Vindkraftens pris

vinkraftv i halland

I Svenska Dagbladet opinion skriver idag nio miljöorganisationer om det höga pris som vi får betala för att kunna genomföra den stora expansionen av vindkraft till år 2020 som är regeringens mål.

De skriver att vindelen ofta framställs som helt ”grön” men att gjutningen av betongfundamenten skapar koldioxidutsläpp plus att brytningen av den sällsynta metallen neodym(som vindkraftverk kräver)  ger upphov till giftigt avfall.

Grannar till vindkraftverk rapporterar om sömnstörningar, förhöjt, blodtryck, huvudvärk, balansproblem, utmattning, ångest och till och med epilepsi. De här medicinska problemen kallas vindkraftsyndromet och bottnar i att vindkraftverken inte bara skapar ett hörbart, högfrekvent ljud utan också ett lågfrekvent ljud som når mycket längre och djupare. Ju högre och starkare verk desto mer lågfrekvent buller vilket man måste ta hänsyn till i de riktlinjer som ställs upp för kraftverkens uppförande.

Miljöorganisationerna kräver en blanserad utbyggnad, förlagd till områden som är lämpliga och acceptabla, företrädesvis redan exploaterade, bullerstörda och ljusförorenade områden.

De skriver:

”Det är lätt att vara vindkraftsromantiker på behörigt avstånd. För oss och en växande del av befolkningen på landsbygden innebär en forcerad utbyggnad däremot ett hot mot hälsa och livsmiljö som inte är motiverat med tanke på vindkraftens marginella bidrag till framtidens energiförsörjning. ”

Uppenbarligen står olika miljöintressen i konflikt med varandra men protester mot en utbyggnad som inte förmår att ta hänsyn till människor, djur och natur tycks växa för varje dag.

Själv undrar jag lite försynt hur långt framskridna planerna är på att skrota något kolkraftverk, det är ju den stora vitsen med att bygga ut vindkraften och att införa lågenergilampor?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan E M

  Det räcker med tre personer för att bilda en idell förening. I stort sett får man kalla en förening för vad som helst. De 4 av 9 som fanns registrerade hos bolagsverket före 2010 kallar sig för intresseföreningar och var bildade 2009.

  En av sammanslutningarna kallar sig för nätverk. Det brukar innebära att det inte är en formell förening inblandad.

  Det känns löjligt att kalla de här lokala sammanslutningarna för miljöorganissationer. En sammanslutnig av personer som inte håller sig till sanningen är vad det är. De skrev:
  ”Men vindindustrin går inte runt utan statliga bidrag och elcertifikaten håller snarast priset uppe”

  Det är stämmer inte att vindkraften får generella statliga bidrag. Nya miljövänliga krafteverk få sälja elcertifikat de första 15 åren. Ungefär 8 % av den el som produceras i Sverige får sälja elcertifikat. Om den elproduktionen inte skulle finnas så skulle sannolikt elpriset vara mer än 3-4 öre/KWh dyrare som elcertifikaten kostar på elräkningen. Det är främst på vintern som elen skulle vara mycket dyrare om vindkraften och biobränsleeldade kraftvärmen inte fanns.

  Eftersom de i artikeln ljuger om att vindkraften får statliga bidrag så blir trovärdigheten väldigt låg. Så blir även den här bloggen eftersom man vidarebefordar dessa osanningar.

 2. Jan E M,
  Varför skulle elpriset vara högre om det inte funnes elcertifikatsberättigad el? Vad grundar du det på?
  Visst är väl elcertifikaten en subvention?
   

 3. Håkan R

  => 1
   
  Vill du ha ett 200 meter högt vindkraftverk 450 meter från sovrumsfönstret? 
  Det är vad artikeln egentligen handlar om.

 4. magnus

  Undrar vad TCS egentligen handlar om  🙂

 5. svempa

  Jan E M

  Bra! Då tar vi och skrotar alla subventioner till vindkraften. De behövs ju inte som du säger. Sedan  förslår jag att du tar och investerar i något lämpligt vindkraftbolag så du kan trygga din pension.

 6. Jan-Erik S.

  Lena.
  Det enda ställe som lågenergilampor sparar energi är utomhus eller i lokaler som behöver luftkonditionering för att KYLA utrymmen!
  För oss som bor i norra Europa så är det en ren förlustaffär att skruva i en sk ”lågenergilampa”
  Begriper inte att detta kommer fram i debatten!
  Där Aircondition krävs för att KYLA så är lågenergilampor bra. 

  Lika självklart borde det vara att det går in i folks medvetande att vanliga lampor avger ca 85% i värme vilket innebär att i lokaler som måste VÄRMAS upp så är TRADITIONELA lampor bättre.

  Att länder i sydeuropa vurmar för lågenergilampor är inte konstigt.
  De måste ju mestadels KYLA ner sina utrymmen!!!

  Att AC (Andreas Carlgren) inte förstår detta är en tragedi för sverige.

  Skulle vara bra om någon upplyste AC (Andreas C.) om hur det hela fungerar.
  Självklart så lär de sydeuropeiska länderna ha rådivare beträffande ekonomin att gå över till lågenergilampor då de mestadels måste KYLA ner sina utrymmen.
  Att Andreas C. går på deras linje måste ju från deras sida innbära att de ser Andreas C. som en sk. ”nyttig idiot”. 

  Frågor:

  1: Vilka rådgivare har Andreas C haft???
  2: Har dessa eventuella rådgivare någon relevant utbildning?       
   
   

   
   

 7. Jonny Fagerström

  Det är helt ointressant om man kallar elcertifikaten för bidrag eller subventioner. Det är beslutat av staten och betalas av medborgarna, precis som andra skatter. För övrigt har vindindustrin det väl förspänt när det gäller statligt stöd. Flera myndigheter stödjer vindkraftsutbyggnaden med olika mångmiljonbidrag, tex Boverket. Även andra stöd för vindindustrin förekommer, bla det som kallas vindpilotprojekt som också har plockat ett antal hundra miljoner ur statkassan.

  Jag konstaterar också att vindindustrin ofta påstår att det är låg trovärdighet hos motståndarna. Om så vore så hade man inte lagt så mycket krut på att i media över hela landet bemöta männsikorna på landsbygden som står för motståndet. I själva verket är artiklar av detta slag oerhört trovärdiga. Den är skriven av drabbade människor som vet hur vindindustrin far fram. Flera av undertecknarna av artikeln förestår stora föreningar som arbetar med miljöfrågor och skydd av sin närmiljö i vid bemärkelse, inte bara med antivindkraftsfrågor.

  Bra att det blir mer och mer av dessa artiklar! Det kommer snart ännu mera!

 8. S. Andersson

  Vilket kolkraftverk ska skrotas? Mig veterligen tillverkas ingen svensk el med kolkraft. En viss del (ett par procent) tillverkas i kraftvärmeverk men annars är väl all svensk el CO2-fri.
   
  Det är ju detta som gör lågenergilamporna så infernaliskt korkade just i Sverige, åtminstone om man tror att man minskar CO2-utsläppen med dem. I Sverige, har de ineffektiva glödlamporna bidragit till husuppvärmingen under den kalla säsongen. I hus med fossila värmekällor (eldningsolja, naturgas) behöver man elda lite mer för att uppnå samma temperatur om man byter glödlamporna mot energisparditon. Således orsakar lågenergilamporna ÖKADE CO2-utsläpp i Sverige.
   
  Så kan det gå.
   
  Nu handlar det ju inte bara om CO2 gudskelov och kanske är det en bra idé att inte göra av med mer elenergi än man behöver. Jag uppskattar i alla fall att lamporna nuförtiden inte är varma. Undrar om det har gjort något avtryck i brandstatistiken?

 9. Helge

  Jan E M

  Starkt ord att påstå att någon ljuger. Läs här
  http://www.e24.se/pengar/din-ekonomi/utslappsratter-har-kostat-elkunder-100-miljarder_2713439.e24

 10. Helge

  Jan E M
  Här har du en ännu bättre analys, är det också lögner?
  http://www.e24.se/analys/valkommen-till-den-skona-nya-elvarlden_2648769.e24

 11. Sr

  Jan-Erik S.

  Jag, liksom en stor del av Sveriges befolkning bor i hyreslägenhet. Vi betalar hyresvärden för att värma upp våra lägenheter.

  Vi har inget intresse av att värma upp luften närmast taken (där lamporna oftast sitter) med värmeproducerande glödlampor.

  Värmen hamnar på fel ställe och förhindrar inte kallras från fönster.

  Jag vill inte betala för värme två gånger och har därför bytt ut alla värmealstrande lampor mot led-dito.

  Du kan väl maila Carlgren och berätta för honom hur det hela fungerar!

 12. Thomas

  Jan #6
  1. Även i Sverige har vi bara värme på delar av året. Resten är spillvärme från en glödlampa bara slöseri, eller rentav obehagligt varma sommardagar.
   
  2. Ditt resonemant förutsätter att man har direkvärmande el. Har man värmepump, vedpanna etc så håller inte jämförelsen.
   
  3. Värmen från en glödlampa hamnar vanligen på fel ställe. Att värma taket gör begränsad nytta eftersom värmen inte når ner i resten av rummet.

 13. Jan E M

  Svar till flera.

  Det  som de nybildade intresseföreningarna påstår är inte helt sant. De antyder att vindkraft får både statligt bidrag och sälja elcertifikat. Att slira med sanningen inger inte förtroende.

  När det gäller vindkraftsutbyggnaden så har jag synpunkter på normerna för ljudnivån. Jag tycker att bakgrundsbullret vid tomtgräns borde vara något lägre än vad det är idag. Det är på gång att byggas vindkraftverk där jag bor, några har protesterat och skrivit på listor mot etableringen. Jag har inte gjort det för att det framförts så mycket osanningar i dokumenten. Placeringen av vindkraftverken har ändrats sedan ärendet börjat från ett antal verk på runt 100-110 m totalhöjd till några färre verk som har 120-125 m totalhöjd. Vad jag känner till kommer jag att se verken men knappast höra dem.

  Det jag har emot vindkraftverk för nära bostäder är att sommartid så sover man med öppet fönster, och då är 40 dB ljudnivå för högt. Den behöver ner till 37 dB vilket i praktiken är märkbart mindre än 40 dB.

 14. Helge

  Tomas #11

  1. Har du pa lampor pa sommaren i Sverige?

  2. Den haller fortsatt, lampans varme kommer huset tillgodo

  3. Har du glodlamporna i taket? Sjalv har jag de flesta pa lagre hojd, i vilket fall de som lyser lange. Sen gor de nytta aven i taket.

 15. freetheworld

  Thomas#11
  Tack Mr ”Know-it-All” för din vishet i alla frågor. Kanske du kan hjälpa mig med mitt problem för dagen: Vilka kalsonger ska jag köpa inför hösten?

 16. Helge

  Tomas #11

  Bast att tillagga att jag anvander lagenenergilampor dar de fungerar bra, vanliga glodlampor dar de fungerar optimalt, t.ex pa vinden dar de lyser max 2 timmar om aret. Nu har tjanstemannen i Bryssel bestamt att jag inte far vara klok, utan agna mig at resurssloseri och folja ett direktiv som inte tar hansyn till min verklighet. 

 17. magnus #4

  ”Undrar vad TCS egentligen handlar om  :-)”

  Bra undran, men du har troligen fattat.

  Från början handlade TCS om att var optimist och att vara kritisk till medias larmrapporter som baserades på ett stort antal forskares ganska rimliga beskrivningar av vad som händer med vår civilisation OM temperaturen på klotet stiger några grader.

  Lite senare blev det fokus på skatter, och någon sorts konspiration från politiker som ville ha mer pengar att förfoga över för att kunna uträtta stordåd. Och det låg nog en hel del i det, men få fattade att det korkade beteendet främst handlade om att kunna skylla på den snabba industrialiseringen i andra delar av världen.

  Och hur mäter man industrialisering när klimatet är på tapeten?

  Man kan ju knappast få gehör för ransoneringar och bilbegränsningar i form av max en bil per familj… CO2 blev lösningen. CO2 har ökat i atmosfären på grund av mänskliga bidrag efter industrialiseringen i västvärlden.

  En rak höjd skatt på CO2 över hela klotet hade varit ett alternativ som hämmat tillväxten i de länder som industrialiserar för fulla mugggar. Utsläppsrätter var ett smart sätt att skära ned på den hämningslösa tillväxten i västvärlden baserad på kol, och samtidigt ge övriga världen en chans att komma ikapp baserat på vårt gamla sätt.

  Rättvist? Inte vet jag. Normalt skyddar man väl den egna byn eller stammen och skiter i andra.

  Men på något sätt har många börjat fatta att vi lever tillsammans på en liten och troligen unik liten kula i ett stort jättemärkligt som vi kallar solsystem på hemmaplan, vintergata om vi orkar tänka längre och ett sorts universum om vi vågar tänka ännu längre.

  Men nu har TCS blivit mer av en sorts allmän gnällbänk. En gnällbänk där vindkraft i det egna blickfånget och skatter på ändliga resurser för de som älskar dom mest är det samlande intresset.
  Frihet kallas det.

 18. Björn

  Lena, det går inte att skrota något kolkraftverk, för tvärtom, måste vi kanske ha fler på grund av backup. Vad händer en smällkall vinter när alla vindkraftverk står stilla? Hus och samhällen fryser sönder om inte reservkraft finns tillgängligt. Man bara undrar hur dessa förnybarromantiker tänker, när de glömmer bort i sin yra, att det kan komma tider då förnybarheten inte fylls på?

 19. Jan-Erik S.

  Thomas #11:
  Du skriver:
  ”Jan #6
  1. Även i Sverige har vi bara värme på delar av året. Resten är spillvärme från en glödlampa bara slöseri, eller rentav obehagligt varma sommardagar.

  2. Ditt resonemant förutsätter att man har direkvärmande el. Har man värmepump, vedpanna etc så håller inte jämförelsen.

  3. Värmen från en glödlampa hamnar vanligen på fel ställe. Att värma taket gör begränsad nytta eftersom värmen inte når ner i resten av rummet.”

  Thomas…med all respekt men jag tycker du är helt ute och cyklar nu.

  För det första:
  Sommartid används inte glödlampor speciellt mycket.

  För det andra:
  Kvittar väl om man har direktverkande el, värmepump vedpanna eller annat!  Allt styrs ju via termostat inomhus. 
  1: Värmepump slås igång när temperaturen sjunker.
  2: Vedpannans accumulatortank släpper fram varmvatten till elementen när temperaturen sjunker.
  3: Var lampan sitter är av ganska underordnad betydelse så länge den är placerad inomhus. 
  Thomas igen…varför i hela friden kan du inte medge någon gång när du är ute och cyklar??? 

      

 20. Lena Krantz

  S Andersson och Björn

  Det är inte här i Sverige som kolkraftverk skall skrotas är tanken, utan i ex Tyskland.

  Ni måste tänka globalt, eller i alla fall EU.

  😉

 21. tty

  Lena Krantz #19

  Det lär nog snarare bli flera kolkraftverk i Tyskland tack vare Merkels (misslyckade) valfjäsk:

  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/8739451/The-lights-may-go-out-in-Germany-even-sooner-than-in-Britain.html 

 22. Janne

  Grön Ungdom i Nyköping hade härom dagen en insändare i Sörmlands Nyheter där man beklagade sig över att det bara finns två vindkraftverk i hela Södermanland. Själv är jag bara tacksam över detta. Idag när jag körde hem från Stockholm slapp jag se en massa vindfjollor som stör landskapsbilden.

 23. Thomas

  Jan Erik #18, det är inget fel på att cykla, men i den bildliga mening du avser är det du som är ute och cyklar.
   
  1. Så här på sensommaren tycker då jag att man får ha lamporna tända en del. Tittar jag ut genom fönstret ser jag att många andra känner precis likadant.
   
  2. Uppvärmningskostnaden är helt annorlunda beroende på hur du värmer. En värmepump ger t ex ca  tre gånger så mycket värme som en glödlampa per kWh, och ved kan också ha betydligt lägre kostnad än el.
   
  3. Det är faktiskt en inte försumbar skillnad på var du värmer ditt hus.

 24. ThomasJ

  Björn #17: Exakt! Tyskland bygger ut kolkraften (nya) med vehemens och kommer, som det ser ut f.n. ändock inte att klara energiförsörjningen.
  Inte undra på att vd:n för giganten Bayer AG (Leverkusen) nyligen flaggade för att flytta hela bolaget till land med acceptabla & säkra energipriser/ -kostnader…
  Enligt rapporter, nyligen bl.a. publicerade hos GWPF, ter sig f.n. som Tyskland kommer att ’slå’ UK i ’racet’ om att snabbast bli utan tillräckligt elenergi… Frågan vad landet Lagom avser ta sig till när där inte längre finns tysk kolkraft att importera får la geniet Maud, we can’t, Olofsson ta sig an…  😉

  Mvh/TJ

 25. magnus

  Jan Erik S

  Kvittar väl om man har direktverkande el, värmepump vedpanna eller annat!  Allt styrs ju via termostat inomhus.  

  1Värmepump ger 2-5 gånger så mycket värme per kilowattimme som direktverkande el/glödlampor (eller nåt sånt)

  2 En vedpanna drar inte så mycket ström alls. Onödigt att slösa med dyr el om du har ved? 

  3 Hemma hos mig är det alldeles för varmt på övervåningen nu på sommarkvällarna, trots att det är mörkt. (varje kväll under flera månader om året.
  Borde jag värma på ytterligare för att få det ljust? 
  Nä ju mindre ström du gör av med desto mintre är behovet att ondgöra sig över elbolagens skumraskaffärer.

  (jag har inte köpt glödlampor på 15 år. när jag bodde i lägenhet med fjärrvärme så hade jag en elräkning på ett par hundringar i månaden. Det var ju bara kyl/frys och ugn som drog ström egentligen!. Det gick upp till långt över hundra kronor om dan när jag flyttade till hus mitt i vintern, så det var en  intressant upplevelse 🙂 )

 26. Lena Krantz

  tty #20

  Jag vet, all vindkraft och alla lågenergilampor till trots så är det mycket troligt att Tyskland bygger nya kolkraftverk för att täcka elen från de nedlagda kärnkraftverken.

  Problemet verkar till en del ligga i att man försöker tänka sig en framtid som ser ut på ett visst vis utifrån de förutsättningar man har tillgång till. Men verkligheten förändrar sig hela tiden.

  Enligt mail från Naturvårdsverket tänkte man sig ex att lampor med kvicksilver bara skulle finnas en kort period men tillverkarna har (såklart) tagit tillfället i akt och nu ser de ut att stanna. Likadant kunde ingen förutse kärnkraftskatastrofen i Japan och med dess följdverkningar att tyskarna genomdrev nedläggning av sina kärnkraftverk.

 27. Helge

  #22 Tomas
  Visserligen ar det trams det du skriver, men det vasentliga misstaget ar att man gor nagot tveksamt till en lag. Att forbjuda forsaljning av en enkel och ofarlig konstruktion ar principiellt fel. Lagar ska inte formuleras pa det viset. Det finns folk som har 25 grader inomhus, aldrig frostar av frysen, inte tatar fonster, alltid badar, alltid har bastun pa. Det ar fullt lagligt. Men koper jag en nyimporterad glodlampa for vinden, da kommer polisen. Missbruk av onodig lagstiftning sanker respekten for densamma.

 28. magnus

  Det här var intressant om led belysning tyckte jag 🙂

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article2463259.ece 

 29. Thomas

  Helge, du behöver inte oroa dig för polisen. Det är försäljning av belysning med alltför låg effektivitet som är förbjuden inte köp eller innehav.
   
  Inte för att jag är någon direkt vän av förbudet, men nu handlade inte mitt inlägg om förbud utan om att påpeka fördelar med lågenergilampor, dvs att de faktiskt spar energi.

 30. S. Andersson

  Thomas och alla ni andra: Självfallet är det bra om man slipper värma upp sommarluften ytterligare. Självklart också att energisparlampor spar elenergi. Men det sker en energitransfer från miljövänlig el till andra energislag med energisparlamporna. Om detta är bra eller ej överlåter jag åt andra att bedöma. Men, detta är det fanimej ingen som upplyst svenska folket om.
   
  Apropå värmebehov, Thomas: I min skånska feriebostad har jag värmt lite (direktel) varenda dag i somras. Visserligen rätt taskigt väder när jag var där men särskilt ovanligt är det inte.
   
  Lena: Jag vet att du skämtade men det finns gott om irrhjärnor som på  inte hajat att det inte är särskilt optimalt att överföra stora mängder el över långa avstånd. Även om man kan reducera förlusterna så är investeringsbehovet och ingreppen i natur enorma. Vem som helst kan övertyga sig om detta om man flyger in till Landvetter t ex där ledningsgatorna är väldigt tydliga. Detta är ett problem som jag tycker att man diskuterat för lite när man började införa vindkraft. Finns det någon som vet hur vindkraften påverkar behovet av överföringskapacitet.
   
  De där stollarna som emellanåt dyker upp som tycker att man ska bygga gigantiska solfångare i Sahara och skicka strömmen till Sverige är ju verkligen ute och cyklar 😉
   
  Tyskarna ligger lite pyrt till just nu och det är rätt många som kliar sig i huvudet och undrar vad som hände när ett helt folk drabbades av strålningspsykos och ”schwuppdiwupp” bestämde sig att avveckla en hel industrigren i rekordfart. Men en sak kan jag lova dig: Champagnekorkarna smällde i direktörsvåningen på Gazproms huvudkontor i Moskva. Här fick man omedelbar utdelning på Nord Stream-investeringen, för något alternativ till gaskraftverk lär inte hinna utvecklas inom tio år. Hade jag varit lagd åt det konspiratoriska hållet hade jag misstänkt att kärnkraftsmotståndet i Tyskland är en kvarleva från en rätt elegant utförd KGB-desinformationskampanj med syfte att destabilisera väst och att fördärva kärnkraftsindustrin. Men nu är jag inte det för så jävligt kan det ju inte vara?!
   
   

 31. Helge

  Inte heller forsaljning ar forbjuden, dvs av befintligt lager. Personligen tror jag det kommer att ga att kopa lange, valdigt lange. Lagen ar tramsig sa alla kommer att sk-ta i den. Jag anvsnder lagenergilampor dar de ar bra, men de ar inte alltid en besparing, ibland tvartom.

 32. Nils A

  utan statliga bidrag blir det inga vindkraftverk, det är ett som är säkert!
  Försök att få reda på hur mycket staten subventionerar dessa snurror med, om det går!
  Det är storsvindel med dessa Vindkraftverk, så många redan och hur lite täcker dom in av elkonsumtionen??
  Skall Sverige och Svenskarna agera samveten och förse kontinenten med billig elström som vi skall subventionera här uppe i utkanten av €uropa…

 33. De kommer iallafall att bygga dessa vindkraftverk,det är beslutat
  utan återvändo ,man lär sig av misstagen,de kostar ,men Sverige
  har råd med det,eller kommer förändringar av vindkrafts satsningar
  begränsas,vi får se hur det blir med det.
  Frågan är politiskt laddad,än så länge syns inte mycket av
  invändningar mot vindkraften i rikspolitiken .
  Tysklands elproblem,ska Frankrike lösa de problem?där satsas på
  kärnkfraft ännu.
  ALI.K.

 34. Ivh

  När det gäller elcertifikaten, så gör det att utbudet på el ökar, vilket sänker elpriserna. Det är ingen som med säkerhet kan säga hur mycket elpriserna skulle höjas. Frågan är om det högre elpriset skulle vara större än kostnaden för elcertifikat. Det som är säkert är att E-On, Fortum och Vattenfall skulle ha mycket högre vinster om elcertifikaten inte fanns.
   
  Min åsikt är att elcertifikaten sänker elpriserna mer än kostnaderna för dessa. Jag tycker att kärnkraften borde ha ett motsvarande stöd, som de har i Finland och USA.

 35. Uffe B#
  Gnällbänk!Gnällbältet är ju ökänd,men vi gillar nog i det här landet,
  att gnälla,är inte det  typiskt?
  ALI.K.

 36. Inge

  Man ska ju tilläggsisolera sitt hus, eller hur. Och ju bättre isolerat det är desto mer av en glödlampas värme stannar kvar i huset även om nu glödlampan skulle vara ”felplacerad”. Sen är det fortfarande så att vi har lyset på i väldigt mycket större utsträckning på vnterhalvåret än sommarhalvåret.
  IVH
  Enligt ditt resonemang vore det en dålig affär för de stora elbolagen att, som nu, höja effekten på de kvarvarande kärnkraftreaktorerna eftersom högre tillgång på el sänker kWh-priset. Jag vet inte om pågående ombyggnader på reaktorer hinner bli klara till vintern men de skulle i alla fall höja effekten och då sänks elpriset till nackdel för både dem själva och vindkraftägarna.

 37. Thomas

  Inge, det du beskriver är en monopol/oligopolsituation där producenterna genom att hålla nere tillgången kan tjäna mer pengar, och detta är precis vad de stora svenska aktörerna anklagas för. På en fri marknad med många aktörer är motsvarande inte möjligt.

 38. Helge

  Elcertifikaten skapar en sjuk marknad. Produktionen av dyr el subventioneras och skapar samtidigt ett hogt generellt pris eftersom vi har marginalprisattning. I Sverige har vi idag dyrare elpriser an i Europa i ovrigt. Klafingriga politiker har forstort en fungerande marknad med hanvisning till rena logner.

  /Helge 

 39. Håkan R

  => 32

  ”Det som är säkert är att E-On, Fortum och Vattenfall skulle ha mycket högre vinster om elcertifikaten inte fanns.”

  Är detta möjligt? De senaste åren förefaller Sverige ha varit bland de absolut mest vinstgivande marknaderna för dessa bolag.

  ”Den svenska ”el-juntan” Vattenfall, Fortum och Eon gör groteska miljonvinster. ”Medan Sandvik, SCA, Stora Enso, Boliden och SSAB tjänar några hundra tusen kronor per anställd, drar elbolagen in miljoner”, skriver E24:s börskrönikör Torbjörn Isacson i SvD Näringsliv.”

  ”Ägarna till EDF, Électricité de France – eljätten som finns nästan överallt utom i Norden – får nöja sig med ett rörelseresultat på 470.000 kronor per anställd.”

  Energimyndigheten har för närvarande ett mål att 12TWh/år skall komma från vindkraft.
  En förutsättning för att nå detta mål är höga elpriser och höga nätavgifter, vilket manifesterat sig i att de knappast
  sprungit benen av sig för att tillvarata elkundernas intressen.
   

 40. Jan E M

  Elpriserna sätts efter tillgång och efterfrågan. Ökning av produktionen och minskning av konsumtionen sänker priserna. Minskning av produktionen och höjning av konsumtionen höjer priserna.

  Helge #36

  Du har totalt missförstått hur elmarknaden fungerar. Marginaalprisssättningen kan inte jämföras självkostnadspris utan med driftskostnad. Om självkostnaden för vindkraft är 50 öre/KWh så är ungefär 45 öre fasta kostnader och 5 öre driftskostnad. Så vindkraftverk producerar el ned till priser på under 10 öre/KWh. Även vattenkraftverk har så låga driftskostnader. För kärnkraft ligger driftskostnaden på det dubbla.

  Nu vill vattenkraftverken inte leverera ström till ett pris på under 35 öre/KWh, därför att de vill spara på vattnet till vintern då de förväntar sig högre priser.

 41. István

  Uffeb #16

  Att kunna ge uttryck för sina åsikter kallas FRiHET.
  Det har du fattat helt rätt. 

 42. Jonas

  Vindkraft är inte en perfekt energikälla, men finns det några sådana?

  Jag finner det lite trångsynt av folk att bara fokusera på Sverige. ”Vi i Sverige producerar ju redan tillräckligt med el, varför ska vi bygga ut vindkraft?” Tänk om alla oljeländer skulle tänka på samma sätt? Det skuller i och för sig lösa en stor del av våra koldioxidutsläpp, men jag vet inte hur många som skulle kunna leva utan sin bil i dagens samhälle.

  Vad det gäller att Sverige har en koldioxid-fri elproduktion så vill jag bara inflika att visst kan man kalla den koldioxidfri. Men då måste man även säga att vindkraften är koldioxfri. Visst går det åt betong för grundfundament och liknande när man sätter upp vindkrat. Men hur mycket betong tror ni det går åt att bygga ett vattenkraftverk och hur mycket koldioxid tror ni inte att det går åt under uranbrytning och slutförvaring av kärnbränslet.

  Vindkraft är klimatvänligt dock ej miljövänligt. Närmiljön tar skada medan klimatet kan förbättras

 43. Janne

  Fick min elräkning från Vattenfall idag, för några år sedan fick man frågan om vilken energikälla man ville ha sin el ifrån, jag valde så klart Kärnkraft.
  På räkningen har man numera en rad som heter Miljökostnad och för mig står det då Kärnkraftsel 0 kronor.
  Kollade nu upp på vattenfall.se vad denna miljökostnad egentligen innebär. Det roliga är då att om jag skulle välja vindkraftsel så får jag en Miljökostnad på cirka 2 öre per kWh i tillägg! För mig skulle det resultera i 500 spänn mer per år.
  Det är dags att ta fram en liten knapp med texten ”Vindkraft Nej Tack”