
  http://www.e24.se/analys/tunna-besked-fran-el-juntan_2738305.e24?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=E24+Nyhetsbrev
  Gå in och avge röst!
  Mvh/TJ

 42. Bengt Abelsson

  Otto ska heta Rudolf, som i Diesel.

 43. Bertel

  ThomasJ # 41
  Tack för länken och förödande röstresultat för elbolagen,s redovisning förnärvarande(och kommer troligen att bestå).

 44. Staffan D.

  F.d. klimattroende Mark Lynas skriver ”Varför kärnkraft fortfarande är ett bra val” i Los Angeles Time.  Fukushima-bolaget har ju släppt ut enorma mängder radioaktivt vatten i havet…  Om man åt fisk och sjögräs hämtade en mile därifrån, under ett år, skulle man få en effektiv dos om 0.6 millisievert.  –  Det är bara det att amerikanen får i sig 3 millisievert om året från den naturliga bakgrunds-strålningen;  på sina håll hundra gånger mer, i naturligt radioaktiva områden.
  –  Dricksvattnet i Tokyo som förklarades olämpligt för barn innehöll 210 becquerel per liter.  I Europa är den legala maxgränsen 1000 becquerel per liter.
  –  Och så vidare.
  http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-lynas-nukes-20110410,0,3424093.story

 45. Christer Löfström

  10% i Sverige – 28% i Tyskland. Det måste finnas något i miljöpartiernas politik som attraherar?
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article13085587/Gruene-bundesweit-vor-SPD-FDP-im-freien-Fall.html

 46. Adolf Goreing

  #45 Det var väl ungefär så som sympatierna fördelade sig mellan Sverige och Tyskland på 30-talet för en annan ”grön” rörelse med enkla svar på svåra frågor. Såg inte tecknet för denna rörelse ut som ett slags vindkraftverk också`?

 47. Rosenhane

  #46 😀

 48. Hans i Lund

  Staffan #44: nu blev jag nyfiken. Det har jag missat att Mark Lynas har bytt fot. Jag har läst hans 6 grader och det var alarmism på högsta nivå. Vad har hänt?

 49. Red Hansen

  Lynas ser inte ut att ha bytt fot men han fördrar ren kärnkraft framför smutsigt och farligt kol eller dom orimligt dyrbara ”alternativen”

 50. Christer Löfström

  #46 o #47 : Anonyma pellejönsar står först i kön!

 51. Den framtida energin,bör man förstå mer Solens processer ur denna
  kunskap kan energi skapas,men det handlar om värme i massor
  till plasma nivå troligen,kall fusion kan man glömma,går inte skapa
  något med för lite värmeinnnehåll,ingen Italiensk ’Baltasar’ effekt,
  är nog inte att hoppas på.
  ALI.K.

 52. Rosenhane

  #50
   
  Du kanske borde börja ta dina jodtabletter igen.

 53. Ratzz

  #Christer L Vi har väl sett förr att tyskar som marscherar i flock inte alltid har en bra ide. Den här gången kan vi redan nu säga att det inte är en bra ide dom har när så många säger nej till civilisation och ren energi. Dom gröna borde byta namn till Koleldarpartiet

 54. István

  Re#32
  Ja. Kolvmotorn är förvånande seglivad.
  Stora fartyg drivs idag enbart av s.k. katedralmotorer. Namnet efter storleken.
  Typisk Cylinderdia 960mm Slaglängd2500mm
  Dessa monstrum är dessutom tvåtaktare! Bara det tycks teknisk stenålder.
  Men inget som slår dessa motorer i driftekonomi och uthållighet.
  Varje cylinder ger mer effekt än en fullvuxen vindkraftverk gör, men dessutom i kontinuerlig drift 24h/dygn. Tills man kommer i hamn. Har någon hört talas om en containerfartyg som blev drivande pga. motorstop?
  Apropå det. Jag erinrar mig en käck gammal annonsblad för Seffle tändkulemotorer.
  ”Motorn stoppar i alla väder” Deklarerade man med stor stolthet.

 55. Christer Löfström

  # 52: Du är kristallklart en feg pellejöns.
  # 53: Inget fel att elda kol. Clean stacks är busenkelt för riktiga ingenjörer.
  Maggie, Peter o Ingemar. Anonyma pellejönsar på TCS påverkar synen på det ni gör.

 56. Christer L
  Tror du verkligen att dom tyska miljöpartiklarna vill bygga långt fler kolkraftverk? Är det vad dom propagerar för?

 57. Ture Marklund

  Sverige har importerat 12-20TWh de senaste 5 åren. Hur kan vi då ha ett El överskott?
  skogsarbetare

 58. Red Hansen

  Den som gillar koleldning framför kärnkraft ska inte kalla nån för Pellejöns. Det som händer med landskapet vid kolbrotten är väl om något seriös miljöförstöring. Det som finns i kolavfallet och rökgaserna är väl ofta sådant att det borde sändas till slutförvaring och deponering

 59. Ingemar

  Jan E M #21,
  Du skrev i en annan tråd:
  ”INGEMAR NORDIN! Sluta upp med din smutskastning. ”
  Och jag upprepar min uppmaning att förklara vad du menar. Du svarade aldrig i den förra tråden (den om att att de AGW-troende använder anmälningar för förtal som medel för att tysta kritiken). På vad sätt är min redovisning av denna strategi en ”smutskastning”?
  Tycker du inte själv att anmälningar för förtal, försök att blockera hänvisningar till klimatskeptiska bloggar på Facebook, etc är ett sätt att försöka tysta debatten?

 60. Jan

  #57 Ture Marklund
  Det går att ha ett energiöverskott men ett effektunderskott, dvs under de kallaste och mörkaste vintern räcker inte effekten till utan vi måste då importera el. Under varma ljusa sommardagar kan vi istället exportera el.

 61. István

  De tyska gröna har en heltäckande energipolitik.
  Atomkraft skall bort för den är farlig.
  Kolkraft skall bort för att den är smutsig och fossil.
  Bilarna skall köras på grönt el.
  Vind och sol skall gälla för hela slanten.
  Energilagring fixar man med pumpkraftverk!
  Nu blir jag lite orolig. Det räcker ju inte med att ha en hink uppe på en stolpe!
  Det är stora vattenflöden som vill till.
  20 gånger våra utbyggda Norrlandsälvar. Typ.
  Kanske skulle det räcka om man skapar en stor damm,nere på låglandet. Sedan bygger men en gigantisk kanal/tunnel upp till Bodensjön.
  Sen kan man börja tappa ut sjön när vindarna inte blåser och pumpa som djävulen på stunder då vinden kommer.
  Har man bara tillräckligt många vindvispar, då skall det gå.
  Förutsatt att vattenmängden i Bodensjön räcker till.
  Det blir vissa påfrestningar på närmiljön, kan jag tänka. Men man får tänka i stora perspektiv om man skall rädda vår värld och alla isbjörnar.
   
   
   

 62. Rosenhane

  Christer Löfström#50, #55
   
  Är du ledsen för något; har dom varit dumma mot dig på jobbet idag?

 63. Holmfrid

  Kullanders rapport finns att hämta på nätet.  Kullander får låna en utrustning till Uppsala för tester.  Rossi bygger en 1 MW anläggning i Grekland i oktober, då tekniken skall presenteras med pukor och trumpeter.   I diskussionen menar kärnfysiker, att protonens laddning maskeras av ”en skuggande” elektron och därigenom övervinner coulombkraften i gittret, absorberas och startas en sönderfallssekvens.  Masskillnaden mellan Ni58 och Cu63  kan räknas om till energi som stämmer hyfsat med uppmätt energiutveckling.  Vi bör kanske avvakta Kullanders tester i Uppsala innan vi dömmer ut.  Rossi har kört i 6 mån med 800 w  in- och 12.5 kW uteffekt och därvid producerat 30 g Cu ur 100 g Ni samtidigt som 54000 kWh värmt en lokal.

 64. Staffan D.

  Christopher Booker:   UK har 3168 vindturbiner.  De bidrog med 1141 megawatt, i genomsnitt.  Mindre än vad ett enda större kol-eldat kraftverk gör.  Men för detta löjliga bidrag betalade vi — sorry:  betalade engelsmännen — nästan £1200 ”billion” (miljarder).
  –  För en el-produktion av mindre än 3% av totalen tvingades engelsmännen betala nästan 7% av totala räkningsbeloppet som dolda subsidier till vindkrafts-ägarna.  Den andelen kommer att tre- eller fyr-dubblas under kommande år, när regeringen försöker uppnå EU:s mål, genom att bygga upp till 10.000 nya turbiner för en kostnad av £100 ”billion”. 
  –  ”En annan ännu större fantasi har varit det kolossala projektet de senaste 50 åren, att ta ifrån de europeiska länderna rätten att styra sig själv, och lämna över den rätten till det obegripligt dysfunktionella nya regeringssystem som är centrerat kring Bryssel.”
  –  Vet ni vad PIIGS är för något?  (Svar:  Sydeuropa + Irland.  Vad är utmärkande för dessa länder?)
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/8440423/What-happens-when-the-great-fantasies-like-wind-power-or-European-Union-collide-with-reality.html

 65. Holmfrid

  #61 Istvan,
  Tyskland expanderar vindkraft från 27000 MW (install effekt) till 50000 MW.  Tyskland har skickat en förfrågan till Norge  om  60000 MW  vattenkraft som reglerresurs, vilket skrämt upp norrmännen, som ju då drabbas hårdare än ockupationen under kriget. Luleälvens 11 kraftstationen producerar max  4350 MW.

 66. S. Andersson

  Michelangelo: Nord Stream är snart färdigbyggd så det tåget har nog gått. Däremot finns det redan en pipline för gas över Öresund. Det är via denna som Malmö får sin naturgas. Det danska nätet är sammankopplat med det europeiska och därför kan den ryska gasen mycket väl flyta åt vårt håll eftersom Nord Stream kopplas på vid Greifswald. Faktiskt alldeles i närheten av det gamla kärnkraftverket där.
   
  Däremot blir det ju lite kostsamt att bygga en pipeline ända till Stockholm, men va fasen, energiprojekt ska ju få kosta nuförtiden!
   
   

 67. Christer Löfström #55

  ”Maggie, Peter o Ingemar. Anonyma pellejönsar på TCS påverkar synen på det ni gör.”
  Jo så är det, men samtidigt lockar det många läsare…
  Man kan le åt det och fortsätta att försöka hitta det som ibland är intressant att läsa. Trots att det blir mer och mer sällan så ställs det ibland intressanta frågor här.

 68. Håkan Sjögren

  Lars C # 29 : När det gäller ”undermaskiner”, så erinrar jag mig när jag i en frisörsalong läste ett nummer av tidningen SE någon gång på 70-talet, tror jag. Där demonstrerades en apparat för Fälldin. Ur ett dricksglas vatten visades att man fick ut ”en strömstyrka på tusentals volt”, och det var bara ur ett dricksglas; Fälldin var mycket imponerad.
  I apparaten fanns en hemlig låda, som skulle kunna lösa världens energiproblem utan kärnkraft. Min gissning ar att lådan innehöll en elektret med ”infrusen” elektrisk polarisation. ”There is one born every minute”. Mvh, Håkan.

 69. Bertel

  Uffeb # 67
  Skall du starta en intressant blogg? isf denna blogg, som du följer med ett leende i ditt sökande efter intressant läsning, i ett skriftligt landskap som erbjuder sällan frågor med intresse i din smak?
  Tråkigt att du därmed avsäger(som en självklar konsekvens) aktiv medverkan, men önskar all lycka till dina nya landvinningar inom mer intressanta bloggar.
  Du kan väl göra innhopp här på TCS, vore trevligt att ta del av intressanta sk bloggosfäriska nyheter av dig tex månadsvis, så du inte blir uttråkad.
  Ser framemot nästa månad,s inlägg.  🙂   

 70. Gösta Walin

  Jonas N #17
  Du skriver
  ”Glöm inte Göran Persson, som i förtid stängde två fullt fungerande reaktorer i Barsebäck, enkom för att sabba för dom borgerliga, dvs för att de fick med centern (och Olof Johansson) med på tilltaget. Noll verklig nytta (oavsett hur den hade formulerats), gigantiska kostnader, och mer import av kolel (fr bla Danmark).
  Lekstuga på högsta nivå …”
  Jag tolkar detta som att du tycker att ”kolel” är hemskt, eller??
  För mig är det konstigt att demoniseringen av  kolkraft påhejas på denna blogg. Fy på er!
  Vet ni inte att mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten.
   

 71. Gösta
  Jag är väl medveten om att väl genomförd kolkraft är nog så komkurrenskraftig i sammanhanget. Att den sannolikt är bättre än (existerande kärnkraft). Men att bygga fullt fungerande kärnkraftverk och stänga dem i förtid är dålig business oavsett detta … Och som jag sa: Skälen var politiska och enbart politiska. Och det var ett uselt beslut, men kanske inte för den politiska part som genomdrev det. Iaf inte kortsiktigt ..

 72. Gösta Walin

  Jonas N #71
  Kan jag tolka dig som att kolkraft är ett  bra alternativ när vi måste börja ersätta det ena uttjänta kärnkraftverket efter det andra. Vi är faktiskt inte tvungna att ersätta med nya kärnkraftsaggregat. Skulle vi välja den vägen så blev vår välfärd än mer naggad i kanten.
   
  PS För övrigt anser jag att CO2 är en välsignelse för allt liv på jorden

 73. Red Hansen

  Dagbrotten för tysk brunkol är ingen välsignelse för någon utom möjligen genom att det är den ”säkraste” formen av kolbrytning.

 74. Gösta Walin

  Red Hansen# 73
  Det är inte dagbrotten som är en välsignelse. All brytning bör belastas med skäliga miljöavgifter – även brytning av uranhaltiga malmer.
  Det är möjligt att kolet (och gasen) i framtiden lämnas kvar i under-jorden p g a kostnaderna för brytning inkl miljökostnader. Vad som kommer istället vet vi inte. Kanske någon form av kärnkraft.

 75. Bertel

  Red Hansen och Gösta Walin.
  Hur kommer dessa dagbrott förhålla sig gentemot naturvård om ca 100 år?
  Tidigare byar/småstäder inom utbrytningsområden som förflyttas(tex som Kiruna)kan bli naturreservat?, eller vidare förändring.
  Bara i Stockholm(med omnejd) har vi tex gaaaaaaamla malm/kalkbrytningar(Utö, Oaxen mm) som är i dag en del av landskapet och dess varierande miljö!  

 76. Någon som funderat på att skapa gigantiska underjordiska vatten-
  kraftverk mellen Vänern och Vättern och dels en vattenreglering
  av Vänern mot Göteborg med en vattentunnel,är tanken realistisk.
  Underjordiska vattenkraftverk finns i Värmland i dess västra del,
  någon som känner till hur detta fungerar i verkligheten.är det något
  för framtiden kanske,dessutom att utöka våtmarker mer,tänker
  då på våra områden som drabbas av översvämmningar,dels i
  deltat söder om Jönköping och dess södra omnejd.
  ALI.K.

 77. Reglerresurserna blir ’Stupstocken’ för vindkraft att man inte inser detta,undrar om man inte börjar inse detta i allafall som ett stort
  praktist problem,det blir dyrt och ineffektivt totalt sett,opraktiskt.
  ALI.K.
   
   
   
   
   
   
   

 78. Lars C

  ALI.K#76
  Vätterns tillrinningsområde är litet, vill minnas en tiondel av Vänerns.
  Största tillflödena till sjön är Forsviksån och Huskvarnaån.
  Sjön är redan reglerad via Motala ström. Ett nytt kraftverk kommer att dränera sjön.
  Här lite data om Vättern.
   
  http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/artikelserier/v200101_18.pdf

 79. Ture Marklund

  Jan Nr 60. Ja visst är det så, men av nämnda sista 5 åren har endast 2009 en exportöverskott på 1,4 TWh. Vi har i det närmaste ren El, men det vi importerar säg 20 TWh ger oss ca 12 milj ton CO2 utsläpp(mottagarland skall redovisa detta enligt EUs regler, men det görs inte) 
  skogsarbetaren

 80. István

  # 61, # 78
  Med en pumpkraftverk dränerar man övre sjön bara tillfälligt. Sedan pumpar man tillbaka. Spelar Yoyo alltså med vattenståndet.
  10 meter upp och ned på en vecka. Typ.
  ”Norge blir Europas batteri” skrev man för ett tag sen i Ny Teknik.
  Norske miljöministern var entusiastisk. Norge har ju utomordentliga förutsättningar till att skapa stora dammar!
  Tänk bara att spärra av Sognefjorden med en 100 meter hög vall!
  Då for man ett Batteri att snacka om.
  Ock det finns gått om fjordar i Norge!
  Ola får flytta upp på sitt fäbod på fjällsluttningen. Det är ju ändå där han trivs som bäst!

 81. Pär Green

  István # 80
  Kan du förklara hur det blir ett överskott av energi?
  Finns en installation av din ide nära Storuman, har inte läst att det fungerar!

 82. Istvan#
  Intressant detta med pumpkraft,Norge verkar ligga långt framme
  med detta.
  Det var så jag tänkte om Vätterns möjligheter,sjön har ett djup
  bortåt 100 meter.
  ALI.K

 83. Man bygger ett parallellt bergrum med sjön(Vättern)med en fallhöjd
  av 75 meter,sedan låter man vattnet mynna ut i sjön igen,en
  peerpetum mobile effekt eller är jag ute och seglar,är det möjligt
  Tänk! sjön Hornavan som har ett djup på 500 meter.
  ALI.K.

 84. Pär Green

  ALIK .K # 83
   
  Hur tänker ersätta vattenflödet till källan?
  Sover du gott om nätterna?

 85. Gunnar Strandell

  Jonas N #17
  Jag har uppfattat att Barsbäck stängdes för att man kommit fram till att det låg för nära Köpenhamn och att det helt enkelt var omöjligt att evakuera vid en allvarlig incident.
  I grunden är det bra att säkerheten ökar och konsekvenserna minimeras i den takt vi har råd med. Barsebäck borde ha ersatts av moderna säkrare reaktorer på en bättre plats.
  Nu har man istället trimmat effekten på de övriga gamla aggregaten med kända följder för driftsäkerheten och antalet incidenter.

 86. Gunnar S
  Du kan vara helt säker på att detta också framfördes som argument, speciellt från Danmark. Som hade andra agendor också. Men den farhågan är totalt obefogad. Man utrymmer inte miljonstäder annat än på film. Frågar du Olof Johansson (c) kommer du få höra det och en massa annat.
  Jag vidhåller, det främsta skälet var politiskt, och som ofta där att sabba för andra sidan. Vilket också lyckades …

 87. ThomasJ

  Gunnar S.#85: Håller med Jonas N (#86) – detta katastrofala  politiska beslut inititerades från ~ 150 – 250 väldans höggröstade köpenhamnare som snart fick support från svenska ditos. Olof ’JaHaJoHoansson’ pushade på det hela 100+ lite till. Sen gick det som det gick. Till en samhällelig (då!) kostnad av ~ 22 Miljarder kronor. Därtill kommer, att el-produktions/-försörjningssystemet byggde på lokaliseringarna av kkv:arna, varvid B1+2 försörjde Skåne & delar av Småland + delar av Halland – och därför byggdes också näten upp. Så knäpper ’man’ ner B1+2:orna och vad händer… Ja, inget JaHaJoHoansson någonsin har kapacitet (mental) att begripa öht., ej heller nån annan (om nu det är en tröst… 😉  ). Ergo fick en mycket betydande del av landet akut effektbrist, vilket på vippen fick Göran Perssons julskinka att förbli rå…
  I denna akuta situation skred ’man’ så till verket (rättare sagt värket) och uppdrog Sv. Kraftnät(?) att köpa de tre koleldade Karlshamnverken för ~ 1 miljard kronor, vilka gick i full drift medio 80-talet för att klara behovet. Mellan -95 & 99 var det rejält kallt i hela landet och då kördes ALLT tillgängligt + max import. Landet var ytterst nära att ’svartna’ och jag erinrar ngn som hoppades att Göran Perssons (då i Malmö) julskinka skulle (för-)bli rå… 😉
  Av intresse i sammanhanget kan vara att Svenska Kraftnät (GD: Mikael Odenberg, f.d. försvarsminister) nyligen har lämnat in en begäran till regeringen om rusurser (=pengar) för utbygg av el-näten, huvudsakligen för att klara av den eventuella (!) vindkraftproduktionen, omfattande ~ 12 miljarder kronor. Vem tror vem kommer att få betala detta???  😉
  Go figure!
  Mvh/TJ

 88. Håkan Bergman

  Men herregud ThomasJ förlängningen börjar om några minuter! TV4 gratis.

 89. ThomasJ

  Håkan #88: Tack, I know/am aware of that… 😀 
  Mina naglar saknar emellertid nödvändig längd för denna dito-bitare… 😉
  Brrrrr….
  Mvh/TJ
  PS: Har ALLT live – det ’hjälper’ dock inte speciellt…  //DS

 90. ThomasJ

  #89: Shoot…  inte ens en 5:e period….
  Mvh/TJ
  PS: FBK har en nedranns massa hockey i sig…  //DS

 91. Verkar som Norge har tagit till sig vattenkraften,man planerar bygga
  vattenkraftverk,för export av el till Sverige.
  Sverige får nog anlita  andra länder och bli elimportörer mer i framtiden när elbristen uppstår i Sverige,vilket är bara en tidsfråga.
  Norge har dom naturliga förutsättningarna för vattenkraft och har en
  bra utvecklad teknik för det.
  ALI.K.

 92. Gunnar Strandell

  Jonas N #86
  ”Man utrymmer inte miljonstäder..”
  Just därför var det vettigt att lägga ned Barsebäck.
  Bara ryktesspridningen vid en incident skulle kunnat leda till kaos.
  Vi vet att allvarliga incidenter har inträffat och kommer att inträffa. Därför ska kärnkraftverk ligga minst 100 km från befolkningscentra så att det går att evakuera stegvis i zoner om 20 – 60 km.
  Thomas J #87
  Jag ser inte katastrofen i nedläggningsbeslutet. Energipolitik är en väsentlig del i statens ansvar. Att Karlshamnsverket skulle startas om det behöjdes under vintern ingick i kalkylen eftersom både det och Stenungsund ingick i effektreserven. 
  Katastrofen, om det ordet ska användas, låg snarare i beslutet om att lägga kärnkraftverket i Barsebäck.

 93. ThomasJ

  Gunnar #92: ” Jag ser inte katastrofen i nedläggningsbeslutet. Energipolitik är en väsentlig del i statens ansvar.”
  QUE????? vs: ” Katastrofen, om det ordet ska användas, låg snarare i beslutet om att lägga kärnkraftverket i Barsebäck.”
  Nedläggningen av B1+2 ÄR ju för böfvelen nukleus i katastrofen!!! Beslutet [per se] att effektuera slikt ligger på annan, suveränt inkompetent. nivå.
  Statens ’ansvarsagerande’ i frågan vore i ett fungerande rättsamhälle 100% ++++ åtalbart – men försök ställ ngn politiker till personligt ansvarstagande i detta land… Just try… 😉 
  Demokratur är the true ’name-of-the-game’…  Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 94. Gunnar S … håller inte med.
  För det första kommer varken tsunamis, jordbävningar eller härdsmältor inträffa i Barsebäck. Och dessutom skulle en allvarlig olycka där inte vålla några hälsorisker över huvud taget. Man kan inte planera samhälleliga funktioner på helt felaktiga mytbildningar.
  Evakueringar är totalt irrelevanta i sammanhanget.
  Du har en poäng i att man idag kanske inte skulle anlägga två kärnkraftverk mellan Malmö och Köpenhamn. Just baserat på denna oro, men det är faktiskt en annan fråga. Dessa två fanns redan, de var lagligt uppförda, med statens tillstånd, och i privat ägo.
  Vad som skedde var politiskt rävspel, och hande väldigt lite med verkliga risker eller ens upplevda rädslor att göra. Men det var förstås sådant som förespeglades. Och jag gillar inte att bli dragen vid näsan … Inte ens om jag håller med om slutresultetet.

 95. Gunnar Strandell #92
  ”Katastrofen, om det ordet ska användas, låg snarare i beslutet om att lägga kärnkraftverket i Barsebäck.”

  Jag håller helt med dig. Det kan inte kallas en katastrof, men det kan kallas ett korkat beslut att anlägga en verksamhet som kan kräva evakuering av människor inom stora områden om det inträffar en risk för katastrof…

 96. Uffe … poängen är att evakuering inte krävs .. inte någonsin. Du har nog tittat på för mycket Hollywoodfilm … och inte förstått det

 97. forts  #95
  … var beslutet ett sorts uppkäftigt beslut för att bevisa att kärnkraften är helt ofarlig, eller var det den mest effektiva lösningen? Läs: Billigaste, med hänsyn till närhet till marknaden.
  Kan det vara så att företag tänker mer på hur man snabbt får återbetalning på en investering än hur lämpligt det är om det ena eller anda kan inträffa?
  Retorisk fråga.
  Nej så är det givetvis inte, men bygger man ett kärnkraftverk så räknar man inte med att det ska haverera. Man räknar på kostnader för underhåll och säkerhet som ska förhindra ett haveri.
  Konsekvenserna vid ett haveri finns inte med i vare sig tanken eller kalkylerna. I alla fall inte av den sort som inträffade i Fukushima på grund av brist på el och reservel… och det både för reaktrorer och stora mellanlager av använt bränsle.
  Minns att jag läste här att någon kallade de första explosionerna som demolerade några av kärnkraftbyggnaderna i Fukoshima som att det var ”regnskydden över bassängerna som sprack..” eller något liknande.
  Jomenvisst, ibland kan man få höra tvärsäkra uttalanden från olika håll.

 98. Jonas N #96
  ” Du har nog tittat på för mycket Hollywoodfilm … och inte förstått det”

  Det tror du.
  Är det jätteintressant för att andra att veta vad du tror om mig – tror du?
  För mig så är det lite intressant men även ganska roande.
  Så du får gärna skriva till mig direkt om du har synpunkter på hur du anser att jag tänker när jag kommenterar andra än dina inlägg.
  ulfbj42 och det är en hotmail dot com adress…
  Men då blir det ju en diskussion utan publik förstås….

 99. L

  Uffeb, förklara då vad som ”sprack”..?

 100. Uffe … jag är mer intressant än du .. även när jag kommenterar dig. Surt, men så är det … Men du tycks ha ett problem detta, Surt även det … men inget du kan göra ngt åt

 101. Toprunner

  Uffeb #97: Man betalar i Sverige en försäkring som ska ersätta skador vid ett kärnkraftshaveri.
  I japan ventilerade man gas in i reaktorhallen för att inte släppa ut radioaktivitet till omgivningen. En av gaserna är vätgas vilken bildar knallgas som gjorde att reaktorhallens väggar och tak blåstes av på grund av att denna gas antändes. Vad skulle reaktorhallen haft för funktion för det övriga förloppet? Med taket av kunda man ju pumpa in vatten i bassängerna ovan reaktorn. Hade byggnaden vart intakt hade man fått riva upp hål för att få in vatten.
  Vad gäller de svenska verkan har samtliga reaktorer ett system som tillåter att man släpper gaserna genom en scrubber som filtrerar bort strålningen till 99,95%
  De drabbade reaktorerna i Japan saknade alla denna utrustning.

 102. L

  Uffeb, för att bespara oss en massa missuppfattningar om Fukushima kanske du ska läsa på först. Den här sajten tycker jag har bra information:
   
  http://mitnse.com/

 103. L #99
  Var det du som liknade explosionerna i reaktorbyggnaderna med att det var regnskyddet över bassängerna med utbränt kärnbränsle som gav vika?

 104. L

  Uffeb, nej det var inte jag, men precis som Toprunner säger så hade byggnaden ingen annan funktion.

 105. Jonas N #100
  ”Uffe … jag är mer intressant än du .. även när jag kommenterar dig.”
  Nu är vi överens. Det är jag helt övertygad om. Där har du fått in allt rätt.

 106. Toprunner #101
  Jasså var det du som pratade om regnskydd över bränslebassängerna, eller har jag fel?
  Jo jag vet att det var vätgasen från det överhettade och spjälkade vattnet som orsakade explosionerna som ställde till ett sånt elände.
  Hur menar du att filter skulle ha släppt ut vätgasen utan explosionsrisk – helt utan tak kanske? 🙂

 107. L #102
  Jo jag har läst http://mitnse.com/
  eftersom jag är intresserad av kärnkraft, och speciellt ny kärnkraft som kan byggas industrielt i små enheter som kan fraktas på lastbil och placeras i ett litet hål i marken och automatiskt stängs blixtsnabbt när proppen går ur…
  Och inte nog med det, dom kan använda Torium som är helt ofarlgt och rikligt förekommande för att förbruka ch oskadliggöra använt bränsle så att man slipper betala miljarder för att gömma det djupt ner  berggrunden i dyra tjocka kopparinneslutningar för månha herrans år framåt.
  Jag väntar bara på att någon ska hitta lönsamma sätt att omvandla utbränt kärnbränsle till ett lämpligt format för de nya reaktorerna som kanske går att tillverka.
  När den dagen kommer så blir det hej å hå.

 108. .. ursäkta stavfelen lite här och där i #107…
  Blir så ibland av olika skäl.

 109. Toprunner

  Uffeb #106:
  Kan du försöka googla fram en bild på en reaktor så kanske du förstår. Kolla Gunnars blogg. Bassängerna ovanför reaktorn är i normala fall under 40 grader.. Du kan gå i hallen runt bassängerna och reaktortanken hittar du 15 meter ner i vattnet.
   
  Kommer du inte ihåg den riksdagsman som erbjöd sig ta en simtur i bassängen under debatten i samband med omröstningen? Byggnaden runt bassängen är enbart ett klimatskal eller med andra ord regnskydd, jag kan säga det nu om du saknar någon att hänga upp ord på.
   
  I reaktorn som är en stor tank med högtt tryck så bildas vätgasen som en normal följdreaktion i processen. Den tas om hand helt normalt och ventileras ut i speciella system. Tappar man kylning så ökar vätgasbildningen och eftersom trycket samtidigt ökar måste man släppa det någon annanstans eftersom det blir övermäktigt de normala systemen. Hela det här kan även ske då reaktorn är stoppad men ändå har resteffekt som måste kylas av. I sverige har vi ett system som kan leda ut alla gaser/ånga till ett filter utanför byggnaden. Det finns inga som helst förutsättningar för vätgas att bilda knallgas i detta system och därför ingen explosionsrisk.
   
  Nu är själva knallgasexplosionen som sagt inte det värsta i den här olyckan. Att man inte hade mobila enheter närmare samt det stora lagret utbränt bränsle anser jag vara mycket mer riskfyllt. Detta tillåts förmodligen bara i Japan, jag har aldrig hört talas om det i Europa.. eller ens USA.
   
  Tyvärr saknar många reaktorer i USA det filtret som vi måste ha i Sverige men fokus har redan hamnat på problemet så det är nog bara en tidsfråga.
   
  Kärnkraftsbranschen tar alltid säkerhet på största allvar, inte en chans att pengarna går först. Då lägger man hellre ner ett verk.

 110. L

  Uffeb, nu tänkte jag närmast på vad som dagligen skrivs om Fukushima på  http://mitnse.com/
   
  Ditt raljerande om Torium bör du spara till framtiden.

 111. L #110
  Jag läser inte dagligen på mitnse, men då och då. Bl a nyss.
  När det gäller mitt ”raljerande” om Torium så beror det nog mest på att jag är besviken på att jag nästan lät mig luras av ett par framtidsoptimister som kom med floskler.
  Att spara de funderingarna till framtiden känns ganska meningslöst. Det är ju de tankarna jag tänker nu.
  Och eftersm jag själv är teknikoptimist så gick jag i fällan. Kanske främst för att jag också gillar havet och snabba båtar.. men det är en annan femma.
  Men med lite inbyggd skeptisk nyfikenhet så fattade jag efter en kort tid att det var visioner och en form av ”gladoptimism” som var ganska smittsam kan jag erkänna.

 112. Inget fel att vara teknikoptimist,det är många gånger tekniska fram-
  steg är ofta fantasier,men det kan vara svårt att verifiera innehållet när dessa tekniska nyheter framförs i i media mm.
  Gunbo syns inte till,ämnet kanske är ointressant för honom.
  ALI.K.

 113. Vad som är sant om Fukuchima är svårt begripa,men att många blir skraja är nog förståeligt med en 7 i riskfaktor,vad innebär detta?
  Det kommer nog bli en rejäl motgång för kärnkrafttekniken som har så många fördommar emot sig in sin historia,men som också i framtiden kan ta fram en säkrare och bättre teknik, tror jag själv.
  ALI.K.

 114. Peter

  Men vad skall vi ladda våra kommande elbilar med?
  ..javisst ja.. vi skall ju inte ha några bilar alls var det ju.
  Maria W. kan ta och fara och flyga (och det gör hon ju visst.. -hem till Finland!)

 115. Holmfrid

  RE  #114,
  MP i Finland stödjer de två nya reaktorbyggena i Finland.  Marias make är MP  –  intressanta diskussioner vid köksbordet kanske?

 116. Micke Johnsson

  #Holmfrid
  I Finland är man bra utbildade då de har en bra skola, inte konstigt att MP Finland vill ha fler reaktorer 🙂