Energi åt alla

afrika vind

Bildtext: It will take more than windmills and solar panels to give 900 million sub-Saharan Africans the power they need to rise from poverty. Alex Webb

Vi har här på bloggen många gånger framhållit ihåligheten i de gröna organisationernas, partiernas, EU:s och FNs önskedrömmar om en snar fossilfri värld. All erfarenhet och alla sansade beräkningar pekar på det motsatta; globalt kommer vi att fortsätta att utnyttja den fossila energin i allt större mängd (se t.ex. här och här).

Det som de gröna drömmer om kommer helt enkelt inte att hända oavsett vad de hittar på. Vår rödgröna regering kan införa obligatorisk veganmat, förbjuda bensin- och dieselbilar, lägga ned alla olje- och kolkraftverk, stoppa användningen av traktorer och tröskor på fälten, stoppa flygtrafiken, tvinga folk att gå eller cykla, förbjuda kor, bygga ännu fler vindkraftverk, stoppa import av koldioxidutsläppande varor, förbjuda energislukande bostäder, subventionera koldioxidlagring etc, etc. Men det kommer inte att ha den minsta påverkan på de globala utsläppen av koldioxid, än mindre på den globala temperaturen.

I värsta fall kommer denna utopism att resultera i ett mycket mörkt, ofritt och fattigt samhälle. Ja, skulle alla de gröna drömmarna verkligen genomföras så är ett sådant resultat 100% säkert.

Häromdagen kom Exxons framtidsrapport:

 • De räknar med att världens energiproduktion kommer att, lågt räknat, öka med 25 % till 2040. De ledande är utvecklingsländer i Asien, Latinamerika och Mellanöstern.
 • Oljeanvändningen kommer att öka med 25 % och naturgas med 56 %. Tillsammans så kommer dessa båda energikällor att stå för 57 % av hela energiförbrukningen i världen.
 • Kolanvändningens andel av detta kommer dock att minska från 26 % till 20 % (och ersätts uppenbarligen av framförallt gas).
 • Kärnkraft och biomassa står för 8 % vardera 2040, vattenkraft för 3 % och annan förnyelsebar energi (vind och sol) för 4 %.
 • Koldioxidutsläppen kommer att minska med 21 % i industrialiserade länder, medan de ökar med 32 % i utvecklingsländerna. Totalt sett ökar utsläppen av koldioxid med 11 %.

Så, om denna prognos stämmer så behöver Exxon knappast oroa sig för att det inte kommer att finnas en efterfrågan på olja och gas. Kritiker har framfört invändningar mot deras prognos och menat att Exxon inte räknat med det fina avtalet i Paris och att utbyggnaden av ”förnyelsebara” energikällor kommer att öka. Exxonfolket svarar emellertid att de har räknat med detta, men att det finns stora olösta tekniska problem bl.a. på transportsidan, som inte gör det realistiskt att räkna med större minskningar av koldioxidutsläppen än vad de redan har gjort i sin prognos.

Uppenbarligen räcker det inte med att de utvecklade länderna gör kraftiga reduceringar av användningen av fossil energi. För att få stopp på det måste de ge sig på de fattiga utvecklingsländerna och hindra dem från att använda fossil energi.

afrika energi

Björn Lomborg menar dock att vi i Väst lurar in fattiga länder i bl.a. Afrika i en återvändsgränd genom att kräva att de skall avstå från detta och istället bygga ut biobränsle, sol och vind. Vad de främst behöver, menar Lomborg, för att inte förstöra sin natur, för att ta sig ur sin fattigdom och för att skapa sig ett drägligt liv är energi. Och den måste till största delen komma från användandet av kol, olja och gas.

I Sverige så verkar det tack och lov ha blivit tillåtet att diskutera energi på riktigt igen. Ett tag dominerades debattsidor och reportage i gammelmedia helt av vindkraftslobbyn. Allt var så fantastiskt bra med vind- och sol och allt annat skulle bort. Men när det äntligen började gå upp för LO och Svenskt Näringsliv att skatter och andra pålagor obönhörligen skulle leda till en snabb utfasning av kärnkraften så har debatten tagit fart. Sådant som vi här på KU, och många andra med oss, i åratal har framhållit om vind- och solkraftens kostnader, opålitlighet, och tekniska svårigheter, har plötsligt blivit möjligt att föra upp på den politiska agendan.

Vi är naturligtvis glada för detta. Än så länge vågar ingen andas om att grunden för energipolitiken, nämligen hela klimatfrågan, är våldsamt överdriven och alarmistisk i svensk politik. Det är fortfarande samma gamla klimatgurus som intar kommandohöjderna. Men vi får hoppas att det blott är en tidsfråga innan åsiktskorridoren vidgas även om detta.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Vår ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland utan kärnkraft, och vara ett föredöme för resten av världen, kommer att göra oss till världens första att avveckla välfärden i tron att vi räddar planeten. Om galenskapen inte stoppas förstås.

 2. Peter F

  Kan det sägas tydligare !

  http://wattsupwiththat.com/2015/05/04/turning-our-backs-on-the-poor-cartoon-by-josh/

 3. Evert Andersson

  Stefan Löfven och president Barrack Obama har en sak gemensamt. Usla rådgivare i klimat- och energifrågorna. Tror egentligen att båda är intelligentare än vad som avspeglas i politiken.

 4. Lasse

  Ny Teknik har en optimistisk syn på flödande energi i Sydafrika:
  http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3958154.ece
  Solel till varma soliga länder är vettigt när det är klimatanläggningar som drar mest ström dagtid.

 5. Sigge

  På nedre bilden så ser man en äldre kvinna som håller i en lampa. Det ser ut som en fotogenlampa med trycksatt brännare som ger ett bra ljus. I tredje världen börjar dessa lampor bytas ut mot LED-lampor som laddas med med solceller för att de är billigare än trycksatta fotogenlampor och ger lika bra ljus.

  Utvecklingen av vind- och solenergi gör att i många delar i u-länderna finns det nu en möjlighet att producera energi till priser som kunderna har råd att betala. Det här med solcellsladdade LED-lampan är bara ett exempel på hur utveckling av miljövänlig teknik i den industrialiserade världen ger produkter som är till god nytta för utvecklingen i tredje världen.

 6. Lasse

  Problemet med flödande energi i ett system är flera: Ett är att det lätt blir överflöd-som nu.
  Kostnaden för elen är nu 16 EUR/MWh eller 16 öre per KWh.
  Då det var stilla och kallt tjänade bolagen 200 EUR per MWh.
  Vem kan verka i denna konkurrens utan subsidier? Inte vindkraften i alla fall!

  Efterlyser en sammanställning av vindkraftens genomsnittsintjäning per KWh.
  Blåser det så brukar elen kosta kring 25 öre per KWh-det är min skattning-men finns det nån som vill eller vågar ställa samman detta?

 7. Christer Löfström

  Utmärkt post Ingemar. Preliminärt 6 april har SIDA informationsdag om Power Afrika. Det blir då förhoppningsvis en resa norrut till Tokholma.
  (Ny e-post spec för Power to the Poor People)

 8. Björn

  På SVK´s hemsida kan man via ”kontrollrummet” följa den totala energiförbrukningen och dess generering i real tid. I januari kunde man se hur värdelös vindkraften var, när elen som bäst behövdes. Jag har sett en utredning som fram t.o.m 2050, säger att även om utbyggnaden av vindkraften till en installerad effekt om ca 14000 MW, kan man bara räkna med 6 % av den installerade effekten när det är kallt och vindstilla i stora delar av landet. Kalkylen visar hur fullständigt huvudlöst vurmandet för vindkraften är.

  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/

 9. Bengt Abelsson

  IVA har en text om svensk elförsörjning.

  ”Primära observationer för
  ”Mer sol och vind”
  I alternativet ”Mer sol och vind” uppgår den icke-planerbara kraften till 50 procent av års- energin. Systemet förmår generera mycket energi, men möjligheten att säkerställa effekten är begränsad. Därför ställs högre krav på olika typer av tekniska tilläggssystem för att klara situationer med låg sol- och vindkraftsproduktion samtidigt med hög elförbrukning. Även en omvänd situation behöver kunna hanteras, det vill säga om det blir stora elöverskott.
  Exempel på kompletterande tekniska åtgärder är:
  • Utbyggnad av överföringskapacitet, såväl inom landet som till omkringliggande länder. Det finns också ett behov av en övergripande plan för norra Europa för att hantera underskott och överskott på el mellan olika regioner.
  • Det finns ett behov av att kunna lagra energi, gärna över en tidsperiod på minst några veckor, för att kunna spara energi från blåsiga till mindre blåsiga perioder. Säsongslager är inte nödvändiga för att jämna ut variationer i vindkraftsproduktion.
  • Utöver vattenkraft och kraftvärme, behövs det ytterligare planerbar produktionskapacitet i form av gasturbiner eller liknande flexibel produktion som kan stå standby och användas vid förbruk­ningstoppar. Incitament och möjligheter för en mer flexibel elförbrukning behövs också. ”

  Min uttolkning:
  1. Avtal om norsk vattenkraft och finsk kärnkraft behövs.
  2. Sådana lagringsmetoder finns (ännu( inte till rimliga kostnader.
  3. Gasturbiner. Bortkoppling av ”onödig” förbrukning.

  Slutsats: Sol och vind är vackra drömmar.

 10. Ingvar i Las Palmas

  Att de som kontrollerar klimatagendan skulle vara omedvetna om att det kommer att drabba utvecklingsländerna värst är inte troligt. Eftersom det finns starka och tydliga neomalthusianska drag ibland de tongivande så är det snarare en medveten strategi

 11. Lars Cornell

  Lasse #6. På följande kan du hitta en hel del

  Skatter och subventioner vid elproduktion, En specialstudie IVA-projektet Vägval el

  energilaget-2015_webb.pdf från Energimyndigheten

  vindstat-rapport 2014.pdf från Energimyndigheten

 12. sibbe

  Från Arctic Frontiers“-Konferenz in Tromsö nyligen:
  En snabb översättning ur FAZ, de: http://www.faz.net/aktuell/wissen/erde/europas-arktis-no-go-zone-fuer-eisberge-und-windparks-14034208.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
  Finns faktiskt inte i Hammerfest i provinsen Finnmark, med 75 000 invånare, fler ”skeptiska” röster än ett fåtal?? I rådhuset i Hammerfest, finns det nu äntligen även en grön kommunalråd. Tänk att under återuppbyggnaden av moderna promenader intill hamnen diskuterades inte ens om om hur den accelererande höjningen av havsnivån kommer att påverka staden! Och planer för landbaserade vindkraftparker krossades av motståndare bland ”nomadiserande” (ren-)samer som skulle ha störts av el möllor, försörjningsvägar och kraftledningar!
  Fazit: det finns tydligen också skeptiker i sådana lägen man inte skulle förmoda…
  Skulle inte ha hänt i Lövfens (Sve)ri(g)ke. Inte i Merkels heller. FAZ online redaktören skriver om händelser som om han vore i ett annat universum! Ett fåtal personer i Hammerfest som håller med honom. Tog tydligen mycket tid att hitta dem!
  HEJA NORGE!

 13. Skogsmannen

  #6!

  ”Efterlyser en sammanställning av vindkraftens genomsnittsintjäning per KWh.”

  Synnerligen relevant fråga som alla som diskuterar vindkraft borde fundera på innan man bedömer värdet av densamma, eftersom vindkraften som koncept måste sättas in i sin kontext (när levererar vindkraften och vad är elpriset just då).

  Själv är jag ganska övertygad om att det skulle bli en låda sjutumsspik i kistan för vindkraften om detta tydliggjordes.

  #11!

  Hittade inget av värde på Energimyndighetens hemsida som besvarade frågeställningen ovan, men jag kan ha missat något.

 14. pekke

  Att få reda på hur diverse vindkraftsproducenter går finansiellt är svårt eftersom många vindkraftsparker är egna ( dotter-)bolag under en huvudägare.

  Arise AB är ett exempel på mängder med dotterbolag.
  http://www.allabolag.se/?what=arise+ab&where=&s.x=0&s.y=0

  Bixia har 2 dotterbolag som äger eller samäger vindkraftverk.

  Bixia prowin:
  http://www.allabolag.se/5568844848/bokslut

  Bixia Gryningsvind:
  http://www.allabolag.se/5567795348/bokslut

  Det blir dotterbolagen som får ta ev. förluster.

  Det finns ännu märkligare koncernkonstruktioner inom vindkraftsindustrin som finns beskriven av Fröjdkpunktse:
  http://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

  Det man kan fundera över är hur mycket skatt staten får in på dessa vindparker och dess ägare.

 15. sibbe

  Förbrukningen av primärenergi i Tyskland ökade i fjol med 1,3% jämfört med föregående år till 13335 PJ. Statens mål att minska med hälften till 2050, försvinner i fjärran. Bruttoelproduktionen är 647 miljarder kWh som nådde sin högsta nivå sedan 1990 i fjol. Även inom denna sektor har regeringens mål inte uppfyllts.
  Problemen med ”Energiewende” bara ökar. Den gradvisa utvecklingen av sol- och vindenergi försämrar situationen från dag till dag: CO2 emissionerna ökar när backup-systemet saknas.

  Vind och solenergins inmatningen i elöverföringssystemen medför ökade svårigheter och kostnader. Överanbud av dessa specifika energier belastar nätet. Och nätbolagen måste betala för el från sol/vind – mätarna rullar vidare fastän el inte tas emot av nätbolagen, kostnaden ges förstås vidare till elkunden. I fjol över 100 miljoner €. Ovanpå de 23 miljarder som elkunden i Tyskland dessutom betalar.
  Nya el-linjer som skall överföra el till södra Tyskland kommer inte igång. Här finns flera skäl: nätbolagen vill ha subventioner, staten ger inga sådana. Dessutom är motståndet genom den s.k. ”inte på min bakgård”-rörelsen enormt ! Och nu stänger högerpopulistiska regeringar i Polen och Tjeckien sina elnät för tyska överflöds-el. De vill skydda sina kolkraftverk, förfärligt!!!
  Man har en pumplagrings- kapacitet på 7 GW, som alstrade i fjol 4042 GW. el, 0,65% av primärenergin. Utöver detta har man inte några riktiga backupkraftverk som körs ner när det finns mycket sol/vindel.
  40 % av primärenergin används för alstring av el. Omvandlat i el blir det 16%. Och primärenergi från sol/vindkraftverk står för futtiga 3% .
  40 % av alla CO2-emissioner kommer från de kolkraftverk som finns kvar som året-runt backup. Sopförbränningskraftverk är oräknade, fastän de använder sig av minst 50 % brännolja för att fungera. Men med några kvistar i pannan så får man kalla det för förnybart…
  Och hittills har det varit så att för varje KW/h som kommer från sol/vind har man haft backup -el från kolkraftverk OCH från de kärnkraftverk som ännu är i gång. Dessa skall stängas av år 2022
  så man kan vänta sig att CO2-utsläppen kommer att ökar ytterligare för att utjämna bortfallet.
  Får se hur Merkel skall klara av sina mål i ”Energiewende”. Om hon överlever (politiskt) de 3 delstatsval inkommande mars…

 16. Ingvar i Las Palmas

  Sibbe #15
  Huga!
  Det är mycket värre än vad vi befarat.

  Tyskland är ett föregångsland när det gäller att att förverkliga visionen från Shellnuber och John Holdren.
  – Avindustralisera.
  – Minska polulationen

 17. pekke

  Eolus Vind har samma upplägg som Arise med mängder av dotterbolag
  http://www.allabolag.se/?what=eolus+vind+ab&where=&s.x=0&s.y=0

  De små spelarna i vindkraftindustrin riskerar konkurs.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/alfred-forlorar-miljoner-pa-vindkraften

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/vindkraftsatsningen-ar-nu-en-forlustaffar

  Man kan fråga sig hur länge staten tänker hålla vindkraftsindustrin på fötter med konstlade medel ?

 18. Håkan Bergman

  Det är väl en variant av svartepetter vindindustrin ägnar sig åt, nån kommer att sitta med svartepetter på slutet och åker på kostnaderna för nedmontering och sanering. Markägare ligger risigt till.

 19. sibbe

  # 16 Ingvar i Las Palmas
  ..-– Avindustralisera. (?) — Industrin betalar ingen extra avgift för dekarboniseringen.
  – Minska polulationen (?) — förstår inte riktigt vad du menar:
  engelska synonymer: adulteration, contamination, corruption, defilement, dirtying, foulness, impurity, taint, uncleanness, vitiation
  eller menar du minska populationen:
  det kom i fjol en dryg miljon nya invånare till Tyskland, tendens stigande. Det är som i Sverige, tyskarna vandrar ut och invandrare kommer – du är väl ett bra exempel för den svenska variationen?
  (Min frus systerdotter besöker för tillfället Las Palmas…)

 20. Brandingenjör

  #13 Skogsmannen

  Jag har också funderat på hur mycket vindkraftsbolagen får betalt.
  Jag kollade på några vindkraftsbolags hemsidor och årsredovisningen. Jag blev lite förvånad för jag trodde det skulle vara ungefär på nivåer som Lasse spekulerade i kommentar #6. Det verkar som de 2014 i medeltal sålde elen för ungefär 35-38 öre/kWh och till det kommer försäljning av elcertifikat på 17-20 öre/kWh.
  När jag tittat på delårsrapporter för 2015 så verkar elpriset bli ungefär 5 öre/kWh lägre än 2014 och elcertifikaten några ören lägre. Trots lägre elpriser 2015 än 2014 så verkar 2015 ge vindkraftsbolagen något högre intäkter för att 2014 blåste det onormalt lite och 2015 onormalt mycket.

 21. LBt

  Visserligen har naturligtvis Exxon egna intressen i detta men huvudsakligen följer deras rapport vad man har anledning att förvänta sig. Den fossila tankbåten är en enorm koloss att bromsa, det kan säkert ta 20-30 år att få hastigheten att sluta öka och därefter 20-30 år för att minska tempot till vad vi har idag. Och därefter hur många år innan den atmosfäriska koncentrationen återgått till dagens 400 ppm? Ytterligare 20-30, troligen mer.

  Med dagens koncentration har vi en temperaturstegring om 0,1-0,15 C per dekad. Sammantaget bör det betyda att 2-gradersgränsen blir svår att undvika, kanske omöjlig. Alla borde inse att detta är bekymmersamt, inte för oss naturligtvis men för mänskligheten.

  Ljuset i tunneln kan vara att Exxon naturligtvis inte räknat med enkel, billig och oskadlig kärnkraft som kanske kan vara en verklighet redan inom 5 år. Låt oss hoppas.

 22. Ingvar i Las Palmas

  #19 Sibbe
  Populationen skall det naturligtvis vara.

  Du har förmodligen missat att framför allt John Holdren, som är (var?) Obamas ”Science Czar” klart och tydligt aviserade att han kunde tänka sig tvångssterilisering för att håll nere planetens befolknng och att Shellnuber har talat i termer om att avindustrialisera.

 23. Ingemar Nordin

  Vi som var med om kärnkraftsomröstningen 1980 minns väldigt väl hur vindkraftslobbyn (inklusive s.k. teknikexperter och vetenskapsfolk) gick ut och satte hela sitt renommé på att den alternativa energiproduktionen skulle bli kommersiellt självbärande och konkurrera ut allt annat inom högst tre år. Det är nu 35 år som de levt på statliga subventioner av olika slag och det ser inte ut som om det någonsin blir en lönsam affär.

  Man undrar hur länge folk skall stå ut med miljönissarnas decennielånga förskingring av skattemedel. Att lura på de fattiga i Afrika och annorstädes denna icke-hållbara lyxindustri är rena skojeriet. Men var säker på att några i den politiska överklassen i de länderna kommer att kunna håva i de där miljarderna som ligger i FNs miljöfond. Någon billig energi till folket blir det knappast.

 24. Sigge

  #23 Ingemar Nordin

  Jag var aktiv inom linje 1 vid kärnkraftsomröstningen. Argument vi använde för kärnkraft var att den var svavelfri, släppte inte ut tungmetaller och var koldioxidfri. De flesta som var mot kärnkraft propagerade för koleldade kraftvärmeverk och en kraftig utbyggnad av fjärrvärme.

 25. Ingemar Nordin

  Såg just att Spanien helt gett upp om vindkraften. Installerade 0 megawatt år 2015. Det har inte hänt sedan 80-talet.

  http://www.gwec.net/the-spanish-wind-power-sector-installs-zero-megawatts-in-2015-an-unknown-situation-since-the-80s/

 26. sibbe

  Ingvar i Las Palmas
  2016/01/31 kl. 20:00

  #19 Sibbe
  Populationen skall det naturligtvis vara.

  Du har förmodligen missat att framför allt John Holdren, som är (var?) Obamas ”Science Czar” klart och tydligt aviserade att han kunde tänka sig tvångssterilisering för att håll nere planetens befolknng och att Shellnuber har talat i termer om att avindustrialisera. –

  Jo, jag skall slå upp Holdren meddetsamma. Schellnhubers tal inför hänförde gröna nyligen och de gröna nya program finns för den som kan läsa tyska på EIKE-bloggen. Kanske jag borde översätta EIKEs artikel ( de gröna skall leda oss till stenåldern) inklusive kommentarerna. Värt att läsa…