FNs klimatmöten

Du får förmodligen en sista chans

Vår planet måste ha haft mycket tur trots att den utsatts för ”sista chansen” i 30 år. Den ”sista chansen” som började redan 2001   →

En kommentar med anledning av FNs klimatmöte i Lima

Här följer en översättning av en kommentar från ICSC* om FN, dess ordförande och om de öppna brev som riktats direkt till Ban Ki-Moon.   →

Luften går ur FNs klimatprocess

FNs generalsekreterare, Ban Ki-Moon, har kallat till ett stort klimatmöte den 23:e september i New York. Syftet är att samla väldens toppar för att   →

Tankar om klimatmötet i Doha

För mig som utomstående betraktare så har hela upplägget med att förhandla fram ett bindande avtal mellan världens stater om att drastiskt skära ned   →