A big applause for Richard Lindzen

Jag hoppas att nagra av er tog tillfallet i akt och lyssnade pa Richard Lindzens superba forelasning alldeles nyss. I annat fall har jag fatt en forsakran fran PJTV att alla sandningar kommer att ligga kvar.

Richard menar framfor allt att vi inte bor blanda ihop trivia med alarmism. Det faktum att CO2 ar en vaxthusgas och att vaxthuseffekten existerar innebar inte att AGW-hypotesen ar korrekt. Sa enkelt, men anda ar det sa manga som glommer bort det.

Vidare sager Lindzen: ”the claim of incontroversability has nothing to do with science. In science nothing is incontrovertible”.

Nar vi talar om den globala uppvarmningen ar det tva saker som bor lyftas fram:

 • 1. magnituden av uppvarmningen och
 • 2. kopplingen mellan en uppvarmning (oavsett magnitud) och en potentiell katastrof.

Allmanheten har overtygats om att varje uppvarmning eller for den delen avkylning, oavsett storlek, ar av vital betydelse. I sjalva verket pendlar klimatet hela tiden, sa en mindre klimatforandring borde ju kunna vara helt naturlig och inget att oroa sig over.

Lindzen menar aven att ett grundlaggande fel ar att data analyseras med malet att finna stod for klimatmodeller snarare an att testa dem. Det handlar alltsa om validering snarare an testning. Modeller kan dessutom inte testas genom att man jamfor dem med andra modeller. Bara for att alla modeller stammer overens betyder val inte att de ar korrekta?

Nagot som jag tyckte var extra intressant var nar Lindzen ifragasatte varfor vi kommit att betrakta klimatsystemet som styrt av en enda faktor – den globala medeltemperaturen. Dessutom antar vi att temperaturen i sin tur ocksa styrs av en enda faktor – mangden CO2 i atmosfaren. Visst ar det vart att fundera over varfor klimatet skulle vara ytterst beroende av just den globala medeltemperaturen?

Varfor hanger vi upp hela klimatdebatten just pa den globala medeltemperaturen, nar de farliga konsekvenser som en klimatforandring pastas kunna fora med sig alla beror pa forandringar i lokala medeltemperaturer? Nils-Axel Morner var inne pa samma tanke tidigare idag. Varfor vill politiker infora diverse klimatatgarder med utgangspunkt av den forvantade forandringen i den genomsnittliga globala havsnivan? Varfor skulle det vara ett battre matt an forandringar pa lokal niva? Det ar ju dessa som anses vara potentiellt farliga.

Ar det overhuvudtaget inte dags att vi borjar betrakta klimatproblematiken inte ur ett globalt, utan snarare lokalt perspektiv? Aven konsekvenserna av en helt naturlig klimatforandring kommer att drabba oss olika beroende pa geografiskt lage.

Samtidigt lite kritik. Det ar overvagande skeptiker pa konferensen och det hade inte skadat om fler hade varit mer skeptiska aven mot sin egen framstallning. Dick Lindzen ar overtygande, andra dessvarre betydligt mer kategoriska och overtygade om sin egen fortrafflighet. Hur som helst lar jag mig en hel del – om klimatet, om forskare och om mig sjalv. Det kommer att ta en stund att smalta allt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Som tidigare påpekats av bl a  Aleklett så räcker tillgänglig mängd fossil energi inte till för att påverka klimatet. Därmed är allt detta engagemang förspilld intellektuell energi.  Möjligen tjänar bloggen som ett forum för utbildning om klimat och miljö.  Dock återstår problemet med felinvesteringar för att angripa AGW-hypotesens konsekvenser.  Detta bestämmer de stora länderna  USA, Kina och Indien.

 2. Slabadang!

  Holmfrid!

  Att deklarera det förlorade förtroendet för klimatvetenskapen ala Ipcc är det enda som biter. Därigenom försvinner politikens legitimitet. Folk har redan vänt alarmismen ryggen och ju längre tid det går innan politikerna vidtar de åtgätder som krävs för att återfå /förtroende och legitimitet ju större blir scepticismen. De lever just nu i en låtsas värld där de tror att de har kvar den makt och trovärdighet de redan förbrukat.
  Och mer av alarmism kommer få folk att tappa än mer förtroende.

  I USA har de redan fattat att de tappat greppet och försöker göra vad de kan med det lilla förtroende som finns kvar. I England har de helt hamnat ute i tossemarkerna i hycklerierna runt klimatfrågan. Etablissemanget har satt sig i en position där de sitter i en rävsax hur de än vänder sig så tappar de ansiktet.
  De har gått så långt ut på plankan att det finns ingen möjlighet att vända. Att lämna dem där och låta skiten falla i glömska är nog deras enda möjliga chans till överlevnad.

  Att klimatalarmister flyr den vetenskapliga granskningen och debatten visar bara hur LIVRÄDDA de är och hur OSÄKRA de är på sin egen ”vetenskap”.Det bevisar att de är POLITIKER och inte vetenskapsmän.

 3. ThomasJ

  Slabadang! #2: Är inte helt övertygad om att ”Folk redan vänt alarmismen ryggen…”  – det räcker med att höra vad MP:s stämma ’drog igenom’ i helgen som var…. suck! 🙁

  Tror på det Holmfrid anför – och som flera i övrigt oxo anfört tidigare – att där finns helt enkelt ej den mängd ’CO2-skapande’ – såvitt man nu tror på slikt – substanser för att i ’värsta’ fall förorsaka de katastrofer som utmålas komma ske.
  Detta ger än värre behov av ’smärtstillande’ åtgärder när de politiska [elit-] dilettanterna s.a.s. ’fått igenom’ sina övertygelser visavi populasen, dvs de som betalar bedrägeriet…   
   
  Mvh/TJ

 4. Gunbo

  Maggie,
  ”Hur som helst lar jag mig en hel del – om klimatet, om forskare och om mig sjalv.”
  Låter bra! Fortsätt med det!

 5. Holmfrid
  Jag tycker att det är ett felskär att påstå att planetens kol och syre inte räcker för att uppfylla IPCCs katastrofhot.
  Då har man ju tyst gått med på den fullständigt grundlösa tron på extrema förstärkningseffekter som helt plötsligt först nu ska visa sig….
   
  Då behöver bara CO2-hotsprofitörerna visa att Kjells antagande baserar sig på att vi inte ska tillåta fri utvinning på alla platser på jorden där det är lönsamt, samt att antagandet bygger på att teknikutvecklingen inte bara stannar utan backar 10 år.
  Så för de matchen på den planhalvan och CO2-hotet fortlever som hittills.
   
  Mycket bättre att möta CO2-hotet med Peter Stilbs kunskap och metoder.
   
  Anser jag.

 6. pekke

  Lite O.T.
  Vi kanske får lite mer omedelbara problem från Island snart eftersom det verkar bli mer och mer jordbävningar i vulkanområdet.
   
  http://scienceray.com/earth-sciences/iceland-volcano-katla-and-eyjafjallajokull-eq-ash-update-51710/
  Nattinatti  😉
   

 7. Steve

  År 1998 trodde 51% av amerikanerna att ”följderna av den globala uppvärmningen har redan börjat visa sig, eller gör det inom några få år”, och 14% lite svagare: ”inom min livstid”.  Summa 65%. 
  År 2008 var det 65 + 10 = 75%.
  Och nu 2010 är det 53 + 10 = 63%.
  Gruppen ”inte i min livstid / aldrig” hade siffrorna 28, 24 och nu 35%.

  Och det här gäller amerikaner!  Svenskar är väl alltid mycket mer lydiga och ’rätttänkande’, åtminstone utåt?  ”Komma med en opassande åsikt, jag? Aldrig i livet!”

  ”Global Green Meltdown Gains Momentum”, The American Interest, May 14th, 2010 
  http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2010/05/14/global-green-meltdown-gains-momentum/

 8. Steve

  The Icelandic eruption… could be part of a surge in volcanic activity that will affect the whole of Europe for decades, scientists have warned.  They have reconstructed a timeline of 205 eruptions in Iceland, spanning the past 1,100 years, and found that they occur in regular cycles — with the relatively quiet phase that dominated the past five decades now coming to an end.
  At least three other big Icelandic volcanoes are building towards an eruption, according to Thor Thordarson, a volcanologist at Edinburgh University.
  Scientists forecast decades of ash clouds, Sunday Times, May 16
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7127706.ece

 9. De klimathotstroende vill ju att vi andra ska blanda ihop trivia med alarmism! Det är på det viset deras klimathotsreligion kan framställas som vetenskap.

 10. Jay

  Grrr… vilken svårläst text. Gör åtminstone å till aa, ä till ae och o till oe. Det aer inte mycket svaarare att skriva saa, men man blir snabbt van vid att laegga in sitt eget aa, ae och oe istaellet foer å, ä och ö naer man laeser texten…  😉

 11. Björn

  Förhoppningsvis kommer begreppet global medeltemperatur att skrotas med tiden om tillnyktring inom IPCC kan uppnås genom omvärldens kritik. Vad har vi i Skandinavien för nytta av begreppet global medeltemperatur med vetskap om tidigare landistider och de som kommer? Dessa cykliska förlopp har sina orsaker som inte på något sett blir mindre kännbara genom att älta global medeltemperatur. Den landistid som oundvikligen återkommer är ett hot mot människor boende på de nordliga latituderna och vid jämförelse av dess konsekvenser, är en ökning av koldioxiden ett ickeproblem. Landis innebär förflyttning av stora mängder vatten som fryser till is. Vattennivåerna kommer att minska över hela världen med en relativ landhöjning som följd. 

  De lokala temperaturfenomenen kommer att tala för sig självt. Har vi inte haft en vinter med stora problem? Vi kommer säkerligen att få en mycket sträng kommande vinter på grund av att vi fortfarande befinner oss i ett solfläcksliknande minimum. Av de senaste 29 dagarna har 20 varit solfläcksfria. Kan vi bara bortse från sådana fenomen? Nej! Gå till nedanstående länk till NOAA´s sida  för soldata:

  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/DSD.txt

 12. Maggie

  ”Det är övervägande skeptiker på konferensen och det hade inte skadat om fler hade varit mer skeptiska även mot sin egen framställning. Dick Lindzen är övertygande, andra dessvärre betydligt mer kategoriska och övertygade om sin egen förträfflighet.”

  Intressant iakttagelse tycker jag. Känner igen det från diskussioner här hemma…

 13. Skogsmannen

  Uffeb!

  Menar du att du ser motsvarande kritik från något alarmistiskt forum? 🙂

 14. Skogsmannen

  Nej det menar jag inte. Men det är första gången som en ”äkta skeptiker” uttrycker det som jag själv tycker mig ha upplevt länge…
  Jag som bara är en ”skeptisk skeptiker”.  😀

 15. Labbibia

  Uffeb
  Presentatören nämnde ju att de hade bjudit in åtskilliga AGW-alarmistiska forskare………..Men de vill/törs ju tydligen inte ta debatten. De kommer helt enkelt inte.

 16. Peter Stilbs

  Uffeb: vad tycker Du om denne mans egna förträfflighet då ?

  <http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/05/det-globala-massutdoendet-kan-ha-borjat.html>

  Citat: …I det sammanhanget spelar det också mindre roll om grötmyndiga professorer på yttersta högerkanten som Peter Stilbs och högerreaktionären Germund Hesslow ivrigt pratar om ”klimatbluffen” eller ”koldioxidhypotesen” och på ett synnerligen oetiskt vis använder sina fina professorstitlar till att förtala klimatforskningen, förvilla och sprida lögner. De har nämligen fel, och framtiden kommer att döma dessa ”forskare” lika hårt som de akademiker som blev medlöpare till Adolf Hitler i Nazityskland. Hårda ord, javisst. Men när miljö- och klimatproblemen visar sig från sin allvarligaste sida, som i denna ödlestudie och många andra studier, så finns det inte plats för några förmildrande eller överslätande ord mot dessa vetenskapliga renegater och djupt ohederliga debattörer. Det handlar heller inte om ”respekt för andras åsikter”, utan om det minimum uns av intellektuell hederlighet som krävs i alla debatter. Det handlar om att säga det rent ut: dessa forskare är en skam för akademin som helhet, de förtjänar bara öppet förakt, och deras medvetna och ideologiskt motiverade förvillelser och lögner måste ständigt påtalas och kritiseras.

  Ack ja, inget hopp längre för Lunds Universitet …

 17. Skogsmannen

  Uffeb!

  Ja, det var ju det där om hönan och ägget!

  Jag vill nog hävda att skeptikern har eftersökt denna kritik längre än ”den skeptiske till skeptikern”.

 18. Uffe #14 .. om det verkligen stämmer, dvs om du verkligen inte har sett sådant förut, då kan du inte ha tittat speciellt noggrant.

 19. Labbibia

  Peter S
  På sätt och vis tycker jag synd om stollar som ”den-där professorn-i Lund-som-ser allting-ur-ett-politiskt-tokvänsterperspektiv”.

  Men både han och Olle H. verkar vara betydligt duktigare på personangrepp än på att bemöta sakliga argument.

  Det säger någonting om dem. Vad, överlåter jag åt andra att fundera över.

 20. Skogsmannen #17
  Jag är inte ”skeptisk till skeptiker” i allmänhet.
  Jag skrev att jag är en  ”skeptisk skeptiker”.

  Vilket innebär att jag är skeptisk till AGW-teorin i sin nuvarande tappning, men inte tvärsäker.

  Peter Stilbs

  Ja det finns en mycket obehaglig samtalston i delar av den akademiska världen har jag upptäckt sedan länge.

 21. Staffan Stolle

  I Windows går det att få fram de icke-engelska tecken som finns i utökad ASCII genom att hålla nere ALT-tagenten och samtidigt trycka in ett tal:
  ä=alt+132
  å=alt+134
  Ä=alt+142
  Å=alt+143
  ö=alt+148
  Ö=alt+153
  Det verkar bara fungera om talet trycks in på ett numeriskt tangentbord och inte på siffertangenterna ovanför bokstäverna. Jag har bara prövat på tangentbord där svenska tecken redan finns, men borde fungera också på engelska tangentbord.
  Det är i och för sig tradigt att behöva trycka på fyra tangenter i stället för en för vissa tecken, men för den som vill skriva med svenska tecken på ett engelskt tangentbord, finns i alla fall möjligheten.

 22. magnus

  Labibbia #15

  Jag gissar faktiskt inte att det handlar om att man inte vågar ta fajten. Snarare att man som etablerad forskare inte är intresserad av att ge ”legitimitet” till en sådan här tillställning genom att delta. Jag kan inte tänka mig att arrangörerna förväntade sig någon större uppslutning från motståndarsidan, men genom att bjuda in kan man ju säga att ”de vågar inte komma”

  Eller låta folk dra den slutsatsen

  Som det är nu så är det ju bara en affär för de redan övertygade, så där lär man inte kunna ändra något.  Det enda man kan åstadkomma genom att delta är att ge motståndarsidans ideer större spridning.

  Hur många evolutionsbiologer deltar i kreationsitkonferenser tror du, om du ursäktar liknelsen.

 23. Kan man ana en professor Kompost bakom orden ovan?
  Undrar om min kommentar som maggie ansåg att jag skulle skämmas för var så mycket värre?
  (en kompost förbättras av att bli pissad på?)
   
  P.S. om vi i fortsättningen skriver om professorerna Kompost och Affekt, så måste ju ingen dra några långsökta paralleller med verkliga professorer och då har ju inga påhopp skett… Inga professorer identifierar sig med de beskrivande namnen..eller? DS

 24. Staffan Stolle
  Jag mins W95 eller var det 3.11????
  Jag gav alla tangenter nya funktioner och kunde sedan skriva både kemi och mattematik.
  Ett vitt tangentbord ock en märkpenna så gick det sen hur fint som helst.
   
  Fråga:
  Finns det något motsvarande gratisprogram som funkar i ex XP?
  (det måste det göra)

 25. Labbibia

  Magnus
  Nej, jag ursäktar inte den liknelsen…..

  Och vad gäller Heartland och de uteblivna forskarna så säger du faktiskt att det är ”politik” de bedriver, inte vetenskap.

  ”Att ge legimitet” är ju en politisk term, har väl knappast någonting med klimatforskning att göra. 

 26. Labbibia

  Opps, fattas ett ”ti” i mitt inlägg ovan. Tror det gick fram ändå?

 27. Micke Johnsson

  Peter S # 16
  Den killen är direkt obehaglig. Jag får kalla kårar. Lunds Universitet har tappat enligt undersökningar och nu förstår jag varför…

 28. magnus om det vore som du antyder blir undran varför inte CO2-hotprofiterande forskare vill möta CO2-hotförnekande forskare på samma villkor?
  Alla skattefinansierade möten, typ COP15 borde självklart ge forskare som Richard Lindzen lika stort utrymme som andra atmosfärsfysiker.
  Såklart borde Anthony Watts få lika stort utrymme som andra ledande i hans fack.
   
  Fanns någon som på COP15 ville styrka temperaturkurvor och program som därur skapat CO2-hotet, så finns det en seriös statistiker som arbetet oerhört många timmar med dessa data och såklart bör få påpeka ev. svagheter.
  Om nu det handlade om en objektiv informationsinsamling.
   
  Är det inte lite tragiskt att CO2-hotprofiterande forskare inom de flesta organ försöker hindra kollegor med studier som försvagar CO2-hotet att bli publicerade, med hjälp av politiker och klimatbyråkrater?

 29. AOH

  O T
  http://reason.com/blog/2010/05/06/mr-president-please-think-of-s

  Mr. President Please Think of Spain — The Iberian Solar Power Bust

  …….“Earlier studies found that it cost nearly $750,000 to create each new green job in Spain’s renewable energy sector.
  So, yes, Mr. President. Please think about what’s happening in countries like Spain.”
  ”Snövit” Maria W. och hennes övriga “rödluvor” i gänget borde berätta detta för sina väljare innan valet.

 30. Anders L.

  Maggie,

  ”Nagot som jag tyckte var extra intressant var nar Lindzen ifragasatte varfor vi kommit att betrakta klimatsystemet som styrt av en enda faktor – den globala medeltemperaturen. Dessutom antar vi att temperaturen i sin tur ocksa styrs av en enda faktor – mangden CO2 i atmosfaren. Visst ar det vart att fundera over varfor klimatet skulle vara ytterst beroende av just den globala medeltemperaturen?”

  1. Det är väl ingen som har påstått att den globala medeltemperaturen är det enda intressanta? Det finns massor av forskning som studerar vad som kan tänkas hända på regionala och nationella nivåer om klimatet förändras på olika sätt. Men den globala medeltemperaturen är ett av många intressanta mått.

  2. Det är heller ingen som har påstått att CO2 är den enda styrande faktorn i klimatsystemet. Men den är en av de faktorer som vi människor påverkar (vid sidan av t ex albedo och aerosoler), och därför är den av extra intresse.

 31. Peter Stilbs #16
  Det där var nog det värsta jag läst på länge! Var tvungen att lämna en kommentar. Få se om den publiceras 🙂
  —————–
  Det var nog det värsta jag läst på länge. Att jämföra skeptiker med nazistiska medlöpare är nog så lågt man kan komma i argumentering. Eller snarare i propaganda. Dessutom blir det tokigt eftersom medlöparna i nazityskland var på maktens sida, dvs regeringens. ”Guilt by association” faller i detta fall tillbaks skrivaren!
  Huga!
  —————————

 32. Peter Stilbs #16

  ”För sanningen är ju den att naturen och klimatet ger blanka f-n i vilka åsikter som klimatförnekare, kreationister och andra vidskepliga grupperingar hyser.”

  Där hör du, naturen bryr sig bara om vilka ÅSIKTER riktiga klimatforskare har!

  Snacka om självmål:)

 33. L

  Anders L #30, har polletten trillat ner? Grattis i så fall! Då kan du lämna 2-gradersmålet och koldioxidskatter på politikens bakgård.
   
  Människans klimatpåverkan är mer lokal än global och på det globala planet är t ex koldioxidtillskottets uppvärmande effekt så nära noll att den bara existerar i datamodeller. Dags att gå vidare…

 34. Anders L.

  Ingvar Engelbrecht #31,

  ”Att jämföra skeptiker med nazistiska medlöpare är nog så lågt man kan komma i argumentering. ”

  Absolut! Det är ju AGW-sidan (de s k ”klimatizterna”) som skall jämföras med nazisterna, och inga andra! Vilka är det som vill införa världsdiktatur, NWO, totalitärt styre, förtryck, åsiktsregistrering, arbetsläger, stöveltramp, bokbål, statlig censur, m m, m m? Jo, det är ju vi på AGW-sidan, och inga andra. Kamrater, någon j-a ordning får det ju ändå vara på bloggen!

 35. Lejeune

  Anders L
  …kan du inte skaffa dig ett liv?

 36. Komplex ämnen har inga frågeställningar eller svar av karaktären ja eller nej.
   
  Global medeltemperatur är intressant ur ett väldigt långsiktigt perspektiv för att beskriva klimatet mm i förhistorisk tid. Till ex det var betydligt varmare på dinosauriernas tid.  Vi pratar avvikelser på hela grader inte 0,72 eller något annat tramsigt. Dagens mätserier har i bästa fall en mätnoggrannhet på en decimal om ens det. Ändå babblar man om hundradelar av en grad.

 37. Bertel

  Peter Stilbs #16

  Var tvungen att läsa om ett par gånger.
  Jag vet inte hur jag skall definera textinnehållet, men nog uppfattar jag detta som ren och skär förtal.

  Det positiva i sammanhanget är att du uppfattas som ”tung motståndare”, som inte köper grisen i säcken(AGW-hypotesen), men sättet att bemöta dig, är under all kritik.

  Lågvattenmärke inom AGW-troendes retorik, har nått en ny bottennotering.

 38. Om CO2-hottroende överger den globala medeltemperaturen faller hotet mycket fort ty:
  Vi har ofta svängningar om flera grader på både det norra och södra halvklotet utan att några av de extrema förstärkningseffekter som ska öka vi stigande och sjunka vid fallande temperatur dykt upp.
   
  CO2halten själv orkar ju inte längre visa ett temperaturspår som funktion av sin ökning……. Det var på den gamla goda sagotiden då halten var under 70ppm som CO2 kunde visa en stigande temperatur som funktion av haltens ökning….
   
  Eller hur Anders L.?

 39. Peter Stilbs

  Jag tror att Lundaforskarens nyliga utbrott mest bottnar i frustration över hur bedrövligt Göteborgsforskaren gick hem i Engelsberg. Och Markku Rummukainen (SMHI) lämnade i princip walk-over.  Även deras supporters måste ha fått sig rejäla tankeställare.

 40. Om jag var Peter eller Germund skulle jag tycka att det verbala anfallet var roligt, det blottar ju en djup frustration hos författaren för sitt intellektuella tillkortakommande.
   
  Om man är en stor altruist (vilket är finare) så känner man sorg över den missmodiga själ som så till den milda grad saknar insikt i de problemområden som tycks fängsla så.
   
  Som ödlan som drömmer om att kunna bygga en Boeing 767 och av frustration skriker ut att flygplan inte kan finnas…..

 41. På svorsk blir det lundafroskare 😉

 42. Fri översättning. Lundagroda….
  Eller var det bara som det hoppade ur fingrarna till tangentbordet som så ofta hos mig?

 43. Björn Ola

  16 Peter Stilbs { 05.18.10 at 09:24 }
   Det luktar röten kompost från han lång väg och det är inte så mycket att göra åt det. Han säger att åsikterna han har är personliga på bloggen , men jag undrar om han inte pratar om det på Lunds Universitet också.

  Om han nu måste sjunka så lågt som person angrepp så kan han ju åtminstone hålla Nazist jävlarna utanför. Det är som att han vill sitta i skambocken och få hundra rötna tomater kastade på sig.

 44. Peter S #39

  Man tycker att det borde ha varit så, ja. Men gänget kring dessa verkar istället blunda ännu hårdare, och i änny högre tonläge intala sig och varandra att alla andra bare är (eller iaf borde var troll som man skall undvika till varhje pris. För att den egna nivån man håller ju är på ett så otroligt annat plan!

  Och på den sista punketen får man ju ge dem rätt ganska många ggr …

  🙂

 45. Anders L

  Tyvärr har du ju helt rätt i detta. Det finns massor av rörelser och grupperingar som tycker att AGW-hysterin passar dem som handen i handsken för sina egna käpphästar. Alla de saker du räknar upp förekommer tyvärr i AGW-hejarklacken.

  Fast övriga i samma hejarklack verkar mest ha problem med att detta påpekas och att tron kritiseras, och dess brister påtalas.

 46. Helge

  #34 Anders L
  Din trovärdighet skulle öka om du höll med om klara övertramp från vissa ”AGWare”, istället för att raljera. Ditt agerande förstärker bara det allmänna intrycket att AGWare måste ägna sig åt smutskastning eftersom substans i sakfrågan är för klen.

 47. Slabadang!

  Pat Michels föredrag! Suveränt och kul!

  http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=144

 48. Slabadang!

  ps En trailer på en minut först sen börjar föredraget!

 49. Bim

  Uffeb # 14
  Att vara skeptisk skeptiker är som ha en fot riktad framåt och en bakåt. Man går runt, runt på stället och blir ganska yr i huvudet.
  Eller… Har jag fel nu igen?

 50. Bim – Uffe B försöker lite då och då beskriva sig själv och sin inställning till sig själv här … och vill då gärna se sig själv ur ett positivt perspektiv. Jag tror inte det var mer denna gången heller …

 51. Mattias

  Peter S # 16

  Jag är mest förvånad att man som professor verkar kunna skriva vad som helst på en blogg utan att universitetet reagerar. Det faller ju faktiskt tillbaka på institutionen.

  Hur är det på ditt universitet? Finns det några förhållningsregler om bloggande o.d.?

 52. Peter Stilbs

  Mattias #51 – jag tror det är ganska högt i tak – om det inte rör vissa PK saker, som är ganska tabu.

  När det gäller personangrepp så går nog gränsen ungefär där det blir åtalbart.

  Men den gode Erik drar bedrövligt löje över Lunds Universitet (en gång min egen studieort)  – de borde reagera på det. För en tid sedan låg en länk till även hans blogg – bland ca 50 andra bloggare – på framträdande plats på LU:s hemsida. De hade nog inte kollat vad som försiggår där. 

 53. bom

  Nu skall vi vara storsinta mot professor Kompost och ge honom en komplimang för att han i alla fall höll rent från anklagelser om avlöning från Big Oil borta från sitt kompostinlägg. Man får vara glad för det lilla minsta från det hållet! Han kunde ju också ha hävdat att Al Gore iaf är mycket starkare än Peter Stilbs.

 54. bom

  Stryk ”borta” i rad tre annars kanske professor Kompost tror att jag åsyftar honom med det ordet.

 55. Mattias

  En bra grundregel är annars att ALDRIG jämföra något fenomen eller någon åsikt med nazismen. Det faller alltid tillbaka på den som gör jämförelsen.

 56. Jörgen O

  I nr 10 tycker Jay det är svårt att lösa texten å borde kunna skrivas aa. Visst man har eller hade det det i danskan . Jag har själv ett aa i mitt efternamn , men det uttalas  av 90 % som  a , inte som å , så det hjälper inte. På min computer har jag möjlighet att snabbt ändra från svensk till engelsk, där jag får stavningshjälp och även lite grammatikhjälp bara geneom att trycka på  musen och peka på en knapp. Då växlar det snabbt från svenska till engelska på nolltid.
  Åå har jag då på tagenten efter P.  Öö fimms på tangenten efter L .  just nedanför P.   Ää kommer på nästa tangent.  Jag har nästan alltid engelskt tangentbord på .    Men nog är det roligt att lasa svenska med engelska bokstaver.  ”klimatforandringar pastas kunna fora..” . Vi har mycket italienare här nere så pastas blev i första ögonkastet en  maträtt och fora blir på skånska att ge någon mat. En glad tanke for genom huvet.

 57. Björn Ola

  Läs den här boken den är helt fantastisk!!

 58. Björn Ola

  Jaaa! jippy!! Bra fråga Maggie jag såg frågan du ställde:)

 59. Helge

  magnus #22
  Tycker inte om liknelsen att jämställa AGWare med kreationister. Konferensen handlar om klimatvetenskap och dit räknas även övertygade AGWanhängare. De flesta forskare är någonstans mittemellan ytterligheterna.

 60. Björn Ola

  The Boston Globe ??

 61. magnus #22

  Jo, det är ju en ’taktik’ som AGW-sidans proponenter och även hejarklacken flitigt försöker utnyttja:

  Alltså att försöka ge intrycket av att man minsann är lite finare, att man är mer seriös, att man minsann rör sig bland ’riktiga’ forskare när man vurmar för AGW.

  Och visst har den taktiken fungerat hyfsat bra när media/politik både köpte, svalde och aktivt lobbade för den beskrivningen.

  Men som vi ju är många som vet stämde bilden aldrig. Och ju längre tiden lider blir den saken allt mer uppenbar för allt fler. Framför allt kommer där bara fler och fler forskare, tom inifrån AGW-sidans egna led som öppet påpekar alla brister,  osäkerheter men också hur oseriöst det gått till i vissa fall.

  Att då fortsätta att spela ’holier than thou’ funkar allt sämre, och kan ta sig rent parodiska former. Och enligt min mening påskyndar sådana som Olle H, Linderfors, E Svensson (i Lund) bara bilden av ett haverat propagandprojekt som aldrig riktigt kunde flyta eller ta sig någon vart av egen kraft. Samt bilden av en okunnig skara som mer eller mindre blint satsat på att ädet egna laget’ nog skulle vinna matchen … just eftersom ’experterna’ ju hela tiden sagt att de på pappret ju är så starka. (Och där ’experter’ har varit samma sort som övriga i hejarklacken)

 62. Bjoern Ola: #58 Tack, snaella. 🙂

 63. Björn Ola

  Richard  Lindzen är fantastisk eller?

 64. Elling Disen

  Hmm , et Gedankenexperiment. Dick Lindzen glider inn på Tempelhof i Berlin, kliver upp foran et hav av mikrofoner  och mumlar genom skjegget: ” Ich bin ein Vernichter” Omtrent like historisk som når elefanten deGaulle utropade ”Que Vive le Quebec libre”

 65. deGaulle var i sanning en klumpeduns…..
  Han gillade inte att omvärlden genom den tidens valutakonstruktion (Bretton Wood) bekostade Vietnamkriget (som startades av Frankrike?) he he he den grodätaren…

 66. Ronald Reagan var klumpig med, men lyckades mycket bra, trotts det….
  Troligen fick öst ”frihet” långt tidigare och kunde med det sluta med sin extrema kommunistiska miljöförstöring och samhällsutarmning, många år tidigare…
   
  (undrar om professor Kompost skriker Vive la Reagan!  ?)
  Min franska är fullständigt oduglig… skulle det vara le?

 67. Björn Ola

  64 Elling Disen { 05.18.10 at 17:26 }
  Välkommen till TCS Elling!
  Vad har Dick  Lindzen att göra med Richard Lindzen?

 68. magnus

  Björn Ola
   
  Richard och Dick är samma namn på engelska ju 🙂
   
  Mvh
   
  magnus

 69. Elling Disen #64

  Hej igen Elling. Du kan ju inte efter en tids frånvaro bara klampa in så här utan att presentera dig, eller hälsa välkommen till alla nya på bloggen. Dom kan ju bli förvirrade och hänga upp sig på alla ”nyanlända” som använder smeknamn på killar som t ex Lindzen.

  Här måsta man var tydlig från början när man hoppar in i tjattet efter en längre frånvaro. Man behöver inte presentera sig med titlar. Bara med tydliga åsikter om egna käpphästar eller kloka funderingar. Men helst ska dom inte handla om koldioxid och klimat.

  Såvida man inte är inarbetad och kontinuerlig.  Då kan man tjatta om Povel Ramel eller annat kul som underhåller.
  Eller ägna sig åt att presentera sina egna åsikter om andra människor.
  Företrädesvis åsikter om andra tjattare på bloggen.

  Men det där vet du ju redan Elling.

  Jag skrev det här mest för läsare som är nya, som Björn Ola.
  Men troligen skrev jag det mest för eget nöje.  🙂

 70. Björn Ola

  Jag är inte ny här du har redan kallat mig för halmgubbe 2 gånger Uffe B.
  Sen att vara så jävla smaklös att man kallar en klimatforskare för DICK det spyr jag åt.

 71. magnus

  Björn Ola
   
  Dick är faktiskt ett riktigt namn. Jag känner en snubbe som heter så (inte Richard alltså). På riktigt. om du tycker att det är smaklöst får det stå för dig, men troligtvis är det mest din egen fantasi som spökar 🙂
   
   
   

 72. Olaus Petri

  Som redan nämnts kallas många Richard för Dick. Ingen ko på isen alltså. 😉

 73. Elling Disen #64

  Från skämt till allvar.

  Jag skrev i något tidigare inlägg, i en annan tråd, en konkret fråga till dig om LFTR.

  Vilka är de främsta tekniska problemen som hindrar en snabb produktion och drift?

  Kapital lär ju inte saknas för en så suveränt bra idé.
  Alla vill ju bli av med kärnkraftsavfall från lättvattenreaktorer och Torium kryllar det ju av.
  Och kärnkraft som inte producerar material till kärnvapen är ju ”Bingo” liksom. Högsta vinsten helt enkelt.

  Din kompis i Norge (hej Gunnar) som också talar sig varm för Toriumbaserad kärnkraft har räknat upp ett antal hinder som mest tycks vara konspiratoriskt ekonomiska. Hinder där makten i form av investerat kapital vill stoppa hotet från en överlägset konkurrerande produkt.

  Kan det verkligen vara så?
  Det borde väl för sjuttons attan finnas annat kapital än det som just nu är engagerat i bränslestavar, urangruvor och reservdelar till gamla kärnkraftverk? 

  Att oljeindustrin vill stödja sol och vind för att slippa bekymmer från miljöengagerade kan jag begripa. Det är ju ett sätt att profilera sig som mycket ansvarstagande. Och det är småpengar det kostar att framstå som ansvarstagande.

  Men visst sjutton skulle dom gärna investera i en effektiv energiproduktion om det kändes lönsamt! Då skulle dessutom deras nuvarande olja räcka längre, och dom skulle slippa investera i att krångla fram nya fyndigheter som ändå kommer att utkonkurreras inom några eller många år.

  Så jag upprepar:

  Vilka är de främsta tekniska problemen som hindrar en snabb produktion och drift?

  Och en sista fråga:

  Finns det juridiska problem som är i vägen? 
  Typ patent och annat….

 74. Elling Disen

  Ni blandar Tricky Dick Nixon och John ”Jack”  Kennedy. Men her er den korrekta deGaulle linken.
  Och her har ni Denier-in-Chief Dick Lindzen i praktfullt helskjegg. Siste frågan om denier er 52:15 inne i presentasjonen. ”For all practical purposes, I´m a denier. ”
  Det er den korrekte standpunktet. Alt anfra skeptikernyanser tillåter att oppmerksomheten kommer bort från kjernfrågan.

 75. Björn Ola

  73 Uffeb { 05.18.10 at 18:50 }
  Du skrev också det här tidigare exakt en månad sedan på bloggen. 3 Uffeb { 04.18.10 at 19:56 }
  Hur korvstoppad får man vara med propaganda?

 76. I morse försökte jag lägga in en kommentar på texten som Peter S redovisar i #16  (Se texten i #31).  Nu har det kommit in en ny kommentar men min saknas.
  Så nu har jag skickat ett email till honom (se nedan). Få se om han svarar på det..
  ——————————–
  Tydligen så censurerar du inlägg på din blogg. Det hade jag inte förväntat mig. Mitt inlägg innehöll
  inga personliga angrepp, inga lögnaktiga påståenden och inget fult språk. Däremot kritik.

  Jag skrev mitt inlägg i morse och klockan  17:26  hade det kommit in ett nytt inlägg. Dock inte mitt.

  Trångsynt och dålig stil!
  ———————————-

 77. Björn Ola #70

  Dick är ett helt OK namn i engelskspråkiga länder. Och i troligen i alla andra länder också.

  När det gäller att jag påstått att du skulle vara en ”Halmgubbe” så är det ett annat missförstånd Björn Ola.

  En ”Halmgubbe” är ett begrepp i tjatt- och bloggvärlden som inte alls handlar om en viss person.
  Tvärtom.

  Det är en benämning på ett försök att skaffa sig en fiktiv person att angripa när man saknar argument. Man skapar en ”Halmgubbe” genom att påstå att någon menar något som man lätt kan angripa. Istället för att tackla det som den verklige personen sagt eller skrivit.

  Det används ofta i muntliga debatter IRL, men då kan det bemötas direkt. Och då kallas det inte ”att placera ut en Halmgubbe”. Eftersom den felaktiga och omskrivna frågan eller synpunkten kan bemötas direkt.

  Annat är det på nätet. Där kan en omskrivning leva länge. Som en ”Halmgubbe”.
  Och man kan vinna varje debatt om man är skicklig på att placera ut ”Halmgubbar” och ge dom svar på tal.

 78. Björn Ola

  77 Uffeb { 05.18.10 at 19:08 }
  Nu missar du vad jag frågade i { 05.18.10 at 19:01 } 75
  Som vanligt hakar du upp dig på Halmgubbe!!

 79. Elling Disen #74

  Elling, vad är det som gjort att du tröttnat på att diskutera energiproduktion?

  Som jag ser det så är klimatdebatten till 99% en fråga om hur vi producerar och använder energi på en Jord som har ändliga resurser av gammal energiråvara.

  Och den som finns i övermått i form av solenergi, vind och vågor är för dyr för att kunna konkurrera med de billigare och ändliga resurserna.

  Om vi kan slippa stora kostnader för att begrava avfallet från nuvarande kärnkraft, och i stället använda det i många herrans år tillsammans med Torium så vore det väl f-n om vi inte skulle bidra till att förlänga tillgången på ändliga resurser länge…

  Kanske så länge att sol, vind och havsvågor kunde ha nått en spridning och lämplig nivå på kostnad för energiförsörjningen på Jorden till nästa istid. Kanske till och med längre.

 80. Björn Ola

  77 Uffeb { 05.18.10 at 19:08 }
   Ok jag skall hjälpa dig på traven så du ser vad du skriver förnågot.

 81. Elling Disen

  uffeb
  Jeg er ikke trøtt på å diskutere energiproduktion.
  Det fins inga tekniska hinder for thorium saltsmeltereaktorer.
  Alt er bara politik. Vi lever på nåt sett i en digital medelålder, forstått slik att vi har lyxen att låta medelmåttorna skøta ruljansen.  Medelmåttorna er alltid på sitt besta. Nån kaller det demokrati. I upplysningstiden forsto man att de begåvade måste styra skutan selv om de inte var mediala. I norske Ny Teknik dvs Teknisk Ukeblad fantes for en tid sedan en artikel om att 2% av rekryteringen skjer etter høgskoleresultat mot 80% på sekstitalet.  Alt er numera bara kontakter, branding, fejs value og ekonomitresk. Om Obama klarar att befolka hele vischan med vindkraftverk precis når det blir lila istiden på allvar .. jeg kommer inte på nån bedre historisk paralell enn Kinas kulturrevolusjon der alla stackars bønder ble beordrade att leverera ett kilo jern per månad. Hur ?  Med den lille røda i handen.. Hur skall man bemøta sådana som Holdren ( Obamas science advisor med Hårvårddoktorgrader och guvetva) som på fult allvar vill måla taken vita for att reflektera den farliga uppvarmingen.
  Investorer til uppkjeftig kjernteknik er ytterst få. Kjenner du några, var god ring. Funderar på Asien, der finns det fortsatt någorlunda kompetens inom naturvetenskap och teknik.
  I mellantiden er sarkasm og ironi ikke att forakta.

 82. Björn Ola #78

  Kan du upprepa frågan?

  Eller var den så enkel som den här:
  ”Hur korvstoppad får man vara med propaganda?”

  Jag frågar därför att jag förstod inte av din kommentar om det var en fråga, eller om det var något som jag hade skrivit tidigare…
  Men jag kollade en gång till och såg att din kommentar tydligen innehöll länkar…

  Så troligen var din fråga helt enkelt en fråga om hur korvstoppad med propaganda man får vara?

  Tja, inte vet jag. Det finns nog inga lagliga hinder.
  Jag är själv ganska skeptisk till allt som luktar propaganda och tänker själv. När jag är intresserad av något och inte fattar, så erkänner jag det öppet och försöker söka rätt på de som vet mer än jag.

  Ofta har jag hamnat fel med min fråga, men när jag förklarat varför jag är nyfiken och vill veta mer, så har jag fått hjälp att hamna rätt och nästan alltid fått svar.

  Men frågan om hur korvstoppad med propaganda man får vara är ingen intressant fråga för mig.

  Om du vill veta så får du antingen fundera själv eller ringa runt.
  Troligen finns det inget entydigt svar. Säger jag som faktiskt funderat en stund på frågan.

 83. Björn Ola

  Ok här har du vad du skrev för en månad sen i Lathund för AGW-are:
  Det där med att använda klimatet för att dra in mer skatter tror jag inte ett ögonblick på.
  Alla lockar ju med lägre skatter.
  Men sov gott i era egna funderingar.

  Förstår du nu da????

 84. Elling Disen #81

  Du beskrev först en frustration över medelmåttor, och hur politik bedrivs. Du verkar frustrerad över att demokrati har lett till ett totalt förfall… men jag förstår att du menar något annat.
  Du menar kanske att en majoritet som vet ganska lite leds av medelmåttor som kan lite mer?  Och de som vet bäst har ingen chans att få gehör?

  Ungefär samma som din kompis (?) GL i Norge.

  ”Investorer til uppkjeftig kjernteknik er ytterst få. Kjenner du några, var god ring. Funderar på Asien, der finns det fortsatt någorlunda kompetens inom naturvetenskap och teknik.
  I mellantiden er sarkasm og ironi ikke att forakta.”

  I väntan på att ”någon annan” ska fixa det så är det kul att skoja om det.

  Jag som tror på idéerna, men saknar kapital, blir bara irriterad över alla tvärsäkra påståenden blandade med politikerförakt och obegripliga skämt. 

  Är det sant det som Gunnar L skrev tidigare?
  Är det sant att nuvarande industri som producerar med hjälp av olja och uran aktivt jobbar för att förhindra LFTR?

  Jag tvivlar starkt!
  Låter mer som en superintellektuell klimatguds värsta konspirationsupplevelse.

 85. magnus

  Uffeb
   
  Du kanske läste det men i en DN artikel häromdan så påstod någon (vet inte vem men troligtvis en ”expert” 🙂 ) att iden med smält bränsle strider mot rådande säkerhetsprinciper (man gillar inte hanterandet av radioaktiva gaser av någon anledning) och därför skulle en dylik anläggning inte kunna få tillstånd i Europa.
   
  Det kanske är en anledning. Besvär med byråkrati. Enklare att köra på gamla beprövade grejer. Dagens kärnkraft  levererar, går med vinst och har visserligen avfallsproblem, men mest av ”moralisk” art. Rent praktiskt går det ju att skjuta upp förvaringsfrågan ett tag till. Så varför krångla till det?
   
  Vad säger expertisen?

 86. Björn Ola #83

  Hi, hi…

  Jag skrev att jag inte trodde på att klimatet var ett bra argument för att dra in skatter. Möjligen populistiskt utåt, men knappast ”internt i verkligheten”.

  ”Det där med att använda klimatet för att dra in mer skatter tror jag inte ett ögonblick på.

  Alla lockar ju med lägre skatter.
  Men sov gott i era egna funderingar.”

  Vad var det du hängde upp dig på?

  Men jag vill inte bli en ny JN och tycker därför att jag vill avsluta det sidospåret här. Du får sista ordet i den här frågan Björn Ola.

  Den handlade visst mest om vad jag skrivit tidigare och förstått..och började med att jag tokigt nog hoppade in i din yrvakna fråga till Elling om Dicken L….

 87. Elling Disen

  magnus
  Vem er expertisen ?

 88. Slabadang!

  Elling Diesen!

  Politiseringen är demokratins mögelhärd.Förut var polis polis lärare var lärare myndighetspersoner var ämbetsmän och tjänstemän.Alla bedömdes utifrån sina sakunskaåer och färdigheter.Nu är ämbetsmän politiker, poliser är socialarbetare ,och lärare kommunala reservföräldrar.Politiker är vetenskapsmän eller tvärtom. Journalister är politiker och propagandister allt har blivit en politiserad och politiskt korrekt djävla soppa. Där det inte går att se vad som är vad.

 89. Elling Disen

  Aha, har det varit en artikel i DN ?  Unnskyld, er i Norge og jobber for tiden..
  Det var vel vår venn Wallenius som pushar sina egne briders. Senaste var vel att cirkulerande blysmelta skulle stå før kylningen. Jorå, blir det lekkage i den bridern så sitter Janne der med några tonn bly i armkroken som har en decay heat lengre enn enn sju onda år samtidig som brenslestavarna står exponerade til luft som sopp om høsten. Saltsmeltan stenger ner och tar radioaktiviteten med seg inneslutet vartenn den rinner  med undantag for några gram Xenon som alla verkar vara så livredda for..     Sikkerhetsprinciper hettere..

 90. Björn Ola

  86 Uffeb { 05.18.10 at 20:28 }
  Varför tror du inte att det är den Onda circelen som AGW-har skapat? Dom måste ju hålla liv i Cap an trade och Miljöskatter så att dom kan betala alla sådan fina forskare som Michel Mann och det gänget. För att få fram en falsk bild av klimatet så att dom kan få in mera skatter!” DÄR har du var skon klämmer”!

 91. magnus

  Elling Disen
  Du har så rätt i att det var Wallenius som var experten.
  Här är artikeln i alla fall. Antar att det inte är så mycket nytt för din del 🙂
   
  http://www.dn.se/nyheter/valet2010/forskare-vill-bygga-ny-svensk-testreaktor-1.1092073

 92. Elling Disen

  Tack Magnus
  Skal lese genom men måste på ICA først…

 93. Magnus #85

  Jag läste artikeln och skrev i ett tidigare inlägg en fråga till vår expert Gunnar L om just den saken.
  Jag fick någon sorts svar om att det var fel, och att jag inte läst på, trots alla goda länkar från Gunnar.

  Elling D är ju en annan trevlig man med allt gott att säga om den nya energifrälsningen med hjälp av Torium.

  Men både Gunnar och Elling har svårt att nå ut.

  Det låter annars hur lättssålt som helst.

  ” Vi tar hand om och förbränner ert gamla kärnkraftsavfall så att ni slipper miljardkostnader för evigehetsbegravning…
  … dessutom med en teknik som omöjliggör tillverkning av kärnvapen, och som kan bli varje bostadsrättsförenings egen energikälla med bara en laddning vart tjugonde år. Och det till en bråkdel av priset för el från nätet.”
    

  De som nappar på erbjudandet glider runt på elmoppar, eller elbilar och har det gott. Kanske man till och med kan få förverkliga sin dröm om att kasta sig ut från en topp ovanför Tignes i en hängglidare med en elektriskt motor som reserv för att slippa packa ihop hela vingen och ta kabinbanan upp för nästa resa.

 94. magnus

  Jag tror helt enkelt att industrin tycker att det är något större problem att köra på som vanligt ett tag till. Får känslan att det inte direkt sprudlar av nytänkande i branchen. (Detta baserat på viss inside information som jag har)
   
  Och det är nog inte så enkelt att starta eget i kärnkraftsbranchen

 95. magnus

  Och miljardkostnaden för ”begravninge”n är ju redan budgeterad så det är väl mest ett besvär att försöka ändra på det där. Tänk vad sura folk ska bli i Östhammar om dom inte får sina jobb också
   
  Enklast att inte gunga båten

 96. Janne påstår att LFTR släpper ut radioaktiva gaser fritt från reaktorn… han kan ingenting…(har ni inga krav på professorer på KTH Peter Stilbs?)
  Plugga på … det går att ha hur många säkerhetsnivåer man vill på LFTR…..
  Det är dessutom en fördel att de radioaktivaste ämnena avlägsnas kontinuerligt… tänk…… längst halveringstid av dem har en cesiumisotop med??? 30,6år????
  De har alla sönderfallit till bakgrundsstrålning på 300år….
   
  Om LFTR var en ny bilmotorkonstruktion skulle den finnas mycket snart, (trots att alla vet hur konservativa bilproducenter är).
   
  Om vi hade ett reellt CO2-hot och var i ett klimatkrig (som vissa ledande politiker påstått) skulle vi ha LFTR inom ett år.
   
  Ungefär så här är läget:
  Ryssland är nog så gott som klara med MOSART, men inte vill de avsluta sitt olje och gasäventyr när det just startat???? (bättre ta det lite lugnt och finslipa på detaljer) [MOSART ska bara destruera det som kallas avfall idag och samtidigt ta ut upp till 100ggr den energin som utnyttjats]
  Frankrike närmar sig med sitt program och Fuji tycks fortsätta trots finansieringsproblem (det är egentligen en liten utveckling av Alvin Winbergs konstruktion, som stoppades på 70:talet).Bara certifieringen kostar skjortan och tar tid numer (till skillnad mot då militären utvecklar sina system) Fuji lär snart vara klara med sin certifiering.?????
   
  Tjeckerna sysslar med avancerade tester med  de aktuella salterna och nickellegeringar för att klara högtempsreaktorer med lång livslängd. (då kan man tillverka vätgas med 60% verkningsgrad)
   
  Nu äntligen tycks det börja röra på sig aningen i USA.
  Obama har tilldelat resurser för att gå igenom arkiven i OKNL och förklara för Chu…(lycka till…)
  Kirk Sorensen har bytt sin arbetsgivare NASA med ett företag där han får leda utvecklingen av LFTR…
  I Kanada har vi kanske den starkast lysande stjärnan, David LeBlanc med ett eget patent som är extremt enkelt.
   
  David höll i dag ett tal på Oak Ridge National Laboratory.
   
  Så visst rör det på sig, kanske bara inte i Uffebs värld….
   
  Ni som hyllar att ”vanliga” ska få fattande avgörande beslut i en allt mer tekniskt och naturvetenskapligt komplicerad värld.
   
  Vad tror ni om Mona? typ bildningsförmåga noll och nix….
  Jag anser att alla i Sveriges riksdag inkl Borg är för korkade och obildade för att klara sin uppgift på för landets medborgare bästa vis…. Bästa vis kan ingen men avsevärt bättre skulle de som ledde landet utan ekonomisk ersättning klara, ty då blev det bara kvar gamla gubbar och kärringar som redan fixat vad livet och de närmsta krävt av dem…
  Jag vill ha oavlönade, extremt kunniga, men kanske bara 51? i riksdagen… av dess kunde max 7 vara ministrar inkl. statsminister.
   
  Små plutteländer som Sverige bör skötas som företag, där vet man numer att de anställda är företagets viktigaste långsiktiga resurs, likt växter för en trädgårdsmästare…
   
  Se Mr Chans med Peter Sellers..

 97. magnus
  det skulle inte förvåna mig om du och jag har liknande inställning till varför det ser ut som det gör och vad som ska till för att ta några stora steg mot den ljusnande verkligheten…
   
  Yes we can

 98. Jag stavar och skriver extremkass….. blir bara så tänd då jag fylls av framtidshopp… förövrigt håller jag på med min gamla tävlingskanot….. den ska snart lura skiten ur gubbkroppen…
   
  Men är inte ett av alla underhållande inslag på maggies blogg spontana kommentarer?
   
  Gärna mot den ljusnande framtiden……….

 99. Inge

  Forskare från AGW-lägret var alltså inbjudna men tackade nej. Visst är det konstigt! De hade ju chansen att lugnt och sakligt förklara varför de har rätt och skeptikerna fel. Om de nu hade något sådant att komma med? Men de hade chansen. Man kan väl inte tro annat än att de inte hade något sakligt att komma med och i potten ligger diverse miljarder och så mycket pengar riskerar man inte! Som sagt: De har pengarna och makten. vi har argumenten!

 100. Måns B

  Inge #99
  Finns ju en lite möjlighet att de inte vill bli associerade med Heartford inst. också.

 101. Björn Ola

  News from IPCC
  A Cooling Trend

 102. Björn-Ola # 57. 
  Jaa!  Sussman bok Climategate borde alla som nu i decennier matats med klimathotet få  del av. Tänk tanken, alla NGO-journalister och tvärsäkra klimathotspolitiker tar till sig bokens innehåll och börjar sprida det i media, hur skulle klimathotsdebatten då förändras.
  En annan tanke, kanske till och med ett förslag, är att Maggie öppnar för recension och diskussion av väsentlig litteratur här på bloggen. Det vore ett sätt att sprida den del av klimatdebatten, som media, våra Gatekeepers, hittills effektivt stängt dörren för.

 103. Per Östborn

  ”Nagot som jag tyckte var extra intressant var nar Lindzen ifragasatte varfor vi kommit att betrakta klimatsystemet som styrt av en enda faktor – den globala medeltemperaturen. Dessutom antar vi att temperaturen i sin tur ocksa styrs av en enda faktor – mangden CO2 i atmosfaren. Visst ar det vart att fundera over varfor klimatet skulle vara ytterst beroende av just den globala medeltemperaturen?”
   
  Det är just av detta skäl man tvingas använda klimatmodeller för att göra framtidsscenarier. Det räcker inte att studera en faktor, eller ett begränsat antal separata faktorer, vars effekter kan adderas. Vi måste vända oss till datorerna, hur illa omtyckta de än är av vissa.