energipolitik

Kris i vindkraftsfrågan?

Gästinlägg av Björn Törnvall Den genomsnittliga totala intäkten per producerad kWh vindkraft har sedan halvårsskiftet 2011 varit ca. 54 öre. (Elpriset på NordPools spotmarknad, 36 öre plus elcertifikatet 18 öre). Kostnaderna för att producera en kWh vindkraft varierar beroende på bl.a. vindkraftverkets pris och därmed kostnaderna för eget- och främmande kapital, anläggningens avskrivningstid, dess tillförlitlighet   →

Landskapskonventionen, landskapet och demokratin

Foto: Johan Karlsson Vindkraftskonkurrens i dagens Göteborgsposten! Min artikel om den europeiska landskapskonventionen där jag pekar på behover och kravet på bättre skydd av våra landskap och vindindustrins, Naturskyddsföreningens och LRF:s artikel om mera vindkraft. Man skriver bla om att man vill höja ambitionerna i elcertifikatsystemet. Precis det som jag och Björn Törnvall misstänkt och skrivit om   →

Vindplaner, riksintressen och fågelliv – ett praktikfall

  Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005, innehöll en vindkraftspolicy för hela kommunen. Policyn utgår från att Skara kommun delas in geografiska områden där man när det gäller platåberget Billingen pekar på att berget och vissa kringliggande delar betraktas som värdefull landskapsbild. Utdrag ur policyn: ”Område olämpligt för etablering av vindkraftverk på grund av   →

Subventionerad vindkraft kostar för mycket

På DI-debatt idag gör Marian Radetzki och Nils Lundgren upp med den svenska energipolitiken. När det gäller vindkraften pekar skribenterna på de enorma subventionerna och lyfter återigen upp siffran 300 miljarder. Vi kan nu anse denna siffra fastslagen i media. Vi kan också konstatera att den nu också nått politikerna. Vindindustrins mediala panik över denna   →

Skånskan försöker tippa rätt

Dagens krönika av Lars J Eriksson i Skånskan kan få en och annan att resa på ögonbrynen. Rubriken är nämligen ”Ny istid eller växthuseffekt”. Förutom att istid och växthuseffekt inte är varandras motsatser är det kul att läsa att professor Karléns funderingar i Expressen spridit sig ända ner till Skånskan. ”Han [Wibjörn Karlén] är långtifrån   →