Nej, Dr. Pachauri, om vi skall vara noga så är uppvärmningspausen inte fullt så lång!

Dr. Rajendra Pachauri, ordförande i IPCC, har sagt att vi inte haft någon signifikant global uppvärmning på sjutton år. Men våra beräkningar här på TCS visar att uppvärmningspausen endast är sexton år lång om man är riktigt noga. Vi upplever åter att Dr. Pachauri överdriver, men märkligt nog denna gång för att han uppgett en för lång uppvärmningspaus. Men med lite god vilja kan vi faktiskt ändå acceptera vad Pachauri säger, för om vi tar hänsyn till alla faktorer som inverkar så kan det vara så att uppvärmningspausen faktiskt redan är tjugoett år lång.

Hur lång är egentligen uppvärmningspausen? Pachauri sade att det inte skett någon siginifikat uppvärmning på sjutton år. Hur kan vi bestämma under hur lång period det inte har skett någon signifikant uppvärmning? Detta borde stämma om skillnaden i temperaturen för sjutton år sedan, år 1996, och temperaturen för år 2012, inte är signifikant mindre än noll.

Vi skall alltså beräkna skillnaden i temperatur mellan år 1996 och år 2012. Nu har dessa temperaturer stora felgränser omkring ± 0,1 C så man ger dem som konfidensintervall med 95% konfidensgrad. För år 2012 var enligt HadCRUT4 den globala medeltemperaturen mellan 0,33 C och 0,54 C jämfört med medeltemperaturen 1961 till 1990 (som används som referens). För 1996 var motsvarande intervall 0,09 C till 0,27 C.

Konfidensintervallet för skillnaden i temperatur mellan 1996 och 2012 blir då -0,39 C till -0,12 C (enligt elementär statistik är konfidensintervallet för en skillnad större än de två konfidensintervallen för de storheter vars skillnad beräknas, det är faktiskt en analogi med Pythagoras sats). Detta innebär att 1996 var signifikant kallare än 2012, dvs. att det faktiskt skett en signifikant uppvärmning mellan 1996 och 2012. Detta stämmer alltså inte riktigt med vad Pachauri säger.

Figur 1

För att undersöka saken närmare har jag gjort ett diagram. I figur 1 ser vi ett stapeldiagram med konfidensintervallen för skillnaden i temperatur mellan de olika åren och år 2012. Staplarna är gröna inom konfidensintervallet och är blå utanför detta. Så för år 1996 ser vi alltså en stapel som är grön mellan -0,39 och -0,12 och blå mellan -0,12 och noll. För år 1997 är temperaturskillnaden däremot mellan -0,18 C och +0,09 C. Konfidensintervallet skär nollinjen (och har därför ingen blå del) så från och med 1997 till och med 2012, sexton år, har det inte skett någon signifikant uppvärmning. Därför säger vi, om vi vill vara noga, att uppvärmningspausen är sexton år (och om man vill vara ändå försiktigare så säger man femton år genom att bara räkna antal ändringar mellan åren).

Men om vi vill visa lite god vilja mot Pachauri så konstaterar vi att det inte har skett någon signifikant uppvärmning om vi enligt figur 1 jämför 1995 och 2012. År 1996 blev tillfälligt kallare men så kan ju ske genom naturliga variationer såsom La Niña till exempel. Från 1995 till 2012 är det ju 18 år med 17 årslånga intervall mellan åren.

Men det finns ytterligare en sak som inverkar här och det är det stora vulkanutbrottet Mount Pinatubo som skedde i juni år 1991. Detta var så kraftig att stora mängder finfördelad aska sprutade upp i stratosfären och blev kvar där som aerosol i många år. En sådan vulkanisk aerosol reflekterar solstrålning tillbaks ut i rymden och kyler därmed jorden. Enligt engelska Wikipedia så kyldes planeten med upp till 0,4 C.

Figur 2

I figur 2 har vi tagit hänsyn till denna effekt av vulkanutbrottet Pinatubo genom att öka på temperaturerna för 1992, 1993 och 1994 med respektive 0,4 C, 0,2 C och 0,1 C. Då ser vi att inte ens år 1992 var signifikant kallare än år 2012, dvs. vi har en uppvärmningspaus på 21 år.

Uppenbarligen så gör de naturliga variationerna med korta perioder (vilket effekten av vulkanutbrott också tillhör jämte El Niño och La Niña) att det blir svårt att helt säkert bestämma när en uppvärmningspaus börjar. Om vi vill vara säkra på att inte överdriva säger vi att uppvärmningspausen är åtminstone 15 eller 16 år, men vi kan också med gott samvete säga att vi redan  mycket väl kan ha haft en uppvärmningspaus i drygt 20 år.

Man menar på en del håll att uppvärmningspausen inte betyder något eftersom det ändå finns en uppvärmning i bakgrunden på grund av den ökande växthusgashalten i atmosfären som beror på människans utsläpp. Hos kontrahenterna på UI har man haft inlägg med rubriker som Tråd om den förmenta ”uppvärmningspausen” och Varken slut eller paus – den globala uppvärmningen forsätter oförtrutet. Vår vän Stig Moberg har länkat in hit på TCS med ett blogginlägg som han kallar sjuttonårsbluffen, han anser tydligen att Pachauri bluffar. Dessa menar att uppvärmningen ångar på med oförtruten fart oavsett uppvärmningspauser, men då har man inte förstått varför uppvärmningspauser är så intressanta och mer intressanta ju längre de är.

Det är visserligen så att ökade växthusgaser gör att jorden strävar att öka sin temperatur och att denna strävan blir allt större i bakgrunden ju längre uppvärmningspausen pågår. Men uppvärmningspausen är också ett bevis på att naturliga krafter kan hålla tillbaka uppvärmningen från de oförtrutet ökande växthusgaserna. Ju längre tiden med uppvärmningspaus pågår desto starkare är uppenbarligen dessa krafter.

Dessutom kan dessa naturliga krafter verka åt båda hållen. Detta betyder att i perioden innan uppvärmningspausen så kan dessa krafter i stället ha samverkat med växthusgaserna så att uppvärmningen blev kanske dubbelt så stor som om bara växthusgaserna hade verkat. Uppvärmningspausen kan därför mycket väl vara ett tecken på att växthusgasernas uppvärmande effekt inte är så stor. Den relativt starkare uppvärmning som vi såg under de sista decennierna av 1900-talet kan till betydande del ha varit naturlig.

Grundproblemet är här egentligen att vi vet alltför litet om just de naturliga variationer i klimatet som kan ge uppvärmning jämte växthusgaserna och som lika väl kan stoppa denna uppvärmning. Klimatmodellerna är helt enkelt inte bra på att beskriva dessa naturliga variationer. Men helt klart ser man idag en förskjutning i åsikterna bland ledande klimatforskare om hur stor uppvärmningen kan bli, hur stor klimatkänsligheten för ökad koldioxidhalt är.
Tyvärr anser man bland vissa kretsar, där det också ingår forskare inom klimatrelaterade områden, att klimathotet bör accepteras okritiskt av folket och man ogillar allt som tyder på att klimatförändringarna inte är så skrämmande. Jämför vad Lennart Bengtssons skrev i gästinlägg om klimatdebatten i början av januari:

Det stora problemet med den svenska klimatdebatten är dels tendensen till extrem trivialisering samt tendensen att ensidigt endast framhäva en tänkbar eller en rent ut förestående katastrofal ändring trots att det inte finns några indikationer att vi verkligen har en allvarlig situation. Tendensen har därför varit att leta upp extrema vädersituationer eller andra katastrofala händelser i naturen, som översvämningar, skogsbränder eller skenande glaciärer som det verkligen inte råder brist på, och utan några som helst bevis hävda att dessa är klimatändringens fel eller i sin allra mest triviala form är koldioxidutsläppens fel och speciellt då dess fossila komponent. Detta har ingen empirisk grund och är baserat på tyckande och inte på vetenskap. Men människan är nu sådan att hon helst vill ha en syndabock för vad som händer. För många av dagens hyggliga svenskar är det nu det egna syndiga umgänget med den fossila energin som har ersatt forna dagars annorlunda och mer jordnära syndfullhet. Och ett sådant irrationellt beteende leder sällan till ett förnuftigt handlande.

Nu har i alla fall Rajendra Pachauri, IPCCs ordförande, förenat sig med oss här på TCS som uppmärksammat uppvärmningspausen, eller platån som han föredrar och kalla den. James Hansens ställningstagande (Hansen använde ordet standstill) har säkert haft betydelse för detta. Visst är det lite kul att skämta om att Pachauri inte var lika noga med pausens längd som vi här på TCS men det viktiga är att klimatets faktiska utveckling nu är så övertygande att även Pachauri och Hansen måste medge faktum. Det finns hopp att det förnuftiga handlandet får gå före trosvissheten.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  Hoppsan!
  Detta borde stämma om skillnaden i temperaturen för sjutton år sedan, år 1996, och temperaturen för år 2012, inte är signifikant mindre än noll.
  Inte är signifikant större än noll menade du nog, bäste Pehr.
  Radera gärna den här kommentaren när du har korrigerat texten!
   
  I övrigt ett intressant resonemang!
   
  I min tidigare verksamhet inom beteendevetenskaperna var jag van vid att arbeta med statistiska osäkerheter och konfidensintervall.
  När jag nosar på naturvetenskaperna känns det dock lite obekvämt.
  Finns det inga fasta sanningar, liksom arkivmetern i Paris?
  Är allt en enda statistisk sörja?

 2. Lasse

  Pehr-bra sammanställning. Dina undersökningar om responsen på uppvärmningen finns inte med i detta inlägg. Finns det någon koppling i denna tidsskala?

 3. Thomas P

  Det är lustigt att jag skall behöva påminna Pehr om att man bör vara lite försiktig med att tro på det man läser i MSM. Vad Pachauri egentligen sagt vet vi inte, något direkt citat finns vad jag vet inte. Vad vi har är journalistens tolkning, och det verkar som om det snarare är han som står för de 17 åren än Pachauri. Sen har vissa bloggare förstorat saken eftersom de så gärna vill tro att Pachauri sagt något sådant.

 4. Lasse

  #3 Thomas Vad han säger är väl mer en diagnos på hans ärlighet eller insikt.
  Kanske är påstådda uttalande från honom en invit till en nykter och mer ifrågasättande diskussion. Är det något du vill se? Jag välkomnar det!

 5. Thomas P

  Lasse #4 ”Vad han säger är väl mer en diagnos på hans ärlighet eller insikt.”
   
  Vem syftar ”han”på här? Pachauri eller journalisten?

 6. Hur relevant är det egentligen vad exakt Pachauri har sagt om den faktiska uppvärmningspausen? Som Thomas påpekar är ju varken han, MSM, eller den rapporterande journalisten nödvändigtvis några under av precision eller ens ärliga med vad de vill och säger …

 7. Thomas P
  Visserligen har journalister i allmänhet, liksom du, svårt att göra korrekta referat i en rad ämnen. Det har sannolikt att göra med att era politiska övertygelser överskuggar det budskap någon annan har.
  I det här fallet vill jag att du förklarar vad i följande utsaga som du tycker visar på att Pachuri inte har sagt så.
   
  THE UN’s climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain’s Met Office, but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend.
  Är det för att första hälften är sann? Du har förmodligen förväntat dig att han skulle fortsätta med sitt traditionella AGW-snack och kan inte förlika dig med att han nu till viss del säger vad vi skeptiker alltid har sagt.
   

 8. En sak till TP, håller du med om att vi har haft stillastående temp i minst 16 år, eller håller du fast vid din tidigare tolkning av statistiskt signifikant?

 9. Ytterligare en sak TP
  Hur gick det med den betalda demonstrationen? Trodde du verkligen påden eller var det ett försök att förvilla?

 10. Mikael

  UI och deras förvillar-”allvetare” är ju bara ute efter att förvilla i klimatdebatten. Det är därför de infiltrerar organisationer som Humanisterna och VoF. De har tom lyckats ge SI förvillarpriset av VoF. Starkt jobbat. Kul att Bagdad Bob har lärt Er så mycket om desinformation och andra lögner. Eller var det KGB? Ni verkar tillräckligt röda för det.

 11. Thomas P

  Jonas #6 Eftersom Pehr bygger sitt inlägg som annars bara är en upprepning av vad han skrivit ett flertal gånger förr här, på att Pachauri påstås ha sagt det så är det uppenbarligen viktigt för honom. Pehr försök att mästra Pachair med påståenden som ” Detta stämmer alltså inte riktigt med vad Pachauri säger.” faller platt om Pachauri inte sagt det.
   
  Perfekt #7 Slå upp betydelsen av ordet ”acknowledge”. 
   

 12. Thomas, kanske du skall fokusera även på fortsättningen:
   
  ”.. but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend”
  och då menar jag inte spekulera om den exakta ordalydelsen bortom själva citatet, utan vad det är han faktiskt argumenterar för med ’där behövs minst 30-40 år till’ relativt AGW.

 13. LBt

  Nu är det ganska lätt att lägga in en stapel för 2013 som plötsligt förändrar förutsättningarna för hela resonemanget. Och så dessa naturliga krafter som alltid verkar i eget intresse både som kända och som spöken.
  Men resonemanget för övrigt är rimligt där slutsatsen måste bli att tills vidare är utsläppsbegränsande åtgärder motiverade inom ramen för vad som inte riskerar tillväxt och utveckling. Det är väl för övrigt vad kända klimatforskare säger.
   

 14. Bäste Pehr!
  Att använda ”paus” säger att man tror att uppvärmningen kommer att fortsätta = man tror på AGW! Tror du det? ”uppvärmningsstopp” vore väl mer neutralt?!

 15. LBt. du har nu många många ggr sagt samma sak som att:
   
  ”där slutsatsen måste bli att tills vidare är utsläppsbegränsande åtgärder motiverade”
   
  men aldrig kommit bortom upprepandet av sådana mantran.
   
  Och innan du faktiskt kan påvisa både detta imperativ, och presentera vad dessa ’åtgärder’ både skulle kunna åtgärda realistiskt, och vad som krävs i resurser för att genomföra dem, inkl vikla verkliga problem dessa resurser i stället kunnat användas till, och gjort de adekvata jämförelserna för ett sådant case …  
   
  .. innan dess har du ju inte kommit med något annat än tungmålstalande upprepningar av dina inre röster.
   
  Rent logiskt och språkligt följer nämligen ingenting av vad du hävdar av det du först anför som motivering.

 16. Kalle Kula

  M.Sc.Eng. #14
  Pausen kan ha oändlig längd, jämför med menopaus.

 17. TP #11
  gjort!
  http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/acknowledge
  Jag kan dock inte se att detta leder till att citatet skall uttolkas ”Pachauri förnekar att tempertauren har stått still”
  Hur är det med #8 och #9, fortfarande inga kommentarer?

 18. Thomas P

  Perfekt #17 Eftersom du hittat på det där med ”Pachauri förnekar att tempertauren har stått still” får du försvara det själv.

 19. Björn

  Ordet uppvärmningspaus upprepas för många gånger. Jag har tidigare skrivit att om man talar om en uppvärmningspaus, då vet man att uppvärmningen fortsätter, men faktum är att man inte kan veta det. Varför då fortsätta att använda ”uppvärmningspaus” i klimatsammanhang? Uppvärmningen har avstannat och vi befinner oss nu på en ”platå”. Vi kan inte med någon säkerhet säga åt vilket håll temperaturpilen kommar att visa framöver, men om man gissar, så kommer den att börja luta nedåt och detta på grund av solens starkt avtaganande magnetiska aktivitet.

 20. Thomas P #18
  Vad är det då du vill ha sagt med dina inlägg?
  Anser Pachauri utifrån vad vi vet att temperaturen har stått still eller inte?
  Det är inte jag som hittat på något, det är den andemening som framträder ur dina inlägg.
  Hur är det med #8 och #9, fortfarande inga kommentarer?

 21. Bengt Abelsson

  Thomas P #18
  Från UI, inlagt av Lars Karlsson som en kommentar i en bloggpost där.
  Här återges intervjun med Pachauri.
  ”Dr Pachauri said global average temperatures had plateaued at record levels and that the halt did not disprove global warming.
  ….”
  Så behöver vi inte diskutera så mycket om vad Dr P sagt.

 22. Pelle L

  Det var ett attans tjafsade om vad Pachauri sagt och inte sagt.
   
  Om det hade varit en tidningsanka hade vi överösts med dementier i var enda tidning.
   
  Thomas P, har du sett några dementier från Pachauri?
  Han brukar väl inte direkt undvika media.

 23. Anders Persson

  Lägg märke till att Lennart Bengtsson begränsade sig till att kritiserar den ”svenska” klimatdebatten för dess  ”tendens” till ”extrem trivialisering” genom att t.ex.  leta upp extrema vädersituationer eller andra katastrofala händelser i naturen, och utan några som helst bevis hävda att dessa är klimatändringens fel eller i sin allra mest triviala form är koldioxidutsläppens fel.
   
  När jag själv 2002 kom tillbaka till Sverige efter en längre utlandstjänstgöring påpekade jag för en del mina meteorologiska kollegor att med deras sätt att föra klimatdebatten skulle deras argument  inte överleva fem kalla vintrar. Alla meteorologer visste, om inte från modellsimuleringar så från klimatets historia, att 100 år av genomsnittlig uppvärmning (eller avkylning) till 20-30% innehåller perioder med motsatt tendens.
   
  Men 2002 seglade dessa kolleger i vad de trodde var en konstant opinionsmässig medvind. Och så kom den heta sommaren 2003, vilket var ett tillfälle som inte fick missas. ”Det går så länge som det går…” Och de gick i den fälla som Gud eller Naturen lagt för dem.
   
  Att vi är inne i en period med motsatt eller ingen tendens är därför inget överraskande. Frågan är ”bara” om det är en ”uppvärmningspaus” eller ”uppvärmningsstopp”. Och det tar 30-40 år att avgöra. För att hyfsa debatten under den tiden skulle jag vilja påminna om förutvarande SMHI-chefen Maria Ågrens ord från årsberättelsen 2005 att ”ofta är karaktären i naturen sådan att vi inte alltid har säkra svar”. Med hjälp av vår samlade kunskap, sade hon, kan vi knyta en viss  s a n n o l i k h e t  till väderprognoser och klimatologiska framtidsscenarier.

 24. Thomas P

  Perfekt #20 Vad jag säger är att vi inte VET vad Pachauri sagt, men att det ingenstans i den där artikeln finns ett direkt citat där Pachauri talar om någon 17-årig paus i uppvärmningen.
   
  Bengt #21 För det första är det text utan citattecken, dvs en tolkning snarare än en direkt återgivning av Pachauris ord. För det andra finns det inte med några 17 år där.
   
  Det hela står skrivet i en tidning med ytterst låg trovärdighet, så varför haka upp sig på påståendet? The Australian har i alla händelser vägrat lämna ut någon inspelning eller utskrift av intervjun så vi kan inte veta vad som sades där:
  http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1889

 25. pekke

  Lyckades komma in på artikeln i fråga.
   
  http://www.theaustralian.com.au/news/nothing-off-limits-in-climate-debate/story-e6frg6n6-1226583112134
   
  THE UN’s climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain’s Met Office, but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend.
  Dr Pachauri, the chairman of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, said that open discussion about controversial science and politically incorrect views was an essential part of tackling climate change.
  In a wide-ranging interview on topics that included this year’s record northern summer Arctic ice growth, the US shale-gas revolution, the collapse of renewable energy subsidies across Europe and the faltering European carbon market, Dr Pachauri said no issues should be off-limits for public discussion.
  In Melbourne for a 24-hour visit to deliver a lecture for Deakin University, Dr Pachauri said that people had the right to question the science, whatever their motivations.
   
  ”People have to question these things and science only thrives on the basis of questioning,” Dr Pachauri said.
  He said there was ”no doubt about it” that it was good for controversial issues to be ”thrashed out in the public arena”.
  Dr Pachauri’s views contrast with arguments in Australia that views outside the orthodox position of approved climate scientists should be left unreported.
  Unlike in Britain, there has been little publicity in Australia given to recent acknowledgment by peak climate-science bodies in Britain and the US of what has been a 17-year pause in global warming. Britain’s Met Office has revised down its forecast for a global temperature rise, predicting no further increase to 2017, which would extend the pause to 21 years.
  Dr Pachauri said global average temperatures had plateaued at record levels and that the halt did not disprove global warming.
  ”The climate is changing because of natural factors and the impact of human actions,” Dr Pachauri said.
  ”If you look at temperatures going back 150 years, there are clearly fluctuations which have occurred largely as a result of natural factors: solar activity, volcanic activity and so on.
  ”What is quite perceptible is, in the last 50 years, the trend is upwards.
  ”This is not to say you won’t have ups and downs – you will – but what we should be concerned about is the trend, and that is being influenced now to a large extent by human actions.”
  He said that it would be 30 to 40 years ”at least” before it was possible to say that the long-term upward trend in global temperatures had been broken.
  ”If you look at the last century, records tell you that the increase in average surface temperature has been 0.74C,” he said.
  ”If you have five or 10 years when you don’t have the same trend, that doesn’t necessarily mean that you are deviating from the trend – you are still around the trend.”
  Dr Pachauri said the record accumulation of Arctic ice this northern summer – following a record melt last winter – was consistent with the current understanding of climate change.
  He said the IPCC had ”clearly specified there are going to be extreme precipitation events”.
  ”If in the Arctic, for example, we get a huge amount of snowfall this year, you will get ice formation,” Dr Pachauri said.
  ”That again is something that doesn’t deviate from the trend, which time and again has shown that ice cover in the Arctic is shrinking.”
  Dr Pachauri said the IPCC was yet to finalise its estimates for sea-level rises and the contribution from melting ice sheets.
  Commenting on the global energy transformation, Dr Pachauri said renewables faced an uncertain future in Europe, where public subsidies were being wound back and the carbon trading market had slumped.
  He said there were many reasons for this, including the global financial crisis.
  Dr Pachauri said nuclear energy was a reality that ”you can’t wish away” and would be dealt with in the upcoming fifth IPCC report.
  He said the shale-gas revolution sweeping the US was already having a big impact on that country’s carbon dioxide emissions.
  ”In terms of emissions, gas is certainly less than coal,” Dr Pachauri said.
  But he added that the importance of gas as a transitional fuel globally would depend on availability and price.
  Overall, Dr Pachauri said, ”we aren’t doing all that well” in global attempts to combat climate change.
  ”There is a lot of awareness now but a lot of people also talk about these things of a fashion, without necessarily understanding what it represents and what sort of actions we need to take.”

 26. pekke

  Verkar inte fungera direkt, men via google kanske.
  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=pachauri%2017%20year&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnews%2Fnothing-off-limits-in-climate-debate%2Fstory-e6frg6n6-1226583112134&ei=bowwUaqJE8qO4gTUiYB4&usg=AFQjCNFXRPbNBGDeWsSDWNZLd3AJ9y3vlQ&bvm=bv.43148975,d.bGE&cad=rja

 27. Björn & M.Sc
  Egentligen är sådant hårklyverier. Klimathotsanhängarna vill kalla det för uppvärmningspaus, eftersom de så gärna vill att deras favvo-hypotes skall vara sann, och tror därför att ’den sanna sanningen’ bara är tillfälligt är skymd av .. ja vad det nu må vara.
   
  Och om de har rätt, alltså även bara den långt mer sansade måttliga AGW-hypotesen, då stämmer ju det.  Då borde (after ett tillräckligt långt tag) CO2-signalen märkas (iaf jämfört alternativet, dvs med låg CO2-halt). 
   
  De sanna  (och relevanta) frågeställningen är dock
   
  1) Hur mycket varierar temperaturen helt naturligt över olika tidsskalor, och
   
  2) hur stor är dn sk klimatkänsligheten för CO2 (om nu detta öht är en korrekt relevant storhet, men en fysikalisk innebörd för att beskriva systemet)
  Klimathotsanhängarna vill ju gärna hävda att sedan ~1975 (eller eg ~1945) borde där finnas en linjär trend uppåt, som inte skulle funnits utan fossileldning. Och de vill också hävda att den trenden ju är jättefarligt stor (CAGW-varianten), men tom de inser att de måste avstämma och sin tro mot empiriska observationer, och att deras ’klimatkänslighet’ i slutändan är föga mer än en kurvanpassning till observerad data. (Idén om att de skulle kunna beräkna jättestora positiva åtterkopplingar teoretiskt är totalt och ignorant nys)
   
  Det är därför de så gärna vill hålla fast vid tiden mellan 1975 och 1998 och ’prata bort’ både decennierna före och efter. Och det är vad de fortfarande vill och gör.
   
  Men iom att det nu är 21, 15, eller 17 eller whatever år som där inte finns någon tydlig (nollskild) trend har de klimathotstroende börjat ompositionera sin ’argumentation’.
   
  I den här tråden har vi sett Thomas ifrågasätta hur tydligt Pachauri uttalat sig om detta faktum. Upp.I försöker på olika sätt upprepa att uppvärmningen fortsätter upp och ej har upphört. Och Rahmstorf och Tamino försöker få det till att om man drar bort sånt som de menar kyler då kyler det inte och då syns återigen (den sanna) uppvärmningen. Som sagt, de repositionerar sig och provar lite nya taktiker.
   
  Och allt detta gör dom för att ännu ett tag kunna blunda för (förneka) att denna faktiska paus, plattå, avstannandet etc innebär att deras förhoppningar om C-AGW, om stora positiva återkopplingar och precis allt som de menar nödvändigt måste följa politiskt pga CAGW blir allt mer osannolikt.
   
  Käbblet om ’Sa Pachauri verkligen precis så’ visar att de är på defensiven, att de försöker få omgrupperingen till nya reträttpositioner att inte synas lika tydligt, att de nu vill kritisera skeptiska sidan för petitesser (på samma sätt som de tidigare när de hade initiativet och ’övertaget’, före 2009, kunde anklaga skeptiska invändningar för att mest bara vara petitesser som man kunde vifta undan).

 28. Pelle L #1,

   

  Det är lätt att tänka fel när man använder denna sorts statistiska resonemang men jag tycker nog att jag har tänkt rätt. Frågan är ju hur lång tid vi inte haft signifikant uppvärmning. Har vi haft en signifikant uppvärmning från och med 1996 till och med 2012 eller inte?

   

  Om vi haft en signifikant uppvärmning så måste temperaturen år 1996 vara signifikant lägre än år 2012. Då är skillnaden i temperatur mellan 1996 och 2012 signifikant mindre än noll, dvs. temperaturen 1996 minus temperaturen 2012 är signifikant mindre än noll (med skillnaden mellan A och B menar jag alltså A-B).

   

  I motsatt fall, om vi inte haft en signifikant uppvärmning, så är skillnaden mellan 1996 och 2012 inte signifikant mindre än noll.

   

  Eftersom konfidensintervallet för skillnaden mellan temperaturen 1996 och 2012 var -0,39 C till -0,12 C så hade vi en signifikant uppvärmning mellan 1996 och 2012.

   

  Men mellan 1997 och 2012 och mellan 1995 och 2012 hade vi inte signifikant uppvärmning.

   

   

 29. Björn

  Jonas N [27]; Jag kan hålla med dig att detta med användande av ord kan handla om hårklyverier, men ord förvillar också. Jag kan förstå att de som tror på AGW, för dem är denna inbromsning i temperaturökningen, en uppvärmningspaus, men för oss som inser att CO2 inte självt kan driva klimatet, är begreppet uppvärmningspaus i klimatsammanhang, bedrägligt och förledande. Koldioxiden ökar ju i atmosfären men uppvärmningen följer inte längre denna ökning enligt hypotesen, vilket sannolikt håller på att knäcka självförtroendet hos många AGW-troende. Det fatala i hela AGW-hypotesen, är att man bortser ifrån kanske hudra andra faktorer som kan påverka klimatutvecklingen. Självklart vill man hålla fast vid tron och förnekar därför alla andra fakta som kan rubba tillvaron. Självförnekelse och förträngning är vad det handlar om. Intressant nog hade den här debatten inte funnits annars.

 30. Thomas P

  Pehr #28 Ditt sätt att använda dig enbart av enstaka år och inte att hela tidsserien är fortfarande fel. Jag tror mig ha föreslagit för dig förut att du borde övergå till att titta på enstaka månader där både spridningen och felmarginalerna är större så du kan gå mycket längre tillbaka i tiden utan att hitta en ”signifikant” uppvärmning.
   
  Ett påstående som ”Om vi haft en signifikant uppvärmning så måste temperaturen år 1996 vara signifikant lägre än år 2012.” stämmer inte. 2012 kan vara signifikant varmare än 1996 utan att vi haft någon signifikant trend under hela perioden och vice versa.

 31. Jonas N #27,

   

  Tack, en utmärkt analys med svar till M.Sc, Björn och Thomas.

   

  Det finns inte så mycket att tillägga. Jag kan bara upprepa att jag, liksom de flesta naturvetenskapligt inriktade forskare inklusive Lindzen, Spencer, Curry, Salby etc., anser att ökade växthusgashalter har en uppvärmande effekt på klimatet. Det vi ifrågasätter är hur stor denna effekt är jämfört med de naturliga variationerna vilket också kan formuleras i frågan om hur stor klimatkänsligheten är.

   

  Om det visar sig att vi får långa perioder med uppvärmningspaus och kanske till och med sjunkande temperatur så är klimatkänsligheten låg och effekten av ökade växthusgaskoncentrationer drunknar alltså i effekten av de naturliga variationerna.

   

  Vi är inte där ännu att vi kan säga att det är så men eftersom vår kunskap om de naturliga variationerna är så dålig så är detta ett möjligt utfall. Det är därför högintressant hur det kommer att gå med den uppvärmningspaus som vi har nu, hur länge den kommer att fortsätta och om den till och med kommer att efterföljas av temperatursänkning eller inte.

 32. Pehr #28
  Hur räknar du ut ’konfidensintervall’ för ngt som faktiskt är uppmätt med relativt hög precision (global medeltemperatur)?

 33. Thomas #30
   
  Egentligen samma fråga till dig:
   
  Vad menar du med att ’felmarginalen’ är stor rörande GMT för en enstaka månad? Mätmetoderna är ju exakt de samma, och att ta årsmedelvärden är ju bara en slags filtrering som gör (som du säger) att snabba variationer slätas ut …

 34. Lasse

  #30 När börsindex skall analyseras är glidande medelvärden  intressanta. Borde gå att göra en sådan på månadsvärde också om man normaliserar dem till en normal månadstemperatur. Genom att ha flera längdintervall kan man se längre trender. Men det har Pehr redan visat att han behärskar till fullo.

 35. Thomas #30,

   

  Det finns ingenting som säger att det är mer rätt att jämföra månadsmedelvärden av anomalierna i stället för årsmedelvärden, eller dagsmedelvärden av anomalierna om man har tillgång till sådana för den delen. Men årsmedelvärdena har lägre standarddeviation så jämför man dem så får man oftare signifikanta resultat.

   

  Att jämföra dessa medelvärden för att se om det finns signifikanta ändringar mellan dem över tiden är en sak, att resonera om fysikaliska förklaringar en annan. Det förstnämnda är en rent statistisk analys som syftar till att se om de skillnader som vi ser ligger utöver de skillnader som uppstår av rent slumpmässiga orsaker.

   

  Vad sedan de signifikanta skillnader som vi får fram beror på är en annan sak. Där är frågan om att försöka förklara vilka fysikaliska processer som har orsakat skillnaderna.

   

  Om skillnaderna inte är signifikanta så behövs ingen annan förklaring än slumpen även om fysikaliska processers inverkan inte kan uteslutas.

   

  Att vi haft en signifikant uppvärmning mellan 1996 och 2012 men inte mellan 1995 och 2012 eller mellan 1997 och 2012 kan förklaras med att naturliga variationer på en kort tidsskala sänkte temperaturen år 1996 jämfört med år 1995 och år 1997. Det kan för övrigt inte uteslutas att temperaturerna för 1995 och 1996 fortfarande varit påverkade nedåt av vulkanutbrottet Pinatubo.

   

  Mellan säg 1995 och 2012 har årsmedeltemperaturen varierat uppåt och nedåt på grund av naturliga variationer på kort sikt samt haft en mer långsiktig trend på grund av naturliga variationer på lite längre sikt och ökade växthusgashalter med mera. Men effekten av de ökade växthusgashalterna har uppenbarligen varit så liten att den inte kan urskiljas.

   

 36. Jonas N #28,

   

  Jag behöver inte beräkna konfidensintervallen för HadCRUT4, konfidensgränserna finns i de två kolumnerna längst till höger:

  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/time_series/HadCRUT.4.1.1.0.annual_ns_avg.txt

   

  Förklaringen till siffrorna i länken ovan finns här:

  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/data/current/series_format.html

   

 37. Pelle L

  Pehr Björnbom #28
   
  OK, nu förstår jag hur du tänker.
  I min värld kan en skillnad aldrig vara <0,
  men du menar snarare att förändringen kan ha varit <0, 0 eller >0.
   
  Tack för ditt svar.

 38. Håkan Sjögren:

  Pehr Björnbom, kommentar. Någonstans i Ditt inlägg skriver DU att ”Klimatmodellerna är helt enkelt inte tillräckligt bra på att beskriva dessa naturliga variationer”. Det är ju en självklarhet eftersom klimatmodellerna som tagits fram på IPCC:s uppdrag naturligtvis måste bortse från andra orsaker än mänskligt utsläppt koldioxid och alltså förringa naturliga variationer. I stället för att vidhålla koldioxidens påverkan och hitta på olika orsaker till att värmen uteblir är det mycket enklare att acceptera att det inte finns några ”växthusgaser och slippa hitta på olika orsaker till den uteblivna uppvärmningen. Mvh, Håkan.

 39. Slabadang

  Klimatfikonspråket!
  Pauchari ”Doesnt disprove global warming” … Goddag yxskaft!
  Nej fortfarande så har det blivit varmare under de senaste hundra åren däremot så ”disaproroves” co2 som orsak … hönshjärna!
  Hela klimathotsvetenskapen befinner sig i totalt fritt fall. Nätet blev demokratins sista halmstrå som höll. Vi kommer ytterligare en tid få dras med en korrupt politik som gift sig med en korrupt media, men deras makt och kontroll urholkas allt mer och allt fler lär sig att på nätet kan de hitta sanningarna bakom medias och politikers lögner vi kan ta del av kunskap istället för ideologiska tyckanden i olika frågor. På nätet hittar vi mångfalden i media möts vi av enfalden. Nätet gör oss fria att utbyta argument med andra fria.

 40. Anders Persson

  Lasse #34 skriver att “när börsindex skall analyseras är glidande medelvärden intressanta. Borde gå att göra en sådan på månadsvärde också om man normaliserar dem till en normal månadstemperatur. Genom att ha flera längdintervall kan man se längre trender. ”
   
  Det gäller dock att se upp med den s.k. Slutsky-Yule effekten, dvs att i autoregressiva statistiska serier kan tidsmedelvärdesberäkningarna generera tydliga och skenbart övertygande periodiciteten ur totalt slumpvisa data utan någon som helst periodicitet.

 41. Slabadang

  Pauchari/Bruntland!
  I Norge så är en omvärdering av hela pk – indoktrineringspaketet igång och den grundläggande folkmoralen växer och får sin spridning. Bruntland är i Norden och kanske i världen den som har haft störst makt och inflytande över det kulturella övergrepp och destruktion som socialistinternationalen tillsammans med och med  FN som verktyg bedrivit mot väst, där Agenda 21 har utgjort spetsen på pålen i hjärtat på både nationell demokrati kultur civilisation och välfärd.

 42. Uppvärmning av Jorden eller inte?
  Tacksam för ett svar.
  Vad jag har förstått, så är de klimatförändringar, som sker beroende av ”naturliga” orsaker? Dessutom är väl klimatet på vår jord nyckfullt sett från en mänsklig horisont? Människan har inte den överblicken?
  Om ca tolv generationer, mellan år 2300 och 2400, så är väl den värmeperiod(ca15000-20000 år), som vi lever i nu slut? Det är inte så långt tills dess. En ny istid (ca 80000 år) tar sin början?
  Det har varit ca 40 istider sedan Lucy levde i Afrika vad jag förstår. Istiderna har hitills inträffat ganska regelbundet (en per 100000 år),
  Det är detta senario berörande vårt klimat, som vi borde förhålla oss till? Inträffar en istid, som det verkar om några hundra år kommer mer än 1 milliard människors livsmiljö att påverkas. Vår relativt högteknologiska kultur är känslig för störningar.
  Teorierna om människans möjlighet att förända klimatet på jorden tycker jag är nys. De här diskussionerna om jordens uppvärmning är bortkastad tid och slöseri med skattebetalarnas pengar. Diskutera istället befolkningstillväxten och hur alla människor skall få något att äta i framtiden.
  Vad säger ni som har studerat allt detta närmare?? 

 43. Ingemar Nordin

  Pehr #35,

  Att jämföra dessa medelvärden för att se om det finns signifikanta ändringar mellan dem över tiden är en sak, att resonera om fysikaliska förklaringar en annan. Det förstnämnda är en rent statistisk analys som syftar till att se om de skillnader som vi ser ligger utöver de skillnader som uppstår av rent slumpmässiga orsaker.

  Så sant som det är sagt! Folk verkar ständigt blanda ihop statistiska trender (vilket bara är matematiska sammanfattningar av mätdata) med naturliga trender eller klimatregimer. En statistisk trend kan hålla i sig långt efter det att det skett ett klimatskifte, av rent matematiska skäl. Det intressanta är förstås om det inträffat ett klimatskifte eller ej.

 44. Björn F #42,

   

  Din fråga ställs även av andra, här i ett blogginlägg på Forskning och Framsteg:

  http://fof.se/blogg/jan-scheffel/nar-kommer-egentligen-istiden

   

  Men enligt Wikipedia ser det ut att dröja flera tiotusentals år innan nästa istid:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age#Glacials_and_interglacials

   

 45. Åke N

  Jag drar mig till minnes uttalande från Phil Jones och Erland Källén för några år sen (var nog i samband med Climategate 1) och dom var ganska lika. (Fritt ur minnet): ”Vi har sedan 1800-talet haft 3 uppvärmningperioder. De två första har naturliga orsaker, medan den sista kan endast förklaras av CO2.” Ganska märkligt.

 46. Thomas P

  Pehr #35 Utifall du händelsevis inte förstod det var jag ironisk när jag talade om månadsvärden. Det var bara för att belysa konsekvenserna av ditt sätt att resonera. Skall du bedöma en trend måste du titta på hela tidsserien, inte enstaka år.

 47. Thomas #46,

   

  Trendberäkningar på det sätt som du föreslår är inte alls så bra som du tror. Tvärtom är de svårbedömda på grund av de statistiska komplikationer man får på grund av autokorrelationen i temperaturdata som beror på de naturliga variationerna.

   

  Man måste därför utvärdera data med hjälp av en autoregressiv modell men vilken modell man skall välja är inte självklart och är i sig en bedömningsfråga.

   

  Slutresultatet är att man får fram en trend med konfidensintervall men det blir osäkert vad konfidensintervallet faktiskt betyder på grund av att man inte vet om den autoregressiva modellen är ett bra val eller inte.

   

  Genom den typ av jämförelser av årsmedelvärden som jag gjort här är man enligt min åsikt på säkrare mark.

   

 48. Thomas P

  Pehr #47 Visst måste man ta med autokorrelationen och som du säger är det inte helt självklart vilken modell som är den bästa, men det är likafullt bättre än att bara titta på enstaka år. Du slänger bort alldeles för mycket information genom att bara titta på ändpunkterna. Att en metod är enkel räcker inte för att den också skall vara meningsfull!

 49. Thomas #48,

   

  Nej, jag har ju jämfört alla de föregående åren med 2012 och visar resultaten som ett stapeldiagram. Så alla information har använts och synliggörs i diagrammet.

   

  Du förbiser att när man beräknar trender med hjälp av autoregressiva modeller så omvandlar man variationerna på grund av naturliga variationer till varianser så att den totala variansen blir större. Detta yttrar sig som ett ökat fel i den trend som man beräknar. Detta är en informationsförlust som inte sker när man gör beräkningarna på det sätt som jag har gjort.

 50. Thomas P

  Pehr #49 Och var i din modell ser du signifikansen att så många kalla år kommer i början och så många varma i slutet av perioden?

 51. Thomas #50,

   

  Jag tycker inte att jag kan se att det finns någon sådan effekt under uppvärmningspausen som du vill antyda. Åren skiljer sig inte signifikant från varandra och variationerna uppåt och neråt skulle mycket väl kunna tolkas som slumpmässiga. Men man märker effekten av kända El Niño, till exempel 1998 och 2010, och La Niña 1999, 2000, 2008 och 2011.

   

  Före uppvärmningspausens början så finns det naturligtvis många kallare år men som sagt så kompliceras saken av vulkanutbrottet Pinatubo.

   

 52. Björn

  Björn F [42]; Visst har vi under 1900-talet haft en uppvärmningsperiod, men den har avstannat och de som tror på AGW, menar att detta uppehåll är en uppvärmningspaus. Själv menar jag att sådant inte existerar i verkligheten, eftersom vi inte med säkerhet kan uttala oss om fortsättningen. Vi har uppnått en temperaturplatå och temperaturen kan längre fram likväl stiga igen, eller falla, men vi kan aldrig förutsäga detta, inte ens med klimatmodeller.
   
  Vad är då orsak och verkan? Själv är du inne på att vi med tiden går mot en istid, vilket jag också håller med om. Orsaken till uppvärmningen är det egentliga problemet som hela debatten rör sig kring. Det fatala är att AGW-rörelsen har huvudfokus på CO2 som huvudsakligt ansvarig för drivande av den s.k globala uppvärmningen. Själv hävdar jag att det är solen inklusive dess sekundära fenomen, som är de ultimata drivkrafterna.
   
  Parallellt med uppvärmningsperioden under 1900-talet, hade solen sitt största och längsta utbrott av magnetisk aktivitet, vilket optiskt är det som vi kallar för solfläckar. AGW-rörelsen tar för intäkt att det är ökningen av CO2 som är orsaken till uppvärmningen och förnekar konsekvent allt annat som kan rubba denna tro. Det är ett märkligt vidhållande, men eftersom nu uppvärmningen har planat ut, kanske det är möjligt att även solen får en plats i klimatforskarnas hjärnor.
   
  Det som nu händer med solen är spännande, men samtidigt lite dystert, eftersom vi troligtvis under decennier kommer att uppleva kyla och mycket regnande. Som du kanske vet, finns det en hypotes om sambandet mellan solens aktivitet och molnbildning (Henry Svensmark och projektet CLOUD), som innebär att om solaktiviteten är låg ökar inflödet av kosmisk strålning (protoner med nästan ljushastigheten), med följd att molnigheten över jorden ökar. Mindre energi från solen når jorden och det blir sakta men säkert, kallare. Amerikanska NOAA har statistik från 1700-talet över solfläckarna. Den först länken nedan följer den dagliga sofläcksutvecklingen, och den andra länken går till hela den samlade databasen med valbara alternativ över utvecklingen. Den årliga utvecklingen är intressant för där framgår årtal för solfläcksmaximum (M) och minimum (m).
   
  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/DSD.txt 
   
  http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?t=102827&s=5&d=8,430,9
   
   

 53. Ja det här var fredagskul det Pehr. Jag kan inte tro att du är seriös med den här typen av resonemang. Det här blir underkänt 🙂 I statistisk mening har du ju säkert rätt men det säger ju absolut ingenting intressant utan är bara lurendrejeri.  Är verkligen alla som applåderar ditt inlägg så lättlurade/okunniga  eller är det de ideologiska skygglapparna som är för stora?
  Låt oss anta att vi hade haft ett riktigt rekordvarmt år 2011 som var signifikant varmare än 2010 (precis som 97 var det relativt 96). Då hade du ändå kunnat säga att man måste backa 16 år för att hitta ett år som 2012 var signifikant varmare än och att vi har en 16-årig hiatus.  Då hade ditt mätetal hoppat från 1 till 16 på ett år! Inget vidare mätetal kan man sannerligen säga.
  Om du istället skulle titta på rullande ”decadally smoothed” Hadcrut4 och gör samma operation så får du nog en helt annan stabilitet i mätetalet. Du får förstås skippa de sista åren där osäkerheten ju fortfarande är väldigt hög (eller också tar du med dem men då är du helt oseriös).
  För en seriös diskussion kring temperaturtrender kan jag rekommendera http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/4/044022/pdf/1748-9326_6_4_044022.pdf
  PS. Vore kul att läsa reviewkommentarerna om du försökte få in detta i någon tidskrift, testa gärna …
   

 54. Slabadang

  Stig M!
  ”Skygglapp” är det ett ämnesområde du behärskar?

 55. Stig #53,

   

  Fredagskul var ordet, med tanke på att du alltid har sen så raljerande ton har jag svårt att tro att ditt klimathotsförsvar bygger på någon djupare övertygelse utan att du bara vill roa dig. Men jag är faktiskt seriöst intresserad av frågorna som en hobbyverksamhet jag ägnar mig åt.

   

  När det gäller din utsvävning om ett signifikant varmare 2011 så är det ju som alltid att inte om hade varit… Nu är det alltså inte så och vi skall jobba med de observationer som faktiskt har gjorts, inte med några observationer som bara finns i huvudet på Stig Moberg.

   

  Om man vill undersöka en uppvärmningspaus på det sätt som jag har gjort så är kanske det mest logiska att välja ett år inom perioden som ligger nära medeltemperaturen för denna. Nu är 2012 inte så långt från denna medeltemperatur så det går bra med det året för att jämföra de andra med.

   

  Var och en kan ju lätt se att uppvärmningspausen tydligt framträder från och med 1997. Dessförinnan har vi perioden med den modesta uppvärmningen 1979 till 1997 (som trots allt är den period under 1900-talet där uppvärmningen gick som snabbast) och denna uppvärmning framträder lika klart och tydligt som pausen framträder därefter.

   

  Om du och Thomas kan övertyga folk att det syns en uppvärmningstrend under perioden 1997 till 2012 så har jag ett bra jobbförslag för er. Ni skulle passa bra som försäljare av homeopatmediciner 🙂

   

 56. Slabadang

  PÅ Stig Moberg egen blogg …
  Så har en artikel som heter ”sjuttonårsbluffen” he he he he. Ja vet inte vad det är för fel på dessa rabiata verklighetsförnekare men nån  form av brand måste pyra i proppskåpet. MetO Pauchari NOAA GISS satelliter precis alla mätmetoder och serier säger samma sak : Men inte på ”Stickans blogg” nej för helvete där råder Stig Mobergs egen tideräkning med egenkonstruerad neptunsk matematik eller vad det nu är för nåt. Ja  inte vet jag var kortslutningen sitter men nog fasen luktar det bränt låååång väg!

 57. Pelle L

  Slabadang #56
   
  För att vara så elak som du faktiskt är (med all rätt) uttrycker du dig med en elegans och humor som är oförliknelig!
   
  En ny Moliere i vardande 🙂
   
  Vi dödliga krälar i stoftet!

 58. Sailor

  Behold, ”Slabadang” forever!!!

 59. ThomasJ

  A propos skygglappar hittans o/e dittans så finns där ju ett/annat par som – uppenbarligen – är ’medfödda’, alternativt ’inlärda – opererade’, who knows… Måhända nåt för bloggsfärens ’hjärnskrynklare’, exempelevis Lewandowsky o/e TCS’ ’egna’ dito [mini] att ta sig en funderixieren-sejour i/kring.
   
  En som iaf har gjort rejäla undersökningar i/kring temat ’klimathot’ och dess konsekvenser, är Jacob Nordangård som framträdde på EIKE’s konfa i december -12. Här hans föredrag:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=TqCJKpJevZ4&feature=em-subs_digest
   
  Enjoy!
   
  Mvh/TJ

 60. BjörnT

  As we have discussed many times at Skeptical Science, although the warming of global surface air temperatures has slowed over the past decade due to a preponderance of La Niña events, the rate of heat accumulation on Earth has not slowed at all.  In fact over the past 15 years, the planet has accumulated more heat than during the previous 15 years (Figure 1).  That’s global warming.  
  Lite lördagskvällsläsning om det och Pachauri!

 61. Peter Stilbs

  Björn T #60 – och kycklingar har läppar , menar Du?

 62. Peter Stilbs

  Björn T #60 – varför inte läsa detta inlägg på TCS?
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/06/soderhavets-varmebalans/

 63. BjörnT

  Peter Stilbs #61. Det skulle vara på TCS då…..

 64. Slabadang

  Bjön T!
   
  Först Rickard Alley och nu unscepticalscience, tungt!! 😉

 65. Slabadang

   Björn T!
   
  Alley visar sitt vetenskapliga djup första två minuterna!
  http://www.youtube.com/watch?v=L2m9SNzxJJA

 66. Hej Per! (#55)
   
  Nej jag har ingen djupare övertygelse om någon speciell sanning när det gäller klimatet, jag ser det från en strikt vetenskaplig synpunkt. Ditt ordval avslöjar att det för dig handlar om mer än detta. Jag ägnar nog långt ifrån lika mycket tid åt klimatfrågor som du och de andra på TCS men jag kan lova dig att jag är minst lika seriös. Vetenskapen måste försvaras mot ideologiska och religiösa attacker, håller du inte med? 
   
  Nog borde du kunna förstå att det mått du använder dig av är rätt värdelöst, och jag tror, trots att du påstår motsatsen, att mitt påhittade exempel visar en stor svaghet i ditt synsätt. Du är mycket riktigt inne på ta en medeltemperatur att jämföra med. Då föreslår jag igen att du tar ett rullande tio-årsmedel och gör om din jämförelse, och jag tror resultatet kommer att bli att det inte finns något som talar för att nuvarande period skiljer sig från andra under uppvärmningsperioden ~70 – idag. 
   
  När det gäller trender så har 97-12 en svag och icke signifikant trend, men så är ju ofta fallet för någon kortare period, även under  den period då du erkänner att vi hade en ”modest uppvärmning” t.ex.
   
  GISS 1979-94: 0.083 +/- 0.147 deg/dec
  GISS 1997-12: 0.081 +/- 0.132 deg/dec
  Homeomatmediciner passar dåligt för vetenskapens försvarare, passar bättre för TCSare kanske 🙂
   

 67. Stig Moberg …
   
  Försöker du verkligen argumentera för att dina ordval skulle visa att du ”ser det från en strikt vetenskaplig synpunkt” till skillnad från andra här!? Eller bara insinuera ngt sådant?
   
  Homeopati har aldrig anförts på TCS annat än som exempel på nonsens. Nonsens finns det förvisso mycket mer av, och du har kommit med åtkilliga bra exempel både här och ’hemma’.
   
  Nu låter det som om du vill (ngt mindre oseriöst än normalt) vill argumentera att om man ser saker på ett annat sätt (tecx 10-årsmedelvärden) så syns uppvärmingspausen mindre tydligt. Vilket stämmer. Och därefter försöker du hävda att liknande uppvärmningspauser ju faktiskt skulle kunna förekomma rent lumpmässigt (dvs naturligt). Även det är iaf tänkbart. Men den tolkningen bygger ju helt och hållet på att just nu (och sedan 1½ decennium) har klimathotshypotesen haft närmast ’maximal otur’ med vad naturen tagit sig för …
   
  Och det är alltså det du och många klimathotsförsvarare nu håller fram som ’bästa argument’ .. Låt vara för en gångs skull (nästan) utan barnsligt okunnigt raljerande
   
   
   
   

 68. Pehr Björnbom

  Stig #66,
   
  Vad jag menade med att du saknar djupare övertygelse var att du inte har tänkt igenom dina argument tillräckligt noga ur vetenskaplig synpunkt. Du förlitar dig i stället på auktoritetstro och utgår ifrån att debatten med mig handlar om en skillnad i ideologi eller religion. Men detta är bara en fördom som du har tillägnat dig, jag har ingen annan värdegrund i denna diskussion än att få det så riktigt som möjligt ur vetenskaplig synpunkt.
   
  Rullande tioårsmedelvärden har jag naturligtvis också tittat på tidigare men jag har inte gjort något stapeldiagram. Nackdelen är att man inte kan se utvecklingen år från år på samma sätt. Här följer diagram enligt Wood for trees med rullande tioårsmedelvärden. Diagrammet börjar vid 1/1 1984 eftersom detta tioårsmedelvärde motsvarar perioden 1979-1988. Det slutar 1/1 2008 eftersom detta motsvarar perioden 2003-2012:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:120/from:1981/to:2013
   
  Formen på diagrammet visar den modesta uppvärmningen i slutet på 1990-talet och uppvärmningspausen under 2000-talet på ett lika framträdande sätt som stapeldiagrammen i mitt blogginlägg ovan.
   
  För perioden 1997-2006 blir medelvärdet 0,41 C centrerat vid 1/1 2001.
  För perioden 2003-2012 blir medelvärdet 0,47 C centrerat vid 1/1 2008.
   
  Skillnaden på drygt 0,06 C är inte signifikant skild från noll med 95% konfidensgrad, ens om man bortser från autorkorrelationen, vilket man knappast kan göra eftersom denna har ganska stor effekt, se artikeln om HadCRUT4 på MedOffices hemsida.
   
  Jag upprepar att jag bedömer att trenderna faktiskt är osäkrare som jämförelseverktyg än mina diagram i blogginlägget ovan baserade på årsmedelvärden. Detta beror på att i trendernas standarddeviation ingår de naturliga variationerna vilka omvandlas till standardeviation genom användning av en antagen autoregressiv modell. Modellantagandet inför för övrigt i sig själv naturligtvis en extra osäkerhet. Av samma skäl så har tioårsmedelvärdena betydligt högre standarddeviation jämfört med vad de skulle ha (division av årsemedelvärdenas standardeviation med roten ur tio) om årsmedelvärdena vore utan autokorrelation.
   
  Om man tror sig vara vetenskapsförsvarare men bygger sina åsikter på auktoritetstro och fördomar och slutar upp att tänka kritiskt så har man nog förtjänat en gliring som syftar på homeopati, så de så 🙂
   

 69. Pehr Björnbom

  Wood for trees blev från1981 i stället för 1984 men detta saknar betydelse.

 70. Pehr Björnbom

  Tillägg till #68,
   
  Jag ser nu att jag gjort ett slarvfel. Det skall stå:
   
  För perioden 1997-2006 blir medelvärdet 0,44 C centrerat vid 1/1 2002.
   
  Så skillnaden mot 2003-2012 blir bara 0,03 C. Långt från signifikant skilt från noll och hemskt mycket uppvärmningspaus med andra ord.
   
  Det blir i stället perioden 1996-2005 som har medelvärdet 0,41 C centrerat vid 1/1 2001 och som har en skillnad gentemot 2003-2012 på drygt 0,06 C.