En filosofisk fundering

Gästinlägg av Lars Jonsson
Enligt ett ganska samstämmigt framtidsscenario kommer vi bli 9 miljarder människor till 2050. Att dels föda dessa människor samt att ta majoriteten ur fattigdom blir våra barns största utmaning. En generell högre levnadsstandard och utbildningsnivå i utvecklingsländerna är på sikt troligen den bästa försäkringen för att plana ut befolkningskurvan och kunna bevara jordens naturliga biologiska system.
Kombinationen av mer CO2 i atmosfären samt ett varmare klimat, säg ca 1°C eller kanske till och med 2°C kanske är den bästa hjälpen vi kan få för att öka avkastningen på Tellus jordar. Då temperaturökningen blir större vid polerna i ett varmare klimat kommer större områden bli brukbara på norra halvklotet. Kanske är det alldeles rätt att under de närmsta 100 åren återföra den fossilt bundna koldioxiden och ge utvecklingsländerna möjlighet till billig energi.
Om vi kunde exportera Rysslands gasfyndigheter till Afrika istället för Tyskland så skulle vi kunna undvika degraderingen av skog och savann på den afrikanska kontinenten, de fattigas främsta energislag. Tyskland kunde med sin ingenjörsvetenskap medverka till att utveckla kärnkraften och därmed ge Afrika möjlighet att utnyttja naturgasen för att höja sin levnadsstandard.
Sahelregionen får enligt all vetenskaplig forskning mer nederbörd under ett varmare klimat (trots att medier ofta säger det motsatta), Nordafrika och Mellanöstern blir torrare men kommer kanske med den nya våren (större demokrati och social rättvisa) och sina rikedomar av olja och gas att kunna hantera detta.
Kanske är allt detta en önskedröm och romantiskt tänkande, men jag tror att om världen lägger ner sina resurser på att försöka minska koldioxiden kommer vinnaren skrivas de gamla industrinationerna och förlorarna Afrika.
Under den första 100 åren med fossilbränsle lyftes halva jorden ur fattigdom, om under de resterande 100 åren resten kunde lyftas ur fattigdom och människan samtidigt lyckas tygla atomernas inneboende energi på ett säkert och hållbart sätt, då kanske jorden år 2100 åter i lugn och ro kunde få vandra sin långa väg mot nästa istid. Några isbjörnar, kustsnäppor och polartorskar kommer att överleva i de nordligaste delarna om, och jag säger om, uppvärmningen av Arktis kommer att fortsätta.
Lars Jonsson
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Underbart Lars,
  jag kunde inte ha skrivit det bättre själv!

 2. Dan

  Tror det är ett misstag att okritiskt acceptera siffran 9 miljarder.
  Den är framtagen av ett FN-organ
  (United Nations
  Department of Economic and Social Affairs
  Population Division),
  och sådana har vi ju lite erfarenheter av.

 3. Gösta Walin

  Hej Lars. Några synpunkter på ditt sympatiska och nog ganska realistiska framtidsscenario.
  ”Att dels föda dessa människor samt att ta majoriteten ur fattigdom blir våra barns största utmaning”  Nja det är nog människorna själva som fixar den saken. Föreställningen att det på något sätt är ”vi” som skall föda ”dom” är alltför vanlig. Du får ursäkta om jag märker ord.
  Du har väl hört talas om shale-gas som enligt sakkunskapen finns i sådan mängder att både rysk gas och kärnkraft kan få se sig om efter kunder i framtiden. Denna gas lär finns nästan överallt och säkert även i Afrika.
  Annars så delar jag helt din uppfattning: ”fossila bränslen till fattiga länder” bör vara en grundbult.

 4. Slabadang

  Gösta och Lars!
  Vi har fått det med modersmjölken. I grunden lyser en sann rasism igenom där vi matats med ”hjälplösheten” hos framförallt Afrikaner.
  Afrika har otroligt mycket naturresurser och problemen som vi ser dem ur våra ögon ser inte ut på samma sätt i deras.
  Varför en varmare planet fantiserats fram som någon katastrof har ingen riktig bäring och Lars resonemang är befriande. Kylan vet vi däremot är ett stort problem. Afrika har stora resurser av både gas och olja. Att få ekonomin och demokratin att fungera är A och O.
  Det är bara Afrikanerna själva som har makten över vad de verkligen vill åstadkomma och i många Afrikanska länder så fullkomligt exploderar utvecklingen positivt. De kommer att lösa sina problem för folk tröttnar till slut på sina korrupta ledare när de ser att det finns bättre fungerande demokratiska alternativ.
  När solen erkänns som den drivande klimatförändraren så kommer vi få en helt annan inställning till klimatförändringar och vi skall anpassa oss efter dem och inte den idiotiska dogmen att vi ska anpassa oss för att anpassa klimatet.

 5. Tobias

  Det viktigaste bidraget som koldioxiden kan ge när det gäller ökande befolking är väl att att skördarna kommer att öka med ökad CO2-halt. Och det handlar om en ganska markant ökning. Varför talar ingen om detta?

 6. Gösta,
  Jag erkänner att perspektivet har lite av vårt västerländska tänkande över sig. För närvarande investerar Kina så kraftfullt i Afrika mot tillgång av råmaterial att många länder ser ett stort ekonomiskt uppsving.  I t.ex. Mocambique ger kineserna bistånd till projekt som landets ledare efterfrågan och kan vara allt från vägar, sportarenor, parlamentsbyggnader, fängelser eller armen, liksom utlånade läkare, forskningscentra för jordbruksprodukter, utbildning av studenter i Kina, kort sagt en en blandning av sånt som behövs för att ett land skall fungera. Sverige satsade 40 miljarder i södra Afrika för att stärka demokratierna, vad hände? Vidlyftiga lån och bidrag som inte efterfrågar demokrati ger tillgång till efterfrågade varor. Huvuddelen av export från Mocambique är skogsråvaror från en skog som är ett av världens fågelrikaste. Den sker genom lokala aktörer som får licenspengar från kinesiska uppköpare, en huggsexa utan större kontroll och uppmärksamhet. De goda fiskeresurserna utanför kusten som dominerats av lokala aktörer tar kineserna över, och investerar även i fiskeodlingar. Kina satsar även stort på kraftverksdammar, vet någon om kinesiska miljökonsekvensutredningar i Afrika?. Det händer saker medan klimatforskarna, WWF, Oxfam och politiker åker runt och försöker rädda isbjörnar och beskatta koldioxiden, eller övertala oss att krigen i Sudan beror på klimatförändringar. Man kan välja sina strider. Kinesisk utrikespolitik är 100% pragmatisk.

 7. Ingemar

  Lars,

  ” … samtidigt lyckas tygla atomernas inneboende energi på ett säkert och hållbart sätt, då kanske jorden år 2100 åter i lugn och ro kunde få vandra sin långa väg mot nästa istid.”

  Det är väl helt klart att du har rätt om behovet av energi. Vi behöver mer! Tusenfalt mer! Det fossila bränslet är bara en övergångskälla. Och det är ju helt klart att den framtida energin finns i att omvandla materia till energi. Se bara på formeln E=mc2 från 1910 (var det väl?). Målet för mänskligheten måste vara att besegra den istid som kommer…

 8. Underbar läsning Lars!
  Afrika är ”jungfruligt” och har en enorm potetial. Jag har jobbat i Angola, Guinnea-B, Mocambique, Kenya, Tanzania och senast ett kort jobb i Western Cape – allt inom industriutveckling. Man har inte den företagarkultur/utbildning som i t.ex.Kina och Indien. Mycket av ”hård” o ”mjuk” infrastruktur saknas.
  Afrika kan bli en kornbod! Höjningen av CO2 gör ju också att öknarna krymper! Mer CO2 till växterna! Jag tycker Kinas intåg i Afrika är positivt. Inget flum utan pang på med produktion!
  Vi kan ju inte neka de svältande att nyttja olja för mekanisering mm som Rockström o Wijkman förespråkar ( med Sidas stöd!). En traktor = 350 man med hacka!

 9. Utbildade/läskunniga kvinnor föder få barn. Franska revolutionen minskade barnafödandet i Frankrike drastiskt. Bra levnadsstandard likaså.

 10. Slabadang

  Det här får ni inte missa!
  Det här är en represenant som inger förtroende. Att plocka in honom som miljöminister och sparka ut SNF WWH
   och de andra mytikerna ut ur ifrån allt vad politiskt inflytande heter.
  Det blir intressant att se om det inte kommer en alternativ miljörörelse som det är värt att vara medlem i som konkurrant till SNF.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/23/sparas-stersj-n-h-ller-inte-p-att-kv-vas-till-d-ds#comment-266225

 11. Holmfrid

  100 år med fossil energi har minskat fattigdomen kraftigt – dock från en nivå 1.5 miljarder människor.  Utmaningen nu är från nivån 7 miljarder till 10 miljarder.   I dag är odlingsytan per individ på jorden 160 kvm!!!

 12. Staffan D.

  A link between climate change and Joplin tornadoes? Never! Du måste komma ihåg att man aldrig kan knyta en enstaka väderhändelse direkt till klimatförändringen!  Det har varit tornados förr, och översvämningar också!  Bry dig inte om att Arktis har smultit för första gången på tusentals år!  Du måste fråga dig själv:  Har vi inget viktigare problem än bensin för $4-per-gallon?  Nej, stöd du representanthuset när de röstade 240 mot 184 för att förkasta en resolution som sade att ”klimatförändring sker, och beror mest på människan, och innebär stora risker för hälsa och välfärd”!  Det är viktigt att vara lugn!  Vi får inte störa oljebolagens vinster! Kom ihåg att handelskammaren sade att människor kan anpassa sig!  Säg det till dem i tornadodrabbade Joplin!
  –  Bill McKibben, grundare av AGW-kampanjen 350.org, i Washington Post idag.
  http://www.washingtonpost.com/opinions/a-link-between-climate-change-and-joplin-tornadoes-never/2011/05/23/AFrVC49G_story.html
  –  (Amerikaner argumenterar bättre än vi.  Till och med om de är AGW-troende.)

 13. Erik L

  Om vi i västvärlden slutar att köra våra fordon på etanol, biogas och biodiesel tilllverkat av jordbruksprodukter så frigör vi åkermark som skulle räcka till att mätta miljarder svältande.
  Varje mil i en etanolbil mosvarar 22 kg potatis i arealutnyttjande, en vanlig svensson som kör 1500 mil om året stjäl då 33 ton potatis för svältande.
  Säj att ett halvt kilo potatis skulle räcka per person i en familj i snitt. då innebär det att svensson i fråga varje dag stjäl maten för 90 svältande människor. 
   

 14. Lars C

  OT om bluff och alarmism.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3186743.ece

 15. Erik L#
  Kan bara hålla med ,bränsle skall ej odlas på åkermark. 
  Enbra åtgärd,för våra skogar innehåller en ’urskogsdel’ i den skog som avverkar och att åkrar  har en våtmarksdel,detta gynnar den naturliga utvecklingen i ekosystem.
  Har sett att man bevarar skogsdelar vid odlingar i Sydamerika allt-
  mer, också med djurfarmer bevarar mer av skogsområden,vid dessa
  omgivningar.
  ALi.K.

 16. Holmfrid

  #7, Ingemar
  ”målet måste vara att besegra den istid ,som kommer”   – en ganska så obegåvad kommentar. Hur skall det gå till?  En istid innebär kilometertjockt istäcke norr om Alperna runt hela jorden styrt av växelverkan mellan jordbanan och solen.  Eldning av alla återstående fossila reserverna motsvarar smältvärmet i ett tunt isskikt över norra hemisfären. 

 17. Kristian Grönqvist

  Dan
  Du kanske är ironisk.
  De människorna som skall föda de barnen, som gör oss till 9 miljoner är redan födda. Så det är tyvärr ofrånkomligt

 18. Kristian Grönqvist

  Dan Miljarder skall det stå.

 19. Dan

  KG #17:
  Med den logiken är det ännu större anledning vara skeptisk.
  En majoritet av de som ingår i de 9 miljarderna år 2050 är troligen inte födda än, och inte heller ”tillverkade” i väntan på leverans. Finns nog alla möjligheter att siffran blir en annan, i synnerhet som antalet barn i familjerna minskar med ökande välstånd.

 20. Pelle L

  Staffan D. { 24.05.11 at 21:26 } #12
  À propos ”A link between climate change and Joplin tornadoes”
   
  Enligt rapporteringen i radions ekonyheter var denna förfärliga händelse den värsta på 60 år.
  Jaha, och klimatförändringarna då?
  Det var alltså lika illa, eller egentligen sämre, för 60 år sedan.
  Dessa kommentarer hör man ofta:
  Värsta översvämningen på hundra år
  Värsta skyfallet på 80 år
  Varmaste månaden på 120 år
  etc.
  Men aldrig att de drar den självklara slutsatsen ”det har varit värre”.
  Tvärt om. Varför?
   

 21. Jörgen O

   Lars Jonsso, Slabadang och ni andra som skriver så trevligt  och roligt. Fortsätt med det. Skriv också en kort enkel artikel om det ni är så duktiga på till era lokala tidningar minst  en gång i veckan  Ja bombardera dem. Skriv vänligt och försök få det roligt Inte långt , Längst inte mer än 1600 tecken.  Kanske 1800 tecken, när ni blir varma i kläderna.
  Ni blir ledsna arga och lite smått förbaskade på att ni blir nobbade, ni som skriver så bra. Jag förstår er. Ge er inte. Det behövs upplysning om CO2 nytta högre produktion , grönare  jord. Solens inverkan, Fotosyntesen , Växternas upptagning av kol och syret som kommer ut så vi har något att andas för vårt eget livs välmående. Växterna använder vattnet mera effektivt vid högre CO2 halt. Vad händer om vi kommer lite för långt under 200 ppm.?
  Skogen så viktig för Sverige bör ge högre produktion liksom andra plantor. CO2 konstgödning fri transport till varje planta. Skogsskötsel hjälper till. Sverige hade för knappt 100 år sedan 75 kubikmeter per hektar nu tror jag siffran ligger nära 135. Inte dåligt och därtill har vi fått vår höga levnadsstandard.. Jorden vandrar sin långa väg mot nästa istid . Det är nog inte mycket vi kan göra. Solen driver på klimatet. Om vi är ärliga kan vi inte  påverka klimatet som vi har i dag.även om regeringar tror man kan det.
  Erik L talade varmt om potatis odling. jag tyckte det lät konstigt . Men det är för svenska läsare ni ska skriva.Så Erik L gjorde rätt. Jaghoppas att maggie kan få in något i Helsingborgs tidningen. Om ni nu är många från Stockholm försök med någon tidning från en trakt ni kan någorlunda. Ge er inte . Jag kämpar själv och har de sista två månaderna fått in fyra små Letters to the Edtor i en tidning som kommer ut varje torsdag.. men i morgon blir det nog nobben. En gång fick jag i en torsdagstidning en så svidande kritik. Det var roligt .Dåhade jag mycket stt slå tillbaka på  LYCKA  TILL. Jörgen

 22. Michelangelo

  #10# Tack för  länken . Bryhn bidrar till att putsa upp Uppsalas skamfilade rykte något

 23. Lars: Värmande tankar. Se också följande länkar för att se Afrikas möjligheter: EAPTV: Utvidgade NAWAPA-projektet: Afrikas möjligheter  http://www.larouche.se/artikel/eaptv-utvidgade-nawapa-projektet-afrikas-mojligheter   och North Africa: The Blue Revolution (Video), German Schiller Institute, 2011 http://www.schiller-institut.de/blue-revolution/