Pielke Jr om extremväder och scenarios

I förra veckan hade Clintel och ICFS ett nätbaserat seminariumn med Roger Pielke Jr. Som vanligt var det ett högintressant föredrag av Pielke.

Som sägs i rubriken så tar han upp extremväder och de scenarios som IPCC använder. Pielke är mycket försiktig i sin kritik men pekar på flera grundläggande diskrepanser mellan vad rapporten AR6 säger om extremväder och vad politiker och media säger. Man undrar om någon enda journalist eller politiker läst rapporten eller om de bara hittar på saker rakt ut i luften?

Pielke har på senare tid grävt i de scenarier för framtida koldioxidutsläpp som klimatforskningen använder. Han finner att det sätt som de mest extrema scenarierna inte har mycket med verkligheten att göra, samtidigt som just dessa är de mest citerade och använda inom klimatforskningen.Se vidare hans OH-bilder RPJr-ICSF-CLINTELP-27Oct2021 .

Här är hans summering av sina undersökningar:

Some Closing Observations on Scenarios
•Much of climate science is based on implausible scenarios
•Thousands of studies erroneously project the future as if it were plausible
•Implausible scenario research makes up a significant portion of the research summarized in leading climate assessments
•It also is deeply embedded into policy (including but going well beyond the “social cost of carbon” –such as informing regional and local adaptation planning)
•This is a hugeproblem
•Climate science has a scientific integrity crisis –not unlike the contamination of literature by misidentified cell lines in cancer research
•What to do?
•Admit there is a problem
•Develop new scenarios
•Even better, develop a much better approach to the use of scenarios
•Focus climate policy on robust decision making

På svenska:

Några avslutande observationer om scenarier
•Mycket av klimatvetenskapen bygger på osannolika scenarier
•Tusentals studier projicerar felaktigt framtiden som om den vore rimlig
•Osannolika scenarioforskning utgör en betydande del av forskningen som sammanfattas i ledande klimatbedömningar
•Det är också djupt inbäddat i politiken (inklusive men går långt utöver den ”sociala kostnaden för kol” – som att informera regional och lokal anpassningsplanering)
•Detta är ett stort problem
•Klimatvetenskapen har en vetenskaplig integritetskris – inte olikt kontamineringen av litteratur av felidentifierade cellinjer inom cancerforskning
•Vad ska man göra?
•Erkänn att det finns ett problem
•Utveckla nya scenarier
•Ännu bättre, utveckla ett mycket bättre förhållningssätt till användningen av scenarier
• Fokusera klimatpolitiken på robust beslutsfattande

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Anna Dreber Almenberg på Handelshögskolan i Stockholm menar att forskning i upp till en tredjedel av allt publicerat är falskt. Delvis genom direkta lögner, men även genom dåligt upssata och/eller genomförda studier. Detta gäller enligt henne även studier publicerade i de mest prestigefyllda tidskrifterna (och varför skulle de inte det? när man tänker efter).

  Så, när argumentet ifrån katastrofister landar i att ”hur menar du att du har rätt och alla forskare i IPCC och de som har författat alla de studier som IPCC hänvisar till har fel” – så finns det exempel på när liknande bevisligen har hänt – nämligen att hela forskningsfält är baserade på i grunden felaktiga (men publicerade) premisser.

  Anna Dreber Almenberg framhåller självbedrägeri (eller bias) som en stor och viktig faktor till varför forskargrupper går fel i verkligheten.

  Länk: https://www.svd.se/53-synade-cancerstudier-gav-chockerande-insikt

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar!
  Bläddrade snabbt igenom OH-bilderna. Skönt att få de avslutande observationerna om scenarier, som i denna röra ändå blir något att hålla sig till.
  Parentesen i punkt fyra begriper jag inte. Vad säger den?

 3. Bim

  Tack! Bra inlägg.
  Är det inte precis detta vi vetat hela tiden?
  Ända sedan Al Gore kom med tåg från Oslo till Göteborg, efter att tilldelats Nobelpriset där och bagaget kom i limousin, har i vart fall jag förstått att hyckleriet i klimatfrågan är oändligt.

  Man kan vräka ur sig vad för lögner som helst under publikens applåder och tjäna miljarder på lögnerna.
  Det är väldigt likt en religion där sanning och logiskt tänkande är totalt eliminerat. Där har riktig vetenskap ingen plats. Rädda världen har alltid företräde i sådana sekter.
  Dumheten är en en viktig egenskap i dessa sammanhang.
  Tänk inte själv, det sköter vi åt dig är en förutsättning fö att sådant kan växa sig så starkt som klimathotet gjort.

 4. Adepten

  #2 Ann Löfving-Henriksson
  OH bilderna var en maffig läsning, borde översättas och förklaras ytterligare för ev. okunniga.
  Parentesen i punkt fyra var hittar man den?

 5. Sören G

  Det är narrativet om ökade extremväder som driver klimathotsalarmismen, det och höjda vattennivåer.
  Om man kan visa på att det inte blir värre och t.o.m. mindre med extrem-väder och att vattenhöjningen är högst beskedlig, vad finns det då var att larma om? Och om dessutom insikten att CO2 berikar får fäste.
  I dagens rapport från Glasgow hävdades det att om inte åtgärder vidtas nu så kommer kostnaderna att bli mycket högre i framtiden. Och så handlade det om öar som hotar att dränkas.

 6. Ingemar Lindberg

  En fråga:
  Har DMI slutat uppdatera isläget på Artis?FullSize_CICE_combine_thick_SM_DK_20211103.png

 7. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Adepten, den parentes jag syftade på finns i den sammanställning som Ingemar visade upp och översatte i inlägget.

 8. mattias

  #5
  På radion imorse var en intervju med en person från någon avlägsen ögruppen som inte kunde ta sig till Glasgow pga. Covid där pengar skulle diskuteras (delas ut) till behövande som drabbas av klimatförändringar. Personen var anställd av någon miljöorganisation. Klimatförändringar och därmed bidrag från rikare länder skapar alltså jobb på avlägsna öar – där turister sviker pga. pandemin.

 9. Mats Kälvemark

  Maldiverna och intilliggande öar sjunker inte. Det kan man läsa om här:
  https://klimatsans.com/2021/06/26/maldiverna-lockar-turister/
  Och här:
  https://klimatsans.com/2018/04/07/maldiverna-sjunker-inte/

  Sedan kan vi konstatera att IPCC helt har gått över till att redovisa satellitmätta data på havsnivåhöjning.
  Man mäter från 130 mils höjd, dvs 1,3 miljarder mm. Genomsnittet globalt ligger väl då på 3,5 – 4 mm/år.
  Bedöm rimligheten i mätvärden och mätnoggrannhet själva. Peglar (fasta märken på land) används sedan slutet på 1800-talet. Då ligger medelvärdet på ca 1,8 mm/år utan mätbar acceleration, dvs fram till år 2100 ca 15 cm. Men det är klart, skrämseleffekten blir mindre, så därför omhuldar alarmisterna satellitmätning.

 10. Ann L-H #2,

  Nej, det är inte lätt att hänga med i alla turer kring scenarier. Men om jag fattar Pielkes kritik rätt så innehåller scenarierna inte bara antaganden om växthusgaser utan också om socio-ekonomiska faktorer. Och att de på ett tveksamt sätt innehåller policyimplikationer som ligger utanför klimatvetenskapens område.

  Exakt hur dessa policyimplikationer ser ut, eller varför de finns med i scenarierna, är jag inte tillräckligt insatt i Pielkes forskning för att reda ut.

 11. tty

  Den bästa faktiska informationen om havsnivåhöjningar finns troligen här, pegelmätningar korrigerade för marknivåändringar via GPS:

  https://www.sonel.org/-Sea-level-trends-.html?lang=en

  Klicka på ”Absolute (geocentric)”

  Nu behöver satellitsiffran inte nödvändigtvis vara i strikt mening felaktig. Dels inrymmer den en ”GIA correction” på 0,5 mm per år som man motiverar med att havens volym (troligen) ökar av isostatiska skäl så att nivåförändringen är mindre än volymförändringen (fast nivåförändringen naturligtvis är det som är av intresse) och dessutom ingår ju den termosteriska nivåökningen som framförallt pågår långt från närmsta kust i Stilla Havet och därför också är ointressant.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  #10 Ingemar, tack för Ditt svar. ”Kolets” eller koldioxidens sociala kostnader har ju ”utretts” från flera håll. Problemet är nog att den totala livscykelanalysen är näst intill omöjlig att greppa. Från Obamaadministrationens håll skippade man för enkelhetens skull i stort sett värdet med de fossila bränslena, medan NIPCC har beräkningar som går stick i stäv mot vad de beräkningarna gav.
  Det var lite associationer till den stora skillnaden jag undrade över. Hur som helst borde detta uppmärksammas! Mycket beror nog på hur man ser på ”industrialismen”.

 13. tty

  #9

  Nu är ju korallöar ovanligt säkra platser när det gäller havsnivåförändringar eftersom korallerna följer förändringarna. Stiger havsnivån växer korallerna uppåt, sjunker havsnivån dör de torrlagda korallerna, och vittrar så småningom bort (fast det tar lång tid, jag har på flera ställen sett lätt igenkännbara korallrev från tidigare mellanistider uppe på land).

  I själva verket är det ju just så som atoller uppstår, något som redan Charles Darwin insåg:

  https://tahitileblog.fr/wp-content/uploads/2017/05/formation-atoll.jpg

 14. tty

  #9,13

  Men Maldiverna lever farligt på ett annat sätt. Titta på den här bilden:

  https://www.reelluxe.com/wp-content/uploads/2020/10/053-Six-Senses-Laamu-Luxury-Resort-Laamu-Atoll-Maldives-Resort-Aerial.jpg

  Har man inte ett extremt bra avloppsreningssystem (inklusive gråvatten) och ett utlopp beläget långt ut från kusten (vilket jag tvivlar på) kommer man nästan säkert snart att ta kål på korallerna. Koraller kräver rent, näringsfattigt vatten för att leva. Här kommer troligen påväxtalger och cyanobakterier att ta över.

 15. mattias

  #14
  Tänk om alla anställda på diverse miljöorganisationer på atollöar kunde ägna sig åt verkliga miljöproblem som går att göra nåt åt istället för påhittade.

 16. Ulf

  Som jag tidigare skrivit här några ggr så tycker jag alla bör läsa Pielke Jr,s kommentarer om IPCC 6. Indelade i part1, part 2 och part 3.
  De finns på hans blogg men också lätta att googla upp. Part 2 handlar om extremväder, vilket är hans specialité.
  I USA har man hunnit längre, där går det numera att diskutera klimathotet seriöst.
  Det som är bra med Pielke, är att hans sammanfattningar är bra även för sådana som jag, vars naturvetenskapliga studier ligger långt bak i tiden.
  Jag tycker nu jag har ett riktigt bra grepp om vad som faktiskt stod i IPCC rapporten. Till skillnad mot nästan alla klimatjournalister och 99 procent av Sveriges befolkning.

 17. Ulf

  Svar 1 Foliehatt,

  Synd att jag inte kan läsa Svd artikeln.
  När jag själv fick potentiellt dödlig cancer för ett antal år sedan började jag läsa rätt mycket om cancer.
  Det var en hårresande upplevelse. Framförallt för alla slutsatser som drogs i olika pressreleaser och forskarintervjuer. Dessa hade sällan täckning i rapporten. Ovanpå det fel i själva rapporterna.
  En annan obehaglig överraskning var att många cancerorganisationer finansierade svensk forskning om saker som redan var utredda i amerikanska undersökningar sedan 30 år tillbaka. Fullständigt absurt, så nej dit går inte mina pengar. Jag gör egna satsningar.
  Dock hittade jag också två guldgruvor, allt publicerat under Johns Hopkins var utmärkt och jag hade mycket nytta av detta. Även den amerikanska myndigheten som samlar på sig forskningsrapport var mycket bra (glömt namnet). Upptäckte inga rapporter där som var uppåt vägarna. Kanske bättre kontroll i USA inom medicin?

 18. Lennart Svanberg

  Läser Radical Uncertainty https://www.bokus.com/bok/9781408712603/radical-uncertainty/ som avhandlar hur svårt det är att sia om något.

  Boken är en uppgörelse med ekonomer som varit så tvärsäkra om att vi människor är rationella varelser när vi fattar ekonomiska beslut.

  Det känns som att miljöfrågan fångats i den fälla som ekonomismen verkar ha kommit ur – den om att evigt kunna förutspå konjunkturen. Vi talar sällan om konjunktursvängningar utan accepterar att dessa finns.

  Vädret fortsätter att överraska som det alltid gjort och människans behov av att bemästra det obemästbara känns evig.

  Vi måste fortsätta att kämpa mot dumheterna så att inte extremisterna ska få sin vilja igenom https://www.gp.se/ledare/nu-vill-v%C3%A4nstern-ta-ifr%C3%A5n-dig-s%C3%B6ndagsutflykten-1.58539353 .

 19. Håkan Bergman

  Ulf #17
  Med ett bibliotekskort kan du läsa bl.a. SvD via nåt som kallas pressreader, tror alla bibliotek har den tjänsten. Vill minnas där finns runt 8000 tidskrifter av alla slag, naturligtvis en hel del skräp också, men dagstidningar från många länder är inte fy skam.

 20. tty

  #17

  ”Kanske bättre kontroll i USA inom medicin?”

  Tyvärr inte. Det har varit mycket diskussion om den s k ”reproducability crisis” även inom medicinsk forskning. I storleksordning 50 % av forskningsresultaten har visat sig inte gå att reproducera.

  Wikipedia har en bra artikel om fenomenet (fast klimatforskning givetvis inte nämns):

  https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis

 21. Ulf

  Svar 20 tty

  Här hittade jag dock rätt bra information https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

  Annat var det i Sverige där någon svensk forskare kollade på E vitaminers inverkan på prostatacancer typ 2010. Det gjordes för typ 40 år sedan i USA. Bidrag ifrån någon cancerorganisation.

 22. Rolf Mellberg

  #6 Ingemar

  Vad gäller isvolymen som jag anser ett bättre mått än isytan så finns det en färsk graf:
  gå hit:
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-tykkelse-og-volumen/
  vänte lite så hittar du:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20211108.png

  Det ser sämre ut med ytans omfattnig, senast är från 30 okotber!?!?!

  Men den fil du angav, var hittar man den?

  Men isytan syns bäst här:
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Senaste data är från två dar sen.

 23. Ivar Andersson

  #14 tty
  Det är skillnad på miljöproblem och problem som klimatet kan orsaka men den klimathotsreligiösa sekten förstår inte skillnaden. Tänker också på Erika Bjerströms usla beskrivning av Londons problem med vattennivån. Hon tror att havet stiger men att landet sjunker går inte in i hennes huvud.

 24. tty

  #22

  Problemet med isvolymer är att det är modellerade siffror, inte mätta som ytan.

  Den enda mätta serien isvolymer är från Cryosat, men de har av någon anledning inte kommit igång för säsongen än (det går inte att mäta sommartid).

 25. tty

  Den som är intresserad av hur allvarligt eliten tar på ”klimatnödläget” kan ju med fördel ta en titt på Obamas nyligen inköpta 100-miljoners herrgård på Martha’s Vineyard:

  https://www.google.se/maps/@41.3607957,-70.5464315,348m/data=!3m1!1e3

  80 meter från stranden på en ö som är platt som ett golv, dessutom vid en kust som faktiskt drabbas av orkaner, om också med långa mellanrum.

  Men Martha’s Vineyard är en sorts amerikansk kombination av Båstad och Djursholm, är man ”någon” bara måste man ha ett hus där.

 26. Staffan Lindström

  25 tty
  Sökte på Martha’s Vineyard flooding … det går bra med en ”no-re-aster” som en dokumentär på TV3 runt 2000 försvenskade ”noreaster” till… Tyvärr nog inte inspelat på VHS…

  Barack Obama… Oh…the arrogance….

 27. Enough

  # 25 tty

  Gjorde inte Al Gore något liknande, eller kommer jag ihåg fel? Oavsett, privata jetplan och havsnära bostäder utmärker antagligen ganska många med hav av pengar att spendera………

  ”Gör som jag säger, inte som jag gör” biter ju inte ens på små barn 😉

 28. Rossmore

  Måste bara märka ord här:

  ”Thousands of studies erroneously project the future as if it were plausible”

  ”Tusentals studier projicerar felaktigt framtiden som om den vore rimlig”

  Hmmm… klura på den! Att framtiden skulle vara orimlig är väl ändå inte inte rimligt?

  Det Dr Pielke avser är att studier baserade på det orimliga scenariot RCP8.5 inte är rimliga framtidsscenarier. De är tvärtom typ uppåt väggarna galna (och därmed är även ca 100 % av det som går att läsa i DN eller ses på SVT galet eftersom den rapporteringen också grundas på samma ”erroneously”).

 29. tty

  #27

  ”Gjorde inte Al Gore något liknande, eller kommer jag ihåg fel?”

  Du minns rätt, men hans lilla ”badhytt” ligger i Los Angeles och kostade bara 90 miljoner:

  https://i.ytimg.com/vi/s2CNHMw1ZZo/hqdefault.jpg

 30. Anders

  Visst måste det vara rätt skönt att som klimathotstroende soldat kunna slå ifrån sig denna typ av befogad tung vetenskaplig kritik genom att hänvisa till det topprustade blytunga hangarfartyget ”Consensus”? Därifrån kan man sedan kriga vidare med hjälp av ett gäng stridsflygplan benämnda COP I-XXVI… Frågan är väl bara – vad är målet med striden? Ett vältempererat förindustriellt himmelrike? Hujedamej!

 31. OT I förmiddags kunde man läsa på text-tv att det blir ett ohållbart OS i Peking. Man blir tvungen att förlita sig på konstsnö. Jag undrar hur man ser på klimatmötet i Glasgow. Är det hållbart eller ohållbart. Antar att mötet genererar mycket extra koldioxidutsläpp. Det kan väl inte vara hållbart.

 32. tty

  #31

  ”Man blir tvungen att förlita sig på konstsnö.”

  Tveksamt. Just nu är det exceptionellt mycket snö i Kina:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2021&ui_day=312&ui_set=0

 33. Lena Krantz

  Jag har mailat idag om att Polarportal inte har uppdaterat havsisläget. Hittills har de bara rättat volymen så får se när de får till utbredningen.

 34. Lars-Eric Bjerke

  #11 tty,
  ”…….dessutom ingår ju den termosteriska nivåökningen som framförallt pågår långt från närmsta kust i Stilla Havet och därför också är ointressant.”

  Jag ställde en fråga till SMHI angående en termosterisk effekt som medför att havsytan vid uppvärmning stiger mindre vid kuster med bred kontinentalsockel än den gör ute på oceanerna. Efter många följdfrågor fick jag svaret att det inte finns någon sådan effekt.

  Anette på oceanografi svarade att tryckgradienten i vattnet utjämnar ovanstående termosteriska effekt, vilket jag inte förstår.

  https://kundo.se/org/smhi/d/havsniva-brli/?subscription=q92g6yt11tttycp0h2bpq40p2wubbxb0#c3995258

 35. Apropå extremväder så är miljöpartisterna väder och klimatextremister. Det är lättare att skydda sig mot extremväder ( vad det nu är för nåt) än mot miljöpartisternas extremt folkfientliga politik.

 36. Rolf Mellberg

  Nej du Daniel, där har du fel. Det finns garanterat inga möjligheter att slippa från det extremt tråkiga vädret här under hösten i östergötland. Det är lönlöst att kräva mer ”Climate justice”, som t ex ett spanskt eller grekiskt höstväder.

 37. tty

  #34

  ”Anette på oceanografi svarade att tryckgradienten i vattnet utjämnar ovanstående termosteriska effekt, vilket jag inte förstår.”

  Det bevisar bara att SMHI inte är så bra på det här vilket jag själv kunnat konstatera tidigare, jag frågade en gång om de tar hänsyn till egengravitionseffekter av smältande glaciärer och fick också ett rent goddag-yxskaft-svar.

  I själva verket är det just det faktum att för en ocean i jämvikt måste trycket överallt vara detsamma på en given höjd relativt geoiden som gör att den termosteriska effekten blir nära noll i t ex Östersjön. Detta är alla som verkligen sysslar med ämnet ense om. Se t ex:

  https://marine.copernicus.eu/access-data/ocean-monitoring-indicators/global-trend-map-thermosteric-sea-level

  Jag har tidigare försökt att förklara effekten med ett tankeexperiment:

  Tänk dig att du sänker ned ett rör i havet ända ned till botten och tätar mot bottnen. Värm upp vattnet i röret. Vattnet expanderar och nivån i röret blir högre än omgivningen. Öppna ett hål uppe vid den omgivande vattenytan. Nivån sjunker till samma som omgivningen. Stäng hålet och öppna i stället ett hål nere vid bottnen. Eftersom en del vatten runnit ut är nu trycket i röret lägre än i omgivningen på samma nivå och vatten kommer att rinna in och åter höja vattenytan.

  I verkligheten finns ju inget rör, men trycket måste fortfarande vara lika stort överallt på en och samma geocentriska nivå (egentligen på alla punkter med lika starkt gravitationsfält). Områden med varmare vatten med lägre täthet kommer därför att bilda ”bulor”. Detta syns f ö lätt på satellitmätningar av nivåförändringar, här är den officiella ”partilinjen” (University of Colorado):

  https://sealevel.colorado.edu/trend-map

  Det enda som kan förklara ”flammigheten” är just variationer i den termosteriska höjningen (och i princip också förändringar av salthalten som också påverkar vattnets täthet). Visserligen ger även smältvatten från glaciärer olika resultat på olika platser, men den geografiska effekten varierar mycket långsammare och över större distanser. Sedan kan naturligtvis även vind och barometerstånd spela in, men de borde vara utjämnade över en 30-årsperiod

 38. Lars-Eric Bjerke

  #37 tty

  Stort tack för ditt svar. Jag förstår inte riktigt liknelsen med röret. Röret påverkar ju tryckgradienten och det är ju just den, som enligt Anette, motverkar den termosteriska effekten. Däremot håller jag förstås med om att trycket är lika stort på alla punkter med lika stort gravitationsfält (om man också räknar centrifugalkraften som gravitation).

  Jag tänker mig, att för små cylindriska volymer mellan botten och vattenytan som värms, kommer tryckgradienten vid ytan att utjämna nivåskillnaden precis som Anette skriver. Däremot vid stora avstånd som utifrån oceanerna till kontinentalsocklarna får man ingen eller obetydlig tryckgradient vid ytan och gravitationen bestämmer nivån.

  På kartan från Copernicus kan man se att nivåhöjningen

 39. Lars Cornell

  #37 tty
  Den bilden ställer jag upp på. Men den måste kompletteras med vetskapen om att situationen inte är statisk som i ett laboratorium eller en fryst tankemodell.

  Vi har en dynamisk modell där coriolis hindrar flöden att rinna ”rakt ut” från puckelns mitt och i stället omvandlas till rotationer.

  De storskaliga hög och lågtrycken i atmosfären visar hur tryckskillnader (pucklar) kan uppstå och bevaras under lång tid på grund av coriolis.