En glädjande nyhet om kärnkraft

Det är alltfler som vågar träda fram och försvara kärnkraften. Och som lyckas få forskningsbidrag till att utveckla denna energikälla. Här är en liten kommentar som signaturen Björn skickade till mig om en nyligen publicerad artikel i tidskriften Bulletin:

Enligt en artikel i nättidningen Bulletin (21 dec 2021 10:46), ”Premiär för statliga bidrag till forskning på ny svensk kärnkraft”. Ett projekt som siktar på införandet av små modulära reaktorer i Sverige tilldelas medel av Energimyndigheten. Projektet har totalt beviljats drygt 25 miljoner kronor”.

Projektledare är Professor Ane Håkansson, kärnfysiker på Uppsala universitet.

Ane Hakansson

Foto: Gustaf Klarin/SR

”Kärnfysikern Ane Håkansson som koordinerar det hela säger till Sverige Radio att han hoppas forskningen kommer att leda till att utbyggnaden av SMR påbörjas i landet före 2030”.

I en uppföljande artikel i Bulletin (22 dec 2021 13:56), ”Expert: Små kärnkraftverk skulle snabbt kunna ersätta Sveriges stängda reaktorer”.

”Uppsala universitet beviljades igår medel av Energimyndigheten för att analysera vilken typ av SMR-teknik som bäst lämpar sig för de svenska energibehoven. SMR-reaktorer kan bland annat basera sig på lättvattenteknik, avancerade snabbspektrumsreaktorer eller saltsmältereaktorer. Själva byggandet av SMR-reaktorer ingår inte i projektet”.

”En SMR-reaktor alstrar som mest ungefär 300 megawatt el. Så omkring 14 små modulära reaktorer skulle teoretiskt kunna ersätta detta bortfall, säger Håkansson”.

Äntligen kanske vi kan se början på en ny framtidstro inom kärnteknisk forskning. Den s.k förbudslagen från 1987, 6 § (lag 1987:3), får stå i skamvrån och påminna om den tidens politiskt fegande och misstro mot högteknologisk utveckling inom energiteknik.

”6§: Utarbetande av konstruktionsritningar, kostnadskalkylering, beställande av utrustning och andra förberedande åtgärder får inte vidtas i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor”.

Signaturen Björn

Kan man ana att en omsvängning i energipolitiken är på väg? De främsta bromsklossarna har ju hittills, under flera decennier, varit Centerpartiet och Miljöpartiet. Men alla partier utom Liberalerna har snällt jamsat med. Tills nu när de flesta börjat inse att vi kanske inte har någon klimatkris men väl en ganska akut energikris. Och att vind- och solkraft knappast utgör en lösning. Problemet med regeringens senfärdighet är väl att det tar lång tid att utveckla kärnkraft, vare sig den är liten eller stor. Hur menar de att vi skall ha värme och ljus i stugorna om vintrarna fram till dess?

Ingemar Nordin

PS. Här är ännu en artikel i Bulletin (26 dec 2021): ”Vindkraftverk har aldrig varit ett alternativ till kärnkraft. Den kräver orimliga arealer för produktion av osäker energi och ställer omöjliga krav på lösningar för kraftöverföring. Allt detta var uppenbart redan för 45 år sedan.” Av . DS.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. mattias

  Inte minst viktigt är att media rapporterar om detta. Och ofta verkar det vara Gustaf Klarin på SR som gör det. Heja!

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Intressant och glädjande nyhet. Roligt och tryggt att se Gustaf Klarins nöjda nuna.

 3. TB

  Glädjande nyhet! Äntligen kan man hoppas att politikerna kan ta sitt förnuft tillfånga.

 4. Håkan Bergman

  I gårdagens pressreaderversion av SvD intervjuades vår nya energiminister. Han öppnar lite för ny kärnkraft men mest störs jag av hans fixering vid vindkraft, särskilt havsbaserad sån.
  ”– Jag pratar väldigt mycket om vind men det beror på att det finns väldigt mycket potential där, säger han.

  Khashayar Farmanbar lyfter fram att havsbaserad vindkraft är betydligt mer effektiv än vindkraft som står på land, helt enkelt eftersom det blåser mer stabilt ute på havet.”

  Jasså, havsbaserad vind verkar ha samma problem som landbaserad dito, ett hastigt exempel:
  https://drive.google.com/file/d/1U5LbJx2a-wkvF9Mgij8EovBWShgzwh-o/view?usp=sharing

  Ursäkta den taggiga grafen men danskarna redovisar per minut och orkar tydligen inte korrekturläsa datafilen. Nu vet jag inte hur proportionerna är mellan land- resp. havs-baserad vind är för Danmark, men man ser ändå klart att båda svänger ungefär lika.

 5. mattias #1,

  Ja, det börjar hända saker i media. Alltfler journalister skriver om energikrisen och alltfler inser att den förda energipolitiken med nedlagda kärnkraftverk under rödgrönt styre har varit (och är) helt galen.

 6. stickan

  Ja det är glädjande om det verkligen blir så , men det blir inte lätt för i dag verkar det som om stora resurser läggs på ”flumvetenskap ” och navelskåderi som inte bidrar till något vettigt utan bara skapar en massa hittepåjobb .

 7. Håkan Bergman

  Jag slänger in en vecka polsk vindkraft också.

  https://drive.google.com/file/d/1OTmlt-qTf2Komu_IkqvmF5PMblRddxhI/view?usp=sharing

  Noter att den följer den danska produktionen rätt väl, vilket även svensk vindkraft i södra Östersjön och utefter Västkusten kommer att göra, för att inte tala om all tysk vindkraft, befintlig som ny havsbaserad. Gud bevare oss för såna där stolliga idéer.

 8. Lasse

  God fortsättning
  Det stängs vid årsskiftet ner ett antal kärnkraftverk som påverkar vår elförsörjning.
  Det blir svårt att ersätta dem med annat än fossila gas eller kolkraftverk.
  Den dyr elen kommer att bli än dyrare.
  Om det är någon tröst så är större delen skatter och avgifter som fördelas ut i systemet igen.

 9. Claes-Erik Simonsbacka

  Small Nuclear Power Reactors
  (Updated December 2021)

  ”There is strong interest in small and simpler units for generating electricity from nuclear power, and for process heat.”

  https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors.aspx

  Mvh,

 10. Claes-Erik Simonsbacka

  ADVANCES IN SMALL MODULAR REACTOR
  TECHNOLOGY DEVELOPMENTS

  https://aris.iaea.org/Publications/SMR_Book_2020.pdf

  God fortsättning!

 11. #9, #10 m fl kommentera gärna länken med egna ord!
  Nåt helt annat, är det troligt att få större acceptans (psykologi) för fem-sex SMR runt omkring i landet än för en Olkiluoto 3 placerad t ex i Ringhals? Är det ens ingenjörsmässigt (ingen psykologi) säkerhetsmässigt rimligt?

 12. Staffan

  Jämfört med de 400 miljarderna till ”Står utan kol”, hybrit-projektet, så är det ju rena nålpengarna. Men vi är kanske på rätt väg trots tankeförbudslagen och politiskt velande. Varför inte köpa ett kärnkraftverk från Sydkorea för 25 miljarder som de sätter upp på 5 år? Forskning om 4G behövs i alla fall. Tror det är dags att staten tar ett samlat grepp om energipolitiken. För viktig fråga att lämna till marknadskrafterna.

 13. Staffan #11,

  Lustigt att du tror på staten istället för marknadskrafterna när det gäller kärnkraft. Det är ju staten/politiken som försatt oss i den situation vi har???

 14. Mats Enqvist

  Det låter progressivt och bra med den nya generationens kärnkraft men vad gör vi i väntan på den? Vi lär väl tala om minst tio år förutsatt att politiken är överens och än så länge tror alltför många partier att lösningen heter havsvindkraft så det lär dröja.
  Dags att seriöst och förutsättningslöst fundera på vad som är en vettig övergångslösning. I Swebbteves julintervju med Elsa W lyfts frågan och frånvaron av debatt i frågan påpekas. Även på denna blogg är det mer diskussion om vilken typ av generation 4 vi ska ha om 10-15 år än om hur vi ska klara oss fram till dess. Och är det oundvikligen så att lösningen är fossil? ’
  Det vore väldigt intressant att få ta del av ideer och synpunkter från alla tekniskt kunniga och intresserade som medverkar på bloggen. Gas? Kol? Olja? Ved?

 15. Mats Enqvist

  Staffan#12, Ingemar#13

  För att återvända till Elsas julintervju påpekar hon (återigen) skillnaden mellan vad som är rationellt för den enskilda investeringen och vad som är rationellt för ”systemet” dvs vår nationella elförsörjning. Denna beror ju inte bara på produktionen utan i lika hög grad på distributionen. Det är svårt att se att några ”marknadskrafter” ska kunna klara av att ta ansvar för att systemet som helhet fungerar.
  Med full förståelse för Ingemars kommentar är det svårt att se att någon annan än staten kan (och bör) ha ansvar för vår nationella elförsörjning.

 16. ces

  #15 Men hur gör man i en stat som inte vill (och inte har kompetens) att ta ansvar?

 17. Karl Erik R

  #16 ces m fl

  Jag tror tyvärr att det måste först bli sämre innan det kan vända och bli bättre. Alltför många politiker och andra beslutsfattare verkar fortfarande övertygade om att mera vind och mera sol är den rätta (och möjligen enda) vägen.

  Vi får se efter en möjligen kall vinter, med tre tyska KKV stängda och elpriser ofta över 4-5 kr/kWh i södra Sverige.

 18. tty

  #14

  Den enda snabbt tillgängliga kraftkällan för Sverige är dieselkraftverk. Det finns numera nyckelfärdiga enheter på upp till ca 5 MW med >40% verkningsgrad som kan monteras på några månader. Ställer man upp dem i anslutning till befintliga ställverk eller vindkraftverk blir infrastrukturkostnaderna små. Men det blir dyr el och stora CO2-utsläpp.

  CCGT-kraftverk tar visserligen längre tid, men är tekniskt den bästa lösningen (upp till 60% verkningsgrad), men det spricker på att vi inte har någon gasinfrastruktur. Det skulle alltså få lov att bli oljedrivna gasturbiner, vilket inte är någon standardlösning idag.

  Vad finns mer? Inte mycket. Man skulle relativt snabbt kunna konvertera tillbaka Storjuktan till pumpkraftverk men det är en droppe i havet.

  Man skulle kanske kunna bygga ut Piteälven och Vindelälven, men det skulle i dagens läge kräva undantagslagar och ändå ta ett antal år. Man kan också relativt snabbt montera flera turbiner i befintliga kraftverk vilket skulle öka förmågan att matcha vindkraftens svängningar, men det kräver troligen nya vattendomar och troligen också speciallagar om det skall kunna ske inom rimlig tid.

  Vad man snabbt och enkelt skulle kunna göra är att kräva att vindkraftverk har synkrongeneratorer och att vindkraftverk (som alla andra kraftverk) måste kunna fjärrstoppas av driftledningen, vilket skulle förbättra systemets stabilitet avsevärt, men det skulle troligen också stoppa all fortsatt vindkraftsutbyggnad.

  Det är bara att konstatera att en generation av ansvarslösa och okunniga politiker placerat oss i ett läge där det inte längre finns några bra vägar ut.

 19. Enough

  #17 Karl Erik R m.fl.

  Jag tycker att man får se det mycket positivt, redan de markant höjda el-priserna och den samlade analysen om varför, har gett drivkrafter i SMR riktning.

  De kommer också att ge fjärrvärme av ”lågvärdig” ånga, c:a 70 grader, som annars bara kyls bort i haven, och därmed sannolikt öka verkningsgraden och därmed lönsamheten.

  Om det börjar bli planerade avstängningar i nätet pga brist, tror jag det kan gå ganska snabbt att ta fram tillstånd för i första hand södra Sverige, kring de större städerna.

  Samtidigt hoppas jag att man under resten av 20-talet sätter in gasturbiner för att balansera de totalgalna vädermöllorna, och därmed hjälpligt kan hålla elpriset nere, och svensk industri uppe. Den nödåtgärden är något som vindmöllebolagen borde betala för!!

 20. Enough

  #18 tty

  Skrev #19 undertiden du släppte #18……..Vad tror du om möjligheten att köra stora gaskraftverk i södra Sveriges kuststäder, som borde kunna ha en hyfsad infrastruktur idag ( finns det inte en gasledning på västkusten, kan östkusten ansluta till Östersjöledningen från Ryssland?)

  Det borde iaf. ge en viss damage-control, eller?

 21. Förhoppningen om SMR får mig att associera till I väntan på Godot (han som aldrig kom), såg uppsättningen som gick på Dramaten mitt sextiotal. Som nån skrev här, varför inte beställa för omedelbar leverans etablerad teknik från Sydkorea och Ryssland. I ädel kamp, en till Oskarshamn och en till Ringhals.

 22. tty

  #20

  Den enda gasledning vi har, på västkusten, utnyttjas fullt ut, där finns inget att hämta.

  En ny grenledning på en befintlig undervattenspipeline är ett mångmiljardprojekt om det ens är möjligt. Däremot skulle det gå att dra en ny ledning från Nordstreamterminalen i Greifswald till Sverige, men det skulle också kosta åtskilliga miljarder och juridiken skulle ta många år om inte någon form av undantagslag stiftas. Man kan också importera flytande naturgas (dyrt!), men en regasifieringsanläggning är också en miljardinvestering och kräver en mångårig tillståndsprocess (eller undantagslagar).

  Jag tror du kan helt glömma naturgaskraftverk i Sverige. Det är olja som gäller, där man kan använda befintlig infrastruktur.

 23. Göran S

  Jag hörde också om de 25 miljonerna till kärnkraftsforskning på klimatreligiösa SR P1, men detta verkar vara nåt man beviljar med armbågen. Man beviljade samtidigt c:a 600 miljoner till forskning på förnyelsebar kraft och vätgaslagring.
  25 är dock mer än noll om man ser det positivt.
  Snacka om focus?

 24. Enough

  #22 tty

  Tack för din grundliga info! Min slutsats blir att vi antagligen måste frysa nya investeringar i industriproduktion som dels redan skett i södra Sverige, dels framtida projekt som Hybrit ( om inte galenpannorna försöker med mer vädermöllor och gigantiska vätgaslager), och förlita oss på Finland och Norges ev. överskott samt stenkolsframställd el från Polen, förmodligen i konkurrens med Tyskland…..

  Man (”vi”) har känt till att detta kommer att hända, det är dags att ställa ansvariga mot väggen. Så här går det när världens första feministiska regering blommar ut i känslobeslut, medans ”ingenjörer” ( SvT’s benämning av kunniga civilingenjörer och tekniska doktorer) betraktas som icke önskvärda i den nya PK världen…..

 25. Göran S

  Vindkraftsfaktorer
  Vindkraftens verkningsgrad är max 30% av effekten enligt SCB.
  På annat håll hävdas 25% och siffror från Tyskland visar på 15%.
  Året innehåller 365 * 24 = 8760 timmar.
  Ett kärnkraftverk anges ha en driftsfrekvens på 0,95 (95%), medan ett vindkraftverk har (snällt räknat) 0,25-0,3 (25-30%).
  0,95 * 8760 = 8322 driftstimmar kkv/år
  0,25 * 8760 = 2190 driftstimmar vind-kv
  Driftsfördelen för kärnkraft är då 8322/2190= 3,8.
  För att på ett år få ut lika mycket energi från vind motsvarande 1 gW kärnkraft behöver vi följande antal 5 mW (största) vindsnurror
  1000/5= 250 st. men faktorn 3,8 ovan gör att vi i själva verket behöver 250 * 3,8=950 st. som dessutom inte ger fullt planerbar kraft (vindstilla/hård vind).
  Ett kärnkraftverk (kkv) på 1 gW effekt skulle då leverera en energi på 8,3 tWh (vi räknar här teoretiskt).
  LKAB:s järnsvampsprojekt (hjärnsvamp?) kräver 54 tWh (enligt deras uppgift) vilket motsvarar 54/8,3=6,5 kkv på 1 gW eller
  6,5 * 950 = 6175 vindsnurror a 5 mW.
  Dessa skall placeras på ett avstånd från varandra på minst 700-800 meter för att inte störa varandra. Ytan av en cirkel med radien 0,8 km blir då (pi* r^2) = 3,14*0,8^2=2 km^2 (c:a). För alla 6175 snurrorna blir det 6175*2= 12 350 km^2.
  Spänner upp en kvadrat på 111 km per sida, dvs 11,1 mil per sida med snurror var 800:e meter.
  Dessutom ser man en avtagande verkningsgrad på vindsnurror ner mot 15% som man sett i Tyskland och USA beroende på att verken stör varandra, de bästa vindplatserna är tagna och komplexa nät och uppkoppling/nerkoppling.

 26. Rolf Mellberg

  Tja, 25 meloner till Uppsala är väl mest bara en liten indikator att en omsvängning nu sker.
  Men notera att det är nu över 10 år sen Kina drog igång sitt arbete med Molten Salt, sedan dess har tusentals forskare och ingenjörer jobbat hårt. De håller väl på att provköra den första lilla reaktorn nu.
  Vi skall inte hålla för otroligt att denna tekniken inom några få år kan göra all annan kärnkraft helt omodern/chanslös.
  Det finns dock två huvudspår, sådana som nyttjar Thorium (breedat till U233) och sådana som bränner gammalt avfall.
  Vi borde satsa på att joina kineserna på ett litet hörn.
  Men det går nog inte för våra politiker måste hela tiden demonstrera hur moraliskt fina och överlägsna vi svenskar är.

 27. JonasW

  I och för sig positivt att man ger 25 miljoner till kärnkraftsutveckling.
  Men i kraftsammanhang så är det i princip lika med noll. Det skulle vara intressant att jämföra med hur mycket ”forskningspengar” som går till sol/vind.

  Tyvärr verkar inte våra politiker förstå att energiförsörjning är på riktigt. Det handlar inte om att ”vinna debatten”. Det handlar nog egentligen om vårt välfärdssamhälle.
  Deras fokus är att vinna röster (och behålla sina jobb). Min gissning är att vanligt folks vardag handlar om att få ekonomin att gå ihop.
  Två olika världar. Snart krockar dessa.

 28. Ivar Andersson

  Att satsa på havsbaserad vindkraft är att kasta pengarna i sjön 🙂
  Tillgänglighet hos kärnkraft respektive vindkraft.
  https://twitter.com/hogerhippie/status/1472562637712019459

 29. Lars Kamél

  För miljöpartister och de flesta andra miljöaktivister är kärnkraft gammal och förlegad teknik, medan vindkraft är ny och revolutionerande.
  I verkligheten är vindkraft bara hundratals år gammal och förlegad väderkvarnsteknik i ny förpackning. Medan kärnkraft är det modernaste energislag som vi människor använder. Solceller är äldre, då de första försöken att omvandla solljus till elektricitet gjordes strax efter att den fotoelektriska effekten hade upptäckts 1887.

 30. Göran S

  #27 Jonas W
  Du läste inte vad jag skrev under #23 om
  anslag till förnybar forskning?

 31. Magma

  Den enda rimliga lösningen för att på kort sikt komma till rätta med Energikrisen är, som jag tidigare varit inne på, att installera ett par rejäla gasturbindrivna generatorer på platser där det redan finns infrastruktur för att tillföra energin till elnätet.
  Det finns i dag gasturbiner byggda för elproduktion på upp till ca 400 MW, exempelvis General Electrics 9HA.
  En gasturbin kan gå från ”tomgång” till fullast inom några få minuter och har en verkningsgrad av upp till ungefär 60%. Om energin i avgaserna tas tillvara kan möjligen verkningsgraden höjas ytterligare.
  Dessutom är de relativt okänsliga för vad man använder för bränsle – naturgas, biogas, vätgas, diesel, biodiesel eller brännolja – för ytterligheterna behöver sannolikt reglerenhet och munstycken anpassas.
  Det är naturligtvis inte en billig lösning med dagen priser på drivmedel (olja/gas) – men i relation till vindkraft som kräver vädergudarnas välvilja så är effekten tillgänglig vid behov och det skulle skapa tid för att bygga ut kärnkraften.

 32. JonasW

  #30 Göran S

  Missade det (trots att jag tyckte att jag läste alla kommentarer). Men jag håller med dig.
  Om Sverige ska få ny kärnkraft (vilket jag hoppas) så behövs mycket mer pengar.

 33. Entligen lite positiva nyheter. Det släpper lite grann på oron om politikernas nonchalans. Vi behöver det isf en massa alternativ fakta som vi fegt blivit matade med de senaste åren.

 34. Håkan Bergman

  Nu har jag vind för fem länder som jämförelse och inte kan jag se att havsbaserad vindkraft skiljer sig särskilt mycket från landbaserad dito. Britterna har runt 10 GW, 40%, havsbaserad vindkraft, ändå ser grafen ut som en bergochdalbana.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elstatistik/el%C3%A4nde/

 35. Hans H

  Det finns väl fortfarande lag som begränsar antalet KKV till tio och enbart på de befintliga platserna.

  Vi har väl ett antal värmekraftverk som ställt om till enbart värme verk? På dessa platser kan man nog konvertera tillbaka till kraftvärme och även bygga ut. Biobränsle och avfall kan eldas, även importerad flis och importerat avfall bara märkliga regleringar om cirkulering tas bort?

 36. Paul Håkansson

  Det är så man blir skogstokig när man tänker på hur idiotin har odlats hos samarbetet MP/S, kapitalförstörningen är monumental.

  Malmös gaskraftverk fick mindre än 10 år livslängd och finns numera i Vietnam. Fungerande kärnkraftverk har lagts ner på löpande band. Till detta kommer de makulerade utsläppsrätterna på över 3 miljarder för 1 år sedan och i samma veva skänkte svetsarn 8 miljarder till ngn hittepåfond som FN dikterar över. Och nu kraftigt ökande diesel- och bensinpriser pga ngn idiotisk reduktionsplikt. Det borde vara lag på att de som stödjer detta får betala detta genom skattsedeln och vi som respekterar vetenskapen undantas från galenskapen.

 37. Roland

  Bloomberg skriver Amerikansk ”gasflotta till elkrisens Europa”

  Gaspriserna i Europa föll med 20 procent i torsdags och nu efter nyheten kommer en flotta med amerikanska gasleveranser är på väg mot kontinenten, skriver Bloomberg.

  10 tankers med flytande naturgas, LNG, hade satt kurs mot Europa. Ytterligare 20 fartyg tycktes vara på väg att korsa Atlanten utan någon angiven slutdestination.

  Amerikanska tankers som egentligen varit på väg till Asien tycks ha ändrat kurs, lockade av de europeiska rekordpriserna.

  https://news.bloombergtax.com/international-trade/european-gas-plunges-as-recent-rally-lures-flotilla-of-u-s-lng

 38. tty

  #36

  Fartygen är knappast amerikanska, de kommer bara från amerikanska hamnar. Den amerikanska sjöfartslagstiftningen (The Jones Act) gör det svårt för amerikanska rederier att köpa utlandsbyggda fartyg och det finns mig veterligen inget amerikanskt varv som bygger LNG-fartyg.
  2018 när det var naturgasbrist i nordöstra USA fick man lov att importera gas från Ryssland, eftersom det inte fanns några LNG-fartyg som uppfyllde The Jones Act och därmed kunde gå mellan två amerikanska hamnar.

 39. SatSapiente

  Á propå snabbt tillgänglig elproduktion…
  När jag för ett antal år sedan besökte Marviken låg kraftverket långt instoppat i malpåsen, men all infrastuktur fanns då fortfarande kvar för att köra detta världens enda tjockoljeeldade kärnkraftverk.
  Verket var på 200 MW med tyvärr rätt dålig verkningsgrad eftersom turbinen var konstruerad för ånga med relativt låg temperatur från den aldrig startade reaktorn. Men effekten skulle ändå motsvara 40 dieselgeneratorer á 5 MW.
  Jag vet inte hur långt nedmontering/kannibalisering av kraftverket nu fortskridit, men det borde inte vara alldeles omöjligt att starta kraftverket igen. Panna, turbin, oljehamn, bergrum för oljelager mm finns kvar och borde kunna tas i drift efter en del återställningsarbeten. Exempelvis måste oljeledningarna mellan berglager och oljebrännarna rensas (alternativt bytas ut) från den paraffinering av oljan som skett i dessa sedan den elektriska varmhållningen av ledningar och oljelager kopplats bort.

 40. Håkan Bergman

  SatSapiente #38
  Stenungsund verkar ligga bättre till, block 3 och 4 har tidvis ingått i effektreserven och t.o.m. körts under den senaste tioårsperioden, så skicket är väl typ malpåse.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenungsunds_kraftverk

 41. tty

  #39

  Marviken går knappast att återstarta. Enligt en bekant som känner väl till verket skulle det bli mycket svårt att rensa ledningarna.

  Detvore i så fall enklare att ta bort sopförbränningsskatten (ytterligare ett totalt sinnessjukt MP-påhitt) och få igång mera el från kraftvärme.

 42. Evert+Andersson

  Alla alternativ till att ta oss ur den rävsax vi självförvållat hamnat i tar lång tid. Det finns inga quick fix. Det som är bråttom är att välja en vettig väg framåt som fungerar och börja NU.

  Utan kunskap om det är möjligt har en tanke slagit mig. De nyligen nedlagda reaktorerna hade generatorer som ju måste vara användbara. Vore det inte en snabb interimslösning om det gick att bygga t ex gaskraft för att köra generatorerna. De finns redan och hela infrastrukturen med elnät finns. En idé utan djupare studier om genomförbarhet.

  Kanske någon här har kunskap som avfärdar tanken rakt av. Eller någon med kunskap att säga jo men det kanske skulle gå.

  Tidsnöden motiverar. Lönsamhet får bli en annan fråga som måste ses i nationellt perspektiv. Alternativet systemkrasch eller roterande bortkoppling är inte lönsamt heller.

 43. SatSapiente

  #42 E Andersson
  Jag tror att varken Ringhals- eller Oskarshamnsreaktorernas turbiner går att konvertera för drift med ånga från gas- eller oljeeldadade pannor. I fallet Marviken fanns det plats för ett pannhus på ”fel” sida av turbinhallen, så ångledningarna fick gå i en båge över turbinbyggnaden. Pannhuset är större än den ursprungliga reaktorbyggnaden. Man sprängde ut ett stort bergrum för lagringen av brännoljan och anlade en oljehamn för mindre tankfartyg. Varken i Ringhals eller Oskarshamn finns det utrymmet för pannhus. Sen är det försörjningen med bränsle. Gasledningarna på Västkusten har inte kapacitet nog och i Simpevarp finns ingen struktur för gas alls. Oljelagring av brännolja kräver stora volymer, helst bergrum, vilket inte skapas på kort tid.
  Så tyvärr tror jag inte din idé om konvertering av kärnkraftverken till olje- eller gasdrift är genomförbar.

 44. Magnus

  Lite sarkastiskt men vi ska vara tacksamma för MP och Centerns energipolitik för den har lett till att låsningen i svensk energipolitik äntligen håller på att släppa. Nu inser allt fler att vind och sol är ingen lösning. Tvärtom. Och det måste trummas ut i alla sociala medier att det fungerar inte med mer vindkraft. Gränsen är nådd. Det finns massor med grafer som visar att vinden är för intermittent. Och vindkraften kräver mycket baskraft. Det finns inget annat som kan kompensera för vindkraftens svagheter. Dessutom ska vindkraften betala för sina verkliga kostnader. Ersättningskraft, stabilisering och att den gör annan kraft olönsam när det blåser mycket.

 45. Ivar Andersson

  Från insändare i dagens tidning
  ”Tänk om solen lyste på våra solpaneler även de många mörka vinterdagarna i Sverige.
  Tänk om det blåste på våra vindkraftverk även när det är iskallt ute och temperaturen kryper ner mot minus tio grader.
  Tänk om våra kärnkraftverk i södra Sverige inte börjat avvecklas av politiskt konstruerade orsaker. Då hade elpriset i södra Sverige nu inte rusat i väg och mångdubblats.
  Sol och vind kan vi inte påverka. Därför behöver Sverige snarast åter bygga ut kärnkraften. Kärnkraften är en pålitlig och stabil kraftförsörjning som tjänat oss väl i snart ett halvt sekel.”

  Börjar det bli sprickor i fasaden nu när elpriset diskuteras öppet?

 46. Ivar Andersson

  Från en annnan insändare i dagens tidning
  ”Skenande elpriser i landet – alldeles som förväntat
  Lyssnade på Radio Östergötland där man tog upp de rekordhöga elpriserna.
  Som orsaker nämndes det stränga vintervädret, som lett till ökad efterfrågan inte bara i Sverige utan i hela centrala och norra Europa. Man talade även om att vatten- och vindkraften inte levererade som förväntat.
  Här måste jag dock kraftigt invända. Det är tvärtom alldeles som förväntat. Att vattenkraften störs i samband med isläggningen på älvarna är alldeles som förväntat när vintern slår till, och alldeles som förväntat kännetecknas köldknäppar av att det samtidigt är vindstilla, vilket, helt förväntat, innebär att den opålitliga, icke planerbara vindkraften står stilla.
  Vad vi nu bevittnar är med andra ord en helt förväntad elkris, som dessutom riskerar att förvärras; vintern har ju bara börjat.
  Som nästan alla nu förstått beror denna kris på att vi avvecklat kärnkraften, en pålitlig, planerbar energikälla, och ersatt den med opålitlig, icke planerbar vindkraft. Det hjälper inte, som Miljöpartiet av outgrundlig anledning tror, att bygga fler vindkraftverk, det blåser inte mer för det.”

 47. Claes-Erik Simonsbacka

  Here’s How a Nuclear Reactor Actually Works

  https://www.nei.org/news/2019/how-reactor-actually-works

  Mvh,

 48. Magnus

  Även om man lägger ihop alla grafer för hur det blåser i Europa skulle det inte bli heltäckande. För några månader sen hade hela Europa inklusive ländernas omkringliggande hav vindstilla i drygt en vecka. Det är en vacker tanke att vinden ska ge oss all elkraft. Vinden har ju alltid funnits där och ger alltså ingen påverkan på miljön. Det är fel, vindkraftverken påverkar mycket vid byggnation och även sen. Men den tanken har satt sig i sinnet tack vare miljörörelsen och SVT så den är svår att överge. Senast idag var Odenberg med i SVT Rapport och klagade på försvaret som inte tillät vindkraft överallt längs kusten. SVT släpper inte fram andra än förespråkare. Och man kan tycka att Mikael Odenberg borde veta om problemen med vindkraft.

 49. Lasse

  I vår fastighet har vi sparat en oljebrännare.
  Den lär startas upp när vi ser elpriser över 2 SEK.
  Oljan kostar 13000 per kubikmeter och ger oss ca 8000 kWh. (1,63 SEK /kWh)

  Visserligen går värmepumpen bra men den räcker inte fullt ut.
  Kostar elen 4 SEK per kWh så lär det bli olja hela tiden!

  Tack för info om LNG båtarna-de kan förklara gasprisfallet:
  https://www.profinance.ru/chart/brent/?s=GasEU&p=R2FzRVUjMiMxIzcxMCMzNzAjNyMw

 50. #35 Hans H och #40 tty

  Hur kan man få politikerna att inse att kraftvärme borde gynnas? Det är ju det bästa sättet att tillvarata energin vid förbränning av sopor och biomassa.

  Om alla anläggningar som finns i landet skulle köras maximalt och dumpa den värme som det inte finns avsättning för skulle det förmodligen bli brist på bränsle. Då vore det väl lämpligt att importera kol att blanda ut sopor och biomassa med. Detta som tillfällig lösning tills något bättre kan stötta elsystemet när det inte blåser. Borde i alla fall vara bättre än att importera kolkraft från Polen. Kolförbränning i svenskt värmekraftverk borde ge mycket mer energi (el + värme) per ton utsläppt CO2 än importerad polsk kondenskraft från kol.

  Vi behöver snabba lösningar och kolimport för att få ut maximalt ur befintliga anläggningar måste vara mindre dåligt än att köpa en massa dieselgeneratorer á 5 MW. Kyltorn för dumpning av överskottsvärme borde inte vara omöjligt.

 51. Håkan Bergman

  Leif Åsbrink #50
  Så länge vi styrs av nettonolldogmen finns det tyvärr bara dåliga lösningar.

 52. Björn

  Man kan undra över i vilken värld politiker och andra lever i om de inte förstår att någon form av kärnteknik är den enda lösningen på världens behov av energi. Man skriker och kräver fossilfri energiteknik och den finns där framför näsan på dessa politiker, men det verkar som om förståndet inte räcker till för att förstå detta. All energiteknisk forskning borde idag koncentreras till att förstå och utnyttja kärnteknikens oändliga möjligheter.

  Energimyndighetens beviljande av 25 miljoner till forskning om SMR är ändå en början till en öppning vid sidan av de 81 miljoner som söktes. Dessa pengar har ändå ett signalvärde till forskare och studenter som inser kärnteknikens oundvikliga framtid.

 53. Hans H

  #50 Leif Åsbrink

  Håller med dig i princip. Men tror vi kan importera flis och kanske även ”godkänt” avfall.

  Det är en orimligt stark fixering i riktning att ALLT ska återanvändas.

 54. Claes-Erik Simonsbacka

  IAEA Convenes Global Experts to Assesses High Temperature Gas Cooled Reactors for Electricity, Heat and Hydrogen
  2021-12-22

  ”China announced on 20 December that it had connected to the grid a High Temperature Gas-Cooled Reactor Pebble-Bed Module (HTR-PM). This is the first of two such small modular reactor (SMR) units being deployed at the Shidao Bay Nuclear Power Plant in eastern China. With cores comprised of graphite pebbles and specially designed fuel particles, these reactors can operate at temperatures of up to 750° C, providing low-carbon heat for industry and greater efficiency compared with traditional reactors.”

  https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-convenes-global-experts-to-assesses-high-temperature-gas-cooled-reactors-for-electricity-heat-and-hydrogen

  Mvh,

 55. Sven Norén

  Tänk vad bra med den nya generationen av billiga och bra kärnreaktorer. Något avfall blir det inte. De bränner upp sitt eget avfall. Och även det från gamla reaktorer. Så inte behöver vi gräva ner avfall i berget heller. Och de går fort att bygga. Bara tre år. Så redan 2025 kan vi ha fullt med SMR. Helt ofarliga så att vi kan ha dem i stan och ersätta de klumpiga kraftvärmeverken vid Värtan och Hässelby med små nätta reaktorer. Och billigt blir det. Med de kommande billiga elpriserna bör alla byta till elbil så att vi slipper importera dyr olja. Med reaktorer för stålframställning kan vi slippa importera dyr kol och slippa nedsmutsande koksning.

 56. Magma

  # Norén 55
  Elbil, eller inte, har ingenting med elpriset att göra – det handlar om man inte kan släpa en sladd efter sig och att batteritekniken inte är mogen att ta över annat än för shoppingbilar i storstan …
  Framförallt så är räckvidden helt bedrövligt dålig, framförallt när det är kallt ute.
  Till det kommer det som du själv är inne på – att elbilar kräver el för att laddas … alltså både produktion och utbyggd nätinfrastruktur.