Settled vs unsettled science och vetenskaplig integritet

2013 bad American Physical Society (APS) Steven E. Koonin att uppdatera deras deklaration kring klimatet. Det medförde att han året därpå sammankallade till ett seminarium där sex ledande klimatexperter och sex ledande fysiker från APS, skulle granska (stresstesta) klimatvetenskapen i IPCCs femte rapport AR5, (2014).

Koonin blev förfärad när han insåg hur långt ifrån mogen klimatvetenskapen var och hans nya insikter gjorde honom alltmer bestört över den allmänna och alltmer politiserade debatten kring klimat och energi. Med mentorn Richard Feynmans krav på absolut intellektuell integritet djupt inpräntad i honom fortsatte han att gräva djupt i källorna, framför allt i IPCC, den så kallade klimatbibeln, och då särskilt rapporten från arbetsgrupp ett, WGI, det vetenskapliga dokumentet. Det han då fann ville han sprida. Efter tre års arbete, var Unsettled (2021) redo för den som ville veta mera.

41X 9bbmKuS. SX333 BO1204203200

Boken har fått både ris och ros, men från vitt skilda håll. Ekonomihistorikern Rupert Darwall som även han har grävt djupt i klimatfrågan ser Unsettled som den viktigaste boken inom klimatvetenskapen på decennier, (se även länk 5 o 6).

Unsettled: ”most important book on climate science in decades” – Clintel

Screen Shot 2021 06 24 at 11.53.54

Steven Koonin fick, inte helt oväntat, äran att ge årets föreläsning på GWPF. Via länk 1 kan man lyssna till den och nu finns den även i text: Unsettled (thegwpf.org)

GWPFs Dr Benny Peiser inledde med en presentation av Steven E. Koonin och förklarade varför just Unsettled borde bli epokgörande. Koonin har på ett vetenskapligt sätt resonerat kring väsentliga delar av innehållet i IPCC/WGI. Boken är läsvänlig och ger oss lekmän möjlighet att förstå vad de viktigaste resultaten och slutsatserna i ”IPCC ”innebär.

Benny Peiser undrade om man inte rentav kan jämföra Koonins arbete med när William Tyndale under 1520-talet översatte bibeln till engelska så att den kunde användas av vanliga människor. Det tilltaget var inte välkommet bland det godkända prästerskapet, vilka ansåg att de var de enda som på egen hand skulle kunna läsa och tolka skrifterna. Tyndales översättning sågs därför som ett allvarligt hot mot ledarskiktets konsensus.

Översättningarna spreds via den tidens sociala medier, den nya boktryckarkonsten. Bibeln kunde nu spridas okontrollerat och det kunde prästerskapet inte tolerera. Alla ”obehöriga” som hade en bibel hotades med dödsstraff. Tyndale flydde till kontinenten, han sökte gömma sig men hittades, arresterades och hängdes. Hans döda kropp brändes fäst vid sin påle (6:e oktober 1536).

Peiser uttryckte sin tacksamhet över att dagens kättare, eminenta forskare som ifrågasätter dagens konsensus i klimatfrågan, trots allt inte riskerar att hängas eller brännas.

¤¤¤

Koonin har haft oförskämdheten att gå direkt till källan, till IPCCs vetenskapliga rapporter för att kunna jämföra vad de förmedlar med klimataktivisternas konsensus. Unsettled har naturligt nog inte mottagits särskilt väl inom klimathotsrörelsen. Varken de stora mediedrakarna i USA eller svensk media har presenterat Unsettled och när årets Nobelpris i fysik tillkännagavs, hedrades överraskande Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann ”för fysikalisk modellering av jordens klimat, kvantitativ analys av variationer och tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning”, (KVAs pressmeddelande 5 oktober 2021).

klimatmodeller vs reality

…tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning…

¤¤¤

Koonin inledde sin föreläsning med att poängtera att det är viktigt att få vederhäftig information om vad klimatvetenskapen vet och inte vet, precis som underrubriken i hans bok säger. Han förvånas över hur våra västliga världsledare uttrycker sig kring vårt ständigt förändrade klimat. I deras värld är nuvarande förändringar rent antropgena, de benämns climate change och inte the changing climate och kallas klimatförändringarna och de påstås utgöra ett existentiellt hot och så vidare. Koonin undrade var de fått det från och ger ett intressant svar.

Han jämför med en telefonkedja, som börjar med ett klart budskap, men som steg för steg förvanskas. I det här fallet startar det med IPCCs vetenskapliga rapporter. På vägen genom IPCCs övriga rapportflora, som ska vila på den vetenskapliga grunden, fram till SPM finns det utrymme för många förändringar. De förs sedan vidare via medierna och sist men inte minst till våra politiker, Vem släckte ljuset? – Klimatupplysningen

Koonin menar att SPM, sammanfattningen för och av politiker/byråkrater, troligen är den enda av IPCCs rapporter som media och politiker läser och som de dessutom i sin tur fritt kan tolka. Han påpekade att varken existentiellt hot eller klimatkatastrof nämns i den vetenskapliga rapporten, medan klimatkris nämns en gång och det var i en referens som media har hettat upp.

Sedan diskuterar Koonin, bland annat med stöd av IPCCs vetenskapliga rapport, kring några politiskt uppmärksammade väderhändelser och förändringar, som orkaner, havsnivåhöjning, torka och bränder. Det har avhandlats här på KU ett flertal gånger. Den diskussionen stöds av Clintel (länk 2, även Goklany 3 o 4).

Sist men inte minst tar han upp den framtida eventuella uppvärmningens förmodade påverkan på ekonomierna och vänder sig till William Nordhaus som 2018 tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I sin nobelföreläsning menade Nordhaus att det inte var några problem med att låta världen värmas 3℃ eller mer till 2100. Det blev naturligtvis debatt om detta, men ”don´t panic”, det är ingen brådska, ska vi oroa oss mer för klimatet än för alarmisterna – Klimatupplysningen

Koonin anser att vi under de närmaste decennierna bör stanna upp och undersöka hur vi bäst anpassar oss till de naturliga och/eller antropogena klimatförändringar, som eventuellt dyker upp och även i vilken utsträckning vi bör decarb(bonisera), avstå från att använda de fossila bränslena. Men klimatfrågan är betydligt större än så.

¤¤¤

Vi debatterar net-zero, men uppmärksammar knappast den centrala frågan om var världens utsläpp kommer från idag. I det perspektivet undrade Koonin vilka som frivilligt avstår från utveckling för att undvika utsläpp som kanske påverkar någon gång, någon annan stans.

Annual CO2 emissions Treemap 1

Vilka släpper ut mest CO2 idag

Koonin menar att tanken eller kravet på net-zero till 2050 är en ren fantasi, till och med till 2070 eller 2075, ja egentligen att det är orealistiskt. Utvecklingsländerna med 6 miljarder invånare i olika stadier måste få utvecklas till anständiga nivåer. Det kommer naturligtvis att kräva energi, kanske 50% mer energi än vad världen använder idag fram till 2050 och som sagt hur mycket kommer de att oroa sig för sina utsläpp som kanske påverkar någon gång i framtiden någon annan stans?

¤¤¤

Årets föreläsning på GWPF visar att klimatfrågan, ”klimathotet” i hela sin bredd verkligen är den största fråga mänskligheten har att tackla. I det perspektivet verkar västvärlden med sin klimathotskult vara värd ”April Fool Award”. För att få någon ändring i debatten måste vårt nuvarande klimatprästerskap på ett eller annat sätt ruskas om av tankeställare på samma sätt som Koonin i samband med det så viktiga seminariet för sju-åtta år sedan.

Men hur?

För inspiration se K. Haapala´s (SEPPs president) skrivelse till Bidenadministrationen, Vetenskaplig integritet – Klimatupplysningen

¤¤¤

Förhoppningsvis ger årets tankeväckande föreläsning inspiration till att gå vidare och läsa och begrunda Steven Koonins både välkomna och icke så välkomna, men njutbara bok Unsettled.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. 2021 Annual GWPF Lecture | Steven E Koonin | Unsettled – Climate- Science.press
 2. World Climate Declaration – Clintel
 3. Impacts of Climate Change: Perception and Reality (thegwpf.org)
 4. Klimatförändringar: Standardberättelsen versus verkligheten – Klimatupplysningen

Cold Hard Fact är en recension av Unsettled från IPA (Institute of Public Affairs där Peter Ridd numera leder “Project for Real Science”

 1. Cold Hard Facts – IPA – The Voice For Freedom
 2. Lennart Bengtsson koonin unsettled – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Mycket intressant, stort Tack!

  P.S. Kanske något jag missade i texten, men var köper man boken? Det verkar vara någonting för ”biblioteket”.
  🌞

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Magma tack, eftersom jag numera bor på befriande avstånd från ”civilisationen” får jag bjuda in den via nätet. Med andra ord, jag vet inte om det finns någon bokhandel som marknadsför Unsettled, men den går att köpa till exempel på Adlibris. Troligen även på Amazon.

 3. BG

  #2

  Unsettled finns på Amazon.

  https://www.amazon.com/Unsettled-Climate-Science-Doesnt-Matters/dp/1950665798

 4. Åke Lindal

  Akademibokhandeln, 279 sek inbunden.

 5. Ivar Andersson

  Den klimathotsreligiösa sekten påminner om
  Fjädern som blev en höna och
  Astrid Lindgrens Krösa-Maja som ständigt varnar för olyckor och troll.
  Ingen har sett klimathotet men alla talar om det.

 6. Sören G

  Klimat- och miljöministern ska driva på så att Sverige blir ”koldioxidfritt” till 2045.

 7. stig morling

  1. Stort Tack Ann!
  2. Beställning av boken ”Unsettled” fungerar! Tack
  3. Jo, Sören G #6 Vi får väl föreslå vår nya klimatminister att hon omgående slutar andas, det är väl vad hon kan ”bidraga med”!

 8. Lasse

  Tack Ann L-H

  Bra lästips när den bok som ligger framme är slutläst.
  (Henrik Ekmans digra men lättlästa ”Naturen vi ärvde”)

  Kylan lockar till läsning och förkovran.
  Gott slut

 9. jan d

  I dagens DN under ”Klimatet” får Samhällsnytt, Klimatupplysningen, Nyheter i dag och Swebbtv stort utrymme i dess bevakning av klimat-energifrågan.
  Textförfattare bl a M. Hultman ! Han betraktar oss tydligen som en viktig (kanske oroande) opinionsbildare i klimatfrågan.

 10. Gunnar Juliusson

  #9, Ja, Martin Hultman är på hugget i DN idag, på kultursidan förstås, var annars? Han beklagar att vissa media ifrågasätter att Svenska Kyrkan tillsätter en ’klimatpedagog’. Skeptiska media och Klimatupplysningen får förstås en släng av sleven.
  https://www.dn.se/kultur/sa-sprids-klimatfornekelse-i-radikalhogerns-mediala-ekosystem/ – öppen länk för av skribenten och tidningen önskad stor spridning.

  Hultman får dock mothugg i kommentarerna av Steven Jörsäter, som skriver på Det Goda Samhället idag om klimat, covid och förtroende för myndigheter.
  https://detgodasamhallet.com/2021/12/27/gastskribent-steven-jorsater-ar-det-klimatlarmen-som-har-orsakat-den-minskade-tilltron-till-myndigheter/

 11. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 jan d, tack för tipset om DNs artikel om hur författarna upplever hur olika opinionsbildare behandlar klimatfrågan. Med stöd av litteratur som ligger utanför min intressesfär blir vi infösta i olika bås. Men det finns ett stort men!
  Det som artikelförfattarna totalt missat här är den klimatvetenskapliga debatten. En rejäl dos av Koonin eller Singer skulle, om dosen tog, kunna trassla till hela deras världsbild, men risken att låta sig påverkas av en sådan dos den verkar de inte ta.
  När Koonin som djupt kunnig fysiker levt i Obamasfären hade han märkligt nog inte heller smittats av den klimatvetenskapliga debatten förrän han blev indragen i den. Om jag fattat rätt vill säga. Han greps dock direkt, grävde djupt och gav så småningom oss alla Unsettled, vilken alla som uttrycker sig högt och lågt borde ha processat.
  Jag ser fram emot den dag när DNs artikelförfattare recenserar Unsettled.

 12. jax

  Hultman har en enkel men felaktig teknik!
  Högerextrem ”klimatförnekare”
  Alltså gäller att
  ”Klimatförnekare” => högerextrem och därmed blir
  Högerextrem ”klimatförnekare”

  Citationsteknen är där bara för att reta Hultman lite. Det är ju tydligen numera så att ”konsensus” inte får kritiseras, och att kritik av kompetens hat.

 13. BG

  Här är ett sammandrag ur SOM-institutets Svenska Klimatförnekare:

  Svenska klimatförnekare Förhandspublicering 7 juni – SOM

  SVENSKA KLIMATFÖRNEKARE

  HENRIK OSCARSSON, JESPER STRÖMBÄCK OCH ERIK JÖNSSON

  Sammmanfattning

  Forskningens hittills bästa svar på varför klimatet på jorden förändras är att det huvudsakligen beror på mänskliga aktiviteter, främst vår förbränning av fossila bränslen. Om detta råder i det närmaste fullständig konsensus i vetenskapssamhället. Med utgångspunkt i tidigare forskning om klimatskepticism analyserar vi den svenska befolkning ens uppfattningar om huruvida klimatförändringarna är orsakade av människan. Resultaten visar att ungefär en av tjugo svenskar – sex procent – kan betraktas som klimatförnekare. Analyserna i kapitlet visar att den svenska klimatförnekaren har en tydlig demografisk och attitydmässig profil: en man som är medelålders eller äldre och som saknar längre utbildning, står klart till höger i politiken, sympatiserar med Sverigedemokraterna, har ett svagt intresse för miljöfrågor och som inte alls känner sig oroad av förändringar i jordens klimat.

 14. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Arma SOM-institutet och arma land.

 15. Fredrik S

  BG #12

  Sättet de uttrycker sig på i de inledande meningarna gör väl att vi kan ta deras forskningsresultat med en stor grävskopa salt.

  Man kan nog tolka det som att de tror att före industrialiseringen så var jorden i princip befriad från klimatförändringar och att detta är i närmaste konsensus bland forskare?

 16. Lasse

  #12
  SOM har missat oss.
  Äldre män, Ann får ursäkta, jo men visst.
  Saknar högre utbildning, knappast.
  Högersympatier-kanske.
  Saknar intresse i miljöfrågor-tvärt om.

  Hultman är på jakt med statliga pengar i ryggen, men han jagar utanför sin kompetensområde.
  Hans avhandling är relevant men knappast PK-Utopi med vätgas. Han är något på spåren där-varför fortsatte han inte-var det för att han såg gaståget i full fart mot sig?
  😉

 17. Gunnar Strandell

  BG #12
  Tack för det inlägget!

  Inledningen där man går från ett öppet uttalandet om ”Forskningens hittills bästa svar….” ¨till det stränga begreppet ”klimatförnekare” är verkligen ett rejält magplask för ett institut som säger sig vara en oberoende undersökningsorganisation.

 18. Fredrik J

  #12 BG

  Jag tycker det är motbjudande att SOM tillåts förolämpa människor på det här sättet.

  Det är en sak att man på SOM fortsätter att förkunna sin okunskap (eller förnekelse?) rörande klimat, vetenskaplig metodik ock s.k. konsensus. Det har man ju så att säga vant sig vid.

  Men att ge människor nedsättande epitet och samtidigt försöka utmåla dem som både outbildade och oansvariga — när de i många fall faktiskt väljer att göra egna efterforskningar och tänka själva — är riktigt fult.

 19. Ivar Andersson

  Vi är klimatdissidenter eftersom vi inte går i FNs, EUs, regeringens, PSs och MSMs ledband utan tänker själva och protesterar mot den klimathotsreligiösa sektens idioti.

 20. Björn

  Fredrik J [17]; Ja, SOM-institutet verkar ha en politisk agenda, vilket är graverande eftersom detta institut finns under Göteborgs Universitets paraply. I universitetsvärlden skall objektivitet och forskaranda råda, med vilket man inte kan påstå råder i nämnda universitet, när man hänger ut oliktänkande med namn. Borde vara åtalbart!

 21. #9 jan d och andra, jag läste inlägget i DN och la in en kommentar.
  Kamrater, kulturvetare, samhällsvetare, ekonomer, psykologer, kyrkliga potentater och klimatpedagoger. Med referens till AR6, jo, vi medverkar med vår fossilbränning till att höja den globala (lägre troposfären) medeltemperaturen. Men trots mycket stora forskningsinsatser i decennier har klimatvetenskapen ännu bara lyckats fånga in TCR till intervallet 1.5 – 4.5 grader. Den som inte förstår innebörden av detta bör läsa på eller avstå från starka inlägg om graden av vår medverkan samt avstå från att ge prognoser om framtiden.
  Nu om inlägget, om klimatförnekare. Med egna rötter i en vetenskap som förstått att de grundläggande begreppen får man vara noga med, annars blir det gungfly, så förundras jag över CTH gruppens ansats. Klimatförnekare – jo jag säger då det! Sen, ännu ett tips för god forskning, undvik värdeladdade (positivt eller negativt ) grundbegrepp. De lurar alltid tanken

 22. tty

  #10

  ”Hultman får dock mothugg i kommentarerna av Steven Jörsäter”

  Som dock nu censurerats av DN. Vad skrev han?

 23. tty #22,

  Artikeln vänder sig tydligen emot att vissa medier på ”radikal högerkant” fått publiceringsstöd. Om KU påstår de bara att vi sprider felaktigheter om klimatet, utan att gå in på detaljer.

  Nu är det ju så att DN är en av de värsta lögnmaskinerna om klimatet, och också enligt egen utsago bedriver en aktivistisk journalistik. Jag förstår det som att de är ointresserade av någon intellektuell debatt.

  En del har uppmanat mig att svara. Men är inte risken stor att vi genom att gå i svaromål kring presstödet till ”radikalhögern” identifierar oss som sådana? Vi får varken presstöd, talar illa om Greta (vi nämner henne knappt alls) eller förnekar klimatet eller att människan påverkar.

  Dessutom så vet jag av egen erfarenhet att alla mina artiklar avfärdas med att de ”inte har plats”. Så att skriva för lögnpressen (lügenpresse, som tyskarna säger) har jag slutat med för många år sedan. Deras syfte är – liksom SvTs/SRs klimatbevakning – att föra ut sin agenda och att smutskasta. Orden för dem är inte till för att utbyta idéer eller förmedla nyheter och fakta, de är en del i den politiska kampen. Strategin känns väl igen från debatterna på 70-talet.

 24. Sören G

  De som verkligen bryr sig om miljön är de som inte håller med om att vi befinner oss i en klimatkris.
  Däremot befinner vi oss i en energikris och en miljökris genom politikernas agerande påhejade av medierna och den s.k. miljörörelsen (Greenpeace, WWF, SNF m.fl.)
  Därför känner vi som räknar oss som klimatrealister ett starkt engagemang att stoppa denna avgrundsvandring som samhället är på väg emot.

 25. tty

  Apropå fejkvetenskap så har Sverige nu fått en egen Sokalaffär sedan en student i ”kritiska vithetsstudier” har skrivit en skämtuppsats om den vita mjölkens kolonisering och domesticering av det svarta kaffet och fått den godkänd!

  https://twitter.com/arvidhaag/status/1475448593809125382

  https://delafil.se/334a8ac3463ec841/Svarta_och_vita_drycker.pdf

 26. Adepten

  #21 Eilif+Hensvold

  Din kommentar i DN låg på en för hög nivå och ökade bara förvirringen bland alla förvirrade och känslomässiga kommentarer.
  Men den retoriska frågan som ställdes efter din kommentar var bra som nog endast tty kan svara på 🙂
  Den löd så här:
  Ok, det känns tryggt att se att så många här studerat IPCC rapporterna och har klimatrelaterad kunskap som behövs för att jag skulle kanske kunna få svar på en enda fråga som av någon anledning ingen velat ge ett vettigt svar på. Min fråga är följande: Hur kunde människors aktiviteter och CO2 avtryck från 1850 fram till 1900, kunnat överhuvudtaget påverka jordens medeltemperatur? Det fanns ju bara 1,2–1,5 miljarder människor på jorden som konsumerade minimalt. Kol och råolja användes av en promille av dessa människor och de industrier som existerade under perioden. Alla skogar och grönska som idag är borta fanns fortfarande kvar och slukade all CO2 de bara kunde komma över! Mat producerades traditionellt och distribuerades lokalt. Det fanns inga flygplan, inga bilar, inga betonghus och asfalterade vägar………osv….osv Hela mänsklighetens totala CO2 avtryck under dessa 50 år, motsvarar den mängd som skapas idag på en enda dag. Hur kunde den mikroskopiska mängd av CO2, under den perioden kunna, överhuvudtaget ha nån som helst påverkan på jordens medeltemperatur? Tack på förhand och ser framåt att äntligen kunna få ett vettigt och acceptabelt svar!

 27. Hej Adepten, hög nivå?? Sånt trodde jag man lärde ut senast i nian eller hade förstått själv. Men spännande fortsättning i DN, en Håkan svarade, han kände till TCR och undrade vad vi skulle ta fasta på, 1.5 eller 4..5. Jag skrev och fick en röd märkning av DN,

  ”Hej Håkan, jättebra. Du har en bra fråga och det är rimligen tillåtet att ha lite olika svar. Utan kränkande och faktiskt idiotiska ansatser typ från Martin Hultmans ”Centre for studies of climate change denialism, Chalmers Tekniska Högskola.” För mig mycket mer idiotiskt än nåt annat. Men de historiska parallellerna är många och vill du se dagsaktuella omskolningsverksamheter kan du gå till Kina. Första gången jag hörde om the Centre trodde jag det var ett Chalmersspex. Har sett några och nog skulle Hultman platsa där. Ur led är tiden”

  Hur kan detta vara rödmärkt??

 28. PK

  Ann, stort tack för ännu en grymt upplysande artikel. Vänstern har lyckats med att klumpa ihop en massa uttryck på motståndare och sen associera dessa till ledare som Trump, Bolsonaro mfl. Mycket skickligt gjort och upprepningar har lett till en sanning. Snart spricker den bubblan också. Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller – En klimatsmart historia” visar att hela miljörörelsen inkl Rockström, Greta mfl får rejält med fd oljepengar. Blir lätt komiskt när Rebellerna i ER ropar ner med kapitalisterna på stadens gator. Verkar som vi lever i en värld med stora identitetsproblem.

 29. Benny

  Adepten, det är nog så att klimathysterikerna aldrig varken vill eller kan svara på detta ärligt för då skulle deras religion rasa som ett korthus! Nej, man håller charaden vid liv så länge det går och lever gott under tiden på skojet! Och tro nu inte att skojarna kommer att ställas till svars för sina bedrägerier…Då har de redan hoppat vidare till nästa lurendrejeri eller smugit iväg i periferin då de vet att folk har kort minne!

 30. Paul Håkansson

  Det måste vara dags att starta ett institut som kartlägger alla klimatpsykopater och vilka diagnoser de lider av. Anna Borg hos Vattenfall kan säkert hjälpa dom, hon har ju anställda klimatpsykologer. Eller har hon avskedat dom för jag har inte hört ngn reklam om det den senaste veckan.

 31. #28 pk, du skriver ”hela miljörörelsen inkl Rockström, Greta mfl får rejält med fd oljepengar … ”.
  Förstår inte varför du vill beskriva det så!! Miljörörelsen består främst av idealister. Feta konsulter och annat sånt folk simmar runt men miljörörelsen är en folkrörelse av idealister. Kanske som du och jag undrande över meningen med livet. Nej, gå på de feta konsulterna, inte de vilsna människorna.

 32. tty

  #26

  Själv tror jag att man valt startåret 1850 för att det är ungefär då som ”Lilla Istiden” tog slut. Glaciärerna började retirera och havsnivån som till dess hade sjunkit började stiga. Ibland brukar man hävda att startpunkten styrs av när globala temperaturdata blir tillgängliga, men det är lögn för 1850 kunde väderstationerna på södra halvklotet bokstavligen räknas på ena handens fingrar.

  När det gäller mänsklighetens tillförsel av CO2 till atmosfären är 1850 egentligen både för sent och för tidigt. Den industriella revolutionen i England hade börjat ca 100 år tidigare, och kolutvinningen ännu längre tillbaka. Kapten Cook gjorde t ex sina första lärospån som sjöman på 1740-talet på ett av de många fartyg som transporterade kol från norra Englands kolfält till London. Och den stora kanalbyggnadseran i England omkring år 1800 gällde också till mycket stor del koltransporter.

  Och 1850 hade åtminstone två andra länder redan industrialiserats i rätt hög grad, och bröt kol i stor skala, nämligen Belgien och USA. Att nordstaterna vann inbördeskriget berodde främst just på deras större industripotential.

  Dessutom hade kol använts i stor skala i Kina åtminstone sedan Sung-dynastin. Redan Marco Polo berättar att man i Kina i brist på ved eldade med en svart sten. Om Bern-modellen verkligen stämmer borde denna visserligen rätt begränsade men mycket långvariga CO2 tillförsel märkas i proxykurvorna, men det gör den inte.

  Å andra sida är det först efter 1945 som CO2-tillförseln verkligen blir stor nog att den rimligen kan få någon märkbar effekt på klimatet, men det sammanfaller ju olyckligtvis med en period om ca 30 år med sjunkande temperaturer, så att starta då fungerar inte.

 33. Ann Löfving-Henriksson

  # 31 Elis H., idealister eller ej. Maurice Strong såg tidigt till att delar av miljörörelsen fick underhåll från FN:s kassakista. Åtminstone från tiden kring Stockholmskonferensen 1972 och framåt.

 34. jensen

  WWII vanns ju av de allierade d.v.s. USA´s energitillgångar och sedan fortsatte USA´s guldålder med fortsatt industrialisering. Stod för 75 % av globala oljeutvinningen.
  Ett stort enigma för mig, eller snarare lösningen på frågan om den 30-åriga ” kallperioden” är naturlig orsak.
  Men vad har hypotes-anhängare för förklaring till icke-korrelationen
  Kanske hänger den samman med andra negativa effekter av ökad fossilförbränning? / Hollywood-Smog?/

 35. Lasse

  #34
  Smog/ aerosoler-är nog en bra förklaring.
  Uppvärmningen hänger bra ihop med SO2 utsläppsreduktionen.
  Solen lyser mer och klarare sen mätningarna började 1983.
  😉

  Alltid angenämt att studera nattskiftets arbete såhär på morgonen!

 36. Anders

  #31 EH. Håller verkligen med Dig i den analysen! Sedan miljöbalken infördes 1998 har nischen med värdegrundstyrda miljökonsultfirmor formligen exploderat. Tyvärr binder de skrupelfria ”entreprenörerna” som leder dessa företag upp en hiskelig massa godhjärtade och kunniga idealister till att medverka till ”den gröna omställningen” – som även råkar göda firman. Follow The Money! Vänskapsband gör att många ”ideella” föreningar håller tyst om konsultfirmornas framfart för att inte såra sina medlemmar som ofta jobbar där. Tala om ond cirkel…

 37. Dan Bergdahl

  Eftersom ni håller en hög vetenskaplig nivå kanske någon kan svara på varför man försöker uppfinna träd och annan växtlighet igen. Som läkare vet jag att vi andas ut 5 % koldioxid och som kemist att luften innehåller 0,03 %. Hur i all världen ska man kunna tillverka en maskin med bättre verkningsgrad än ett träd och till vilken kostnad ? Tillverkning transport lagring mm tillkommer. Koldioxidlagring från luft är för mig både obegripligt och befängt. Finns det någon som räknat på tilltaget ? Jag är bekymrad över att politiker tar detta på allvar att det skulle gå.

 38. #37 Dan Bergdahl

  Man binder CO2 i något material och frigör den sedan genom upphettning, (tror jag):
  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/skalbar-anlaggning-for-direktinfangning-invigd-pa-island/

  Verkar urfånigt i mina ögon. Det finns massor av anläggningar som släpper ut CO2 och där man mycket billigare kan samla upp den. Cementframställning, anläggningar som eldar biomassa eller avfall, stålverk mm. Sen kommer det att dröja mycket länge innan fossilförbränning upphör. Ett fossilkraftverk som inte släpper ut någon CO2 alls borde slippa koldioxidskatt och det kanske räcker för att täcka kostnaderna för CCS.

  Om världens politiker bestämmer att negativa utsläpp är nödvändiga borde man sträva efter att göra dom på billigast tänkbara sätt och det kan knappast vara att ta CO2 direkt ur luften.

 39. Lars Cornell

  #37 Dan Bergdahl
  ”Finns det någon som räknat på tilltaget ?”

  Ja, jag har räknat. Utrymmet på bloggen räcker inte för en redovisning, men CCS är detta sekels hitintills mest tokigt tänka tanke.

  Om vi skall fånga i och pumpa ned så litet som 10% av den fossila koldioxid som vi producerar (*) skulle det kosta så mycket och förorsaka så mycket skada och lidande att mänskligheten skulle reduceras till en bråkdel av vad den är nu.

  (*) 5,5 Gton kol blir (12+2*16)/12 = 20 Gton koldioxid.
  10% av det blir 2 Gton.
  Om varje LNG-liknande fartyg för transport tar 20 000 ton koldioxid blir det 100 000 fartyg varje år som behövs för att transportera de 10%-en fossil koldioxid.

  Nästa fråga blir, VAR finns det utrymme i jordskorpan som kan lagra så mycket koldioxid att det märkbart kan påverka jordens temperatur?

  Alla ser hur stora utrymmena är i de Norska oljefälten. Inte särskilt många ser hur katastrofalt otillräckliga de är för att rymma så mycket CO2 att det kan märkbart påverka jordens temperatur.

  Dessutom blir skogsägare och lantbrukare ledsna och arga för att CCS minskar deras produktion.

 40. #39 Lars Cornell

  Väljarna kräver symbolpolitik. Dom luras till det av politiken. Viktigt då att symbolpolitiken genomförs till minsta möjliga kostnad.

  IPCC, AR6, skriver ”human activities are emitting around 40 billion tonnes of CO2 into the atmosphere in a single year.” Det blir alltså 200 000 fartygsresor. Om fartygen kan göra en resa varje vecka krävs alltså 4000 fartyg. Det är inte helt orimligt särskilt som man borde kunna placera industriella koldioxidproducenter (cement, kraftverk, mm.) nära platser med lämplig berggrund så att rörledningar kan ersätta en del båtresor.

  Som tröst för oroliga själar kan det funka. Under dom decennier det tar att få ner CO2-halten till lagom får mänskligheten ta till geoengineering och sprida lämpliga aerosoler i stratosfären.

  Om vi inte saboterar den ekonomiska utvecklingen genom alltför oklok politik kommer mänskligheten att kunna hantera eventuella problem i framtiden.

  Det är bättre att vi tänker långsiktigt: Halvera EUs klimatbudget och investera pengarna i utbildning och infrastruktur i Afrika och på andra fattiga ställen. Då lär befolkningsökningen avta snabbt på grund av att människor får det bättre. På lång sikt skulle detta t.o.m. vara bättre för att åstadkomma lägre globala CO2-utsläpp än kortsiktiga (dyra) åtgärder inom EU.

 41. Adepten

  #37 Dan Bergdahl
  Fotosyntesen är verkligen den effektivaste och minst resurskrävande kolsänkan Moder Jord kan erbjuda, men om vi med CCS ska göra jobbet kostar det en hel del.
  En kubikmeter stamved innehåller kol som motsvarar cirka 750 kg CO2. En hektar vanlig skog (i Norden) som växer med i genomsnitt 5 kubikmeter per år lagrar därför årligen knappt 4 ton koldioxid i stammen. Det motsvarar utsläppen av en dieselbil som kör ungefär 20 000 kilometer.
  Förbränningen av fossila bränslen är i runda svängar 6,0 miljarder ton koldioxid till atmosfären per år och ökar varje år. För att ersätta detta krävs ca 8 miljarder hektar växande skog per år.
  Uppskattningsvis finns 5 miljarder hektar skog i världen, men det saknas tillförlitliga siffror.
  Kostnaderna för att plantera detta är ca 40.000 miljarder SEK eller ca 6 procent av Världens BNP eller 10 ggr högre än Sveriges BNP varje år, om vi på egen han ska rädda Världen.