Äntligen: förnuft framför inbillade hot

energyprices
Det verkar som om EUs statschefer äntligen tagit sitt förnuft till fånga och prioriterar nu låga energipriser och jobb framför inbillade hot om en katastrofal uppvärmning av klimatet. Som (bl.a.) de senaste 16 åren visar så finns det ingen enkel korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och en global uppvärmning. Ändå har Europas politiker och massmedia levt i sin egen fantasivärld där man sett katastrofhot och ödesmättade satsningar på s.k. förnyelsebar energi som centrala för en ”hållbar” utveckling. I själva verket så har denna politiska satsning på sol- och vindkraft stark bidragit till den europeiska nedgången.
Idag har verkligheten hunnit ifatt, och EUs toppolitiker har äntligen tagit intryck av vetenskapen och vad vi klimathotsskeptiker har fört fram sedan länge. EU backar från sin WWF- och Greenpeace-ideologi. Skiffergas och kärnkraft är de främsta alternativen för en hållbar energipolitik.
Benny Peiser och GWPF har i vanlig ordning sammanställt pressklipp om toppmötet. WUWT återger en mer utförlig pressklippslista.
Ingemar Nordin
SvT, DN, Svenskt Näringsliv

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sirapsodlaren

  Någon som hittat denna nyhet i någon svensk tidning? Hittar inte ett ord om något paradigmskifte i alla fall.
  Regeringen:
  http://www.regeringen.se/sb/d/17369/a/217633
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/75/91/7acc3cca.pdf
  Inte ett ord om annat än att saker ska gå ”snabbare” vilket i praktiken betyder att kostnaderna som EU-regleringar medför kommer några år tidigare.
  Svt kör sitt vanliga trams:
  http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/article1243153.svt
  Svd/Gp skriver inte ett ord om det (TT-reporter dock, så artiklarna är samma fast med olika ord):
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hollande-eu-maste-harmonisera-eu-landernas-bolagsskatt_8200868.svd
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1684913-skatteflykt-pa-modet-i-Bryssel
  DN refererar inte, utan tycker, som det anstår en vänsterradikal tidning:
  http://www.dn.se/ledare/signerat/eu-toppmotet-stall-inte-krisen-mot-klimatet
  Kanske det närmaste lite positiva tongångar som jag kom i googlandet:
  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/hoga-energipriser-oroar-eus-toppolitiker_193065.html?utm_source=svensktnaringsliv&utm:medium=RSS&utm_campaign=fragor
   
  Men om resten av EU-länderna byter fot så blir det intressant att se hur svenska politiker ställer sig.

 2. LBt

  Skiffergas och kärnkraft är förvisso de tydligaste alternativen för att omedelbart och på sikt begränsa de utsläpp vars konsekvenser de finns anledning oroa sig för.

 3. KF

  Vilka konsekvenser, LBt?

 4. LBt
  JAg vet inte hur många gånger vi måste säga detta. Det finns inget som tyder på att vi måste oroa oss för halten av CO2 i atmosfären. Verkligheten har gång på gång påvisat detta, senast under de senaste sexton åren.

 5. Håkan Bergman

  Dessutom handlar det inte bara om kostnader och utsläpp.
  http://bit.ly/16ckJqk

 6. Johan M

  Hur är det med den där y-axeln? Vilken axel skall man välja för att maximalt överdriva skillnaderna?  Vad gör valet av index 100 för 2005, vad kostar elen i USA jämfört i Europa idag?  Man blir lätt blind för hur grafer används när de stödjer sin egen uppfattning  🙂
   
   

 7. Ingemar Nordin

  Johan M,

  Tja. Grafen beskriver bara den relativa prisförändringen sedan 2005. Men med US-gaspriser som ligger på c:a en fjärdedel jämfört med gaspriserna inom EU så verkar inte skillnaderna i elpriser orimliga.

 8. Johan M

   
  Ingemar Nordin
   
  Börja med att göra om grafen med en y-axel från 0. Att kapa y-axeln är väl först steget när man vill överdriva en förändring, vara sig det gäller global temperatur, koldioxidhalt eller förändring i elpriser. 
   
  Jag har inga siffror på elpriser vare sig i USA eller Europa men gör om grafen med index 100 så får man en helt annan bild, eller hur? 
   
  Det är klurigt med grafer, exakt samma siffror kan ge helt olika bilder.
   
   

 9. Johan M

   
   
  ”index 100” skall vara  ”index 100 för 2012”

 10. Lars Jonsson

  Sirapsodlaren, tack för alla referenser. Blir lite bedrövad av Reinfeldts oförmåga att inse verkligheten. I Melins krönika saxar jag följande, angående en omläggning av energipolitiken:
  Det är förhoppningsvis en felaktig slutsats. Krisen ska inte ställas mot klimatet och EU:s tuffa mål ligger fast, även om utvecklingen för närvarande går åt fel håll. Användningen av kol skenar och importen ökar kraftigt.
  Okey, EU´s tuffa mål ligger fast, även om utvecklingen för närvarande går åt fel håll – vad är det då som ligger fast. 

 11. Ingemar Nordin

  Johan M,

  Trams. Om man vill visa de relativa förändringarna sedan 2005, då skiffergasboomen i USA började, så är det lämpligast att börja 2005. Att förlänga y-axeln gör ingen skillnad.

 12. Johan M

  Ingemar Nordin
   
  jasså
   

 13. Pelle L

  Johan M 2013/05/23 kl. 22:55   ”Att kapa y-axeln är väl först steget när man vill överdriva en förändring” skriver du.  Jo visst, det är ju därför man i temperaturdata inte visar sommartemperaturernas variationer i °K i stället för °C, inte visar lufttryck med start från 0 mm Hg (ja, jag vet att det inte är den enheten som används nu),inte visar Grönlands inlandsis förändringar med 0 gram underst i diagrammet osv.  Man visar det värdespann där det händer något, annat vore att slösa på utrymme.Och de flesta av oss har faktiskt läst och förstått ”Hur man ljuger med statistik”.

 14. Slabadang

  Johan M!
  Då tycker du alltså att förändringarna i den globala temoeraturen skall redovisas ifrån 0 Celsius också! Det blir lite dutt i förändringarna mellan 14 – 15 C. Rätt ska va rätt ?

 15. @Slabadang
  Nej, från noll grader Kelvin såklart 🙂

 16. Slabadang

  Johjoh!
   
  🙂

 17. Johan M

   
  Hur många slängde en snabb blick på grafen och drog slutsatsen att elpriset i Europa är ca 40% högre än i USA? Hur många tänkte ..
   
  ”Men med US-gaspriser som ligger på c:a en fjärdedel jämfört med gaspriserna inom EU så verkar inte skillnaderna i elpriser orimliga.”
   
  Grafen kommer väl från GWPF, som i sin tur har plockat den från FT där man har följande kommentar:
   
  ”From a common point in 2005, three lines diverge widely to reflect the fact that prices in Europe are now 37 per cent higher than those in the US, and almost 20 per cent higher than those in Japan.”
   
  Säger grafen någonting om elpriserna i USA, Europa och Japan? Är det inte lite märkligt sammanträffande att elpriserna var identiska 2005?  Det kanske är så att index 100 är relativt varje region och att grafen visar prisutvecklingen i de olika regionerna? 
   
  Antag att vi väljer index 100 att vara regionens pris är 2012, då skulle de tre linjerna sammanstråla 2012 och ge en helt annan bild, eller hur? 
   
  Så vad är det som grafen säger – prisutvecklingen för el (konsument, industri, sptt, termin, med eller utan nätkostnad, skatt etc ??) skiljer sig mellan regionerna. Att prisutvecklingen för gas i USA bidrar till att pressa priserna där är nog sant men den stora frågan som grafen ställer är ju vad som hände i Europa mellan 2005 och 2009.  
   
  Men det var säkert ingen på det här forumet som blev lurad av den grafen, eller hur? 
   
   
   
   
   
   

 18. Johan M
   
  Jo, du har nog rätt. Det finns några kandidater här som lätt låter sig luras av en graf och tror att den visar (tex) ’data’ emedan den i själva verket visar ngt som processerats. Och det finns kandidater som redan från början (emotionellt) ’vet’ vad dom vill se, och sen också ser sådant ’tydligt’ i all möjlig information de mats med, företrädesvis från ’likasinnade’ källor.  
   
  Det fenomenet är väldigt vanligt hos personer som navigerar i en komplex och ofta motsägelsefull verklighet mha emotionella signaler … och ja, det finns nog sådana som också kommenterar här.
   
  Men angående grafen ovan, och din specifika fråga får du nog fråga dem som även annars navigerar mha känslolivet.
   
  Jag menar att det är helt uppenbart att detta avspeglar relativa ändringar, speciellt iom att priser ju skiljer sig radikalt inbördes även inom Europas länder.
   
  Men du har rätt att man behöver mycket mer information för att till fullo kunna värdera vad grafen visar. Nu är det EU-kommissionen som är avsändaren, och då kanske man bör vara ännu mer misstänksam

 19. Lasse

  Johan M
  Syftet med grafen var väl att visa att EU nu börjar bekymra sig för konkurrenskraften och kostnaden för åtgärder relativt omvärlden.
  EU har haft subventioner till solcellsel som nu omprövas mer eller mindre bryskt i skuggan av kriserna i olika länder, Spanien drabbas först och mest. Tyska konsumenter börjar knorra eftersom utbyggnaden av solel går för bra!
  Det är EU som reagerar!

 20. Johan M

  Lasse
   
  Jag är den först som skriver under på att Europa behöver en förändrad energipolitik och jag ser också att man börjar skönja en tillnyktring, det är inte budskapet jag har problem med. Jag ville bara visa på hur grafer kan ge sken av att visa en sak, och att man genom att välja skalor eller index kan få olika visuella effekter. Ibland används dessa knep av en egen sida i debatten och då ser man dem kanske inte med så kritiska ögon, det är lättare att upptäcka när andra använder dem. 
   
  Grafen som FT visade, som sen stöptes om lite av GWPF (om någon hittar originalet så ge gärna en pekare) väljer att använda de regionala index 100 vid år 2005 och kapar y-axeln för att få fram en visuell effekt – vid en snabb blick får man intrycket av att elpriserna i Europa är många gånger högre än de är i USA – det kanske är så men det kan vi inte utläsa ur de data som ges.

 21. @Johan M
   
  Jag har gjort en graf över temperaturökningen på jorden sedsn 1900 som jag antar du gillar!
  http://johjoh.bloggplatsen.se/2013/05/24/9872478-angaende-statistik/
   
  Skämt åsido så håller jag med dig i grunden att man bör vara tydlig med ”brutna axlar” i diagram.

 22. ThomasJ

  Ja, äntligen verkar en antydan till en verklighetsbaserad politik (energi) vara på gång. Frågan är ju ’bara’ hur mycket skada för samhällena har den hittills vansinniga politiken lett till, respektive hur mycket ytterligare skada kommer att åsamkas innan en verklighetsförankrad politik fått genomslag/implementerats?
  Tror med bestämdhet, att det kommer att [måsta] bli bra mycket värre innan en real förändring kan skönjas…
   
  Mvh/TJ
  PS: har fortsatt problem med avisering, e-mail, av nya inlägg – där kommer bara inga…  Que?  //DS

 23. Johan M

  JohJoh
   
  Exakt!   🙂 

 24. ThomasJ

  BTW; lite träffande om svenskar:
   
  http://www.thepoke.co.uk/2013/05/23/everything-you-need-to-know-about-swedishness/
   
   😀
   
  Mvh/TJ

 25. ThomasJ

  Läsvärd intervju med Benny Peiser här:
   
  http://www.fcpp.org/publication.php/4586
   
  Mvh/TJ

 26. Pingback

  […] lönsam produktion för att ge plats åt icke lönsam. Ingemars inlägg för någon vecka sedan (länk ) skulle kunna tyda på att man centralt inom EU börjar inse det ohållbara i den politik man sagt […]

 27. Pingback

  […] tidigare inlägg (här och här) påpekades att EU börjar svänga från sin 20-20-20-målsättning. Detta har uppmärksammats […]