landskapet

Landskapskonventionen, landskapet och demokratin

Foto: Johan Karlsson Vindkraftskonkurrens i dagens Göteborgsposten! Min artikel om den europeiska landskapskonventionen där jag pekar på behover och kravet på bättre skydd av våra landskap och vindindustrins, Naturskyddsföreningens och LRF:s artikel om mera vindkraft. Man skriver bla om att man vill höja ambitionerna i elcertifikatsystemet. Precis det som jag och Björn Törnvall misstänkt och skrivit om   →