Ny kritik av Michael Mann för osaklighet om klimatmodellerna

Steve McIntyre har i ett nytt blogginlägg kritiserat Michael Mann för hur han presenterar klimatmodellernas förmåga att göra prognoser i sina böcker och föredrag. Jag har tidigare framför liknande kritik. Men Michael Manns sätt att svara på kritiken är uppseendeväckande.
I blogginlägget Några funderingar om Michael Manns nya bok har jag under rubriken Michael Mann och klimatmodellerna kritiserat vad Mann skriver om klimatmodeller i boken ”The Hockey Stick and the Climate Wars”. Jag skriver där att i kapitel 2 finns det ett avsnitt som heter Climate Change in Five Easy Steps. De fem stegen är argument för människans starka och riskfyllda effekt på klimatet.

Steg nummer 4 och 5 bygger helt på klimatmodeller och därför kommer frågan upp om klimatmodellerna kan prediktera, förutsäga, klimatet. Mann skriver:

Det finns alltid verkliga processer som inte kan fångas, till exempel i fallet med en numerisk klimatmodell, enskilda moln eller småskaliga luftströmmar som virvelvindar som helt enkelt för är små för modellen att lösa. Nyckelfrågan är om modellerna visat sig vara användbara? Kan de göra lyckade förutsägelser?

Klimatmodellerna hade genomgått provet med flaggan i topp vid mitten av 1990-talet. James Hansen, hade i slutet av 1980-talet förutspått fortsatt uppvärmning som skulle observeras i mitten av 1990-talet.

(Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 15). Perseus Books Group. Kindle Edition.)

Mann menar alltså att James Hansens beräkningar från 1988 visar att klimatmodellerna med flaggan i topp har visat sig kunna prediktera, göra prognoser om, ett framtida klimat. Mann illustrerar vad han skriver med följande figur:

Figur 1

Mann ger följande beskrivning av figuren:

En jämförelse av tre olika simuleringar av den globala uppvärmningen till 2020 av James Hansen 1988. Kurvan som består av väderstationsobservationer (tillgängliga till 2005 i denna analys) matchar noga kurvan i mitten scenariot (B)-den som är baserad på förloppet för ett utsläppsscenario som närmast motsvarar de faktiska utsläppen av växthusgaser över de föregående 20 åren. De övre och nedre kurvorna motsvarar scenarier A och C, som förutsätter högre respektive lägre utsläpp.

(Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 16). Perseus Books Group. Kindle Edition.)

Min kritik är att Mann bortser från de observationer som tillkommit efter år 2005. Mann bygger på en figur som publicerades av James Hansen med flera år 2006. Se det övre diagrammet i figur 2 nedan. Manns diagram överensstämmer med detta men han har bara behållit de observationer som bäst stämmer med simuleringarna, de för landstationer (simuleringarna är för land och hav och motsvarande observationer för land och hav stämmer sämre med simuleringarna).

Figur 2

I det nedre diagrammet i figur 2 har nya observationer för land och hav till och med 2011 ritats in. Med hänsyn till dessa observationer är Manns påstående att observationerna noga matchar simuleringarna inte korrekt. Jag påpekade i mitt blogginlägg att boken är utgiven år 2012 och att Mann då inte ens nämner de nya avvikande observationerna sedan 2005 är minst sagt märkligt.

Steve McIntyre har nu framfört nästan precis samma kritik som min enligt ovan. Men McIntyres kritik utgår ifrån vad Michael Mann har sagt i olika föredrag nyligen, framförallt ett föredrag vid AGUs (American Geophysical Union’s) möte i december 2012 (se McIntyres blogginlägg) och ett TED-föredrag. Saken har också tagits upp på WUWT.

Detta har föranlett Michael Mann att gå i svaromål på sin Facebooksida (se även länk i McIntyres blogginlägg). Men Manns sätt att bemöta kritiken är minst sagt märkligt. Så här skriver han bland annat:

Medan de professionella klimatförändringsförnekarna blir alltmer irrelevanta och desperata, så gäller detta också deras förvillelser och deras försök att smutskasta. Dessa är oftast bara brus i bakgrunden i dessa dagar, då media alltmer tycks lägga märke till den intellektuella bankrutt som de industrifinansierade klimatförändringsförnekande ansträngningnarna och deras budbärare har gjort. Ibland kommer jag dock att avslöja de mest flagranta fallen av smutskastning och lögner, både för att ställa fakta tillrätta, och för att beväpna läsaren med nödvändig information för att kunna bedöma trovärdigheten hos de olika aktörerna i klimatförändringsförnekarkampanjen.

Det *andra* av dagens exempel är en avskyvärd samling av insinuationer och lögner som nyligen framförts av två av de vanligen misstänkta, Stephen McIntyre (http://www.desmogblog.com/steve-mcintyre) och Anthony Watts (http:// www.desmogblog.com / Anthony-watt), som båda har en framträdande plats i min bok ”The Hockey Stick and the Climate Wars” (www.amazon.com/The-Hockey-Stick-Climate-Wars/dp/023115254X/ ) för den som letar efter mer bakgrundsmaterial.

Att man som Mann blir irriterad när man får kritik kan jag förstå, speciellt som McIntyre har en ovanlig förmåga att hitta vinklingar som är mindre smickrande för den som han kritiserar. Redan titeln på McIntyres blogginlägg, Mike’s AGU Trick, lär genast sätta fart på vederbörandes adrenalinutsöndring. Men att kritiken av vad Mann har uttryckt om klimatmodellerna och Hansens simuleringar kan betecknas som ”en avskyvärd samling av insinuationer och lögner” verkar minst sagt överdrivet, i mina ögon i varje fall.

Från ett tidigare blogginlägg Klimatmodellernas brister enligt klimatmodellerarna själva kommer följande citat från en vetenskaplig rapport skriven av ett antal framstående klimatmodellerare:

Klimatprognoser är fortfarande till stor del på forskningsstadiet. Till skillnad från väderprognoser, finns det fortfarande bara begränsade möjligheter att utvärdera prognoser mot observerade förändringar, och det finns få tecken så långt att ökad upplösning och komplexitet i klimatmodellerna hjälper för att minska osäkerheterna i klimatprognoser. Följaktligen, och som framgår av den imponerande robustheten i Charneyrapportens slutsatser, kommer inom överskådlig framtid trovärdigheten hos modellernas prognoser och vår förmåga att förutse framtida klimatförändringar att främst bero på vår förmåga att förbättra grundläggande fysikalisk förståelse om hur klimatsystemet fungerar.

Detta ger en helt annan bild än Michael Manns påstående att klimatmodellerna har bestått provet att göra klimatprognoser med flaggan i topp utan att ens nämna de senaste knappt tio årens anmärkningsvärda skillnader mellan Hansens simuleringar och observationerna.

Är Mann verkligen så pass dåligt insatt i de avancerade klimatmodellerna som det han säger skulle kunna tyda på? Som klimatforskare borde väl Mann, även om han själv inte är specialist på klimatmodellering, ändå ha satt sig in i vad dessa viktiga verktyg inom klimatforskningen har för möjligheter och begränsningar. Kanske finns förklaringen i följande citat från samma text på Facebook av Mann:

Och ja, jag godkände korrekturet till boken etc. så jag tar fullt ansvar för alla val [bokförlaget] gjort att förenkla detta och alla andra bilder i boken. Det finns alltid en känslig avvägning som vi som kommunikatörer av vetenskap måste göra mellan att behålla den relevanta detaljnivån för att vara trogna vetenskapen, men att samtidigt förenkla vad som visas till sådan grad att en lekmannapublik får rätt budskap att ta med sig hem.

Mann talar här om samma diagram men i den bok av honom där diagrammet publicerades först. Men vad han säger är lika tillämpligt på hans senaste bok ”The Hockey Stick and the Climate Wars” .

Här kan man först fundera över vad frasen ”rätt budskap att ta med sig hem” faktiskt betyder. Rätt budskap kan ju betyda att det trots förenklingen ger en rimligt objektiv bild av fakta, men det kan också betyda att det är fråga om att det ger det som Mann själv anser är rätt åsikt om hur klimatpolitiken bör bedrivas, dvs. att lekmannapubliken bör övertygas om vad som är rätt klimatpolitik. I det senare fallet blir det enligt min mening en fråga om att kringgå den demokratiska beslutsprocessen.

Som jag tolkar vad Mann säger menar han att en lekmannapublik inte kan förväntas förstå budskapet att klimatmodellerna är viktiga verktyg inom klimatforskningen men att dagens klimatmodeller inte kan ge långtidsprognoser för klimatet (och förmodligen inte kommer att kunna göra detta inom de närmaste femtio åren enligt min gissning). Därför säger han i stället att klimatmodellerna bestod provet att göra prognoser med flaggan i topp, för detta är den nivå lekmannapubliken kan tänkas förstå enligt honom.

Om detta är en riktig tolkning så tror jag Mann underskattar lekmannapubliken. Det går helt enkelt inte att mörka uppvärmningspauser, divergensen mellan Hansens simuleringar och observationer, att extremväder inte går att koppla till koldioxidutsläppen som också är en aktuell överdrift av klimathotet, med mera, ens för en lekmannapublik. Sanningen kommer fram ändå hur mycket adrenalin Mann än spenderar på att utmåla sina kritiker som dåliga människor (i detta fall talar han ju dessutom i egen sak eftersom kritiken riktar sig mot hans eget agerande).

Verkar det inte som att Michael Mann gör både det demokratiska samhället och klimatvetenskapen en stor otjänst med sitt sätt att agera? Det tycker nog jag själv i alla fall, men döm själva.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Bra Björn, och viktigt att påpeka denna Manns svårighet att skilja mellan politik och vetenskap. Gårdagens inslag i aktuellt med den nya studien i Science var en ren och skär katastrof. Illustrerade med en rad forskare arbetande i fält medan man hänvisar till en sammanställning av tidigare forskare. Dessutom har man valt att presentera en graf som tar bort variationer mindre än 2000 år vilket på ett bekvämt sätt skapar en ny hockeklubba av ”förväntade” ökningar i framtiden, för mig framstår den nya artikeln som ett rent beställningasarbete år Mann, som skall upprättas i studien
  Bra Björn dagens tråd är viktig och kritik måste riktas (som vanligt) mort SVY aktuellt. Själv åker jag till Budapest alldeles strax, men håll gryrtan kokande

 2. Slabadang

  Sant och noggrant Pehr !
  Du är så där artig så jag ska inte klappa till med vad jag tänker om Mann. Men jag tror inte man ska lägga ned tid på att bedöma hans arbeten han är totalt ointressant för klimatvetenskapen. Däremot tror jag han är säkert en intressant studie för psykoterapeuter.

 3. HenrikM

  Om det inte har gått upp tidigare för folk att Mann är en ljugande klimatvetenskapare, så nu blir det i alla fall uppenbart. Han gör sig själv en otjänst. Men vad ska han göra när hans ”favorithypotes” fallerarar.. stackarn!

 4. Slabadang

  Ot Skiiiiit kul!! ?
  Män klarar högskoleprovet bättre än kvinnor?
  http://www.dn.se/nyheter/svarare-for-kvinnor-att-bli-antagna-till-lakarlinjen
  Förklaringen är följande:
  ”Hon konstaterar att forskningen visar att högskoleprovet gynnar svenska män ur socialgrupp 1. De gör provet i högre grad än kvinnor och gör det ofta flera gånger. Då lär de sig provets upplägg vilket ger utdelning i högre poäng, och fungerar som en genväg in på högskolan.”
  Orsak verkan? Det haltar nånstans här!! 🙂 🙂

 5. Ann L-H

  Ännu en härlig TCS-morgon som ”beväpnar oss med nödvändig information”, tusen tack Pehr Bj.
  Just nu läser jag om Singers&Averys roande ”Unstoppable Global Warming every 1.500 years” från jan. 2007. Han dedicerar boken till de tusentals forskare, som från alla jordens hörn har samlat och dokumenterat bevis för den ca 1.500-åriga klimatcykeln, den enligt Singer väsentliga  förklaringen till vår nuvarande uppvärmning. Dessa forskare har arbetat under hårda villkor, utan någon uppmärksamhet från pressen men under fientlighet  från deras kollegor i ”the Climate Modeling Community”. 
  Boken gjorde mig påmind om att Mann minsann inte är ensam om kontroverser kring trädringsanalyser i ”klimatologins tjänst”. E. Cook från Columbia Universitetet publicerade 1991 en undersökning från Tasmanien. Studien kunde inte finna någon ”lilla istid” i området. Vid närmare betraktande var även denna analys en vetenskaplig skandal. Trots detta valdes den ut att lanseras i TAR 2001 samtidigt med Mannkurvan.  Den sk Cookskandalen.
  Många påpekar att klimatforskningen har gått fram sedan 2007, men för en lekman är det svårt att finna något i denna bok som inte står sig 2013. Dessutom genomsyras den av en underbar, stillsam humor.        
   

 6. Ann L-H

  Slabadang – Mona Sahlin uttryckte någon gång att det var fel att vid tillsättning av tjänser välja ut efter kompetens, det vore bättre om man tog hänsyn till sådant som kvinnor är bra på…

 7. Lasse

  Temperaturen följer scenario C.
  Utmärkt-alla åtgärder har haft effekt! Alarmen har fått temperaturen att vika av och följa prognosens bästa utveckling.  Då bör väl alla vara nöjda?

 8. inge

  Mann kanske har  mäktiga vänner men någonstans måste väl gränsen gå 

 9. Håkan R

  => Slabadang #4
   
  Jag reagerade på samma DN artikel. Att män lyckas bättre än kvinnor på högskoleprovet relaterat till sitt gymnasiebetyg skulle jag snarast tolka som att män av någon anledning  betygsmässigt missgynnas på gymnasiet.   

 10. LBt

  Lars J #1,
  visst ger denna presentation intrycket av en förestående katastrof. Vi borde kanske vara en smula återhållsamma till dess vi vet bättre. Vad menar du för övrigt med
  ”Dessutom har man valt att presentera en graf som tar bort variantioner mindre än 2000 år…”,
  är det något du själv tror på, en medveten vinkling eller ett misstag?
   
  och hockeyklubba, nej det funkar inte längre de har en helt annan vinkling.
   

 11. Lasse

  10 LBt-där har du en poäng! Vi bör vara lite mer frågande tills vi vet bättre! Vi kan inte blunda för en utveckling som följer vårt bästa scenario och samtidigt hävda att vi står inför en katastrof!

 12. Peter Stilbs

  LBt #10 – jag skummade artikeln – det är bara ett omtugg av Mann’s Hockeyklubba – med ett påskarvat ”scenario”
  Och detta ska vara vetenskap ?

 13. Christer Löfström

  På internationella kvinnodagen får jag lust att skriva en kommentar, speciellt för Slabadang och Ann L-H.
   
  Hon var ny i lab-korridoren. Jag frågade ”min” professor vem hon var.
  Det är den nya professorn. (Fysik)
  Aha, en Tham-professor.
  Nej nej, stort leeende, en riktig professorstjänst. Hon var klart nummer 1. Det kom ingen på andra och ingen på tredje plats. Hon var totalt överlägsen.
   
  En ung kvinna, med högsta betyg i alla ämnen i skolan, och på gymnasiet, berättade om en manlig lärare i kirurgi på KI.
  ”Kirugi är för dom som pissar stående”
   
  Det är lätt att ta poäng på ”Feminism” som jag inte vet vad det är, men i många sammanhang har kvinnor det betydligt sämre än män.
   
  Det överdrivna fokuset på ”klimathotet” drabbar t.ex. hårdast fattiga kvinnor som lagar mat inomhus, över öppen eld.

 14. Peter

  Var  hittar jag artikeln? Snabbkollade på Scencie men hittade den inte.

   

   

 15. Ann L-H

  Ang. män och kvinnor, betyg, högskoleprov mm så är min erfarenhet den att killar i högre utsträckning än tjejer ”leker” bort sina tidiga gymnasieår och det slår självklart mot gy.betyget. Högskoleprovet kommer senare och tas då på större allvar. Sedan kan man väl inte komma ifrån att det ligger en och annan gen bakom olika ”intresse för” grovt uttryckt språk och  naturvetenskap i snitt.  

 16. John Silver

  Lena # 14
  Du kan läsa Steven Goddards sågning:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/03/08/new-data-tampering-record-disappearing-the-ice-age/

 17. Peter

  Glöm det, ser att jag fått den på mail!

  😀

   

 18. Jonas

  Ni ligger lite efter. Tidsserien är nu på 11 000 år och bekräftar Manns resultat:
  http://www.sciencemag.org/content/339/6124/1198.abstract 

 19. Håkan R

  => Ann L-H   #15
  OT.
  ”Ang. män och kvinnor, betyg, högskoleprov mm så är min erfarenhet den att killar i högre utsträckning än tjejer ”leker” bort sina tidiga gymnasieår”
  En alternativ beskrivning är att skolans undervisningen i många avseenden är för rigid och inte anpassad till pojkar och flickors olika utvecklingskurvor.
  Högskoleprovets blandning mellan naturvetenskap, matematik, språk och ordförståelse kan knappast anses missgynna någon annan grupp än möjligen de med invandrarbakgrund.
  Att pojkar får ett bättre relativt resultat på högskoleprovet än flickor torde indikera att antingen är pojkars faktiska kunskaper bättre än vad gymnasiebetyget antyder alternativt finns en diskrepans mellan vad de olika systemen faktiskt mäter.
  Att som i DN:s artikel ryggmärgsmässigt tolka detta som att flickorna missgynnas kan förhoppningsvis ses som en överreaktion på internationella kvinnodagen.

 20. Slabadang

  Christer L!
  Min dröm är att vi helt slutar prata om Kvinnor män och tillåter att det finns inget rätt eller fel sätt att vara kvinna eller man på utan det finns i Sverige 9 miljoner OLIKA sätt att vara som man är med ansvar för sin egen person och behandlas därefter. Dessa För…..b kollektiv som skall styras av statliga eller ideologiska normer/målsättningar är totalt sjukt!! Att folk mår bra och gör som de trivs bäst och tryggast med är vad som är viktigt och att vi respekterar varandra. vad är problemet med att vi är olika? Jag fattar liksom inte problematiseringen. Det är du som ska tala om för mig hur du vill behandlad och tvärtom vi måste göra oss av med alla självutnämnda relationspoliser som skall försöka bestämma över hur sven skall behandla Lisa och tvärtom.

 21. Peter Stilbs

  Jonas #18 – det är Du som är efter. Den har redan behandlats här i gårdagens tråd om SvD:s panikångest.

 22. Björn

  Jag tror att inflytandet av sådana som Michael Mann kommer att snart förändras. Det finns så mycket spännande forskning kring den mer komplicerade fysik som omgärdar oss, att vi kommer säkerligen att inom en snar framtid se genombrott som förändrar synen på bland annat den CO2-fossilierade klimatforskningen. Vem vill bli befläckad med denna dogamtism som för närvarande råder? Ingen kan stoppa den framvällande vågen av nya forskare som hellre tar strid än att vara lojala mot gårdagens jasägare.
   

 23. Helge

  Vad jag inte förstår är hur AGW sidan fortsätter att hålla personer typ Mann och hokeyklubban bakom ryggen, det sänker ju den allmän trovärdigheten för hela AGW bygget. Har någon inte på fötterna, har någon uppenbarligen betett sig mindre lämpligt, så är minimum att åtminstone handlingarna granskas och klandras om det är befogat. I Manns fall och hokeyklubban så är det befogat.
   
  OT
  Precis som den ensidiga och enögda klimatfokusen skadar annan forskning och annan politik, detta genom mindre resurstilldelning och mindre uppmärksamhet, tror jag även överdrifterna runt könsskillnader gör mer skada än nytta.
   
  Inser inte varför det skulle vara av universell prio1-vikt att könsfördelningen i alla lägen ska vara fifty-fifty, förstår inte ens varför den ska vara det. Duglighet för uppdraget ska vara avgörande. Lika lite som andra olikheter ska ha prioritet inom en grupp, dvs om det inte har betydelse för verksamheten, typ ålder, hudfärg, sexuell läggning, olika former av handikapp  intelligens, dvs om det inte tillför något specifikt för en lyckad verksamhet. Ibland har det nämligen en klar orsak. Har själv rekryterat personal där personliga egenskaper som kompletterar gruppen fällt avgörandet, dvs när kompetenskravet för olika individer varit uppfylld i övrigt.  
   
  Blir det mer demokratiskt eller mindre om alla partier har varannan herrarnas på alla listor? För mig begränsar det snarare demokratin, för jag kanske inte vill rösta på Albert före Lisa?
   
  Kan höra personalavdelningen resonera vid en tjänstetillsättning
  ”Nja vi har för många heterosexuella kvinnor med IQ 140, så det får bli en man  med IQ 110, bisexuell och gärna från Japan, det vore sen bra om han har lite erfarenheter av likande arbete också. Det skulle se bra ut vid årsredovisningen, men nu har ju bara Evert sökt…”. Det hela blir ju snabbt absurt. 

 24. Helge

  Björn #22
  Vi får hoppas det, trender och ytterligheter brukar ju alltid förr eller senare brytas. I det här fallet skulle det vara både nyttigt och efterlängtat med en mer balanserad syn på verkligheten. En återgång till en mer stringent hantering av det som kallas vetenskap, och där politik får liten betydelse för anslagstilldelning och renommé.

 25. Slabadang

  Å vad det måste svida!
  Globalt är 13 av 17 nominerade bästa bloggar för vetenskap och teknik skeptiska !!
  Tretton av sjutton och WUWT får väl inte ens tävla efter sin ”Lifetime award”?
  http://notrickszone.com/2013/03/03/intensifying-climate-skepticism-13-of-17-blogs-nominated-for-best-science-technology-blog-are-skeptic/
  PS Äter kåldolmar till lunch idag och det var säkert tio år för länge sedan..mums! Husmanskost är underskattat!
   

 26. Ann L-H

  Slabadang #20  – Jag brukar inte opponera mot Dig men det var faktiskt det Du själv skrev i #4 som satte igång snacket om män och kvinnor som grupp.

 27. Peter Stilbs

  Helge #23  – avsaknad av fredagsroligt kanske Du kan kolla in denna klassiker om jämställdhet vid anställningsförfaranden …

  http://www.youtube.com/watch?v=SsdCGV0cY0s

 28. Hansen 81 följs väl väldigt bra, och 88 något sämre främst eftersom Hansen räknade med en högre temperaturkänslighet än vad vi verkar ha just nu. Om man räknar ner hans prediktion med t.ex. 2.5/3.4 så stämmer det ju mycket bra. Om man till det lägger att temperaturens korttidssvängningar är omöjliga (?) att förutse så måste man säga att Hansens båda prediktioner är imponerande. Temperaturkänsligheten är ju osäker, och ingen påstår något annat.
  Vad gäller Mann så har jag inte tittat på detaljerna angående detta i hans bok, men visst hade det ju varit bättre om han tagit med alla temperaturvärden till dags dato och försökt att pedagogiskt förklara att de absolut inte på något sätt står i strid med det Hansen påstod 81 och 88.

 29. ”en högre temperaturkänslighet än vad vi verkar ha just nu
   
  Man undrar vad det skulle kunna tänkas betyda?

 30. Jonas

  Peter #21
  Aha… i kommentarsfälten till en artikel om SvD. Så logiskt. Men frågan utreds inget vidare utan handlar lika mycket om personangrepp, så vitt jag kan se:
  ”Tid ~ 21:27.
  Prof.(?) Shaun Marcott??? Fotot ger intryck av en <15-årig skogsmullare…
  Å Ulrikan…. jösses djefvlar, asså – snacka om att ha teflonebeläggning i mottagningscentrum…”
  Istället för att hänga upp sig på HUR Mann bemött kritik (på en numera mindre aktuell tidsserie) som dagens huvudrubrik kanske TCS-redaktören borde inriktat sig på den nu omtalade artikeln. Om ni vill visa att ni hänger med alltså.
  Redaktören tycks som synes ovan iaf inte vara överdrivet sysselsatt med att granska kommentarer, för att hålla den akademiska nivå ni säkert åstundar (om än ej uppnår).

 31. Slabadang

  Stig Moberg!
  Man kan väl säga att Hansens profetior stämde så länge det blev varmare.. sen sket det sig!
   

 32. LBt

  Lasse #11,
  menar du att de senaste 5-10 åren ger något som är tillförlitligare att luta sig mot än vad se senaste 150 gör. Förefaller bedrägligt och mycket av önsketänkande.

 33. Lars #1,

   

  Ja, det sätt som klimatforskarna i Aktuellt utnyttjade denna studie för att framföra åsikter upplevde jag också som fräckt. Den här typen av studier har ju stora osäkerheter och artikeln är precis publicerad.

   

  Normalt sett brukar man säga att det bör gå ett till två år åtminstone innan man vet hur en ny studie mottas av det vetenskapliga samhället, speciellt som när man som här använder nya metoder.

 34. Peter Stilbs

  Jonas #30 – Pehr’s inlägg var skrivet innan 21-Aktuellt, och Marcott’s artikel är bara en återupprepning av Mann’s försök till rekonstruktion – med sen ett påhittat scenario 100 år framåt.

  Troligen för att stödja Mann i hans försök att försvara sig (som har diskuterats åtskilligt här).

  Jag skummade artikeln i morse, vilket bekräftade vad jag trodde efter 21-Aktuellt. 

  Vetenskap ? Knappast.

 35. Lasse

  #32 150 år av uppvärmning kan inte förnekas! Utan det är kopplingen till CO2 och den sedan 50-70 talet ökande halten som är betydelsefull. Då är en modell som utgår från 1980 med tre olika scenarier , se fig 2 , mer relevant. Vad läser du ut av fig 2 ovan?

 36. Peter #12,

   

  Manns hockeyklubba, från 1998 och 1999, citeras inte ens i artikeln (vad nu detta kan betyda?). Däremot citeras och bekräftas studier av Stockholmsinitiativets Wibjörn Karlén i Nature 2005 (tillsammans med Anders Moberg. Karin Holmgren med flera) och Mann med flera (2008). Mann med flera (2008) har kommit fram till ungefär samma resultat som studien med Wibjörn Karlén.

   

  Det som är nya resultat är att den nya studien går mycket längre tillbaka i tiden. Men man kan ifrågasätta att dagens uppvärmning skulle gå så fort. Upplösningen i dessa rekonstruktioner är kanske inte så stor att man kan jämföra med de globala medeltemperaturändringar som vi får fram genom dagliga mätningar. Jämför climate4you:

  http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm

   

  Den nya rekonstruktionen visar alltså återigen att lilla istiden hade låga globala medeltemperaturer och att det därefter skedde en uppvärmning som började redan på 1700-talet, vilket stöds av data från BEST och borrhål. Temperaturkurvan visar en accelererande avkylning fram till vändningen under lilla istiden.

   

  Antag nu att uppvärmningen efter lilla istiden beror på mänskliga utsläpp. Antag att denna uppvärmning inte skulle ha skett. Skulle då den accelererande avkylningen ha fortsatt? Vad skulle en sådan avkylning tänkas ha lett till?

 37. Utmärkt på WUWT
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/08/our-real-manmade-climate-crisis/

 38. Tillägg till #36

   

  Länk till diagrammet:

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/03/marcott-a-10001.jpg

   

 39. Stig #28,

   

  Att du till en sådan grad blir imponerad av Hansens predikteringar förvånar mig. Någon liten kritisk tanke borde väl finnas hos dig även om din tro på Hansen är stark. Du har ju visat att du kan göra kritiska granskningar, men i det här fallet framstår du som en naiv beundrare av Hansen.

   

  Hansens prediktering höll från 1988 till början av 2000-talet. Under den perioden fortsatte den observerade och den predikterade kurvan i samma riktning. Därefter har den predikterade kurvan enligt Hansen fortsatt i samma riktning medan den observerade kurvan ändrade riktning och blev nästan horisontell. Vad är imponerande i det?

   

  Hansens modell kan helt enkelt inte beskriva de förändringar i klimatet som sker i det verkliga klimatsystemet. De krafter i detta som leder till att vi fått en uppvärmningspaus beskrivs helt enkelt inte av Hansens numeriska klimatmodell.

   

  Detta är ju också något som dagens framstående klimatmodellerare erkänner enligt mitt citat i blogginlägget ovan från artikeln för WMO:

  http://library.wmo.int/pmb_ged/wcrp_2011-bony.pdf

   

  Klimatmodellerarnas huvudbudskap är att vi måste lära oss att förstå det komplexa och kaotiska klimatsystemet bättre. Detta är en förutsättning för att klimatmodellerna någonsin skall kunna ge oss prognoser för klimatet.

 40. Björn

  Pehr Björnbom [36]; Om man följer solfläcksdata från NOAA så började uppvärmningen under Lilla istiden en bit in på 1700-talet, men var mycket långsam och den verkliga uppvärmningen tog fart stegvis med maximum 1837 och 1936. Den stora uppvämningen kom vid maximum 1947. Den värmeperiod som därefter följde sammanfaller med den tid som AGW-troende tar för intäkt att CO2 orsakade. Det finns observationer som visar att solfläcksminimum fram till 1963, fick floden Rhen att frysa. Innehåll ur länkade rapport:
  Key Points
  Freezing of the Rhine occurred from 1780-1963 regularly during sunspot minima.
  Coldest winter continue to occur during sunspot minima even today.
  This cooling is a regional phenomenon, but not a hemispheric signal.
   
  http://www.agu.org/pubs/crossref/pip/2012GL052412.shtml
   
   

 41. LBt

  Peter S #12,
  vetenskap, ja inte har de nöjt sig med att enbart skumma.

 42. tty

  Jonas #18 etc., LBt #41
  Artikeln är ju inte åtkomlig, men däremot metoder och data, och det är tillräckligt för att se hur det hela fungerar. Bladet i ”hockeyklubban” gäller de sista 50 åren, då nästan inga av de 73 proxyserierna överhuvud taget har några data. Hela härligheten hänger tydligen på 2-3 datapunkter från lika många serier (troligen dock kompletterade med fingerade data via RegEM, man nämner att använt RegEM för utfyllnad, men inte var eller hur).
  Dessutom har man hittat på en utomordentligt tillkrånglad beräkningsmetod där man gör 1000 ”realiseringar” av data medelst slumpmässig uteslutning av vissa serier och ”jittering” (slumpmässig förändring av datapunkterna). Dessa redovisas inte, så resultatet är garanterat omöjligt att reproducera, troligen som Steve McIntyre-skydd.
  Det är litet Hollywood över det hela, ”Hockeyklubban 2” skulle man kunna kalla det.

 43. Peter Stilbs

  Väl skrivet, tty #42.

 44. John Silver

  tty # 42
  ”Dessa redovisas inte, så resultatet är garanterat omöjligt att reproducera, troligen som Steve McIntyre-skydd.”
  Jag tror att vi har kommit till vägs ände nu.
  Det är bortom post-normal science, det ser mera ut som pott-tränad science.

 45. #42
   
  Det var vad jag misstänkte, men jag har inte kollat själv. Men det verkar återigen som man skarvat ihop hela lika dataserier för att få en helt annan blld än vad data faktiskt visar. Om det är så handlar det ju om ren desperation från dom inblandade. Alltså för att ’hitta’ önskvärt ’resultat’. Och med allt mer märkliga ’metoder’.
   
  Om detta stämmer är det fler som behövt kasta sin integrotet överbord. Och UI jublar förstås ….

 46. Tudor

  27 Peter Stilbs
   
  Rowan Atkinson deltar i not the nine o`klock news som du länkar till. Han har en del att säga om yttrandefriheten:
   
  http://www.mrctv.org/videos/rowan-atkinson-england-and-freedom-speech

 47. LBt

  Pehr B #33, tty #42,
  ansluter till vad Pehr uttrycker, studien skall naturligtvis granskas och kritiseras och det tar sin  tid. Jag tycker emellertid återhållsamhet är befogat till dess vi vet bättre.

 48. HenrikM

  tty #42
  Jag förstår inte, dessa forskare ger ju åtlöje för hela forskarkåren, Steve M  mfl kommer göra mos av dom. Det är bara sätta sig ner och vänta. Varför utsätter dom sig själva för det?

 49. Peter Stilbs

  Tudor #46 – tack – den var välgörande
  Henrik M #48 – så sant – tack

 50. En sen liten undran men skriver han verkligen att utsläppen av koldioxid motsvarar scenario B?

  Det är väl ändå inte korrekt. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären motsvarar scenario B men det hänger ju samman med att naturen har tagit upp ca hälften av utsläppen.

  Korrekt är väl att utsläppen har varit enligt scenario A medan temperaturen har utvecklats enligt scenario C?

   

 51. Tudor #46
  Rowan Atkinson.
  Briljant och underbar språkbehandling. Både örongodis och innehållsgodis

 52. Adams

  Mann är en *** aktivist. Det finns ingen anledning att väga ord här som författaren till artikeln gör. Kalla honom vid hans riktiga namn!
  Han har sålt sig till ”rädda klimatet – värre än vad vi har trott” församlingen redan på 1990-talet, innan han ens fått sitt phD examen. Genom att troget propagera ”the cause” har han fått miljoner i anslag på Penn State och åtnjutit ”fame and glory” från likasinnade gröna partisaner och toppen inom IPCC. Men hans bäst före är redan utgånget. Mannen är en belastning för klimatforskningen och t o m hans egna tycker att han borde dissas. Inte en dag för tidigt. 
  Kommentar modererad

 53. Lena #50,

  Jag tror att man menar att scenario B har en forcingutveckling som närmast liknar den verkliga.

  För övrigt kan man konstatera att temperatureren enligt observationerna för 2011 och även 2012 ligger 0,5 C under den simulerade temperaturen. Detta kan jämföras med att den globala temperaturen steg omkring 0,5 C under uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet.

 54. Mann är förmodligen en av de människor som är så totalt inkompetent att han inte fattar att han är inkompetent, utan tror att han är ett geni. För en så inkompetent person med ett stort ego, måste det ha vart rent förödande att få den stora uppmärksamhet han fick med Hockeyklubban.
  Varför tycker jag då så? Jo, därför att alla vetenskapliga artiklar som Mann är inblandade i, ganska snart visar sig innehålla stora eller jättestora fel. När han får kritik för sina konstiga urval och undermåliga statistiska analyser, ser han det som personangrepp och angriper själv kritikerna i person, inte i sak. Han hävdar alltid att felen inte spelar någon roll för resultat och slutsatser. Som om felaktiga metoder skulle kunna ge riktiga resultat!
  Kommentar modererad

 55. Pelle L

  Lars Kamél #54
   
  Det du tänker på kan vara projektion.
  Det är dock ingen ”åkomma” utan mera ett sätt att reagera på psykisk påfrestning.
   
  Men eftersom det är fredagskväll och Peter S tydligen har tagit bondpermis så kommer här min lilla fåtöljdiagnos:
  Den grundar sig på att ett genomgående drag I M.M’s vetenskap är ett ständigt användande av proxys, till exempel trädringar.
   
  Det finns alltså en psykiatrisk diagnos som passar som hand i handske:
  Münchhausen by proxy.
   
  M.M. har alltså mer eller mindre kidnappat klimatet, förklarat det sjukt och släpat det till sjukhuset (IPCC) gång på gång.
  När klimatet kommer i andra, goda, händer repar det sig mirakulöst och kurvorna planar ut.
  Men snart, ungefär vart fjärde år, står de där igen i akutintaget, M.M och klimatet.
   
  Länkar:
  Projektion:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsmekanism#Projektion
   
  Münchhausen:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Baron_von_M%C3%BCnchhausen
   
  Münchhausen syndrom:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchhausens_syndrom
   
  Münchhausen by proxy:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchhausen_by_proxy
   
   
  Vad säger vår allestädes närvarande ”klimatpsykolog” Gunbo?

 56. Pelle L #55,

  Man kanske kan säga att Mann är fredspristagare by proxy.

  Fast jag upplever honom som rätt krigisk faktiskt så det stämmer inte så bra … 😉

 57. Pehr

  Njae:

  ”scenariot (B)-den som är baserad på förloppet för ett utsläppsscenario som närmast motsvarar de faktiska utsläppen av växthusgaser över de föregående 20 åren.”

  Scenario B motsvarar verkligen inte de faktiska utsläppen av växhusgaser, de har ju ökat varje år. Däremot vilken mängd som stannade kvar i atmosfären men det är ju en helt annan sak.

   

 58. Jonas

  Tack tty42 för mer vetenskap än personangrepp. 
  Men allt annat ligger kvar- varför? Vill ni inte uppmana till en saklig ton? Trovärdigheten i de här kommentarsfälten är så låg att man nästan längtar tillbaks till Flashback som det var förr (och det är inget överbetyg).
  Jag finner det mycket svårt att föreställa mig att det finns särskilt många akademiker närvarande. Språket är låggradigt formulerat, personangreppen flödar. Finessen noll. En intellektuell återvändsgränd, som jag inte rekommenderar någon. Några få namn  dominerar, som ni säkert märkt (en ren spekulation- tekniker med språkliga förakt? Begrepp hyfsat korrekta- språket undermåligt.)
  Och vad gäller innehållet: de senaste 20 årens ”mönster” övertygar dig om 11 000 års-studiernas bristande kredibilitet?
  Science är inte perfekt. Men ganska bra om du jämför med det mesta.
  Denna portal syns mig dock som ett internt skämt. Är ni på riktigt, eller en installation? Ni är ju inte så många som skriver, så ni kanske  kan enas om ett svar.
  Ha en bra helg,
  Jonas

 59. Lena,

  Jag menade att scenario B ganska bra motsvarar hur den verkliga forcingen i W/m2 har utvecklats. Om jag minns rätt är det så.

  Sedan har Mann inte uttryckt sig på detta sätt och din kritik är nog riktig ur den synpunkten. Men att jämföra observationerna med scenario B är ändå den mest rimliga jämförelsen.

 60. Jonas #58,

  Jag är medveten om att det att anklaga sina meningsmotståndare för ”intellektuell bankrutt” eller för ”avskyvärda insinuationer och lögner” med mera är personangrepp som man naturligtvis kan ifrågasätta om de borde vidarebefordras..Jag kom fram till att informationen om denna reaktion från Mans sida är av allmänt intresse i klimatdebatten och skrev därför om detta.

  En psykolgisk effekt är naturligtvis att vi i vår diskussion lätt halkar in på personangrepp mot den som har yttrat sig på ett sådant sätt. Det känns mindre fel med en sådan förutsättning att svara med samma nynt som det brukar heta.

  Vad tycker du själv om Manns sätt att agera och uttrycka sig?

 61. Jonas #58
   
  Man fick intrycket att du kom hit och i din första(?) kommentar här hävdade att Manns resultat blivit bekräftade.
   
  Och sedan försöker du framställa det som om du skulle ha ngt moraliskt(?) eller stilistiskt överläge här?
   
  Man undrar om du verkligen varit med så lite, eller vad detta annars är frågan om?

 62. Jonas

  JonasN #61 m fl
  Nej, jag önskar jag kunde oförblommerat klassa ut folk som ibland sker i England t ex, med mitt språk. Tror inte riktigt jag räcker till. Men jag måste ändå framhålla att för att vara ett akademiskt initiativ (?) är detta så lågt vi kan sjunka. Eller?
  Ni får ursäkta, men jag tror inte jag bokmärker (gräsligt uttryck – men inte ert fel) det här. Folk utan större meriter dömer ut Science-artiklar som ”knappast vetenskap”. Personangrepp frodas utan att tas bort.
  Detta är inte ett seriöst forum, så min förhoppning är att ni (som individer) ändå klarar er ur det på något sätt.
  Själv har jag så många andra och seriöst berörda personer att dryfta dessa problem med att jag faktiskt i min yrkesroll har- fullt upp.
  mvh och trevlig helg,
  Jonas

 63. Börje S.

  #62 Jonas
   
  ”Nej, jag önskar jag kunde oförblommerat klassa ut folk”
  ”Själv har jag så många andra och seriöst berörda personer att dryfta dessa problem med”
  ” Språket är låggradigt formulerat, ”
  ”Är ni på riktigt, eller en installation? ”
  ”Finessen noll. En intellektuell återvändsgränd, som jag inte rekommenderar”
   
  Herrejösse vilken rappakalja och maken till krystat, stelt språkbruk var det längesedan jag såg. De där snobbuttryck som jag undrar om du själv förstår dig på gör det än värre. Vad vill du ha sagt i sakfrågan?
   
  Inget förmodar jag. Det du ville ha sagt var att de som driver den här bloggen och de som dryftar sina tankar här är ena eländiga idioter som står långt under din egen höga intellektuella nivå. 
   
  Det dyker upp liknande skribenter då och då, tittar in säger nada om sakfrågan men ondgör sig i några inlägg över den låga nivån på inläggen, klagar på samtalstonen och, som du på språkbruket. 
   
  Framfört med ett skriftspråk som inte skulle tillfredsställa ens en lärare i svenska på mellanstadiet. 
   

 64. HenrikM

  Jonas
  För det första är språket helt irrelevant för mig, jag är intresserad av tankar och kunskap, så länge jag förstår så spelar meningsuppbyggnadsfel coh stavningsfel absolut ingen roll. Man ska dessutom vara medveten om att detta är kommentarsfält, folk skriver från telefoner ocn andra enheter, det är inte helt lätt!!. Dessutom är kommentarerna till sin natur att de ska ske snabbt för att få ett rimligt meningsutbyte, det gör att hastighet är viktigare än korrekthet.
   
  Jag är nyfiken på detta ”Själv har jag så många andra och seriöst berörda personer att dryfta dessa problem med att jag faktiskt i min yrkesroll har- fullt upp.”. Vad är det för problem du åsyftar, meningsuppbyggnadsfel eller klimatvetenskap i stort eller Michael Manns bedrägliga beteende eller är det att jorden blir katastrofalt varmare?

 65. Peter Stilbs

  Börje #63 – verkar ha varit livat här i går kväll. Jonas måste ha fått svårt att sova den gångna natten.

  Ett kort svar till Jonas – utdrag ut mitt inlägg i tisdags ”Vetenskap, önsketänkande …”

  ”…Sen har vi trädringarna – det finns ju ingen som helst översättningstabell till temperaturdata? Tillväxten under seklen styrs ju i övrigt av vattentillgång, näringstillgång, skugga, sol etc. och varierar mellan olika trädslag. Men bara man får något som påminner om en hockeyklubba är man i vissa läger nöjd. Sen kan man ohämmat skarva på termometerdata på hockeyklubban, trots att de inte är direktrelaterade….”

   

 66. bom

  #62
  En fin slutkläm hade Du!
  Själv har jag så många andra och seriöst berörda personer att dryfta dessa problem med att jag faktiskt i min yrkesroll har- fullt upp.
   
  Det var väl synd att vi inte nådde upp till Din (inbillat?) höga standard. Gå Du lugnt tillbaka till favoriten Flashback och vältra Dig bland Dina likar. Du har tydligen väldigt mycket att göra och många kollegor. Man kunde tro av den delen av kommentaren att Du kanske sysslar med miljöjournalistik. Sååå fint att Du vet att i UK språket är en klassidentifikator – och ännu finare att Du saknar ett sådant kastmärke i Svenskan. Ställ Dig också frågan vad Dina ca. tre kommentarer i denna tråd hade för syfte!
  Beröm Börje S och stöd för Din sunda reaktion i #63.

 67. Slabadang

  Jonas!
  Vi hade en Kristian Grönquist inne här ett tag tom intog din överlägsna attityd.
  Han klarade inte av att leverera mer än den pompösa självbild du nu så tydligt deklarerat och det ska bli jätteintressant att se hur dina kunskaper och argument lirar med din självuppfattning. Underskatta inte kunskaperna här på TCS, det är ett misstag många ”nyanlända” gjort. Å snälla släng inte ”akademiker” som auktoritetsargument på TCS, de räcker tyvärr ingenstans och de flesta här är akademiker, det är din kunskap och dina argument som kommer att prövas.
  PS Det är självklart att personangrepp är befogade om det berör en persons fusk/inkompetens- arbete? Hur tänker du annars?

 68. Jonas #62,

   

  Jag noterar att du svarar Jonas N men tydligen inte vill svara på min fråga: Vad tycker du själv om Manns sätt att agera och uttrycka sig?

   

  Det vore bra om du ville svara på denna fråga eftersom detta är själva grunden till de problem som du tar upp. Hur hanterar man replikerna till en person som själv gått ut med hårda personangrepp? Skall man då vara väldigt noga med att moderera bort allt från replikerna som kan tolkas som personangrepp? Blir det inte lite av hyckleri över det hela då?

   

  Vi har alltså här en person som om oss klimatskeptiker använder uttryck som

   

  Medan de professionella klimatförändringsförnekarna blir alltmer irrelevanta och desperata, så gäller detta också deras förvillelser och deras försök att smutskasta.

   

  …den intellektuella bankrutt som de industrifinansierade klimatförändringsförnekande ansträngningarna och deras budbärare har gjort.

   

  en avskyvärd samling av insinuationer och lögner som nyligen framförts…

   

  Så det är mot bakgrunden av detta sammanhang som kommentarerna i den här tråden skall bedömas. Det är rimligt att vi får kommentarer där man funderar över hur Manns agerande kan förklaras och då blir det ju fråga om gränsfall om detta är att betrakta som personangrep eller inte. Det var därför jag frågade dig vad du anser om Manns agerande och sätt att uttrycka sig.

 69. Jonas #62
   
  Det blir onekligen lite komiskt när du vill racka ner på nivån här, och vill prata om ’akademisk nivå’, men det enda du faktiskt kommit med än (ngt slags helt missriktat, oinformerat) stöd för Manns klubbföring .. samt dina helt missriktade gissningar om vad som diskuteras här eller på vilken nivå.
   
  Bara idén att tro att prrat om ’akademisk nivå’ skulle imponera eller medföra något slags överläga visar hur snett du har hamnat redan från allra första början.
   
  Men jag kan trösta dig med att du inte är ensam. Många är de som (likt dig) kommit hit och trott sig kunna ’avfärda’ allt som disktueras här med liknande svepande etikettering .. och skjutit sig själv i foten totalt. Kännetecknande är att de nästan aldrig är speciellt insatta i någon av sakfrågorna, att de hänvisar till inbillad auktoritet (som normalt är på kvällstidningsnivå) och att de inte ens förstår den egna (ie. klimatalarmist-) sidans position och argument korrekt.
   
  Du får gärna visa att du kan bli ett undantag, men hittills har du inte varit det.
   
  Mann’s hockeyklubba …. bekräftad. Säkert oberoende och otaliga ggr av andra också, eller hur?
   
  😉

 70. Mikael

  Kommentar borttagen

 71. #39 Pehr
  Jag kollade igenom Hansen 88, och det var tydligen 4.2 graders klimatkänslighet som användes där. M.a.o. inte så konstigt att verklig temperatur ligger lite lågt jmf. med Scenario B, låt oss räkna om med 3 grader istället så stämmer det ganska bra. Sen är det väl inte sant att perioder med svagare temperaturökning inte förekommer i klimatmodellerna, det syns mycket bra i orginalartikelns referens-100-års-simulering att modellen kan producera ”unforced variations” som kan ge denna effekt, man ser också exempel på detta i Scenario A, att prediktera när de ska infalla klarar väl ingen av i dagsläget.
  Någon ”naiv beundrare” av Hansen är jag sannerligen inte, synd att du inte tillämpar ett vetenskapligt resonemang i klimatfrågan Pehr, då skulle du ju inse att jag har rätt. 

 72. Gunnar Strandell

  Stig Moberg #71
  Om klimatmodellerna kan ge en stor spridning i resultatet både sinsemellan och för olika körningar med en modell. Vad finns det för skäl att lita på dem då?
   
  Om Hansen ansåg att klimatkänsligheten är 4,2 grader och det stämmerbättremed tre. Hur rätt hade han då?
   
  I religioner är det vanligt att hövdingarna aldrig har fel, men klimatet handlar väl ändå om vetenskap? 

 73. Stickan no1

  Stig M #71
  Vad säger du om Hansens påstående i samma dokument om att en temphöjning om 0.4 C ÄR beviset på AGW. Baserat på att deras kontrollkörning av sin modell för 100 år varierade med just dessa 0.4C.
  Är det OK tycker du?
   
   

 74. Stig #71,

   

  Det skulle naturligtvis vara intressant att räkna om Hansens simulering med klimatkänsligheten 3 grader i stället för 4,2. Men detta kräver att man går in och ändrar i parametriseringarna i det klimatsimuleringsprogram som Hansen använde så det är en omfattande operation. Sedan måste man göra så kallad tuning med den nya parametriseringen för att klimatmodellen skall beskriva det historiska klimatet så bra som möjligt.

   

  Du har väl knappast genomfört någonting av detta. Så att det stämmer särskilt mycket bättre med 3 i stället för 4,2 grader som klimatkänslighet är mer eller mindre gripet ur luften från din sida.

   

  Baserat endast på observationer så kom Lennart Bengtsson fram till en grov uppskattning att klimatkänsligheten (jämviktskänsligheten) skulle kunna vara så låg som 1,4 grader (baserat på temperaturen över hav, den blir 30% större, dvs. 1,8 grader, om man baserar den på land + hav):

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/25/gastinlagg-av-lennart-bengtsson-om-klimatkansligheten/

   

  Den transienta klimatkänsligheten kan enligt Lennart Bengtsson bli så låg som 1,1 grader räknat på temperatur över hav eller 1,4 grader baserat på land + hav.

   

  Den transienta uppvärmningen är den som uppnås under detta sekel medan det tar 500 år att gå från den transienta uppvärmningen till ett nytt jämviktstillstånd. Läs gärna Lennart Bengtssons gästinlägg noga för att bättre förstå dessa saker.

 75. Pelle L

  Två kommentarer:
   
  Först till Stig Moberg:
  Du skriver ”Sen är det väl inte sant att perioder med svagare temperaturökning inte förekommer i klimatmodellerna
   
  Detta är väl standard förfaringssätt när man skapar beräkningsprogram.
  Man itererar lite på måfå, men har koll på var man hamnar efter 100, 1000 eller 1000.0000 itereringar och gör små justeringar för att hamna ”rätt”.
   
  Om man alltså i de första itereringarna hamnar lite lågt jämfört med det förväntade utfallet så skruvar  man upp lite, tills man når den önskade nivån.
  Det har ju inget med klimat att göra, det är ren och skär manipulation.
  Liknar mest ett riksdagsval i Azerbaijan.
   
   
  Och till Pehr Björnbom:
  Pehr, menar du verkligen att programmen, som man bygger klimatmodellerna med, är uppbyggda på ett så primitivt sätt?
   
  Du skriver
  Men detta kräver att man går in och ändrar i parametriseringarna i det klimatsimuleringsprogram som Hansen använde så det är en omfattande operation
   
  Ligger inte data, du må kalla det variabler, parametrar eller ingångsvärden, i tabeller där värdena lätt kan ändras?
   
  Inte går man in och ändrar programkoden inför en ny simulering?
     
  Jag börjar smått förstå det som dök upp i climategate med Harry readme!
   
  Är det bara amatörer i klimathotsbranchen?

 76. Pelle L,
  Ursäkta sent svar, mitt slarv!
  Ordet parametrisering används i dessa sammanhang för att beskriva förenklade matematiska modeller som finns inlagda i klimatmodelleringsprogrammet där detta inte kan lösa problemet med sin huvudsakliga numeriska procedur. Anledningen till att modellerna räknar fel kan vara att parametriseringarna för moln är för dåliga och måste ersättas med bättre matematiska modeller.
  Det är alltså i så fall inte bara en fråga om att ersätta en uppsättning parametervärden. Man måste helt enkelt gå in i programkoden och programmera in en ny matematisk modell.