Den nya artikeln om klimatkänslighet har väckt debatt

För ovanlighetens skull har den nya artikeln i Nature Geoscience om lägre klimatkänslighet uppmärksammats i media och väckt debatt. Den har också skapat många bloggkommentarer. Här diskuterar jag lite djupare vad författarna faktiskt har gjort. Därefter tar jag upp ett intressant blogginlägg av en av de mer frispråkiga yngre klimatforskarna, James Annan, som inte är någon klimatskeptiker, men en självständigt och kritiskt tänkande klimatmodellerare, som vågar säga vad han tänker.

I Sverige har artikeln uppmärksammats på klimatbloggarna men också tidningarnas ledarsidor. Men på DNs ledarsida har man tonat ned betydelsen av den lägre klimatkänsligheten och skräms i stället med tornadon i Oklahoma (vilket är helt fel då den inte kan ha någon koppling till AGW). Se här.

En helt annan vinkling finner vi i en kolumn av Ivar Arpi i SvD. Han skriver bland annat om attityden hos vissa som inte verkar tycka att det är bra med lägre klimatkänslighet:

Och den som uttrycker minsta gnutta tvivel över vissa slutsatser får genast en utskällning från den gröna predikstolen: Förnekare. Ett ord som för tankarna till inkvisitionen.

För att se vad författarna till den uppmärksammade artikeln i Nature Geoscience egentligen har gjort så kan vi först se på de ekvationer som de har använt:

Formler

ECS = Equilibrium Climate Sensitivity = jämviktsklimatkänslighet

TCR = Transient Climate Response = transient klimatkänslighet

ECS, jämviktsklimatkänsligheten, är den som är 2-4,5 C enligt IPCCs konsensusintervall från den vetenskapliga rapporten AR4 år 2007. TCR definieras som den temperaturökning som man får om koldioxidhalten i luften fördubblas genom att den ökar 1 % per år under 70 år vilket kan bestämmas med klimatmodeller men också med hjälp av observationer. Vi kallar den här transient klimatkänslighet.

F2x = forcing, dvs. direkt påverkan på jordens värmetillförsel i W/m2, när koldioxidhalten fördubblas. Denna har länge ansetts vara 3,7 W/m2 men i den nya artikeln använder man nya rön som säger att den är 3,44 W/m2.

ΔT = variation av temperatur över den studerade tidsperioden, till exempel från 1860-1879 till 2000-2009 eller till 1970-2009. Man tar alltså det globala medelvärdet av den globala temperaturen för 2000-2009 minus motsvarande medelvärde för referensperioden 1860-1879.

ΔF = variation i forcing, dvs. direkt påverkan på jordens värmetillförsel i W/m2, över den studerade tidsperioden. Beräknas på motsvarande sätt som för temperaturen.

ΔQ = variation i värmeflöde från luft till hav i W/m2 över den studerade perioden.

Lennart Bengtsson har i Gästinlägg av Lennart Bengtsson om klimatkänsligheten visat hur dessa formler härleds och beräknat både ECS och TCR.

Resultaten redovisas i följande diagram där de beräknade sannolikaste värdena markeras med ringar som är omgivna av bågar som representerar osäkerhetsintervallen.

Diagram

Diagrammen är gjorda så att de räta linjerna genom origo motsvarar bestämda värden på klimatkänsligheten ECS, till vänster, och TCR till höger. Dessa linjer har alltså ekvationerna:

ΔT = ECS/F2x (ΔF-ΔQ) respektive ΔT = TCR/F2x ΔF.

Ringarna har man placerat genom att plotta motsvarande värden av ΔF-ΔQ respektive ΔF mot ΔT.

Vi kan lätt göra en testberäkning för till exempel TCR för 2000-2009. Vi läser av i diagrammet till höger att ΔF = 2 W/m2 och ΔT = 0,75 C. Enligt ekvaton (2) med F2x = 3,44 W/m2 får vi TCR = 3,44*0,75/2 = 1,3 C.

Detta stämmer bra med vad som står i artikeln: The best estimate of TCR based on observations of the most recent decade is 1.3 °C (0.9–2.0 °C; dark red, Fig. 1b). Intervallet i parentesen är 5-95 % konfidensintervallet och markeras i diagrammet som en tunn mörkröd båge. Nedre gränsen i ett konfidensintervall med konfidensgraden 90 % är alltså 0,9 C! Låga TCR enligt vad till exempel Richard Lindzen fått fram är alltså ingen omöjlighet.

Nu till James Annans intressanta åsikter om artikeln. Han har följande devis på sin blogg (som han har tillsammans med sin partner Julia Hargreaves):

Om jag har sett längre så är det genom att stå på jättars tår.

(Travesti på Isaac Newtons: Om jag har sett längre så är det genom att stå på jättars axlar).

Han gör skäl för sin devis!

James Annan skrev först:

Äntligen har de stora och de goda talat.

Men han ser inte artikeln som någonting nytt. Den är egentligen bara en sammanfattning av andras resultat.

Analysen i sig är inte särskilt ny eller spännande: vad som gör nyhetsvärdet enligt min mening är listan av författare, som innehåller några som tidigare har försökt prata bort dessa de senaste beräkningarna (t.ex. Knutti: ”Min personliga uppfattning är att den samlade bedömningen inte har förändrats mycket ”).

Han studsar också för hur resultaten presenteras.

Resultaten beskrivs i ganska konstiga termer, med tanke på vad de faktiskt har presenterat. De hävdar att det nya resultatet för känslighet ”är i överensstämmelse med tidigare uppskattningar, inom gränserna för osäkerhet”. Men naturligtvis är ingen av de publicerade uppskattningarna oförenliga med varandra i den meningen att ha icke-överlappande osäkerhetsintervall – ingen trovärdig har uteslutit ett värde av cirka 2.5 C, som jag är medveten om.

Detta skrev han i ett blogginlägg 20 maj. Han var förbryllad över just detta sätt att presentera resultaten. Men senare samma dag kommer han med ett nytt blogginlägg och då har han plötsligt insett vad det är fråga om. Han skriver:

Nu är jag generad över min naivitet … det är allt klart som dagen. Historien är så här:

Långt tillbaka i tidens töcken (så där ca 2011 eller så) var IPCC-författarna överens om att ”sannolikt” värde för jämviktsklimatkänsligheten var 2-4.5 C. De skrev då det första utkastet i enlighet med detta, vilket var lätt eftersom de verkade vara omedvetna om det mesta av den senaste litteraturen i frågan, och de kunde lätt avfärda några artiklar som de visste om (som vår) som avvikande.

Oturligt nog för dem, så är observationerna av den planetariska energibalansen faktiskt oförenliga med deras självklara val, och likaväl som vissa granskare berättade för dem om de artiklar som redan hade dykt upp blev fler artiklar skrivna – och de blev för många för att bara ignoreras denna gång . Så detta orsakade för dem en klar risk för minskad trovärdighet.

Den lysande lösning som de har kommit fram till är att skriva en artikel om den planetariska energibalansen, vilket i siffror naturligtvis i grunden bekräftar vad alla nya artiklar har sagt, men att beskriva detta med formuleringen att deras resultat ”är i överensstämmelse med tidigare uppskattningar, inom gränserna för osäkerhet.” (Här, ”tidigare” refererar klart och tydligt till artiklar som inte använder det senaste decenniets data, dvs fram till ca tiden för AR4). Således kan denna artikel anföras som stöd för 2-4.5 C som ”sannolikt” intervall! De har även fått en av sina mest högljudda kritiker, Nic Lewis, att hålla med om detta!

Den som kom med denna formulering förtjänar verkligen ett Nobelpris … för kallblodighet. Jag misstänker att Nic kan beklaga att han satt sitt namn på det, även om han skulle kunna hävda – med viss rätt – att de numeriska resultaten borde uppväga den verbala gymnastiken.

En del formuleringar får nog vissas tår att ömma. Till exempel formuleringen ”omedvetna om det mesta av den senaste litteraturen”, man måste dra på munnen, och inser att det inte bara är klimatskeptiker som är skeptiska till vissa fenomen inom klimatvetenskapen.

Visst är det intressanta saker som börjar hända nu. Hur kommer det att se ut om fem eller tio år?

Referens

Alexander Otto med flera (2013). Nature Geoscience: Energy budget constraints on climate response.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Klimatnoblessens fikonspråk!
  Att vilseleda utan att direkt ljuga har blivit den största vetenskapen inom fältet. Vi har ju läst de mest fantasifullla formuleringarna. Här är en av höjdarna hur man kokar soppa på en spik.
  ”There is limited to medium evidence available to assess climate-driven observed changes in the magnitude and frequency of floods at regional scales”
   
  Viola!! Mao Inga bevis alls trots att de räknar med alla orsaker till klimat förändringar både naturliga och ev orsakd av människan och ändå så försöker de få det att låta som det finns ”bevis” och ”bevisen” visar sig endast bestå av tyckanden och har NOLL bevisvärde. Vi får en lektion i hur de kokar klimatsoppa på en spik.
  Modellkörningar kallas för ”experiment” och skulle någon av 100.000 tals körningar visa vad ”forskarna” vill så har ”modellerna bekräftat” att det är ”mycket värre” än vad forskarna trott.
  Det skriker pseudovetenskap så högt det bara går från den alarmistiska delen av hypen.
   
  Men nu är det äntligen mot slutet på denna klimathotsalarmism och de som fortsatt vill framträda som rena idioter i media och i talarstolar blir allt färre. Men vi har ett mycket stort framträdande kollektiv som satt sin sista potatis och allra främst står vår nationella skandal i form av SVTs vetenskräpsredaktion med sin korrupta ledning som sanktionerat den ensidiga propgandan och gjort svenska folket dum i huvudet i klimatfrågan.
   
  Det känns så in i helskotta rätt att kunna se mina barn i ögonen .nu när de med säkerhet kan lita på Pappa och lärt sig hur man kritiskt granskar uppgifter och hur farligt och lätt folk kan bli lurade och att folk och vuxna kan ljuga eller ge fasen i att ta ansvar. Att få dem att inte bli bittra och helt sluta lita på politiker och vetenskap är den större utmaningen. Att skilja ut hänsynslösa opportunister från offer är en uppgift. Att skilja på vilka olika motiv som styr individer medvetenhet/aningslöshet utgör den högre kursen i vem och varför man skall döma. Fröken i klassrummet är ett offer och som gjort sig oansvarig genom att lita till fejkade auktoriteter såsom Rockström som är en hänsynslös charlatan och opportunist och få kan få klockren rappakalja låta så pampigt som den bonden.. ”Vi ser nu hur klimatförändringarna går allt snabbare” Jovisst sökert sörru din usla bedragare!! Refat var en amatör Rockström är proffset inom samma fält!
  I riksdagen har vi extremt svårlösta problem med våra riksdagsmän som grupp. De är helt enkelt för mycket pucko och besitter inte den kritiska analysförmåga och vilja till ansvar vi har rätt att kräva och förvänta oss.
  ”Förnekarna” var de som förföljdes hånades och utfulades. Det är bra härligt att nu få sitt eget intellekt bekräftat och andras avslöjade. Att stå pall och kvar när propagandans fulknep och springschasar går på max och ge dem en helvetes välförtjänt verbal saklig råsop med fötterna djupt nedsjunkna i observationer när de kommer inom räckhåll är vad man kan göra, och man märker att de flyr med ljusets hastighet när de konfronteras då de inte kan ta en poäng om de har motståndare i ringen.trots hästsko i handsken ,integralhjälm och skumgummi runt kroppen. I en fair fight är det två kilo köttfärs blandat med skumgummi kvar när domarn blåser av.

 2. Thomas P

  Visst är det spännande hur Annan i sitt första inlägg konstaterar att denna artikel kommit för sent för att citeras i IPCC:s nästa rapport bara för att sen hitta på en teori om att den skrivits av IPCC folk bara för att de skall kunna citera en speciell mening ur den i nästa i IPCC-rapport. Jag tycker hans andra inlägg var väldigt krystat.

 3. Benke

  Lite OT, men tacksam för svar om jag tänker rätt.
  Om man har ett återkopplat system, då får man ALLTID ett sinusformat svar. Till exempel, på en ö finns det harar och rävar. Bestånden av harar och rävar kommer att variera sinusformat, och vid minsta störning ändras amplitud och period. (om jag kommer ihåg rätt från reglerteorin) Det finns alltså inget ”jämviktsläge” för systemet.
  Om man översätter det till jordens klimat, som ett återkopplat multivariabelt system system. Dessutom är det ett mycket långsamt (tex uppbyggnad/nedsmältning av inlandisar) vilket gör att det är mycket svårt att identifiera. Dessutom är svaret sinusformat.
  Svaret från systemet som vi är intresserade av är temperaturen och fördelning av den på jordytan. Som jag ser det är det totalt omöjligt att identifiera systemet så bra att man överhuvdtaget göra förutsägelser om framtiden. Vi har inte heller koll på på alla inparametrar, hur de varierar med tiden. Det är helt enkelt ingen framkomlig väg.
  Är det rätt tänkt?
  Om man går från andra hållet, energi in-energi ut. Finns det så bra mätningar så man kan fastställa energibalansen? Gärna en länk.
  Tacksam för kommentar.

 4. Håkan R

  => Thomas
   
  Du gör som vanligt, omvandlar inlägget till en personfråga och sedan rakt ner i träsket och kasta skit. Vad tycker du om sakfrågan, klimatkänsligheten?

 5. Lasse

  Läst men ej förstått!  En fråga-hade dessa ekvationer styrt vår världs temperatur så hade väl dessa cirklar överlappat varandra? Nu gör de inte detta. Ändå ser vi stora variationer inom cirklarna mellan åren. Går detta att sammanfogas till en linje mellan alla åren så det blir en resa i detta diagram-en resa som vi ser i tex gapminder.
  Då skulle man kanske kunna visa hur framtiden ser ut baserat på olika års mätvärden?

 6. Thomas P

  Håkan Det jag påpekade var att Annan i sitt andra inlägg omvandlar det hela till en personfråga och kastar skit på några kollegor. Naturligtvis ser du inte detta utan väljer istället att göra det till en personfråga om vad jag ”som vanligt” gör.

 7. LBt

  …… i stället med tornadon i Oklahoma (vilket är helt fel då den inte kan ha någon koppling till AGW).
  Påståendet inom parentes saknar helt enkelt grund.  Men en lägre klimatkänslighet är välkommen.  Den kan behövas, det är alla klimatforskare överens om. 

 8. KF

  ”Påståendet inom parentes saknar helt enkelt grund”
   
  Vad baserar du det uttalandet på, LBt?

 9. Adolf Goreing

  Jag har påpekat detta med klimatkänsligheten sedan denna bloggs födelse och innan. Det finns numera ett berg av bevis – för en låg känslighet. ”Låg” i den bemärkelsen att det är förmodligen helt meningslöst att försöka styra klimatet med utsläppsbegränsningar. Hoppas nu att en viss statistikprofessor i Göteborg äntligen vaknar till liv. För någon månad sedan mailade jag en lista över de artiklar som publicerats i ämnet och som stödjer en lägre klimatkänslighet än vad IPCC står för. Min bedömning är att det är c:a 3/4 av alla artiklar inom området sedan 2009. Testa med Google Scholar själv vet jag. Professorn trodde jag hade hittat en tillrättalagd lista från någon förnekarblogg. AGW-sidans förnekelse börjar bli komisk. Inte ens UI kan stå emot längre trots att man ormat sig a la ”Septical Sci-fi” eller ”Real Clay-mate” länge nu. man ser känslighetsartikeln som ”goda nyheter”.  Det är lite patetiskt att man inte kan värdera bevisläget själva och inte förrän de politiska kommisarierna säger att det är ok, vågar man instämma i kören. Det är därför jag säger igen: ”troooo dem inte!”. Detta är koordinerat från högsta ort som en ny strategi att blåsa liv i klimatåtgärderna igen. = ”det finns hopp – det finns en chans, låt oss ta den”.

 10. Problemet som återstår är att parierna tror att vi kan rösta om vilken vetenskap som är korrekt 🙂

 11. ..oj..nu ble det paria istället för parti….jaja.. 

 12. Lasse

  Hans H-Freud skulle uppskattat felsägningen!
  Partiet som mest skulle uppskatta de lägre känsligheterna, detta eftersom de verkar vara mest bekymrade, har stämma i helgen och får utrymme i media.
  http://www.dn.se/debatt/reinfeldt-och-borg-hanterar-miljoproblemen-oseriost

 13. Pelle L

  KF 2013/05/24 kl. 10:15   KF, det är som om ärkebiskopen säger: Bevisa att Gud inte finns.

 14. KF

  Pelle L
   
  😉

 15. pekke

  KF 2013/05/24 kl. 10:15 ” Vad baserar du det uttalandet på, LBt? ”
  Man kan verkligen undra det ja med tanke på den statistik som finns hos NOAA om tornados.http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/tornadoes.htmlAntalet tornados sedan 1954:http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/images/tornado/clim/EF1-EF5.pngAntalet kraftiga tornados F3+ sedan 1954:http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/images/tornado/clim/EF3-EF5.pngDet man konstatera med den statistiken är att antalet F3+ varit mindre de senaste årtiondena medan det totala antalet F1 – F5 ligger ganska jämt fördelat över tidsperioden med några få undantag och att 50 – 70-talet utmärker sig med många kraftiga F3+ tornados.Så man kan undra var LBt får sin statistik från ?Rockis ? MP ?

 16. pekke

  Verkar som att min Firefox 9 och kommentarsfältet inte gillar varandra.
   
  Trots ordentliga radbrytningar så buntas allt i hop till en stor gröt.
   

 17. pekke

  Nu funka de ???
   

 18. Lennart Bengtsson

  Extremväder och klimatet
   
  Det finns övertygande belägg att extrema vädersituationer som tropiska orkaner, tornador och extra-tropiska cykloner- De bevis som har förelagts är
  1  Det finns inga empiriska belägg vilket tydligt framgår av tillgänglig statistik
   
  2. Modellsimuleringar visar ingen ökning av extrema vindar även vid en klart högre växthusgaskoncentration än vad vi har idag. En viss ökning av extrem nederbörd framgår av modellstudierna.
  3. Modellberäkningarna visar på en viss minskning av antalet tropiska orkaner
   
  Att fantisera samman extremväder och växthusgaser utan vetenskaplig grund och på något märkligt sätt kräva att man måste påvisa att kraftiga stormar inte beror på växthusgaserna är  som att anhålla människor och kräva att de  i efterhand måste visa att de är oskyldiga innan de blir frisläppta. Det var en populär metod som de kommunistiska regimerna brukar tillämpa med stor framgång. Eftersom man kommit fram till via statistiska skattningar  att det fanns 5% kontrarevolutionärer i Ryssland blev följden att varje Oblast ( ca kommun)  blev ålagda att anhålla 5% av befolkningen vilket man med stor framgång lyckades genomföra och därvid förstärka persontillflödet till Gulagarkipelagen.
   

 19. Lennart Bengtsson

  Beklagar att en del av texten försvann
  Det skall givetvis vara att det INTE finns något samband mellan extremväder och förhöjda växthusgaskoncentrationer
   
  lennartb

 20. Thomas 2013/05/24 kl. 06:57, Nic Lewis skriver så här i en kommentar på James Annans blogg (James hade fel att artikeln kom för sent för IPCCs rapport AR5 i september i år eftersm den accepterades för publicering i Nature Geoscience före deadline 15 mars i år):

   

  James,

   

  Interesting thoughts. I wonder if you are right.

   

  As I now understand it, having had a debate about this point today with one of the relevant WG1 lead authors involved, any study with a 95% (or even 97.5%) bound that is higher than 4.5 K will be considered by the IPCC as being consistent with a 4.5 K ’likely’ range upper bound, at least if their lower 5% bound is 2 K or lower.

  …….

  They are certainly going to cite this paper in AR5, BTW – it was accepted by the 15 March deadline.

   

  I certainly think the numerical results should outweigh the verbal gymnastics. I suspect the IPCC authors were never likely to change their minds on the 2-4.5 K range no matter how strong the observational evidence. They seem in thrall to the lure of GCM simulations. Not very scientific IMO.

   

  Översatt med hjälp av Google:

   

  James,

   

  Intressanta tankar. Jag undrar om du har rätt.

   

  Som jag nu förstår det, efter att ha haft en debatt om denna fråga i dag med en av de relevanta WG1 inblandade huvudförfattarna, så kommer varje studie med 95% (eller tom 97,5%) konfidensgräns som är högre än 4,5 K att behandlas av IPCC som förenlig med en 4,5 K ”sannolik” övre gräns, åtminstone om dess nedre 5% konfidensgräns är 2 K eller lägre.

  ……….

  De kommer säkert att citera denna artikel i AR5. För övrigt accepterades den inom deadline 15 mars.

   

  Jag tror verkligen att de numeriska resultaten kommer att uppväga den verbala gymnastiken. Jag misstänker att IPCC-författarna sannolikt aldrig tänkte ändra sig i fråga om intervallet 2-4,5 K oavsett hur starka bevis det finns från observationerna. De verkar vara slavar under klimatmodellernas simuleringar. Inte särskilt vetenskapligt enligt min mening.

 21. Lbt, när det gäller speciellt tornados så talar den grundläggande förståelsen av väderfenomenet i sig mot att sådana ökar vid global uppvärmning. Roy Spencer har behandlat detta i ett blogginlägg som heter MORE Tornadoes from Global Warming? That’s a Joke, Right?. Han skriver:

   

  Om det finns ett väderfenomen den globala uppvärmningsteorin INTE förutsäger mer av, så är det kraftiga åskväder och tornados (eller på svenska tromber).

   

  Tornadiska åskväder kräver inte tropisk värme. I själva verket är tornados nästan obefintliga i tropikerna, trots frekvent åskaktivitet.

   

  Istället kräver tornados stark vindgradient (vindhastighet och riktning förändras snabbt med höjden i den lägre atmosfären), den typ som utvecklas när kalla och varma luftmassor ”kolliderar”.

 22. Johan

  En etapp i Giro d’ Italia (ursäkta stavningen) ställs in pga snö. Var det inte Vasaloppet som skulle ställas in pga värme?

 23. Pelle L

  På grund av den tidiga starten (redan den 30 juni) kommer isbrytarna Oden och Atle att assistera vid årets ÅF Gotland Runt. (ÅF = Ångpanneföreningen.)
   
  Deltagare i Gotland Runt-seglingen uppmanas komplettera säkerhetsutrustningen med ispikar.

 24. Pelle L

  Isdubbar skulle det vara.
  Sådana som man gjorde i slöjden 🙂

 25. Lennart Bengtsson

  benke
   
  Energiobalansen kan  tyärr inte mätas  med satellit på grund av sampling problem ( allt för få satelliter) Vi kan emellertid uppskatta inbalansen från den mängd värme som ackumuleras i systemet atmosfär/land ytor och hav  och uppskattar detta med god noggrannhet(<10%) till ca 0.4 W/m2 utslaget över hela jorden ( medelvärde för perioden 17970-2010). Huvudparten av värmen ( ca 90%) ackumuleras i världshavet.
   
  LennartB

 26. Lennart Bengtsson

  hej
   
  Skall vara 1970-2010

 27. Benke, den allra enklaste modellen av hur jordens energibalans och temperatur ändras vid klimatförändringar diskuteras i en lärobok av David G. Andrews, An Introduction to Atmospheric Physics. I kapitel 8, Climate Change, leder modellen till ekvation (8.8):

   

  C dT’/dt + α T’ = F(t)

   

  där T’ är den globala temperaturförändringen, C är klimatsystemets värmekapacitet, α är en parameter (klimatåterkopplingsparametern). Det är denna parameter som påverkas av återkopplingarna i klimatsystemet. Ju större återkopplingen är från vattenånga till exempel desto mindre blir klimatåterkopplingsparameterns värde.

   

  F(t) är en så kallad forcing som kan variera med tiden. Om till exempel koldioxidhalten plötsligt skulle fördubblas så blir F(t) en stegfunktion. Men lösningen av diffekvationen blir i ett sådant fall en exponentiell insvängning mot en högre temperaturnivå. Det blir inte några sinussvängningar som man ser i reglerssystem.

   

  Angående mätning av energibalansen för jorden så försöker man göra det med hjälp av satelliter. Obalansen i energibalansen skulle ju kunna visa hur snabbt jorden värms upp. Men tyvärr är denna obalans för liten för att man skall kunna mäta upp den med en meningsfull noggrannhet. En studie från 2012 i Nature Geoscience, Stephens med flera (2012) kom fram till 0,6 ± 0,4 W/m2.

 28. Benke, Lennart, jag missade att Lennart redan svarat på frågan om att mäta energibalansen. Lennart har gett det korrektaste svaret.

 29. LBt

  Pehr B,
  att påstå att en utpekad väderhändelse inte kan ha en koppling till den globala uppvärmning vi förorsakat är lika ogrundat som att påstå att den är en följd av denna. Det Spencer säger har jag inga invändningar mot.

 30. Lennart & Pehr B
   
  Detta är var jag tappar er (och många andra) i resonemanget om ’energiobalans’. (Vilket tyvärr är ett buzz-word som ofta och okunnigt slängs fram som ’förklaring’ av okunniga men ’engagerade’ klimathotsanhängare, emedan det är ngt helt annat)
   
  Solen strålar in (TSI) ca 1366 W/m^2, vilket på hela jordens yta i genomsnitt blir ca 342 W/m^2. Med ett albedo på 30% betyder det att inkommande Forcing (denna gången som verkligt tillförd energi) blir ca 240W/m^2.
  Den siffran är redan i sig behäftad med osäkerhet iom albedoreduktionen . Dvs där en variation (osäkerhet) av albedot på bara 1% (dvs mellan 29.7% till 30.3%) betyder att inkommande forcing varierar med +- 1W/m^2.
   
  Inkommande forcing skulle alltså variera redan inom 2 W/m^2 antingen pga att albedot är inte exakt känt, eller/och om det varierar (pga tex ändrade mönster i molnighet mm)
   
  Utgående strålning LW från jorden är långt svårare att mäta (sampla), men kommer förstås över tiden att ligga i samma socken: Energi in ~lika med energi ut, i genomsnitt.
   
  Det som omtalas som ’energiobalans’ är alltså skillnaden mellan dessa två storheter (båda i socken av ~240W/m^2) varav den utgående bara kan mätas mycket bristfälligt. Så dåligt att skillnadsvärdet väsentligen inte har ngn meningsfull betydelse, skulle jag hävda.
   
  Den skillnaden har hävdats vara kring 1W/m^2 (Trenberth) och nu även lägre värden. Men den kan omöjligen vara mätt på riktigt (hävdar jag). Istället försöker man skatta skillnaden med metoder som Lennart beskriver: Man försöker räkna baklänges från vilken påverkan (man förväntar sig att) en energiobalans skulle ha på temperaturerna vid marknivå/havsytan, genom hur mycket värme som ackumuleras där. Eftersom denna obalans (ifall den finns) obönhörligen måste manifestera sig som högre temperature (extra värmeinnehåll) någonstans.
  Det kan man förstås göra. Men för att komma åt så små effekttillskott (0.5 – 1 W/m^2) måste man veta värmeinnehållet extremt noggrant, och iom att dessutom 90% av den värmen förväntas röras ned i haven på olika sätt men ännu mindre resulterande temperaturskillnader (~1000-delar av motsv i atmosfären) blir det ännu svårare att mäta.
   
  Jag finner alltså påståendet att en siffra på (tidigare ~1W/m^2, eller 0.9, eller nu Pehr med 0.6 och slutligen) 0.4 W/m^2 enligt Lennart skulle (ens kunna) vara känd med 10% noggranhet som närmast utopisk sci-fantasy.
   
   
  Dels för att kanske ~90% av signalen (obalansen) rörs ned i haven, men lika mycket för att haven är så extremt stora och har omsättningshastigheter/tidshorisonter som ligger på 10^2 till 10^3 år, och än mer om vi beaktar nedisningscykler.
  Att kunna ’hitta’ den värmen där med sådan noggranhet låter inte som riktig vetenskap i mina öron. Man kanske utdata av ett antal modellsimuleringar.
   
  Jag skulle uppskatta om ni (båda) kunde kommentera detta.

 31. Lbt – Meningslösa lekar med ord … Men ack så vanliga från klimathotsanhängare.
   
  Hur många väderhändelser (med destruktiva konsekvenser) har inte förvärrats genom förd idiotpolitik på makronivå (Sovjet, Kina, USA, EU)!?
   
  Tex: Kan du peka på en enda sådan väderhändelse där du kan med säkerhet säga att den inte hade varit mildare ifall världen under 1900-talet hade experimenterat med ett flertal väldigt destruktiva -ismer?
   
  Typ …
  En enda?

 32. Lbt, jag får nog skaffa mig en guldvåg att väga mina ord på.

   

  Spencer skriver:

   

  Om det finns ett väderfenomen den globala uppvärmningsteorin INTE förutsäger mer av, så är det kraftiga åskväder och tornados.

   

  Därav drar jag slutsatsen att om Spencer kan sin sak så blir det inte fler tornados vid global uppvärmning, dvs. på grund av AGW.

   

  Antalet tornados som vi ser nu skall alltså inte ha förändrats av AGW. Alltså bör Oklahomatornadon inte har uppkommit på grund av AGW utan skulle ha uppkommit ändå.

 33. Lbt, Spencer skriver i samma blogginlägg även följande:

   

  Det är väl känt att stark till våldsam tornadoaktivitet i USA har minskat markant sedan statistiken började på 1950-talet, vilket också har varit en period av genomsnittlig uppvärmning. Så, om något, orsakar global uppvärmning FÄRRE tornadoutbrott … inte mer. Med andra ord, skulle mer våldsamma tornados, om något, vara ett tecken på ”global nedkylning”, inte ”global uppvärmning”.

 34. Lennart Bengtsson

  LBt
   
  Jag kan  bara säga att det är ett  fullständigt meningslöst påstående då det varken kan bevisas eller motbevisas. Det finns inga påvisbara ändringar i den statistiska fördelningen av väder inklusive vad vi definierar som extremt. Meteorologerna har jämfört olika perioder vilket tydligt visar detta. titta ex på statistiken över tornador i USA de senaste seklet eller tropiska orkaner. Finns på internet. 
  Jonas N
  Det är inte alls sci fi att mäta mängden nettovärme som jorden mottagit de senast 50- 60 åren. Den uppgår i genomsnitt till ca 0.4W/m2. eller ca 10**22 Joule/år för jorden som helhet.(avrundat)  Denna nettouppvärmning måste vara identisk med värmefluxsobalansen 
   
  hälsar 
   
  LennartB

 35. Svend Ferdinandsen

  Hvad formål har alle disse komplicerede klimamodeller, når det hele kan klares med disse to ligninger?

 36. Jonas, om man enligt ett schematiskt resonemang tänker sig att jorden vore i perfekt balans och plötsligt skulle fördubbla koldioxidhalten i atmosfären så skulle jorden momentant få en ökad energitillförsel av cirka 3,7 W/m2. Men därefter skulle jordens temperatur öka och därmed ökar utgående långvågig strålning och därmed minskar också den ökade energitillförseln. Temperaturen skulle öka tills en ny balans uppnåtts där hela den ökade energitillförseln försvunnit.

   

  Detta schematiska förlopp illustreras i Figure 1 i följande artikel:

  Murphy med flera (2009). An observationally based energy balance for the Earth since 1950

   

  Det övre diagrammet visar hur växthusgaskoncentrationen antas öka med ett steg vid tiden noll. Det mellersta diagrammet visar hur temperaturen börjar öka och gradvis svänger in mot en högre nivå. Det nedersta diagrammet visar hur energibalansen först rubbas genom att utgående strålning minskar med ett steg. Detta ger ett överskott av ingående strålning. När sedan temperaturen ökar så ökar också utgående strålning så att överskottet av ingående strålning minskar. Det energiöverskott som värmer jorden har markerats med grått.

   

  Det är en energiobalans av den typ som markerats med grått som man skulle vilja kunna mäta upp med satelliter. Men detta är mycket svårt eftersom obalansen är så liten jämfört med den total ingående och utgående strålningen. Man tittar också på havets uppvärmning och kan på detta sätt få ett mått på hur stor obalansen har varit under en viss tidsperiod eftersom cirka 90 % av netto tillförd värme till jorden, den gråmarkerade ytan i diagrammet, hamnar i havet.

 37. LBt

  Jag känner verkligen inget behov av att ändra min ståndpunkt att det är lika grundlöst att påstå att en väderhändelse inte kan vara som att den är. Att det sedan är ett meningslöst resonemang kan jag hålla med om men det var inte jag som fällde det inledande omdömet.
  Jag har fortfarande ingen invändning mot vad Spencer skriver men att fälla omdömet kan inte vara i ett sammanhang där ovissheten är så påtagligt och sambanden så ytterst komplicerade saknar vetenskaplig grund.

 38. Lbt, jo jag har förstått att du anser att mitt ordval inte var det bästa. Jag har därför i två kommentarer förklarat vad jag menade med hänvisning till Spencer.

   

  Vi tycks alltså vara överens om att det jag menade var rätt men att ordvalet var fel.

   

 39. LBt

  Pehr B, det du gav uttryck för var uppenbart fel och det är betänkligt i vetenskapliga sammanhang. Vad du menade vet inte jag, du angav kan inte vara. Guldvåg, nej det räcker med 2 vågskålar.
   

 40. Sören F

  Kanske bara en detalj, men Ivar Arpi slarvar likt majoriteten av stormedia när han kallar Lomborg för klimatforskare.

 41. Lbt, du skrev att jag angav kan inte vara men det har jag inte skrivit. Vad jag menade var, med tanke på vad Spencer skriver, att tornadon i Oklahoma, om något, skulle vara ett tecken på, dvs. ha en koppling till, ”global nedkylning”, inte ”global uppvärmning”.

 42. LBt

  Trams, du skrev ordagrant följande
  ”… skräms istället med tornadon i Oklahoma (vilket är helt fel då den inte kan ha någon koppling till AGW)”
  och jag påtalade att påståendet inom parentesen helt enkelt saknar saknar grund. Vilket det fortfarande gör.
   

 43. Lbt, min och din diskussion om DNs allvarliga missbruk av den tragiska tornadokatastrofen i Oklahoma har urartat till en strid om ord.

   

  DN försöker i sin ledarartikel skrämma läsarna med att tornadokatastrofer som den i Oklahoma med många dödsoffer och omfattande förstörelse ökar på grund av den globala uppvärmningen. I själva verket finns det ingen säker kunskap om detta men vad man vet är att antalet våldsamma tornados i USA har minskat samtidigt som man haft en temperaturökning. Den grundläggande förståelse man har om tornados, som Roy Spencer beskriver den, gör det sannolikare att våldsamma tornados ökar med global avkylning.

   

  DNs ledarskribent har gjort sig väl förtjänt av allvarlig kritik!

   

 44. LBt .. om du skulle vilja väga ord på guldvåg, eller bara använda två vågskålar att jämföra saker med ..
   
  .. om det verkligen är vad du ville göra … så skulle du inte tjafsa om vad du gjort nu under ett dygn. Du skulle ha gigantiska berg av ordbajs att hantera, och du skulle ffa börja med dig själv.
   
  Herrejösses … Vem tror du att du övertygar med sån extrem slagsida?

 45. Sören F
   
  Du har en poäng .. men även de som ’legitimt’ (IPCC-style) kallas ’klimataforskare’ borde nog ofta inte kallas så. Men ifall det ändå sker, och det gör man hela tiden, då kvalificerar Lomborg också som ’klimatforskare’. Michael Mann kallas (nog korrekt) ’klimatforskare’ iom att han försöker rekonstrtuera historiskt klimat och lite annat av samma sort. Men han har inte mer forskning om hur atmosfärssystem och klimat fungerar än många andra. Lomborg forskar också om aspekter angående klimatet ..men inte heller om vad som styr det, dock faktiskt mer om dess ’styrning’ än Mann.

 46. Gunnar Strandell

  Jonas N 2013/05/25 kl. 17:56
   
  Efter att ha läst Björn Lomborg: ”Världens verkliga tillstånd”, där han belyser flera olika ”hot” med bakgrunder och hur de beskrivs av media och NGO, blev jag förvånad när jag genom att söka ”Lomborg” på internet kunde fånga upp en stor mängd angrepp på och ifrågasättande av hans bakgrund men inget i sakfrågan. Alla dessa handlade om klimatfrågan som bara är en liten del av boken.
   
  Det var då jag fick en indikation på att allt inte stod rätt till och intresserade mig för TCS. Med Climategate I kom den bekräftelse jag behöver för att aldrig någonsin lita på den som kallar sig ”klimatforskare” och hävdar auktoritet utifrån det.
   
  ”Han är ju naken!” sade pojken i HC Anderssons berättelse. Det är bara ”klimatforskare” som fortfarande anser att han har vackra kläder. 🙂   

 47. LBt

  Pehr B,
  ur den ledare i DN du refererar till läser jag följande
  ”En jättetromb med en bredd på tre kilometer och vindhastigheter på upp emot 90 meter per sekund kan i svenska ögon tyckas onormalt. Men i USA är det inget nytt.”
  Och denna ledare kritiserar du med orden
  ”DN försöker i sin ledarartikel skrämma läsarna med att tornadoskatastrofer som den i Oklahoma med många dödsoffer och omfattande förstörelse ökar på grund av den globala uppvärmningen.”
  Jag vill inte med ord ge uttryck för vilka slutsatser detta ger mig anledning att dra. 

 48. Pelle L

  LBt 2013/05/25 kl. 22:27 .   .  .  LBt, man kan undra om du verkligen är läskunnig..”Risk vi inte kan blunda för”
  .
  ”Är det växthus­effekten som ligger bakom?”.
  ”Mest uppenbar är kopplingen mellan stigande medeltemperatur, höjd havsnivå och risken för översvämningar.”.. Vad är det i dessa utsagor du inte förstår?  .Det är ju knappast fråga om rapporteringen av en enstaka väderhändelse, eller hur?Vad man vill frammana är en obönhörlig förgörande trend.Ser du verkligen inte det?
  .  Vad är det för övrigt som du inte kan beskriva med ord?Ordet är ju fritt, eller hur?Det är lite grand därför vi har bloggar och ett fritt Internet.Eller?

 49. Pehr & Lennart B, ursäkta att dessa svar har dröjt lite men ni båda missar vad jag undrar.
   
   
   
  Pehr
  Jorden skulle inte få en ökad energitillförsel. Hypotesen är ist att avkylningseffekten genom LWR (eller IR) strålning skulle motsvaras av 3.7 W/^m^2. Om allt hölls still. Men det är inte min invändning.
  Tvärtom, och precis som du säger, allt hålls inte still och atmosfären, jorden, vattnet, utstrålningen skulle öka. Just för att kompensera (motverka = negativ återkoppling) detta relativa energitillskott.
  Min fråga rörde hur man menar sig kunna mäta 0.4 W/m^2 inom 10% mätosäkerhet (och under 50 år)? Notera att påstådda mätningen av den ’energiobalansen’ inte har ett dyft med ev CO2 forcing att göra. (Annat än att man hävdar att det handlar om ngn, ospecifik ’nettoforcing’ som alltså just har varit 0.4 riktiga W/m^2)
  Jag undrar vad som har värmts och mätts att värmas med dessa 0.4 W/m^2 under 50 år. Och hur man kan mäta detta inom 10% mätorsäkerhet!
   
  Lennart B
  Du upprepar påståendet, att kvoten blir detta om man delar produkten, den påstådda nettotillförseln med ytan. Utan att ens beröra vad det handlar om: Svårigheterna att mäta denna värmemängds existens (eller ändringen med det beloppet) någonstans hos någon/några massor som finns nära jordytan …

 50. Lbt, DNs ledare hade följande rubrik och ingress:

   

  Risk vi inte kan blunda för

   

  En enorm tromb har ödelagt stora delar av en förort till Oklahoma City. Minst 24 personer har omkommit. Och som så ofta när vädret är extremt ställs frågan: Är det växthus­effekten som ligger bakom?

   

  Jag uppfattar denna kombination av rubrik och ingress som skrämmande även om som du säger skribenten i det stycke du citerar gjuter olja på vågorna. Men i nästa stycke skriver man:

   

  Meteorologerna är dessutom delade när det gäller risken för att de ska bli fler. För att det ska hända talar att en temperaturökning kan ge de vindar som uppkommer högre energi. Mot talar att det är stora temperaturskillnader som ger stormar. Om jordens kalla områden värms upp mer än andra kan effekten bli jämnare temperatur och färre oväder.

   

  Ett helt annat sätt att presentera samma sak finner vi också på DN, men av Anders Bolling i ett blogginlägg på Framstegsbloggen:

   

  Yrvaket inför dämpat klimathot

   

  Där kommer han en bit in i artikeln in på tromben och skriver.

   

  Sedan kom tromben. En hel förort till Oklahoma City pulvriserades av en virvelvind med styrkor på 90 meter per sekund. Fanns ett samband med klimatförändringarna? Nej, snarare tvärtom, kan man säga. Den globala uppvärmningen utjämnar temperaturskillnaden mellan polarområdena och tropikerna, och tromberna i USA:s ”Tornado Alley” får sin näring från den starka kontrasten mellan arktikluft från Kanada och tropikluft från Mexikanska golfen. Mellanvästern är ett av få ställen där så olika luftmassor fritt kan mötas. Några av de värsta virvelvindarna registrerades för hundra år sedan.

   

  Jag är kritisk mot DNs ledarskribent eftersom jag upplever ledarens rubrik i kombination med ingressen som skrämmande. De mildrande orden längre fram är alltför ambivalenta och skiljer sig i sak från vad Anders Bolling skriver. Mycket av detta är självklart subjektivt från min sida, men det är detta som är grunden för min kritik av ledarartikeln.

   

  Anders Bollings redogörelse i kombination med artikelns rubrik tycker jag däremot är en lugn och saklig redogörelse som ger mig ett mycket gott intryck.

 51. Gunnar S
   
  Ja visst är det mycket som är fullständigt sjukt i klimathotskyrkan. Och attackerna mot Lomborg är en liten del av detta. Och precis som du säger, det är ofta enbart raseriutbrott och idel ad hominem ..
   
  Och du kan ju fö notera att det inte ens är  ’klimatforskare’ som använder den etiketten som ’argument’, utan nästan genomgående aktivister av Thomas P:s, Gunbos, Inghängnads- etc  snitt.  Och de få ’klimatforskare’ som själva använder detta argument är det inte mycket bevänt med … de är nästan genomgående livrädda att debattera med, eller bara gå i svaromål mot sina kritiker. (Jag tänker tex på Mann, Gavin Schmidt mfl, den kalibern). Istället kräver de, och försöker sabotera, att folk publicerar sina invändningar innan de ens får omtalas ..
   
  Så visst är det ngt som är sjukt i klimatdebatten, även inom den del som kallas ’klimatforskningen’ ..
   
   

 52. Slabadang

  Råder totalt kaos i mätningarna av havsnivåerna?
   
  Här ser vi de olika mätserierna redovisas:
  http://s8.postimg.org/9ysbkpw51/All_Sea_Level_Measurements_1960_2013.png
   
  Här ser vi Boulder universitys:’
  http://sealevel.colorado.edu/
   
  Å här har vi NOAAs rapport:
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/12/noaa-2012-report-finds-sea-levels.html
   
  Det vore MYCKET INTRESSANT att höra en förklaring till varför tidvattenmätningarna och satelliterna verkar mäta havsnivåerna på två olika planeter! Tydligen är det mycket värre än vad vi trodde i alla fall och oavsett mätmetod så sjunker havsbottnarna tydligen allt snabbare och fortast går det enligt Bpulder Universitetet i Colorado!! 🙂