FNs klimatmöten

Du får förmodligen en sista chans

Vår planet måste ha haft mycket tur trots att den utsatts för ”sista chansen” i 30 år. Den ”sista chansen” som började redan 2001 när alla klimathysteriker samlades i Bonn, och Time rapporterade att det var: Ett globalt uppvärmningsavtals sista chans. När de alla flyttade till Montreal 2005 fick länderna höra av Mark Lynas att:   →

En kommentar med anledning av FNs klimatmöte i Lima

Här följer en översättning av en kommentar från ICSC* om FN, dess ordförande och om de öppna brev som riktats direkt till Ban Ki-Moon. Den bekräftar bilden av en FN-ledning som släppt kontakten med både den fysiska och sociala verkligheten:   Dags för FN att lämna klimatfrågan Förhandlare och generalsekreteraren fortsätter att ignorera forskare och   →

Luften går ur FNs klimatprocess

FNs generalsekreterare, Ban Ki-Moon, har kallat till ett stort klimatmöte den 23:e september i New York. Syftet är att samla väldens toppar för att förbereda marken för ett förhandlingsmöte på lägre nivå i Lima i december. Limamötet är i sin tur en förberedelse till Klimatkonferensen i Paris nästa år. Men det går trögt. Indien och   →

Tankar om klimatmötet i Doha

För mig som utomstående betraktare så har hela upplägget med att förhandla fram ett bindande avtal mellan världens stater om att drastiskt skära ned koldioxidproduktionen alltid framstått som ett feltänk. Den ena floppen efter den andra ger syn för sägen. Det handlar inte bara om osäkerheten om den klimatvetenskapliga frågan, även om detta naturligtvis är   →