Chicago

Vindkraft – aldrig där när den behövs

Jonathan Lesser, PhD, VD för Continental Economics, ett energikonsultföretag baserat i New Mexico, skriver i Energytribune. Luftkonditioneringarna var i full drift non-stop i Chicagoområdet under första veckan i juli. Det är inte ovanligt, förstås. USA toppar efterfrågan på el i juli och augusti. För att klara hög efterfrågan måste man ha gott om kapacitet, vilket   →

Klimatkonferensen i Chicago

Här är årets (hittills) intressantaste klimatkonferens 2012, videoklipp på alla föredrag: Chicago, ICCC 7 Canada Sun News har följt evenemanget och gjort intervjuer med bl.a. Vaclav Klaus, Don Easterbrook och Christopher Monckton. Ken Haapala, Executive Vice President, Science and Environmental Policy Project (SEPP) ger en sammanfattning på WUWT. Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är   →

Fler som rustar för värme

Häromdagen berättade jag om FOI-seminariet ”Värmen dödar”. Nu visar det sig att det är fler som rustar för extremvärme. I Chicago förbereder man sig också på en ”permanent” värmebölja. ”Public alleyways are being repaved with materials that are permeable to water. The white oak, the state tree of Illinois, has been banned from city planting   →

Det moraliska kriget

”Bara stollar, fuskare och lögnare tror fortfarande på AGW”, skriver James Delingpole som rubrik till sin artikel om Heartland-konferensen i Chicago. Delingpole var en av talarna på konferensen och deltog i samma panel som kanske något mer celebra Joe D’Aleo, Fred Singer och Ross McKitrick. Jag fanns med i publiken och lyssnade. Delingpole var inbjuden   →

A big applause for Richard Lindzen

Jag hoppas att nagra av er tog tillfallet i akt och lyssnade pa Richard Lindzens superba forelasning alldeles nyss. I annat fall har jag fatt en forsakran fran PJTV att alla sandningar kommer att ligga kvar. Richard menar framfor allt att vi inte bor blanda ihop trivia med alarmism. Det faktum att CO2 ar en   →

Konferensen i Chicago live!

Valda delar av klimatkonferensen i Chicago kommer i år att sändas live över Internet av PJTV. För mer detaljer se PJTV:s hemsida. Jag kommer att komplettera med reportage och referat från föreläsningarna. Mer info om detta senare.