Kenya

Hello Africa, tell me how u doin'

Politiker från tio afrikanska länder träffas i Etiopien för att komma överens om en gemensam ståndpunkt i klimatfrågan. Det troliga utfallet är att de afrikanska länderna fortsätter att kräva mångmiljardbelopp som kompensation för skador orsakade av den globala uppvärmningen. Dessutom vill Afrika att västländerna minskar sina utsläpp med minst 40 procent fram till 2012. Kenyas   →