Rahmstorf och Foster får mothugg

Genom att med statistik eliminera effekten av vulkaner, solen och ENSO kom Rahmstorf med flera (se referenser nedan) fram till att bakom uppvärmningspausen (ingen uppvärmning de senaste 15 årne) så finns en antropogen uppvärmning på 0,17 C per decennium. Men i en ny artikel i PNAS får de mothugg för att inte ha tagit hänsyn till AMO. Tung och Zhou från University of Washington visar att den bakomliggande antropogena uppvärmningen då blir bara 0,07 C per decennium. Den globala uppvärmningen går alltså långsamt och klimatkänsligheten är förmodligen inte så stor.

Rahmstorf, Foster (även känd som Tamino) och Cazenave har väckt stor uppmärksamhet med sin artikel där de hävdar att den bakomliggande antropogena uppvärmningen fortsätter i bakgrunden med en konstant hastighet av 0,17 C per decennium. Detta kom de fram till genom att med multipel linjär regression justera temperaturkurvan 1979-2011 så att inverkan av vulkaner, solen och ENSO eliminerades. ENSO, El Niño-Southern Osciallation, är ett kombinerat klimat- och hydrologiskt fenomen i Stilla havet som återkommer vart fjärde till sjunde år. På detta sätt försvann uppvärmningspausen som vi kan se i följande figur.

Rahmstorf

Men i en ny artikel i PNAS har Tung och Zhou gjort en djupare analys där de använt temperaturserier som går längre bak i tiden än Rahmstorf med flera. De har använt hela HadCRUT4 från 1850 till 2011 och de har dessutom analyserat temperaturserien från centrala England 1659 – 2011. Genom att använda så kallad filtrering av data så att snabbare svängningar än på en femtioårsskala jämnades ut visade de att det finns regelbundna svängningar i temperaturdata som motsvarar AMO. AMO, Atlantic multidecadal oscillation, är ett klimatfenomen som yttrar sig i svängningar i ytvattentemperaturen i norra Atlanten med en period omkring sjuttio år. Se följande figur:

PNAS-1

I denna figur är den blå tjocka linjen den utjämnade temperturkurvan för HadCRUT4 medan den röda tjocka linjen är den utjämnade temperaturkurvan för centrala England. I båda kurvorna framgår tydligt svängningarna som författarna tolkar som inverkan av AMO.

Efter att på detta sätt finna stöd för hypotesen att även AMO är en viktig naturlig variation som man måste ta hänsyn till jämför författarna hur det blir om man med statistik på liknande sätt som Rahmstorf med flera bara eliminerar vulkaner, solen och ENSO med om man även eliminerar AMO. Detta framgår av följande figur.

PNAS

I det övre diagrammet (A) är resultatet om man inte eliminerar AMO, dvs. om man gör som Rahmstorf med flera fast här för hela perioden 1850-2011. Tung och Zhou visar i diagrammet att den linjära trenden för 1979-2011 då blir 0,17 C per decennium precis som Rahmstorf med flera kom fram till. Men det är ju inte någon rät linje i resten av diagrammet.

I det undre diagrammet (B) har de dessutom eliminerat AMO med en liknande statistisk metod. Då uppträder i stället en bakomliggande linjär trend som går tillbaka ända till 1900-talets början. När de bestämmer denna trend för olika perioder blir den nästan konstant. För perioden 1979-2011, samma period som Foster och Rahmstorf diskuterade, får de trenden 0,07 C per decennium.

Ett extra stöd för deras hypotes är att även avancerade klimatmodeller visar på en AMO-liknande oscillation. Oscillationen finns alltså inte bara i observationerna utan den har också ett teoretiskt stöd genom att klimatmodeller uppvisar en liknande variation. Detta beror enligt modellerna på variationer i de strömmar i Atlanten som tillhör den termohalina cirkulationen.

Rahmstorf med flera ville med sin statistiska metod visa på att vi trots uppvärmningspausen har en betydande bakomliggande antropogen uppvärmning som tyder på en ganska hög klimatkänslighet. Deras artikel kom påpassligt ut nära den tidpunkt då Världsbanken publicerade sin skrämselrapport. Nu kommer Tung och Zhou och visar med liknande statistisk metodik att Rahmstorf med flera verkar ha förhastat sig i sina slutsatser.

Uppvärmningspausen är enligt Tung och Zhou i hög grad en effekt av inverkan av AMO och tar man hänsyn till detta så är den bakomliggande antropogena uppvärmningen mindre än hälften så stor som Rahmstorf med flera kommit fram till. Detta tyder också på en motsvarande mindre klimatkänslighet. Återigen har vi alltså här ett forskningsresultat som pekar på låg klimatkänslighet.

Referenser

Ka-Kit Tung and Jiansong Zhou. Using data to attribute episodes of warming and cooling in instrumental records. PNAS 2013 110 (6) 2058-2063; published ahead of print January 23, 2013, doi:10.1073/pnas.1212471110

Rhamstorf, S., Foster, G. and Cazenave, A. (2012). Comparing climate projections to observations up to 2011. Environmental Research Letters, 7, 044035

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. BjörnT

   PNAS är ju ”Palreviewed” så det här går inte att ta på allvar!
  .
  .
  .
  .
  .
  Obs ironi.
  På förekommen anledning.

 2. BjörnT

  Vi vet alltså att det antropogena CO2 utsläppen skapar en stadig medeltemperaturökning, på vilken olika naturliga fenomens temperaturpåverkningar överlagras.
  Rahmstorp et al. kom fram till ca 01,17 C per årtionde.
  Denna studie:
  ”The underlying net anthropogenic warming rate in the industrial era is found to have been steady since 1910 at 0.07–0.08 °C/decade, with superimposed AMO-related ups and downs that included the early 20th century warming, the cooling of the 1960s and 1970s, the accelerated warming of the 1980s and 1990s, and the recent slowing of the warming rates. Quantitatively, the recurrent multidecadal internal variability, often underestimated in attribution studies, accounts for 40% of the observed recent 50-y warming trend.”
  Fler bud finns nog och fler lär komma. Vetenskapen slår fast att antropogena aktiviteter orsakar en höjning av medeltemperaturen på Jorden, frågan är hur stor är den. Det vore bra att ha en sansad debatt om det.

 3. Bosse J

  Ja, en sansad debatt vore bra. Här kommer ett inlägg: om känsligheten är i storleksordning 0.7 grader per århundrade är det positivt för biosfären och i synnerhet mänsklig civilisation. Vi borde avveckla alla subventioner som syftar till att minska CO2 från s k fossila källor och istället maximera ekonomisk utveckling.

 4. Björn T
  >Vi vet alltså att det antropogena CO2 utsläppen skapar en stadig medeltemperaturökning
  Det ”vet” vi inte alls.

 5. BjörnT

  BosseJ #3. Och om den är 1,7 grader?

 6. tolou

  När man hävdar att man tagit hänsyn till solen variabilitet så är det endast direkt instrålning, TSI, som avses. Inga av de förstärkningseffekter omfattas som verkar bli mer och mer uppmärksammade och som kan vara en ”game changer” här. I takt med att solens indirekta effekter, magnetism och solvind samt i samspel med sotpartiklarna, börjar inkluderas så blir det inte mycket kvar av AGW.

 7. BjörnT

  Ingvar Engelbrecht #4. Nej vi ”vet” inte med en drakonisk tolkning av ordet. Använder man ordet ”vet” i så här komplexa sammanhang så menas att det är ytterst sannolikt.

 8. BjörnT #7
  Nej, det är inte ytterst sannolikt att CAGW-hypotesen stämmer. Det är inte ens säkert att det finns någon mätbar effekt av AGW eftersom man inte har räknat med en rad biologiska mekanismer och gravt missrepresenterat molnbildning i sina försök att styrka AGW-dravlet.
  Här är en intressant artikel om nutida lysenkoism i Sverige. Den förtjänar en egen post här.
  http://www.newsmill.se/node/49735

 9. John Silver

  ” Återigen har vi alltså här ett forskningsresultat som pekar på låg klimatkänslighet.”
  Jag har sett siffror på klimatkänsligheten mellan 0.18 till 6.3.
  Det betyder inte att den ligger däremellan, utan att man inte ”vet”.
  Apor som kastar pil kan få lika rätt svar.

 10. BjörnT
   
  Som redan påpekats ’vet’ vi inte det du säger och vill tro på. Den andra detaljen som vi definitivt inte ’vet’ är att allt annat ’överlagras’ ovanpå denna förmodade CO2-effekt. Utan detta om lineära effekter som överlagras (superponeras) ovanpå varandra är just ett av dessa extremt förenklade antaganden som ligger till grunden för den ganska rudimentära AGW-hypotesen.
   
  Det är på den punkten jag har störst invändningar (och tvivel) att alla dessa effekter är totalt oberoende, eller tom skulle förstärka varandra (enligt ngt linjärt samband). Väldigt lite i naturen fungerar nämligen på det sättet.
   
  För övrigt är all sk ’klimatpolitil’ rent nonsens, helt oavsett vad denna sk ’klimatkänslighet’ nu faktiskt skulle vara …

 11. Adolf Goreing

  Diagram ”B” i figur 5 är väl ett av de starkaste bevisen MOT AGW hittills. Ingen trendförändring sedan 1900-talets början trots massivt ökad CO2-emission under samma period.
  Vad krävs egentligen för att AGW-sidan ska svälja verkligheten och gå vidare – en ny isiid? Tvärsnitt och sannolikhet brukar ibland uttryckas i enheten ”barn”. Ett extremt litet mått som motsv. 10^-28 m2. ”Barn” betyder ”lada” dvs ett uttryck för normal fysikerhumor.
  Äntligen har vi nu förklaringen varför AGW-sekten tjatar om ”barn-barn”. Det är helt enkelt sannolikheten för att CAGW ska inträffa. Dvs dubbel-extremt låg.

 12. Tage Andersson

  Är inte allt det här exempel på (avancerad) kurvanpassning? Man filtrerar, hittar en periodicitet och letar upp en annan liknande.

 13. LBt

  Skulle 0,07 grader per decennium vara en låg klimatkänslighet?
  0,7 grader per 100 och 7 grader (!) per 1000?
  2 gradersmålet inom 200 år? Långt värre än när klimatet rusar från sträng istid till mellanistid. Det ger oss knappast den bromssträcka vi behöver för att undvika 2 gradersmålet även om vi skulle börja bromsa kraftigt redan nu.

 14. Slabadang

  Klimathistoriska revisioner!
  Det är karma som nu drabbar klimathotarlysenkoismen. Ju längre tiden går utan uppvärmning ju mer måste de begå våld på modern klimatdata. Bob Tidsdale pulveriserar Dana Nutchellis motsvarande bortförklaring som Rahmsdorf och ju mer de lägger in de naturliga svängningarnas påverkan ju svagare blir CO2 hypotesen.
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/21/on-dana1981s-meaningless-enso-exercise-at-skepticalscience/
  Vilken naturlig forcing/återkoppling/svängningsom är så stark att den kan dölja den antropogena lär de knappast lämna svar på, eftersom den då knappast kan ha dykt upp från ingenstans de senaste femton åren utan måste vara en negativ återkoppling/svängning som förekommit även tidigare i klimathistoriken lika stark eller starkare än CO2 effekten.
   
   
  Vi har med ett stort antal bedragare att göra, och observationerna avslöjar deras bedrägerier/manipulationer. De blir samtidigt klumpigare och klumpigare och VM i målstolpsflyttning har utvecklats till totalt kaos och de slår numer målstolparna i huvudet på varandra under omflyttningarna.
   
  Såna som Björn T fortsätter att rabbla sina mantran men det är bara ren tjurighet som gör att de håller fast vid sina halmstrån trots att den grova kättingen kopplad till vinschen från de  tunga observationerna, drar åt andra hållet.
  ”Väder är inte klimat”  … jo vänta väder är inte klimat men ”dirty weather” är klimat!
  ”Planeten värms i allt snabbare takt” … vänta …. att den inte värms alls på sjutton år är ocksä ett bevis på CO2.
   
  ”Snow is gonna be something of the past 2010” … men fler snöiga och kalla vintrar är också ett bevis på CAGW -… typ 2050 … tror vi … vänta bara!
   
  ”Haven stiger i allt snabbare takt” … va inte? … lika långsamt som vid förra sekelskiftet?….. ähhhhh ??? hälften av vad IPCC uppskattat?….. och ingen acceleration finns att hitta kopplad till CO2?? ….ähhhhh … vänta ….. schhhhh säg inget !! Prata om vad modellerna beräknar för framtiden istället å ring Sten Bergström han kan kläcka ur sig precis vad som helst om havsnivåerna!!
   
  ”Sommarens ökad nederbörd är förväntad enligt modellerna” Va skulle somrarna bli torrare varmare  och övriga årstider blötare? Vad spelar det för roll nederbörd som nederbörd ?
   
  ”Den globala uppvärmningen leder till ökat håravfall” javisst kolla in Reinfeldt ett klockrent bevis !!
   
   
   

 15. Iven

  Om det nu är så, att naturliga faktorer som vulkaner, solen och ENSO har varit orsaken till att den globala temperaturen har legat på samma nivå under de senaste 15 åren trots en viss ”antropogen uppvärmning”, så måste det väl innebära, att den globala temperaturen utan effekten av ”antropogen uppvärmning” hade sjunkit. Det hade alltså blivit kallare då?
   
  Då borde vi väl vara tacksamma för att det pågår en sådan ”antropogen uppvärmning”, som kan motverka en global nedkylning. 🙂
   
   

 16. Slabadang

  Iven!!
   
  Ajabaja! Nu tänker du rent logiskt med hjälp av sunt förnuft. Du får träna dig i ologiskt tänkande och utbildning till klimathotare är bästa snabbaste skola. Då lär du dig att producera vilken ologisk rappakalja som helst och blir allt snurrigare i kolan ju mer du lär dig om CAGWhypotesen. Du är färdigutbildad när du inte kan klä på dig själv och sätter kalsingarna på huvudet! 🙂

 17. Iven

  Slabadang # 16:
  🙂
   
  Är nog för gammal för den sortens utbildning, men oroar mig för barnen, barnbarn och barnbarnsbarn, som en del ”klimatpropagandister” försöker påverka och indoktrinera redan i förskolan och lågstadiet, innan de mognad genom egen erfarenhet och utvecklat ett kritiskt tänkande…
   
   
   
   
   
   
   
   

 18. Den bakomliggande trenden behöver inte alls bero bara på människor. De har ju tydligen inte räknat med Solens magnetiska aktivitet, som ökade under 1900-talet. Nu kanske någon invänder att solaktiviteten slutade att öka på 50-talet (eller 70-talet?). Även om det stämmer, påminner jag om spisplattan och kastrullen med vatten igen.
  Den del av den bakomliggande trenden som beror på människor, behöver inte helt och hållet bero på utsläppen av växthusgaser. Vi släpper också ut partiklar som kan påverka klimatet och ändrar markytan, vilket förändrar albedot. Trenden på 0,7 grader/århundrade är snarast en maxgräns för vad växthusgasutsläppen kan ha orsakat.

 19. Björn

  Det som i grundens är fel, är övertron på den antropogena konsekvensen. Om hela ansatsen är fel, spelar det ingen roll hur mycket man än stuvar om ingredienserna, för utfallet blir inte mer sant för det. Det spelar ingen roll om vi pratar om 0.07grader per decenium eller 0.17 grader etc, för utfallen bygger på samma ansats, vilket innebär att CO2 är den faktor som driver klimatet. Hur kan man exempelvis eliminera solens inverkan när man inte vet hur den kvantitativt modulerar temperaturen? Klimatvetenskapen behöver en helt ny ansats, för det som nu sker är bara ett omrörande i grytan som bara innehåller dåliga ingredienser.

 20. Lbt #13,

   

  Det är inte rimligt att göra linjära extrapolationer in i framtiden med en sådan linjär trend. För att en ökande koldioxidhalt skall ge linjär trend i det långa loppet måste halten öka exponentiellt. Över de sista hundra åren så är detta en rätt bra approximation men de sista decennierna har halten snarare ökat linjärt.

   

  En antropogen temperaturändring i bakgrunden på 0,07 C/deennium motsvarar faktiskt en mycket låg klimatkänslighet. Vi kan beräkna klimatkänsligheten med hjälp av ekvation (4) från Lennart Bengtssons gästinlägg om klimatkänsligheten:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/25/gastinlagg-av-lennart-bengtsson-om-klimatkansligheten/

   

  Ekvationen kan skrivas

   

  S_eq=dT/(dP-dQ)

   

  För fyrtioårsperioden 1970-2010 kom Lennart B fram till att dP=1,50 W/m2 och dQ=0,39 W/m2.

   

  Med dT=4*0,07 = 0,28 C för denna fyrtioårsperiod så får vi

   

  S_eq= 0,28/(1,50-0,39) = 0,25 C/(W/m2)

   

  Detta motsvarar 0,25*3,7 = 0,9 C för en fördubbling av koldioxidhalten.

   

  Den transienta klimatkänsligheten blir cirka 30% lägre, rena Lindzen-Spencer-nivån med andra ord.

   

 21. Sören

  Jonas#10, Lars#18
   
  Precis, det är vanligt modellerande, och det börjar så fort man sagt ”men”, ifall man inte kan få sig att betrakta en temperaturkurva med icketrend för vad det i all sin enkelhet är, utan måste gå igång med ”Jo, men..”.
   
  Inte för att det är fel på modellerande, heller inte numeriskt AOGCM-körande, men det är det det är, och det kan göras m e m skickligt, optimalt komplicerat och validerat, och liknar inte det där kurv-adderandet av troligen delvis beroende faktorer, utan ocean lag t ex.

 22. LBt

  Pehr B #20,
  nu handlade ditt inlägg om klimatkänsligheten som temperaturförändring mätt över tid och 0,07 grader per decennium framställs som lågt. I själva verket bör vi kanske eftersträva 1/100-del av detta dvs 0,0007 per decennium. Då får vi en utveckling som är jämförbar med klimatfallet mot ny istid. Hur vi skall hantera våra utsläpp för att uppnå denna utveckling är en delikat fråga men just nu är vi knappast på rätt väg.

 23. LBt #22
  Man börjar bli van vid att de som diskuterar här och som är ”AGW-troende” AXIOMATISKT utgår ifrån att det är våra utsläpp av CO2 som styr klimatet mot ett farligt varmare klimat.

 24. Lbt #22,

   

  Om man jämför med temperaturvariationerna de senaste 2000 åren enligt IPCC så tycker jag inte att 0,07 C/decennium verkar vara någon ovanlig temperaturändringshastighet:

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-10.html

 25. pekke

  Det nästa kapitlet i den allt digrare Klimathotsromanen verkar heta ” Jakten på den försvunna värmen ”.
   
  De skulle nog titta allt mer på Solen och dess påverkan på Solsystemet som andra föreslagit, senaste Solar min uppvisar den högsta kosmiska strålning sedan mätningar började och den lägsta magnetiska aktivitet med den svagaste solvinden sedan mätningar av dessa påbörjades.
  Solcykel 24:s max har den lägsta aktivitet man sett på åtminstone 100 år, kanske dags för klimatforskarna att börja intressera sig för hur Solsystemets rymdväder påverkar Jorden och andra planeter.
   
   
  I Tyskland och USA har man i stället ” Jakten på den försvunna vårvärmen ”.
  http://www.spiegel.de/international/germany/winter-weather-plagues-germany-as-spring-begins-a-890166.html
   
  http://edition.cnn.com/2013/03/20/us/weather-winter-storm

 26. pekke

  Satelliter går det att lita på !
   
  Eller kanske inte …
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/21/greenland-ice-melt-overestimated-due-to-satellite-data-algorithm-issue/
   
  http://nsidc.org/greenland-today/2013/03/an-early-spring-calibration-for-melt-detection/
   
   
   
   
   
   

 27. pekke

  Våren är inställd.
   
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kylan-fortsatter-varen-drojer_8022624.svd

 28. pekke

  Våren är även inställd i UK.
   
  http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/9945237/It-is-supposed-to-be-spring-says-Met-Office-as-more-snow-on-the-way.html
   
  Man har även problem med den stora efterfrågan av gas.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/9947340/Gas-is-running-low-as-chill-continues.html
   
   
  Det är nog bäst att klimatforskarna hittar den försvunna värmen snabbt !
   

 29. BjörnT

  Jaa du Pekke. Kyligt idag…det bevisar nog att antropiskt orsakad uppvärmning av planeten inte sker…..

 30. pekke

  BjörnT
  Det bevisar lika mycket som en värmebölja i Frankrike eller Australien !
   
  Det var Alarmisterna som började den leken och när den vänds mot dem så gnäller de.
   

 31. BjörnT

  Pekke: det är en viss skillnad mot långdragna rekordserier i hetta och att kall arktisk luft strömmar ner över Skandinavien under mars månad.  Det är knappast några köldrekord som slås.  

 32. pekke

  BjörnT
  Alarmister verkar tro att väderkatastrofer aldrig hände förr, att det aldrig var för varmt, kallt, blåsigt, blött eller torrt före nutid.
  Väderkatastrofer har följt mänskligheten i hela dess historia och kommer att fortsätta följa oss i framtiden.
   
  http://worldtimeline.info/weather/
   
  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf
   
  Dåligt väder och katastrofer kommer vi få dras med vare sig det blir varmare eller kallare i framtiden.
  Det kommer ingen CO2-skatt råda bot på.
   

 33. tolou

  En av solens omvända förstärkningseffekter är ju albedot och förutom molnen då så är det ju uppenbart för att inte säga slående att snöutbredningen på norra halvklotet har en negativ feedback, dvs. albedot ökar med snön när det blir kallare. Och omvänt så förstärker ett minskande snötäcke solens instrålning. Snötäcket verkar ju kunna variera med 6-7% eller så och det måste väl vara tillräckligt för ett genomslag på medeltemperaturen.
  Skall bli mycket spännande att se på Mars utbredning NH för 2013:
  http://climate.rutgers.edu/snowcover/png/monthlyanom/nhland03.png
   

 34. tty

  BjörnT #31
  Kort sagt, ”kallt är väder, varmt är klimat”
   

 35. BjörnT

  tty#34.  den anmärkningen ska du väl rikta mot pekke som skriver:
  ”Våren är även inställd i UK. 
  Det är nog bäst att klimatforskarna hittar den försvunna värmen snabbt !”
   
   

 36. pekke

  BjörnT
  Det är alarmisterna som hittat på leken ” varmt = klimat,  kallt = väder ” .
  Den enkla sanningen är ju att allt väder är klimat, men det gillas ju inte när det vänds mot de som hitta på leken.
   
  Väder = Klimat
   

 37. BjörnT

  Jaa du pekke.  Måste vara skönt att kunna observera världen och dess tillstånd med så klar och objektiv syn som du….Må Vädergudarna stå dig bi och trevlig helg på dig!

 38. inge

  Det får nog inte bli  många hårda vintrar innan folk  frågar sig var  den utlovade värmen är och  om man kan lita på klimatforskningen. 

 39. Tage Andersson

  LBt #13
  En engelsk ekonom har lämnat en ypperlig beskrivning av trender
  Sir Alex Cairncross, UK economist:
  A trend is a trend is a trend.
  But the question is: will it bend?
  Will it alter its course
  Through some unforeseen force
  and come to a premature end?

 40. LBt

  Pehr B #24,
  ovanlig? Det handlar om huruvida en klimatpåverkan om 0,07 C per decennium är att betrakta som låg eller något annat. Storleksordningen 0,0007 är vad som är genomsnittligt rimligt och önskvärt.

 41. DV

  LBt#40
  Önskvärt av vem och varför?

 42. Lbt #40,

   

  Jag förstår helt enkelt inte hur du kommer fram till denna siffra. Det måste ju finnas en naturlig variation i klimatet som är normal och 0,07 C/decennium tycker jag ser rätt normalt ut när man ser på diagrammet från IPCC. Men jag kan naturligtvis ha helt fel…

 43. Björn

  inge [38]; Ja, du har rätt, för de föregående två vintrarna var snörika och kalla och sannolikt kan vi förvänta oss att nästa vinter också blir lång och kall. Solaktiviteten är dramatiskt avtagande och förväntas enligt flertalet solforskare, att komma i nivå med Lilla istidens. Vi är i inledningen av nedkylningen som vi inte på något sätt kan påverka, liksom när solen ökar sin aktivitet, vilket skedde under 1900-talet. Människors reaktioner kommer, för det går inte i längden att påstå att vi har en global uppvärmning när vintrarna blir längre och kallare. Inte bara det för vi kan även förvänta oss mer regn och mindre soltimmar även på sommarhalvåret.

 44. Christopher E

  LBt #40
   
  Du fortsätter rätt envist att blanda ihop kortsiktiga och långsiktiga trender, trots att flera påtalat det för dig tidigare.
   
  Frågan är om någonsin trenden varit 0,0007° i perspektiv om årtionden under hela vår interglacial hittills? Troligen inte. Ej heller är det något ovanligt med en trend på 0,7° över ett århundrade. Det finns tillfällen under Holocen då den takten överträffats med en faktor 10 eller mer.
   
  Ditt misstag är att inte förstå att trender under tusentals år har betydligt snabbare förlopp under kortare perioder i högre upplösning. Som en liknelse tar du temperaturtrenden från nyårsafton till midsommar och kräver att varje dygn däremellan ska uppvisa samma trendhastighet från midnatt till middag…

 45. En sak jag noterat är att (många bland) de klimathotstroende just bara inte kan förmå sig själva till att argumentera hederligt. Att de avsiktligt måste missförstå, missrepresentera, undvika vad andra faktiskt säger och ägna sig åt att attackera halmgubbar …
   
  Ungefär som ungdomsförbundare när de debatterar i skolans aula, som när de försöker få in en klatchig träff eller dräpande on-liner att knipa ngn snabb billig poäng med. Med främsta syftet att få lite skratt eller bifall från den del av publiken som redan sympatiserar med dem och samtidigt få tvåla till sina motståndare (inkl deras sympatisörer) och få dem att se lite dumma, bortgjorda eller rådvilla ut för nån sekund.
   
  Det finns situationer när sådana ’munhuggningstävlingar’ har sin plats, främst som underhållning och för att elda på och öka den egna sidans supporterstöd och fighting spirit ..
   
  Men som intellektuella argument, tex för att man skulle ha vetenskapen eller iaf vetenskapliga argument bakom sin position är de närmast motsatsen, alltså självmål.
   
  Jag kan förstå att tonåringarna i ungdomsförbunden inte förmår att argumentera mer koncist, eller ens försöker sådant. Och även att alla de okunniga aktivister och övriga som bara vill heja på klimathotet för ’den varma känslan av godhet och gemensakpens skull’ och som bjäbbar och vill känna sig lite präktiga i sin okunnighet.
   
  Men det är inte dem jag (främst) talar om, utan även klimathotstrons främsta företrädare som (ofta) inte förmår höja sig över nivån där banaliteter och rent trams görs till huvudsak. Och till en grad som man måste börja undra om de verkligen kan tro själva att de argumenterar i sak, eller att vad de säger skulle styrka eller tom belägga vad de vill hävda.
   
  Jag lyssnade i natt (live) på Michael Mann som talade på ett mindre universitet. Och Mann är både en av klimathotstrons främsta företrädare, och en som vill vara en ledargestalt där, anser sig kämpa i klimatkrigets frontlinjer, som hävdar sig vara förföljd av välfinansierade industrikoordinerade kampanjer som inte ryggar för ren kriminalitet (enligt Mann)
  Och som dessutom har ljuset på sig från andra för hans tidigare myckna slarv(?), tvivelaktiga tveksamheter och rena felaktigheter. Och som vet om detta, och att han inte kan skarva och slarva på sina föredrag utan att sådant uppmärksammas.
   
  Ändå så var hans föredrag på Appalachian Univ föga mer än en uppradning av (ofta billiga) talking points, och inte ens försökte övertyga på sådana punkter där han ifrågasätts. Tex:
   
  Att dra upp Sarah Palin (och att hon missförstod ’hide the decline’) när han försökte rättfärdiga det tillför ju precis noll (annat än bifall från dem som tror att Palins existens gör att de själva har mer rätt)
   
  Han drog igen bilderna som skulle visa att modellerna predikterar rätt (men där data slutade i 2005) vilket han redan körde på AGU mötet och blev lite förlöjligad för.
   
  Han tog upp Marcott, och denns klubblad som ’bekräftelse’ för att hans tidigare hockeyklubba skulle fått upprättelse, eller att termometerdata skulle ha kunna visa att det tidigare aldrig varit så varmt.
   
  Han påstod att nu var det ’uppvärmingstakten’ (inte nödv.vis temperaturen själv) som var det farliga.
   
  Och han drog upp 2-graders målet (vilket inte har någon vetenskaplig grund alls) som ngt tungt att vara oroad för, och bluddrade om tipping-points ifall vi gick nära det.
   
  Han pratade mycket om politik som skulle följa av ’hans forskning’ och vad världen och ’dess ledare’ nu måste göra gemensamt. Men ägnade en stor del det pratet om att han skulle få slippa politiskt motstånd om samma sak, om hur illegitima politiska invändningar skulle vara! Väldigt mycket om fossilindustrin och även tobakslobbyn.
   
  Han gick inte i närheten av några svåra frågor alls, tex om klimatkänslighet eller återkopplingar, utan insinuerade att allt sådant var löst för flera hundra år sedan (’ingen tvivlar/tvekar om forskningen’)
   
  Han gjorde denna gången inte liknelsen med att ’arsenik är ju också dödligt redan i små doser’ (men har gjort det förut).
   
  Kort sagt, där fanns nästan ingen tyngd alls bakom det han sa, bakom den sidan som ändå påstår sig stå ’för vetenskapen’ och vara vida överlägsen med kunskapen.
   
  Faktum är att Thomas Palm kunde ha hållit samma föredrag och gjort det bättre: Varenda dum floskel/halmgubbe Mann/Thomas hade avstått från hade gjort hans föredrag mer övertygande bara redan genom det.
   
  Och faktum var också att publiken såg allt annat än imponerad ut även om där kom ett antal lättviktiga frågor efter föredraget, som Mann alla besvarade med ’Jätteviktig fråga .. ’ + liknande folskelbludder om varför skeptikerna var så onda …
  Många reste sig och gick innan det var över.
   
   
   
   

 46. Den globala uppvärmningen skall vara större i Sverige än i tropiska områden. Uppvärmningen förstärks ju närmare man kommer polerna.

   

  Apropå frågan om värme eller kyla är bäst så läste jag följande i DN häromdagen, fast det var ett klipp från DN för 90 år sedan:

   

  Man anser att mars är

  en för ungdomen – och

  för äldre också – särskilt

  påfrestande månad,

  som ofta medför stor svaghet.

  Statistiken för de senaste tjugu

  åren visar att mars och, för resten,

  även april, är den månad som visar

  det högsta dödstalet. I allmänhet

  visar sig motståndskraften mot en

  hel mängd sjukdomar, och särskilt

  de tuberkulösa, vara minst i mars.

  Alldeles liknande erfarenheter har

  man gjort i Danmark. Kristianias

  skolstyrelse har dragit konsekvenserna

  och beslutat utsträcka

  påsklovet till förmån för stärkande

  friluftsliv.

  Söndagen den 18 mars 1923

 47. LBt
   
  Andra har redan påpekat hur märkliga dina uttalanden är, men jag undrar (fortfarande) varför i hela fridens namn du måste hävda saker som du (vid det här laget) bara måste veta inte har något sakligt stöd. Nu skriver du:
   
  ”Det handlar om huruvida en klimatpåverkan om 0,07 C per decennium är att betrakta som låg eller något annat”
   
  Trots att du inte har (och inte kan ha) någon aning om ifall denna variation under en observationsperiod på något alls sätt är orsakad av ngn ’klimatpåverkan’ (som är ett typiskt politiskt/aktivistiskt tramsord)! Dels vet alla (även du) att klimatet (eller temperaturen snarare) varierar ganska friskt på egen hand, samt att även om där finns en sk ’klimatpåverkan’ samtidigt så kan du inte avgöra vad som är vad, och vad som inte är det.
   
  Återigen låter du som en politruk som försöker mha ordval och -vändningar framställa ngt som inte är. Varför!

 48. inge

  Björn. Ja och dessutom försvagas jordens magnetfält och det tyder också på  kallare klimat . Burr.!

 49. inge … inte en chans! Ingen av klimatmodellerna visar den minsta lilla påverkan av ändrat magnetfält. Det har man fastställt med närmast total säkerhet, genom att köra ett flertal klimatmodeller många ggr med lite olika begynnelsevärden. Ingen enda av dem gav ngt utslag, och det är så säker man rimligtvis kan bli! Det är faktiskt så man fastställer hur säker man är!

 50. Gunnar Strandell

  OT: Earth hour
   
  Blev sist ut ur kontorslandskapet idag. Trots hotmail under eftermiddagen från högre ort lyste många lysrör a 18W, men de har rörelsesensor och slockanr så småningom!
   
  Noterade att några hade släkt lysröret, men låtit datorn vara igång á 100 -200 W.
   
  LBt är långt ifrån ensam i sitt sätt att rädda världen.
   
  Jag är mera orolig för den intellektuella kapaciteten. Är det dags att ta in valloner igen, eller finns bättre förslag?

 51. Björn

  Iinge [48]; Läs den här artikeln. Solcykel 24 är den som vi är inne i nu och maximum förväntas i slutet av året. Nästa solcykel 25 förväntas påbörjas i maj 2020. Solaktiviteten förväntas närma sig den under Lilla istiden LIA. Läs och begrunda:
  http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110614-sun-hibernation-solar-cycle-sunspots-space-science/

 52. LBt

  För er  som har svårt att läsa innantill på egen hand, jag klipper från inledningen till inlägget
  ”..visar att den bakomliggande antropogena uppvärmningen då blir bara 0,07 C per decennium. Den globala uppvärmningen går alltså långsamt..”
  och som förtydligande,
  100000 år och temperaturfallet 5 grader in i en ny sträng istid, vill vi undvika denna är en klimatpåverkan om 5/100000*10 = 0,0005 grader genomsnittligt per decennium. Jag valde vänligt nog 0,0007 grader
   
   

 53. Ingemar Nordin

  Pehr,

  Det är väl ganska uppenbart att Rahmstofs et. als artikel är ett utslag av ren desperation: Värmen fortsätter fast den planat, det är bara det att vi inte kan se den.

  Som en 5-åring som bara vägrar att erkänna att han har fel… 🙂

 54. Bertel

  LBt # 52
  Om vi skulle ha, säg, 12 ggr mer koldioxid, än i dag, i atmosfären. Vad skulle detta innebära gällande global temperatur?
   

 55. Bertel

  Gällande min fråga ovan, riktad till LBt, men riktar också till er alla.
  För jag har svårt att förstå, att vi(tellus) har haft mycket högre koldioxidhalter än i dag och trots detta har inte jorden gått under, eller rättare sagt, inte nått en sk ”tipping point”?
  Är det något som jag har missat? 

 56. Gunnar Strandell

  LBt
  Visst vore det intressant om vi kunde styra klimatet genom att justera jordens medeltemperatur, men jag tror inte att att det skulle vara lätt att nå konsensus. Motsättningarna mellan de som vill ha det varmare och de som vill ha det kallare skulle kanske t.o.m leda till krig.
   
  Det besvärliga är att det är extrema väder som  berör människor och natur mest och de verkar inte påverkas mätbart av medeltemperaturen.
   
  Jag anser att det bästa vi kan göra är att se tiden ann och rusta oss själva och våra efterlevande för de kalla och varma väderfenomen som otvivelaktigt kommer att uppträda.
   
  Resten av världen gör det, och det fanns redan för 4000 år sedan i Egypten och Mesopotamien.   

 57. Niklas L

  Alltså, heeelt OT, men UI:s sida är ju skitrolig. Synd bara att de är helt humorbefriade…. Annars kunde man ju postat den här: http://www.youtube.com/watch?v=dhRUe-gz690
  Apropå förnekare…
  ”Your arm´s off”
  ”No, it isn´t”

 58. Niklas L #57,

   

  Häggström har i alla fall roliga poänger med sitt inlägg om SvD Brännpunktartikeln om klimatångesten, speciellt att han jämför med den här Sven Melandersketchen;

  http://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM

   

 59. Niklas L

  #58
  Melandersketchen är obetalbar.
  Men vad säger man om urvalet: 100% av de tillfrågade ungdomarna åker till Thailand 🙂
  Det är kanske där man måste vara för att upptäcka någon uppvärmning nu, brrr…
   

 60. Niklas och Pehr
   
  Nog är det roligt att läsa på UI, de vill ju sååå gärna .. ja nånting. Men det blir ständigt helt fel med vad de vill åstadkomma. Olle skriver om Pär Holgren mfl och deras ’goda syfte’:
   
  ”de vill mana till snabbast möjliga omställning till förnybar energi för att på så vis bromsa den globala uppvärmningen”
   
  Premissen för det resonemanget är närmast helt tokig (att globala medeltemperaturer skulle låta sig styras med det som vald metod), men ffa accepterar ju Olle helt WWFs ambitioner, åtgärder och metodval och klagar bara lite på utformingen av ’enkäten’ man gjorde som förevändning för att få skiva denna ’debattartikel’ …
   
  Kanske han tom tyckte att undomarna svarade för fel … 62% var ju fortf inte beredda att göra små ritualoffer. Kanske tom Olle tyckte att ’rätt utformad’ hade enkäten lyckats få fler ungdomar att inse hur allvarligt läget ju är (enligt UI). Men det framgår faktiskt inte … vad Olle menar skulle varit bättre svar, eller en bättre enkät, eller en bättre världsbild bland ungdomarna.
   
  PS I anknytning till min # 45 ovan, vill jag återigen påpeka hur de klimathotstroende argumenterar nästan allt annat än de faktiskt relevanta kärnfrågorna. I det här fallet har man iställete skrämt barn och ungdomar i decennier, varefter man frågar dem hur skrämda de nu är. Och vill konstruera stöd för sin tro ur detta, eller övertgya om hur angelägen den är. Igen är hela argumentet baklänges och ev slutsatser logiskt ogilitga DS
   
   

 61. Niklas L

  #60
  Visst är det fantastiskt att man inte är bekymrade över hela kedjan av baklängesargument som leder fram till framtidsskrämda ungdomar?
  Tre poster tillbaka på UI har de en kurva som sägs ge ”perspektiv på den pågående uppvärmningen”. Tydligen är inte ungdomarna nog rädda… Klipp lite här, klistra lite där…

 62. Ingemar #53

   

  Grant Foster (Lika med bloggaren Tamino samt andre författaren i artikeln Rahmstorf med flera) har ju hållit på ett bra tag på sin blogg med den här metoden att separerar upp olika signaler i temperaturkurvorna genom multipel linjär regression. Så man kan fråga sig varför han inte själv kom på idén att även separera bort signalen från AMO utan lät Tung och Zhou komma före med detta.

   

  Foster kanske inte gillade det resultat som man får när man även separerar bort AMO 😉

   

 63. Slabadang

  Niklas L!
  Undrar hur många av de ungdomar som faktisk åker till Thailand svarade på frågan. Har jag läst statistiken rätt så har bara 8% av 15 åringarna någon gång varit i Thailand. Att 40% av de 92% som aldrig åker till Thailand kan tänka sig att fortsatt avstå är knappast nån större uppoffring? 🙂