Allas vår Mann

Figur 0

Bilden ovan är från Wikipedia.

Michael Mann och hans hockeyklubba återkommer ständigt i klimatdebatten. Hur kom det sig egentligen att hockeyklubban kom att få ett så stort inflytande på synen på människans inverkan på klimatet?

Professor Michael Mann och hockeyklubban är oupplösligt förenade och han har skrivit en bok om denna (den har diskuterats på TCS här och här). Boken handlar om hur hockeyklubban kom till och alla förvecklingar av vetenskaplig och politisk art som följde. Hockeyklubban är ett diagram som visar hur temperaturen kan ha varierat under de senaste tusen åren på norra halvklotet, se figur 2a.

Figur 2

Det anses på en del håll att Mann har blivit ett offer genom att han hamnat i hetluften och angripits av kollegor med andra åsikter och av amerikanska kongresspolitiker. Efter att ha läst boken vet jag inte om jag vill hålla med om detta. Mann har haft ett stort stöd från andra kollegor och inte minst andra kongresspolitiker och har dessutom gjort en utmärkt forskarkarriär. Till saken hör också att Mann själv inte drar sig för att i sin bok ta heder och ära av forskarkollegor vars åsikter han inte gillar.

Det har blivit heta diskussioner om att Michael Mann och hans medförfattare hade gjort fel i användningen av den statistiska metod som de använde. Så verkar också vara fallet om man skall tro vad statistikprofessorn Olle Häggström från Chalmers har skrivit på klimatbloggen Uppsalainitiativet. Häggström menar att delar av kritiken från McIntyre och McKitrick är berättigad. Häggström hävdar att Mann och hans medförfattare har använt en klart olämplig normaliseringsmetod som skulle kunna ha lett till missvisande slutsatser. Men Häggström menar också att denna typ av statistiska fel är tämligen vanliga även bland framstående forskare och inte någonting som knäcker en forskarkarriär.

Det är förmodligen så att Häggström menar att slutsatserna i de två vetenskapliga artiklarna, där hockeyklubban togs fram, inte var missvisande med utgångspunkt från de indata man hade. Men det är en helt annan sak hur hockeyklubbskurvan sedan användes när den presenterades för den vetenskapligt allmänbildade allmänheten, inte minst i många föredrag i samband med IPCC-rapporten och i politiska sammahang.

Den uppfattning som jag själv fick av hockeyklubban var att temperaturen hade haft en långsamt fallande trend i tusen år, hockeyklubbans skaft, se figur 2a. Omkring år 1910 ser man en plötslig radikal ändring av denna trend till en stark uppvärmningstrend. Hur kan detta tolkas på något annat sätt än att detta berodde på människans katastrofala inverkan på klimatet?

Vad vi vet idag är att nya rekonstruktioner visar en annan bild. Se figur 2b som kommer från IPCC-rapporten AR4 (2007) men där jag ritat in hockeyklubbans skaft. De nya rekonstruktionerna visar en gradvis uppvärmning från lilla istiden med mycket lägre temperaturer än enligt hockeyklubban. Detta stämmer för övrigt också med termometeruppmätta data från BEST. Hockeyklubban med sitt skaft framstår som ett ytterlighetsfall.

Michael Mann skriver i sin bok att han var noga med att framhålla de stora osäkerheterna i hockeyklubbskurvan och att man inte kunde dra slutsatser från enbart denna om människans inverkan på klimatet (mina fetningar):

Vår slutsats att senare tids uppvärmning var avvikande i ett långsiktigt (nu tydligen tusenårigt) sammanhang tydde på möjligheten att mänsklig aktivitet var inblandad i uppvärmningen. Jag var alltid mycket noga med att inte påstå att vårt arbete hade kunnat bekräfta en mänsklig roll i uppvärmningen.

Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 57). Perseus Books Group. Kindle Edition.
Man kan då fråga sig hur det kom sig att jag ändå kom att få denna uppfattning. Ledtrådar till svaret finns också i Michael Manns bok (mina fetningar):

Medan jag hade nominerats som en författare av något slag före offentliggörandet av vårt arbete med paleoklimatrekonstruktionerna, var jag fortfarande relativt färsk från forskarskolan, och jag blev förvånad när jag i slutet av 1998 fick veta att jag hade valts som huvudförfattare till den nya rapporten, ett val förmodligen relaterat till den vetenskapliga uppmärksamhet vårt senaste arbete hade fått.

……

Hockeyklubban enligt MBH99 hade nu kommit i rampljuset. Den fick inte bara en framträdande plats i 2001 års Sammanfattning för beslutsfattare (Summary for policymakers), men den skulle framhävas i offentliga föreläsningar av IPCC ordförande Sir John Houghton i Storbritannien. Den fanns med i böcker om klimatförändringarna. Vid ett tillfälle drevs även en kampanj att visa hockeyklubban på reklamskyltar runt om i världen, en idé som lyckligtvis inte kom till stånd. Vicepresident Al Gore citerade våra resultat i ett antal av sina tal om klimatförändringen under 1999. I slutet av 1999 blev jag kontaktad av personal i Vita husets avdelning för vetenskap och teknologi som ville se till att de förstod de viktigaste resultaten i MBH99. Bill Clinton, fick jag höra, skulle nämna vår studie i sitt State of the Union-tal 20 januari 2000.

Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 53, p. 98). Perseus Books Group. Kindle Edition.
Mitt intryck av detta är att hockeyklubban blev ett tema i en politisk kampanj som syftade till att sälja klimathotet till allmänheten. Någon eller några hade fått upp ögonen för Michael Mann och såg möjligheten med att göra honom till huvudförfattare eftersom det då var naturligt att hockeyklubban skulle lyftas fram. Men vem kunde göra en sådan bedömning, vem kunde både bedöma hockeyklubban vetenskapligt, se potentialen i den för en politisk kampanj samt ha intresse av att en sådan kampanj skulle komma till stånd?
Se på bilden längst upp där Sir John Houghton presenterar hockeyklubban vid en offentlig föreläsning. John Houghton var vice ordförande i IPCC när Michael Mann var med och författade IPCC-rapporten 2001. Houghton var chefshuvudförfattare för hela den vetenskapliga rapporten där Mann var huvudförfattare till ett kapitel. Till höger om diagrammet ser vi ett kors. Föreläsningslokalen har kristen anknytning men är detta bara för att lokalen råkade var den bäst lämpade för detta tillfälle eller fanns det något samband med kyrklig verksamhet?
När man gräver i den frågan så kommer det fram märkliga saker. Det gäller John Houghtons andra intressen och verksamhet i olika organisationer förutom han vetenskapliga arbete. Det visar sig att dessa andra verksamheter, med de särintressen som de representerar, inte är oproblematiska i sammanhanget. Det verkar helt enkelt som det finns anledning att befara en jävssituation.
John Houghton räknas som en av de främsta nu levande kristna tänkarna inom vetenskapen tillsammans med bland andra Freeman Dyson, Donald Knuth samt Oxfordprofessorn John Lennox, känd som debattör med Richard Dawkins. John Houghton har varit starkt engagerad i den kyrkliga tankesmedjan John Ray Initiative. I sitt arbete där skrev han ett manifest The Christian Challenge, där han framhöll att miljö- och klimatfrågorna var av stort intresse för kyrkan, som ett sätt att engagera moderna alltför materiellt inriktade människor i kyrkliga frågor:

Dessa teman skulle kraftfullt kunna påverka moderna människor vilka är uppfyllda av det materiella och kan bidra till att påvisa värdet av den kristna tron för människor som annars inte ser någon mening med denna och inte heller ser någon relevans i det andliga budskap som vi vill framföra. En stark utmaning för dagens kyrka är att inkludera miljöhänsyn som en del av sitt uppdrag.

John Houghton har alltså ett stort intresse av att få människor att intressera sig mera för den kristna tron. Samtidigt hade han i sitt arbete för IPCC ett stort ansvar för att ta reda på hur stora riskerna är med människans inverkan på klimatet. Jämför detta med vad som sägs i Wikipedia om jäv:

Jäv är en situation där en person kan tänkas vara partisk eller det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Min bedömning är att John Houghton var jävig i den ställning som han hade inom IPCC. Han kan tänkas ha varit partisk när han bedömde människans inverkan på klimathotet. Hans kyrkliga intressen var sådana att han därigenom kan tänkas ha dragits mot att överdriva klimathotet vilket innebär att förtroendet för hans opartiskhet är rubbat enligt beskrivningen av jäv.
Vi vet inte, och kommer antagligen aldrig att få veta, hur John Houghton tänkte när han lade ner mycket energi på att sprida budskapet om hockeyklubban. Men det kan ha varit så att han var starkt påverkad av sitt tänkande om kyrkliga frågor och därigenom gav en överdriven bild av vad hockeyklubban säger till allmänhet, media och politiker. Det kan vara genom ett sådant händelseförlopp som jag själv fick min bild av att hockeyklubban visade på människans katastrofala inverkan på klimatet.
Så småningom kom sanningen fram. Hockeyklubban visade inte på katastrofal mänsklig inverkan på klimatet, Michael Mann hade aldrig själv hävdat detta och de senare rekonstruktionerna var som sagt annorlunda och inte alls så klubblika. Effekten blev för min del att jag kände mig lurad och började tänka alltmer kritiskt när det gällde klimatvetenskapen, jag blev gradvis alltmer klimatskeptiker.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Samma sak här, det var hockeyklubban som gjorde att jag överhuvudtaget började intressera mig och den gjorde mig skeptisk ”klimatforskning”.

 2. Gunnar Strandell

  Björn Lomborgs kommenterade hocheyklubbban i sin bok ”Världens verkliga tillstånd” och påpekade att Vikingar döpte Grönland.
  Det fick mig att börja ifrågasätta.
   
  Inlägget här ger mig intrycket att Michael Mann varit ett lydigt verktyg och tagit fram de resultat som efterfrågats. Sedan har han slagits med näbbar och klor för att försvara resultaten trots att experter i statistik visar att hans metoder haft felaktigheter.
  Jag tycker inte att det är förenligt med att vara en framstående forskare.

 3. Olaus

  Jabob Nordangård i sin doktorsavhandling Ordo Ab Chao reder ut John Houghtons roll i den globala satsningen på förnyelsebar energi.
  Se sid 161 i avhandlingen.
   

 4. S. Andersson

  Olle Häggström har jag ingen respekt för efter att ha besökt hans blogg. I bästa Nordkorea-stil utfärdar han svavelosande fatwor mot dem som inte håller sig till den rätta linjen. (OK, det blev lite väl många blandade metaforer i den sista meningen…)

 5. Lasse

  #3 Avhandlingen är kanske  avslöjande för hur vi luras av välmenande personer med olika agendor. Eller hur somliga tar på sig en tung roll för att rädda oss från, som de tror, en katastrof.
  Alla är sannolikt inte ut för att lura , men summan blir ovetenskapligt styrd med låsningar i tanke och gärning.
  Skeptisk är väl en bättre egenskap för en forskare än hängiven!

 6. Thomas P

  ”Häggström hävdar att Mann och hans medförfattare har använt en klart olämplig normaliseringsmetod som skulle kunna ha lett till missvisande slutsatser.”
   
  Notera här ”skulle kunna”. Tvärtemot vad somliga hävdat så ledde inte MBH:s val av metod till något signifikant fel. Summerar man tillräckligt många komponenter spelar inte deras ocentrerade normering någon roll.
   
  Gunnar #2 Jag hoppas du vet att Grönland var i princip lika täckt av is på vikingatiden. Namnet ”Grönland” var lika missvisande då som nu. En välvillig tolkning är att om man kommer från rätt håll kan man faktiskt först se några gröna områden, men vanligare är att se namnet som marknadsföring, ett sätt att locka dit folk.

 7. tty

  ThomasP #6
  Faktum är att det var varmare på Grönland under vikingatiden. Medeltida uppgifter om kornodling i Österbygden har t ex nyligen bekräftats genom arkeologiska studier. Och, nej, det går inte att odla korn på Grönland idag (utom som grönfoder), det mognar inte. 
  Det faktum att flera av de medeltida bosättningarna numera ligger under havsnivån tyder f ö starkt på att inlandsisen faktiskt har vuxit sedan dess, även om det förvisso inte är dramatiskt.
  Danska studier tyder på en framryckning av några tiotal kilometer i Västgrönland sedan klimatoptimum under mellersta holocen.

 8. Christopher E

  #2, #6
   
  Jag tror också på marknadsföringshypotesen om namnet Grönland. På det stora hela såg där visuellt rätt likt ut mot nu. Men detta faktum ska inte förringa att Grönland ändå var betydligt varmare än nu runt år 1000, och att proxies världen över stöder att medeltida värmetiden som MBH försökte utrota fanns i högsta grad, liksom Lilla Istiden.
   
  För ”klubban” gäller att oavsett hur stort inflytande de statistiska missarna i grundmetodiken hade, så var där betydligt allvarligare fel som vilket fall gör studien värdelös. Mest körsbärsplockning av dataserier och de där omtalade tallarna.
   
  ”We have to get rid of the Medieval Warm Period” var ju stridsropet, och hur klubban lyftes och kickstartade karriärer just därför att den passade agendan som en handske, är en ju omistlig del av historien om AGW-farsen. Att en sådan undermålig och tafflig studie med orimliga slutsatser (1998 varmast på 1000 år tex) kunde få ett sådant genomslag är en riktig pinsamhet.
   
  Jag har ingen lust att läsa Manns bok, men det där med den önskade annonstavlekampanjen visste jag inte, men det är inget som förvånar. Klubban handlade från början just om marknadsföring,

 9. Gustav

  Vet inget om hur klubban är producerad så jag frågar här: stämemr det att Mann använt en felaktig metod men att resultatet inte innehåller större fel? I så fall tycker jag UI har beskrivit episoden korrekt även om det finns en del vinklingar men det verkar det finnas överallt. Wikipedia ger ett ganska neutral beskrivning om hockeyklubban även om den är lite rörig.
   
  Men jag tycker inte att ordet ”jävig” passar alls på Houghton. Om man kan leda i bevis att en kristen person är jävig i egenskap av vice ordförande i IPCC så försvinner nog omgående resterande religioner också och därmed också humanister och ateister (som per default vinner på att det går illa för kristendomen). Betänk att det är nästan omöjligt att fällas för jäv i Sverige idag och det är en juridisk term (vi måste hålla oss till vad domstolarna menar med jäv). Tänk domaren i PirateBay-rättegången som inte fälldes för jäv även fast han var medlem i föreningen för bevarande av upphovsrätten? Att hitta synergier mellan två intressen gör inte en person jävig. Det är som att säga att en metereolog är jävig om han är kunnig inom media?

 10. Lasse

  #8 Grönlands temperatur är viktig. En av hypoteserna är ju att en uppvärmning av områden med permafrost kommer att accelerera uppvärmningen eftersom stora lagrade mängder metan frigörs och förstärker växthuseffekten.
  I närtid ser det ut såhär: http://www.dmi.dk/dmi/index/gronland/meteorologiske_ekstremer_i_gronland.htm

 11. Christopher E

  Gustav #9
   
  Nej, det stämmer alltså inte att klubbans resultat inte innehåller större fel.
   
  Klubban bröts redan 2003 av McKitrick/McIntyre på helt andra grunder:
   
  ”The data set of proxies of past climate used in Mann, Bradley and Hughes (1998, “MBH98” hereafter) for the estimation of temperatures from 1400 to 1980 contains collation errors, unjustifiable truncation or extrapolation of source data, obsolete data, geographical location errors, incorrect calculation of principal components and other quality control defects.”
   
  När dessa rättats framträder en helt annan kurva. Se fig 8 (sid 766) i deras arbete:
   
  http://www.multi-science.co.uk/mcintyre-mckitrick.pdf
   
  Sedan konstaterar de att de fortfarande inte kunde återskapa kurvan som den såg ut originalstudien enligt de datakällor som använts. Det var detektivarbetet att leta efter orsaken till det som senare  ledde till upptäckten av de felaktiga algoritmerna som plockade fram klubbliknande former även ur slumpdata. Men alltså, oavsett hur stor inverkan den missen hade, så var klubban alltså redan redan körd på mer allmänna grunder.

 12. Thomas P

  Christopher & tty visst var det lite varmare på Grönland på vikingatiden. Jag vet inte exakt vad Lomborg skrivit men det Gunnar skrev i #2 var i alla händelser konstigt, ön var i stort sett lika istäckt. Som anledning att bli övertygad om att AGW är båg får ni väl hålla med om att det inte håller?
   
  #8 ”We have to get rid of the Medieval Warm Period” var ju stridsropet,
   
  Jaså, och vem var det som kom med det stridsropet då? Kan du ge något konkret exempel på någon som uttalat det? (Låt mig gissa att du inte kan det för att enda källan är Deming som påstår att någon, oklart vem, sagt det till honom). Tvärtom hade IPCC med en överdrivet stor medeltida värmeperiod i sin första rapport och MBH:s rekonstruktion kom som en stor överraskning.
   
  ”Att en sådan undermålig och tafflig studie med orimliga slutsatser (1998 varmast på 1000 år tex) kunde få ett sådant genomslag är en riktig pinsamhet.”
   
  Vari ligger det orimliga? Även givet en hel bunt senare studier är påståendet att 1998 är varmast på 1000 år fullt rimligt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:1000_Year_Temperature_Comparison.png
  För all del är möjligt att det förekommit något enstaka varmare år som vi inte har tillräcklig upplösning i våra data för att identifiera, men det gör inte slutsatsen orimlig.

 13. Thomas P

  Lasse #10 Det är framförallt i Sibirien du hittar stora områden med permafrost som kan tina, inte under Grönladsisen. Se t ex från igår:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130221143910.htm
   
  Christopher #11 Du tror visst på M&M:s version rakt av. Det är nu tvärtom så att det är M&M som har fel på flera avgörande punkter och deras försök att återskapa MBH lider av allvarliga fel. Det finns t ex gamla inlägg på RealClimate som förklarar detta. Det finns en anledning till att de bara fick den där studien publicerad i en skräptidskrift som E&E.
   
  ”Det var detektivarbetet att leta efter orsaken till det som senare  ledde till upptäckten av de felaktiga algoritmerna som plockade fram klubbliknande former även ur slumpdata.”
   
  Det där har jag förklarat för dig tidigare är en myt, eller skall vi säga en avsiktlig bluff av M&M. Att generera tusentals slumpvisa kurvor och presentera de mest hockeyklubbslika som typiska är inte vetenskap, och inte blir det bättre av att det bara rörde sig om PC1, vilket dock är för subtilt för somliga som inte satt sig in i PCA att förstå.

 14. Gustav

  Christopher E:
  På Wiki stod att M&M fick kritik för att avänt felaktiga metoder? Vad handlade det om? Figur 8 som du länkade till ser groteskt annorlunda ut än klubban men jag har ingen möjlighet att göra en djupdykning efter fakta själv tyvärr… Tacksam för hjälp…

 15. Adolf Goreing

  Om man tittar på Manns originalkurva och granskar de grå fälten – alltså osäkerhetsintervallet för klubban, så ser man att det lika gärna skulle kunna i genomnsitt ha varit varmare på medeltiden. Det är lit emissvisande att lägga isntrumentdata på proxies så om man medelvärdesbildar instrumentdata för  säg – 10 år, blir det ännu tydligare. Skulle man utvidga osäkerhetsintervallet till 2 och 3 sigma, vilket är vanlig ti övrigt inom fysik. t.ex, skulle vi absolut inte kunna dra slutsaten att den nutida perioden är den varmaste på 1000 år. Manns klubba går alltså utmärkt att använda åt båda hållen vilket understryker att slutsatserna som basuneras ut från offciellt PK håll är politik – inte vetenskap.

 16. Peter Stilbs

  Helt rätt, Adolf #14 –  sen finns ju i botten problemet att det inte finns någon direkt korrelation mellan temperatur och trädringsdata. Det räcker att räkna upp a) nederbörd b) skugga av andra träd c) näringstillgång – som alla varierat i tiden.
   
  Och vad skulle ”översättningsfaktorn” mellan trädringsdata och temperatur vara då ? Den proportionaliteten finns ju inte – den är ju bara påhittad.
   
  Och sen godtyckligt skarva på det vanliga temperaturdatasetet 1850-2000 och låtsas som det matchar – och hör till trädringshockeyklubban – är rent lurendrejeri.
   
  Man behöver inte ens ta upp den dessutom inkompetenta tidsseriebehandlingen för att sluta sig till att alltihopa är rent NONSENS.
   
  Inte så konstigt att Mann snabbt blev upphöjd från doktorand till Lead Author för detta tongivande IPCC-kapitel …

 17. Gustav

  Peter Stilbs:
  Jag antar att det finns forskning om hur temperaturen inverkar på trädtillväxten? Temperatur måste väl iaf vara en parameter, givetvis tillsammans med skuggande träd etc.?
  Om man fullföljer kurvan enbart baserad på trädringar, hur ser den då ut? Har det då blivit varmare enligt klubban?

 18. orolig

  Pehr Björnbom, tack för informationen! Om man väljer ståndpunkten ”lev och låt leva” så påverkas man inte så mycket av vad andra tror på privat, men skulle individer från en organiserad religion (som begär av sina medlemmar att de skall proselytera) hamna i positioner där de får makt över andras liv, då är det intressant att se om de kan hålla isär sina olika ”hattar”. Vid första ögonkastet verkar prästerskapens mässande om människans syndiga natur och nya gröna vågens anklagelse att människan förstör jorden bara vara olika ord men samma tema.

 19. Thomas P

  Adolof #14 ” att det lika gärna skulle kunna i genomnsnitt ha varit varmare på medeltiden.”
   
  I och med att det ligger inom felmarginalerna finns en liten möjlighet att det var varmare, men därifrån till att det ”lika gärna” kan varit varmare är steget långt. SPM i TAR skrev ” Globally, it is very likely that the 1990s was the warmest decade and 1998 the warmest year in the instrumental record, since 1861 ”, dvs 90% sannolikhet.
   
  Peter #15 Du tror inte att forskarna som håller på med dendroklimatologi också är medvetna om problemen du drar upp? Att de ansträngt sig att hitta sätt att komma förbi dem? Har du läst på så du kan säga att metoden är värdelös eller är det som vanligt bara ditt ”sunda förnuft” som spökar?

 20. Thomas P

  Gustav #16 Som så ofta är wikipedia en bra startpunkt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dendroclimatology

 21. Hans H

  ThomasP….Nu när t.o.m. Pachauri gått ut och sagt att det inte varit nån gobal warming på 17 år hur tycker du att vi skall bedöma Hougthon,Lynas,Holmberg och alla andra stollar som öste på om snöfria vintrar framöver och översvämmningshot ? I vilken annan sysselsättning som helst får man foten för sånt. Tycker du Al Gore var en värdig Nobelpristagare fortfarande ? Vad är poängen med att försöka skyla över det bedrägeri klimatforskningen varit de senaste 30 åren ? Vad säger du Thomas är det inte viktigare att ta ordentligt avstånd till Mann och Holmberg m.fl istället för att gnälla på Stilbs,Nordin m.fl. ?

 22. Peter Stilbs

  Gustav och ThomasP – visst är temperaturen en faktor, tillsammans med de övriga – men vem vet om detta stackars träd för 100, 200, 300,,,1000 år sedan stod i skugga och om det regnade eller inte
  Artikeln Thomas listar i Wikipedia räknar upp en samling ”svårigheter” , ja – de är nog medvetna om dem – men därifrån är steget långt till att ha löst problemet att isolera ”temperaturinformation” från övriga faktorer
  Och det är en himla skillnad på Dendroklimatologi och Dendrokronologi (= översätta trädringsmönster till ”år”) – även om man bland årsringar kan se anomalier ex vid svåra år efter vulkanutbrott etc. 

 23. Björn

  Det problematiska är när forskare som Mann låter politiker och religiösa samfund, blåsa upp forskningsresultat till att sammanfalla med andra intressen än det vetenskapliga. Varför tillåter forskare som Mann att detta sker. Han kunde satt stopp för denna politiskt-religiösa allians, men gjorde det inte. Sådana beteenden befläckar vetenskapen.

 24. Christopher E

  #18
   
  ”SPM i TAR skrev ” Globally, it is very likely that the 1990s was the warmest decade and 1998 the warmest year in the instrumental record, since 1861 ”, dvs 90% sannolikhet.”
   
  Nu var det inte slutsatsen att det var varmast sedan 1861 som det tvivlas på (i uppförsbacken sedan Lilla Istiden är alla med på att det blivit varmare) utan påståeendet (i den senare förlängda hockeyklubban) att 1998 är varmast på 1000 år…
   
  Den slutsatsen är omöjlig att göra genom jämföra instrumentserier med grövre proxies även utan insikten att klubbans proxies var körsbärsplockade och fulla av fel.
   
  Sedan är det rätt festligt i sig själv att någon refererar till SPM som sanningskälla… 🙂 

 25. Ampersand

  Som så ofta verkar Thomas P inte insatt i saken. Läs Hockey Stick Illusion dār Manns samlade fusk, fel och falsarier gås igenom grundligt och pedagogiskt. Författaren Montford har gjort ett storverk. Borde översättas. Olle H. borde ta sig an boken, om han vill göra ett seriöst intryck. MVH Ampersand

 26. pekke

  Thomas P #19
  ” Article probation
  Please note that, by a decision of the Wikipedia community, this article and others relating to climate change (broadly construed) has been placed under article probation. Editors making disruptive edits may be blocked temporarily from editing the encyclopedia, or subject to other administrative remedies, according to standards that may be higher than elsewhere on Wikipedia. Please see Wikipedia:General sanctions/Climate change probation for full information and to review the decision. –TS 20:38, 2 January 2010 (UTC) ”
   
  Allas vår W.Connolley har tydligen varit där och rotat.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Dendroclimatology
   
  Gustav
  Ett enstaka träds årsringar visar bara hur växtförhållandena varit just för det trädet, ett flertal av samma art i samma området visar fortfarande bara hur växtförhållandena varit för den arten i ett större område.
  Årsringar från träd visar bara om det varit ett bra eller dåligt år för trädet/en, inte om det varit 1 grad varmare eller kallare än året före eller efter.
   
  En växt är beroende av så mycket mer än om det varit nån grad varmare eller kallare än året före.

 27. Håkan R

  Vem vet, Manns snabba karriärboost pga en undermålig hockeyklubba kanske kändes skämmigt och inte var vad han egentligen önskades sig.
   
  Kanske kan det jämföras med den Australiensiske shorttrackåkaren Steven Bradbury som vann OS-guld i Salt Lake City efter att alla konkurrenter ramlat i både kvarten, semin och finalen, Bradburys lycka var att han i alla tre loppen låg så långt efter att han inte blev inblandad i vurporna.
  ” Skulle jag höja min händer eller åka i väg och gömma mig i ett hörn, jag var inte säker, säger Bradbury”

 28. Gustav

  pekke:
  Jag köper vad du säger men är intresserad att hitta ett samband mellan temperatur och årsringars storlek, antar att det finns i wiki-länken som Thomas P angav?
   
  Det måste finnas temperaturserier som helt utgår från trädringar och inte blandar ihop sig med uppmätta temperaturer? Vad säger dessa?  Självkalrt blir det inte uttryck för global temperatur utan lokalt och beroende av att trädet stått skuggfritt etc. Tycker också det är ytterst märkligt att sätta ihop desa skilda sätt att mäta i samma graf.

 29. Bengt Abelsson

  Det som fick mig att börja tänka till var en mailväxling mellan M Mann och S Macintyre där SM föreslog att trädringsdata skulle uppdateras från ca 1960-tal till nutid. MM protesterade och sa att det var så besvärligt och det behövdes tung utrustning ut i otillgängliga platser – och blev fullständigt avklädd av SM.
  Det finns tillgängligt på Climate Audit.
   

 30. Thomas P

  Christopher #23 Du har så rätt, i hastigheten kopierade jag fel mening: ”New analyses of proxy data for the Northern Hemisphere indicate that the increase in temperature in the 20th century is likely to have been the largest of any century during the past 1,000 years. It is also likely that, in the Northern Hemisphere, the 1990s was the warmest decade and 1998 the warmest year (Figure 1b). ” (dvs 66-90% sannolikhet). Som replik till Adolf är det dock fortfarande lika relevant.
   
  ”Den slutsatsen är omöjlig att göra genom jämföra instrumentserier med grövre proxies även utan insikten att klubbans proxies var körsbärsplockade och fulla av fel.”
   
  Nja, nu har man från senare tid ett visst begrepp om hur stor variationen är mellan enstaka år så har man via proxies identifierat ett kallt decennium kan man uppskatta hur sannolikt det är att ett enstaka år i detta ändå var varmt. Inte för att jag är någon expert på proxies, men mitt intryck är att din kritik mot valet är orättvis. Man tog dem som fanns.
   
  ”Sedan är det rätt festligt i sig själv att någon refererar till SPM som sanningskälla…”
   
  Fast här refererade jag faktiskt till att SPM skrev ungefär samma sak som Adolf, bortsett från hans ”lika gärna” som han motsade senare i sitt eget inlägg.
   
  Ampersand #24 Eller också är det så att Monford inte ger en korrekt bild…
   
  pekke #25 har man inget annat att komma med kan man alltid skrämmas med denne Connolley. Det har ni ju fått lära er i skeptikerskolan att man skall göra, ungefär som man skall dra upp Al Gore i tid och otid.

 31. Thomas P och övriga
   
  De svagt gråskuggade ’osäkerhetsintervallen’ som Mann (men även andra) redovisar i sina rekonstruktioner skall absolut inte tolkas som att de verkliga (ev halv-) globala medeltemperaturerna också (med angiven konfidens) låg inom detta område. Så skall denna information inte tolkas! Men tyvärr görs detta ändå, okunnigt eller slentrianmässigt.
   
  Dessa gråskuggade itnervallen hänför sig bara till databehandlingen, och inkluderar alltså inte osäkerheter som kommer från proxy funktionen, variationer i och bland dessa, proxyurval eller deras geografiska spridning.
   
  Thomas, UI-gänget, och många fler på aktivistsidan brukar hävda att de grå välten är ’felmarginalen’, men det är de alltså inte, garanterat inte för någon faktiskt (halv)global medeltemperatur. Vilket alltså betyder att påståenden, eller försök till motargument av typen:
   
  I och med att det ligger inom felmarginalerna finns en liten möjlighet att det var varmare” och tilläg av typen ’men det kunde likaväl varit rejält kallare’
   
   är innehållslösa. Studien, och de grå fälten säger inget om vad den faktiska globala medeltemperaturen var, och även tolkningen att den skulle säga så värst mycket om temperaturen där dessa proxies samlats in är i bästa fall tveksam. Det sk ’divergensproblemet’ som föranledde ’hide the decline’ visar ju hur tydligt som helst att dessa proxies inte alls säkert också är proxies för faktisk temperatur.
   

 32. Jag ser att Thomas P, med jag skrev kopierade en bättre mening (än hans förra) som exempel på vilka slutsatser man alltså inte kan dra ur Manns urval, lek och massage (och ren misshandel) av data i dennes ’studie’. Det går öht inte att säga
   
  ”New analyses of proxy data for the Northern Hemisphere indicate that the increase in temperature in the 20th century is likely to have been the largest of any century during the past 1,000 years. It is also likely that, in the Northern Hemisphere, the 1990s was the warmest decade and 1998 the warmest year”
  Det kan möjligen ha varit så, eller vara delvis korrekt. Men proxistudierna belägger inte detta. Datat där gör nog strikt talat heller inte anspråket på att representera ngt annat än proxies, men om- och övertolkningarna börjar förstås nästan omedelbart. Och vad som hävdas SPM behöver nog inte ha mycket med verkligheten att göra längre …

 33. Gunnar Strandell

  Thomas P #6
  Jag har alltså tagit emot två motstridiga marknadsföringsbudskap:
  Grönland var varmare förr oc hockeyklubban.
   
  Min skeptiska läggning gjorde att jag grävde vidare och har sett hur hockeyklubban gått i flisor medan det blivit allt mer troligt att den varna tiden på Grönland  var global.
   
  Det är snarare så att du svalt ett marknadsföringsbete med hull och hår.

 34. Gustav #9,

   

  Att jag bedömer Houghton som jävig har inte att han är kristen som grundorsak.

   

  Det är i stället att han var starkt engagerad i en organisation som arbetade mot bestämda mål där man har intresse av att klimatförändringarna ses som ett hot. Det är engagemanget i denna organisation vars mål gynnas mer ju mer klimatförändringarna anses vara ett stort hot som rubbar förtroendet för Houghtons opartiskhet när han inom IPCC förordar att klimatförändringarna är ett stort hot.

   

  En kristen person, eller säg en hinduisk eller muslimsk person, som inte har särintressen av detta eller liknande slag skulle naturligtvis inte vara jävig. Det är inte religionstillhörigheten utan förekomsten av särintresse som avgör jävighetsfrågan.

 35. Gunnar Strandell

  Gustav #14
  Statistikerna McShane och Wyner presenterade en grundlig genomgång av de data som användes i MBH98.
   
  Jag citerar ur deras abstract:
  ”We find that the proxies do not predict temperature significantly better than random series generated independently of temperature. Furthermore, various model specifications that perform similarly at predicting temperature produce extremely different historical backcasts. Finally, the proxies seem unable to forecast the high levels of and sharp run-up in temperature in the 1990s either in-sample or from contiguous holdout blocks, thus casting doubt on their ability to predict such phenomena if in fact they occurred several hundred years ago.”
  Länk till rapporten:
  http://www.e-publications.org/ims/submission/index.php/AOAS/user/submissionFile/6695?confirm=63ebfddf
   

 36. Tage Andersson

  Mann’s hockeyklubba är sedan länge överspelad, hur många klimathotare som än refererar till den. En utomordentlig genomgång av temperaturproxies har Fredrik Charpentier Ljungvist gjort. Se t.ex. http://www.nipccreport.org/articles/2010/dec/15dec2010a4.html 
  Beträffande jäv är det ett svaghetstecken att de meteorologiska institutens väderprognoser verifieras av dem själva. För klimatmodellerna tillkommer att det saknas oberoende data för verifikation. För de sekellånga prognoserna/scenarierna/projektionerna kan i bästa fall de två första decennierna verifieras.

 37. orolig #18,

   

  Intressanta synpunkter, detta med olika ord men samma tema är en tanke som ofta slagit även mig.

 38. Thomas P

  Pehr #34 Anser du på samma sätt att Roy Spencers roll i George C Marshall Institute gör honom jävig?

 39. Thomas P

  Tage #36 Anser du Pehr är ”klimathotare”? Det var han som drog upp hockeyklubban i denna tråd…

 40. Gunnar Strandell

  Bengt Abelsson #29
  Det har slagit mig att Mann hittills inte haft någon proxyserie med i sina publikationer där han själv står som leverantör av serien. Här sklijer han sig från flertalet andra som publicerat i ämnet.
   
  Jag har fått uppfattningen att hans bidrag till vetenskapen är ett ihärdigt användande av de statistikpaket för PC-datorer som växte fram under slutet av 1990-talet. Metoden att ta fram principalkomponenter och skapa en graf genom att ta med några av dem utan att reflektera över vad de står för tycker jag antyder målsökning.
   
  Tiljander är ett tydligt exempel där originaldata vändes upp och ned men PC1 tar kvadraten på skillnaden från medelvärdet och blir användbar. 
   
  Och det kanske hjälper att man blir påhejad ända från Sverige där en statistikprofessor gärna vill se bevis för ”den obevekliga trenden”.

 41. Thomas #20,

   

  Wikipediartikelns sista mening konstaterar att de slutsatser man kan göra med hjälp av trädringar är bättre än att inte veta någonting om tidigare klimat.

   

  Vad kan detta innebära? Vad jag läst i IPCC-rapporten så finns det ingen konsensus om att det ens är möjligt att med trädringar konstatera om medeltida värmeperioden var kallare eller varmare än vi har nu. Men är det kanske möjligt att med hjälp av trädringar få ett hum om ifall temperaturen gick genom ett maximum då?

 42. Thomas #38,

   

  Det skulle bli väldigt tidsödande att gräva i alla tänkbara kända klimatforskares olika roller bara för att testa deras jävighet i samband med en totalt hypotetisk fråga. Det är endast meningsfullt att diskutera verkliga kandidater till dessa positioner inom IPCC. Att Roy Spencer skulle kunna bli kandidat som vice ordförande i IPCC och chefshuvudförfattare för den vetenskapliga rapporten finner jag totalt orealistiskt.

 43. Thomas #39,

   

  Jag är naturligtvis inte någon klimathotare och det menar Tage inte heller. Du missförstår vad Tage skriver.

   

  Klimathotare refererar till hockeyklubban därför att dennas form är suggestiv och lämpar sig bra som argument för ett sådant syfte.

   

  Vi klimatskeptiker refererar till hockeyklubban för att avslöja felaktigheterna i klimathotarnas argumentation.

 44. Gustav

  Gunnar #35:
  Tack för hjälpen! Det där citatet var riktigt tungt! Du eller Thomas P kanske vet om det kommit mnågon kritik mot denna studie? Annars känsn klubban död och begraven.

 45. Gustav

  Gunnar #35:
  Har för mig att jag såg i något av Climategate-mejlen en hänvsining till att det var svårt att rekonstruera temperaturen just för att data bara var ”random numbers” elelr något i den stilen. Rörde de just proxydata? Fanns det en fortsättning på den historien?

 46. Thomas P

  Pehr #42 Anledningen till att jag drog upp Roy Spencer var naturligtvis att du så ofta hänvisar till honom, men jag förstår att du inte är lika intresserad av att diskutera jäv där.
   
  #43 Var det så svårt att förstå att mitt inlägg var en kommentar till ”hur många klimathotare som än refererar till den.” Mitt intryck är nämligen att det under lång tid framförallt varit din sida som drar upp hockeyklubban. För oss andra är det bara en rekonstruktion i högen även om den var först.
   
  Gustav #44 Första träff jag fick var denna:
  http://deepclimate.org/2010/08/19/mcshane-and-wyner-2010/
  det finns även en respons av Mann:
  http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.aoas/1300715176
  Lär dig använda google!

 47. Thomas #46,

   

  Du vill nog bara retas. Du vet säkert lika bra som jag att när det är fråga om enstaka vetenskapliga artiklar som Spencer och Braswell (2010) om fasplansanalyser så är jäv irrelevant på grund av hur den gängse vetenskapliga publikationsprocessen fungerar.

   

  I fråga om hockeyklubban så har det tydligen undgått dig att den blivit aktuell på grund av att Michael Mann nyligen publicerat en hel bok om densamma. Mann skriver bland annat att hockeyklubban har fått ikonisk status i samband med klimatfrågan.

   

  Att jag tog upp hockeyklubban idag är ett svar på att en annan klimatblogg tog upp den före mig. Jag tycker att denna debatt bör föras också här även om frågan väckts på en annan blogg.

 48. Vad jag vet har Spencer inga uppdrag att sammanställa eller representera hela världens bästa kunskap och forskning  …
   
  Vidare stämmer det inte när de klimathotstroende hävdar att ”[f]ör oss andra är [Manns hockeyklubba] bara en rekonstruktion i högen även om den var först
  Thomas P själv har lagt åtskilligt krut på att försöka avl- och vilseleda om alla brister i den rekonstruktionen. Inte dragit sig för att ljuga rätt ut (om Mann och McKitrick). Och UI’s senste postning tex är ännu ett försök att i efterhand lägga tillrätta (=revidera) historien om Manns klubba. Den handlar om att vilja presentera Manns egen version av spektaklet som den sanna, plus de vanligt florerande påståendena som skall stötta den, släta över bristerna, skylla på och anklaga kritikerna samt säga att varje enskilt fel inte bytte så särskilt mycket. Men som vanligt undviker man helt vad som verkligen är graverande.  
   
  Vidare har det ju närmast vuxit upp en industri kring ’försvarandet av klubban’ och all närmast sjukliga smutskasning av Wegman är bara en liten beståndsdel av detta.
   
  Personligen har jag fullförståelse för varför klimathotsindustrin lagt gigantisk möda på att både skydda Manns klubba, mildra kritiken mot den, ställa till allehanda ’utredningar’ som (tittade på annat men) skulle finna honom ’oskyldig’ eller ’fria’ honom och många tom säger att hans ’forskningsresultat’ skulla ha ’bekräftats’ av dessa utredningar.
   
  Manns klubba var väl det första tydliga beviset på att allt inte stod rätt till bakom den pråliga fasaden av IPCC, och Sir Walter Scott hade helt rätt när han sa:
   
  ”Oh, what a tangled web we weave: When first we practise to deceive”
   
   

 49. Gunnar Strandell

  Gustav #44
  För mig är McShane och Wyners artikel slutpunkten på diskussionen om MBH98:
  Hockeyklubban finns inte i de data man använt utan är en artefakt som uppstått vid deras behandling av datat.
  Naturligtvis finns det opposition till den ståndpunkten. Men den har kommit från bloggar med ett uttalat mål att stödja hypotsen om CAGW som SkepticalScience, Desmogblog och Deep Climate.
   
  Men jag har ännu inte sett någon vetenskaplig artikel som ifrågasätter McShane och Wyner.
   
  Thomas P har ännu inte gett någon kommentar, trots att det nu är fjärde gången jag tagit upp deras artikel på TCS. Låt oss hoppas att vi så sakteliga närmar oss sanningen, även om det innebär att vi tvingas konstatera att vi vet mindre än vi trodde. 

 50. Thomas P

  Gunnar #49 ”Men jag har ännu inte sett någon vetenskaplig artikel som ifrågasätter McShane och Wyner.
   
  Thomas P har ännu inte gett någon kommentar,”
   
  Eftersom du tydligen inte sett min #44 där jag länkar till ett svar så ber jag att åter få göra dig uppmärksam på detta. Inget jag sett i dina inlägg tyder på att du skulle vara så insatt att du kan bedöma trovärdigheten i artikeln eller kommentarerna till den.

 51. OR

  orolig #18 och PB #37
  Det är samma tanke att anspela på människors benägenhet att känna sig skyldiga, men nog är den gröna hybrisen allt annat än kristen. Om jag bara accepterar dålig vetenskap och dålig religion så har jag ändå gjort något för mina barnbarn! Dvs. jag skulle vara ansvarig för att styra klimatet till mina barnbarns bästa.
  Att kyrkor hänger på klimathotet kan väl också ha samma grund som att Världsbanken gör det: de måste ta varje tillfälle att hitta ett existensberättigande. 
  Syndabekännelsen är ett erkännande av att man är mänsklig, och inte enbart god som Gud, och en förutsättning för att ta emot förlåtelsen. Hela ritualen är till för att möta det faktum att människor har en benägenhet att känna sig skyldiga. Det är iallafall mitt sätt att tänka meningsfullt om detta. 

 52. Gunnar Strandell

  Thomas  P #50
  Kommentar #44 i den här tråden är skriven av Gustav och innehåller ingen länk vad jag kan se.
   
  Jag har  tidigare bett dig dig undvika att kommentera min förmåga att att vara insatt eller att göra bedömningar. Jag upplever det som en kränkning både mot mig själv och mot alla andra som vill tänka själva.

 53. Thomas P

  Gunnar #52 Ursäkta #46 skulle det vara.

 54. Slabadang

  Gustav!
  Trädringarna och M Mann är jätteviktiga för att förstå hur ”klimatvetenskapen” fungerar. Den är helt utan yrkesheder och förvarar vilket skitjobb som helst. När man snabbt lärt sig och förstått varför trädringar är oanvändbara som tempproxi utan att känna till övriga förhållanden för varje år, så inser man snabbt att titeln Phd inom klimathistorik lika gärna kan spridas genom att läggas medföljande ett paket Kalaspuffar. M Mann är manusförfattare/regissör och har ansvar för sitt kapitel i ”The global warming story” han extraknäcker genom att också ta fram rekvisita som hockeyklubban.
  M Mann i sig som enskild person är ju bara en pinsam ursäkt till forskare och även denna bransch måste få ha sina stolpskott som alla andra. Den roll han nu intagit som teatralisk martyr bara förstärker stolpens tjocklek och djävlar vad det rungar vid varje skott.
  Det som skrämmer och samtidigt mäter bredden och volymen på bristen på yrkeshederns moral är ju alla de andra toppar inom skrået som gått ut och försvarat det manipulativa hemsnickeri Mann ägnat sig åt. Allt spel och all positionering till Manns försvar bevisar att det är skit i hela den mjölpåse de använt sig av och hemsnickerierna för att passa manus är systematiska inom hela branschen och de som försöker ha yrkesmoralen i skick vågar inte sticka ut hakan för det är Mann och Hockeyligan som är dominerande och agerar som ligan som bevakar sin ”turf”. De skiter fullständigt i vetenskapliga metoder och  observationer i den mån de stör affärsintresset. De har sin story de kokar ihop för att locka in offer till turfen.
  När man väl förstått trädringarna, så är det ju sen bara att bocka av vilka det går att lita på eller ej och vem som begriper vad. Det tråkiga är att vi måste vara på helspänn för varje påstående varje formulering för de har blivit så tränade i manus att de både kan manus utan och innan och har dessutom lärt sig att improvisera. Klimatvetenskapen är så korrupt att den till och med censurerar proxidata INNAN publicering. Det måste finnas folk med moralkompassen i full funktion inom skrået som spyr över hur misshandeln och missbruket av vetenskapen får pågå. Det behövs ingen utredning det krävs bara att man tillsätter en haverikommission om börjar med att undersöka haveriplatsen.Räkna och ta hand om överlevande och frakta bort vraket för noggrann undersökning !

 55. Gunnar Strandell

  Thomas P #46 och #53
  Sorry, jag såg för sent att #46 var det riktiga,
   
  Men det förändrar inte eller motsäger min utsaga. 
  Du refererar till Deep Climate för kritik av McShane och Wyver och precis som jag skriver är det inte relevant för vetenskapen.
  Gavin Schmidt och Mann skriver ett svar ett år efter att McShane och Wyvers artikel legat uppe för inbjuden och öppen kritik där Mann var en av de inbjudna.
   
  Svaret ligger bakom betalvägg och du häcklar mig för att jag inte skulle vara eller vilja bli insatt. Jag villvara insatt men vägrar att i förskott betala kostnaden för den som har något väsentligt att komma med ett år efter det var gratis.
  Thomas P!
  I mina ögon minskar förtroendet för dig.

 56. Thomas P

  Gunnar #54 Så antingen är det fel för att svaret är på en gratisblogg, utan att du behöver säga något om de argument som framförs, eller också är det fel för att det är bakom en betalvägg. Prova att söka själv, du kanske hittar något som passar dig.

 57. Slabadang

  EU EU gamle vansinne konstigt att du lever än men nu ….
   EU ska satsa 20% motvarande 260 MDR på ”klimatåtgärder”. 400.000 familjer har tvingats från sina hem i Spanien och man behöver inte vara någon Einstein för att begripa hur det hela kommer att sluta. Ansvaret för EUROn ligger på kommissionen och det är dags att de tar ansvar för det missfoster de skapat. Det är bara att riva hela plåstret med en gång. Skriva av och införa nationella valutor igen. Jag ser fram emot att växla till mig drachmer lire och pesetas igen.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/lassmeder-och-brandman-vagrar-bryta-sig-in

 58. Mann är en usel forskare som inte skulle ha kunnat göra karriär inom något annat vetenskapsområde än klimat. Där har han gjort karriär och blivit berömd för att han kommer fram till ”rätt” resultat.
  Ständigt gör han mer eller mindre allvarliga fel i de studier där han är inblandad. Alltid förnekar han att felen har någon betydelse för resultaten. Han inbillar sig visst vara en expert på statistik, trots att han verkar mer okunnig än till och med mig.
  McIntyre och McKitrick är däremot bägge två experter på statistik. Det är inte så konstigt att de kunde smula sönder Hockeyklubban fullständigt. Det är obegripligt att ens de klimathotstroende försöker försvara den längre. Dessutom påstår de troende att M&M skulle ha motbevisats, vilket helt enkelt inte är sant.
  Förutom de misstag som gjordes i fabrikationen av Hockeyklubban, har Mann bland annat vänt upp och ned på Tiljanderserien, en proxyserie från en sjö i Finland. Det är en serie där forskarna bakom serien dessutom påpekat att den från 1700-talet är påverkad av jordbruket i området och inte duger som klimatproxy för de senaste 200 åren. Vilket Mann totalt struntar i.
  Han var också inblandad i det patetiska försöket att bevisa att Antarktis visst värms upp, vilket endast var möjligt genom att uppfinna en metod som smetar ut uppvärmningen från Antarktiska halvön över större delen av kontinenten.
  Han har till och med gjort så märkliga uttalanden om dendroklimatologi att verkliga experter har reagerat genom en gemensam skrivelse.
  När Mann dyker upp som medförfattare i en artikel, är det helt enkelt en garanti för att fel snart kommer att upptäckas i metoder och kanske också resultat. För det mesta betyder faktiskt felaktiga metoder att resultatet också blir fel!
  Hockeyklubbans form kommer framför allt från trädringar från Metusalemtallar i västra USA. De forskare som samlade in materialet ansåg att den snabba tillväxten de senaste 150 åren inte berodde på klimatförändringar. I stället trodde de att tillväxten är ett resultat av att tallarna har reagerat på den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Senare har en mer jordnära möjlighet föreslagits: I mitten av 1800-talet kom fårfarmare till området. Fåren betade bort gräset, som konkurrerar med tallarna om näring och vatten. Utan den konkurrensen, kunde tallarna växa fortare än tidigare. Dessutom skiter ju fåren, bokstavligen, och det ger ytterligare näring till tallarna.
  Hockeyklubban kan alltså både bokstavligen och bildligen vara en skitprodukt.

 59. Gunnar #54, Thomas #55

   

  Jag hittade artikeln här:

  http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/SMR_AOASDiscussion11.pdf

   

  Men frågorna som diskuteras är väldigt djupgående ur statistisk synpunkt så jag kan inte bedöma vem som har rätt. Men McSchane och Wyner är ju statistiker så de borde veta vad de gör:

  http://www.blakemcshane.com/

  https://statistics.wharton.upenn.edu/profile/594/

   

 60. Thomas P

  Pehr #59 Och Mann har fått alla möjliga priser så han vet säkert också vad han gör…
  http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/Mann/about/cv.php

 61. Thomas P#60
  Du är verkligen rolig!
  Mann vet ju ens själv vilka priser han har respektive inte har fått. Inte heller vet han vad tar betalt för föreläsningar. För  att slippa ännu en diskussion i frågan vill jag göra detta klargörande:
  Mann har inte fått Nobelpriset, inga semantiska tolkningar av innehållet i hans diplom från IPCC förändrar detta faktum.
   
  Trädringsskådande verkar ju inte heller vara hans stark asida

 62. Thomas skriver (till någon annan):
   
  ”Inget jag sett i dina inlägg tyder på att du skulle vara så insatt att du kan bedöma trovärdigheten i artikeln eller kommentarerna till den”
   
  Klockrent … från någon vars hänvisningar och referenser nästan undantagslöst säger ngt annan än vad referenten hävdade där stod.
   
  Och jag är fortfarande fascinerad över hur ofta ’trovärdighet’ tycks vara den centrala delen i ’argumentet’ från den sidan.
   
  Man skulle ju tänkbart kunna fråga sig ifall McShane och Wyner skall bedömas ’trovärdiga’ ifall de kan granska Manns hantering av statistiken …
   
   Alltså om man nu nödvändigtvis vill göra ’trovärdighet’ till det centrala i ens argment. Efter att först ha hävdat att:
   
   ”För oss andra är [Manns hockeyklubba] bara en rekonstruktion i högen även om den var först
   
   

 63. Njae Gunnar #35
   
  (Sorry, detta inlägg hade visst fastnat, sksrevs för fler timmar sedan)
   
  Nog fanns det en hockeyklubba i de av Mann utvalda datat. Bara att den inte såg ut som MBH. vilket McS&W visade. äremot är det väl ytterst tveksamt om det datat hade ngt alls med globala medeltemperaturer att göra. Alltså även ifall det hade behandlats korrekt.
   
  Där finns så många problem med Manns klubba, och aktivisternas taktik (ngt annat kan det knappt längre vara) är att för vart enda av dessa men taget för sig, så är effekten av felet inte så stort …
   
  Men tom det stämmer dåligt …

 64. Thomas #60,

   

  Manns cv bekräftar det jag skrev i inlägget ovan, att det är svårt att hålla med om att han är ett offer. Nu är han ju också att gratulera till att ha fått utmärkelsen ”distinguished professor”.

   

  Men ingenting i de priser som han fått syftar på att han skulle vara någon örn på statistik. Som jag nämnt i inlägget ovan har Mann fått kritik för oskicklighet när det gäller statistik från flera olika håll (bland annat Häggström).

 65. Slabadang

  FMV sågar Rossi? Kul att FMV ändå försökt att upprepa Rossis resultat.
  Rossi har max fem veckor kvar innan han kan anses vara synad.
  http://www.lenrnews.eu/wp-content/uploads/2013/02/Reactions-with-nickel-and-hydrogen142972_TMP.pdf

 66. Jonas B1

  Lars #58,
  En utmärkt sammanfattning. Mann är usel, bortom hederlighet.
  Den som försvarar honom är antingen okunnig eller oärlig.

 67. Thomas P

  Ja, då har ni åter fått gnälla av er över Manns ohederlighet, inkompetens och han luktar säkert illa också. Det jag som alltid saknar är sakliga argument för dessa era slutsatser. Pehr är i alla fall ärlig nog att erkänna att han inte kan bedöma respektive sidas argument även om han sen försöker sig på auktoritetsargument som inte håller.

 68. Det jag som alltid saknar är sakliga argument för dessa era slutsatser” säger den som själv ständigt vill upprätta (eller sänka) folks ’trovärdighet’ …
   
  Att Mann är ohederlig (dvs inte tvekar att hävda helt tokiga saker bara det gynnar hans ’slutsatser’ är ställt utom allt tvivel.
   
  Men Thomas kommer där (liksom ang ClimateGate) fortsätta att hävda ’Jag har inget sett eller hört … och det gills för övrigt inte ’ helt oberoende av vad som läggs fram
   
  Som sagt, jag har full förståelse för varför (många på) klimathotssidan försöker ’rädda’ Mann och hans ’anseende’ … alternativet för dem skulle vara att erkänna hur oseriöst det har gått till många ggr … och att långt fler stod vid sidan, tittade på och lät det ske utan att bry sig nämnvärt.
   

 69. BoE

  TP #67
  En ”stor” människa tar normalt inte illa vid sig av att bli tillrättavisad, de gånger han halkar fel, i sina utsagor.
  En ”liten” skitstövel däremot reagerar alltid precis på motsatt sätt- Garanterat.
  Lämnar härmed över till läsaren att själv dra sina slutsatser..

 70. Slabadang

   He he he SMHI igen vilka hästhandlare!
  Vad är och var är vattenångan SMHI ??
  SMHI om ja va då ? 🙂
   
  Växthusgaser
  Strålningsflödena genom jordatmosfären påverkas av atmosfärens sammansättning och innehåll av partiklar (aerosoler) samt moln. Under en längre tid har människan genom förbränning av fossila bränslen förändrat atmosfärens sammansättning.
  Eftersom halten av växthusgaser i atmosfären ökar så ökar den så kallade växthuseffekten. Beskrivningen i de föregående styckena är dock mycket förenklad. Det finns även andra mer invecklade processer som kopplas in. Den samlade effekten av en ökande halt av växthusgaser kan bara beräknas med hjälp av komplexa atmosfärsmodeller.
  De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon. ( min fetning) Förekomsten av alla dessa gaser i atmosfären har ökant markant sedan industrialismens början, och särskilt under de senaste decennierna.
  Orsaken till ökningen är mänskliga aktiviteter, såsom förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) vilket ger koldioxidutsläpp, eller uppfödning och hållning av stora mängder boskap som producerar metangas.
  Vissa kraftfulla växthusgaser finns inte ens naturligt, utan är framställda av människan, såsom en del halokarboner. Dessa verkar dessutom nedbrytande på ozonlagret, och har därför reglerats av Montrealprotokollet.

 71. Slabadang

  Källa ovan:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833
  Hela sidan är helt underbart bort i tok! Fasen va befriande det känns att ha förståndet i behåll fri ifrån galenskapen och fri från påverkan av desinformationen och propagandan.

 72. Mikael

  If it looks like a duck and talks like a duck, it probably is a duck!
  If it looks like a troll and talks like a troll, it probably is a troll!