Global uppvärmning i EU-tappning

Snöoväder
Våren visar Tyskland kalla handen. På grund av kyla, is och snö trillar döda fåglar ner ur träden skriver Focus on line.
I Berlin är det  snö och is. En 16 cm tjockt lager snö täckte huvudstaden den första vårdagen 2013. ”Det är det tjockaste snötäcket i mars månad på 100 år,” säger meteorologen Dominik Jung från väderportalen wetter.net. Det snöar fortfarande på Östersjökusten. I Sachsen dör fåglar eftersom de inte hittar mat i snön. På lördag och söndag morgon kan vara mycket kallt i delar av norra Tyskland, ner mot minus tio grader.
I Storbritannien är läget detsamma.
Snön fortsätter att falla över de norra delarna och Skottland och kylan fortsätter. Mars har varit 2,8 C kallare än genomsnittet för månaden. Den första vårdagen 2013 gav ingen respit för Storbritannien. Snön fortsätter att falla, med fortsatt stängning av skolor och kaos på vägarna som följd. Kylan visar heller inga tecken på avmattning under veckan. Landet är på väg att drabbas av sin kallaste mars på mer än 50 år. Naturvårdare varnar nu för att det långvariga vintervädret skadar djurlivet. Senaste mars det var så kallt var 1962, då medeltemperaturen var 2.4 C (36F) – eller 4.1 C under normen.
Dödligheten bland Storbritanniens äldre har redan skjutit i höjden i vinter och risken finns att rekordet 30 000 döda slås, dvs 6 000 fler än förra året. Den nationella federationen för aktiva pensionärer har meddelat att dödsfall bland dess medlemmar har mer än fyrdubblats sedan slutet av förra året. VD Malcolm Booth sa detta kan trappas upp till ”fasansfulla siffror” om extremkylan fortsätter. ”Många äldres hälsotillstånd förvärras av kyla och det finns en tydlig risk för de högsta siffrorna sedan 2008-09”, säger han. ”Vi oroar oss för att dödligheten i vinter kommer stiga kraftigt eftersom äldre människor som kämpar den med extrema och ovanliga kylan också lider under det stigande priset på att värma sina hem. Det är fortfarande kallare än vad vi förväntar oss vid denna tid på året.”
Ja, så här ser verkligheten ut i EU:s kärnländer. Vi har också hört rapporter från Frankrike i veckan om köldkaos med snö och stopp på vägarna.
Samtidigt fortsätter vansinnet utan slut. Kolkraftverket Drax i Storbritannien skall nu genomgå en stor förändring. Från och med nästa månad kommer Drax att påbörja  en £700 miljoner konvertering från förbränning av kol, som det var  konstruerat för, till att omvandla sina sex kolossala pannor för att bränna miljoner ton per år av flis i stället.
Det mesta kommer från träd som avverkas i skogar i USA, med leverans över Atlanten till Storbritannien. Anledningen till detta oerhört kostsamma beslut är att Drax har blivit  en viktig del i den så kallade ”gröna revolutionen” som nu är i fokus för  regeringens energipolitik.
Sir David King, tidigare regeringens främste vetenskapliga rådgivare, tvivlar dock på att det  skulle finnas någon som helst verklig besparing i koldioxidutsläpp med fliseldningen sett ur ett helt livscykelperspektiv. Det är inte nog med det. Engelsmännen konstaterar också att trots de enorma subventioner som har spenderats på  vindkraftverk, är deras bidrag försumbart. På en vindstilla dag denna vecka var den kombinerade  produktionen av Storbritanniens 4 300 vindkraftverk bara en tusendel — 29  megawatt – av den el som behövdes.
Uppdatering: Gasbrist hotar frysande britter
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skogsmannen

  Förvisso sant att britterna borde tänka om när det gäller energiproduktionen, men jag lärde mig under en kort tid under en vinter i England på 80-talet, att britterna byggde hus för ett klimat som de aldrig har haft.
  Borde de inte börja där?

 2. Vädret sätter verkligen energiproduktionen och/eller energikostnader i fokus. Nu, om inte förr, förstår allt fler vansinnet med vindkraften och den, näst intill, outsagda ambitionen att byta ut kärnkraft mot ”förnybart”’ – vad nu det är.
   
  i dag har WWF sitt årliga jippo som dom påstår att hälften av Sveriges befolkning står bakom. Inte kan väl så många sympatisera med den  utopiska ekosofin som skulle skicka oss in i en backande ekonomi med bl.a arbetslöshet som följd?
   
  Sjäv ska jag tända allt jag har i kväll för att visa mina sympatier. Vi behöver tillgång till stabil och billig energi för att kunna leva bra och kunna konkurrera på världsmarknaden.

 3. Lennart Bengtsson

  Det vore kanske på sin plats att WWF kunde informera om alla fåglar som mördas av vindkraftverken. Detta har på något märkligt sätt glömts bort
   
  http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/vindkraft/referenser/internationella-studier/
  LennartB

 4. Sirapsodlaren

  Även om köldknäppen bara är ett utfall i en stokastisk process så är den förhoppningsvis en väckarklocka för många om nödvändigheten av att ha en fungerande realistisk energipolitik.
  Sen kan det nog få en del människor att ifrågasätta politikernas och medias bild av CAGW. Det är egentligen perfekt timing att det är det så kallade ”earth hour” ikväll, det borde väcka Bagdad Bob associationerna hos de flesta.
  Och glöm aldrig bort Asch, det räcker att det finns en kritisk röst för att folk ska ifrågasätta den etablerade ”sanningen”.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments
  Så håll tänt ikväll är mitt råd.

 5. Lennart Bengtsson

   
  Det kalla marsvädret i Europa och alla problem som allmänheten har visar med en skrämmande tydlighet hur misslyckad politiseringen av klimatforskningen har varit. Naiva aktivister med artilleriunderstöd av media har förmedlat en bild av klimatet som inte har med verkligheten att göra. Och det värsta är att denna bild eller föreställning om klimatet har ersatt  det verkliga klimatet. 
  LennartB

 6. Caliban

  Det är lite synd om forskarna. I Helsingborgs Dagblad kunde man för några veckor sedan läsa en rapport från ett forskarteam i Lund. Här konstaterades att antalet småfåglar i övre Norrland hade ökar markant under de senaste 10 åren. Både till antalet arter och till antalet individer. Detta beror – enligt tidningen – på den globala uppvärmningen. Några alternativa förklaringar gavs inte. T ex att småfåglarnas fiender rovfåglarna minskat i antal efter att ha dödats i de vindkraftverk som är så många längs fågelstråken (småfåglarna klarar sig bättre än de större rovfåglarna). Eller att odlingen i södra Europa av de grönsaker, som ska bringa hälsa till oss nordbor, sker med en så kraftig besprutning, att insekterna – många fåglars föda – verkar vara helt utplånade runt Medelhavet. Hur som helst – exemplen på hur vitt skilda fenomen i naturen skylls på ett varmare klimat är många. Även när det inte blir varmare.

 7. Fogge

  Inte ens i radions underhållningsprogram(läs Ring så spelar vi)undgår man höra svamlet om detta Mörkläggningsjippo (Ring så släcker vi…)
  Nej, låt ljuset stråla ut i den kalla Vår (?) kvällen.

 8. Peter F

  Caliban  #6
  Att antalet fågelarter och individer ökat markant i övre Norrland  ifrågasätter jag verkligen. Har du länk till artikel ?

 9. Tege Tornvall

  Flertalet svenska kommuner har kraftigt underskattat behovet av plogning, sandning och saltning av vägar med olyckor, sämre framkomlighet och spräckta budgetar som följd. Och i dag släcker de ljuset med ytterligare risk för olyckor!
  Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare var inte bara Erik XIV utan även svensk kommunalpolitik. Vilka skall vi rösta på i nästa val?

 10. tolou

  It’s the sun, stupid.
  http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/f10.gif
  och lägg på 3 veckor, så blir det
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.sprd2.gif
  Och över tid så får man
  http://climate.rutgers.edu/snowcover/images/eurasia_season1.gif
   
   

 11. Tage Andersson

  Våra riksdagsmän lever ju i en värld där klimat släpps ut och styrs av svenska klimatgaser

 12. ces

  Vindindustrin fuskar med siffrorna ang fågeldöden: http://www.cfact.org/2013/03/18/wind-turbines-kill-up-to-39-million-birds-a-year/

 13. Caliban

  Peter F #8
  Möjligen finns länken hos HD. Jag har den inte tillgänglig här men har den utriven ur tidningen hemma (just nu fryser jag i södra Spanien). Kan kanske scanna den. Det har varit fler artiklar med liknande vinkling – förmodar att de kommer från samma källa/journalist. Jag har faktiskt svårt att tro att forskarna verkligen uttalat sig på det sätt som sägs i artikeln (som var på drygt en halvsida).

 14. Caliban

  ces #12
  En effekt av att rovfåglarna dödas, är att gnagarna blir fler. Just omkring vindkraftsfundamenten har råttorna säkra boplatser – och en del extra gott att äta, när rovfåglarna trillar ner. De som bor i vindkraftsområden (vem gör inte det)? kan också konstatera att det på senare tid även finns betydligt fler råttor nära våra bostäder. Ett spännande forskningsområde  ”Ökning av gnagarpopulationen som ett resultat av aktiva åtgärder mot klimatförändringen”.
   

 15. Björn

  Klimatforskare och politiker har förhindrat en objektiv syn på klimatets drivande faktorer. Solforskarna lever fortfarande i ett skymningsland där deras forskning ses som mindre viktig. Det är dags att inse att att det är solen som lyser på oss och inte CO2. Förändras solens aktivitet så förändras hela jordens klimat vilket man inte borde behöva upprepa ständigt, men ändå så är det CO2 som är i fokus. Läs nedanstående länk om solens utveckling framöver:
  http://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/110614-sun-hibernation-solar-cycle-sunspots-space-science/

 16. Peter F

  Undrar om A-K Hatt verkligen tror på det hon skriver
  http://ltz.se/asikter/ordetfritt/1.5708254-vi-maste-bli-hallbara
  Bl a ”Vindkraft kommer att vara ett väldigt viktigt, och allt viktigare, inslag i den svenska elproduktionen framöver”

 17. Lennart Bengtsson

  Björn
   
  Bara för vi har en misslyckad klimatpolitik och har all anledning och vara frustrerade härför kan vi liksom inte sätta igång och ändra på fysiken och plötsligt bortse från den långvågiga strålningen.
  LennartB

 18. Anders Persson

  Debatten fri och livlig på de brittiska öarna. För en vecka sedan, lördagen den 16 mars hölls ett mycket intressant möte på Imperial College i London om långtidsprognoser av vädret. Bl.a deltog ledande vetenskapsmän från Met Office.
   
  En av dem nämnde under rubriken ”Recent insights” att variationer i solaktiviteten nog har en påverkan på jorden, kanske inte solfläckarna, men väl variationer i den ultravioletta strålningen: http://www.rmets.org/sites/default/files/abstracts/Mar/16032013-folland.pdf
   
  En av vetenskapsmännen från Met Office, jag minns inte vem, förklarade att en global uppvärmning skulle ha positiva effekter för latituder högre än 45 grader, men negativa för lägre.
   
  Deras presentationer finns att se på http://www.rmets.org/events/long-range-forecasting-problem-mythology-science-and-progress/progress-understanding-drivers
   
  På samma Royal Meteorological Society sajt finns en redovisning av ett möte i om solens paaverkan http://www.rmets.org/events/solar-influences-weather-and-forecasting om osäkerhet i klimatscenarierna http://www.rmets.org/events/quantifying-uncertainties-climate-science
   
  Om tre veckor den 17 april kommer ännu ett möte om nödvändigheten att ha en stokastisk angreppsvinkel på prognosproblemen
  http://www.rmets.org/events/should-weather-and-climate-prediction-models-be-deterministic-or-stochastic

 19. István

  Idus martii, 15. mars i Ungern är som 17. maj l Norge. Brukar firas i härlig vårväder. I år var det snöstorm och trafikstopp i hela landet Tom armeen var mobiliserad för att undsätta infrusna trafikanter. Högspännings ledningar rasade  med stolpar och allt pga nedisning och stormvindar.
  Så kan det bli när GW slår till obarmhärtigt. 

 20. Slabadang

  Den avvecklade demokratin!
  Vi har fått bevis på att hoten mot demokratin är hot mot ansvar förnuft och funktion och därför vår välfärd. Vi har fått kammarillska och korporativistiska allianser som givits makt och inflytande över de folkvalda. Det är de folkvaldas fel att de överlämnat makt och inflytande till särintressen både byråkratiska affärsmässiga och ideologiska.
  Vi ser att EU i dag i styrs av särintressen, NGOer lobbyister och ideolgiskt driven byråkrati i allians med ekonomiska särintressen. Journalistkåren backar upp utvecklingen och har lämnat sin granskande kritiskt tänkande roll bakom sig. Tvärtom har media istället blivit centralmaktens och särintressenas säljorganisation med lojaliteten med ryggen vänd mot medborgarna. Det är alltid medborgarna som skall övertygas att betala och vara lojala med parasiterna.
  Det är en process som går allt snabbare. Samtidigt finns det en medvetenhet om att allt fler medborgare inte accepterar eller gillar utvecklingen och det demokratiska underskottet gör att makteliten isolerar sig än mer ifrån de folk de styr över. Att våra EUparlamnetariker betalas av parlamentet och inte av sina väljare är en av tusentals antidemokratiska styggelser de lurat på svenska folket.
  Vår partielit har lurat hela svenska folket och fört det bakom ljuset med EU inskrivet i vår grundlag utan att våga berätta konsekvensernas för svenska folket. jag anser att det är ett uppenbart förräderi mot demokratins grundläggande tryggheter och ordningsregler. De är naturligtvis sktirädda för att folket skall fatta vilket välorganiserat och välplanerat svek de  livit utsatta för och jag tror att det är det absolut viktigaste bakomliggande skälet till varför våra etablerade partier gått man ur huse mot SD.
  Man har skapat sig en fungerande lögn om globaliseringens konsekvenser och förutsättningar. Man har valt att sätta nationell demokrati med suveräna stater i motsats till globaliseringen. Sanningen är att globaliseringen gick som snabbast under den period vi fortfarande hade självständiga nationella demokratier utan en internationell politik men på frivilliga grunder. EU är beviset på hur det gick åt helvete så fort man började tillämpa gemensam politik istället för att kvarstå som endast en frihandels och gemensam säkerhetsorganisation. När vi förhandlade fram avtal för avtal utan att permanent avhända oss makten att välja mellan att säga ja eller nej tack, så försvann samtidigt kraven på legitimiteten och bakomliggande verkliga behov bakom varje avtal. Nu förhandlar vi om saker inte en käft utom EUs byråkrater skulle finna motiv till att ens starta och än mindre lyda under. EU håller helt enkelt på att avskaffa demokratin och sönderreglerar utvecklingen och välfärdens fundament.
  EU samordnar saker som inte behöver eller skall samordnas och som inte tillför någon annan nytta än som sysselsättning och mer maktkoncentration till Bryssels politbyrå.
  I England går UKIP som tåget och varför inte SVT visar Farage i bild eller ens nämner honom är inte så svårt att räkna ut. Svante Axelsson som jobbar för sossarna på SVT säkerställer att svenska folket inte ska få några nya idéer i huvudet, och hur de behandlat SD blir ytterligare bekräftelse och med den obefintliga kritiska granskningen av EU och dess energi och klimatpolitik som grädden på det mögliga moset så blir SVTs självformulerade ideologiska antidemokratiska uppgift glasklar.Ssannfinländarna har tydligen uttryckt att de hellre lever under Putin än under EUssr och tanken är väl värd att reflektera över en stund.
  Vi behöver en ny befrielserörelse för återskapandet av vår nationella självständighet. Att åter bli fri ifrån centralmakten i Bryssel är en kamp vi ännu inte behöver några kulor eller krut för att lyckas med. Även om våra demokratins förrädare i M S FP KD och C med Björn Von Sydow i spetsen lagt betongsuggor i vägen för demokratin genom att det nu krävs två på varandra följande riksdagsperioder med majoritet för att vi skall återfå vår natioinella suveränitet självständighet och frihet tillbaka.
  England är inte ensamt om den opinion som nu genom Farage sparkat in dörren till våra gamla partieliters lilla herrklubb. I Sverige visar svenska folket sin misstänksamhet genom att placera EU kommissionen längst ner på förtroendebarometrarna endast tätt följt av EU parlamentet. SVT och MSM försöker hålla rent så att denna stora anti-EU folkopinion inte syns eller hörs.
  SVTs Eu och utrikeskorrespondenter som tillika våra Ulrikor Carlshamre Bergsten och Engström är tillsatta för att skydda centralmaktens och EUs intressen. Ni måste om ni inte redan gjort det uppmärksamma den medvetna systematiska partiskheten SVT sysslar med, och du är djävligt naiv om du inte tror att SVT/ SR ”åsiktsregistrerar” sina medarbetare vid tillsättning av tjänster. Det är tvärtom det viktigaste för de som kontrollerar företagen och att det inte skall framgå eller upptäckas är liksom hela poängen med systemet, vilket i verkligheten helt bygger på just ”åsiktsregistrering” men utan att bokföras och uppmärksammas på annat sätt än för oss som iakttar och läser spelet.
  Det riktigt förrädiska med detta system är att den som får en tjänst ofta inte fattar varför han/hon fått tjänsten … dvs pga sin lojalititet och sin ideologi.
  Är det någon av er som fortfarande tror att det är en tillfällighet att 81% av SVT/SRs journalister är rödgröna? En tillfällighet att de kan ställa upp 100 motsvarande K Kielos men ingen S Rayman? En tillfällighet att Greider och Schyman slitit ut tio TV-soffor vardera medan få licensbetalare ens vet vem J Norberg är? SE SANNINGEN OM public service!”! En tillfällighet att GRN inte kan pricka SVT/SR för vad de INTE sönder eller tar med? En tillfällighet att licensbetalarna är helt avskurna från makt insyn och granskning av SVT/SR?
  En tillfällighet att vetenskräpsredaktionen är rekryterad från aktivstvänstern och miljörörelsen?
  En tillfällighet att SVT/SR inte sammanställer och redovisar vilken kritik tittare och lyssnare framför? En tillfällighet att granskningsnämndens ledamöter är tillsatta av regeringen? En tillfällighet att ett ”självständigt bolag” från ägar och kundintressen istället blir helt beroende av sin ledning och nyckelpersoner?
  SVT/SR är två bunkrar kontrollerade och skyddade av företagens ideologiska gatekeeepers. Men det kommer att förändras och allt fler delar denna analys och gör samma observationer! Med klimatrapporteringen har de klivit fram helt orädda och trygga i sin hundraprocentiga partiskhet. Fräckheten är slående och provocerande.
  Så med vilken logik kan då den Alliansföreträdare som sitter i kulturutskottet köpa denna ordning? Jo … tankefiguren ser ut ungefär så här ” ja SVT/SR är ena djävla vänsterfästen … men det finns i alla fall nån typ av kontroll av opinionen och samhällsdebatten som är till nytta även för oss … skulle debatten bli helt fri vet vi ju inte vem som skulle kunna få komma till tals eller vilka frågeställningar/problemformuleringar som skulle kunna dyka upp.Ingen är väl intresserad av att SD växer?”
   
   

 21. Slabadang

  Jan Axelsson ska det vara förstås … även om Svante slitit ner sin Tv soffa han också och tillhör de ”lierade” och slipper all form av kritisk granskning!

 22. Björn

  Lennart Bengtsson [17]; Jag vet inte i vilket avseende jag bortser ifrån fysiken och den långvågiga strålningen? Solens strålning in mot jorden har ett brett spektrum som både omfattar korta som längre våglängder. Den återstrålning från jordytan, vilken huvudsakligen är våglängder i IR-området, är en sekundär effekt av solens energiflöde. Även så har vi en del reflektion av UV där det finns is och snö, men denna reflektion ökar på albedot liksom molnens ytberoende.
  Att vi har en fördröjning av utflödet av IR på grund av atmosfärsgaserna inkuderande CO2 och H2O, innebär väl inte att dessas fysik är oberoende av solens inflöde och dess påverkan på lufthavets dynamik? Förändringen av jetströmmarna som det nu skylls på när vi nu har en kallperiod över hela norra Europa och bortöver mot asien, kan väl inte skyllas på CO2? Vi har en förändrad solaktivitet som klimatforskarna borde med oro betrakta och fråga sol- och atmosfärsforskare och geofysiker, vad det är som pågår. Görs inte detta, bör IPCC läggas ner, för solen som vi inte kan påverka, låter sig inte vänta på klimatforskarnas missförstånd om driften av klimatet.
   

 23. Slabadang

  Anders Persson!
   
  Our reconstructed solar spectral irradi-
  ance comprises spectra from 130 nm to
  10
  μ
  m. Fig. 4 presents a reconstruction of the integrated
  flux for several, selected spectral regions. The contrast be
  tween
  di
  ff
  erent brightness components of the quiet Sun is especially
  high in the UV, which results in a large historical variabili
  ty of
  the UV spectral irradiance. The irradiance in the Schumann-
  Runge bands and Herzberg continuum increases from the
  Maunder minimum to the present by about 26.6% and 10.9%
  respectively, which is much larger than 0.4% for TSI and the
  visible region. The variability is also relatively high aro
  und the
  CN violet system whose strength is very sensitive to even sma
  ll
  temperature di
  ff
  erences due to the high value of the dissociation
  potential. The large UV variability reported here is especi
  ally
  of importance to the climate community because it influences
  climate via an indirect, non-linearly amplified forcing (Ha
  igh
  1994; Egorova et al. 2004)
   
  Hela artikeln av Shapiro som kommer fram till att ökningen av TSI är 6 ggr större än vad IPCC arbetat efter.
  http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1102/1102.4763v1.pdf

 24. Förvirrad & undrande

  Hur ska man se på detta?
   
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16472007.ab

 25. Börje S.

  #24
   
  Elementärt. Vad som än händer så är det koldioxidutsläppens fel. Det är bara att hala upp plånboken och betala EU och FN för den obotliga skada du gör, vad du än gör.
  Kalla vintrar? DITT fel! FY på dig, oh du förvirrade och undrande!
   
  Ocht våra folkvalda ryter: Hit med pengarna!

 26. Björn

  Förvirrad & undrande [24]; Detta skall vi tolka som att solen som nu minskar sin energi dramatiskt framöver, är ytterst orsak till jetströmmarnas förändrade banor. Solen är den enda potentiella faktor som förmår förändra väder och klimat.

 27. Staffan

  Längs Östersjökusten föll 35(!) cm snö i tisdags.  Flygplatsen Tegel-Berlin ställde in 28 flighter p.g.a. is.  Kylan beror på vindar från norrifrån:   I norr och nordost av landet varar den över påsken.
     Men visst:  En kommentator påpekar att det här är typiskt för AGW:  ”Mer snöfall/kyla koncentrerat på oväntade platser där vädret varit mer moderat förr.”
  http://www.thelocal.de/national/20130321-48667.html#.UU2fIFfz4ZA
     Temperaturkarta Europa (välj gärna Tyskland i högerkanten):
  http://www.wunderground.com/maps/eu/2xTemperature.html

 28. Sören

  #24 Mig får det att tänka på 30-40-50-talet då två decenniers värmetopp också övergick i meridional strömning och avkylning.

 29. Sören

  och att om det förda resonemanget kring Arktis håller, så skulle det indikera att Arktis kanske var relativt mer isfritt på 30-talet än allmänt känt.

 30. Slabadang

  Det är plats att lämna över följande ”fakta” ifrån SMHI/AB till Lennart B att kommentera!
  Så påverkar jetströmmen vädret
  Forskare har hittat ett tydligt samband mellan den snabbt krympande polarisen och förändringar i vädermönstren. Så här funkar det.
  1. Den vita polarisen reflekterar 80 procent av solenergin ut i rymden.
  2. Sedan 1980-talet har isytan sommartid halverats. Det öppna, mörka hav som exponeras absorberar 90 procent av solenergin.
  3. Det öppna och uppvärmda havet håller värmen längre än tidigare på hösten och bidrar till att temperaturökningen i Arktis går dubbelt så fort som i resten av världen. Skillnaden mellan kylan i norr och värmen i söder minskar.
  4. Polarjetströmmen rör sig västerut på en mils höjd. Den drivs av – och fungerar som en effektiv barriär mellan – kylan i norr och värmen i söder. När temperaturskillnaden minskar sjunker vindhastigheten. Samtidigt blir krökarna större och allt långsammare i sina rörelser österut. Fenomenet är tydligast på höst och vinter.
  4. Krökarna kallas Rossbykurvor. Sedan en tid ligger en stor krök över Centraleuropa. Kall luft har lagt sig över Sverige med ovanligt ihållande kallt och klart väder som följd.

 31. Anders Persson

  #24 Förvirrad och undrande:
   
  1. Heiner Körnich är en mycket duglig forskare men är inte, som det påstås i AB, forskningschef på SMHI, utan chef för den forskningssektion som svarar för utvecklingen av dagliga väderprognoser.
   
  2. Jetströmmen rör sig österut och inte västerut.
   
  3. Dessutom finns det mer än ett jetströmssystem: på 30 graders latitud har vi vintertid den subtropiska jetströmmen som växelverkar med den mellan 40 och 70 graders latitud oscillerande polarfrontjetströmmen. Vintertid har också en arktisk jetström kring 70 graders latitud. Hade jorden roterat fortare hade vi haft fler och svagare (som Jupiter), men eftersom jorden börjar sakta in så kommer de att bli färre, men kraftigare.
   
  Att jetströmmarna sedan 1985 skulle ha blivit 20% svagare och annat som påstås i AB har jag inte hört talas om förut. Men kanske Lennart B. vet.
   
  Man ska desutom skilja på kontrasten i den meridionala (nord-sydliga) temperaturen vid marken (som blir svagare) och i höjden där ju jetströmmarna bildas – vilka nog inte blivit svagare.

 32. István

  # 30
  Varför har väderprataren med det flottiga håret inte berättat för oss om allt detta?
  Hur mycket prognosvärde har karlen?
  Vem har satt doktorshatt på typen?

 33. pekke

  #24
  De får gärna förklara vad som drev NAO ( NordAtlantiska Oscillationen ) och AO ( Arktiska Oscillationen ) till mer negativt läge under 60 – 70 -talet vilket borde drivit jetströmmarna längre söderut precis som nu.
  Vi hade rejäla vargavintrar då och då under 60 – 70 -talet, var det mindre is i Arktis kanske.
  NAO 1950 – nutid:
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.timeseries.gif
   
  AO 1950 – nutid:
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/month.ao.gif
   
  NAO är just nu svagt negativ medan AO är starkt negativ.
   
  AO:
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.sprd2.gif

 34. pekke

  Jetströmmar över Atlanten går nu över Sydeuropa, oftast går de längre norrut när NAO är positiv.
  Animerad prognos över närmsta dagarnas jetströmmar över Atlanten.
  http://squall.sfsu.edu/scripts/jetstream_atl_modelsml_fcst.html

 35. Lasse

  # 30  Bilden stämmer inte med verkligheten. Is minimum nås 3 månader efter sommarsolståndet i mitten av september. Vid midsommar är skillnaden mellan åren liten. Hade det varit värmeinlagring som dominerade skulle isläggningen försenats. Det verkar snarare så att en öppen area under sept -nov ger en större avkylningseffekt.
  Men teorin var väl ett bra försök , mätningar visar annat!
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 36. Lasse Forss

  #9
  För några år sedan, när vintern kom överraskande tidigt, så meddelades att många kommuners snöröjningsanslag tog slut i förtid. Bengtsfors i Dalsland blev ohotad etta i racet. Deras snöröjningsanslag tog slut i oktober. troligen hade man rådfrågat IPCC et al.

 37. Anders Persson

  #34 pekke: På http://squall.sfsu.edu/gif/jetstream_norhem_00.gif  kan ni se hur den subtropiska jetströmmen kring 30 gr latitud växelverkar med Polarjetströmmen över Japan/östra Kina, över södra USA samt SW Europa.
   
  Därvid tar polarfrontjetströmmen emot energi från de sydligare breddgraderna som alltså i grunden påverkar oss mer än de nordligare. Att vi har det kallt nu beror alltså mer på att de sydligare jetströmmarna berett den arktiska kalluften plats att ta sig ner mot oss, än att kalluften ”tvingat ner” jetströmmarna.
   

 38. pekke

  Anders P. #37
  Tack för förklaringen.
  NAO är väl kopplad till hur jetströmmarna uppför sig och det borde tyda på liknande lägen även rådde under 60 -talet när vi hade mer negativ NAO.
   
  Rätt eller fel av mig ?
   

 39. Slabadang

  Anders P!
   
  Du beskriver alltså meteorologiska fenomen oich hur min skad is i Arktis under sen sommaren skulle förklara kalla vintrar i Europa är en gissningslek i den mer inovativa skolan. med tanke på at sambanden aldrgi visat sig tidigare och strider mot observationer för något sådant samband skulle jag vilja kalla SMHI för vetenskapligt bankrutt!
  Dessutom när situationen är den omvända för isutbredningen i Antarktis så faller två saker opå en och samma gång.
  1. Arktis sommarisar som förklaring till en kall  Mars över hela Europa.
  2. Att co2 skulle vara orsak till uppvärmning i Arktis men till avkylning i Antarktis…. lycka till!

 40. Anders Persson

  38 pekke: Jo, men såvitt jag vet har man inte hittat något fysikaliskt orsakssammanhang. För närvarande verkar allmänna uppfattningen vara att NAO är ett slumpvis varierande statistiskt index.
   

 41. tolou

  NAO och AO moduleras ju av solaktiviteten, speciellt under perioder av hög aktivitet. Att inte detta faktum letat sig i in i prognoserna bygger just på okunskapen om orsakssambanden. Men att en korrelation i observationerna finns där kan inte förnekas.
  Även långsiktigt verkar viktiga epoker styras av AMO/PDO oscillationer.
  Så 1958/59 hade vi motsvarande läge:
  Ice at the North Pole in 1958 and 1959 – not so thick
  http://wattsupwiththat.com/2009/04/26/ice-at-the-north-pole-in-1958-not-so-thick/
   
   
   
   

 42. pekke

  Hitta en rolig sak om jetströmmar och klimat på wiki.
  Longer-term climatic changes
  Since 2007, and particularly in 2012, the jet stream has been at an abnormally low latitude across the UK, lying closer to the English Channel, around 50°N rather than its more usual north of Scotland latitude of around 60°N. However, between 1979 and 2001, it has been found that the average position of the jet stream has been moving northward at a rate of 2.01 kilometres (1.25 mi) per year across the Northern Hemisphere. Across North America, this type of change could lead to drier conditions across the southern tier of the United States and more frequent and more intense tropical cyclones in the tropics. A similar slow poleward drift was found when studying the Southern Hemisphere jet stream over the same time frame.[50]
   
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_stream#Longer-term_climatic_changes
   
  Jetströmmen skall alltså under 80- och 90-talet vandrat norrut men nu vänt söderut.
   
   

 43. ThomasJ

  Slabadang #20: Nigel Farage… rules:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HhGNoZfvRoA
   
  Lysande! Inte undra att SvT et Al. censurerar slikt…
   
  Mvh/TJ
   

 44. Sören

  Tack Anders för länken till jetstreamanimeringar från San Francisco, som verkar mer lätthanterlig än den från Lyndon State som jag tidigare trott var bäst därute.
   
  Uppmuntrar envar att begrunda de månadslånga animeringar som kan göras här: http://squall.sfsu.edu/scripts/nhemjet_archloop.html
   
  Den subtropiska är helt dominerande och då särskilt vintertid. Sommartid släpps värmen upp för fullt enbart för att den går i upplösning stort sett. Kan undra om vårt ständiga fokus på ”polarfronten” och sommarvädret stått i vägen för nåt där.
   
  Se även hur Nordamerikas bergskedja i N-S fungerar som permanent störning av flödet.

 45. Holmfrid

  #20  Slabadang,   bra rutet. 
  I dag har Ung Vänsters ordf i Luleå , Hurtig,  uteslutits efter mordhotat Billström på nätet,   Googlar du Sandelin får du exempel på snedvridningen av informationen,  Lars Bern på Newsmill likaså.
  I USA finns fria radiostationer som lyftar på locken till dasstunnorna,  det skulle gära nytta här också.

 46. Labbibia

  Inte bara i Europa som den globala uppvärmningen gör sig påmind genom att bjuda på svinkallt väder och massor med snö… 🙂
   
  I USA spelades VM-kvalmatch mellan just USA och Costa Rica….Närmare bestämt i Colorado. Det blev en minst sagt intressant tillställning!
  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/vmkvalet/article16474902.ab

 47. Holmfrid #45
  och TV!  PJTV.com

 48. Slabadang { 23.03.13 at 12:28 }
  amen  klockrent  och  profetisk  skärpa,  Snart  så  sätter  jag  på  alla  glödlampor och  letar  fram  Byggfläktar   även  motorvärmare  och  kupefläkten  får  gå  hela  helgen.

 49. Mikael

  Slabadang, du äger debatten! Synd att jag inte vet vad du heter isåfall skulle jag adda dig på facebook. Du har ”talets” gåva.

 50. Anders Persson

  #44 Sören: Orsaken till att vi har en subtropisk jetström bara på vinterhemisfären är att vid den årstiden startar den polgående luftens acceleration, pga tryckskillnader som avspeglar temperaturskillnader, i den sk. Hadleycirkulationen, från latituder strax söder om ekvatorn, ungefär där den Intertropiska konvergenszonen (ITCZ) befinner sig vid marken.
   
  Jordens rotation avlänkar luftrörelsen österut och vid ungefär 30 gr latitud bär vinden av mer eller mindre österut med stor hastighet därför att accelerationen haft lång tid på sig att verka. Under en stor del av luftens rörelse före och efter passagen av ekvatorn sker dessutom ingen eller så gott som ingen avlänkning alls.
   
  Sommartid ligger ITCZ väl norr om ekvatorn och avlänkningen startar genast. Luften kommer snart att röra sig rakt österut i en position som är ungefär densamma som vintertid, cirka 30 gr latitud. Men den erhåller ingen mer nämnvärd acceleration, blir svagare och syns knappast som en jetström.
   
  En global uppvärmning kanske ökar temperaturen i marken vid polerna (isen smälter) men ökar den vid lägre latituder i alla nivå er. Detta kommer att medföra, som modellerna visat, att den subtropiska jetströmmen dels blir kraftigare, dels förskjuts längre norrut.
   
  Eftersom de konvergerande luftströmmarna i den subtropiska jetströmmen bidrar till bildandet och bibehållandet av de subtropiska högtrycken vid ung. 30 gr. latitud, kommer också dessa att förskjutas mot högre latituder. Detta är bakgrunden till ”prognoserna” om varmare och torrare framtida medelhavsklimat. 

 51. http://www.prisonplanet.com/nigel-farage-the-euro-crisis-is-entering-the-end-game.htmlhttp://www.prisonplanet.com/nigel-farage-ukip-is-now-britains-third-party.html
  http://www.prisonplanet.com/nigel-farage-message-to-europeans-get-your-money-out-while-you-can.html
   
  http://www.prisonplanet.com/nigel-farage-bailouts-are-a-means-for-total-subjugation-to-eu-control.html
   
   

 52. Mellanrum  på  länkar  skall  fungera  
  http://www.prisonplanet.com/nigel-farage-the-euro-crisis-is-entering-the-end-game.html
   
  http://www.prisonplanet.com/nigel-farage-cameron-cons-uk-hides-massive-budget-black-hole.html
   
  http://www.prisonplanet.com/nigel-farage-ukip-is-now-britains-third-party.html

 53. Janne

  I Expressen har man idag haft en chat med Lena Ek om klimatet, Centern har ju partistämma nu i helgen.
  Kolla här: http://www.expressen.se/nyheter/chatta-med-lena-ek-c-fran-c-stamman/
   
  En Fredrik L frågade:
  Är det inte dags att ge en mer nyanserad bild av ”klimathotet” nu när IPCCs prognoser alltmer hamnar på skam, t ex ingen uppvärmnning de senaste 16 åren och havsnivåhöjning på ca 15 cm per sekel. Är det inte dags för lite mer ödmjukhet inför hur lite vi vet om klimatet?
   
  Lena Ek svarade:
  Fredrik. Av de tusentals forskare som jobbar med klimat är 99% otroligt bekymrade. jag också.
   
  I Lena Eks verklighetsfrånvända värld har tydligen de tidigare 97% ökat till 99%. Men politiker brukar ju skarva på det mesta även villfarelser tydligen.
  Finns det någon som tror att Centern överlever nästa val?

 54. Sören

  Anders#50, har du någon slutsats av allt det där?

 55. Anders Persson

  #54 Sören: Inte mer än vad jag säger, dvs att modellresultaten ”make sense” vad gäller det varmare och torrare medelhavsklimatet. Vad mer kan du begära av mig?

 56. Sören

  #56 Inget och inte ens det. Men jo, det är så jag för all del uppfattat det också. Och att den subtropiska jetströmmen är intakt även i ett varmare klimat, kunde tilläggas, förutom att saker alltså vänt söderut ut nu sen 7-8 år grovt sett, inkl fenologiska indikatorer vad jag förstår. Och så kan man undra vad det hela betyder för albedot.

 57. Tage Andersson

  Vad är det för anmärkningsvärt med en kall och snöig mars över delar av Skandinavien och Europa? Så ovanliga är inte blockeringar.

 58. Johan

  Var är Thomas P? Har han redan släckt?

 59. Sören

  Om man ställer in animering att börja ca 20/2 2013 30 days, 12 hrs interval, så kan man försöka förstå denna kalla mars. Blockering här kring Europa är inte huvudintrycket jag får, även om polarjetströmmen meandrar och mot slutet drar helt österut.
   
  Huvudintrycket är snarare mest att den kraftiga subtropiska jetströmmen ligger kvar och inte släpper upp någon vidare värme alls, till någon sida polarjetsrömmen.

 60. Sören

  Gör man samma körning fast för 2012 ser man att den subtropiska jetströmmen då öppnade en ingång för varmluft över Atlanten, mer typiskt för en vanlig vår kanske.

 61. Staffan

  ’UK faces gas rationing in record cold snap”:  Fallande temperaturer tvingar miljoner att vrida upp värmen.  Gas-reserverna är nu mindre än 36 timmar.  En energi-expert varnade att om kylan fortsätter är ransonering oundviklig. I så fall kommer företag påverkas först, men sedan får hushållen order att begränsa mängden gas de använder för uppvärmning.   (Daily Mail 23/3)
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2297296/British-gas-reserves-run-dry-36-HOURS-freezing-householders-turn-heating-up.html
  ’Arctic Freeze Chaos’:  Snöstormar med vindar på 100 km/t, och panik-inköp:  36 timmars snö-kaos kommer, i den kallaste weekenden på 50 år.  Det kan bli 40 cm snö i höglandet, och flera tum över hela UK.  Temperaturen var redan igår nere på -12ºC på sina håll.  Mer än 1500 hushåll i Cumbria (vid gränsen mot Skottland) var utan ström. El-bolaget måste använda helikoptrar för sina tekniker;  bil går inte.  O.s.v.  (Daily Express 22/3)
  http://www.express.co.uk/news/uk/386129/Blizzards-60mph-gales-and-panic-buying-36-hours-of-snow-chaos-on-the-way

 62. Staffan

  USA:s Högsta domstol måste avgöra om CO2 utgör ett hälsohot.  Då ska staten gripa in, och genom regler och bestämmelser ta kontroll över hela ekonomin.
     (Detta påstående – att CO2 utgör en hälsorisk – ligger bakom många ”gröna” projekt idag, och miljarder dollar läggs ut av staten för att få ner CO2-halten i luften.)
     Pacific Legal Foundation vill nu ha klarlagt om den här regeln (om risker med CO2) har granskats av vetenskaplig expertis.
     ”CO2 finns överallt.  EPA (Environmental Protection Agency) måste därför (påstår man) reglera hela USA:s fysiska, ekonomiska och sociala infrastruktur.”
     Det var i december 2009 [under Obama] som EPA slog fast att bilarnas CO2-utsläpp utgjorde en fara för folkhälsan.  Därmed blev Clean Air Act tillämplig;  den som säger att EPA måste skapa lagar och förordningar för att få bort hälsohotet.
     Men först ska en Science Advisory Board godkänna projektet.  Det har inte skett, och alltså är EPA:s bestämmelser inte lagliga.
      Enbart pappersarbetet som EPA-reglerna ger upphov till, drar en kostnad på 22.5 miljarder dollar om året.
      Vinsten med detta är – enligt EPA – att de globala genomsnitts-temperaturen sjunker med mellan 0,006 och 0,015 grader Celsius fram till år 2100.  Kostnaden för det är 78 miljarder dollar om året;  totalt sju biljoner.  Trillioner, på engelska.
  http://www.wnd.com/2013/03/feds-control-over-co2-challenged-in-court/?cat_orig=us

 63. Bim

  Johan # 58
  Thomas P ? Han tänker på säkerheten och har inte vågat tända igen.
  Du vet väl, försiktighetsprincipen. Den är ju så viktig nu för tiden.
   
  Annat var det förr.
  Tänk om man hade klätt på Jonny Weismuller kevlarväst, säkerhetssele, störtkruka och pirayasäkrat höftskynke, då hade Tarzan varit stendöd innan kamerorna gott igång.
   
  Man måste chansa för att utvecklas.
   

 64. Bim

  Gått igång skall det vara. Inbilla er inget

 65. Peter Stilbs

  Hatt släpper loss igen i SvD, med nytt ord ”klimatnationalism” i käbblet med MP om vem som är godast, C eller MP
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljopartiet-agnar-sig-at-en-osund-klimatnationalism_8027976.svd

 66. Staffan

  #65:  C var ju en gång ett landsbygdsparti:  en röst för landsbygdens folk.
     Och visst, etanol är på många sätt till glädje för bönderna.  Hört om ”Lantmännen Agroetanol AB” med fabrik här i Norrköping?  ”Vi ägs av 33.500 svenska lantbrukare”…  Bygger ny fabrik för att få bort otäck giftig karbon – koldioxid på svenska…
     Men ideologiskt hör partiet numera hemma på Söder. I SoFo. Parti-ledningen tror det i alla fall.  Tror att centern är ungefär som dom själva (”huvudstadens trendsättande innegäng av välbetalda politiska reportrar och kommentatorer”, som en f.d. c-man skrev).
     Så vi fick se det center-program-förslag som eliten tyckte var bra.  ”Helt fri invandring, möjlighet till månggifte, avskaffande av skolplikten och den lagstadgade arvsrätten, samt federalism”, summerade DN.
     (Och KD…  Nej tyst nu…  ”Gay-symbol”…  ”Trans-aktivist”…)