Landskapskonventionen, landskapet och demokratin

Uppgränna 2

Foto: Johan Karlsson

Vindkraftskonkurrens i dagens Göteborgsposten! Min artikel om den europeiska landskapskonventionen där jag pekar på behover och kravet på bättre skydd av våra landskap och vindindustrins, Naturskyddsföreningens och LRF:s artikel om mera vindkraft. Man skriver bla om att man vill höja ambitionerna i elcertifikatsystemet. Precis det som jag och Björn Törnvall misstänkt och skrivit om tidigare

Landskapskonventionen:

Jonny Fagerström, Stockholmsinitiativet

Den 5 januari i år ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen. Konventionen trädde i kraft den första maj och blev då juridiskt bindande. Regeringen har uppdragit åt Riksantikvarieämbetet att tillsammans med andra myndigheter, bla Boverket, initiera utvecklingsarbetet för dess tillämpning i Sverige.

Landskapskonventionens syfte är att slå vakt om, och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet. Den syftar också till att förbättra skyddet och förvaltningen av våra landskap samt stärka allmänhetens delaktighet i landskapsfrågorna. Konventionen konstaterar att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet och en grundläggande beståndsdel i det europeiska kulturarvet. Man pekar också på att jordbruk, skogsbruk, transporter och industri nu påskyndar omvandlingen av landskapen. Åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga och utmärkande karaktärsdrag anses vara syftet med landskapsskyddet.

Stryp inte vindkraften – öka ambitionerna:

Av Svante Axelsson, Annika Helker Lundström och Helena Jonsson

Redan 2015 kan det bli tvärstopp för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Samtidigt halkar Sverige efter övriga EU-länder i andelen producerad vindkraftel. Politikerna måste därför höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, skriver bland andra Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Gå gärna in och kommentera de båda artiklarna!

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  OT  – i dagens The Wall Street Journal Opinion Europe om politiken bakom The Other Climate Theory
  http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904900904576554063768827104.html

   

 2. ThomasN

  Passa gärna på att tycka till om utbyggnad av vindkraft i Mölndals kommun. Också i GP:
  http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.716265-forslag-pa-ny-vindbruksplan?articleRenderMode=default

 3. Håkan R

  Ur Svante Axelssons artikel i GP

  ”Det finns starka klimatpolitiska skäl för en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion. Om vi ökar utbyggnaden av förnybar el och samtidigt förstärker överföringskapaciteten till kontinenten möjliggörs en kraftigt minskad elproduktion från kolkraft i andra europeiska länder.”

  Man tar sig för pannan, kan ingen hjälpa denne man att räkna? 

  Eftersom Björklunds matematiksatsning tyvärr verkar komma för sent, är ett litet tips till Svante att gå in och kasta en kik på bloggen Andas lugnt.

  Där skulle han åtminstone kunna få lite hjälp att undvika skämma ut sig totalt.

  Till exempel:

  ”Ersätta gamla kära Jänschwalde som producerar 22 TWh per år skulle kräva elvatusen vindkraftverk. På ett område stort som Skåne. Dessutom finns tre likadana i närheten som skulle kräva samma behandling.”

  ”http://andaslugnt.blogspot.com/2009/11/lite-gronare-i-janschwalde.html”

  ”http://andaslugnt.blogspot.com/2010/08/haha-jaja-maud.html”

  Vad har den svenska skolan ställt till med egentligen, man suckar.

 4. Usch, vad ful bilden är! Dessa monster skämmer verkligen landskapsbilden, var de än står. Och kom inte och säg att det bara beror på ovana! Med den argumentationen skulle vi idag tycka att det är helt ok med ett oljeraffinaderi vid horisonten. Eller en rejäl kraftledning. Visst har vi sådant. Men ingen tycker om att se det. Dock står sådant åtminstone stilla.

 5. Jan-Erik S.

  MK #4:
  Håller med.
  Det är ju roterandet som stör.
  Optiskt oväsen helt enkelt.  

 6. Håkan Sjögren

  Håkan R # 3 : Axelssons påstående att det finns ”starka klimatpolitiska skäl för en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion” är ju fullständigt världsfrämmande. De skäl, som kan finnas har ingenting med klimatet att göra och kommer bara att spela klimatprofitörerna i händerna. Det är ju i dessa händer, som våra surt förvärvade slantar hamnar. Mvh, Håkan.

 7. Håkan R

  => 6

  Om Axelsson verkligen tror att det finns ”klimatpolitiska skäl för en kraftfull utbyggnad” måste man kanske ha respekt för detta (ännu så länge).

  Det jag vänder mig mot i artikeln är den fullständiga aningslöshet(ohederlighet?) han visar genom att påstå att  vindkraftsutbyggnad i Sverige på ett mätbart sätt kan
  minska den centraleuropeiska produktionen av kolkraft.

  Ett För Axelsson inte särskilt smickrande faktum är att de övriga som undertecknat artikeln är ordföranden i LRF och VD:n för Svensk Vindenergi.
   
  I min enfald trodde jag att Naturskyddsföreningen hade som syfte att värna Sveriges natur, inte att arbeta för en ödeläggelse av den samma genom att vara kapitalets knähund

 8. Janne

  #7 Håkan R
   
  Om man vill vara lite konspiratorisk så kanske man kan tro att Naturskyddsföreningen får bidrag från Vindkraftsföretagen. Att LRF vill ha mer vindkraft beror väl på att bönderna = markägarna vill få in de fina pengarna från arrendeavgifterna.

 9. Håkan R

  => 8
  => 6

  Visst, men att det gått så långt att man utan att skämmas kan flagga med det så öppet.
   

 10. Jan E M

  #8 Janne

  LRF brukar vara positiva till det som ger inkomster för de som bor på landsbygden.

 11. Bäckström

  Fråga från en okunnig:
  Vad är anledningen att vindsnurrorna står så pass långt isär från varandra i vindparkerna?
  Är det för att dom annars skulle påverka luftflödet, (turbulens), för varandra och därmed får lägre effektivitet?
  Eller finns där andra förklaringar

  /Bäckström 

 12. tty

  Janne #10

  Rättelse: LRF är positiv till det som ger inkomster till jordägarna. De flesta (troligen >90 %) som bor på landet är inte jordägare och för dem är högre elpriser och dyrare transporter enbart negativt.

 13. Janne

  #11
   
  Kanske av denna anledning:
  http://youtu.be/CqEccgR0q-o
   
   

 14. Bäckström

  Janne #13
  Ja det där torde ju vara en tillräcklig anledning!
  Hua!

  /Bäckström
   

 15. Björn

  De som flaggar för vindkraftstekniken är okunniga om denna tekniks avigsidor. De har en vanföreställning om att förnybar energi är vår räddning undan en inbillad fiende, nämligen koldioxiden. Skall myter bestämma vår framtida energiförsörjning? De som skall ha inflytande på vår framtida energiförsörjning skall vara kunniga och mogna människor som förstår vad energi innebär och hur den på ett tekniskt- och ekonomiskt optimalt sätt ger oss en trygg framtid utan avbrott i energileveranserna. 

 16. Håkan Sjögren

  Björn # 15 : Du har helt rätt och jag håller med Dig till 100 procent. Mvh, Håkan.

 17. Håkan R

  => 11

  Eftersom ett vindkraftsverk anses så säkert att det inte behöver hägnas in och heller inte anses utgöra ett hinder för jakt, bärplockning mm måste det där haveriet vara så osannolikt att det förmodligen aldrig har hänt.

 18. Thomas

  Apropå vindkraft, vad tycker ni om den här innovationen:
  http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/japanese-breakthrough-will-make-wind-power-cheaper-than-nuclea
   
  Påstås höja effektiviteten avsevärt. Verken blir inte direkt vackrare, men jag undrar om den där ringen runtom kan fungera som varning för fåglar och minska ett problem med vindkraften.

 19. Thomas #18

  Smart, riktigt listigt. Jag gillade innovationen skarpt (om den fungerar). De ser ju mer ut som några slags vindturbiner men det speglar ju mer vad de är s a s.

  De filmer som jag har sett av fåglar som blivit massakerade av vindkraftverken kommer för nära vingspetsarna och på det här viset finns det ju inga sådana som rör sig fritt i luften s a s.

  Ja skall man ha vindkraftverk så tycker jag att det här är ett steg framåt.

   

   

   

 20. Slabadang

  Lena k!

  Affärsrisken för befintliga vindkraftsföreningar blev i ett slag väldigt tydlig.
  Vips så fick de skriva av 50-80% av investeringen. Nu skall de konkurrera med verk som levererar dubbelt så mycket och till en hur mycket lägre investeringskostnad? Hälften? Att man lurat in småsparare i dessa risker är bara taskigt och oansvarigt.

  Betydligt mycket bättre teknik dock och även mer estetiskt tilltalande.
   
   

 21. Labbibia

  Thomas
  Apropå din länk..

  Om de håller vad de lovar så är det ju kanonbra!
  Blir lite betänksam när jag ser bilderna dock. Var i hela friden finns själva kraftöverföringen? I änden på respektive blad? Jag delar inte uppfattningen att det skulle rädda några fågelliv. För det behövs nog något i den här stilen?
  http://www.fyndtorget.se/annons.php?id=40070

 22. Håkan R

  Enligt Betz lag är den teoretiskt maximala effekt som kan utvinnas med hjälp av en rotor i ett vindkraftverk ungefär 59% av effekten hos den strömmande luften  framför rotorn. Vanliga vindkraftverk kanske kan komma upp i max 45%.
  Propellrar är inte direkt någon ny teknik så det är tveksamt hur stor förbättringspotentialen är.

 23. Thomas

  Slabadang #20, befintliga vindkraftverk har att konkurrera med existerande elpris. Kul att du plötsligt blivit sådan vindkraftsvän att du tror att det kommer att växa upp snurror runt om i sådan omfattning att det får elpriset att sjunka dramatiskt.

 24. Björn

  Thomas [23]; Vindkraft kan aldrig bli lönsamt. För exempelvis varje 3 MW vindkraftverk måste 3 MW effekt installeras någon annan stans som backup. Vanligt folk är inte medvetna om denna effektdubblering, där hälften är väntande energikällor i händelse av att det inte blåser. Detta är en vansinnig energiplanering och politik!! Vad kostar inte detta? Märk väl, slutnotan går alltid till konsumenterna.

 25. Slabadang

  Thomas!
  Vad händer när produktionspriset för vindkraft sänks för de som redan investerat?

  Hur stort blir behovet av suventioner ”elcertifikat”?

  Problemen med att vindkraften inte är någon lösning vare sig för klimat eller säker elförsörjning med sitt ofrånkomliga behov av reglerkraft som gör iden lika stendöd ändå.

  Om vi ska påtvingas dessa landskapsmonster så är denna utveckling av de nya (om de håller vad de lovar) åtminstone ett steg från att vi dessutuom skall behöva betala extra för skiten.

  Har du förstått att värdet på nuvarande vindflöjlar kraschat ? Att de gamla kalkylerna är lika säkr asom Madoffs finder?

 26. Ivh

  Allt fler satsar på vindkraft.
   
  http://di.se/Artiklar/2011/9/7/244416/Foretag-investerar-i-egen-kraft/?sr=6&tr=292701&rlt=0

 27. Vindkraft hade fungerat bra som en liten del i portföljen om vi hade haft en nationellt reglerad marknad. 

  Dagens fiktiva avreglering där bara efterfrågan är avreglerad gör att vindkraften trotts sin ringa betydelse påverkar priset allt för mycket. 

  Enkelt uttryckt, om jag behöver öka kapaciteten med 3-5 % för att klara tillväxt och toppar så gör det inget om denna kraft som inte används hela tiden kostar betydligt mer än Vatten och kärnkraft. 

  Vid marginalprissättning är det direkt kontraproduktivt att investera i detta ur ett konsumentperspektiv. Normalt sätt avreglerar man för konsumentens vinning här är det tvärt om. Det är producenterna som vinner. De kan investera i vilken skitkraft som helst och tjäna grova pengar på sina ordinarie kraftverk. Vad jag vill säga med det är att det finns inga som helst ekonomiska argument för att fortsätta med denna landskapsförstörelse.
  Tvärt om, skulle vi vilja ha mer förnyelsebar EL så finns det 3 orörda älvar som är betydligt bättre alternativ. Eller varför inte vänta in vågkraft. Lite ny och fin kärnkraft månne?

 28. Patrik

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vindkraftsdebatten-ar-en-pseudodebatt_6450442.svd

 29. Måns B

  Johny
  Intressant att du viftar med Landskapskonventionen här även om jag håller med om att den nog borde kunna vara verkningsfull, i den mån att något som är definierat så här:

  landskap är ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.”

  någonsin kan bli det.

  Men konventionen ger då också motsvarande skydd mot all form av expoatering och förändring (förfulning) av landskapet vilket inte brukar ligga så högt på agendan (skyddet alltså) här…förutom i just fallet vindkraft då.

 30. Jonny Fagerström

  #29
  Ja, konventionen borde vara användbar i sammanhanget.

  Ytterligare ett motiv till att inte lyfta bort ”vindkraftsvetot” från kommunerna, även om vindindustrin redan har förlorat den första ronden i den striden så kommer man nog inte att ge sig. Konventionen vill ju stärka just det lokala inflytandet över landskapet.