Nord och Syd

Är det någon mer än jag som minns den TV-serien? Jag var helt fascinerad, men å andra sidan var jag bra många år yngre.
Nord och Syd används annars för att beskriva motsättningarna mellan de rika och de fattiga länderna. I gårdagens Dala-Demokraten tar tre representanter för AWEPA (The Association of European Parliamentarians for Africa) upp ämnet.
Det är i stort samma tugg som vanligt. De rika länderna har genom sin överkonsumtion av främst fossila bränslen skapat en klimatkris som främst påverkar de oskyldiga fattiga.
”Blir det missväxt svälter man. Torkkatastrofer och översvämningar hotar direkt människors överlevnad i stora områden. Och resurserna att förebygga och/eller lindra katastroferna är alltid små, ofta obefintliga.
Klimatförändringarna är inte bara ett hot, utan en förödande verklighet i Afrika i dag”
, skriver Pär Granstedt m fl.

Och jag måste faktiskt säga att jag är förvånad. Detta är människor som dagligen förutsätts arbeta med Afrikas problem. Och så tror de att det största problemet är klimatförändringarna. Är det inte att överleva dagen? Veckan? Månaden?
”Det behövs ett gemensamt ansvarstagande från politiker i Nord och Syd för att hantera detta”, skriver Granstedt m fl. ”Afrikanska ledare måste ge högre prioritet åt insatser för miljö och jordbruk, och ta klimathotet på större allvar. Det handlar om att bygga dammar, plantera skog, förbättra jordbrukstekniken och tillämpa miljövänliga metoder.”
Bygga dammar och plantera skog? Ursäkta? Är inte det viktigaste att se till att befolkningen inte svälter? Att alla har tillgång till rent vatten, sanitet och elektricitet? Granstedt et al är ju enligt egen utsaga medvetna om att de rika länderna är mindre känsliga för klimatsvängningar eftersom vi har resurser att hantera deras konsekvenser.
Lägg märke till sista ordet i artikeln: solidaritet. Fast i Granstedts tolkning får ordet mer en klang av ”alla ska ha det lika dåligt”.
Jag påstår inte att jag har lösningen för Afrika. Men tillåt mig att tvivla om de afrikanska ländernas problem löses med bäst med klimatpolitiska åtgärder.
PS Jag kollade AWEPA:s hemsida. Lite intressant att den enskilt största finansiären mellan 2002 och 2006 är Sverige (enl Wiki svenska staten). Och AWEPA har inte ens något kontor här i landet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Hela drivkraften bakom grönvänstern är att människan i allmänhet och den industriella eller västerländska i synnerhet är OND. Det är dess enda men starka agenda och leder som ett terapeutiskt behov till ständig självspäkning.
  Tege

 2. Lars C

  I en del av Afrika är det största problemet det urgamla stamsamhället där olika klaner kämpar om makten, alla insatser som inte börjar där är dömda att misslyckas. Sen behövs både direkt nödhjälp och investeringar. Afrika är fullt av rikedamar. Det sistnämnda kommer per automatik om det blir drägliga förhållanden. Det finns afrikanska länder som kommit en bra bit på väg.

 3. karlsson

  Det kan tyckas märkligt att grupper som arbetar för Afrikas utveckling inte ser de omedelbara problemen som hindrar utvecklingen – våra tullar på livesmedel, våra handelshinder, vårt stöd till korrupta politiker,  vårt stöd till diktaturer.
  Afrika behöver mer av frihet för medborgarna, mer rättsäkerhet så att de får behålla det du skapar, mer frihandel så att de kan konkurera med omvärlden och sälja det man är bra på att producera.
  Men tyvärr finns alltför många ”socialister o islamister” som ska styra och ställa efter eget huvud – till men för befolkningen.
  Att Sahara minskar i utbredning verkar man inte känna till. Att välståndet i Afrika trots allt har ökat de senaste 20-30 åren verkar också vara en nyhet.
  Varför vi ska stödja denna organisation med skattemedel är obegripligt

 4. Her är en ny sida som ändå bättre förklarar Ferenc Miskolczi klimatmodell !

 5. Björn

  Problemet med Afrika är att det saknas tillräckligt intellektuellt kapital för att självständigt kunna skapa och behålla en infrastruktur. De insatser som biståndsorganisationerna står för är missriktade och leder bara till ökningen av nativiteten. Tragiskt nog sär det så. Något radikalt måste till för att förhindra en ökande befolkning med lidande som följd och inte nog med det, utan europa får ta hand om den emigrerande befolkningen, vilket i längden leder till en ohållbar situation.

 6. CCJM

  Vad som bör vara klart och tydligt för var och en som funderar över varför världen ser ut som den gör är följande; den effekt av det under 60-och 70-talen införda paradigmskiftet som avsade sig tidigare rationella och optimistiska syn på världens resurser som i grund och botten obegränsade. Istället följde den kulturpessimism som i princip presenterades oss två förhållningssätt ; antingen sänker vi rikare vår levnadsstandard så att de fattiga får mer att dela på eller tar vi så mycket vi kan på deras bekostnad. Detta är huvudorsaken som i dessa sorters diskussioner alltid bör framhållas.

 7. CCJM
  Elkraft och drivmedel är i vartfall inte mindre hållbara än solen…
  Så vill du ha ett längre perspektiv får du se bortom vårt solsystem.
   
  Enklast kan Sverige tillverka dem ur energi från vårt kärnavfall, vill vi kan vi gå vidare till breedeing av Th232.
  100gr Th232 ger den energimängd en dekadent västerlänning köper under sitt liv i form av elkraft och drivmedel.
   
  Berg innehåller i sntt 12gr TH232/kbm..
   
  Men vi kan ju leka än billigare med B11+H1=3He + 8,9MeV.
   
  Blott mänsklig klokskap tycks vara en bristvara.

 8. Steve

  Vi är nog tyvärr alldeles för sent ute!  Klimatkatastrofen har nått Sahel på allvar:  ”Väldiga översvämningar har drivit bort minst 150 000 människor från deras hem i Burkina Faso … Också Niger och Senegal är utsatta för översvämningar … Den senaste tidens oväder med skyfall utlöste översvämningarna i de västafrikanska länderna …  Tusentals människor blev hemlösa i Nigerregionen Agadez … Nederbörd i sådana mängder är sällsynta i det ökenartade området i norra Niger där en del distrikt knappt upplevt något regn alls.”  DN 3 sept.
  Men det här är ju — nästan — alldeles precis vad som förutsagts!  Klimatförändringen kommer att göra Sahel obeboeligt…: 
  ”Att stoppa ökenutbredningen är omöjligt.  Allt vi kan göra är att försöka bromsa den.  Den beror inte bara på att man hugger ner skog.  De globala klimatmönstren är inblandade. Hela världen håller långsamt på att bli en öken.”  OnEarth, Winter 2006  — Natural Resources Defense Council
  http://www.nrdc.org/OnEarth/06win/mali2.asp

 9. ThomasJ

  Lars C (#2): Håller med om problembeskrivningen med stammar etc. Studerar man Afrikas karta lite ser man hur ’raka’ de flesta ländernas gränser är dragna, ibland snudd på 4-kantiga. Detta härstammar från ’Berlinkonferensen’ [1885], då Afrika ’delades’ upp av europeiska ’stormakter’, Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal och Frankrike. Man tog helt enkelt en linjal och en penna och delade kontinenten. Således kom landsgränser att skära genom urgamla kulturer/stammar/maktområden etc., ett land blev fransktalande, t.ex. Benim [f.d. Dahomey] som gränsar österut mot Nigeria, som blev ’engelskt’, som i sin tur gränsar österut mot Kamerun som blev ’franskt’, osv.
   
  Jobbade i regionen åt Röda Korset [under Biafrakonflikten] och fick mkt. bra möjligheter att närmare studera bakomliggande orsaker till allehanda konflikter. Dessa, tror jag, kommer tyvärr att fortsätta under mycket lång tid framöver. Radikalt, men troligast ej genomförbart, vore att återställa ländernas o/e kulturers/stammars ursprungliga ’gränser’ som de var innan nämnd konferens.
   
  Mvh/TJ

 10. Patrik

  Steve>> Vad menar du? Har det börjat regna i ökenliknande områden eller har det blivit öken i dessa områden eller båda delarna?
  Om det är det sistnämnda så kan det såklart vara fullt naturligt. Klimatet i olika klimatzoner ändrar sig ständigt. Fråga de gamla Egypterna…

 11. Gunnar Strandell

  Elling #4
  Tack för länken till Miskolczi!
  Jag läste första sidan på nätet och blev glad över att få en tydlig redogörelse över hur växthuseffekten fungerar. Jag har tidigare inte  förstått att uppvärmingen kommer av att  man stänger luften inne och att det inte har så stor betydelse att glas inte släpper igenom IR-strålning.
  Nu har jag skrivit ut hela texten föratt ha något att läsa till kvällen.
  Mythbuster, sa Bill. Just det sa Bull.

 12. AOH

  Klimatrevolt i Afrika och sanna klimatkrisen där
  Ugandas president för organisationen Människorätt-och Utveckling CORE Mrs. Fiona Kobusingye är upprörd över västvärldens klimatpolitik. Något som Fredrik Reinfeldt borde läsa innan kommande G-möten när pengarna skall äskas och fördelas.
  http://planetdaily.ws/index.php/more/299

 13. Elling Disen (4): Ferenc Miskolczi’s artikel.
  Jag tycks det är intressant att Ferenc Miskolczi talar om radiation equilibrium på ca. 60 år i justeringsid.
  Det ser jo yt till att vara den svängnings tid vi hår haft mellan varma perioderna de siste par hundreder år.
  En teori som denne av Dr. Ferenc Miskolczi kan antageligen aldrig accepteras av IPCC et al. då teorin konkluderar att negativa feedback systemen sikrar konstant transparent atmosfär och att CO2 har liten praktisk inverkning på temperaturen.
  Det som bekymrar mig är att sådanner mera verklighednära hypoteser inta kommer igenom till almenheten, då denna utgåva inte är mullig att läs om man inte själv är Dr. eller så.  Vi måste ha Al Gore till att framstilla den med PowerPoint video och det hela, Miskolczi skulle fråga honom.

 14. AOH, tackar stort för länken som med fick mig att koppla att temperaturen var avsevärt högre till för 4000år sedan, då den sjönk kraftigt och Sahara blev öken..
  Stöd för att det ena har med det andra har jag dock inte på vetenskaplig nivå.
  Men ökad temperatur ger ökad avdunstning så ger det med lika mycket mer nederbörd.
  Det ska ju vara en av de extrema förstärkningseffekter CO2-hotet vilar på.
  Tänk i en framtid då förhoppningsvis bra teorier till varför temperaturen sjönk så drastiskt för 4000 år sedan efter en jämn och hög nivå under de 4000åren innan…
  Ju mer vi vet ju mer vet vi att vi inte vet, kunskap föder kunskapstörst.

 15. Spontant känns det som jag skulle behöva många hundra timmar att gå igenom och förstå hela Miskolczi´s arbete..
  Vilka är invändningarna från klimatoroade forskare med tillräcklig kunskap?

 16. Maggie, nedanstående miljöreflektioner som jag skrev vid årsskiftet 2008 – 2009 kanske passar under Nord och Sydtemat:
  Ännu ett miljö- och odlingsår har passerat, och jag tvivlar på att 2009 kommer att medföra något nytt. Tyvärr är det bara att konstatera att åren går men svälten består. Om jordiseringsmetoden hade tillämpats i u-länderna hade antagligen ett stort antal individer fått vara med om årsskiftet 2008-2009, men tack vare våra miljö- och biståndsorganisationers (däribland SIDA) försummelse, har dessa människors liv gått till spillo. Sedan början av 90-talet har jag år efter år bevisat den enorma växtkraft jordiseringsmetoden ger. De som följt mina rekordodlingar kan intyga att metoden medför en mycket kraftigt ökad skörd, och detta med hjälp av en metod som är helt och hållet ekologisk, och som dessutom bidrar till att minska sopberget och till att binda koldioxid.
  Förut var jag ofta förvånad över att miljörörelsen så fullkomligt struntade i att inse vilken befrielse det skulle innebära för u-ländernas fattiga och svältande människor, om dessa fick kännedom om den otroliga växtkraften vid jordisering, samt de många ekonomiska och miljömässiga fördelarna vid tillämpandet av denna metod. Numera förvånas jag inte längre. Jag har insett att biståndsorganisationerna primärt är intresserade av sin egen berömmelse – inte att verkligen fullgöra sitt uppdrag som bl a är att bistå utvecklingsländerna med information och kunskap om hur människorna där kan bli självförsörjande. Då jag kontaktat biståndsorganisationer, riksdagen, miljöorganisationer, SVT och massmedia i allmänhet för att upplysa dessa om de många fördelarna med jordiseringsmetoden, envisas man med att ignorera informationen. Trots de fantastiska odlingsresultat som år efter år erhålls av jordiseringsmetoden väljer man att hålla tyst om detta. Att underlåta att sprida information som kan vara till gagn för svältande människor, är en försummelse som innebär att man rent konkret medverkar till att ett stort antal människor dör långt tidigare än nödvändigt. För en förnuftigt funtad människa med hyfsat intakt moral framstår detta som fullkomligt obegripligt.
  Jag hoppas innerligt att människorna under 2009 äntligen får upp ögonen för att komposteringsmetoden inte är den frälsningsmetod miljöetablissemanget under så lång tid försökt indoktrinera oss med.
  För den som fortfarande tror att kompostering är en ofarlig sysselsättning för människor och miljö rekommenderar jag följande länk:
  http://www.expressen.se/nyheter/1.1196998/dodad-av-kompost

 17. tty

  ThomasJ
  Apropå onaturliga gränser som inte tar hänsyn till etnicitet och historiska förhållanden så har vi ju dock ett antal fall i Afrika där gränserna faktiskt är dragna så att staterna blivit etniskt homogena: Somalia, Rwanda, Burundi, Swaziland och Lesotho.
  Allihop kända för fred harmoni, och gynnsam utveckling.

 18. tty

  I själva verket så är en kraftig monsun som sträcker sig längre norrut precis vad man skulle vänta sig om klimatet i tropikerna blir varmare. Det är så det alltid har fungerat. Senast under det holocena klimatoptimat, och innan dess under den förra mellanistiden och en mängd ännu äldre varma perioder..
  Så egentligen skulle översvämningar i Sahel mycket väl kunna användas som AGW-propaganda om bara inte datormodellörerna på något sätt råkat vända uppochner på hur klimatmaskineriet brukar fungera.

 19. Gunbo

  Maggie,
  ”Och jag måste faktiskt säga att jag är förvånad. Detta är människor som dagligen förutsätts arbeta med Afrikas problem. Och så tror de att det största problemet är klimatförändringarna. Är det inte att överleva dagen? Veckan? Månaden?”
  Om klimatet i Afrika förändras (vilket det redan gjort på många håll) blir ju kampen för att överleva dagen ännu svårare. I Kenya t ex har regnperioden blivit så mycket kortare att folk inte kan få mer än en skörd/år. Tidigare fick de två skördar.

 20. tty vad finns för temperaturspår från förra mellanistiden?
  Jag brukar ibland ta att de vid 130000år gammal is når marken på Grönlad, som indicié på att det mesta där var isfritt då.
  Den teorin duger nog ej ty isen flyter och glider helatiden ut i botten…
  Däremot kanske de tallpollen som funnits i botten ger en aning stöd..
  Lars Fransen sade i ett radioprogram tidigare att de sista istiderna blivit allt längre och mellanistiden allt kortare.
   

 21. Anders L

  Elling #4,
  Miskolczis uppsats är en enda röra av cirkelresonemang, obevisade antaganden, meningslös algebra och en grundläggande missuppfattning om vad virialteoremet handlar om. Hans slutsats att en ökning av partialtrycket av CO2 automatiskt leder till en motsvarande minskning av H2O är förvisso nyskapande och … ja, det är väl det bästa man kan säga om det. Hans uppsats publicerades i en ungersk meteorologisk tidskrift, och därefter har ingen brytt sig om den. Han avgick i protest från sin post vid NASA.
  Det finns en del konspiratoriskt lagda bloggare på nätet som anser att omvärldens brist på intresse för Miskolczis teori måste vara ett säkert tecken på att den för sann för att accepteras. I själva verket beror dock ointresset på att den är ointressant.
   
   

 22. Gunbo,
  Innan du ’tystnade’ för helgen frågade jag dig om vad du syftade på (flera ggr) med folks ’trosvisshet’ och ifall de ’verkligen trodde de satt inne med hela sanningen’ …
  Jag undrar fortfarande vad du kan tänkas ha syftat på. Skulle du vänligen försöka förklara vad du menade?

 23. Anders L, det var ju märkligt vad du ville verka detaljinsatt här (i #21). Fast du kanske snarare bör hålla dig till att räkna antalet klimatforskare och få det rätt inom några tiopotenser, och därefter förska formulera vad dessa kan tänkas vara eniga om, som skulle medföra för nödvändigheter för resten av mänskligheten.
  Ja, ifall du inte först vill upprepa att CO2 fortsatt varit en växthusgas även efter 1998 (ett påstående du ofta dunkat i huvet på folk, trots att vi förväntas lita blin på ditt ord där)

 24. tty

  Gunnar Littmarck
  Just det faktum att det finns is från den förra mellanistiden ”i botten” på alla borrhål som hittills borrats på Grönland visar att isen där hade en stor omfattning trots att temperaturen var ca 5 grader högre än. Is bevaras inte för evigt, lagren blir allt tunnare mot djupet, och isen smälter underifrån, men i åtminstone ett borrhål (GRIP) finns faktiskt is från föregående istid (MIS-6) i botten. Får jag rekommendera en mycket trevlig bok om iskärnor och glaciologisk forskning på Grönland:
  http://www.nbi.ku.dk/side60066.htm
  De rester av organiskt material som hittats under isen är minst 400,000 år gamla och man har ofta gissat att de är från Holsteininterglacialen (MIS-11), den fjärde mellanistiden bakåt, men de kan vara mycket äldre. Själv skulle jag gissa på MIS-31 för drygt en miljon år sedan, eftersom det var sista gången som vi vet att Antarktisisen var markant mindre än nu.
  Det finns en enorm litteratur om den förra mellanistiden. Sammmanfattningsvis var klimatet varmare än nu nästan överallt, på de flesta håll ett par grader, på höga breddgrader betydligt mer (>10 grader i delar av Sibirien). I tropikerna var temperaturen bara någon enstaka grad högre, och i Medelhavsområdet och i ett bälte österut till Centralsien tycks temperaturerna ha varit ungefär lika med nu.
  Sahara var mycket mindre än nu och Sahel-vegetation och Sahel-djur fanns ända upp i Egypten, där de mötte arter från Medelhavsområdet (ett bra exempel är Bir Tarfawi i sydvästra Egypten).
  Istidscyklerna gick över från att vara 41,000 år till ca 100,000 år långa för ungefär 800,000 år sedan. Samtidigt ökade amplituden kraftigt, d v s istiderna blev kallare och mellanistiderna varmare. Mellanistiderna blev knappast kortare, absolut sett men de är numera en betydligt mindre del av en istidscykel (10-20%).

 25. Anders L.
  Efter dina skriverier om att ingen bemöter Miskolczis för att arbetet är ointressant, motiverar mig för några timmars fördjupning..
  Hur mycket har du läst och förstått?
   
  Eller går du till dina åsiktsförebilder och tar deras avfärdanden utan att förstå?
   
  I så fall undrar jag om du anser din analys är objektiv?
  Jag har läst konstiga psevdoparalleller från dig om jorden och äpplen.
  Skulle det visa att vi orsakar en farligt ökad ir-återstrålning genom att förbjuda de energisystem som kan priskonkurrera ut fossilkol?

 26. Gunnbo #19
  Oavsett vad som är orsaken till att man bara kan ta en skörd, så är det den dagliga insatsen för deras överlevnad som är viktigast. Det är ju här och nu vi lever, eller som det står i Matteus 6, 34: ”Gör eder alltså inte bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

 27. tty

  Det här med Syd och Nord och vem som skall betala vem för sina och fädernas eventuella synder mot Gaia är en intressant fråga.
  Om vi gör det enkelt för oss och säger att de som släpper ut mer CO2 per kapita än världsgenomsnittet är ”onda” och skall betala till de ”goda” som släpper ut mindre än genomsnittet hittar vi bl a följande länder bland de ”onda”: Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Brunei, Cayman Islands, Ekvatorialguinea, Förenade Arabemiraten, Guadeloupe, Hong Kong, Iran, Kazakstan, Kina (hoppsan!), Kuwait, Libyen, Malaysia, Martinique, Montserrat, Nauru, Oman, Palau, Qatar,
  Saudiarabien, Seychellerna, Singapore, Sydafrika, Surinam, Sydkorea, Taiwan, Trinidad och Tobago, Turkmenistan och Venezuela.
  Listan över de ”goda” är kanske mindre överraskande, men det kan vara värt att notera att 5 europeiska länder ingår: Albanien, Lettland, Litauen, Moldova och Rumänien. Lettland och Litauen kommer dock säkert att övergå till det ”onda” lägret i och med Ignalinas stängning. Sverige ligger – lyckligtvis – just på den onda sidan, men minsta minskning av utsläppen och vi riskerar att ramla över bland de ”goda”. Bäst att ta det försiktigt!

 28. Jag förstår inte varför du hela tiden ställer långsiktiga och klimatrelaterade insatser i motsatsställing till de fattigas omedelbara behov. I dessa delar av världen är en levande skog en källa till mat, ved och vattenrening; en damm betyder bevattning, fisk och dricksvatten – kanske rent av elström. Sen om man kallar dessa långsiktigare insatser för klimatrelaterade (och inte tror på AGW) så spelar det väl ingen roll? Ökenutbredning och avskogning är väl bekymmer med eller utan AGW?

 29. Gunbo

  Jonas,
  ”vad du syftade på (flera ggr) med folks ‘trosvisshet’ och ifall de ‘verkligen trodde de satt inne med hela sanningen’ … ”
  Vad jag menade var att de flesta på den här bloggen verkar anse att ”science is settled”. Själv är jag mycket tveksam till det.

 30. Labbibia

  Nord och Syd….kan väl även gälla polerna?
  Det märks att Köpenhamn närmar sig. Larmen står som spön i backen, det verkar verkligen finnas en viss desperation hos AGW-etablissemanget…..
  Hittade detta på tv4:s text-tv:
  ”Ett nytt ozonhål kan uppstå – denna gång över Antarktis – på grund av klimatförändringarna, varnar forskare i Kanada. Samtidigt stärks ozonskiktet över norra halvklotet, vilket kan öka D-vitaminbristen i bland annat Sverige.
  http://go.tv4.se/go/e/col_1_10;siteId=205/http://nyhetskanalen.se/1.1187674/2009/09/06/klimatforandring_skapar_nytt_ozonhal

 31. Labbibia

  Tv4 Text-tv sid 120…
   http://go.tv4.se/go/e/col_1_10;siteId=205/http://nyhetskanalen.se/1.1187674/2009/09/06/klimatforandring_skapar_nytt_ozonhal

 32. Va Gunbo?
  Det finns en sida där det framhärdar att “the science is settled” och det är inte den mer realistiska sidan!
  Hur i hela helvete kan du komma fram, alternativt framhärda något så j_vla idotiskt, Gunbo? Är du ohederlig ända in i benmärgen? Eller är du så totalt ur kontakt med verkligheten?
  Var någonstans, kan du ens med mycket frikostigt definition av begreppens innebörd, hitta någon på den realistiska sidan som hävdat att “the science is settled” angående hur och varför klimatet varierar?
  Om du inte antingen förbehållslöst tar tillbaks detta idiotnonsens, eller lägger fram mycket bra belägg för att ’vi’ (OBS du tom sa ”de flesta” här) skulle företräda den uppfattningen kommer jag framöver kalla dig ’lögnare’ utan att tveka en sekund! Och därtill en av de falskaste, mest skenheliga lögnarna här …
  Eller om du föredrar det, så komplett j_ävla inkompetent att du inte borde betros med vare sig rösträtt eller ett tangentbord från vilket du kan göra bankaffärer.
  Maken till dårskap har ju inte ens Anders L levererat.

 33. L

  Gunbo måste ha postat detta påstående på fel blogg… 🙂

 34. Även med den mest ’generösa’ tolkningen av Gunbos förmågor är detta påstående komplett obegripligt ifall det var seriöst menat. Och jag menar Fullständigt Komplett J_vla Obegripligt!

 35. Så, nu har jag lugnat mig en smula. Och jag måste modifiera mina tidigare inlägg en smula också. Anders L har faktiskt lagt fram lika idiotiska saker. Främst tänker jag på hans försök att leda i bevis att ’skeptiker’ egentligen menar att man borde verka för att alla olja och alla fossila bränslen borde eldas upp så snabbt som öht möjligt. Eftersom effekterna ju var så positiva, menade denne Anders L.
  Grejen är väl att Anders L ytterst sällan ens försöker verka mindre skogstokig än så. Emedan Gunbo regelbundet försäkrar att han inte är en skogstokig och komplett okunnig alarmist. Och tom under kortare perioder klarat av att bete sig som han vore sansad …
  Fel av mig alltså. På den detaljen!

 36. Gunbo

  Jonas,
  Lugna ner dig!
  Jag håller fast vid det jag skrev.
  De flesta på den här bloggen är fullt övertygade om att CO2 INTE är orsak till uppvärmningen (om det ens finns någon uppvärmning). De flesta är också övertygade om att det är en tidsfråga innan klimatbubblan spricker och sanningen kommer fram. De allra flesta vet att Roy Spencer, Richard Lindzen, Fred Singer m fl är de forskare som har rätt i den här frågan och att andra forskare har dubiösa motiv för sina påståenden att CO2 har en påverkan på klimatet. Om inte detta är trosvisshet så vad är det då? Ibland avundas jag er denna starka övertygelse.

 37. L

  Gunbo, har du inte förstått skillnaden på alarmisternas fixering vid CO2 och skeptikernas öppenhet för andra orsaker till klimatförändringar, då har du inte fattat mycket av vad som sägs här.

 38. Gunbo, du bara svamlar. Och för att svamla som du måste man antingen vara komplett borta (korkad) eller ohederlig.
  I min envetna (och ngt dumdristiga) benägenhet att vilja tro väl om folk vill jag tro det förra om dig (korkad). Men jag vet ju också att du, när du dök upp här, presenterade dig som mer kunnig pga av ålder och pålästhet (ohederlig).
  Och jag skall hålla för möjligt att båda kan vara korrekta, dvs att du både är korkad och slirar betänkligt på sanningen.
  Ifall du inte hade begripit det heller så säger Lindzen, Spencer mfl, precis motsatt sak som det du hävdar: Att ”the science is [not!] settled”, och att du öht kan få det till motsatsen bevisar att du är komplett kocko, alternativt komplett saknar kontakt med den verklighet som diskuteras.
  Men tack för att du upprepar idioterina/lögnerna. Jag skall hålla dem emot dig framöver varenda gång du yttrar dig, men med förbehållet att jag inte personligen kan avgöra var gränsen går mellan skogstokig/ohederlig …
  En sak är dock säger: Du hör hemma i tog-AGWarnas läger. Och det stör mig inte det minsta för det vimlar av sådana där …

 39. Det roliga Gunbo är att ifall du hade kläckt ur dig denna dårskap, två dagar efter att du dykt upp här, hade det kunna passera som en AGW-alarmists okunniga oförstånd.
  Nu har du hängt här mer än ett år och väsentligen bara fått information, kommentarer, länkar, resonemang mm om motsatsen. Dvs där man försökt hjälpa dig att inte så komplett göra bort dig, att det måste till ett alldeles särldes inskränkt sinne för att inte ha lärt sig ett dyft under hela denna tid …
  Vilket ju alltså numera är min slutsats: Total inskränkt, alternativt komplett utan heder (eller möjligen båda)

 40. Anders L

  Gunnar L #25,
  Jag har läst alltihop och förstod ingenting. Och eftersom jag alltid går efter grundregeln ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, så är det min uppfattning tills vidare att Miskolczis teori inte är användbar till någonting. Men – jag har förstås även fördomar: Hela idén om att det skulle finnas en underbar mekanism som kompenserar för alla variabler i klimatsystemet så att slutresultatet blir perfekt för H. sapiens känns alldeles för antropocentrisk för mig.
   
  I min världsbild bryr sig universum inte ett dugg om huruvida vi finns här eller ej. Jag tänker mig mänskligheten lite som den där sexåringen i Göteborg häromdagen som klättrade ut genom fönstret, blev hängande där och sedan ramlade ner när han inte orkade hålla taget längre. Jag tror väl inte att vi redan hänger och dinglar över avgrunden – men nog fasen har vi öppnat fönstret, i alla fall. Och jag tror definitivt inte på någon kosmisk kraft som står redo att dämpa fallet för vår del… 🙂

 41. Patrik

  Anders L>> Du tror att det finns destabiliserande mekanismer i jordens klimatsystem, men inte stabiliserande, är det korrekt uppfattat?

 42. Anders L säger att: ’Om jag inte begriper något, så måste det vara dunket sagt …’
  Nåväl, du kanske istället skall upprapa att CO2 är en växthusgas även efter 1998! Jag tror att graden av komplexitet i detta mer passar din nivå …
  Men för att spinna vidare på dina metaforer så nog har vi öppnat fönstret för en herrans massa gapande dårar som skriker ..
  Men dårars skrik har normat ingen betydelse alls. Oavsett hur många och vad dom gastar om ..

 43. Gunbo

  Jonas,
  ”Ifall du inte hade begripit det heller så säger Lindzen, Spencer mfl, precis motsatt sak som det du hävdar: Att “the science is [not!] settled”
  Jag har inte påstått att Spencer, Lindzen m fl sagt att the science is settled. Läs min #33 igen – långsamt! Det är ju ni på bloggen som uppför er som om science is settled. Inget skeptiskt ifrågasättande av alternativa hypoteser. Ingen självrannsakan när det gäller egna övertygelser och motiv.
  God natt!
  önskar en ständig tvivlare

 44. L

  Gunbo, kan du istället för att svamla, berätta på vilken punkt vi skulle anse att ”the science is settled”..?

 45. Gunbo din skogstog/lögnare … du påstod nyss att ’de flesta här’ menade att ’the science is settled’. Du gör det igen nu. Och det innebär att du inte är kapabel att läsa innantill. Eller att du ljuger oförblomerat!
  I min eviga välvilja att tro gott om folk, vill jag innerligt tro att du bara är komplett korkad ….
  Jag är ganska säker på att det stämmer för övrigt. Möjligen är du dessutom så ohederlig som du framstår. Men då kan man iaf säga att det är obeskrivligt korkat att försöka med så korkande osanningar …

 46. Anders L

  Jonas N #32,
   
  Det finns ju ett antal skeptiker som anser att CO2 är ”Livets Gas” och att livet på jorden bara mår bättre ju mer koldioxid det finns i atmosfären. Då drog jag den logiska slutsatsen att dessa människor (av vilka jag alltså inte är en) väl rimligen måste tycka att det är idioti att försöka införa mer energisnåla kolkraftverk, bilmotorer etc, eftersom man genom detta berövar jorden Livets Gas. Det vore ju bättre att försöka öka CO2 så mycket som möjligt, så att vi får rikare skördar och bättre klimat (omutifall att AGW-teorin verkligen skulle vara korrekt). Jag fick dock mothugg från somliga kommentatorer som ansåg att man trots att CO2 är Livets Gas så bör man ändå elda fossila bränslen med måtta, pga säkerhetspolitiska och geostrategiska skäl etc etc. Dvs även dessa kommentatorer ansåg att det är rätt att övergå till en energisnålare teknologi, fast inte av klimatskäl. Well, whatever…
   
  Det är lite som högerkrafterna och välfärdssamhället – i nästan ett sekel har de progressiva krafterna fått släpa med sig högern, under högljudda protester, från reform till reform; alltifrån rösträtt till sex veckors semester. Och nu visar det sig plötsligt att även moderaterna tycker att allt som uppnåtts inte är så dumt, och vips vill de t o m beteckna sig som ett arbetarparti.
   
  Jag är helt övertygad om att om fyrtio år kommer nästan alla av dagens skeptiker tycka att det energisnåla samhället är en självklarhet som de verkligen inte vill avstå ifrån, och de kommer alldeles ha glömt allt vad de gormade om stöveltramp, miljöfascister och den gröna överklassen…

 47. Egentligen borde man skratta åt det: En komplett inrökt AGWare anklagar dem som inte sväljer AGW-tron för att hävda ’the science is settled’ …
  Alltså, kan det bli mycket mer parodiskt än så?

 48. Anders L, jo vi har fått ta del av din logik. Du får ursäkta att jag inte riktigt förmår koncentrera mig på den just nu. Du har nämlignen just blivit överträffad vad gäller ’logik’ på ett sätt som jag inte riktigt hade väntat mig …
  🙂

 49. L

  Anders L, du glömmer ett par saker. Det är alltid bättre att kalla saker vid deras rätta namn, ska vi spara energi finns många goda skäl, men varför peka på klimatförändringar? Idag är det inte ett skäl.
   
  Sen är det givetvis så i politik, att den svänger av och an med olika generationer och nya värderingar. Det vore konstigt om alla partier hade halvsekelgamla partiprogram?

 50. S-E Sundman

  Anders L #43
  Du har tydligen inte förstått att CO2 är en av de viktigaste anledningarna, att du har möjligheten till att sitta och propagera för AGW-teorin på bl.a. den här bloggen och då avser jag inte den röran som politikerna och IPCC har ställt till det med.

 51. Iven

  Gunbo
  Du skriver  under # 29, att ”de flesta på den här bloggen anser att the Science is settled”.
  Detta är ett osant påstående och är du utbildad psykolog, som du tidigare sagt, så vet du att det är ett osant påstående, hur du än försöker kringgå ett ärligt erkännande.
  Du vet att det är de AGW-troende, som har sagt att ”the sience is settled”, bland andra AL Gore och James Hansen. Det måste även du ha läst.
  Däremot är de personer, som är skeptiska mot AGW-hypotesen skeptiska av olika anledningar, men ingen av dem har sagt, att the science is settled. Det vet även du, som har läst så mycket.
   Om du inte kan erkänner ett uppenbart fel i ditt resonemang, så förstår man att duäven i andra sammanhang har svårt att ta intryck av andras åsikter.

 52. Anders L, forstår du inte van Andel’s beskrivning, borde du förlora rösträtten ( i klimatfrågan) .

 53. Iven

  Anders L. # 46
  Du lyckas blanda ihop klimatfrågan, energifrågan, AGW-hypotesen, partipolitik, historieskrivning och påståenden om, vad skeptiker mot AGW tänker till en osalig röra på ett sätt som lyser strålande med frånvaron av all logik.
  Vi vet att du är en orubblig AGW-troende och nu även att du har en viss politisk åskådning, som du gärna vill torgföra i samband med klimatdebatten, men klokare än så blir man inte av ditt inlägg. 🙂

 54. ThomasJ

  tty (#17): Förvisso. Mitt inlägg gav ett alltför schabloniserat intryck, sorry 4 that. Det finns afrikanska länder/samhällen funkar, åtminstone någorlunda bra. Right you is!
   🙂
  Mvh/TJ

 55. Björn

  Anders L [46]: Bara en liten reflektion över ditt ojande över moderaternas begrepp ”arbetarparti”. Skillnaden mellan vänsterns arbetarparti och Moderaternas är väsensskillt. Vänstern exkluderar historiskt tjänstemännen medan Moderaterna inkluderar tjänstemännen vilket förtydligat innebär alla som arbetar. Alltså Moderaternas begrepp innefattar alla som arbetar och inte bara kategorin industriarbetare, grovarbetare etc.

 56. Steve

  Godheten lever: Alltför ofta kännetecknas inte bara dessa spalter utan media överhuvud av en viss pessimism:  ”Vi brinner upp!  Vi brinner upp!”
  Då kan det vara bra att veta att godheten fortfarande lever kvar på Moder Jord.  Ingen mindre än FN:s Generalförsamlings President, Rev. Miguel D’Escoto Brockmann, tidigare utrikesminister i Nicaragua, visade detta, när han utropade Bolivias president Evo Morales till ”World Hero of Mother Earth” (Héroe Mundial de la Madre Tierra) vid en högtidlig ceremoni i presidentpalatset i La Paz.
  Med en medalj och ett pergamentdokument bekräftades att FN:s Generalförsamling hade utsett Morales till ”the maximum exponent and paradigm of love for Mother Earth”.  Beslutet hade föregåtts av ”extensiva konsultationer” med representanter för FN:s medlemsländer.
  Morales var ”den som främst bistod FN” med få 22 april förklarad som ”Internationell Moder Jord Dag” — eller ”Pachamama” på bolivianskt tungomål, Aymara. 
  Förutom betitlandet av Morales hade Kubas vördnadsvärde statschef Fidel Castro nu utsetts till ”World Hero of Solidarity”, och famlidne ex-presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, till att hedras som ”World Hero of Social Justice”. 
  ”Det vi genom detta vill göra är  att visa fram dessa tre män för världen och säga att i dem förkroppsligas dygder och värden värda att efterföljas av oss alla”, sade D’Escoto. 
  Latin American Herald Tribune, Caracas:
  http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=342574&CategoryId=14919
  El Diario Exterior, Madrid:
  http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=33819
  Se där, unge vän, med hur mycken vishet vår värld styres!   Tänk om vi inte hade FN!

 57. Kjell_A Jönsson

  Maggie har rätt !
  Inte minst vad gäller återplantering av skog. Den av Olof Palme och Ingvar Carlsson så omhuldade Robert Mugabe är ju mästare i skogsskövling. Bristen på kunskap är också skrämmande i Sydafrika där man fäller stora träd för att de anses vara vattentjuvar.
  Kjell-A Jönsson

 58. AOH

  Klimatrevolt i Afrika och sanna klimatkrisen där
  Ugandas president för organisationen Människorätt-och Utveckling CORE Mrs. Fiona Kobusingye är upprörd över västvärldens klimatpolitik. Något som Fredrik Reinfeldt borde läsa innan kommande G-möten när pengarna skall äskas och fördelas.
  http://planetdaily.ws/index.php/more/299