landskap

Vindplaner, riksintressen och fågelliv – ett praktikfall

  Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005, innehöll en vindkraftspolicy för hela kommunen. Policyn utgår från att Skara kommun delas in geografiska områden   →