Hur man luras med modeller – attribution

Det här inlägget bygger på ett föredrag som jag höll i Helsingborg den 30/10 på vårt klimatmöte där, arrangerat av Klimatsans och Klimatupplysningen. Det beskriver hur jag efter bästa förmåga uppfattat IPCCs bevisföring för kommande katastrofer. Inlägget visar att IPCCs ”bevis” för den påstått unika globala uppvärmningen och ökat extremväder är baserat på cirkelargument och har noll bevisvärde. Huruvida temperaturen och extremvädren verkligen kommer att öka med ökad koldioxidutsläpp är en annan sak. IPCC har inte lyckats bevisa det. Och kanske är det dags att börja tänka utanför boxen och titta närmare på olika naturliga – och historiska – faktorer istället?

I. Uppvärmning

hockeyklubban

Bilden ovan är hämtad från IPCC SPM s.7. Som jag redan tagit upp i tidigare inlägg så har denna ”Hockeyklubba” kritiserats sönder och samman, nu för andra gången. Vart tog exempelvis den medeltida värmeperioden vägen? Och tittar man på andra rekonstruktioner, baserade på mer trovärdiga datakällor, så stämmer de dåligt med varandra.

temperatur historisk

Så, hur kommer IPCC fram till sin Hockeyklubba? Jo man använder sig av sin nya generation av klimatmodeller, CMIP6. Dessa modeller har visat sig uppvisa en alltför hög uppvärmning. Modellerna visar en för hög känslighet för CO2. Detta har även klimatmodellerare påpekat . Även SMHI har förstått detta . Men man var under tidspress för att få färdig sin rapport i augusti.

Så till frågan om hur man kan tillskriva uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet just koldioxiden. Detta konststycke kallas för ”attribution”. Logiken är som följer:

 • Först kör du dina klimatmodeller för historisk tid. Du noterar då att inga naturliga faktorer, typ solen eller vulkanism, är starka nog att påverka den globala temperaturen (SPM s.8).
 • Med växthusgaskänsliga klimatmodeller så får du en klimathistoria som i stort sett är slät och oförändrad, såsom hockeyklubban visar. Tydligen så spelar de verkliga experternas (klimathistorikernas) rekonstruktioner inte någon roll. Modeller trumfar historiska data.
 • När du sedan kommer fram till mitten av 1900-talet så händer det saker. Och den enda skillnaden som modellerna noterar är att CO2-halten ökat.
 • Alltså måste klimatet drivas av CO2.
 • Perfekt cirkelbevis. De växthusgaskänsliga modellerna visar att klimatet är väldigt växthusgaskänsligt.

II. Scenarier

För att sedan spå i framtiden så använder sig IPCC av olika s.k. ”scenarier”. Dessa är beräkningar, eller gissningar, om hur mycket fossila bränslen som kommer att användas, och således hur mycket koldioxid som människan kommer att släppa ut under resten av 2000-talet. Scenarierna har bytt namn – och delvis också bytt innehåll. Men det centrala i dem är hur de vill illustrera olika vägar som människan kan gå beträffande CO2-utsläpp. De två som vi bör hålla ögonen på är ”värstingscenarierna” SSP3-7.0 och RCP8.5. Siffrorna anger hur stor uppvärmningseffekt utsläppen antas bli mätt i W/m2. Dvs, 7,0 respektive 8,5 W/m2. Idag har vi en halt av CO2 på dryga 400 ppm (parts per million) och ett nettotillskott på 2,4 ppm per år. Så här ser prognoserna för framtiden ut:

scenarier

Men saken är den att framförallt RCP8.5 har kritiserats av alla klimatforskare, inklusive de som skrivit IPCCs rapport. Och de har kritiserats för att de är helt orealistiska. Det finns inga möjligheter att utsläppen kan bli så stora, se t.ex. här och här. De stämmer heller inte med de största energibolagens prognoser för sin försäljning av olja och gas. Det finns helt enkelt inte så mycket tillgängliga fossila bränslen som skulle krävas. Scenarierna bör inte användas som grund för politiska beslut utan är snarast att betrakta som teoretiska testballonger.

I rapporten så är man också lite tveksam till dessa scenarier och författarna vill inte ange någon sannolikhet för att något av scenarierna skall inträffa. Inte desto mindre så är det just dessa två scenarier, SSP3-7.0 och RCP8.5, som nämns flest gånger i rapporten. Här är Roger Pielkes beräkning:

scenario AR6

De två scenarierna nämns alltså över 50% av gångerna! Och det ger ju ett intryck av att IPCC trots allt anser att de är mycket viktiga för framtidens klimat. Och använder man sedan de överkänsliga klimatmodellerna CMIP6 så kommer man raskt fram till att den framtida temperaturhöjningen ligger på 3-5 grader C vid seklets slut. Dvs, planeten brinner upp och det är bråttom, bråttom!

III. Extremväder

Hur är det då med alla påståenden från politiker och stormedia att översvämningar, orkaner, värmeböljor, stormar etc. beror på människans koldioxidutsläpp. Dessa s.k. ”extremväder” har visserligen också förekommit förr i tiden men nu och i framtiden beror de på koldioxiden och den globala uppvärmningen.

Som Roger Pielke Jr påpekar så säger faktiskt IPCCs huvudrapport att det inte går att hitta några bevis för att extremväder varit orsakade av koldioxiden. De säger att troligtvis så har vi åtminstone lokalt fått fler mycket varma dagar på grund av uppvärmningen, och det låter ju inte helt ologiskt att en högre global temperatur på 1,1 grad också medför fler varma dagar. Men i övrigt så kan de inte visa på data att extremvädren hittills har ökat. Så varför upprepas faran för extremväder om och om igen?

Jo, det visar sig att man i SPM-rapporten varnar för framtida extremväder. Och det är dessa som politiker och andra alarmister har tagit fasta på.

Då uppstår genast frågan hur IPCC kommit fram till detta. Återigen så vilar deras “bevis” på modellkörningar. Hur attribuerar man extremväder till koldioxid?

Här är en beskrivning från The Conversation :

 • Det första steget är att definiera händelsens storlek och frekvens baserat på observationsdata. Till exempel slog nederbörden i juli i Tyskland och Belgien rekord med stora marginaler. Forskarna fastställde att i dagens klimat skulle en sådan storm inträffa i genomsnitt vart 400:e år i den större regionen.
 • Det andra steget är att använda datorer för att köra klimatmodeller och jämföra dessa modellers resultat med observationsdata. För att ha förtroende för en klimatmodells resultat måste modellen realistiskt kunna simulera sådana extrema händelser i det förflutna och korrekt representera de fysiska faktorer som hjälper dessa händelser att inträffa.
 • Det tredje steget är att definiera baslinje-miljön utan klimatförändringar – i huvudsak skapa en virtuell värld av jorden som den skulle vara om inga mänskliga aktiviteter hade värmt upp planeten. Kör sedan samma klimatmodeller igen.
 • Skillnaderna mellan det andra och tredje steget representerar effekterna av klimatförändringar orsakade av människor. Det sista steget är att kvantifiera dessa skillnader i omfattningen och frekvensen av den extrema händelsen, med hjälp av statistiska metoder.

Jaha, om jag förstår saken rätt så kör man olika modeller för tiden 1950 till, säg, 2005. När man hittat en modell som stämmer med data, dvs. som realistiskt kan simulera de extrema händelser som faktiskt inträffat, så är man nöjd. Då menar man sig ha validerat modellen. Men eftersom detta är en modell (CMIP5 eller CMIP6) som ger för hög värme och är extra känslig för koldioxid så vet vi att den inte stämmer. Och vad har hänt med alla de modeller som inte är ”validerade”?

Vi får ett cirkelresonemang igen. Man använder en noga utvald modell och kör den mot en lika noga utvald modell som skall simulera en jord utan koldioxidökning. Och se! Dessa CO2-känsliga modeller uppvisar en skillnad mellan en CO2-berikad värld och en som är utan denna berikning. Alltså är det koldioxiden som orsakar framtidens, och kanske även en del av de samtida, extremväder. Se även här.

Om man skall vara snäll så kan man säga att IPCCs SPM luras utan att direkt ljuga. Allt finns med, och går – om än med viss möda – att ta reda på; vilka modeller och scenarier man använder. Och vilka datakällor som man refererar till. Men de tar aldrig upp problemen med modellerna, scenarierna och datakällorna. Ingen kritisk granskning görs av deras urval. Det hela är dock gravt missledande för icke-specialisten. Politiker och journalister som bara bläddrar igenom SPM:en som hastigast lägger den åt sidan helt övertygade om att det finns en klimatkris nu och att katastrofen närmar sig i rask takt.

Det går inte att komma ifrån: IPCC använder sig av modeller, scenarier och datakällor på ett synnerligen ansvarslöst och omdömeslöst sätt. Så när politiker och media trumpetar ut att vi nu helt säkert vet att den globala uppvärmningen och extremvädren enbart beror på koldioxiden så vilar detta på två cirkelbevis. Dvs, de har noll bevisvärde. Det är kanske något som COP26-gänget borde känna till innan de fattar beslut på de grunder som IPCC tillhandahållit?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pa

  Hajattackerna ökar när glassförsäljningen ökar alltså måste glassätandet minskas med höjda glassskatter så hajattackerna minskar eller upphör 🙂

  Men hur når man en beslutsfattare med sanningen när ansedda hajforskare kommer med såna slutsatser?

 2. Lennart Svanberg

  Statistiska grundkunskaper är vare sig medias eller politikernas främsta grundkunskaper. Det räcker ju att placera ett kommatecken annorlunda i databasen så förändras allt. Datamodellers träffsäkerhet om framtiden är sämre än pilkastande apor vilket bevisats gång på gång.

 3. L

  Känns som baskunskap för en undersökande journalist.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Det har varit en lite väl häftig tid med en informationsstorm utan like under någon månad från den totala mediatystnaden från Heartlandkonferensen till medias senaste lycka, COP26. De gröna trumfar pinsamt över vetenskapen! Med tiden får man söka bena ut vad som sagts och gjorts. Tack för det här inlägget!
  Men!
  För övrigt har Karin Pihl på GP en mycket fin ledare idag, ”Ignorera inte Sveriges landsbygdsbefolkning”.
  https://www.pressreader.com/sweden/goteborgs-posten/20211110/281522229325340

 5. De fortsatta ovetenskapliga anklagelserna fortsätter att föras fram i media. Nu menar man att Madagaskars torka är orsakad av ”utsläppen”, dvs koldioxiden.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/34VBML/klimatrattvisa-brinnande-fraga-pa-cop26-vara-barn-tvingas-ata-raa-ka

  Men som sagt, det saknas bevis för detta i den vetenskapliga litteraturen och i IPCCs rapport. Om, och när sådana här skadeståndskrav hamnar i den internationella domstolen så skulle det vara intressant att se närmare på bevisföringen. Hittills saknas som sagt bevis för att det finns någon koppling mellan höjd koldioxidhalt och extremväder som torka.

 6. tty

  Det är inte bara ett cirkelbevis att räkna ut koldioxidens effekter baserat på klimatmodeller, det är värre än så.

  Det visar sig nu att metoden som används, en regressionsmetod kallad ”Optimal Fingerprinting” inte håller rent matematiskt. Den uppfyller inte villkoren för att Gauss-Markovteoremet skall gälla, och resultaten blir därmed fel, även om klimatmodellerna vore perfekta.

  Detta publicerades dagen före AR6 men har naturligtvis förbigåtts med största möjliga tystnad:

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00382-021-05913-7

  En populärare version:

  https://judithcurry.com/2021/08/18/the-ipccs-attribution-methodology-is-fundamentally-flawed/

  Detta är f ö en rätt avslöjande formulering:

  ”Det tredje steget är att definiera baslinje-miljön utan klimatförändringar – i huvudsak skapa en virtuell värld av jorden som den skulle vara om inga mänskliga aktiviteter hade värmt upp planeten.”

  Man förutsätter alltså att utan mänskliga aktiviteter sker inga klimatförändringar, ett så absurt antagande att det är svårt att fatta hur någon kan kläcka ur sig något så dumt.

 7. tty

  #5

  Detta är en något märklig formulering.

  Det finns bara en enda kaktusart på Madagaskar, en liten epifytisk art Rhipsalis baccifera ”Mistletoe cactus”. Dess små frukter som faktiskt påminner om mistelbär är mycket riktigt ätliga (liksom många kaktusfrukter), och äts vad jag vet alltid råa.

  Södra Madagaskar är och har alltid varit ett mycket torrt område, i synnerhet i sydväst där vegetationen närmast kan kallas halvöken, och området är och har alltid varit extremt fattigt. Området har en mycket speciell flora och fauna, med bl a sex baobabarter, något som vittnar om att området har haft ett torrt klimat i många miljoner år.

  https://th.bing.com/th/id/OIP.dUwQhkQhhoNElsULF6ysEwHaE7?pid=ImgDet&w=178&h=118&c=7&dpr=1,5

 8. Ivar Andersson

  Klimatmodellering uppmärksammades genom årets Nobelpris i fysik.
  Hur validerades klimatmodelleringen som gav årets Nobelpris?
  Om klimatforskarna vet hur klimatet fungerar behövs en och endast en klimatmodell. Eller?

 9. Bernt O

  Jo,Jo, enligt ortstidningen så SKENAR klimatförändringarna just nu – inget snack om trettioårsperioder där inte…

  Madagaskar är väl ett av de länder där överexploateringen av naturens resurser fått pågå alldeles för länge – med katastrofala följder för befolkningen.
  Enklast då för den lataste delen av dessa att sätta sig ner i sanden – som blåser fritt efter all skogsskövling – med sina hungrande barn och beklaga sig för gammelmedia om hur allvarligt man nu har drabbats av klimatförändringarna…

 10. Bravo! Det var också min brors, Ingvar Åkesson talande om energi vid refererade möte i Helsingborg, bedömning av Ditt anförande. Med all rätt!
  Om att tänka utanför boxen: vad sägs om solens, kompletterad med havens termostatfunktion, avgörande verkan på globala temperaturer och klimat, bedömt via observationer och rätt korrelationskoefficienter, utan fallisemang från dekonstruerade temperaturtidsserier, matematiska ekvationer och hypotetisk fysik?
  • Douglass & Christy (ref 1) konstaterade i sin analys av temperaturdata från 1979 till 2008 att inom det tropiska området bäst korrelation med temperaturdata erhölls från inverkan av ENSO, således havets termostatfunktion. De fastslog vidare att inom det extratropiska området (jmf Ljungqvists diagram ovan) ingen korrelation fanns med koldioxidens ’forcing’.
  • Friis-Christensen & Lassen (ref 2) temperaturanalys för perioden 1861-1989 avseende just den norra hemisfären visar utmärkt korrelation med SMO, Solar Magnetic Output, mätt som solcykellängd.
  • Roger Higgs (ref 3) visar stark korrelation mellan globala temperaturanomalier och SMO, mätt som antalet solfläckar under solcykler, speciellt för de senaste 150 åren, med uttalad referens till dels Svensmarks et al teori kring kosmisk strålning och molnighet dels havens termostatfunktion via tidsfördröjning. Även om Higgs kanske inte nöjaktigt kan klarlägga mekanismerna kring havens ’inertia’ kan utmärkt korrelation ändå konstateras.

  Återstår för forskaretablissemanget att arbeta vidare med ovanstående för att få ett bra vetenskaplig fundament och komma närmare kausalitet, inte endast intutivt. Som jag ser det har IPCC gjort sitt. Dess resultat grundas inte på en strävan efter att ge rätt klimatförklaring, eftersom dess raison d’être utgår från att bevisa AGW. Det spelar ingen roll hur många AR-versioner som kommer att presenteras framöver, dess grundläggande syfte är ändå att bäst möjligt försöka bibehålla klimatalarmism (min bedömning): bias input=bias output.
  I tillägg konstaterar jag själv att en uttömmande och vetenskapligt välförankrad atmosfärisk temperaturprofil existerat sedan länge i ’1976 US Standard Atmosphere’, grundat på solinstrålning i effekt med gravitation, atmosfärisk massa, densitet, tryck och de atmosfäriska gasernas specifika värmekapaciteter. IPCCs forskning kring växthusgasteorin och koldioxid ger inga komplement till denna.

  Ref 1. David H. Douglass & John R. Christy: Limits on CO2 Climate Forcing from Recent Temp Data , 2008

  Ref 2. E. Friis-Christensen; K Lassen: Length of the Solar Cycle: An Indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate; Science, New Series, Vol. 254, No.5032 (Nov. 1, 1991), pp. 698-700

  Ref 3. https://electroverse.net, Dr Roger Higgs exposes ’Breathtaking Scale of NASA-HadCRUT Temperature Fixing Fraud’, Diagrams, 4 Oct 2021

 11. jensen

  Något som saknas vid ett stort klimatmöte är diskussion om korrelation, kausalitet och framför allt vetenskaplighet.
  Men detta hoppar man förrädiskt över , eftersom ”science is settled.” och konsensus råder om hypotesen.
  Därmed får anses att hela COP 26 är korkad och mest handlar om pengars fördelning.

  https://principia-scientific.com/temperature-drives-co2-not-the-other-way-round/

 12. tty #6,

  Jag tror väldigt få bland GOP26-deltagarna har en aning om problemen med ”Optimal Fingerprinting” . Och uppriktigt sagt så tror jag att det även är ganska få bland klimatforskarna som gör det. Man ser inte det som man inte vill se.

  När det gäller cirkelbevisen är det också förvånansvärt få forskare som lyckats genomskåda dessa ”bevis” och istället tar dem som givna utgångspunkter.

 13. tty

  #8

  Det var egentligen ingen klimatmodell, eller i så fall en endimensionell sådan, utan den första matematiska beskrivningen av växthuseffekten. Det är nog få som har några större invändningar mot den, med de begränsningar som Manabe uttryckligen gjorde, att den bara gäller för klar luft utan moln, och att den inte tar ställning till hur luftfuktigheten förändras med temperaturen. Manabe beräknade två alternativ, konstant relativ fuktighet och konstant absolut fuktighet och implicerade (även om det inte direkt utsades) att verkligheten måste ligga någonstans mellan dessa två fall.

  Själv tycker jag dock inte att det riktigt är fysik i nobelprisklass, hur politiskt korrekt det än må vara.

 14. tty #13,

  Manabe har även gjort en del skeptiska uttalanden om de numeriska modellernas möjlighet att simulera klimatet. Att modellerare är skeptiska till sina egna modeller är faktiskt inte ovanligt, eftersom de i allmänhet är medvetna om de fundamentala problem som dessa dras med. Jag påminner om https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/01/Kan-datormodeller-forutsaga-klimat.pdf

  Det skall bli spännande att lyssna på Manabes nobelpristal.

 15. Lars Cornell

  Guld, silver och brons är det normala. Men här finns det bara två guldmedaljer.

  Den ena är till en känd verklig person, INGEMAR NORDIN.
  Tack för allt du gör. Jag hoppas att din ork räcker länge än.

  Den andra är till ett mycket kunnigt orakel, TTY.
  Att sätta medaljen på bröstet på dig blir svårt, vem är du?
  Tack TTY för allt som DU bidrar med.

 16. Göran Å #10,

  ”Bravo! Det var också min brors, Ingvar Åkesson talande om energi vid refererade möte i Helsingborg, bedömning av Ditt anförande. Med all rätt!”

  Tack. Hälsa och tacka. Jag är rädd att mitt föredrag i Hgb blev rätt snabbt och alla hängde nog inte med. Men nu är det mer genomarbetat. Min roll är ju framförallt att sammanfoga insikter som klimatforskare har gjort här och där och sedan dra slutsatser från detta. Det är ofta ett pussel som kräver en hel del grävande och eftertanke.

  Men jag är nöjd. Konsekvenserna är stora för media, politiker, FN och, förstås, COP26.

 17. Adepten

  Ja då har man fått lära sig hur detta ord, attribution, används inom klimatvetenskapen 🙂

  Attributionsteori är annars en psykologisk teori om hur vi människor spontant söker förstå vad det är som bestämmer hur vi och andra reagerar, antingen det är något i situationen eller det är något hos oss själva eller de andra som är orsaken och där söka förklaringen till varför vi agerar och reagerar som vi gör. En slags psykosyntes av psykets förmåga att skapa enhet och sammanhang i känslornas och tankarnas virrvarr, allt för att få oss att känna kontroll över en situation som vi egentligen inte har.
  Problemet är om det övergår i en masspsykos där alla springer åt fel håll, som det förefaller när det gäller klimatets förmodade påverkan av antropocen tillförsel av CO2 🙁

  Själv anser jag att klimatforskningen har kidnappat initiativet från all övrig forskning på miljö, ekonomi, energi och sociala interaktioner pga av sin förenklade bild av att det är CO2 som är roten till allt ont.

 18. Ivar Andersson

  #13 tty
  Tack för att du förklarade att Nobelpriset var för den
  första matematiska beskrivningen av växthuseffekten. Det har jag lärt mig nu och förstår att MSM och PS inte förstår att det bara var den första matematiska beskrivningen av växthuseffekten utan tror att det är för en klimatmodell.

 19. Adepten

  #7 tty

  Eftersom Madagaskar kom upp ställer jag nedanstående fråga igen på det du nämnde i
  https://klimatupplysningen.se/vi-silar-mygg-och-svaljer-kameler/#comment-408923

  Men jag förstod inte varför svedjandet till stor del är religiöst betingat i Madagaskar?
  Finns det historiska uppgifter hur klimatet och växtligheten har varit tidigare där?
  Hur var klimatet där under lilla istiden 1350-1850?

 20. johannes

  #12 Ingemar
  Om man dristar sig till att genomskåda får man inga anslag. Det är till och med så att de skulle åka ut.

 21. Lars Thorén

  #19
  Madagaskar miljö förstörs av småbönders och herdars kamp för överlevnad. Befolkningen har vuxit enormt och kräver mark för försörjning. Eftersom skogen huggs och bränns är livsmiljön för Madagaskars unika växt- och djurarter i kollaps
  Förlusten av livsmiljöer på grund av avskogning är det största enskilda hotet mot Madagaskars människo- och djurliv.
  Avskogningen exakt vet man väl inte känd med säkerhet, uppskattningsvis finns bara 10 procent av Madagaskars skogar kvar.
  Nya uppskattningar tyder på att 1-2 procent av Madagaskars återstående skogar förstörs varje år, och att svindlande 80-90 procent av Madagaskars landyta brinner varje år.
  Cirka 80 procent av befolkningen är småbönder, av vilka många är helt beroende av ”slash and burn” för att att överleva.
  Orsakerna till miljöförstöring är definitivt inte stt lägga på väst eller klimatet utan är djupt rotade i sociala, ekonomiska, politiska och historiska faktorer.

 22. PK

  Enligt mig borde Ingemar och tty delat både Nobels fredspris och priset i fysik. Otroligt att IPCC kan fabricera domedagsmodeller gång efter annan.

 23. Berra

  Det ser ut som sossarna kommer att få fortsätta vanstyra landet…

  Men är det någon som hört något nytt om Cementa?

  Kan det vara så att det var att det ”glömdes bort” för att mp skulle ge efter för c:s krav??….

 24. carljalmar

  Klimatupplysningen är för mej en jättebra källa till mitt tänkande ang klimatproblemet.
  Jag har en del kontakt med EW och försöker förmedla informationen om klimathysterin.
  Vad jag ser som problem är att budskapet har svårt att nå ut till andra än de som följer klimatupplysningen och EW. Det är oftast likasinnade på ett forum och går jag in och försöker så lite misstro bland alarmisterna blir jag utslängd. Hamnar man i diskussion så når man bara en kanske två oliktänkande som man diskuterar med.

  Den stora frågan är: hur ska vi kunna vända denna skutan på rätt kurs när vi inte har media på vår sida 🤔
  På ngt sätt måste vi gräva upp huvudet ur sanden på media och få dem att jobba som riktiga, grävande journalister.
  Phu

 25. Göran S

  Alla som glatt sig åt att den prel. vetenskapliga delen av AR6 uteslutit RCP8,5 medan det finns kvar i SPM. Man kan på förekommen anledning inte utesluta att RCP8,5 återinföres i den slutgiltiga vetenskapliga rapporten när den blir klar efter konferensen.
  Så sälj inte smöret på att RCP8,5 saknas i prel.utgåvan. En misstanke.

 26. tty

  #19

  ”Men jag förstod inte varför svedjandet till stor del är religiöst betingat i Madagaskar?”

  Man svedjar även för att driva bort onda andar. Det var i alla fall den förklaring jag fick när jag frågade varför det svedjades så flitigt runt byar och hus där man vare sig odlade eller betade boskap.

 27. tty

  #23

  ”Men är det någon som hört något nytt om Cementa?”

  Apropå Cementa. Nu planeras en jättelik vindkraftspark på Lojstahajd, Gotlands största skogsområde.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-vindkraftspark-planeras-pa-gotland

  Ett vägande skäl att stoppa Cementa sägs vara att Hejnum hällar är Sveriges viktigaste lokal för nipsippa (även om bara några få ex faktiskt växer i närheten av brottet).

  Sveriges näst viktigaste lokal för nipsippa är, just det, Lojsta Hajd

 28. Ivar Andersson

  Vi ska kanske börja att svedja i Sverige för att driva bort den fruktade koldioxidanden som har förvridit huvudena på den klimathotsreligiösa sekten som just nu har vallfärdat till Glasgow.

 29. Adepten

  #26 tty
  Tack. Ett resultat av bristande utbildning och gamla arketyper som styr
  #28 Ivar Andersson
  😄 👍

 30. Lars Kamél

  Det är belagt att översvämningar som de i Tyskland och Belgien i somras inträffar 2-3 gånger per århundrade. Hur kan då någon hävda att de inträffar bara vart 400:e år?
  Så länge klimatkänsligheten är osäker med åtminstone en faktor tre, går det då inte att göra upp några koldioxidbudgetar. Vilket de klimathotsreligiösa gör ändå.
  Visserligen har IPCC minskat intervallet i sin bedömning av klimatkänsligheten nu. Men sänkningen av den övre gränsen är för liten och höjningen av den nedre gränsen är obefogad och ovetenskaplig. Även den gränsen borde ha sänkts.
  Vi ser att de klimathotsreligiösa bara bryr sig om IPCC:s slutsatser bara om slutsatserna stämmer med religionens dogmer. Stämmer det inte, till exempel när IPCC för de flesta typer av extremväder inte hittar några belägg för en ökning, struntar de klimathotsreligiösa i det. Och kanske till och med ljuger om att IPCC har slagit fast en ökning och att den beror på mänskliga aktiviteter.
  Madagaskars påstådda torka har jag tagit upp i ett inlägg här tidigare. Nederbördsstatistiken visar inte på ovanligt lite nederbörd de senaste åren, utan snarare normala nivåer. Dessutom är det hela ett exempel på de klimathotsreligiösas ständiga förvillande att kalla (påhittat eller verkligt) extremväder för klimatförändringar. De är olika saker. Det klimatförändringar kan göra är att ändra frekvensen för extremväder. Och då kan ändringen bli så att extremväder blir ovanligare, vilket för de klimathotsreligiösa är omöjligt.

 31. Professor Franco Battaglia, Italien, som varit med och tagit initiativ till det av dig kända uppropet om att det inte finns någon klimatkris, kommer på söndag den 14.11 kl 16 svensk tid ta upp frågan om att “Nobelprisvinnarnas klimatmodeller är fel”.

  Det är på konferensen med tema: Mänsklighetens alla moraliska resurser måste mobiliseras: Människan som art måste vara odödlig! https://schillerinstitutet.se/schillerinstitutets-internationella-konferens-13-14-november-2021/

 32. Kina bär huvudansvar för skogsskövlingen på Madagaskar.
  https://www.atl.nu/madagaskars-regnskog-skovlas