Afrika

Energi åt alla

Bildtext: It will take more than windmills and solar panels to give 900 million sub-Saharan Africans the power they need to rise from poverty. Alex Webb Vi har här på bloggen många gånger framhållit ihåligheten i de gröna organisationernas, partiernas, EU:s och FNs önskedrömmar om en snar fossilfri värld. All erfarenhet och alla sansade beräkningar   →

En filosofisk fundering

Gästinlägg av Lars Jonsson Enligt ett ganska samstämmigt framtidsscenario kommer vi bli 9 miljarder människor till 2050. Att dels föda dessa människor samt att ta majoriteten ur fattigdom blir våra barns största utmaning. En generell högre levnadsstandard och utbildningsnivå i utvecklingsländerna är på sikt troligen den bästa försäkringen för att plana ut befolkningskurvan och kunna   →

Afrika snart självförsörjande på mat

Glöm bort hungersnöd och sjukdomsepidemier. Inom en generation kan Afrika vara självförsörjande när det gäller livsmedel. Detta enligt en studie kallad The New Harvest, Agricultural Innovation in Africa, med Harvardprofessorn Calestous Juma som huvudförfattare. ”Det afrikanska jordbruket står vid ett vägskäl”, säger professor Juma. ”Vi har kommit till slutet av ett århundrade av politik som   →

Nästa avslöjande av IPCC:s och Pachauris bedrägeri

Timesonline levererade under lördagskvällen en ny IPCC-skandal som på många sätt är om möjligt allvarligare än påståendena om smältande glaciärer. (Nyheten är även kommenterad av Dr Richard North.) I ett anförande vid en klimatkonferens i Potsdam i september deklarerade IPCC:s ordförande Dr Pachuari högtidligt: ”Excellenser, representanter från media, ärade damer och herrar! Jag talar till   →

Nord och Syd

Är det någon mer än jag som minns den TV-serien? Jag var helt fascinerad, men å andra sidan var jag bra många år yngre. Nord och Syd används annars för att beskriva motsättningarna mellan de rika och de fattiga länderna. I gårdagens Dala-Demokraten tar tre representanter för AWEPA (The Association of European Parliamentarians for Africa)   →

Det handlar om pengar

Lustigt nog kan klimatbubblan komma att brista inte på grund av otillräckliga vetenskapliga bevis för AGW, utan på grund av penningbrist. För hela cirkusen har ju med tiden mest kommit att handla om pengar. Hur mycket det ena eller det andra kostar och vem som ska betala. På Sveriges Radios hemsida kunde vi nyligen läsa   →

Hello Africa, tell me how u doin'

Politiker från tio afrikanska länder träffas i Etiopien för att komma överens om en gemensam ståndpunkt i klimatfrågan. Det troliga utfallet är att de afrikanska länderna fortsätter att kräva mångmiljardbelopp som kompensation för skador orsakade av den globala uppvärmningen. Dessutom vill Afrika att västländerna minskar sina utsläpp med minst 40 procent fram till 2012. Kenyas   →

Alla vill bara sitt eget bästa

Om man får tro Thomas Fuller, så vill alla bara sitt eget bästa, och kampen mot klimatförändringar är egentligen ett krig med utvecklingsländerna. Varför? Jo, för den klimatpolitik som föreslås för att få bukt med den globala uppvärmningen innebär att vi nekar de fattiga länderna tillgång till samma billiga energi som gjorde det möjligt för   →

Barnens fel om Jorden blir varm

Ni minns säkert diskussionen vi haft här på bloggen om överbefolkning. Frågan är definivt högst aktuell. Chicago Tribune tog nyligen upp samma ämne. Receptet för överlevnad är att skaffa färre barn. (…) British couples should aim to have no more than two children as part of their contribution to worldwide efforts to reduce carbon emissions,   →

Mer av Will Alexander

En bekant skickade mig ännu en artikel skriven av professor Will Alexander, som jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Jag har den som pdf och skickar den gärna till dem som önskar läsa den.