Oskattbara skeptiker

gubbe dyker upp

Patrick Moores kraftfulla framförande på ICCC9, årets Heartlandkonferens, var övertygande och efter det tycks han ha blivit något av en förgrundsfigur för vår tids skeptiker. Det har blåst iskalla vindar kring honom sedan han tog steget att lämna Greenpeace, den organisation han en gång var med och grundade, men på ICCC9 var klimatet behagligare, där var han bland jämlikar eftersom ingen från etablissemanget hade vågat sig dit för att debattera.

Det är sedan länge känt att det kan bli frostigt till och med ödeläggande att stå på sig mot miljö- och klimathotsetablissemanget. I dagarna har ännu en som hävdat sin åsikt, den danske professorn Henrik Moller specialist på infraljud, fått uppleva snålblåsten. Han hade modet att varna för lågfrekvent ljud från vindkraftsturbinerna och är nu av med sin tjänst vid Aalborgs universitet Vidare har Rupert Darwall skrivit en intressant artikel, där även Pehr Björnbom omnämns, om debaclet kring Murry Salby.

Det finns ändå många som, både i princip och i praktiken, ställer upp på den mycket frispråkiga orkanforskaren och oceanografen William Gray´s motto: ”Better to be Right in Hell than Wrong in Heaven” (Citat från hans anförande under ICCC2, dvs 2009.) Med andra ord, den modiga skaran av väl meriterade och övertygade skeptiker får då och då värdefulla tillskott.

Nu i valrörelsen gör sig vår nuvarande stora konsensusfråga obehagligt påmind. Den svenska politikerkören är fortfarande nära nog enstämmig. Den livgivande koldioxidmolekylen måste begränsas, kosta vad det kosta vill, men tro inte att det kommer något vettigt svar på frågan om den vetenskapliga grunden för detta. Endast några få vågar höra av sig med en självständig och riktigt välljudande stämma i det avseendet.

The Deniers

För att se tillbaka få lite perspektiv på frågan läste jag än en gång om Lawrence Solomons sex år gamla bok ”The DENIERS The world-renowned scientists who stood up against global warming hysteria, political persecution, and fraud*

*And those who are too fearful to do so”

Den kanadensiske miljöaktivisten, journalisten mm L. Solomon började för snart tio år sedan intressera sig för de sk förnekarna. De syntes inte i media lika ofta som de som ansåg att ”science was settled”. Varför? Som den äkta journalist han är började han gräva för att söka svar både på varför ”förnekarna” var så osynliga i media och varför de opponerade mot etablissemanget.

Och vad fann Solomon? Jo, många skeptiker ville inte och vågade inte komma ut i offentligheten. De ville varken riskera att bli smutskastade i pressen eller bli av med sina jobb och forskningsanslag.

Det blev en delikat uppgift för Solomon att uppmärksamma dem utan att förstöra deras och deras familjers liv. Därför fick Edward J. Wegman bli först ut. Han var tryggt förankrad i Washingtons högsta kretsar och en av de främsta statistikerna i världen. Wegman fick alltså bli första offret i det som senare utvecklades till kolumnen The Deniers i National Post (Toronto). Efterforskningarna kring Wegmanrapporten väckte L. Solomon. Det var verkligen inte någon obetydlig bit i klimathotspusslet, som krackelerat, hockeykurvan var självaste livlinan.

När Solomon började med sin kolumn var den kommande klimatkatastrofen på allas läppar. Al Gore triumferade världen över med sin propagandafilm och Sternrapporten (okt. 2006) blåste upp hotbilden från sitt håll. Det var inte bara en miljökatastrof, som lurade runt hörnet. Nu väntade även en ekonomisk katastrof, som det gällde att med stora umbäranden avvärja omedelbart – om det inte skulle bli än värre i en diffus och avlägsen framtid.

Solomon blev misstänksam. Han kände till Sterns inblandning i världsbankens tillkortakommanden, speciellt när det gällde tredje världens misslyckade utveckling. Sternrapporten och prognosen för utveckling i tredje världen var båda baserade på matematiska modeller. Under sitt mullvadsarbete fann Solomon då Richard Tol. Han karakteriserade Sternrapporten som en komisk mishmash av dålig matematik och värsta-scenario-risker. Och, vem var R. Tol om inte en av världens ledande miljöekonomer! Hans kritik var extra intressant eftersom Stern delvis hade lutat sig mot Tols eget arbete i IPCC och lyckats med att förvanska det. Den tilltufsade hockeyklubban lever numera ett tämligen tillbakadraget liv till och med här i vårt miljögoda land, men det verkar som om den alarmistiska Sternrapporten är livskraftig inte minst bland klimatansvariga i kommuner och på länsstyrelser.

Efter dessa insikter förblev journalisten i Solomon klarvaken och aktivt grävande. Ju mer han grävde desto fler av Al Gores sk Flat Earthers dök upp. Solomon lyfte fram en lång rad av dessa o/kända klimathotsskeptiker i sin kolumn och de porträtten utgör grunden i hans bok. Förutom Wegman och Tol tar innehållsförteckningen upp följande:

Ch. Landsea, D. Wingham, R. Carter, R. Lindzen, V. Gray, S-I. Akasofu, T. Segalstad, N. Shaviv, Z. Jaworowski, H. Tennekes, F. Dyson, A. Zichichi, D. Bromwich, E. Friis-Christensen, H. Svensmark, S. Solanki, J. Kirkby, H. Abdussamatov, G. Kukla, R. Fairbridge, W. Gray, C. Ollier, P. Reiter, R. Revelle (!), C. Allegre, R. Bryson, D. Bellamy dvs en salig blandning av välmeriterade forskare inom meteorologi, paleo/klimatologi, oceanografi, solen-molnen och den kosmiska strålningen, statistik, medicinsk entomologi mm och dessutom miljöaktivister. ”Not a bad list” som han skriver och än fler dyker upp inne i texten.

Solomon återger bland mycket, mycket annat hur en av de mer framträdande klimathotsskeptikerna Richard Lindzen beskriver Al Gores framfart i samband med kongressförhör -92. Al Gore försökte skrämma oliktänkare till att ändra sig och istället stödja hans alarmism. Om de stod fast vid sin avvikande åsikt, visade det sig senare, blev det svårt för dem att få forskningsanslag, deras arbeten blev nedgjorda och de själva fick via media veta att de var köpta av industrin, vetenskapligt undermåliga eller värre.

För dem här i landet, som ännu framhärdar i sin tro att IPCC/SPM är ett rent och rent vetenskapligt grupparbetande, kan det vara av intresse att läsa om hur inte bara Tol utan även Lindzen beskriver hur hans bidrag till IPCC-rapporten blev förvanskat i den politisk-byråkratiska sammanfattningen för beslutsfattare (SPM). Lindzen skräder inte orden, han menar att IPCCs arbetsmetoder närmast hör hemma i en totalitär stat.

IPCCs klimathistoriska beskrivning fick en rejäl törn när hockeykurvan inte höll måttet och de ekonomiska skräckscenarierna stod inte pall när Tol mfl analyserade Sternrapporten. När det gäller klimatmodellerna blev kritiken från Hendrik Tennekes mäktig, kanske till och med övermäktig för etablissemanget. Som så många andra ”Deniers” har han en imponerande CV. Bland mycket annat har han varit forskningsledare på The Royal Netherlands Meteorological Institute. Han var känd för att inte sticka under stol med sina åsikter, men tog sig den oförlåtliga friheten att skriva: “We should not allow politicans to use fake doomsday projection as a cover up for their real intentions”.

Belöningen? Han fick lämna sin post, en läxa som mindre berömda vetenskapare nogsamt lärt. En delvis annorlunda beskrivning finns inte oväntat på Wikipedia för dem som är intresserade.

Upp ur konsensustunnan

Den politiskt korrekta Lysenkoismen i Sovjetunionen höll genetikforskningen där i ett förlamande grepp under tre decennier från mitten av -30t till mitten av -60t. Västvärldens klimatism har nu i runda slängar nästan lika lång tid på sitt samvete. Kommer den även i fortsättningen att tillåtas styra vår numera osannolika klimat- och energipolitik?

Kan vi hoppas att tillräckligt många i den svenska politikerkören, som nu sjunger samma torftiga konsensusvisa, vaknar upp och reser sig ur dimman? Kan vi hoppas att de då står pall i snålblåsten och lyder rådet från nestorn bland skeptikerna S. Fred Singer, som tillsammans med Richard Revelle (en gång Al Gores lärare)och Chauncey Starr 1992 skrev en omtalad artikel med rubriken:

What to do about Greenhouse Warming: Look Before you Leap.

Historien visar att rådet inte följdes av alla. Västvärldens ledande politiker såg sig inte för och gjorde strömhopp ner i konsensustunnan. Flera länder som Japan, Kanada och Australien har sent omsider insett misstaget och är nu på väg upp ur den.

Det är sent, men ännu inte för sent för svenska politiker att börja se sig omkring. Det finns många ytterst välmeriterade och oskattbara klimathotsskeptiker på Solomons ”not a bad list” liksom bland dem som minglar under ICCC-konferenserna, återfinns i NIPCC-rapporterna eller ännu hukar i kulisserna. Det finns med andra ord gott om stöd att få för dem, som har kraften att kravla sig upp ur den galna tunnan för att arbeta för att frigöra oss från klimatismens förlamande grepp.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Ann – ”klimatfrågan” har verkligen blivit en mardröm för vetenskapssamhället

 2. Peter Stilbs

  Från senaste SEPP-nyhetsbrev:

  ***
  Quote of the Week:

  I have been asked to talk about what I consider the most important challenge facing mankind, and I have a fundamental answer. The greatest challenge facing mankind is the challenge of distinguishing reality from fantasy, truth from propaganda. Perceiving the truth has always been a challenge to mankind, but in the information age (or as I think of it, the disinformation age) it takes on a special urgency and importance.

  Michael Crichton September 15, 2003

 3. Ingvar

  Ann L-H
  Underbar sammanfattning!

 4. Bim

  Ann L-H
  Tack. Du är en stjärna.
  Precis så här skall motståndet skötas.
  Jag skall försöka sprida detta inlägg bland de politiker jag känner. Visserligen inte så många men en del i den gröna toppen här i Götet.
  Att få dem att läsa här på bloggen är nog inte att tänka på, men om jag får din tillåtelse så skriver jag ut ditt inlägg på papper?
  Bim

 5. Lasse

  Tiden visar vem som får rätt.
  Alarmen är väl ett sätt att få uppmärksamhet.
  National Geografic gör en revision:
  http://wattsupwiththat.com/2014/08/31/national-geographics-warming-warning-10-years-later/

  Fast uppriktigt sagt så är jag mer intresserad av vad vetenskapen kan komma till.
  Science is settled-är så långt från vetenskap man kan komma!
  Vilket Peter påpekar ovan!

 6. lennart bengtssonn

  Det är inte möjligt att bemöta ett påstående som att ”Science is settled” då vi inte har gjort klart vad vi faktiskt avser. Att en ökad mängd växthusgaser i atmosfären leder till en högre temperatur vid jordytan är naturligtvis en fråga som ingen insatt person ifrågasätter men detta är ju ett trivialt påstående. Här kan vi emellertid säga att ”Science is settled”
  Vad som definitivt inte är ”settled” är hur stor uppvärmningen blir och hur fort detta kommer att inträffa och det är ju detta som är huvudfrågan. Här har inte ens IPCC ett klart svar genom att ange ett intervall med en faktor 3 ( +1.5 – 4.5°C vid en fördubbling). Innebär då påståendet ” Science is settled” att detta också inkluderar den angivna osäkerheten?
  Det är denna semantiska sloppighet som är ett av huvudproblemen i klimatdebatten och som innebär att man inte kan föra en meningsfull debatt då vi inte ens har gjort klart vad vi pratar om.
  Det är just detta som är skillnaden mellan det politiska språket och det vetenskapliga.

 7. Ann LH

  Peter #2, citatet av M. Crinchton passar som hand i handske och när jag såg det i morse från nyhetsbrevet tänkte jag att det borde varit med i inlägget . Tack!

  #4 Bim, tack, ja sprid det till så många Du kan.

 8. Lasse

  #6 Tack för försök till klargörandet av begreppet Science is settled.
  Du skriver att CO2 leder till ökande temperaturer-vilket är lite diskutabelt uttryck.
  CO2 verkar för en uppvärmning-är väl mer korrekt!
  Skillnaden är att det finns andra faktorer som också medverkar.
  Vilket vi sett senaste årtiondet!

 9. Mats G

  Vetenskapen är sättlad och disinformationsåldern.

  Det är synd om människorna.

  Vetenskapen är sättlad var ju en medveten taktik att förvirra. Folk har definitivt inte klart för sig vad som är sättlat och inte. Det är ju inte helt kul när man påpekar det och betraktas som mindre vetande. Kan det bli snurrigare?

  Uttrycket disinformationsåldern är bara delvis rätt. Du kan bara bli lurad om du låter det ske. Kritiskt tänkande och skepticism är vitalt. Alt hitta bloggar som gör jobbet åt dig. men då är vi där igen. Är den bloggen att lita på?

 10. Ann LH

  Lennart B. #6 Uttrycket ”science is settled” är bara en del av det ursprungliga. Det följdes av ”the debate is over” och det är väl det som är det mest allvarliga i klimathotsfrågan, avsaknaden av en öppen debatt.

 11. Tack Ann – mycket bra historieskrivning!
  Jag kanske gör ett nytt försök att vandra rund bland valstugorna på Stora Torget här i Uppsala med ditt inlägg i nypan.
  Första försöket att tala klimat med stuginnevånarna häromdagen gav mycket ringa framgångar för att uttrycka sig optimistiskt. Dock tror jag på att vi skall röra oss bland politiskt aktiva och säga vad vi tycker och på ett sätt som visar att vi är vanliga människor – men som läst på lite extra. Ditt inlägg passar bra i ett sådant sammanhang.
  /C-G

 12. LBt

  Lennart B #6,
  mycket bra, huvudet på spiken, enkelt och tydligt, Vi vet att vi påverkar klimatet, science is settled, men vi vet inte med hur mycket och som Judith C sagt, inte ens en katastrofal utveckling går att utesluta.

  Så medveten återhållsamhet inom ramen för var tillväxt och utveckling tål till dess vi vet bättre känns rimligt, De närmaste 30-50 åren kan vi inte göra mycket åt, de kommer huvudsakligen helt enkelt att ske men börjar vi inte med åtgärder nu kommer mänskligheten om 50 år att att befinna sig i samma situation dvs ha ca 50 opåverkbara år framför sig osv.

 13. Thomas P

  Lennart #6 ” Innebär då påståendet ” Science is settled” att detta också inkluderar den angivna osäkerheten?”

  Ja, men det inkluderar inte folk som påstår att nettoåterkopplingarna är negativa så att klimatkänsligheten är under 1. Inte heller de som menar att ökningen av CO2-halten är helt eller huvudsakligen naturlig och bara av en slump råkar sammanfalla med våra utsläpp osv. Sen bör man ha klart för sig att osäkerhet innebär just osäkerhet så att man inte säkert säger att klimatkänsligheten ligger på 1,5 grader och påstår sig därmed vara enig med IPCC. En riskbedömning måste ta hänsyn till hela osäkerhetsintervallet.

 14. Guy

  LBt, kan du ge någa konkreta exempel på hur människan skall påverka klimatet, globalt alltså. Metoder och hur dom verkar inklusive källor som stöder dina teorier. Typ, ”vi måste minska våra utsläpp” duger inte. Utsläppshandel kan du också skippa. Den idén är helt obegriplig.

 15. Vad yrar du om Thomas?

  Finns det några som helst belägg för att totala (netto-) återkopplingarna måste vara positiva som är så starka att alternativet helt kan uteslutas?

  Vad jag kan se är hela idén om att där skulle finnas en enda entydig och väldefinierad skalär siffra som är ’klimatkänsligheten’ än så länge bara en hypotetisk och förenklad beskrivning.

  Och angående ’ruiskbedömning’ dvs jämförelsen med vad som realistiskt kan åstadkommas (även om man accepterar att IPCC hypotesen är korrekt) jämfört med vilka kostnader och andra negativa konsekvenser det har är det ju ett område som du har skytt som pesten under iaf ett halvt decennium.

  Nej Thomas P, återigen kastar du bara fram dina (politiskt aktivistiska) förhoppningar och hoppas att du får empatiskt medhåll från någon du kan kalla ’auktoritet’!

  Hur i hela friden menar du att någon netto positiv återkopplingar kan vara ’science is settled’!? Återigen ger du ett totalt oseriöst intryck. Någon som är totalt ointresserad av att faktiskt ta reda på eller få veta … utan som bara kämpar för sin agenda.

  Beklämmande!

 16. Janne

  Våra ”kära” politiker talar i samstämd kör om att vi i Sverige ska gå före, men en fråga som är intressant och som aldrig kommer upp är ju att Sverige med sina 450 000 km2, som till största del består av grönska, tar upp CO2 ut atmosfären. Det skulle vara intressant att se en siffra på det, hur många ton som natruen suger i sig. Om man ser på detta ur ett annat perspektiv så går vi ju i så fall före på ett naturligt sätt.

 17. lennart bengtsson

  Thomas P

  Man bör helt undvika uttryck som ”Science is settled” då det tydligt framgår även av denna debatt tråd att uttrycket missförstås antingen medvetet eller omedvetet

  Ann
  ”The debate is over” bör inte förekomma i ett vetenskapligt sammanhang då en vetenskaplig debatt aldrig bör eller skall ta slut. The debate is over kan man säga t ex efter en krigsförklaring eller när en gruppering av svenska politiska partier någon gång efter den 14 september kan säga att nu har vi en enig majoritetsregering och ett gemensamt handlingsprogram för de kommande fyra åren eller när en politisk eller annan kontrahent har lämnat det jordiska eller när en hustru till slut begär skilsmässa från en stökigt äktenskap.
  Låt mig också säga att jag som vanligt fann Ditt inlägg mycket läsvärt.

 18. Kenneth Mikaelsson

  Fler saker vi borde bara skratta åt Platån, uppehållet ,hiatus samt Carbon, CO2 allra helst när de använder dessa två som skällsord.. det enda man KAN säga om CO2 är att det är bra och väsentligt och innan det kommer upp i skadlig nivå måste nog haven först kokat bort… och då tror jag att vi inte bryr oss…
  Sen till alla Rumpnissar här (de få) stå där med röven i vädret ni så kommer ni märka hur fort det blir kallt..
  fast minns det att det var ert eget val att ställa upp som JON…….

 19. Björn

  Välskrivet! Det ser hoppfullt ut med fler och fler som tar sig upp ur ”konsensustunnan”. Forskare kan göra sina misstag, men när de vill lägga locket på och förhindra andra hypoteser att publiceras, då har dessa forskare tveklöst diskvaliserat sin egen forskning. Utvecklingen står aldrig stilla, därför kommer verkligheten alltid ikapp de som försöker förhindra andras forskningsrön. Så blir det nu också i klimatfrågan och det blir många som förtjänstfullt får stå vid skampålen.

 20. Kenneth Mikaelsson

  Mycket som är läsvärt här idag…

  http://stevengoddard.wordpress.com/

 21. Kenneth Mikaelsson

  Vill ni ha ett gått skratt nu på morgonen… fast se till så ni inte sätter kaffet i vrångstrupen…

  http://wattsupwiththat.com/2014/09/01/claim-antarctic-sea-level-rising-faster-than-global-rate-but-a-pause-and-other-studies-suggest-ice-melt-isnt-the-only-factor/

  Undrar om man inte skulle startat en liten fond så vi kunde skicka dessa förvirrade forskare ner till sydpolen så de kunde få studera hur isen smälter… 🙂 ”onej inte behöver ni varma kläder isen smälter ju det har ni ju kommit fram till” tror det finns folk som med glädje skulle avstå lite pluring för att få folk att inse fakta.. 🙂

 22. Kenneth Mikaelsson

  Och här något att gråta över..

  http://wattsupwiththat.com/2014/08/31/weekly-climate-and-energy-news-roundup-143/

 23. LBt

  ”science is settled” and ”the debate is over” tillhör den tid då fortfarande huvudfrågan var om vi påverkade klimatet eller ej.

  Men därifrån har dessa uttalanden i debatten tillskrivits en vidare och helt missvisande innebörd. Att använda dem eller referera till dem är därför både olämpligt och meningslöst.

 24. Slabadang

  Ann LH

  Du äger! 🙂

 25. Thomas P

  Lennart #17 För all del kan du ju roa dig med att diskutera semantik om vilka uttryck som är lämpliga att använda. Själv skulle jag vara mer intresserad av om du yttrade dig om hur du ser på den ”skeptiska” vetenskap som Salby, Jaworowski m fl på Anns lista presterat.

  Vad hände förresten med Salby efter att han fått sparken för att han misskötte sin undervisning? Har han fått nytt jobb? Har han publicerat sina hypoteser?

 26. Ann LH

  LBt – #23 För att undvika missförstånd. Uttrycket med vetenskapen och debatten kommer såvitt jag vet från Al Gore och är i min värld både komiskt och i hög grad tragiskt eftersom det har ställt till otroligt mycket elände.

 27. Alienna

  Lennart Bengtsson #6, ”Det är denna semantiska sloppighet som är ett av huvudproblemen i klimatdebatten och som innebär att man inte kan föra en meningsfull debatt då vi inte ens har gjort klart vad vi pratar om.
  Det är just detta som är skillnaden mellan det politiska språket och det vetenskapliga.”

  Exakt VILKA gaser syftar du på när du skriver ”växthusgaser”?

 28. Sorry LBt, men ordentligt fel igen!

  Fraser som:

  ”science is settled” and ”the debate is over”

  .. de tillhör aktivismen, den politiska (aktivistiska) retoriken, de okunniga och oseriösa som bara mal på fraser de hört men inte begriper, och även alla dem som är oseriösa som medvetet försöker tysta debatt, opinion, och andra åsikter med ohederliga falska påståenden.

  Och så är det oavsett när dom försöker med sådant. Vetenskap som inte ifrågasätts (i meningen som åsyftas här) behöver inte dylika betygelser om att den är ’fastslagen’, och inte ens där är ’debatten över’ i meningen att man inte får fortsätta och vrida och vända och ifrågasätter etablerad ’visdom’ …

  Nej det är tvärtom. De som drar upp ’settled science’ och ’debate is over’ när klimatet kommer upp gör det precis av andledningen att vetenskapen inte är avgjord och debatten är allt annat än över. De gör det för att tysta andra, och i stort sett alltid för att de inte har några starkare argument. (Kanske några av de mer inrökta tror på dumheterna, men då gäller ju samma sak: för att de inte kan bättre, inte har bättre argument)

  Eventuellt är det det du menar (på slutet) med att de används helt missvisande. Men! Och det är det viktiga: De är alltid felaktiga i en debatt! Vilket väldigt lätt blir klart bara av att man ställer en kunnig motfråga!

 29. Fortsättning och illustrerande exempel:

  I #13 försökte Thomas P med att helt sonika påstå och fastslå rörande osäkerheten i storlek, att:

  det inkluderar inte folk som påstår att nettoåterkopplingarna är negativa så att klimatkänsligheten är under 1.

  .. dvs han hävdar att netto-återkopplingarnas samlade effekt är större än 1, och att ”the science is settled” angående detta.

  Tillfrågad om hur i allsin dar han kan hävda ngt så tvärsäkert, så kategoriskt utesluta en möjlighet (som i naturliga, passiva system är det absolut vanligaste tillståndet) kommer där inget svar. Istället börjar han med ’ordlekar’ och vill prata om Salby och den sortens smutskastning hans sida har försökt mot honom sedan han först ifrågasatte Thomas ’settled science’ …

  QED!

 30. Börje S.

  Att det inte är möjligt att förusäga jordens klimat på längre sikt än vädret ett par dagar framåt borde för de som är intelligentare och kunnigare än jag (de är många) framstå som ett axiom. För mig som inte är matematiker och som inte är insatt i programmerandes ädla konst så är det ändå uppenbart att om en eller flera komponenter i en uträkning är osäkra, gissade eller rent av felaktiga (molnbildningen, havsströmmarna, månens inverkan etc etc) så blir uträkningen fel. Om man sedan kör ytterligare en uträkning baserat på resultatet av den första så blir felet förstorat och om man fortsätter blir det än värre.

  Modellresultaten är den ”etablerade” klimatforskningens främsta vapen att dänga i skallen på de som tvivlar. Modellresultaten är alltså det som utgör den ”säkrade” forskningen, den som inte behöver debatteras mer. Och det har en stor del av de som i Väst betraktas som intellektuella, med en utbildning på sammanlagt 16 år och mer svalt med hull och hår!

  Det är otroligt! Det är absurt! Det är fn i mig inte klokt!

  Pontman exemplifierar omöjligheten med modellerande över ett så enkelt ämne som var den ena biljardbollen hamnar när den träffas av den andra och var bollarna sedan hamnar vid ett upprepande i den nya positionen. Han visar hur ett synbarligen enkelt scenario när man går djupare in på det är så komplext att beräkningarna efter några körningar blir ”way out” och hur eventuella ”förbättringar” av beräkningarna ändå leder till samma resultat: fel åt h-e.

  http://thepointman.wordpress.com/2011/01/21/the-seductiveness-of-models/

  Det går alltså inte att beräkna var två biljardbollar hamnar efter några stötar. Bara två komponenter!
  Men när den ”etablerade” klimatforskningen beräknar klimatet innefattande oräkneliga komponenter, varav flertalet dåligt kända, ja t o m okända, upp till 100 år i framtiden, då bara blir det så, ingen diskussion om den saken, ty ”sience is settled”!

  Varför en rätt dåligt påläst som jag ändå kan konstatera att klimathoteriet fullkomligt stinker bluff och bedrägeri. När ska vi få andas frisk luft i klimatdebatten?

 31. Slabadang

  Thomas P!

  Förtvivlat försöker du vifta med det fabricerade och korrumperade system som klimathoteriet byggt upp som nån typ av auktoritet. Du må lura den som inte fattar halv sju men ingen annan.
  Du tillhör ju looserna och utgör numer den mest fanatiska delen av klimathotskorruptionen. Begreppet ”Klimatförnekare” har blivit till det omvända spjutet och pekar nu mitt emellan ögonen på hela den observationsfrånvända rabiatfanatiska klimathotarrörelse du tillhör! Skall vi klimatrealister börja ge tillbaka som ”tack för senast” och angripa personer istället för argument? Vilket spel är du beredd att delta i? Hur många dubbla måttstockar i tänjbart gummi förfogar du över?

 32. Ann LH

  Jag får instämma. Du skriver bra, engagerande, relevant och behöver inte ta åt dig av de (mestadels tramsiga) försöken från våra husaktivister att få diskussionen att spåra ur.

  Ju mer jag läser om denna politiskt initierade och finansierade aktivism, desto mer bedrövad men även cynisk blir jag, desto mer förtvivlad blir jag över hur destruktiv den har varit och fortf är för riktig vetenskap, och hur stora skador den ställer till med på alla andra områden där den försöker tränga in.

  I min menining borde varje riktig vetenskapman/hen omedelbart studsat till när Al Gore (mfl) försökte hävda att ’the science is settled’ och närmast instiktivt ana att där ligger ngt ruttet och pyr under ytan. Kanske inte öppet och offentligt och direkt. Men dock borde varningslampoor börjat blinka och göra det allt mer ilsket ju fler liknande dumheter som vi matades med.

  Det verkar dock som allt för många som har tjänster (tex akademiska, på universitet) inte alls är speciellt vetenskapligt sinnade, eller iaf mycket mer angelägna om att behaga politiska önskemål som tydlgit signaleras och som är beredda att benäget titta bort, eller rentav själva försöka spela spelet och vinna lite försteg genom detta.

  Dessbättre har vi ju dock också, bla genom IPCC:s försorg en ganska bra dokumentation om vilka som övergett den vetenskapliga metoden, sin integritet och principer för att få vara med … Avigsidan är att det är just dessa som främst belönas (men då politiskt)

 33. Gunnar Littmarck

  Hej Thomas P.

  Tidigare gick du med på att vi lever i en istid. (att vägra inse det är såklart antiintellektuellt, eller hur Gunnar K?)

  Går du med på att det globala klimat som rått före denna många miljoner år långa istid var mer livsvänligt och hade högre biodiversitet?

  Går du vidare med på att minskade temperaturskillnader som senast då Sahara var bevuxet, leder till ökad global temperatur och förbättrade livsförutsättningar globalt?

 34. Alienna

  LB #17, ”Man bör helt undvika uttryck som ”Science is settled” då det tydligt framgår även av denna debatt tråd att uttrycket missförstås antingen medvetet eller omedvetet”

  Det uttrycket är ett politiskt kvasivetenskapligt begrepp.
  Att bli lurad till att tro någonting annat… DET orsakar däremot missförstånd.

  Det är inte ett missförstånd, att veta att det bara är kvalificerad rappakalja.

 35. Lasse

  OT Översvämningar i Malmö drabbar många och kan misstolkas som klimatrelaterat.
  Sydsvenskan har en kartfunktion där problem rapporterats.
  http://apps.sydsvenskan.se/oversvamningskartan/#place/77
  Vad kan man säga om detta-utan att veta något mer. Kanske att ledningsnätet inte hänger med utan gör mer skada än nytta vid denna typ av nederbörd. Källare svämmas över!
  Människan ligger bakom allt!
  SMHI lovar att bättra sig ang utebliven varning. Men paraplyer hjälper föga när vattnet kommer i ledningarna!

 36. Jimmy

  Här är en skeptiker till, Gary Novak, som skriver i dagens engelskspråkiga Pravda.
  ”Errors and frauds of global warming science”

  http://english.pravda.ru/science/earth/01-09-2014/128413-global_warming_science-0/

  Jag kan inte bedöma om det är BS eller inte men det är rätt kul att läsa den första kommentaren till artikeln av en Leslie Graham. Ord och inga visor!

 37. Jimmy

  Stackars Big Al!
  Inte nog med att han blivit blåst av Al Jazeera, havsisen som skulle ha smält vid det här laget, växer så det knakar.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2738653/Stunning-satellite-images-summer-ice-cap-thicker-covers-1-7million-square-kilometres-MORE-2-years-ago-despite-Al-Gore-s-prediction-ICE-FREE-now.html

  ”Mr Gore – whose office yesterday failed to respond to a request for comment – insisted then: ‘There is a 75 per cent chance that the entire polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within five to seven years”.

 38. Lasse Forss

  Nog är det tragiskt att klimatvetenskapen har havererat. Tack Ann. När tillräckligt många avslöjanden kommer måste det väl bli stopp.
  En god vän som nyligen disputerat i fysik brukar ge mig muntra tillrop när jag berättar om falsifikaten. Jag frågade honom om han inte kunde agera, men han sade att det är omöjligt. Och som Ann berättade så är sanning ett brott som renderar avsked.
  Jag gick in på #20 och laddade ner månadssiffrorna för Maldivernas havsnivå och fann att maxnivån inträffade maj 1998 och minimat december 1987. Det är väldigt svårt att se någon översvämningsrisk. Ändå har ju Maldiverna framhållits som katastrofexempel.

 39. Ingemar Nordin

  Hendrik Tennekes var skeptisk mot den överdrivna klimatalarmismen. Och för det blev han betecknad som ”klimatförnekare” (vad nu det är?). Alarmisternas försök att smutskasta honom är ganska patetiskt, läs t.ex. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Tennekes som påstår indirekt att Tenneskes förlitar sig på bibeln. I själva verket har han ägnat den största delen av sin forskargärning åt klimatmodeller och varnat för en överdriven förlitan på vad dessa modeller kan åstadkomma. Han är en röst som talar för realism och moderation.

  Smutskastarbloggen Desmogblog kör med guilt by association och hävdar att andra som är inne på samma moderata linje minsann har fått pengar från Koch, Big Oil och tobaksindustrin – vilket naturligtvis bevisar att Tennekes (som varken fått pengar från Big Oil eller tobaksindustrin) är en skurk. http://www.desmogblog.com/hendrik-tennekes .

  Därför är det kanske intressant att veta vad Tenneskes faktiskt säger: http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2008/07/14/my-position-on-climate-change-by-hendrik-tennekes/
  Några citat:

  ”The so-called scientific basis of the climate problem is within my professional competence as a meteorologist. It is my professional opinion that there is no evidence at all for catastrophic global warming. It is likely that global temperatures will rise a little, much as IPCC predicts, but there is a growing body of evidence that the errant behavior of the Sun may cause some cooling in the foreseeable future.”
  ”It is also my professional opinion that the severely limited predictive capacity of the natural sciences is no adequate basis for globally orchestrated mitigation efforts concerning greenhouse gases…. Opportunities for local and regional mitigation and adaptation projects, however, are plentiful and promising. Societies have a long track record on adaptation and mitigation on local and regional scales, often with considerable success.”

  Även TCS uppmärksammade Hendrick Tennekkes sansade syn på den överdrivna klimatalarmismen: https://www.klimatupplysningen.se/2008/07/15/inga-bevis-for-katastrofal-uppvarmning/

 40. Thomas P

  Jimmy #36 Wow, det var faktiskt en imponerande samling goja han lyckades prestera. Tur att det var i Pravda så vi vet att det är ”sanning”. Denne Novak hör visst till kategorin som vet bäst om allt:
  nov79.com/eins.html

 41. Åke N

  Ann LH.
  Suveränt bra.

 42. ThomasJ

  Ann L-H: Ansluter mig till hyllningarna för en alldeles utengemärkt artikel. Känns nedrans skönt och trevligt att ’ha’ dig som nära ö.granne! 😀

  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  Gunnar L, #33: Oj, vá trevligt att se din signatur här! Keep it up, man! 😀

  Mvh/TJ

 44. Ann LH

  ThomasJ, kul att se Dig i spalterna. Det har varit lite sparsamt på sistone.

 45. Ann LH

  För dem som ännu inte kikat på artikeln ”… Look before you leap” rekommenderar jag att titta på vad de tre författarna skriver om den vetenskapliga bakgrunden till klimathotet.
  Jämför hur den korta och koncisa beskrivningen har stått sig under de dryga tjugo åren sedan den skrevs med alla försök och misstag som IPCC-rapporterna blivit kända för under tiden.

 46. pekke

  Här har vi ännu en ” Gör som jag säger, inte som jag gör ” !

  Stollen som skall bo på ett isberg 1 år för att uppmärksamma den klimatförändringarna kör en ( av alarmister förhatlig ) stor fyrhjulsdriven SUV !

  http://wattsupwiththat.com/2014/09/01/monday-mirthiness-live-on-an-iceberg-adrift-for-a-year-guy-alex-bellini-drives-an-suv-to-highlight-his-concern-about-climate-change/

 47. Helge

  Folk är smartare än många tror. Nu är det inte alltid en sämre produkt, men visst finns det avskräckande exempel. Etanolbesinen t.ex.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11063745/Environmentally-green-products-seen-as-inferior-study-finds.html?utm_content=buffer0aaa9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 48. Kenneth Mikaelsson

  Mera läsvärt..

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/09/pravda-exposes-errors-and-frauds-of.html

 49. Thomas P

  Kenneth #48 Om du hade läsförmåga och inte bara postade slumpvisa länkar du inte förstår skulle du insett att Jimmy redan postat en länk till den där storyn i #36. Allt du gör är att visa hur totalt under flötet du, redaktionen på Pravda och hockeyschtickbloggen är, för maken till goja får man leta efter.

 50. Kenneth Mikaelsson

  Den länken är väl värd att upprepas för om det är någon på denna blogg som går i cirklar och hackar som en gammal 78varvare så är det ju du….. TP..

  Kommentaren modererad

 51. Thomas P

  Kenneth #50 Och det spännande på den här bloggen att ingen av alla ”skeptiker” som till äventyrs förstår något bryr sig om att kommentera och kritisera den där historien. De är alldeles för upptagna med ryggdunkande och tala om hur otroligt mycket de beundrar varandra. Någon ”upplysning” skall man inte tro att man hittar här.

 52. Har du en dålig dag igen Thomas P? Projicerar dina egna fantasier på andra, och dessutom baserat på saker som inte görs eller kan ses? På vad folk inte gör eller säger?

  Men visst ja, den logik du bekänner dig till är ju CAGW-varianten, den där ju mindre man vet, desto säkrare är man på att det ju kan gå åt h-vete!

  Eller för all del där man genom tjat (se #13) kan komma överens om att ’the science is settled’ iaf om att nettoåterkopplingarna är > 0.

 53. Kenneth Mikaelsson

  Nu finns det två typer av CAGW folk, hjärn slöa typer som Gunbo med pack sen finnes ju typer som dig TP och Björne den kategorin räknar jag numera som LANDSFÖRÄDARE ett betydligt allvarligare hot än blöjnazzarna någonsin kommer att bli… om inte annat för att de GILLAR ju landet de bor i .. De i den grön röda sidan vill är ju att stänga ner landet gärna ge bort det om det gick samt en mer människofientlig skara gå då inte att uppbringa..

 54. Thomas P

  Jonas #52 Du är som alltid välkommen att läsa den artikel du här indirekt försvarar och fundera på om du verkligen vill försvara den ens indirekt. Du kanske rentav känner för att komma med någon åsikt om hur bra du tycker den är, men det är antagligen för mycket begärt. Ni förnekare är ju inte mycket för att säga något kritiskt ens om värsta avarterna.

 55. Thomas

  Om jag hade försvarat eller kommenterat den artikeln hade jag försvarat och/eller kommenterat den. Om jag inte har sagt ngt om den så betyder det att jag inte har sagt ngt om den. Det är faktiskt så enkelt.

  Det är du som försöker konstruera ’fakta’ ur tomma intet. Och när du nödgast ta till begrepp som ’förnekare’ vet vi att du inte har ngt bättre att komma med.

  Men om vi skall skippa tramset om att diskutera vad folk inte har sagt, och vilka slutsatser somliga vill dra ur tomma mängden …

  … då kan vi ju återgå till #13, där du hävdade att ’the science is settled’ rörande vissa saker. Jag undrade direkt hur i jösse namn du menar att ngt sådant är etablerat bortom allt tvivel. Svaret blev som så ofta just ’tomma mängden’ …

  Tycker du att jag skall dra den mest uppenbara (rimliga) slutsatsen ur detta? Speciellt efter att ha frågat flera ggr, Thomas?

  🙂

 56. Kenneth Mikaelsson

  Och visst TP visst är det lite knepigt att om någon sa till mig för tjugo år sen att det var sanning i pravda så skulle jag rent instinktivt tyckt att den personen var lite rubbad…
  Men i dag är det ju bara att konstatera att i pravda hittar man mer sanning än i västerländska publikationer för de är ju så PK … fega toppstyrda och infiltrerade av grön kommunister .. jag har då slutat prenumerera på en hög av dem samt sagt upp bekantskapen med SVT ..
  fan man mår ju dåligt när man ser hur långt ner i träsket de sjunkit..

 57. Thomas P

  Jonas #55 Svaret till sådant som vetenskapens läge i frågan om t ex återkopplingarnas storlek går att hitta i IPCC:s rapport. När du sen klämde till med ”som i naturliga, passiva system är det absolut vanligaste tillståndet” stod det klart att du bara var inne på din vanliga tomma retorik mot bättre vetande. För det första är instabila system vanliga i naturen, även om de av uppenbara skäl tenderar att vara kortvariga. Typ att när en regndroppe växt till en viss storlek fortsätter den växa och faller ned till jorden. För det andra vet du efter alla år mycket väl att nollpunkten man valt för vad som klassas som positiv- och negativ återkoppling när det gäller klimatkänsligheten är lite udda vald. Positiv återkoppling leder *inte* till ett instabilt system (om den inte är för stor).

  Eftersom du nu blandade dig i diskussionen jag hade med Kenneth, ta och läs den där artikeln ur Pravda och kommentera den!

 58. Seså Thomas …

  När du sen klämde till med ”som i naturliga, passiva system är det absolut vanligaste tillståndet” stod det klart att du bara var inne på din vanliga tomma retorik mot bättre vetande.

  Omedelbart hemfaller du åt tramsig pajkastning, helt felaktig dessutom.

  Vidare är IPCC öht inte ngn vetenskap. Den utger sig för att sammanfatta (viss) vetenskap. Och det går att disktuera huruvida hur väl och om öht den gör sådant seriöst. Din utsaga var dock skarpare än så: Att ’the science is settled rörande den frågan.

  Och för sådant räcker det inte att ett antal spekulerar i att det är så, rörande ett ämne där man under några år kunnat få väldigt mycket forskningsmedel för att att byggar vidare på sådana hypoteser.

  Vidare har ju nästan alla skarpare predikteringar som dessa modeller försökt sig på falsifierats. Hur du ur sådant kan (ens försöka) extrahera ngt ’the science is settled’ är totalt obegripligt. Eller snarare (och mer begripligt:) ’Totalt oseriöst!’ … alltså om du öht vet vad du pratar om (inte alldeles uppenbart)

  För övrigt:

  Ingen har pratat om ’instabilitet’!? V ar får du detta i från i sammanhanget?

  En regndroppe i atmosfären är ett alldeles utmärkt exempel på en negativ återkoppling. Dess avdunstning tar upp mycket tillgänglig energi som då inte värmer markytan och ist transporterar den till högre nivåer där den avger samma energi ifall den faller/kondenserar ut (och heller inte värmer marken).

  Angående ’nollpunkten’ är den satt vs en (ofysikalisk) teoretiskt beräknad strålningsgång. Redan den modellens brister sätter nollan för högt.

 59. Kenneth Mikaelsson

  Jonas ..TP har nog inte själv insett att han passerat bäst före datum för länge sen…

  snart är det bara en brun grön röd sörja av den forne kämpen… 🙂

  Urrkass….

 60. Seså Thomas …

  När du sen klämde till med ”som i naturliga, passiva system är det absolut vanligaste tillståndet” stod det klart att du bara var inne på din vanliga tomma retorik mot bättre vetande.

  Omedelbart hemfaller du åt tramsig pajkastning, helt felaktig dessutom.

  Vidare är IPCC öht inte ngn vetenskap. Den utger sig för att sammanfatta (viss) vetenskap. Och det går att disktuera huruvida hur väl och om öht den gör sådant seriöst. Din utsaga var dock skarpare än så: Att ’the science is settled rörande den frågan.

  Och för sådant räcker det inte att ett antal spekulerar i att det är så, rörande ett ämne där man under några år kunnat få väldigt mycket forskningsmedel för att att byggar vidare på sådana hypoteser.

  Vidare har ju nästan alla skarpare predikteringar som dessa modeller försökt sig på falsifierats. Hur du ur sådant kan (ens försöka) extrahera ngt ’the science is settled’ är totalt obegripligt. Eller snarare (och mer begripligt:) ’Totalt oseriöst!’ … alltså om du öht vet vad du pratar om (inte alldeles uppenbart)

  För övrigt:

  Ingen har pratat om ’instabilitet’!? V ar får du detta i från i sammanhanget?

  En regndroppe i atmosfären är ett alldeles utmärkt exempel på en negativ återkoppling. Dess avdunstning tar upp mycket tillgänglig energi som då inte värmer markytan och ist transporterar den till högre nivåer där den avger samma energi ifall den faller/kondenserar ut (och heller inte värmer marken). Situationen du ville ta upp är bara en begränsad del av kretsloppet (och är beroende av att tillförd energi avges)

  Angående ’nollpunkten’ är den satt vs en (ofysikalisk) teoretiskt beräknad strålningsgång. Redan den modellens brister sätter nollan för högt.

 61. (Ooops, delvis dubbelpostat)

 62. Som väntat då … när Thomas P skulle motivera sitt ’the science is settled’ angående klimatkänsligheten blev det inte mer än ’för att IPCC skriver att den nog är positiv’ … han visste inte ens hur eller vad IPCC skall påstås ha gjort för att definitivt avgöra den saken. Tomt prat alltså, som i stort sett varje gång man kollar …

  Och det verkar inte bättre i Australien: Även där gapar aktivisterna om att folk bara skall tro dem för att de ju själva är sååååå mycket duktigare på att i efterhand justera temperaturdata på de mest skruvade sätten och som ingen, i synnerhet inte de själva, förmår att förklara …

 63. Thomas P

  Stackars Jonas, orkar jag inte käbbla med honom om självklarheter.

 64. Det du orkade Thomas P var att försöka tjata till dig en (lokal) ’konsensus’ om att ’the science is settled’ som var precis så tom och innehållslös som det allra mesta du numera försöker …

  När det påpekas så kommer där rent strunt. Precis som massor av klimathotstroende försöker ni föga mer än att ’fastlså’ att ’så här är det minsann’ bara för att någon annan har uttryckt samma förhoppning. Tänk Thomas, om du hade fått avgöra allt som skall anses vara ’självklarheter’ … vilket bedrövligt tillstånd forskningen hade varit i i så fall.

  När hade du en bra poäng senast Thomas? Något som gick din (Dvs CAGW:s) väg?

 65. Tack Ann L-H för denna utmärkta artikel (jag har varit frånvarande ett tag från Klimatupplysningen och läst den först nu).

  En av de mest osmakliga och oetiska företeelserna i klimatdebattens historia anser jag vara förtalskampanjen mot Roger Revelle (där han utan grund beskyllts för senilitet) efter att han skrivit artikeln som du länkar till tillsammans med Singer och Starr där han gav en modererad syn på klimatets utveckling och vilka åtgärder som författarna ansåg var motiverade vid denna tid (början av 1990-talet).

  Revelle var god vän med Singer. Revelle hade också nära kontakter med Al Gore som varit hans student och man kan tänka sig att Gore under årens lopp haft en hel del synpunkter på hur klimatfrågan borde framställas även av Revelle. Kanske Revelle ansett att detta gått för långt. Uppenbarligen har Revelles modererade syn i varje fall stått i konflikt med Gores politiska intressen.

  Kampanjerna mot Jaworowski och Murry Salby är också mycket osmakliga och oetiska. Jaworowski ställde frågor, en del av dem har besvarats nöjaktigt, andra mycket viktiga frågor om metodiken att tolka data från iskärnor har däremot inte fått något tillfredsställande svar, vilket kan innebära att data från iskärnorna är felaktiga till en grad som vi faktiskt inte vet. Genom personangrepp mot Jaworowski har uppmärksamheten på dessa viktiga vetenskapliga problem kommit i skymundan.

  I fråga om Murry Salby så har tydligen byråkrater vid universitetet med svekfulla medel försökt att hindra honom från att presentera sina forskningsresultat vid General Assemply för European Geosciences Union (EGU), en stor årlig geovetenskaplig konferens i Europa. Det som beskrivs i artikeln av Rupert Darwall om alla komplikationerna och hur man hämnades på Salby för att han ändå åkte till konferensen skulle lika gärna kunna vara hämtat från en beskrivning av behandlingen av vetenskapliga dissidenter i Sovjetunionen, till exempel Sacharov, utom att Sacharov och hans fru även blev förvisade.

  Ändå har Murry Salby huvudsakligen bara ställt frågor baserade på de vetenskapliga resultat som jag genom egna beräkningar har konstaterat stämmer mycket bra. I ljuset av Gösta Petterssons forskningsarbete så kan man göra en annan tolkning av Murry Salbys resultat än den han själv gjort men Salbys tolkning är fullt rimlig att lägga fram för vetenskaplig diskussion. Det är helt fel och oetiskt att utsätta en forskare för de repressalier som Murry Salby har utsatts för.

 66. Thomas P

  Pehr #65 Jag tycker det är ditt förtal av Macquarie University som är direkt osmakligt. Du hävdar helt utan belägg att Murry Salby utsatts för repressalier för sin forskning och berör inte med ett ord universitetets version att Salby misskött sin undervisningsplikt och att han därför beordrats vara tillgänglig för en utredning vilket Salby dock inte brydde sig om utan reste iväg på en konferens. Du vet inte säkert vem som har rätt (men givet att Salby hamnade i problem med NSF och stämde sin förra arbetsgivare redan innan han sagt något ”skeptiskt” om AGW kan man misstänka att han faktiskt är en besvärlig person att ha att göra med) men tar ändå i med storsläggan och anklagar universitetet för beteende liknande förtrycket i Sovjet. Du är expert på att göra alla ”skeptiker” till martyrer vad de än ägnat sig åt, typ Wegmans storskaliga plagierande i sina artiklar.

  Det som är osmakligt är däremot kampanjerna mot Mann, Jones, Salinger m fl. Stulna brev, häxprocesser från politiskt motiverade åklagare, avsked för att Salinger talade med pressen etc.

  Vad gäller Jaworoski och iskärnor är det väl snarare så att du inte är tillräckligt inläst i ämnet för att kunna avgöra hållbarheten i hans argument. Det kan ju vara så att inga forskare i ämnet bryr sig för att de inser att Jaworowskis kritik saknar relevans, att den är mer populär på bloggar än bland fackmän.

 67. Thomas #66,

  Du får naturligtvis ha dina egna åsikter och försvara universitetsbyråkratins angrepp på den enskilde forskaren om du vill men tänk på i vilken riktning du sparkar. Gissningsvis är du inte så insatt i frågan då du, om jag uppfattat det rätt, inte har arbetat som universitetsforskare så mycket efter disputationen.

  Tyvärr är den sortens maktutövning mot forskare som uttrycker obekväma åsikter inget undantag, det kan räcka om en forskare uttrycker en åsikt som av vissa anses kontroversiell på Twitter, oavsett om det är klimatfrågan eller andra frågor som kan hänföras till strid mellan olika politiska intressen, för att den här typen av byråkratisk maktutövning skall komma igång. Jag har på bloggar läst om ett flertal sådana fall på olika universitet ute i världen på senare tid, det har att göra med att universitetsadministrationerna vill hålla sig väl med de inflytelserika kretsar som kan påverka tilldelningen av forskningsmedel.

  Detta är ett hot mot forskarnas frihet, akademisk såväl som medborgelig, både när det gäller att uttrycka sina egna vetenskapliga åsikter och att delta i den vanliga demokratiska samhällsdebatten.

  ”Vad gäller Jaworoski och iskärnor är det väl snarare så att du inte är tillräckligt inläst i ämnet för att kunna avgöra hållbarheten i hans argument.”

  Den typ diffusionsfenomen det är fråga om här är centrala inom den tillämpad fysikalisk kemi, dvs. den del av kemitekniken, där jag har min expertkompetens som professor emeritus. Flera av mina peer-reviewade vetenskapliga publikationer behandlar diffusionsfenomen i olika sammanhang. Jag har dessutom under senare år gått igenom en stor del av den vetenskapliga litteraturen om iskärnor.

 68. Thomas,

  Varför behöver ni CAGW-anhängare ständigt misrepresentera allting? Att man var ute efter att jävlas med Salby är ställt utom allt tvivel. Varför man ville det kan vi förstås bara spekulera om. Men du kan vara säker på att universitetet inte kommer att redovisa de smutsigare motiven. Precis som andra politiska fajter, där man spelar så fult man tror att man kommer undan med men anför dom ädlaste motiven för sina egna handlingar …

  Du är ju fö själv aktiv och en del av flera smutskastningskampanjer där du angriper personer men inte vad de faktiskt säger utan huvudsakligen deras karaktär, inte sällan med helt hutlösa falska anklagelser.

  Som sagt, när folk försöker replikera Manns hockeyklubba så är det trakasserier och personförföljlse, men när ett universitet aktivt på pin kiv försöker stranda en anställd på andra sidan klotet så är det av ädlaste skäl. Tror du ens själv på allt du försöker här?

 69. Thomas P

  Pehr #67 Du hade alltså inga argument utan kör med din vanliga härskarteknik där jag tydligen inte jobbat tillräckligt länge på universitet för att få yttra mig. Du vet inte vad som hänt, har inga opartiska fakta, utan väljer bara att okritiskt köpa Salbys version och smutskasta Macquarie University.

  Det där att du skulle veta så hemskt mycket om iskärnor har jag inte sett några spår av i dina inlägg här, men det är andra sidan av myntet där du först skall trycka ned mig för att jag inte jobbat på universitet lika länge som du och du sedan skall blåsa upp dig själv som auktoritet.

 70. Snacka om projicering Thomas

  Sem är det som, okritiskt sväljer, och i princip aldrig har opartiska fakta, utan tvärtom ständigt måste förvrida den som finns?

  Sem har sagt att du inte får yttra dig? Kan du inte ens läsa innantill?

  Vem är det som ständigt försöker med ’härksartekniker’ om att andra borde hålla tyst och acceptera vad som påstås uppifrån, närmast oavsett hur tokigt sådant låter eller är?

  du gnäller som en Olle Häggström som man tagit ifrån raderknappen …

 71. Thomas P

  Jonas #70 Det vore bättre om du gjorde något försök att sätta dig in i och kommentera ämnet som diskuteras istället för att dra till med dina vanliga helt intelligensbefriade ad hominems. Förra gången du var på att hacka var det en diskussion om en artikel i Pravda, men hade du något att säga om denna? Nej naturligtvis inte. Inte ett ord. Den här gången handlar diskussionen om Salby och Jaworowski men har du något att säga om dessa? Nej, naturligtvis inte. De vet inte, du bryr dig inte, allt du vill är att få gnälla på alla otrogna som vågar sig in på denna blogg.

 72. Thomas appropå ”intelligensbefriad” och ” ad hominem” och ”du bryr dig inte” mm

  Du kan bara inte skriva en kommentar längre som inte gör självmål eller behöver fara med osanningar eller tom både ock …

  Varför är det så?

 73. Men OK, liknelsen med Olle Häggström som man tagit ifrån raderknappen var inte menad som smicker … cch du vågar faktiskt kommentera utan en sådan (vilket är avsevärt mycket mer ’modigt’ än han)

  Men tyvärr, du gnäller precis som han om vem som alla borde lyssna och tro på, vilka som borde få uttala sig och vilka som borde hålla tyst och bara lyssna …

  Oftast med de mest beklämmande dumheterna som ’argument’

  Angående ngn artikel som du tyckte var dålig, och inte heller jag fanna läsvärd … Varför är du så angelägen om att ’diskutera’ den? Dom riktiga sakdebatterna flyr du ju illa kvickt. Och alltså även om sådana ämnen du själv tagit upp. (Jag misstänker att det är pga tidigare erfarnheter då du åtminståne försökt, som du numera bara klagar och försöker med föroläpningar)

  Som jag har sagt många ggr: Den dagen du börjar att argumentera seriöst kommer du bli bemött därefter också. Ft verkar du dock bara klaga och gnälla … och komma med mer av samma när det bemöts.

 74. Alienna

  Fascinerande att Thomas P verkar tro, att någon som sett hur lögnaktig och falsk han är, öht skulle misstänka att något han säger är sant.

  Det spelar ingen roll om han så skulle presentera tio verkliga sanna fakta. Jag skulle, per automatik, inte tro på ett endaste av dem.

 75. ThomasJ

  Alienna #73: Agreed 100% ! 😀

  Jonas N. div. ##: Keep the darned good work up man! 😀

  Trevlig helg på er – från en Bstkust badandes i härligt solsken… mmmm. 😀

  Mvh/TJ

 76. Thomas #69,

  Det var inte menat som personlig kritik av dig att du inte har arbetat som disputerad forskare vid universitet. Du är naturligtvis inte sämre människa för den skull. Min tanke var bara att endast om man har arbetat som sådan så kan man ha verkliga insikter om och erfarenhet av vilka drivkrafterna är för universitetens ledning och universitetsadministrationerna.

  Att mina peer-reviewade publikationer som behandlar diffusionsfenomen existerar framgår genom sökning på Google Scholar. Om du tror att jag ljuger när jag skriver att jag har gått igenom en stor del av den vetenskapliga litteraturen om iskärnor så kan jag naturligtvis bara replikera att du har fel.

  Här är ett blogginlägg om iskärnor som jag har skrivit:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/04/klimatets-mysterier-varfor-ar-kurvorna-enligt-iskarnor-for-temperatur-koldioxid-metan-sa-lika/

 77. Thomas P

  Pehr #69 Du må ha jobbat hur länge som helst på KTH, men du har fortfarande inga sakliga argument för ditt påhopp på Macquarie University. Du kan inte bara gå från att det ibland kan förekomma skumma saker på universitet till att anklaga dem för öststatsmetoder i ett fall du inte vet något om! Det jag läste av båda sidors utsagor visade i min mening på att Salby inte var trovärdig.

 78. Thomas, ditt skitsnackeri är rejält trist och falskt (och tyvärr ditt övervägande MO numera)

  Här började du (denna gång) klaga om ’osmakligt förtal mot universitetet, helt utan belägg’ trots att källan anges och är länkad i posten. Samtidigt som du själv har vältrat dig i DeSmog-smutskastning som inte tvekat att dra upp Salbys skilsmässa, läcka hemligstämplat material mm. Som både de och du sedan har överdrivit gravt …

  Tidigare i denna tråd försökte du med ’science is settled’ angående att återkopplingarna (vs CO2) måste vara positiva. När ett sådant tvärsäkert påstående ifrågasattes hemföll du omedelbart till den sortens trams som numera är ditt kännetecken.

  Som sagt, det är beklämmande att ngn som om och om igen försöker med tillmälen som ’förnekare’ sen klagar på att han inte blir tillräckligt hövligt bemött. Men symptomatiskt att inte ens motthuggen vill du hantera, utan behöver istället missrepresentera även dem …

  Som sagt, du har blivit en oerhört trist alarmist Thomas.

 79. Thomas #77,

  Jag har som sagt själv undersökt en del av Murry Salbys vetenskapliga påståenden och de visade sig vara helt sanna. Så för mig framstår han som trovärdig. Jag har också läst hans lärobok och han framstår där som ytterst kompetent och redobogen.

  Rupert Darwall uppfattar honom också som trovärdig:
  http://www.city-journal.org/2014/24_3_global-warming.html

  Den förklaring till Murry Salbys svårigheter som verkar mest sannolik är att hans åsikter i klimatfrågan är obekväma och irriterar de inflytelserika kretsar som du själv tydligen beundrar.

  Jag förutsätter att du härmed avstår från vidare personangrepp och misstänkliggörande av Murry Salby. Tack på förhand!

 80. Thomas P

  Pehr #79 Salbys kurvanpassning fungerar rent matematiskt, men den är som sagt bara en kurvanpassning som är fysikaliskt orimlig vilket vi diskuterade när det begav sig. Salby har heller vad jag vet ännu inte publicerat något i någon tidskrift om saken. Nu var frågan dock inte om kvaliteten på Salbys vetenskapliga arbete utan anklagelsen att Salby vart avskedad på osakliga grunder, och för det finns inga belägg. Durwall tillför inga nya fakta i målet utan ger bara en vinklad bild av sådant som redan var känt. Den förklaring som verkar mest sannolik är att Salby faktiskt misskötte sitt jobb:
  ”Professor Salby’s employment was terminated firstly, because he did not fulfil his academic obligations, including the obligation to teach. After repeated directions to teach, this matter culminated in his refusal to undertake his teaching duties and he failed to arrive at a class he had been scheduled to take.

  The University took this matter very seriously as the education and welfare of students is a primary concern. The second reason for his termination involved breaches of University policies in relation to travel and use of University resources.”

  ”Jag förutsätter att du härmed avstår från vidare personangrepp och misstänkliggörande av Murry Salby.”

  Detta sagt sedan du fortsätter misstänkliggöra Macquarie University för att inte nämna ditt inlägg i andra tråden där du försökte misstänkliggöra en helt bunt personer. Du kör med stilen att personer du gillar står över alla misstankar och inte får kritiseras medan det är fri jakt på alla andra.

  Jonas #78 ”Samtidigt som du själv har vältrat dig i DeSmog-smutskastning som inte tvekat att dra upp Salbys skilsmässa,”

  Så här skrev jag på Desmog blogg när han drog upp skilsmässan:
  ”Keep Salby’s private life out of this and focus on his professional behavior.
  http://www.desmogblog.com/2013/07/12/murry-salby-galileo-bozo-or-p-t-barnum
  Du förstår, det finns somliga som kan kritisera även folk på den egna sidan.

 81. Thomas #80,

  Som sagt, Murry Salbys ekvation stämde precis som han hävdade vilket jag själv övertygade mig om med egna beräkningar. Det var som jag också framhållit helt riktigt av honom att påpeka detta och att erbjuda det vetenskapliga samhället sin tolkning. I ljuset av Gösta Petterssons resultat kan man förklara Murry Salbys resultat men med en annan tolkning. Det finns inget fel att på detta sätt diskutera vetenskapliga frågor, tvärtom det är sådant som forskare bör syssla med.

  Jag anser inte att jag har misstänkliggjort någon person. Samhällskritik måste naturligtvis innehålla en kritisk misstänksamhet mot hur samhällsinstitutioner fungerar, om så inte vore skulle vi snart hamna i en diktatur.

 82. Thomas P

  Pehr #81Nu försöker du slingra dig från ämnet som var din anklagelse i #65 mot Macquarie University (som i och för sig inte är någon person så teknisk sätt har du rätt i din avslutning). Varför man skall få kritisera institutioner men inte personer övergår dock min fattning. Du har fortfarande inga argument för att Salby sparkades för sina åsikter snarare än för att han misskötte sitt jobb.

  Själv tycker jag Salbys kurvanpassning var väl trivial för att dra upp när den samtidigt var så fysikaliskt orimlig och bara fungerar för ett kort tidsintervall. Världen är full av korrelationer som inte betyder något. Vi får väl se om Salby någonsin lyckas publicera (eller ens skriva ihop och lägga upp typ på arxiv) någon komplett beskrivning av hur han anser kolcykeln fungerar.

 83. Thomas #82,

  ”Varför man skall få kritisera institutioner men inte personer övergår dock min fattning.”

  Skillnaden är att enskilda personer har mänskliga rättigheter. Därför får man inte misstänkliggöra enskilda personer på det sätt som du gör där du försöker ta heder och ära av oliktänkande. En person skall betraktas som oskyldig om motsatsen inte kan bevisas.

  Institutioner måste man däremot kunna framföra kritiska misstankar mot eftersom det annars lätt uppstår missförhållanden, inte minst korruption av olika slag. Institutioner har inte mänskliga rättigheter, det är bara de enskilda människor som ingår i institutionen som har sådana.

  Det är osannolikt att Murry Salby misskötte sitt jobb med den kompetens och de meriter som han har. Detta gör det särskilt oetiskt att misstänkliggöra honom, så ditt agerande är förkastligt. Se till att du slutar med detta nu!

 84. Thomas P

  Pehr #83 Du är verkligen en hycklare av stora mått. Nuccitelli, Devadatta, Cook, Mann och en hel radda folk du inte gillar anser du dig ha all rätt att misstänkliggöra, men så fort någon av dina favoriter kritiseras, om de så bara är genom att framföra det officiella skälet till att de blev avskedade, så är det ett brott mot deras ”mänskliga rättigheter”. Kan du månne citera var i den texten det står att personer är immuna mot att bli kritiserade?

  ” En person skall betraktas som oskyldig om motsatsen inte kan bevisas.”

  Jag tror vi kan förutsätta att Macquaries gjort det. Salby är en herre känd för att stämma folk.

  ”Det är osannolikt att Murry Salby misskötte sitt jobb med den kompetens och de meriter som han har.”

  Vad har kompetens och meriter med saken att göra? Tror du inte en kompetent forskare kan missköta sin undervisning? När jag doktorerade hade vi på en angränsande institution en (oavsättbar) professor som så misskötte sitt jobb att de tvingades tillsätta en parallell professur för att få jobbet gjort. (Helt obekant med akademiska förhållanden är jag inte) Du har inga konkreta argument som talar mot Macquaries version så därför drar du till med sådana här nonsenspåståenden.

  Får vi sen se dig vara lika glödande i ditt försvar av den kompetenta och meriterade Michael Mann nästa gång någon angriper honom och hans ”mänskliga rättigheter”.

 85. Thomas #84,

  Din diskussion har återigen degenererat till personangrepp och ad hominem helt utan sakliga argument. Det är dags att avsluta diskussionen med dig eftersom du bara drar ned diskussionsnivån.

 86. Thomas P

  Pehr #85 Ditt standardinlägg när du får slut på argument, eller rättare sagt när det blir för uppenbart att du inte har några.

 87. Alienna

  ARGUMENT: ”Din diskussion har återigen degenererat till personangrepp och ad hominem helt utan sakliga argument. ”

  *suckar*

 88. Slabadang

  Thomas P Nutchelli Mann och Cook!

  Den första fabricerar argument och de andra fabricerar artiklar som de försöker dra en vetenskapolig slöja över. De är en helt naturlig matchning där kaka söker maka. Salby Spencer McIntyre Linzen Pielke Curry Bengtsson mfl är rena som snö medan Thomas P brottas i den pseudovetenskapliga gyttjan med sina polare och försöker förtvivlat få sin gyttja stänkt på snön. Patetiskt billigt förutsägbart genomskinlig Thomas P … du är bara så patetisk! Hobbexvarianten på en hemmasnickrad aktivist.