Search results

In memoriam – Zbigniew Jaworowski

Enligt uppgifter på Yahoo-diskussionsgruppen climatesceptics, och vad framgår av Wikipedia avled han oväntat den 12 november i Warszawa. Här avbildas han på KTH-mötet i september   →

Råder det konsensus inom klimatforskningen?

Inledning Jordens klimat är resultatet av ett extremt komplext system. Det globala klimatsystemet består av många underliggande delsystem som vart och ett styrs av   →

280 ppm – så säkert som amen i kyrkan

En pelare som klimathotet behöver för att hålla sig uppe är att de nivåer på koldioxidkoncentrationen som vi idag ser i atmosfären är bortom   →

Sensommarfunderingar

Det har ju varit många konstiga händelser denna sommar, och våra politiker ger mest intryck av vindflöjlar. Saker som bara för några månader sedan   →

Fem år sedan Climategate

Bild: Martin Kozlowski, WSJ Som påpekats tidigare så är det fem år sedan den s.k. Climategate-skandalen inträffade i november 2009, strax före det beramade   →

IPCCs kardinalfel

Så här nära årsslutet kanske det passar att ’räkna upp’ några av de viktiga svagheterna i IPCCs påstått vetenskapliga “bevisföring”. Den som påstås visa   →

En kommentar med anledning av FNs klimatmöte i Lima

Här följer en översättning av en kommentar från ICSC* om FN, dess ordförande och om de öppna brev som riktats direkt till Ban Ki-Moon.   →

Oskattbara skeptiker

Patrick Moores kraftfulla framförande på ICCC9, årets Heartlandkonferens, var övertygande och efter det tycks han ha blivit något av en förgrundsfigur för vår tids   →

David Coe – ännu en kolcykelkritiker

I sommar har det varit åtskilliga inlägg och livlig diskussion om kolcykeln. Tidigare kritiker: Jaworowski, Beck, Segelstad, Humlum, och Kouwenberg har ifrågasatt den atmosfäriska   →

Under ytan

Häromkvällen satt jag som oftast och zappade kanaler i på satellitmottagaren, och hamnade på ett Discovery-program. Normalt brukar denna kanal, liksom National Geographic servera   →