Tankar om klimatmötet i Doha

Doha FN
För mig som utomstående betraktare så har hela upplägget med att förhandla fram ett bindande avtal mellan världens stater om att drastiskt skära ned koldioxidproduktionen alltid framstått som ett feltänk. Den ena floppen efter den andra ger syn för sägen. Det handlar inte bara om osäkerheten om den klimatvetenskapliga frågan, även om detta naturligtvis är kärnpunkten. Det är så många andra faktorer som redan från början gör hela förhandlingsupplägget döfött. Man har inte begripit att slaget är över.
Till de senare faktorerna hör t.ex. de oerhörda kostnader och kända risker som en avindustrialisering skulle innebära, inte bara för de omedelbart drabbade i-länderna, utan för hela världen. De fattiga i de fattiga länderna blir bara fattigare om de industrialiserade ländernas industriprodukter försvinner från marknaden. Alternativt flyttas industriproduktionen utomlands, med påföljd att vi själva blir lika fattiga som de. Idén att vi nog skall få med utvecklingsländer som Indien och Kina bara vi själva går först är också stollig – det är ju en öppen inbjudan till dem att själva vänta och se och inte göra så mycket mer. Likaså leder tanken att vi nog skall kunna muta de fattigaste länderna med klimatpengar också fel eftersom det bara ökar dessas motivation att ställa än större krav på att vi skall skicka ännu mer pengar, samtidigt som det – bortsett från några symbolhandlingar på hemmaplan – ger dem ett starkt incitament att stanna kvar passiva på mottagarsidan.
Det hjälper inte ett dugg med alla dessa alarmistiska rapporter av usel vetenskaplig kvalitet (junk science) som levereras av mindre nogräknade organisationer. Det hjälper inte med alla dessa melodramatiska sista-minuten-utspel inför TV-kamerorna om att ett avtal måste ingås, annars dör vi. Och det hjälper heller inte att politiker och stormedias journalister mobiliserat hela sin klimatpropaganda för att övertala oss medborgare på hemmaplan om hur vi skall pressa på våra egna förhandlare. Snarare så låser det förhandlingsläget än mer, eftersom ingen av betydelse vill eller kan ändra på sina prioriteringar. Och ingen politiker eller journalist i stormedia vågar öppet säga sanningen, nämligen att det hela är en meningslös teater. För det vore inte politiskt korrekt.
Klimatpolitikerna får alltså ännu en gång lomma hem med svansen mellan benen – till en hemmapublik som är grundlurad, och fortsatt missledd och förvirrad både beträffande det faktiska vetenskapliga läget och om vad man kan åstadkomma med politiska maktmedel. Politikerna kan möjligen trösta sig med att de kan beskatta oss lite till på elen och bensinen.
Jo, förresten. Det fanns faktiskt en regeringsrådgivare som vågade offentliggöra sin syn på det hela; Kai Konrad, rådgivare till den tyska regeringen. Han är uppenbarligen AGW:are, men är kristallklar i sin analys. Han tror heller inte på alla dessa klimatmöten, utan menar att man istället för att slänga ut pengar på att försöka övertala alla att stoppa koldioxidproduktionen så bör man t.ex. vidta förebyggande åtgärder mot extrema översvämningar och stormar. Om detta skulle mycket väl AGW:are och skeptiker kunna enas. Men hans klarspråk verkar inte haft någon som helst effekt utan det försvann väl bara i det stora propagandabruset.
Ingemar Nordin
SvD, GP

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. cfr

  Och vi är tillbaka till en nykter syn à la Lomborg.

 2. Lennart Bengtsson

   Det är inte mycket att tillägga till Din sammanfattning. Dessa ”klimatmöten” har inte längre någon vettig funktion. Vi kan bara hoppas att fler människor inser detta och att vi får ett stopp på det hela. Massmedia förefaller att alltmer avlägsna sig från verkligheten. Artiklarna och reportagen är så usla ( se dagens SvD till exempel) att jag inte ens blir irriterad längre. Att aldrig någonsin kunna begripa att kaotiska väderhändelser inte har det ringaste med växthuseffekten att göra blir alltmer tröttsamt.
  LennartB
   

 3. Peter Stilbs

  Tack, Ingemar. Jag instämmer med Lennart i övrigt.

 4. Ann L-H

  Stort TACK Ingemar! I veckan har, mot förmodan, några modiga reportrar på vetenskapsradion redovisat hur några sk forskare manipulerat med sin ”forskning” kring genmodifierad föda hos möss. Nu är det bara att hoppas att de med berått mod går vidare och gör ett scoop genom att ta tag i klimathotsfrågan. 

 5. Inge

  Minns ni sången ”I natt jag drömde”? Där står ju:
  Jag drömde om en jättesal
  där statsmän satt på rad
  Så skrev dom på ett konvolut
  och reste sig och sa:
  Det finns inga soldater mer
  det finns inga gevär
  ochingen känner längre till
  det ordet militär.
  Krig går ju inte att avskaffa på det sättet, de flesta krig är småkrig för att någon minoritet har blivit diskriminerad under lång tid. Palestiniernas mål är att förinta staten Israel o.s.v.
  Likadant är det med COP-mötena. Skulle de komma överens så är det ändå så att (som Ingemsr påpekat) besluten senare måste godkännas av varje lands parlament, och det är en historoa för sig.

 6. Labbibia

  Tack Ingemar!
  Du sammanfattar på ett oerhört bra vis det jag själv tänker i den här frågan. Man hoppas förstås att dårskaperna ska upphöra snart, men det vete tusan när det sker? Med JR som spindeln i  nätet synns ingen ljusning?  

 7. bom

  Stormar och översvämningar ät lokala och inte globala. Då bör man koppla bort FN och därmed minska risken att pengarna försnillas. Människan behöver malariamedicin och nya antibiotika som fungerar på dagens resistenta bakterier. Vi behöver också kraftfulla agenser mot virus så att vaccingamblingen kan upphöra. Regeringarna bör satsa där alla forskningspengar som idag förslösas på  ohederlig ”koldioxidforskning”. Så behöver man också lagföra fuskforskarna!

 8. Bra artikel på SvD idag som kritiserara Wijkman och Rockdtröms artikel
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-resonemang-som-leder-fel_7739694.svd

 9. Utmärkt beskrivning Ingemar.

 10. bom

  Två frågor
  Vem var Disneyfiguren som ryckte in och stöttade sheik Attiyaha (konferensordf.) när han råkade ut för Moncktons myanmarkupp?
  Den märkliga figuren förkroppsligade vrångbilden av en benfri, blodlös superbyråkrat. De Boers efterträdare kanske?
   
  Var det samma gubbe som stoppade ryssarnas äskade inlägg vilket föranledda delegationens argsinta uttåg? Ville Ryssarna kanske rent av stötta Moncktons ståndpunkt?

 11. bom

  Jaha en fråga till: Hur hade dom tänkt sig att det skulle gå till då?
   
  Kärnkraften lika stor 2050 som i dag
  Andelen el som kommer från kärnkraft kommer att vara lika stor 2050 som i dag, enligt det underlag för klimatpolitiken som regeringen presenterar till veckan, skriver Aftonbladet.
  Foto: Tomas Oneborg
   
  Tidningen har tagit del av Färdplan 2050, som är framtagen av Naturvårdsverket på regeringens uppdrag. I den slås fast att kärnkraften är en viktig del av elproduktionen under överskådlig tid och att den väntas ge mellan 40 och 50 procent av elen i mitten av detta sekel.

 12. Mikael

  Ingemar, du äger sedan flera år tillbaka klimatdebatten! Men som tur var så finns det många andra duktiga talare och skribenter på TCS också. Och det behövs då vi har hela gammelmedias alla journalister/aktivister emot oss. Här kommer en liten fundering på kvaliteten på Sveriges journalister:  Vad är skillnaden mellan en journalist och en aktivist? I Sverige är det oftast samma sak då vissa journalister rapporterar osakligt om miljö och annat. I min värld är en riktig journalist, en informatör, dvs skildrar verkligheten. En aktivist däremot har ett mål som mer eller mindre lyser igenom. En aktivist är en desinformatör eller på ren svenska en lögnare/förvillare. Aktivisten vill ej skildra verkligheten utan vad han vill få oss att tro vara verkligheten.

 13. Bra artkel på Master Resource om malthusianismen
  http://www.masterresource.org/2012/12/bastiat-on-malthus/#more-22692

 14. Lars W

  Tack Ingemar!
  Kanonbra artikel. Skulle passa i prasselmedia…
  Läs fö kommentarfältet i SvD. Inte nådigt. Tas säkert bort snart när redaktören vaknat.

 15. Slabadang

  Tack Ingemar!
  MSM/PS har bevisat att de tjänar andra än sina läsare och tittare utan representerar helt andra intressen.Klimathotet är ju en viktig del i våra elitpolitikers globaliseringsstrategi och de har mutat och köpt miljörörelsen som en falsk opinion för sin centralisering av makten.
  Våra partiers folkförankring minskar världen över och att köpa NGOer har blivit ett substitut till de glesnande medlemsleden. Vi ser en partiindustri i kris och kaos och det är inte svårt att dra slutsatsen om bakgrunden varför nationalistiska partier växer så det knakar i nästan hela västvärlden och jag är säker på att vi bara sett början på denna utveckling.
  Folk märker och känner helt enkelt att de etablerade partierna redan släppt intresset för sina nationer och ägnar sitt fokus istället till det EU FN de planerat skall ta över ansvaret för den fortsatta utvecklingen. En utveckling allt fler väljare reagerar emot och upplever.
  Våra journalister har valt sida och täcker upp och skyddar politikens relevans och strategi. De nya partierna fyller upp det ökande vakuum och distans till den nationella demokratin som lämnas öppen. Att åsiktsstyra, vara taktisk och lojal med den politiska logiken har blivit medias roll och ett tydligt tecken att avläsa är hur de managerar kommentarsfälten. Det är inte svårt att dra en korrekt slutsats om vad de systematiskt medvetet sysslar med. De krattar helt enkelt manegen åt etablissemangets fortsatta nedmontering av folkdemokratin och övertalar sig själva att det finns ”experter” nånstans i den internationella politiska byråkratin som bättre vet vad som är bäst för svenska folket än folket själv.
  .
  I den planen så ingår demoraliseringen av väljarna. De skall lära sig att de inte själva är kompetenta och ej heller har makten över sin framtid utan att den redan ligger i de maktstrukturer de redan börjat bygga genom att överlåta makten från folken till byråkrater i EU och FN. ”Globala problem måste lösas globalt” är den logik som gäller och har blivit likställt med att demokratin måste upphöra och valsedelns makt raderas och bara blir representativt urvattnad i nya flera led till konsekvensen att demokratin slutar att fungera och blir icke relevant.
  I England växer den vältalige Farages UIP och media behandlar UIP exakt likadant som Sannfinländarna SD och dess motsvarigheter i andra länder. Vad makten fattar är att dessa nya krafter är liknande motreaktioner på det jag skrivit ovan och i grunden så är det en kamp för folk att bibehålla och återskapa den nationella demokratins betydelse makt och kontroll och förstår de bakom liggande motiven och allt mer i kommande konsekvenserna av den politiskt styrda delen av ”globaliseringen”.
  .
  I den här dragkampen om makten mellan folk och politiker så hjälper ju media så gärna och så mycket den etablerade partiindustrin och kritiserar därför inte heller de fullständigt groteska verktyg och beslut som den jobbar med där nu dessa ”klimatkonferenser” tillhör de mest planlöst absurda.
  Att tala med väljare genom journalister och på journalisternas villkor med stöd av köpta NGOer blir en allt mer ohållbar strategi och den allt starkare och framgångsrika blir den opinion som hittar sitt stöd och sin publik på nätet.
  .
  Där uppstår återigen den folkdemokratiska känslan, samhörigheten där man direkt och utan mellanhänder kan ta del av vad andra medborgare tycker och där andra ser och kan läsa vad man själv tycker. Den nya formen av direktdemokrati är skapad och etablissemanget har inte en sportkeps att vinna denna nya konkurrens med sitt gamla sätt att agera. Partierna har inte riktigt förstått att journalistopinionen i allt mindre är samma sak som folkopinionen.
  De kan gör överenskommelser med makthavare inom media men de har ingen möjlighet att göra samma sak med nätets aktörer. Ntäbloggarna går in och täcker upp de gigantiska luckor detta skapar och raviner mellan den officiella rapporteringen och vinklingen med  verkligheten blir enorma inom framför allt de frågor som är kopplade till den politksa logiken av ”globaliseringens effekter.
  EU- FN- Klimat – NGO – grön energi och den invandringspolitiska kritiken och granskningen upphör/uteblir som den logiska konsekvensen både inom partierna och inom journalistkåren av samma skäl. det blir då enklare att förstå varför Wijkman Grinpiss Rockström IPCC och andra spelare behandlas som heliga kossor av hela etablissemanget och att föra denna debatt med folket direkt istället och vara öppen ärlig och rak med m otiven bakom är naturligtvis livsfarligt eftersom de vet att de inte har folket med sig utan väljer istället att förleda och lura det dit de vill.
  .
  Som en oplanerad liten konsekvens av klimatgranskningen har TCS även blivit en av nätets bästa för politisk analys av vad som sker även i ett större sammanhang än bara klimatpolitiken.
  .
   
  Ingemars ”ledare” idag är vad som borde vara i MSM/PS idag. Men de levererar inte längre vad var meningen med dem från början. De har blivit maktens tjänare istället för granskare. Granskningen sker idag på nätet betydligt bättre djupare sakligare  kunnigare och mer ansvarsfullt. MSM franstår allt mer som ett rent skämt!
   
  Redaktionen på TCS är helt fantastisk! Återigen tack alla!
   

 16. Christopher E

  Mycket bra Ingemar. Dessa möten borde avskaffas, men det är nog ett självspelande piano är jag rädd med alla som ser fram emot denna årliga charterresa med ”all inclusive”.
  Det är lustigt hur så många, mest skeptiker men inte bara, kan förutsäga exakt hur dessa klimatmöten kommer att avlöpa trots allt struntprat inför dem i media och från politiker. Jag höll en föreläsning i slutet av november inför en grupp chefer i näringslivet (handlade om resursteori och skifferrevolutionen) och fick då frågan om vad jag trodde om Doha. Jag gav en förhandsresumé som nu visat sig stämma i det närmaste på pricken och skojade om att nu slipper ni följa det i media. Så lätt var det.
  Kul att den orkesterade kampanjen med 4-gradersrapporter mm och diverse tajmade studier inte fick den minsta effekt trots att hejaklacken i media lydigt spelade med.
  Ingvar E. #8
  Bra inlägg du länkade till. 

 17. Lars W

  OT
  Titta på denna
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
  Ny blåser det bra i Tyskland o Danmark. Priset har gått ned kraftigt
  och Norge tar hand om elöverskottet.

 18. Peter F

  God morgon världen, P1; inslag om klimatet strax.

 19. Mikael

  Funderade lite på en politikers karriärsmöjligheter och kom fram till detta. En politiker vill hela tiden klättra på en karriärstrappa där lönen och respekten höjs för varje steg. T ex Palme och Carl Bildt. De tröttnade lite på den svenska ankdammen och gav sig ut i världspolitiken. Se på lönerna i toppen på de stora internationella bolagen. En politiker vill ju inte vara sämre. Därför älskar politiker EU och FN för där kan de och sina kompisar få högt betalda jobb. Dvs en politiker kommer att kämpa för överstatlighet, EU och FN. De kommer inte frivilligt gå ur dessa organisationer. Det innebär att folket måste kräva folkomröstning eller göra revolution för att Sverige ska kunna hoppa av tex EU.

 20. Labbibia

  Ytterligare Ännu en debattartikel som refererar till Världsbankens rapport som om den vore relevant.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/enda-raddningen-ar-att-lagra-koldioxid_7736946.svd 

 21. Kalle

  Det är klart att dessa möten inte kan leda till något. Att frivilligt ta på sig ökade kostnader medför ju i en global värd att jobben flyttar till något annat ställe där det är billigare. Det man inte verkar fatta är att det är den globala marknaden man kämpar mot. Och den är betydligt starkare än enskilda länder.
  Inte ens politiker vill vara först med att skjuta sig i foten. 

 22. bom

  Gå och läs hos Peter Harold! Någon har ertappats med handen i skall vi kalla det ”syltburken”!

 23. Kalle

  En ”pinsam” incident inträffade på Doha:
  http://wattsupwiththat.com/2012/12/07/monckton-on-his-smashing-u-n-wall-of-silence-on-lack-of-warming-and-censure/
   

 24. Inlägg  av  Slabadang { 09.12.12 at 09:39 !!
  Tack  för  en  korrekt  analys  av  tillståndet  i ankdamm demokraturen  Sverige  där gårdagens irrelevanta kommentaravstängda MSM  media  inte  längre  fyller  någon  demokratisk  funktion  utan  är  en  100% internet sönderskjuten genomskinlig  köpt media fejk  journalist   partsinlaga  av  lika  köpta likriktade 7 klövern  politiker,  som  är    agenter  för   ej  folkvalda NGOs   FN  EU!!
   

 25. Iven

  Sålänge klimathotsmaffian föder karriärsugna personer i högavlönade maktpositioner, erbjuder levebröd åt ”nyttiga idioter” och dessutom åtnjuter statliga bidrag, påhejas av en ensidigt indoktrinerad, vinklad press, radio och TV, sålänge är det ett nästintill hopplöst företag att göra sanning och balans i klimatfrågan gällande.
  Tack TCS och SI för att Ni finns och vill sprida ljus i klimatdebatten! 

 26. Björn

  Klimatmötet i Doha var ingenting annat än ett ”tiggarmöte” eftersom majoriteten var från U-världen. Självklart är att detta med ”klimat” används för att pungslå I-världen på miljarder. Vad som sen är sant om fakta i klimatfrågan är oväsentligt eftersom begreppet ”klimat” används för att förstärka biståndet, kanske mångdubbelt. I-världen är de skyldiga och skall därför betala och biståndsarbetarna jublar. Vilken irrationell soppa!!
   
   

 27. BjörnT

  Meanwhile:
  A global team of researchers has come up with the ’most accurate estimate’ yet for melting of the polar ice sheets, ending decades of uncertainty about whether the sheets will melt further or actually gain mass in the face of climate change.
  The ice sheets in Greenland and Antarctica are melting at an ever-quickening pace. Since 1992, they have contributed 11 millimetres — or one-fifth — of the total global sea-level rise, say researchers. The two polar regions are now losing mass three times faster than they were 20 years ago, with Greenland alone now shedding ice at about five times the rate observed in the early 1990s.
  This latest estimate1, published this week in Science, draws on up to 32 years of ice-sheet simulations and 20 years of satellite data.
  Related stories
  Ice loss shifts Arctic cycles
  Climate change: Losing Greenland
  Antarctica is shrinking
  More related stories
  With climate change, some scientists had expected that warmer air would increase snowfall over Antarctica, and that this would largely offset the increased ice loss from Greenland caused by warmer seas. In recent years, however, a number of studies have shown2–4 that both ice sheets are losing mass at an alarming rate, as ice streams speed up their seaward journeys and more and bigger icebergs are discharged into the ocean. 
  Estimates have not always been consistent with each other, however5, leaving scientists concerned about their reliability. In its 2007 report, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) declined to set an upper limit on the extent to which ice loss from Antarctica could contribute to sea-level rise, saying the science was too uncertain6.
  The latest study “moves Antarctica from a position of relative uncertainty in terms of its ice loss to one where we are now certain that it is losing ice”, says Andrew Shepherd, first author of the study and professor of Earth observation at the University of Leeds, UK.
  Scientists use four techniques to gauge whether the ice caps are gaining or losing mass. Two techniques involve using either lasers or radars on satellites to measure changes in the surface elevation of the ice; another uses a method known as input-output modelling to represent regional changes in snowfall and ice melt; and the fourth measures changes in ice-sheet mass from space using the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) mission satellites.
  Compensatory snowfall
  The international team of 47 experts led by Shepherd analysed data collected by these methods from almost 30 previous ice-sheet studies, including 20 years of data from 10 different satellite missions and 32 years of model data on surface mass balance — the difference in the weight of the ice sheet gained through snowfall and lost through melting of the ice sheets.
  The result is an estimate “two to three times more accurate than that in the last IPCC report”, says Shepherd.
  Riccardo Riva, a geoscientist at Delft University of Technology in the Netherlands, independent of the study, says: “It provides a solid answer to the whole scientific community and the general public that over the last 20 years, the polar ice sheets did contribute to global mean sea-level rise by a significant amount.”
  Yet large uncertainties remain, especially for Antarctica. The good news, says Riva, is that Antarctica is not losing ice as rapidly as suggested by many recent studies. What’s more, snowfall in east Antarctica still seems to be compensating for some — but not all — of the melting elsewhere in Antarctica.
  It is unclear how these trends, such as ice loss from Greenland, will evolve, says Ian Joughin, one of the paper’s co-authors and a satellite expert at the University of Washington in Seattle. “It really remains unclear whether such losses will decline, whether they’ll level off or they’ll accelerate further,” he says.
  Nature doi:10.1038/nature.2012.11921 

 28. JHE

  Lars W #17
  Ända sedan länderna började koppla ihop sina elnät så har Norge haft en stor funktion att reglera elnätet. På vintern brukar Norge importera el på nätterna och exportera på dagarna. På nätterna och på helgerna är elförbrukningen lägre. Att det är så beror på att vattenkraft är så lätt att reglera jämfört med andra kraftslag.

 29. Labbibia

  OT
  Rockström intervjuas och artikeln går att kommentera  på DN.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/nytt-avtal-far-skarp-kritik

 30. BjörnT

  Hm…varför ligger mitt inlägg nr 27 och väntar på moderation…..

 31. Pelle L

  Björn T #28
   
  Därför att DN:s kommentarsfält är mycket hårt censurerat, förlåt modererat.
   
  Jämför fördelningen positiva/negativa kommentarer till motsvarande artiklar i SvD.
   
  Är det bara miljöpartister som läser och kommenterar DN-artiklar eller vad kan skillnaden bero på?
   
  Go figure!

 32. BjörnT

  PelleL: Jag avsåg mitt inlägg #27.  Det står att den väntar på moderation men den kanske är synlig?

 33. Labbibia

  Pelle L # 29
  Njaej, BjörnT:s inlägg har nog fastnat i något filter här på TCS?

 34. Björn.
  Klimatutpressning

 35. Pelle L

  Sorry, trodde Björn T avsåg en kommentar i DN (dumstrut på).
   
  Men generellt gäller det jag skrev, det sätter jag ett adventsljus på!

 36. BjörnT

  Jag hade klippt in hela denna intressanta artikel om isminskningarna i Arktis och Antarktis.

 37. István

  Ingvar E #8
  Artikeln säger bra saker iofs, men retoriskt är fel!
  Man skall aldrig använda argument som är lätta att angripa för motparten.
  Har en känsla av att SvD tar in en sådan artikel, skriven av en föga känd person med liten tyngd, som ett alibi.
  Varför tar dom inte in professor Bengtsson någon gång t.ex? 

 38. Att dessa möten är helt meningslösa borde väl vara uppenbart för alla vid det här laget.
  Men visst, det blir ju ett klimatspektakel varje år att skriva om och förfasa sig över.
  😀
    

 39. inlägg  av  Pelle L { 09.12.12 at 13:11
  Det  kallas  för  demokratur  när  du matas  med vissa kvarvarande  efter  sudden  bort sorterade   inlägg   från  MP 7 klövern  i Svenska MSM  Median.     Go and figure it out for yourself.
  http://sv.metapedia.org/w/Demokratur
  ” ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” ”
  — citat från Vilhelm Moberg
   

 40. OR

  Bra sammanfattning, men jag tycker det blir allt svårare att tro att ”den klimatvetenskapliga frågan…. är kärnpunkten”. Jag började just läsa Currency Wars av James Rickards, och det kan vara väl så motiverat att se storpolitik som ett stort spel och klimatfrågan som en bricka i det spelet. Incidenten i Doha med USA:s uppmaning till NGO:erna visade väl iallafall att det finns en som spelar och andra som är brickor.
  Qatar som värd för en klimatkonferens är ett dåligt skämt, men det gav tillfälle för världen att än en gång se arabvärldens oenighet, och en skärpning av vår västerländska syn på arabiska ledare.
  Miljörörelsen är komprometterad genom sina allsmäktiga pretentioner, missbruk av vetenskap och religion, och har fått en dubbelbindning med kärnkraften genom koldioxidfrågan. Var det det som var meningen så är det någon som har lyckats.
  Det geopolitiskt största som händer på energiområdet är utvecklingen av gasutvinningen. Många som eventuellt kunde ha engagerat sig mot den utvecklingen har varit upptagna av klimatfrågan. Var det meningen så har det också lyckats.
  Lord Moncktons roll som clown var mycket pricksäker, men den svenska rollen som döv tamburmajor blir alltmer patetisk. Paraden fortsätter påhejad av svenska media, men orkestern har gått en helt annan väg!
       

 41. Micke Johnsson

  Tack Ingemar för en mycket träffande artikel. 
  När jag läser och hör MSM så undrar jag om vi bor på samma planet. De är så färgade  och naivt, ja korkade. När ska människor börja tänka själv? Idag så litar jag inte ens på att tv programmen stämmer i MSM! Jag litar mer på en bilhandlare, mäklare eller en yrkestjuv än på en journalist eller politiker. 

 42. Den Gröna energin är i ’fritt fall ’se art Wuwt.
  Inte så underligt med hysterin kring DOHA uppstår.
  ALI.K.

 43. Vilhem Moberg!ännu ett levande citat som gäller i högsta grad ännu,
  vart är Sverige på vä?
  Var tog det granskande o kritiska synen vägen,gäller än så
  länge mindre ämnen med  fortfarande icke ’tabulagda’ som Qiuck
  fallet som exempel.
  Av 97 % klimatforskar enigheten från 0 till nu senast 8 grader av
  uppvärmning som resultat av människan,enigheten finns inte för
  någon gradangivelse i vetenskapen.
  ALI.K.

 44. LBt

  Förebyggande såväl som åtgärder mot extrema översvämningar och stormar får vi förvisso göra, men kanske vore det klokt och ansvarsfullt att även göra något åt orsaken. 

 45. Christopher E

  Klimatmötets kloka beslut har haft omedelbar effekt på uppvärmningen! Jag sitter här på Hallandskusten i ymnigt snöfall och ser snödrivorna växa utanför fönstret i hårda vindar. Den stora frågan är nu, kommer vi att kunna ta oss till jobbet imorgon? Bor alltså på landet med mindre vägar till att börja med. Sa inte Naturvårdsverket och Holmgren att vintrarna skulle varma och snöfria?
  LBT # 44
  Ingen har lyckats påvisa någon som helst antropogen effekt på extmväder, så de ”orsaker” som har funnits i miljarder år är det nog bättre att lära sig leva med. Det vore ett ofantligt slöseri med pengar att försöka sig på något annat.

 46. Ja visst ALI.K stämmer  Vilhelm Moberg  tänkvärda citat  in på Sverige idag  då  man  hör på MSM  media ogranskade  av  (journalister???) Lena  Ek  säga  klimat  regim   via monopol FM frekvensutrymmet  rundgångens sr radio  Eko-  säga  med  framkallad -självsuggestion!!!!!! att  vi  närmar  oss  nu hemska( 4 graders öken) utsaga  referens  från  en  världsbank  som  skall  handla  i ofarliga  spårgasen  CO 2!! 
    http://thenewamerican.com/tech/environment/item/13749-un-seeking-global-carbon-regime-at-climate-summit-in-doha
  http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/13212-global-climate-warming-stopped-15-years-ago-uk-met-office-admits

 47. Bosse J

  BjrörnT #27: 11 mm/20 år lär väl bli 55 mm/100 år. Verkar vara ett svagt argument för att avindustrialisera hela världen?
  Det avslutande stycket var mycket bra anser jag:
  “It really remains unclear whether such losses will decline, whether they’ll level off or they’ll accelerate further,” he says.
   
  Det stärkte inte argumentet för att avveckla 80% av västvärldens energiproduktion eller ersätta den med nåt vi inte har råd med. Kai Konrads råd, och Lomborgs för den delen, verkar mycket förnuftiga: satsa på anpassning istället.
   

 48. BjörnT

  Bosse J #47. jag vet inte vilken halmgubbe du vevar mot. Vet du det själv?  Anledningen till att jag tar upp artikeln om isminskningarna i Arkrtis och Antarktis är att här på TCS sprids ständigt argumentet att isytan minsann växer i Antarktis (vilket är korrekt), utan att nämna att trots det minskar ismängden därstädes.

 49. Bosse J

  PS: det var väldigt imponerande att vetenskapsmännen i artikeln lyckades förbättra mätningarna ända upp till 20 år bakåt i tiden 🙂
   

 50. BjörnT

  Bosse J #49.  Du borde nog lära dig att det är skillnad på mätningar och analyser:
  The international team of 47 experts led by Shepherd analysed data collected by these methods from almost 30 previous ice-sheet studies, including 20 years of data from 10 different satellite missions and 32 years of model data on surface mass balance — the difference in the weight of the ice sheet gained through snowfall and lost through melting of the ice sheets.
  The result is an estimate “two to three times more accurate than that in the last IPCC report”, says Shepherd. 

 51. Pelle L

  Björn T #50
   
  Lika förbannat är det skickligt att göra en sådan analys baserad på bland annat
  32 years of model data on surface mass balance”.
   
  Det är väl bara att med en gäspning sortera in eländet i den stora kartongen med etiketten Det är mycket värre än ”forskarna” trodde.
   
  Om ”forskarna” hade så fel förr, vad är garantin att de har rätt nu?
  Bättre modeller? Större datorer?

 52. BjörnT

  Pelle och Bosse: Det är väldigt intressant att följa era resonemang.  Man lär sig mycket…..Dock inte om vetenskapliga metoder eller den pågående isavsmältningen i Arktis och Antarktis. 

 53. bom

  DN har inte råd att arrangera sin friidrottsgala längre. Tidningsdöden rycker närmare och närmare. Skriken på höjning av tidningssubventiomerna blir allt gällare. Journalisterna som skrikit om den oss förestående värmedöden fryser i vinterlandskapet. Det är värre än …

 54. Håkan R

  Måste erkänna att jag känner en viss skadeglädje när jag läser ”gråterskornas” utgjutelser i dagspressen efter det stora klimatmötet i Doha. En stilla undra är vad de egentligen förväntade sig. Sett till historiken blev resultatet av mötet det förväntade, en nytt möte nästa år, mao blev mötet en succse.
  Nästa år kommer vi återigen att översköljas av larmrapporter där den interpolerade katastrofkurvan förmodligen nått upp till en 6 grader varmare värld. Låt oss fram till dess glädjas åt att vi slipper den dagliga dosen av Rockströms och Wijkmans blöta katastrofdrömmar  innan uppladdningen inför nästa klimatmöte ånyo drar igång 

 55. Ingemar Nordin

  Tack så hemskt mycket för alla uppmuntrande tillrop! Jag har varit lite upptagen idag med trädgårds- och hushållsbestyr (OK, det är kanske inte läge att jobba med trädgården just nu, och någon trädgård har jag heller inte, så stryk det! :-))

  Jag har också letat efter några kloka och insiktsfulla kommentarer i tidningsvärlden för att följa upp Doha, och klimatförhandlingarna som fenomen. Men hittade inga. Vi får väl hoppas på bloggvärlden då. Tacksam för tips!

 56. Christopher E

  BjörnT #48
  Jag tror du blandar ihop havsis och glaciäris. Det är havsisen runt Antarktis som växer och anledningen till att det kommenterats är att diskussionen om havsisen i Arktis varit aktuell i sommar.
  Det är möjligt att ismängdsnettot glaciäris minskar ytterst marginellt på Antarktis. Eller ökar marginellt. Olika studier är inte överens. Dramatiskt är det inte i alla fall, det vore märkligare om isvolymen inte ändrades alls.

 57. AOH

   
  http://www.iraq-war.ru/article/282017
   
   
   
  OPEN CLIMATE LETTER TO UN SECRETARY-GENERAL
   
   
   
  Ban Ki-Moon ångrar nog att han inte läste upp brevet för DOHA-förhandlarna. Det hade säkert gett honom ett bättre renommé
   

 58. Bosse J

  Björn, ”Estimates have not always been consistent with each other, however5, leaving scientists concerned about their reliability” Vad är det som säger att inte denna studie bara blir ytterligare en i mängden av studier med konfliktande resultat?
  Du får gärna välja att tro på denna studie mera än de andra, och du har kanske suderat ämnet – vad vet jag? Du kanske t o m har rätt i att denna studie är sanningen.
   
  Men faktum kvarstår att de rapporterar 11 mm/20 år och har inget att tillföra om vad som händer i framtiden. Det kan också tilläggas att även ifall de rapporterar femfaldiga ökning av avsmältning från Grönland under perioden och en icke angiven storlek på avsmältning i Antarktis (men större än noll), så har havsytans nivåhöjning varit m e m konstant sen satellitmätningarna började, så vitt jag vet – ca 3 mm/år eller 60 mm/20 år eller 30 cm/100 år (vilket är mitt i IPCC’s troligaste intervall om 20 – 59 cm på 100 år).
  Ärligt talat vet jag inte riktigt varför du valde att utan förklaring citera artikeln i en kommentar till en post om klimatmötet i Doha. Du skrev senare att det var för att TCS-kommentarer & poster ofta för fram argumentet att isen växer till i Antarktis, men kopplingen till Doha var lite oklar. I vilket fall som helst verkar det som att du tror att artikeln i sig bevisar att isen i Antarktis växer till. Jaha? De andra studierna som visade nåt annat, på vad sätt var de felaktiga och varför skulle denna studie vara närmare sanningen? Jag tror att framtiden får utvisa vad som är rätt, det är för tidigt att dra slutsatser baserat på enstaka studie omedelbart efter dess publicering. Under tiden kan vi bara planera framtiden baserat på erfarenhet och den säger: stabil ökning av havsytans nivå.

 59. Iven

  Björn T
  Om dessa larmrapporter gällande isavsmältningen i Antarktis oroar Dig till den milda grad, att Du måste sprida denna Din oro bland läsarna här på TSC, vill jag rekommendera att Du läser något mer balanserade bedömningar av detta, t.ex. hos EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energi). En mera kritisk och mycket utförlig analys av frågan hittar Du där under Artikeln: Neue Studie zeigt geringes Schmelzen der Eisschilde.

 60. TT har släppt följande från Rockström:
  -Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.

  Kommentar modererad

 61. Ingemar Nordin

  Johan Tisell #60,

  Att TT och resten av svenska SMS bara har Rockström att komma med visar ju bara på i vilken oerhörd mediafattigdom vi lever. Journalisterna på södermalm kan ju lika gärna fortsätta med att intervjua varandra.

 62. Pelle L

  Johan Tisell #60
   
  Oj!
   
  Har inte jorden uppvärmts unprecedented då, utan kylts av alltså?
  Det har ”forskarna” glömt att berätta för oss.
  Är det för att det snart blir vår igen (eller för att han blir professor)? 
   
  Hur vet Rockström att det skall vända nu då?
   
  Jag hittade citatet i Svd:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/efter-doha-2-4-grader-varmare_7740394.svd
  Men det här är bara så bra:
  Det forskarna fruktar mest är att klimatförändringarna är på väg över en tröskel, där uppvärmningen ska få de växthusgaser som finns lagrade naturligt ska börja släppas ut i atmosfären
   
  Stor komik!
   

 63. Pelle L

  Förresten, vad är det för klimatförändringar som är på väg över en tröskel.
  Det har ju blivit kallare säger han.
   
  Jag har svårt att få ihop logiken.
   
  Eller menar han att jorden har lurat oss alla genom att bara ta sats?
  Den kan vara lurig, lilla Gaia!
   
   
  Nej, jag tror inte det är en konspiration mellan murvlar och politiker.
  Då hade det vara bättre konstruerat.
  Det måste vara någon sorts masspsykos som ger så förvirrande, osammanhängande resultat.
   
  Dementia Climatologica?

 64. HenrikM

  ”Det måste vara någon sorts masspsykos som ger så förvirrande, osammanhängande resultat.”… :-)))

 65. Pelle L #62,

   

  Rockström är ju rådgivare till det forskningsinstitut som skrev Världsbankens famösa rapport så egentligen kan man ju säga att han talar i egen sak, att han försvarar något som han backat upp.

   

  Det han säger om att jorden först svarat med att kyla och sedan kanske med att värma tyder på något dimmiga klimatvetenskapliga insikter. Men meningen är väl också att det skall låta hemskt.

   

 66. BjörnT

  TT rapporten från Rockströmintervjun:
  STOCKHOLM. Otillräckligt och politiskt oansvarigt. Så sammanfattar professor Johan Rockström resultatet av FN:s klimatmöte i Doha.
  Nu går jorden mot en framtid som är 2-4 grader varmare, vilket kan ge katastrofala konsekvenser.
  – Som det ser ut nu kommer vi, med mycket god säkerhet, gå över två grader. Risken är överhängande att vi når tre grader och det går inte att utesluta fyra grader, säger Johan Rockström, som även är chef för Stockholm Environment Institute.
  Enligt Rockström innebär en tvågradig ökning stora problem för mänskligheten. Tre grader skulle innebära katastrofala konsekvenser för många länder, medan fyra grader kan destabilisera hela världsekonomin.
  – Gränsen mellan två och fyra grader är skillnaden mellan farligt och katastrofalt för mänskligheten, säger han till TT.
  Eftersom förlängningen av Kyotoprotokollet endast omfattar runt 15 procent av utsläppen av växthusgaser, väntas utsläppen fortsätta öka globalt, trots överenskommelsen i Doha.
  Det forskarna fruktar mest är att klimatförändringarna är på väg över en tröskel, där uppvärmningen ska få de växthusgaser som finns lagrade naturligt ska börja släppas ut i atmosfären. FN:s miljöorgan (Unep) varnade nyligen för kraftigt ökade utsläpp av koldioxid och metan från tinande permafrost på de tundror som täcker en femtedel av jordens landyta, vilket skulle öka temperaturökningen ytterligare.
  – Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström. 

 67. BjörnT

  Som synes säger han inget tvärsäkert om temperaturhöjningarna och sista meningen ska väl tolkas som att Jorden hittills haft en negativ feed back på CO2 utsläppen men att den kan ändras till en positiv feedback.  Jag förstår behovet av att både demonisera ock förlöjliga meningsmotståndare visavi de egna men det gör inte TCS till någon mer seriös aktör i debatten.

 68. Gunnar Strandell

  Björn T #66 och #67
  Från #66:
  ”– Som det ser ut nu kommer vi, med mycket god säkerhet, gå över två grader. Risken är överhängande att vi når tre grader och det går inte att utesluta fyra grader, säger Johan Rockström”
  Från #67:
  ”Som synes säger han inget tvärsäkert om temperaturhöjningarna”
  Följt av ett påstående att TCS förlöjligar meningsmotståndare. 
  I mina ögon är det ju exakt det DU gör med din tolkning av Rockströms uttalande. 🙂

 69. Bäckström

  BjörnT
  ”– Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.”
  Nu blir jag förbryllad?
  INGEN av modellkörningarna är baserad på negativ feedback. Alla har tvärtemot i olika hög grad positiv feedback inbyggda i parametrarna.
  Jag får heller inte ihop Rockströms resonemang angående att att det nu skulle ha slagit om, speciellt nu på senare tid när temperaturen envist vägrar att stiga.
  Inget han säger har bäring i den verkliga världen överhuvudtaget.
  /Bäckström
   

 70. Björn T #67,

   

  Du skrev:

   

  Som synes säger han inget tvärsäkert om temperaturhöjningarna och sista meningen ska väl tolkas som att Jorden hittills haft en negativ feed back på CO2 utsläppen men att den kan ändras till en positiv feedback.

   

  Jo, just precis så tolkar jag också vad han säger, nämligen att han menar att jorden hittills har haft en negativ feedback på CO2-utsläppen. Detta är helt emot vad de flesta klimatforskare anser och vad IPCC skrivit i sin rapport.

   

  Det finns forskare som anser att feedback är negativ, nämligen Lindzen, Spencer, Christy med flera och jag anser att det mycket väl kan vara så. Men en negativ feedback innebär temperaturhöjningar på mindre än 1,2 °C vid fördubbling av koldioxidhalten vilket inte alls stämmer med den bild som Rockström brukar måla upp.

 71. Negativ feedback från CO2???
  Man kan väl för bövelen inte ha det precis hur som helst. Det är ju så erbarmligt korkat så klockorna stannar. OM det skulle vara så så är det väl hög tid att ta reda på vad det är som är ”prime mover” och som orsakar att koldioxiden växlar ”tecken”. Inte för att jag tror på en sådan hypotes utan Rockströmes resonemang visar med all önskvärd tydlighet att han och alla koldioxidalarmister är ute och cyklar, på 15 famnar, sluttande planet etc. etc.
  Dags för en hyfsad OP för att stilla sinnet.

 72. Pelle L

  Men det här ”caset” visar dock med önskvärd tydlighet varför hela journalistkåren (med få undantag) springer åt samma håll som ett sillstim som letar efter näring.
   
  Eller skriver samma historier kanske man borde säga.
   
  Det är på Tidningarnas Telegrambyrå som ”the Primary Suspects” finns.
  TT orkestrerar hela drevet, på blaskorna sitter bara kopiatorer och ändrar lite på ordföljden för att det skall se hemproducerat ut.
   
  Hur mycket skulle bli kvar av pressen om allt TT-material rensades ut?
   
  Dags att börja syna TT i sömmarna!

 73. HenrikM

  BjörnT #67
  Jag tycker att herr Rockström förlöjligar sig själv. Negativ feedback av Co2. Men hur tänker han nu? Är han en skeptiker (eller då är man väl mer än en skeptiker, en riktig skeptiker anser väl att Co2 inte har någon effekt… den här mannen anser ju att den är negativ)? Helt obegribligt!

 74. Thomas P

  BjörnT, Pehr m fl Som jag tolkar Rockström menar han, även om han uttrycker sig klumpigt, att vi har en negativ återkoppling i det att ca hälften av all CO2 vi släpper ut i atmosfären försvinner i hav och biosfär, men att i framtiden vi istället kan få en positiv återkoppling om tinande permafrost ger stora metan och CO2-utsläpp så att halten i atmosfären stiger fortare än våra utsläpp.
   
  Denna negativa återkoppling är med i IPCC:s rapport, och är något helt annat än vad Lindzen, Spencer m fl hävdar.

 75. Karl-Oskar

  Björn T # 66
  Rocktröm är helt klart årets förvillare han har lyckats lura alla till och med sig själv.

 76. tty

  När någon blir upphetsad över de katastrofala följderna av två graders temperautrhöjning brukar jag dra följande serie:
   Karesuando får samma medeltemperatur som Stensele har nu
  Stensele -> Östersund
  Östersund -> Härnösand
  Härnösand -> Stockholm
  Stockholm -> Köpenhamn
  Köpenhamn -> London
  London -> Bordeaux
  Bordeaux – > Marseilles
  Marseilles – > Barcelona
  Barcelona – > Palermo
  Palermo – > Beirut
  Beirut – > Bagdad
  Bagdad – > Rijadh
  Rijadh – > Bahrein
  Bahrein – > Jiddah
  För fyra grader ta två steg i taget Karesuando – > Östersund osv 

 77. Thomas P
  Men vad tusan! Det finns ingen som helst logik i resonemanget!
  Varifrån kommer den negativa återkopplingen? Om den negativa återkopplingen är igång varför skulle vi få en tinande permafrost? Skärpa kan man väl begära i resonemangen och helst även styrkande fakta. Det där är ju bara lösa resonemang utan nån som helst logik och utan underbyggda fakta. Jag baxnar över den otroligt låga intellektuella och vetenskapliga nivån. Det finns bara en beskrivning. Korkat!
  Lite
   

 78. Thomas P

  Ingvar #77 Det är alltså en negativ återkoppling i CO2-halt, inte i temperatur. För varje enhet CO2 vi släpper ut försvinner idag en halv. Tycker du det är så konstigt att haven tar upp CO2 när halten i atmosfären stiger?
  Den återstående halvan leder dock till höjd temperatur, påspädd av positiva återkopplingar från t ex vattenånga, och denna höjda temperatur kan i framtiden komma att leda till utsläpp av CO2.
   
  ” Jag baxnar över den otroligt låga intellektuella och vetenskapliga nivån. Det finns bara en beskrivning. Korkat!”
  Jag baxnar också ofta över nivån på inläggen på denna blogg.

 79. BjörnT

  Ingvar: En person blir intervjuad av TT, som också återger intervjun i några rader text som den intervjuade troligen aldrig får granska. Och du begär att dessa rader ska uppfylla en viss vetenskaplig nivå….håller med dig…finns bara en beskrivning, korkat!

 80. BjörnT

  tty # 76. Genialt.  Grönland kan väl få samma temperatur som typ Ghana så kan vi odla bananer där istället för att ha all den här improduktiva isen där! Vilka intellektuella giganter som ändå dväljes här på TCS!

 81. Thomas P,
  Och det du säger skulle få temperaturen att sjunka? För det var ju resonemanget eller hur?
  ”– Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.”
  Det är fortfarande så vimsigt så att klockorna stannar

 82. Thomas #74,

   

  Rockström sade enligt TT:

   

  Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.

   

  Rockström talar om att växthusgaserna leder till att jorden svarar med att kyla. Han säger ingenting om negativ återkoppling utan det var Björn T och jag som införde en sådan som en tolkning av vad han menade. Hur skall man annars kunna förstå vad han säger på något logiskt sätt?

   

  Enligt AGW-teorin leder ökad halt växthusgaser i atmosfären till att jorden värms upp, inte att den kyls, även om återkopplingen är negativ. Positiv återkoppling innebär att uppvärmningen blir större än omkring 1,2 °C vid fördubblad koldioxidhalt, vid negativ återkoppling blir uppvärmningen alltså mindre än så.

   

  Så även om Rockström menat att vi går från negativ till positiv återkoppling så verkar han inte ha klart för sig att båda fallen leder till uppvärmning enligt AGW-teorin, aldrig kylning.

 83. BjörnT

  Pehr: men Jorden har ju inte kylts.  Du kan inte tänka dig möjligheten att den som transkiberat den, säkerligen, muntliga intervjun har använt felaktiga ordval?

 84. BjörnT
  Det står så här i klartext och det lär vara ett citat
  ”– Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.”
  Ibland reagerar jorden med att bli kallare av utsläpp av koldioxid och ibland med att bli varmare.
  Står det i klartext. Och det är korkat om man inte kan förklara varför!. Att använda uttryck som ”negativ återkoppling” tillför absolut ingenting förklaringsmässigt.

 85. Pelle L

  Thomas P #78
  Enligt Björn T:s TT-citat:
  – Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.
   
  Och det tolkar du som 
  Det är alltså en negativ återkoppling i CO2-halt, inte i temperatur
   
  Du påstår rätt upp och ner, utan någon grund, att han är felciterad.
  Det är i detta fall förståeligt, för vi vet ju att du är helt styrd av ditt önsketänkande.
   
  Men Thomas, till och med som advokat skulle du vara förbannat dålig!
  Även de måste kunna läsa.
  Kanske du skulle försöka dig på en karriär som politiker.
   
  Och så har du mage att racka ner på folk som skriver här med
  Jag baxnar också ofta över nivån på inläggen på denna blogg”.
   
  Gå hem och titta dig själv i spegeln! Men blunda på ena ögat. Och kisa.

 86. BjörnT

  Ingvar #84…”lär vara ett citat”  dina egna ord säger det mesta om kvaliteten på ditt argumenterande….du bygger hela ditt resonemang på ”lär vara ett citat” ….jösses….

 87. BjörnT

  Ingvar #84…”lär vara ett citat”  dina egna ord säger det mesta om kvaliteten på ditt argumenterande….du bygger hela ditt resonemang på ”lär vara ett citat” ….jösses….

 88. Bosse J

  Tack Thomas P #74 & 78, för förklaringen på vilket ”system” Rockström avsåg i det förvirrade reportaget.
  Det verkar onekligen som att naturen är smart och kan skilja mellan CO2 från förbränning av kol och olika från CO2 producerat av naturen. Eller är det kanske en temperaturdriven sak, dvs om temperaturen blir två grader högre än idag så ökar CO2-halten (okontrollerat?) och via den lilla extra temperaturhöjningen så ökar vattenångan pga avdunstning vilket höjer temperaturen ännu mera osv. Briljant, men varför hände inte denna skenande process under Holocen för tusentals år sen? Om den faktiskt inträffade, hur kunde temperaturen sjunka under sådana förhållanden?

 89. Björn T #79,

   

  I #67 skrev du:

   

  Som synes säger han inget tvärsäkert om temperaturhöjningarna och sista meningen ska väl tolkas som att Jorden hittills haft en negativ feed back på CO2 utsläppen men att den kan ändras till en positiv feedback.

   

  Nu verkar du mena att detta är en korkad tolkning.

   

  Ditt nya bud är om jag förstår dig rätt att han blev felciterad av TT.

   

  Är detta rätt uppfattat?

 90. Björn T!
  Vad menar du? att vi skall diskutera vad som kanske menats och här uttolkats av alarmister istället för vad som står skrivet?
  Tycker jag inte. Och som Pehr skriver. Negativ återkoppling innebär att en påverkan eller signal dämpas. Aldrig något annat. Menar man något annat får man använda en annan term eller en annan förklaringsmodell.

 91. Gunbo

  tty #76,
  Milda Matilda! Tror du också att mer energi i biosfären leder till en jämn fördelning av stigande temperaturer över hela jorden? Redan nu ser vi att i arktiska områden har temperaturen stigit dubbelt så mycket som i resten av världen.

 92. L

  Gunbo, tror du inte att tty:s exempel handlar om att vi överlever 2 grader?

 93. BjörnT

  Pehr: Vad tror du själv?  Tror du att intervjun blev perfekt transkiberad? Och om det blev det, tror du han han bokstavligen menade det som citerats? Och vad är din slutsats i så fall?
  Pehr jag har alltid uppfattat att du är intresserad av en dialog, inte av billiga poänger som så många andra aiTCS-kören.   Hoppas det är en korrekt slutsats.

 94. Björn T
  Rockström sade enligt TT:
   
  Hittills har vi släppt ut växthusgaser och jorden har svarat med att kyla. Nu ser vi de första tecknen på att jorden börjar svara med att värme, säger Rockström.
  Det är vad diskussionen gäller. Inget annat. Om du vill utföra egen exegetik på Rockströms uttalande får du faktiskt motivera den

 95. Gunbo

  L #92,
  Ja, och det tror jag också, åtminstone en stor del av mänskligheten, men vad jag vänder mig emot är den förenklade bilden av en jämnt fördelad temperaturhöjning. Vissa delar av världen kan komma att få betydligt varmare och torrare klimat medan andra får det tvärtom.  

 96. BjörnT

  Ingvar: #94. Du har nog aldrig blivit intervjuad och sett dina ord transkiberade…..hade du det skulle du nog ha en annan syn på det hela……pratar av personlig erfarenhet.

 97. pekke

  Jösses BjörnT !
  Ring/maila TT och fråga dom i stället för att gnälla här !
   
  Det som står i artikeln står där, om sedan en reporter eller Rocken har klanta till det får du väl fråga dom om.
   

 98. Ann L-H

  Verkligen OT men ändå. Jag har just lyssnat till en helt fantastisk föreläsning på SVT 2 om genetikens utveckling. Det gick undan och föreläsningen var så bra att man nästan glömde bort att andas. Så kom slutet när föreläsaren Erik Landen skulle sia om vad framtiden bär med sig i sammanhanget, vilket han i princip avstod från eftersom som han sa det alltid blir fel speciellt när det är så komplicerat man ännu har rudimentära kunskaper i frågan … en extra poäng! 

 99. Björn T #93,

   

  Jag tror inte att citatet från TT är felaktigt utan att han mycket väl kan ha uttryckt sig så.

   

  Johan Rockström är inte klimatforskare utan klimatvetenskapen är något som han grundar sin kärnverksamhet på:

  http://www.stockholmresilience.org/contactus/staff/rockstrom.5.aeea46911a3127427980005551.html

   

  Han är framförallt framgångsrik med att bygga broar mellan naturvetenskap och politik och samhälle. Han räknas som Sveriges kanske inflytelserikaste person när det gäller miljöfrågor.

   

  Detta innebär en betydande maktposition och då får han också finna sig att bli granskad för vad han säger i intervjuer.

   

 100. Börje S.

  #91
  Det är ju en tankelek!
  Den geniala Björn T är för genial för att förstå sig på tankelekar.
  Tankar ska inte leka, nej tankar vara tunga som bly på grund av allt desperat tankearbete som måste till för att försvara  den form av akopalypstro som varit på modet sedan ett par decennier.
  Det är en hypotes den om koldioxiden och vattenångan som Björn T m fl kommit att älska med vanvettig glöd. När hypotesen faller, det har den redan gjort förresten, så rämnar marken under den apokalypstroende.
  Det som ger livet ett innehåll för den akopalypsälskande är just själva apokalypshotet.
  Försvagas eller t o m förintas det försvinner också rätten att som sakkunnig i undergång beslå alla andra, barn, vuxna, gamla med svår ångest, depression och hopplöshet genom att kräkas ur sig den ena hopfantiserade klimatakopalypsen efter den andra.
  Så håll klimathotsgrytan kokande till varje pris, ty utan den har den apoklypsälskande inte mycket mer att leva för.
   

 101. BjörnT

  Pehr och pekke; Skulle nog rekommendera er och andra som drar stora växlar på citatet att kontrollera dess sanningshalt.
  Dagsatt sova.  Ha en bra ny vecka alla!

 102. Björn T. #96
  Jo jag har blivit intervjuvad för TV och ställd mot väggen men inte blivit felciterad.
  Och vi kan faktiskt inte diskutera nåt annat här än vad som TT påstår att han sagt eftersom vi inte har nån annan källa och det är vad som förmedlats allmänheten. Antingen får Rockström ta smällen för ett korkat uttalande eller så får TT ta smällen för ett korkat citat. Texten som den förmedlas till allmänheten är korkad och det är för djefligt!
   

 103. Stickan no1

  Följer man din länk från artikeln BjörnT hittar man detta:
  ”By looking at data from Antarctica from April 2002 to August 2005, Velicogna calculates that Antarctica is losing something between 72 and 232 cubic kilometres of ice per year. This is equivalent to an annual rise in the ocean of 0.4 millimetres.”
  ”Zwally and his colleagues recently used satellite data showing surface altitudes to work out the overall mass loss of Antarctica; they concluded it was losing a smaller 19-43 gigatonnes of ice per year, contributing 0.08 millimetres to sea-level rise”
  Båda citaten från samma artikel.
  http://www.nature.com/news/2006/060227/full/news060227-10.html
  Men Antarktis innehåller ca 25.4 miljoner km3.
  En gigaton is är ca drygt 1 km3 is.
  Antarkis yta är 14 milj km2.
  ”Avsmältningen” med maxvärdet 232 km3 motsvarar en nederbörd över hela antarktis om i storleksordning 16.5 mm.
  Tror du att nederbörden i Antarktis kan variera med 16.5 mm per år?

 104. pekke

  En artikel om fiaskot i Doha där bl.a. Lord Moncktons kupp redovisas.
  http://rt.com/news/climate-change-summit-failure-518/
   
   
  I kommentarerna till artikeln skriver ” Olivers Army ” en riktigt rolig kommentar:
  ” So they all flew off to Doha in their jets belching out Carbon Dioxide as they went to discuss the myth of climate change…. Monckton was the only sane man there….So he was escorted out of the building  ”
   
  😉
   

 105. Moncktons egen beskrivning av Doha
  http://sppiblog.org/news/bad-boy-smashes-u-n-wall-of-silence

 106. Pelle L

  Om TT, Tidningarnas Telegrambyrå:
   
  Från TT-gruppens hemsida http://ttmonitor.se/om-oss/om-tt-gruppen/
  TT-Gruppens ägare är landets mediekoncerner, bland andra Schibsted, Bonniers och Stampen.
   
  Dvs bland andra Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och många andra mindre tidningar.
   
  Hur är det med SR och STV då?
  Citat från http://ttmonitor.se/tt-spraket/
  TT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och nyhetssajter på internet.
   
   
  Mediespråkgruppen är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv. Gruppen möts regelbundet…”
   
  Hmm, alla konspirationsteoretiker, är det här ni har er konspiration?
  Elak fråga: Vem äger regeringskansliet och Riksdagen?
   

 107. Slabadang

  Pelle L!
   
  Nu är du inom mitt område och bökar.Mediamakten vill inte media själv tala om.

 108. Pelle L

  Misstänkte det, Slabadang, och jag vill inte trampa dig på tårna.
   
  Men det är väl i alla fall självklart att det inte är scoutrörelsen Miljöjournalisterna som håller i taktpinnen.
  Det gör folket ”högre upp”.
   

 109. Slabadang

  Pelke L!
   
  Rota !!! Redaktcheferna är naven.

 110. Herrejösses vilket svammel. Först av Johan Rockström, men sen kommer Thomas P och BjörnT och vill rädda svamlet och det blir ännu värre!?

 111. Thomas P

  Pehr #82 Det är mycket troligt att BjörnT har rätt och att sista paragrafen blev missförstådd av den journalist som skulle skriva ned den. Om det skall hänga ihop med det som stod ovan är den rimliga tolkningen den jag skrev. Du ser dock allt med dina skygglappar om negativa återkopplingar för att sänka klimatkänsligheten och läser in detta även om det inte står där.
   
  Hur kan det komma sig att samma gäng som ständigt klagar på inkompetensen hos journalister och hur de får allt fel nu plötsligt förutsätter att Rockström här måste vara perfekt återgiven?
   
  BopsseJ #88 Du fantiserar som du har förstånd till! Det här har diskuterats ett flertal gånger på denna blogg men du envisas med att upprepa samma idiotier fullkomligt oförmögen att lära dig något!

 112. Christopher E

  Gunbo #91, 95
  Biosfären?
  Att polerna värms mer vid höjd CO2-halt är nog ganska allmän kunskap. Orskaken är väl den låga halten vattenånga som ger koldioxid större genomslag. Du vara lugn för att någon som tty känner till det. Hans liknelse handlade mer om upplevelsen av 2 grader skillnad.
  Men det du skriver är ju bara bra. Är det mer på ett ställe måste det vara mindre på övriga ställen, annars bllir det ju inte 2 grader i medel. Vid uppvärming sker den alltså mest på eländiga kalla ställen där värme bara gör nytta. Som en nära ”steril”, frusen polaröken. Där det redan är varmt tillräckligt idag, som nära ekvatorn tex, märks ingen större uppvärming alls (det skilde faktiskt inte så mycket från idag vid ekvatorn även under geologiska perioder när medeltemperaturen var 10-15 grader högre än idag).
  Men du vill också alltså ändå hävda att vissa områden blir kallare när växthuseffekten ökar återstrålningen av värmestrålning över precis hela klotet. Vilka områden är detta och hur går det till? Jag utgår från att du också släppt hypotesen om avstannade havsströmmar som var på modet för många år sedan. För om just den hypotesen skulle stämma skulle det ju kyla just Sverige där du störde dig på att tty talade om endast 2 graders uppvärmning.
  Allt detta givetvis skrivet med åsikten att 2 graders uppvärmning i nära tid är en verklighetsfrämmande fantasi i vilket fall som helst.

 113. KF

  Gunbo #95
  ” Vissa delar av världen kan komma att få betydligt varmare och torrare klimat medan andra får det tvärtom.”
   
  Vad är det som säger att det inte istället kan bli så att de varma och torra ställena får det svalare och blötare och de blöta och kalla får det torrare och varmare? 

 114. Christopher E

  Thomas #111
  Ditt sista stycke där till Bosse. Låg nivå. Jag tolkar normalt att någon som ger utlopp för så många förolämpningar, otrevligheter och okontrollerad ilska känner på sig själv att han inte står på säker grund.
  Nu är det ju så att det är faktiskt en välmotiverad fråga varför dessa positiva återkopplingar, tipping points,  till CO2-halten ska ske nu när de inte gjorde det under tidigare perioder när det var betydligt varmare än idag.

 115. Thomas P

  Christopher #114 Du är väl medveten om att CO2 halten varierat under historien utan några mänskliga CO2-utsläpp, t ex med en kraftig variation under istidscykeln.  Om du nu hävdar att det inte finns någon positiv återkoppling mellan temperatur och CO2, hur förklarar du dessa? 
   
  Bosses kommentarer om skillnad mellan antropogen och naturlig CO2 är bara ett försök att dumma sig, att skaffa retoriska poäng inför en okunnig men sympatiskt inställd publik.

 116. Bosse J

  Thomas P #115, du angriper mitt ’reductio ad absurdum’-liknande argument genom att tolka det bokstavligt men du kommenterar resten av mitt argument med handviftning?
  Det är mycket möjligt att jag är som du skriver en obildbar idiot, men vad ska vi då säga om ”läraren” som hellre väljer att förolämpa eleven än att förklara den logiska paradox i läran som han tror sig se?
   

 117. Thomas P
  Det är bra att tom du vidgår hur extraordinärt stolligt det blev från TT. Som någon sa ovan, detta är den informationen vi har att gå på. Och den presenterades som ett citat.
  Ditt försök till tillrättaläggande, ifall det nu ligger ngt i det, måste ju i så fall bero på att Rockström försökte förklara ngt obegripligt för journalisten, som denne sen tolkade så stolligt. Vi som varit med ett tag vet ju att nästan allt som uttalas medialt och till medierna rörande klimathotet är total rappakalja om man tar det bokstavligt, eller pladder som inte har med verkligheten att göra utan beskriver stollars stolliga fantasier.
  Thomas, jag inser att det måste kännas som intellektuell öken att försöka försvara sådant, och att BjörnT, Gunbo, och tom Rockström då blir dina ’vänner’. Men så dum är du ju ändå inte. Rockström är ett totalt skämt till ’professor’ och förtjänar inget annat än att bli behandlad som ett sådant. Att vilja rädda hans dumheter blir då inte bättre än att vilja få det till att Al Gore korrekt beskriver de vetenskapliga frågorna …

 118. Thomas P

  BosseJ #116 Tack för komplimangen, men jag är inte din lärare och hade det varit kunskap du var ute efter hade du uttryckt dig mindre förlöjligande än du gjorde i #88. Som jag konstaterade till Christopher, titta under istidscyklerna så får du se prov på positiv återkoppling från CO2!
   

 119. Thomas #110
  Det där faktiskt nonsens, nästan nere på Gore-nivå, eller iaf Schellnhuber och Rahmstsorf. Istidscykeln kan förvisso beskrivas som en möjlig regim där det förekommer positiva återkopplingar. Men att CO2 skulle styra dessa är ngt som berättas i alarmistkretsar, ett slags efterhandsrekonstruktion. Däremot inget dom låter sig demonstreras mha naturvetenskap. Och redan det faktum att CO2 släpar efter temperaturen med många hundratals år visar ju hur svag denna spekulation är redan i sin allra enklaste form.
  Har du verkligen glömt allt du har ’lärt’ dig här igen, och försöker med gammal SkSc-skåpmat ånyo?

 120. Christopher E

  Thomas #115
  Javisst varierar den. Dock inte särskilt ”kraftigt” om du tittar på skalan och vi ska tro på iskärnorna, och det brukar du ju göra. Bara ca 100 ppm för en global temperaturskillnad på ca 5°C. Jag har aldrig sagt att det inte finns någon återkoppling, så det var en av dina klassiska halmdockor.
  Men de tröskeleeffekter som nu hotas med är i en annan skala och har inte hänt tidigare under samma förhållanden temperaturmässigt. Detta oförklarbara faktum föranleder Bosses ironi om skillnad på CO2 och CO2.
     

 121. Om man tittar historiskt över långa tidsperioder så stiger koldioxidhalten efter det att temperaturen stigit och sjunker när temperaturen sjunker. Om det är det som beskrivs som positiv respektive negativ återkoppling så används dessa begrepp tydligen som ett sätt att försöka dölja att kausaliteten faktiskt är den omvända, att temperaturen styr koldioxidhalten

 122. Thomas P

  Christopher #120 Du tycker 100 ppm är ”bara”, men eftersom jag aldrig sagt något som storlek så är ditt påhopp bara en av dina små halmdockor. IPCC:s beräkningar förutsätter tvärtom att CO2 försvinner från atmosfären.
   
  Det har lagrats enorma mängder kol runt Arktis. Så länge vi håller oss inom temperaturer vi sett under se senaste interglaciärerna bör inte så mycket CO2 läcka ut eftersom deponier som blir instabila vid sådana temperaturer periodiskt bör ha tömts, men skulle temperaturen stiga över denna nivå är vi ute i terra incognito, då kan mycket väl större delen av allt detta kol hamna i atmosfären, oklart hur snabbt. 
   
  Ingvar #121 En återkoppling baseras på att påverkan sker åt båda håll. Temperaturen påverkar CO2-halten *och* CO2-halten påverkar temperaturen. Har du inte sådan dubbelriktad påverkan är det inte en återkoppling.
   
  Jonas #119 Du är bara tröttsam med dina infantila och innehållslösa inlägg.

 123. Bosse J

  Christopher E #120, tack. Mitt i prick.
  Thomas, kunskap kan man få på många sätt men katederundervisning av auktoriteter som inte får ifrågasättas har jag svårt för. Ett annat sätt och det som jag ofta prövar, är att testa hypoteser & utsagor ur olika synvinklar för att se ifall de håller. Dessvärre är jag okunnig inom klimatområdet så jag måste fråga.
  Det jag vet en aning om eftersom jag läste ämnet för över trettio år sen, är reglerteknik och återkopplade system. Men jag måste erkänna att pratet om ”negativ återkoppling” när förstärkningen ger mindre än 1.2 C för en fördubbling av CO2-halt är obegripligt och inte så lite godtyckligt, i mina ögon. Klimatsystemen (för de verkar vara många) vimlar av återkoppling, men det måste ändå vara möjligt att skilja ut enskilda delar ur allt data som samlas in. När det gäller återkoppling av temperatur på CO2-halt så kompliceras det av återkoppling på temperatur av CO2-halt. Eftersom mekanismerna är olika processer (absorption? i haven/fotosyntes respektive strålningsfysik) så bör man inte slå ihop överföringsfunktionerna och bara studera en netto-återkoppling (överföringsfunktionen lär i alla fall bestå av två delar), man bör nog behandla det som två system. Dock kan man antagligen sätta begränsningar på beteendet av de två systemen: de borde inte ge upphov till skenande processer, instabila system. (Skilj mellan servo som förstärker en insignal och instabila, skenande återkopplingsprocesser som inte stannar förrän någon tredje begränsning slår till.) Eftersom vi finns kvar efter flera miljarder års existens så är det rimligaste att klimatsystemen i grund och botten är stabila system inom ett ganska brett intervall. Om inte borde det redan ha hänt.

 124. Thomas, du har återigen inte en av dina bättre dagar. Först försöka ’rädda’ Rockström mha BjörnT:s omtolkningar, sedan att försöka få det till att istiderna påvisar återkopplingar från CO2, och behöva blanda med öförskämdheter.
  Det du finner tröttsamt är att du inte kommer undan med dina billiga SkSc-style talking points. Och att du aldrig skulle uttalat dig om nivåer är lika billigt.
  Vidare har vi haft tydligt högre temperaturer under tidigare interglacialer (och även denna). Dessutom är din senaste version av återkoppling uppåt väggarna, och pratet om instiabiliteter och tipping points svammel av Rockström klass.
  Som sagt, du verkar ha en dålig dag. Dessbättre helt självförvållat …
  🙂

 125. Thomas P 122
  Ingvar #121 En återkoppling baseras på att påverkan sker åt båda håll. Temperaturen påverkar CO2-halten *och* CO2-halten påverkar temperaturen. Har du inte sådan dubbelriktad påverkan är det inte en återkoppling.
  Det du beskriver är ett fall av POSITIV återkoppling om man anser att koldioxidhalten styr temperaturen OCH att temperaturen styr koldioxidhalten. I ett sådant system kan man aldrig få antingen att temperaturen  sjunker eller att den stiger med ökande koldioxidhalt. Om man vill föra in en negativ återkoppling i resonemanget måste man hitta nån annan komponent. CO2 kan inte funka åt ena hållet ibland och andra hållet ibland
   
   

 126. Ingvar E
  ”CO2 kan inte funka åt ena hållet ibland och andra hållet ibland”
  Där har du fel. När klimathotet skall komuniceras, så kan varje observation hävdas stödja klimathotets existens, och stärka hypotesen om detsamma, tom bevisa att det både stämde, och var mycket värre än vi nånsin har  trott  …

 127. Daniel F.

  Gunbo #91,
   
  Det där är intressant. Jag vet inte hur medelvärdena går ihop, men enligt Rockström i radio häromdagen så skulle de där 4 globala graderna år 2060 betyda 8 grader i Sverige och 12 grader eller mer i Arktis.
   
  De berättar aldrig var det kommer att bli kallare. Någon som vet?
   
  KF #113,
   
  Detta har jag också frågat efter. Varför innebär klimatförändringar bara negativa förändringar? Det finns ju gott om platser på jorden som skulle må bra av mer/mindre nederbörd eller högre/lägre temperaturer t ex.
   
  Men klimatförändringarna kommer, enligt herrarna experter, alltid och enbart att medföra att ont blir värre.
   
  Det måste vara jävligt deprimerande att vara klimathotsförespråkare. Om de verkligen tror på smörjan de vräker ur sig…

 128. Jonas 126.
  Aha! Korkat. Jag hade missat det där med ”kommuniceras”
  🙂

 129. S. Andersson

  Daniel #127. Wijkmans och Rockströms bankkontoutdrag skulle säkert ge en inblick i hur klimhotarna botar sina depressioner.

 130. BjörnT

  JonasN is at it again…både deltagare och (självutnämnd) domare.  Och Doa-kören (inte Doha-kören) är nu fast övertygade att det som publiceras av TT måste vara ett ordagrant citat just i denna fråga.  Annars är ju MSM  ju ryggradslösa betjänter till den stora konspirationen och ljuger oavbrutet. Jösses…….

 131. L

  BjörnT, ordagrant eller inte, Rockström kan ju knappast ha sagt tvärtom?

 132. Daniel F.

  BjörnT #130,
   
  Så här skrev Rockström på AB Debatt härom veckan:
  Jorden svarar inte långsamt på vår uppvärmning.I stället sker abrupta förändringar, såsom accelererad avsmältning av isen i Arktis. När detta sker accelereras uppvärmningen. Planeten blir sin egen värmekälla, från att hittills varit en kylande faktor på jorden.”
   
  (Du får gärna översätta.)
   
  Med tanke på alla dumheter han hävt ur sig genom åren är det nog upp till hans supportrar att bevisa att han är felciterad. Tills vidare ser jag ingen anledning att tvivla på citatet.

 133. BjörnT – Du får gärna sluta att tramsa. Både dina premisser och din argumentation suger .. Och du verkar inte kunna läsa innantill heller. (Märklig åkomma bland många klimathotstroende)
  Men jag förstår faktiskt inte varför ni anser att Rockströms stollerier måste försvaras ..

 134. Gunbo

  Christopher #112,
  Jag använde ordet ”biosfär” i stället för att skriva hav, land och atmosfär.
  ”Hans liknelse handlade mer om upplevelsen av 2 grader skillnad.”
  Nu är ju den mänskliga upplevelsen av en temperaturökning inte det viktiga här utan vilken påverkan den har på natur och klimat. Is t ex smälter redan vid +0 C. Vi ser ju redan vad som händer i arktiska områden där temperaturen stigit med 2C. De förändringarna påverkar väder och klimat i andra, sydligare områden. Man har upptäckt att jetströmmarna saktat in och oftare bildar blockeringar av högtryck som leder till  långvariga och därmed varmare värmeböljor under somrarna och längre och kallare köldperioder under vintern.
  Det är dynamiken i vädret som förändras när energin i systemet ökar. Och observera, detta gäller oberoende av vad som orsakat den extra energin!
      
       
            
       

 135. Christopher E

  Thomas #122
  ”men eftersom jag aldrig sagt något som storlek så är ditt påhopp bara en av dina små halmdockor.”
  Men det gjorde du faktiskt. Du skrev en ”kraftig variation”. Ordet må vara öppet för tolkning, men 100 ppm för hela 5° temperturskillnad är faktiskt lite i dessa sammanhang. 5° är mer än 10 ggr än hela den temperaturökning människan (möjligen) kan åskrivas hittills. Om inte uppvärmningen accelererar kraftigt framöver – och det finns det i skrivande stund inte minsta indikation på – är CO2-bidraget från denna återkoppling fullkomligt försumbart framöver.
  Att försöka vända den halmdocka du tydligt konstruerade tillbaka till mig när du inte har på fötterna blir bara pinsamt, eller hur?
  Att spekulera om hypotetiska tröskeleffekter vid temperaturer över dem som vi sett i tidigare interglacialer, och därmed långt över dagens, blir ju alltså just det… extremt spekulativt. Du har antagligen inte noterat att Rockström mfl du försvarar hävdar att dessa tröskeleffekter är nära i tiden, ja rentav har börjat redan. Hur går det ihop?
  Om inte naturen känner skillnad på olika CO2-molekyler som Bosse ironiskt föreslog, känner den skillnad på värme och värme? 😉

 136. Daniel F #132
  Det citatet hade jag missat. Men vi har väl både Thomas P och BjörnT att uttolka vad Rockström egentligen menade. På samma sätt som de och UI vill vara enda uttolkare av IPCCs utsagor, som i sin tur vill vara uttolkare av klimatforskningen och klimatforskarna .. Och bland de sistnämnda finns det en del som anser sig vara de ända rättmätiga uttolkarna av moder Gaia’s nycker …
  Ja, jag säger då det.

 137. Daniel F.

  Jonas, jag gillar speciellt den sista meningen i det där citatet. Jag skrattar högt varje gång jag läser det. 🙂
   
  Sedan kommer jag ihåg hur många miljoner av skattemedel han som skrivit det kostat oss, och då fastnar skrattet i halsen…

 138. Gunbo

  Daniel F #127,
   ”…men enligt Rockström i radio häromdagen så skulle de där 4 globala graderna år 2060 betyda 8 grader i Sverige och 12 grader eller mer i Arktis.”
  Rockströms kan säga vad han vill men jag tror inte på några 4 grader globalt!    
  ”De berättar aldrig var det kommer att bli kallare. Någon som vet?”
  Läs mitt svar till Christopher ovan!  
    

 139. Bra Gunbo …
  Temperaturen varierar och har alltid varierat. Det är oerhört viktigt att komma ihåg när domedagskrämarna vill förorda åtgärder för att uppnå specifika uttalade saker (deras primära motiv är alltid andra, och inga de redovisar öppet, men oftast är ngt specifikt egenintresse)
  Vidare är det viktigt att kommaihåg att i hela denna diskussion är det bara den ev antropogena delen av förändringen som (intellektuellt hederligt) kan vara föremål för ’klimatdebatt’ och ’klimatpolitik’. (Ja den senare egentligen inte heller, eftersom politiken knappast kan styra CO2-halten i världen)

 140. Thomas P

  BosseJ #123 ”Dock kan man antagligen sätta begränsningar på beteendet av de två systemen: de borde inte ge upphov till skenande processer, instabila system.”
   
  De ganska abrupta sprången mellan istider och interglacialer är exempel på sådana instabiliteter. Systemet har inte skenat iväg helt och hållet på många hundra miljoner år (senaste ”snowball Earth”), men det är ett ickelinjärt system som mycket väl kan hamna i ett instabilt tillstånd där man får en skenande förändring tills man når något nytt stabilt läge.
   
  Du kan reta dig på att med din bakgrund valet av ”nollpunkt” för klimatkänsligheten känns godtyckligt, men nu är det dock så man använder talet om positiva och negativa återkopplingar inom klimatvetenskapen så för att vara begriplig får du anpassa dig. Ord används ofta lite olika inom olika discipliner.
   
  Ingvar #125 ”Det du beskriver är ett fall av POSITIV återkoppling”
   
  Det jag beskrev var återkoppling, jag var mycket noga med att inte ange några tecken på effekten. I en hypotetisk värld där mer CO2 värmer jorden och värme minskar CO2-halten har vi en negativ återkoppling, medan om värme ökar CO2-halten är återkopplingen positiv.

 141. Thomas P
  >I en hypotetisk värld där värme minskar Co2-halten har vi en negativ återkoppling.
  Aha! Du pratade om en hypotetisk värld, inte verkligheten. Det förklarar ju saken.
  Har ju inget med Rockströms utsaga att göra mao
  Hur är det med den ”verkliga världen” då?

 142. Bosse J

  Thomas #140, tack för svaret. Det blev lite klarare, faktiskt.
  Tyvärr måste jag jobba lite med annat så jag får återkomma med frågor en annan gång.

 143. Håkan Sjögren

  Christopher E # 112 : Att polerna värms mer vid höjd CO2-halt är nog en ganska allmän felsyn. CO2 påverkar inte temperaturen någonstans. Det är en ren skröna att den gasen kan påverka temperaturen, ihopljugen av de som vill beröva oss vårt välstånd. Under 1900-talet ökade halten CO2 närmare 40 %, samtidigt som temperaturen av astronomiska orsaker bara ökade med 0,7 grader. För närvarande har vi under 16 år släppt ut mängder av gasen och resultatet är en oförändrad eller sänkt global temperatur. Mvh, Håkan.

 144. Var blir det kallare? ingen som som vet,8 grader varmare i Sverige
  på sommaren eller vintern,kallare vintrar och varmare somrar,det
  sistnämnda är normalt.
  Inflation med temperaturer med CO2 spekuleras om hejvilt,ser när-
  mast alarmistbloggar av diverse inlägg som liknar det.
  14,5 C grad medel på Jorden,lägg till 8 grader,då får du tempen
  kring 10000 år sedan,normalt var det vid den tiden.
  Det innebär en solaktivitet som ökar alldeles oerhört,kan den ske?
  visst är det möjligt.
  Återkopplingsproblematiken låter minst sagt förvirrat,läs bättre på
  bättre ,är det råd jag skulle ge.
  ALI.K.

 145. tty

  ”Planeten blir sin egen värmekälla, från att hittills varit en kylande faktor på jorden.”
   
  Jo men visst, vi har ju den geotermiska energin, ca 0,1 W/m^2. Det är veterligen den enda värmekälla som planeten har att tillgå, den blir dock hela tiden långsamt svagare allt eftersom den naturliga radioaktiviteten. avtar
  Trots all troskyldig exegetik från ThomasP m. fl. så är det bara att konstatera att Rockström pratar i nattmössan.

 146. Thomas #111,

   

  Jag anser inte att journalister är inkompetenta i fråga om att göra intervjuer och jag har heller inte vad jag påstått något sådant tidigare, speciellt inte om TTs journalister som förmodligen har större krav på sig.

   

  Dessutom måste man ställa krav på en person som Rockström som arbetar politiskt med att kommunicera viktiga samhällsfrågor att han tänker igenom vad han säger så att det inte kan missförstås. Rockström har minst lika stort ansvar för om det har blivit ett missförstånd som journalisten i fråga.

   

 147. tty

  Gunbo #91
  ”Milda Matilda! Tror du också att mer energi i biosfären leder till en jämn fördelning av stigande temperaturer över hela jorden? Redan nu ser vi att i arktiska områden har temperaturen stigit dubbelt så mycket som i resten av världen.”
  Vad har biosfären med saken att göra? Nej, min käre Gunbo, jag tror inte att temperaturförändringarna blir jämt fördelade. När klimatet varit varmare i det förflutna så blev det i stort sett inga förändringar i tropikerna, men en mycket svagare temperaturgradient till polerna. Vi kan ju ta några exempel från den förra, betydligt varmare mellanistiden. Jag börjar med Leveäniemi nära Svappavara som råkar vara den enda plats i Sverige som vi har uppgifter om:
  Leveäniemi (Lappland) 4,7 grader
  NGRIP (centrala Grönland) 5 grader
  Renland (östra Grönland) 5 grader
  Levina Gora (nära Moskva) 5 grader
  Lukovaya Protoka (Jenisejs mynning) 5 grader
  Petrozavodsk (Fjärrkarelen) 5 grader
  Marre-Sale (Jamalhalvön) 5 grader
  Suvod (nära övre Volga) 5 grader
  Ahaliorak Lake (Alaska)  5,5 grader
  EPICA Dome C (Antarktis) 5,5 grader
  Eurach (Alperna, Tyrolen) 5,7 grader
  Yakimanka (sydost om Moskva) 6 grader
  Novaja Zemlja 6 grader
  Chaya (nära Bajkalsjön) 6 grader
  Norinkylä (Finland) 6,1 grader
  La Grand Pile (Jurabergen) 8 grader
  Bolshaya Rassokha (nordöstra Sibirien) 10 grader
  Bolshaya Kuobakh-Baga (nordöstra Sibirien) 10,1 grader
  Bolshoii Khomus-Yuryakh (nordöstra Sibirien) 14,8 grader
  Så under den senaste mellanistiden då det var sådär 2-3 grader varmare på Jorden (men bara ca 0,5-1 grader varmare i tropikerna) var det allmänt ca 5 grader varmare på våra breddgrader (och i Antarktis) och 10-15 grader varmare i nordöstra Sibirien. Och, observera, Grönlandsisen minskade, men smälte inte bort, Västantarktisisen kollapsade inte, och permafrosten i Sibirien smälte inte. Däremot växte det hassel i Svappavaara och ekskog i Tornedalen. 

 148. Daniel F #137,

   

  Otroligt att Rockström kan skriva detta:

   

  Planeten blir sin egen värmekälla, från att hittills varit en kylande faktor på jorden.

   

  Meningen är ju helt obegriplig! Det är som om han menar att planeten och jorden är två skilda saker, planeten finns på jorden och kan antingen kyla jorden eller värma den.

   

  Mycket underligt :O

  😮

   

 149. Peter F

  Rockström borde ha dn här som intromusik på sina föredrag. (bba grön)
  Vi fryser ihjäl, det är så kallt,
  stackars barn.
  Men snart blir det varmt.
  Ja, vi fryser ihjäl, det är så kallt,
  stackars barn.
  Men snart blir det varmt.
  Det blir åttahundra grader.
  Du kan lita på mej, du kan lita p åmej.
  åttahundra grader.

 150. Gunbo

  tty#146,
  ”Vad har biosfären med saken att göra?”
  Se mitt svar till Christopher i #134.
  Jag vet också att det inte blir några större temperaturförändringar i  tropikerna utan ju längre mot polerna man kommer desto varmare blir det.
  ”Vi kan ju ta några exempel från den förra, betydligt varmare mellanistiden.
  – – – – – – –
  Så under den senaste mellanistiden då det var sådär 2-3 grader varmare på Jorden…” 
   
  Mycket intressanta uppgifter om temperaturerna. Vet man hur hög havsnivån var och hur många miljarder människor det fanns på jorden då? 😉
   

 151. Gunbo … försöker du tramsa lite? Eller få det till att antalet människor skulle vara det ’alarmerande’? För den sortens neo-Malthusianer finns det ju också ..
  Tidigare pratade dom om ’energin’ i systemen, och ifall världen blev varmare skulle där vara mer. Det är iofs ett sätt att se det, men din översättning till att då måste tillgänglig energi (att orsaka väderhändelser) också öka är nog dessvärre ett feltänk. För att utnyttja energin behövs där skillnader, och det du beskriver är ju skillnader som minskar. Generellt och över lång tid ….

 152. tty

  Gunbo #150
  ”Vet man hur hög havsnivån var”
  Uppriktigt sagt, nej. Den siffra som ofta citeras på 6-9 meter är för hög, den förutsätter t ex att kontinenterna i genomsnitt har höjt sig några meter sedan dess vilket är mycket osannolikt. Siffrorna från de mest stabila områdena varierar mellan 1 och 5 meter, men faktum är att man inte kan ge en enda siffra som gäller överallt, eftersom havsytan inte är helt ”platt” och geoiden har ändrat form en del sedan dess. Det kanske kan nämnas att globalt varierar den nuvarande nivån på kustlinjen från den förra mellanistiden från +990 meter till -330 meter. Det rör sig…
  ”hur många miljarder människor det fanns på jorden då?”
  Det påverkar ju knappast havsnivån men, Homo sapiens kan kanske högt räknat ha varit några hundra tusen individer. Homo erectus och Homo neanderthalensis, för att inte tala om Homo floresiensis var fåtaligare.

 153. Christopher E

  tty #152
  ”Det kanske kan nämnas att globalt varierar den nuvarande nivån på kustlinjen från den förra mellanistiden från +990 meter till -330 meter.” 
  Det där låter intressant, har inte stött på de siffrorna. Är det geoidförändringar, vertikala landrörelser eller en kombination? Kan du förtydliga?
  Den nuvarande skillnaden i höjd mellan maximum (Nordatlanten) och minimum (Indiska Oceanen) på geoiden är ca 170 m, har jag för mig.

 154. Christopher E

  Rätt underhållande förresten hur Gunbos lilla försök att lägga upp att ”det var jättehögt hav då och blir det nu är det jättejobbigt för miljarder människor så 2-3 grader är katastrof och inget ni kan bagatellisera” bemöttes med faktatungt och korrekt svar… 😉

 155. tty

  Det där låter intressant, har inte stött på de siffrorna. Är det geoidförändringar, vertikala landrörelser eller en kombination? Kan du förtydliga?
  Högsta siffran är från Fiordland på Nya Zeeland, 991 meter över havet, den lägsta, -360 meter från Hawai’is nordvästkust.
  I båda fallen rör det sig om tektoniska förändringar, bergen på Nya Zeeland växer fortfarande, och jordskorpan under Hawai’i sjunker under vulkanernas tyngd (de är ju de högsta bergen på Jorden, mer än 10 000 meter från foten till toppen).
  Geoidförändringarna är däremot rätt måttliga, troligen några meter hit eller dit. Det stora problemet är att inlandsisarna var större och geografiskt annorlunda under den förförra istiden, vilket gör att de isostatiska förändringarna var avsevärt annorlunda då, med skillnader på upp till >100 m i t ex Sibirien, och ingen vet egentligen säkert hur långt från inlandsisarna de effekterna sträcker sig.

 156. Björn

  Gunbo [134]; Jag hoppas att du inte menar att CO2 tillför den extra energin. Vi har ju kommit överens om att CO2 inte lyser över oss och tillför extra energi, för det är ju bara solen som kan det.

 157. Thomas P

  Björn #156 CO2 lyser över oss, även om den lyser i IR som du inte kan se med dina ögon.

 158. Njae Thomas, det är väl i så fall marken som ’lyser IR’ och atmosfären ovanför är lite halvgenomskinligt matt, mest pga H2O, med enligt somliga en liten förstärkning av CO2 i vissa band. Frågan är om denna IR-matta himmel ovanför oss gör så stor skillnad.

 159. Thomas P

  Jonas #158 Atmosfären har temperatur och lyser, inte som en ideal svartkropp för den är långtifrån svart, men lyser gör den. Talet om att atmosfären reflekterar IR från marken är fel. En del av atmosfärens energi har absorberats direkt av solen, en del har transporterats upp via konvektion eller latent värme, och en del som IR-strålning från marken som absorberats i atmosfären.

 160. Thomas P  #140
  >I en hypotetisk värld där värme minskar Co2-halten har vi en negativ återkoppling.
  Aha! Du pratade om en hypotetisk värld, inte verkligheten. Det förklarar ju saken.
  Har ju inget med Rockströms utsaga att göra mao
  Hur är det med den ”verkliga världen” då?

 161. Gunbo

  tty #152,
  Tack för informationen, intressant!
  ””hur många miljarder människor det fanns på jorden då?”
  Det påverkar ju knappast havsnivån men…”
  Nej, självklart har de inget samband. Vad jag mest på skoj undrade var hur dagens värld med 7 miljarder människor hade sett ut då. 

 162. Gunbo

  Jonas #151,
  ”Eller få det till att antalet människor skulle vara det ‘alarmerande’? För den sortens neo-Malthusianer finns det ju också ..”
  Nej, nu missförstod du mig nog. Se mitt svar till tty ovan.
  ”Det är iofs ett sätt att se det, men din översättning till att då måste tillgänglig energi (att orsaka väderhändelser) också öka är nog dessvärre ett feltänk. För att utnyttja energin behövs där skillnader, och det du beskriver är ju skillnader som minskar.”
  Jag tror inte det är så enkelt som du tycks mena. Även om det blir några grader varmare vid polerna är det ändå kallt i jämförelse med tropikerna så skillnader kommer alltid att finnas. 
   
   

 163. Christopher E

  tty #155
  Stort tack. Det kände jag inte till. Att Hawaii har världens högsta berg visste jag, att det sjunker kunde jag gissat, men visste inte att det var så mycket. Jag borde läst på lite bättre, stod faktiskt på Mauna Keas topp 2007 på en semesterresa.
  Uppgiften från Fiordland är också spännande. Drar mig till minnes diskussionen om ”Nya Zeeland” funnits som några små öar ända sedan den stora landmassan Zealandia försvann där eller om där var bara hav innan NZ reste sig.
  Sammanhanget har du argumenterat väl för hur svårt det är att ange gamla havshöjder med precision.

 164. Gunbo

  Björn #156,
  ”Jag hoppas att du inte menar att CO2 tillför den extra energin. Vi har ju kommit överens om att CO2 inte lyser över oss och tillför extra energi, för det är ju bara solen som kan det.”
  Jag skrev:  ”Och observera, detta gäller oberoende av vad som orsakat den extra energin!”
  Enligt teorin om växthuseffekten, som det finns goda belägg för, spelar CO2 också en roll. Men visst är solen den viktigaste energikällan. Utan sol skulle växthusgaserna vara värdelösa.   

 165. Thomas P, skall du inte komma med en lite förnumstig tillrättavisande kommentar till Gunbo nu? Härom dagen fick du ju ett litet indignationsutbrott över att jag påpekade hur det faktiskt blev fel. Både formellt, och i den lite luddigare uttolkningen.
  Här visar det sig med tydlighet att min förmodan då var helt rätt (och din fel). Dvs att missförståndet är djupt och på helt centala områden … inte bara en semantisk luddighet alltså

 166. Thomas P

  Ingvar #160 Din ovana att upprepa inlägg eller ropa på att man skall svara så fort du inte är nöjd är irriterande. Mitt inlägg avsåg förklara vad en återkoppling var för något, dvs vad du missuppfattat, inte beskriva hur det fungerar just på jorden. Det kunde lika gärna handlat om en återkoppling mellan spänning och ström i en elektrisk krets.
   
  tty #155 är det inte bättre att säga att delar av Hawaii sjunker för att kontinentalplattan långsamt flyttar sig över den underliggande hotspot som byggt upp ökedjan? Värmen från den ger dels upphov till vulkanism som byggt upp öarna och dels lyfter den upp plattan genom sin lägre densitet.

 167. Christopher E

  Thomas P #166
  Huvudön Hawaii (Big Island) som tty nämnde ligger fortfarande i princip på hotspoten, eller i alla fall på nordkanten av den. Resultatet är en världens mest aktiva vulkaner, Mauna Loa/Kilauea.
  Annars är det ju inget märkligt att ett 10 km högt berg pressar ned jordskorpan. Tänk på vad endast 3 km betydligt lättare inlandsis gör med betydligt tjockare kontinental jordskorpa.
  Även betydlgt äldre vulkanberg i oceanerna är fortfarande sjunkande av ökande tyngd, som många atoller, där korall står tyngden.

 168. Thomas P #166
  Hela diskussionen gällde att Rockström påstått att planeten ”Svarat på” ökade koldioxidhalter med att bli kallare och snackade om negativ återkoppling i det sammanhanget. När jag kritiserar det och begär förklaring på vad du menar så backar du ur och säger att du blir irriterad. Och nu börjar du prata om att du inte alls relaterade till Rockströms uttalande utan pratar om negativ feedback i allmänhet.
  Om du skall backa ur en diskussion så gör det på ett rakt sätt stället för att börja snacka om annat typ ”hypotetiska världar”  Och du har inte förklarat återkoppling på ett korrekt sätt typ:
  Ingvar #121 En återkoppling baseras på att påverkan sker åt båda håll. Temperaturen påverkar CO2-halten *och* CO2-halten påverkar temperaturen. Har du inte sådan dubbelriktad påverkan är det inte en återkoppling.
  En återkoppling i tex en förstärkare (som jag byggt många) har negativ återkoppling. punkt. Ett håll. Utsignal till insignal med omvänt tecken. punkt
  Eftersom du nu menar att det hela var en hypotetisk diskussion så kan vi kanske enas om att som texten referats vad gäller Rockströms uttalande är det svammel. koldioxid kan inte både kyla planeten och värma den
  Eller hur?
  Och om du placerar ut obegripliga resonemang i en diskussion får du faktiskt finna dig i att folk begär förklaringar på vad du menar. Jag har inte missuppfattat nåt vad gäller  återkopplingar jag är expert på det.
  Så vänligen sluta också att mästra.
   

 169. tty

  Gunbo #161
  Nej, självklart har de inget samband. Vad jag mest på skoj undrade var hur dagens värld med 7 miljarder människor hade sett ut då. 
   
  Det hade nog varit lättare för 7 miljarder människor att försörja sig än nu. Havsnivån var som sagt något högre, men Sahara och öknarna i Mellanöstern existerade knappt. Nordeuropa och västra Sibirien var ”nedtryckta” av den föregående istiden och där var havsnivåerna markant högre, Skandinavien var t o m en ö i början av mellanistiden. I södra Östersjön var vattentemperaturerna sommartid jämförbara med Medelhavet idag, och algblomning och döda bottnar fanns det också.
  Det fanns flodhästar i Yorkshire, vattenbufflar vid Rhen och apor i Italien, kanske också i Bayern.
  I Östra Sibirien var Laptevhavet land och trädgränsen gick uppe vid nuvarande ishavskusten. Både Indien och Kina hade kraftigare monsuner of fuktigare klimat än idag.
  I Nordamerika var mellanvästern torrare än idag och prärien sträckte sig längre österut. I Florida  och längs golfkusten var klimatet tropiskt, med bl a capybaror och tapirer.
  Trädgränsen gick betydligt längre norrut och troligen växte det granskog på sydligaste Grönland, och definitivt björkskog vid Scoresbysund.
  I Sydamerika gick trädgränsen i Anderna några hundra meter högre än idag, men altiplanon (högslätten) i Anderna var mycket torrare än i nutiden.
  Australien hade ett betydligt fuktigare klimat än i nutiden.
  Antarktis tycks ha varit ungefär som nu, några grader varmare dock. 

 170. tty

  Christopher #163
  ”Drar mig till minnes diskussionen om ”Nya Zeeland” funnits som några små öar ända sedan den stora landmassan Zealandia försvann där eller om där var bara hav innan NZ reste sig.”
  Teorin att Nya Zeeland var helt översvämmat under Oligocen får nog betraktas som avskriven, även om en del geologer fortfarande håller fast vid den.
  Jag har en bekant som studerar den tidigmiocena St Bathans-faunan från Nya Zeeland, och de flesta av de ”gamla” nyazeeländska grupperna som moafåglar, tuataror, klippsmygar och leiopelmatida grodor fanns redan då. Att de alla skulle ha invandrat och/eller utvecklats på några miljoner år efter en oligocen ”dränkning” kan lugnt uteslutas, allrahelst som inga troliga förfäder finns så sent utanför Nya Zeeland.
  Det finns f ö också många märkliga utdöda former i St Bathans-faunan. Bl. a. ett ytterst mystiskt landdäggdjur som vare sig tycks vara ett kloakdjur, ett pungdjur eller ett moderkaksdjur, och kanske också något så unikt som en icke-flygduglig fladdermus. 

 171. Gunbo

  tty #169,
  Stort tack för all information! Har du länkar till några sajter där man kan läsa mer? 

 172. Håkan Sjögren

  Björn # 156: I sammanhanget kan det vara av intresse att Kiel & Tranbert (2010) i sin studie av den globala strålningsbalansen uppger att jordytan tar emot 161 W/m2 från solen och nästan dubbelt så mycket dvs 333 W/m2  från växyhusgasar i atmosfären. Detta finner jag helt otroligt. Jag anser att solstrålningen helt måste dominera över bidrag från 0,04 % CO2 och ett par tre % vattenånga. Mvh, Håkan.

 173. L

  Håkan S, jag har inte sett den studien, men håller med i det du säger. Finns någon formel som fler använder med samma resultat?

 174. Staffan

  ”Doha kan bara beskrivas som en katastrof – om du hoppats på en snabb reduktion av karbon-utsläppen.  Doha betyder absolut ingenting för att hålla nere karbon-ökningen.”
  .  ”Endast 37 av [FN:s] 194 länder har undertecknat.  (De 37 svarar för 15% av utsläppen.)  Avtalet är därför icke-bindande, internationellt sett.”
  .  ”Är du klimat-skrämd kan Doha karakteriserats med ett ord:  patetiskt!”
  .  ”Men om du ser klimat-frågan som en stor bluff, kan du andas ut igen.  Räddad igen!  Och mer än så:  Det står alltmer klart att de flesta inte längre ids ta det här ’problemet’ på allvar.  Och det blir allt fler som tänker så.”  (NoTricksZone, en amerikan i Tyskland)
  http://notrickszone.com/2012/12/08/doha-fails-utterly-only-37-countries-agree-to-extend-old-kyoto-treaty-lots-of-declarations-of-intent/

 175. Thomas, för två dagar fick du ett mindre indignationsfrispel när jag påpekade brott mot naturlagar, tom ville ge mig en avhyvling. Nu upprepas samma ’brott’ faktiskt rörande samma ämne men lite grövre ändå. Och påtalas för dig.
  Hur skall du ha det denna gång, Thomas? Är det fortfarande larvigt av mig att påpeka grava missförstånd angående hur fysik är funtad, eller vill du fortsätta försvara dumheter, med att dom nog var välvilligt menade, och generöst tolkat inte var riktigt så dumma?
  DU behöver lite grand bestämma dig, för att din bästa tillgång här är just att påpeka den typen av lite småslarviga resonemang eller formulereringar här. Om de görs av någon kunnig som borde vetat bättre, eller av någon inte så insatt och rör till det. Det är faktikst dom senare du mest frenetiskt ger dig på, och inte vill släppa …
  Hur är det? Finns det något av dina argument som faktiskt gäller åt båda hållen, Thomas?

 176. Christopher E

  tty,
  Tack igen. Du tycks vara en nära outtömlig källa till intressant information. 

 177. Gunbo

  Christopher,
  Håller med! 

 178. Gunbo

  Jonas,
  Varför inte berätta för mig vad mitt missförstånd var i stället för att gå  via Thomas?

 179. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin, kommentar : Till den som är oroad av all skrämselpropaganda har jag ett glädjens budskap. Man försöker bara narra i oss en skröna utan någon vetenskaplig täckning. Många sakkunniga avfärdar helt klimathoten. På 100 år ökade jordens medeltemperatur med bara 0,7 grader, sedan 16 år med kraftiga utsläpp av ”klimatgasen” koldioxid kan man inte finna någon höjd,utan snarare sänkt medeltemperarur, Meterhöga höjningar av havsytorna är avskrivna på vetenskaplig grund. Forskning visar att det inte finns några gaser, som kan göra skäl för namnet ”klimatgas”. Vi lever i ett ganska stabilt klimat, som visserligen kan ändra sig utan att vi har kunnat eller kan påverka det på annat sätt än att vi skulle kunna sluta att kalhugga regnskogarna för att kunna odla fram bensinsurrogat, det vill säga sprit. Mvh, Håkan.

 180. L

  Gunbo #178, är det något som TCS inte behöver mer av så är det maratondiskussioner mellan dig och Jonas N…

 181. Thomas P

  Jonas #175 Att du bara orkar. Jag vet ingen som har så lite att säga med så många ord som du.

 182. Gunbo

  L #180,
  Jag håller med dig. Jag hoppar numera av diskussionerna med Jonas innan de blir av maratonklass. Ofta ignorerar jag hans inviter till maratonlopp. 🙂  

 183. Thomas P
  Du vet ingen som kan säga så lite … och ändå försvarar du de mest stolliga typerna på din sida. Rockström, Gore eller Gunbo …
  DItt bekymmer ör ett helt annat än det du förespeglar.
  Gunbo, jag talade om problemet för dig direkt, flera andra gjorde precis samma sak. Indirekt gjorde tom Thomas det.
  Det du kallar marathon diskussioner brukar ju just vara att man måste förklara samma sak om och om igen för dig, som man sa från början. Med de mest larviga förevändningarna för varför du skulle slippa behöva ta till dig de enklaste sakerna just denna gång.
  Tex det enkla faktim att CO2 är en passiv gas som inte förstärker någon energi …
  Thomas vet att detta är sant, men kan inte komma på någon klatschig ordvrängning av fakta som ger motsatt sken. Men visst försökte han just det tidigare (se länken #175)

 184. Jonas #183
  Och Thomas P tråcklade sig ur diskussionen om återkoppling med hjälp av ”hypotetisk” och ”irriterad”

 185. Ingvar E
  Thomas ’diskuterar’ (nästan uteslutande) bara ifall han tror att resultatet blir ngn enkel poäng, ibland bara retorisk, för hans sida.
  Angående ’återkopplingar’ finns där massor att säga och intressanta aspekter att disktuera. Thomas går inte i närheten av sådant. Enkla poänger på nivån ’Hittat på Skeptical Science’ går bra, att ens hålla fast vid dem mot invändningar eller utveckla det minsta lilla är et mycket sämre med ..

 186. Pingback

  […] mitt senaste inlägg om Doha, så framförde jag synpunkten att av flera skäl så är hela upplägget med sådana här […]