Koncept för sammanbrott

import export

Det kollektiva krismedvetandet har fel fokus

Den nuvarande energipolitiken har havererat och nått vägs ände. Det står klart för alla efter december månads turbulens med chockpris på el och den politiska reflexen att rädda ”de mest drabbade” med bidrag så folk kan betala sina elräkningar efter vad politiken ställt till med. Politikerna tycks leva i en drömvärld där energipriserna efter vintern går tillbaka till som det var förut, men det kommer inte att hända! Vi återkommer till detta nedan.

inflation

Ända sedan folkomröstningen har vi haft tankeförbud om ny kärnkraft. Nu sedan ett antal år har vi nästan lagstadgat tankeförbud att ifrågasätta den meningslösa jakten på fossil koldioxid.

För Sverige och hela EU behövs ett tvärstopp, ett moratorium, och en omvärdering både av klimatpolitiken och energipolitiken. Den inslagna vägen räddar inte planeten. Den gör oss fattigare och det till ingen klimatnytta.

Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia och välfärdsutveckling. Gunnar Wetterberg skildrar i boken Ingenjörerna den svenska ingenjörskonstens framväxt, utveckling och inflytande i hela samhället. Men nu har energipolitiken i okunskap raserat ett robust system som baserades på vad samhället behövde. Elektricitet  stabilt tillgänglig och med konkurrenskraftigt pris. Det har byggt välståndet. Det är vi nu på god väg att rasera.

Nu krävs ett moratorium. Stoppa utbyggnaden av ostyrbar elproduktion och tillsätt en grupp med experter, en verklighetskommission, med kunskap om tekniska realiteter. Det är vad det handlar om som en första åtgärd för att skapa ordning i det som idag är kaos. Kloka, erfarna experter med naturvetenskaplig bas. Politiker förvisade till åskådarläktarna! Släpp loss ingenjörerna igen! Utforma en framtidsplan som kan fungera i verkligheten.

Det som driver galenskapen är en meningslös jakt på utsläpp av fossil koldioxid. Det är ingen kris. Det är inte bråttom. Vi har tid att anpassa oss till den marginella klimatförändring som det vetenskapliga underlaget i IPCC AR6 pekar på som det mest sannolika scenariot. Värmningen i verkligheten 0,15 0C per decennium är ju praktiskt taget det första målet i Parisöverenskommelsen. Uppvärmningar har vi haft flera gånger tidigare sedan isen smälte bort för 11000 år sedan och då av naturliga orsaker utan CO2. Bästa exemplet 1930-talet.

https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

Utsläppsrätter och reduktionsplikter leder oss i tangentens riktning rakt mot självdestruktiv katastrof. Medborgarna knäar  under alla ekonomiska bördor som klimatidiotin leder till. Vi ser redan de tydliga skadeverkningarna i form av galopperande energi- och bränslepriser, men det är bara början på början, det blir mångfalt värre om detta får fortsätta. De höga energipriserna har kommit för att stanna. Betänk att Sverige nyligen har stängt Ringhals R1 och R2. Tyskland har nyss stängt tre kärnkraftverk och stänger de sista tre vid kommande årsskifte. Detta är den främsta orsaken till den kraftigt ökande inflationen i Sverige och EU. Och detta driver i sin tur ränteläget.

Så förutom ett moratorium i energifrågan bör vi skrota Klimatlagen och ersätta Klimatrådet med ett riktigt råd baserat på klimatvetenskap utan skygglappar.

EU:s mål Fit for 55 säger EU själva kostar 1 300 miljarder euro. Björn Lomborg kommer fram till minst 4 000 miljarder euro. Hiskliga belopp och kanske sanningen är någonstans där emellan. Om vi i EU lyckas sänka CO2-utsläppen med 55 procent jämfört med 1990 så ger det 0,07 0C vid sekelskiftet. Man kan gott säga ingenting för pengarna.

Vi ska inte, eller kan inte, klippa kablarna till omvärlden. Men alla inom EU står inför samma krav och för att det ska fungera så måste varje nation inom samarbetet kunna stå på egna ben.

Den utmaning vi står inför är monumental. Dels måste vi återställa vår infrastruktur som varit robust, men trasats sönder av inkompetens, önsketänkande och fanatism. Dels har projekt dragits igång i klimathotets namn och med klimatlag dedikerats att uppfylla löften som i våra namn gavs i Parisöverenskommelsen.

Konsekvenser av 100 procent förnybar elproduktion

kraftbalans

Data från Svenska Kraftnät LMA 2021. Långsiktig marknadsanalys. Alternativ 100 procent förnybart.

Sett till den här bilden förstår man att det inte är en möjlig strategi. Det går inte att byta ut elproduktionssystemet och samtidigt dubblera elanvändningen.

Nu måste vi prioritera. Och det är inte att leva upp till ’Parisavtalet’. Vi behöver ta saker och ting i rätt ordning. Börja med att skrota det klimatpolitiska ramverket från grunden.
Vi kan ju inte stötta med subventioner och investera skattepengar i en omställning till elektrifiering av allting så att vi behöver dubbelt så mycket el. El som vi inte har.

Bara flaggskeppsprojekten SSAB, LKAB och H2 Green Steel aviserar ett behov av 70 TWh. Vi kan utgå från att de inte anpassar produktionen efter varierande tillgång på el. Säkert inte Northvolt i Skellefteå heller. Batterifabriken i Göteborg vill också ha säkrare el än havsbaserad vindkraft utanför Öckerö kan erbjuda. Projektens tidplaner är inte alls kompatibla med möjligheten att få fram ny el motsvarande halva vår nuvarande elanvändning. Vem ska bli bortkopplad i så fall? Vilken annan näringsverksamhet blir utan? Detta är ju verklighet redan idag! Det måste ordnas först. Sedan får vi se med resten. Lägg Klimatlagen, elbilshysterin och flaggskeppsprojekten på is i frysboxen,  lås den och göm nyckeln. Ordna förutsättningarna för att behålla och utveckla resten av näringslivet.

För den nya el vi behöver har vi alternativen 20 nya reaktorer a´1000 MW eller 12700 vindturbiner a´4 MW. Ska resterande befintliga reaktorer bort behövs det 4300 vindturbiner till det också.

Vindkraft?

Att energilagring eller ens importeffekt finns tillgänglig vid vindstilla ska rimligen inte vara basen för en ny strategi. Vi behöver ordna egen reglerkraft och då är gaskraft det renaste och snabbaste sättet. Vindkraft är inte billig om ungefär samma effekt måste byggas som reglerkraft, men bara användas när det inte blåser tillräckligt. Någon annan som betalar är precis som nu, alla vi abonnenter. En stor del av vindkraften ägs av utländskt kapital. De har långa så kallade PPA-avtal, Power Purchase Agreements, med fasta priser. Elen säljs till bäst betalande och svenska abonnenter bjuder på nätkostnaderna som gör både havsbaserad vindkraft och exporten möjlig. Vårt stamnät idag klarar inte ens att uppfylla de avtal vi har med omvärlden. Modeorden energilagring i vätgas eller batterier är bara rimliga för att putsa av kortvariga energitoppar. Allt annat är orimligt såväl tekniskt som ekonomiskt.

Det absurda blir ju att börjar vi med att bygga  gaskraft för att ha egen reglerkraft kan vi lika gärna låta bli att bygga vindkraft.

Kärnkraft?

Finska Olkiluoto hålls fram bevis mot kärnkraft. Men till exempel Sydkorea och Kina kan uppenbarligen bygga kärnkraft såväl inom budget som tidplan.  Vi själva klarade både att utveckla kunskapen och bygga tolv reaktorer på lite mer än tio år. Det kan inte vara omöjligt idag när kunnandet finns i världen?

Tidsperspektivet hålls mot kärnkraft. . Det tar några år, men det gör alla de alternativ som står till buds. Framför allt är tillståndsprocesserna en stor del av ledtiden. När vägvalet är gjort så kör igång omedelbart. Det går ju inte att vänta in kortare ledtider för något alternativ utan att slutmålet försenas. Det knåpas på sätt att snabbare köra över opinioner och göra människor som är i vägen ännu mer rättslösa. Gäller det klimatet går vad som helst an. I verkligheten hoppas vi att demokratin inte får kortslutas.

Sammanfattningsvis skriver vi under på Björn Gillbergs utomordentliga video där han kräver ett moratorium i energipolitiken och politikerna förvisade till läktaren. Etablera en seriös energikommission där medlemmarna rekryterats baserat på kompetens och erfarenhet.  Målet skall vara att för Sverige som land  lägga fast den långsiktigt bästa energistrategin baserad enbart på vetenskap och beprövad erfarenhet befriat från politiskt rävspel. En time out där vi stannar upp, analyserar vad som gick snett och formulerar strategin för vägen framåt.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

30. Björn Gillberg – Skenande energipriser, okunniga politiker, ”time out”! – YouTube
Tre saker som gör energipolitiken obegriplig – Klimatupplysningen
En europeisk energikris är här – Klimatupplysningen
Energipolitik på villovägar – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats!
  Vreden, kunskapen och insikterna har talat! Kort och koncist så att till och med våra styrande politiker, medier och övriga ”influenser” borde förstå.
  Var det denna grymma verklighet de gröna, vattenmelonerna ville skapa eller såg de bara inte detta komma?
  Ett oändligt stort tack för denna oerhört välskrivna och klargörande beskrivning av den verklighet decennier av okunskap och förvillelser – våra dagars eugenik och lysenkoism – har lett till.

 2. Magma

  E&M
  Kort, koncist och klarsynt. Vad det är som orsakat oredan är tydligt – en ogenomtänkt politik, en politik som fjärmar sig från välfärdssamhället och därmed också från omtanken om samhällets medborgare.
  Vad man tror sig uppnå är oklart – eller kan verkligen vara så inbilsk att man tror att Kina, Indien, med flera, kommer att se Sveriges självdestruktiva politik som så föredömlig att man inget hellre vill än att springa med mot inflationsstupet, arbetslöshet och en för befolkningen helt ohållbar situation … lägg ner IPCC, lägg ner klimatpolitiska rådet, byt ut SVT ledning och satsa på hållbar energiförsörjning baserad på naturvetenskapliga, fysikaliska, tekniska och ekonomiskt hållbara principer.

 3. Simon

  Tack för en alldeles utmärkt artikel!

  Jag ser att på SVT propageras det nu för fullt om att vindkraften är billigare än kärnkraft. Den frågan har vi ju haft upp för diskussion många gånger här på KU. Där vi konstaterat att det är en sanning med mycket modifikation och utopiskt önsketänkande.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/industrijattarna-i-norr-vill-helst-ha-mer-vindkraft-den-ar-billigast

  Att nu statligt kontrollerade SVT går in så hårt för att propagera för regeringens linje i energifrågan måste ses som ett tecken på att deras verklighetsbild har börjat ifrågasättas ordentligt.

 4. Evert+Andersson

  Tack #1 Ann och #2 Magma!

  Och till #3 Simon:

  Vindkraft är bara billigt så länge någon annan betalar alltihop utom själva snurrorna.

  Dessutom lever den inte ens upp till den påstådda klimat- och miljönyttan.

  Allt egentligen lätt som en plätt att förstå. Om man vill.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats!
  Det gick fort när jag läste igenom ert inlägg i morse.
  Nu har jag djupläst, tänkt, nickat bekräftande och sett de små ironiska poängerna som muntrar upp i all bedrövelse.
  Det blir bara bättre för varje ”granskning”!
  Det omvälvande och förhoppningsvis nyskapande begreppet verklighetskommission kommer att förknippas med er för evigt.
  Verklighetskommission, 🥰
  Tack!

 6. Lennart Svanberg

  Utmärkt sammanfattning av en allvarlig situation!

 7. Gunnar Juliusson

  Kan det vara så att Ukrainakrisen och moratoriet på Nordstream II får Olaf Scholz att avbryta nedstängningen av de sista tyska kärnkraftverken, och istället tillsammans med Macron driva en EU-våg för utveckling av ny stabil kärnkraft i Europa. Detta kan då få legitimitet även i andra delar av EU, inklusive motståndsfästet Sverige. Om EUs klimatsatsningar för att nå ’klimatmålen’ satsas på kärnkraftsutveckling uppnås energistabilitet samtidigt som embargot mot Ryssland kan upprätthållas.

 8. Oroad

  Jag har inte varit så här bekymrad över någon politisk fråga som raserandet av vårt energisystem, och inte bara vårt utan även tyskarna har ju grävt en djup grop som kommer bli förrödande nu när Putin stänger gaskranen. Nu kommer priserna gå upp och skapa en inflation vi inte sett på många år, räntorna kommer stiga och arbetslösheten kommer gå upp. Jag kan skämmas lite också. När S och MP gick ihop i en regering var jag glad att det inte var V och S som gick ihop. Nu inser jag att MP:s undergångsromantik är många gånger farligare än V:s kommunism (även om de är obehagliga också). Samtidigt har vi bland de högsta skattetrycken i världen vilket sätter hämsko på vanlig mänsklig uppfinningsrikedom. Och till råga på allt eldar människor ved för att värma sig, vilket ökar koldioxidnivåer (om man nu hade som mål att dessa skulle gå ner). MP:s politik i kombination med S maktbegär är en katastrof som jag fruktar kommer förverkligas och seriöst tror jag man ska fundera på att emigrera till ett vettigare land. Jag är seriöst orolig å mina barns vägnar (och mina).

 9. Mats Kälvemark

  #5 Ann
  Stort tack för lovorden. Vad gäller begreppet ”verklighetskommision” är det dock Elsa Widding som ska ta åt sig äran av att ha myntat det. Vi tyckte det är så bra så vi lånade det och det är ju utmärkt om det tar skruv även hos politiker och den breda allmänheten.

 10. foliehatt

  Oroad, #8,
  våra mycket höga energiskatter ger oss ett mycket ”bra” utgångsläge när energipriserna nu kommer att raka i höjden (vilket jag anser är något vi får hacka i oss, mycket hellre än att bocka inför Putin).

  Riksdag/regering kan nämligen besluta om att sänka skattetrycket på energi motsvarande ökade kostnader. I så fall så tål vi mer än en fördubbling av marknadspriserna utan att det märks i svenskarnas plånböcker.

 11. Bim

  Fantastiskt bra och rakt inlägg.
  Detta är ju ren fakta, precis det som vi använde när vi byggde upp vår kärnkraft med hjälp av tekniker som visste vad de sysslade med.

  Att låta okunniga gröna fanatiker styra elförsörjningen är ju att likna vid nationellt självmord.

  Hela inlägget talar för sig själv, men en extra knorr ger Ann LH:s och alla andras kunniga kommentarer.

  KU är en lykta i en mörk politisk sörja vi tvingas leva med.
  Kom igen tty , med ytterligare mer teknisk kunskap.
  Du brukar verkligen också veta vad du snackar om.

 12. tolou

  Eftersom vindkraften inte kan planeras och effektuttaget varierar stort behöver man ju installerad effekt långt över behovet för att täcka upp även när det blåser lite.

  Men blåser det mycket tvingas man tom. stänga av en hel del vindkraftverk eftersom effekten blir för hög. Då betalar man alltså verket för stilleståndet.

  Detta om något borde vara resursslöseri.

 13. Bim

  tolou # 12

  ”Då betalar man alltså verket för stilleståndet.

  Detta om något borde vara resursslöseri.”

  Inte bra det, vi betalar även för att hålla lyx-liv i oätbara ”gröna meloner”, vilket slutligen gör att alla vettiga människor svälter ihjäl. 🙂

 14. Lasse

  Tack Evert och Mats
  1930 talet var den varmaste perioden i norr:
  (Se tty #35 igår: ”The warmest decade was the 1930s, )
  Vad gäller el och en samlad lösning för EU så är den helt fel väg att gå.
  Klipp ledningarna. Vi kan inte bekosta spetskraften för dem som har luften som bas!(och gasen som alternativ)
  Alternativt(något som verkar vara infört redan?) förbättra handeln så vi bara får högre priser vid underskott.
  I höstas hade vi både export och höga priser-så mer sällan i vinter.

 15. mattias

  Nu får de snart börja betala vindkraftsägarna för att stoppa snurrorna – frekvensen är nu >50.1 Hz
  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
  alternativt att sätta igång att dammsuga.

 16. Ivar Andersson

  Utsläppsrätter och reduktionsplikter är regeringens käpphästar för att öka skatterna och sedan dela ut bidrag/valfläsk för de höga energipriserna.
  Elen kostar 126 öre per kWh i söder och 20 öre i norr trots att den billiga vindkraften producerar 4291 MW,

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 Mats, det må vara att Elsa är urmodern till begreppet, Ni båda har i varje fall följt ett gott föredöme och är i ett osedvanligt gott sällskap.

 18. Magnus

  Det är EUs tänkta fria marknad för el som i huvudsak orsakat prisökningen på el. Vindkraften ingår förstås i det, att Sverige ska ”tränga undan kolkraftsel” i Europa. Lägga ner kärnkraft är ett svenskt påfund men bidrar förstås.
  Mycket mer vindkraft än vi kan göra av med själva ska komma från Östersjön. Då är det rimligt att EU håller oss skadeslösa genom att subventionera elpriset i Sverige så vi kommer tillbaka till de priser som gällde innan ledningarna till Europa kom till.
  Varför ska vi betala för att Europa ska få fossilfri el? Det här borde Sverige förhandlat om i ett tidigt skede för det stod klart att södra Sverige skulle få dyrare el när elområden infördes. Det är klart att lägger vi oss platt utan protester så är det ingen i EU som tar det på allvar.

  Det ska till ett hot mot sammanhållningen för att få EU att ändra sig. Jag tror det kommer när EUs galna regler får genomslag så industrier inte kan drivas. Se bara på nya reglerna för skogsbruket.

 19. Björn

  Det är bara att hålla med! Vi behöver ett moratorium där alla parter kan tänka över situationens allvar. Det är ju en uppochnervänd värld där inkompetensen styr forskare och ingenjörer i den teknikintensiva energifrågan. Tillgång till energi är den övergripande fråga som bestämmer vår välfärd och livsförutsättningar. Hade våra politiker förstått energifrågan, hade inga klimatlagar stiftats och inget klimatråd hade bildats. Men den politiska inkompetensen har låtit en luddig Parisöverenskommelse, överrösta sunt förnuft och därmed strunta i det som har varit våra förutsättningar för utveckling och välfärd. Nedmontering på alla områden för att anpassas till en fråga som saknar evidens, kan bara leda till en destruktiv utveckling. Här måste alla bromsar aktiveras tills den politiskt inkompetenta dimman har skingrats.

 20. Håkan Bergman

  97% av svenska folket är eniga om att låga energipriser leder till ökad välfärd. Detta enkla samband kan inte ändras med subventioner eller skatter. Hur det står till i skallen på dom 3% som inte inser detta enkla samband vågar jag inte skriva här.

 21. Fredrik S

  Håkan Bergman #20

  Det är nog samma tre procent som sällan lämnar tullarna och troligtvis aldrig varit ute i skogen men som nu vill att det ska bli förbjudet att oavsiktligt skrämma en häckande fågel etc.

  SVD ledare, funkar inkognito.

  https://www.svd.se/det-ar-manniskor-som-behover-artskyddas

 22. Enough

  #18 Magnus

  Jag spinner vidare…om de nya reglerna för för skogsbruk blir verklighet, borde inte det också inkludera VKV som står i skogen? Vem väcker frågan, hur kommer VKV’s miljöpåverkan i spel?

  Som jag ser det, är det nästan öppet mål för att ifrågasätta VM (vindmöllor). Vidare måste det gå att smula sönder de naiva förslagen på energilagring i batterier och vätgas i stor skala, men hur komma fram med det?

 23. Lars Cornell

  Tack för utmärkt och högaktuell artikel.

  SVT utmärker sig åter för utstuderad ensidighet. ”Industrijättarna i norr vill helst ha mer vindkraft – ”den är billigast”” [1].
  SVT bifogar en faktaruta där de som vanligt berättar halva sanningen. Man får inte stanna vid produktionskostnad utan utgå från systemkostnad (samhällskostnad) dvs inkludera värdet (kvaliteten) på det som produceras. Dessutom måste man inkludera de enorma vätgaslager som behövs vid användning av svajig vindkraft. Vätgaslagren blir så omfattande att de flesta av oss inte har fantasi nog att förstå storlek och kostnad. Två eller tre SMR i Kiruna/Luleå som ger väte av processvärme on demand ger givetvis en helt oslagbar kalkyl. Men det vägrar Regeringsorganet SVT att redovisa.

  Man måste även ställa totalkostnaden >1000 miljarder (OBS miljarder) kronor i förhållande till klimatnyttan som kan beräknas till en tiotusendels grad om 80 år. Givetvis påverkar det välstånd och välfärd mycket negativt samtidigt som iakttagbar nytta saknas.

  Läser vi Energiforsk senaste rapport inklusive bilagor [2] [3] får man en helt annan bild.
  Första siffran är produktionskostnad [2 sid 30].
  Andra siffran är systemkostnad ”Profilkostnad” [3 sid 22], dvs nytta när el produceras när den behövs där den behövs. Den är mycket beroende av kalkylperiod. Om det dyra havsbaserade elnätet ingår eller är skattefinansierat som energiminister Khashayar Farmanbar vill vet jag inte.
  Tredje siffran är summan som skall jämföras med SVTs propaganda.

  Sammanräknat blir det år 2030,
  31 +43 = 74 Vindkraft land
  53 +17 = 70 Vindkraft hav
  59 +56 = 115 Sol storskalig
  55 – 6 = 49 Vattenkraft
  51 -23 = 28 Kärnkraft
  Rätta mig om jag uppfattat det fel för det är inte så lätt att tolka det omfattande underlaget.

  Slutsatserna från analysen är att,
  • Systemkostnader är starkt beroende av det omgivande energisystemet och är inte alltid möjliga att i generella termer koppla till ett specifikt kraftslag.
  • Variabel elproduktion får en lägre värdefaktor i scenarier med större andel sol och vind.
  • Reglerbar kraft får högre systemvärde i scenarierna med större andel variabel elproduktion och kondenskraftverk behåller ett relativt högt värde genom alla beräkningar.

  Att Regering och riksdag bär hela ansvaret [7] håller jag inte med om. Det är de agendadrivande och oärliga journalisterna vid SVT som bär huvudansvaret. Utan deras medverkan skulle vi inte ha en energikris nu. De låter Göran Persson, Svante Axelsson och nu Jan Moström LKAB [1] fritt slunga ut sina påståenden till folket som i brist på egen kunskap är försvarslöst mot propagandan. Aldrig ges kunniga personer [4] [5] [6] [7] tillfälle till saklig information i överensstämmelse med SVTs avtal om allsidighet mm.

  [1] SVT 2022-02-23
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/industrijattarna-i-norr-vill-helst-ha-mer-vindkraft-den-ar-billigast
  [2] [3] Energiforsk 2022-02-15 Stor kartläggning av kostnader för ny elproduktion
  https://energiforsk.se/nyhetsarkiv/stor-kartlaggning-av-kostnader-for-ny-elproduktion/
  https://energiforsk.se/media/30709/bilagor-till-rapporten-el-fran-nya-anlaggningar.pdf
  [4] Koncept för sammanbrott
  https://klimatupplysningen.se/koncept-for-sammanbrott/
  [5] Klimathysterin har gett oss en energipolitik på villospår. Ett mardrömsscenario.
  https://klimatupplysningen.se/energipolitik-pa-villovagar/
  [6] Björn Gillberg (avsnitt 30) – Skenande energipriser, okunniga politiker!
  https://www.youtube.com/watch?v=hfVWg1t6ocA

  [7] Professor Jan Blomgren: Regering och riksdag bär hela ansvaret
  https://swebbtv.se/w/912S82uRghFRHPBSNYppFV

 24. Fredrik S

  Enough #22

  Ja, vindsnurror, kraftledningar, bygglov, järnväg, nya industrier, bostadsområden etc. Samt vägar ut till dessa kan ifrågasättas.

  Även allemansrätten.

  Kanotturer får i framtiden ske på gymmet.

 25. Håkan Bergman

  Fredrik S #21
  Det måste väl även gälla stadsduvor, kan hanteras genom att införa utegångsförbud inom tullarna. Sen får vi utreda hur duvorna som pendlar med tunnelbanan mellan Farsta och Farsta Strand ska hanteras, kanske läge att införa särskilda förstaklassvagnar för dom?

 26. Fredrik S

  Håkan Bergman #24

  Jo, det kan bli mer komplicerat än de förväntat sig, enklast är nog sätta hopp till att Elon speedar upp sitt mars-projekt så kan fundamentalisterna föregå med gott exempel och åka dit.

 27. Lasse

  Farm to fork är EUs projekt för att minska utsläppen från Jordbruket.
  Klimatschau avslöjar verkningsgraden på detta:
  Dyrare mat.
  Mindre självförsörjning inom EU
  Obetydlig minskning netto.
  https://www.youtube.com/watch?v=4yz-4k2-lqw

 28. johannes

  Sveriges energisystem kan inte lösas på global nivå.
  För många kockar som äter upp bulldegen.

  Passandes nog så tar dagens ledare på swebbtv upp problematiken.

 29. Magnus

  22# Enough
  Ja är det nånting som påverkar fågellivet så är det vindkraftverk. Men det får inte ifrågasättas. Men den lagen borde kunna användas mot alla som nyttjar naturen. Hur man får fram det, man kan skriva i grupper på Facebook. Sök på energi eller vindkraft i Facebook. Inläggen delas så jag tror det sprider sig ganska bra.

 30. Anders

  #22 Enough. Rätt tänkt. Men för att inte ytterligare förvärra förvirringen kring artskyddet bör vi, i vår argumentation mot vkv i naturmiljöer (Artskyddsförordningen gäller ju gudbevars inte bara i skog), begränsa oss till störningskänsliga större fågelarter som rovfåglar, änder, gäss, lommar, vadare och skogsfågel. Samt även den extrema förstörelse som alla tillfartsvägar åsamkar naturen.

  Tack Evert & Mats för klockren knockout beträffande den snurriga rödgröna energipolitiken!

 31. #27, ledaren i går alltså..

 32. Rossmore

  Evert & Mats:

  Mycket bra sammanfattning av en pågående, och till synes vansinnig, energi/klimatpolitik.

  Grunden för vansinnet tror jag delvis går att finna i ett fenomen som beskrivs ganska väl i följande artikel på kvartal.se:

  https://kvartal.se/artiklar/forskarsamhallet-tiger-om-miljoaktivismen/

  Väl värt att läsa om hur vinklad ”forskningen” som beskrivs i media är. (ca 10 min läsning av artikeln).

 33. OT Energiministern var nyss på Nordnytt. Han har besökt Boden. Det nya gröna stålverket där kommer att behöva mycket el. Han tycker att vi norrbottningar ( Han räknar sig själv som norrbottning) ska ställa upp och göra det möjligt med vindkraft. Han tycker att alla i Sverige ska hjälpa till med den storskaliga vindkraftssatsning som den gröna omställningen kräver. Men han vill inte ha vindkraft där han själv bor. Men nån fråga om det fick han inte. Så var det med att ALLA ska ställa upp.

 34. Ann Löfving-Henriksson

  # Rossmore m.fl. Både Smedjan och Kvartal har på senare tid haft mycket bra artiklar om miljö-, energi- och klimatsveket. Och! Miljöpartiet har nog gjort sitt inom svensk regeringspolitik.
  Kanske, kanske har vi sett något av en tipping point och el.räkningarna under januari har naturligtvis puffat på för eventuellt ifrågasättande.
  Rossmor, tack för tipset!

 35. Ivar Andersson

  Citatet nedan är från Bixia.

  ”Vad beror det höga elpriset på?
  Elpriset påverkas av flera faktorer så som väder, bränslepriser, den ekonomiska konjunkturen samt utbud och efterfrågan på el. Även elpriserna i övriga Europa påverkar då vi importerar och exporterar el mellan länderna.

  Högt pris på fossila bränslen
  Just nu är elpriset i Europa extremt högt vilket till stor del beror på rekordhöga priser på kol, olja och gas – vad vi med ett samlingsnamn kallar för fossila bränslen. Eftersom fossila bränslen används för att producera el stiger även elpriset med motsvarande nivåer. Det höga priset på fossila bränslen beror på begränsat utbud i kombination med hög efterfrågan. Flera länder har minskat sin utvinning av gas, exporten från Ryssland är begränsad och gaslagernivåerna i Europa ligger på en ovanligt låg nivå.”

  Trots att vindkraften producerar 8386 MW kostar elen 115 öre per kWh i söder och 13 öre i norr. Hur mycket vindkraft behövs för att elpriset ska bli samma i norra och södra Sverige?

 36. Fredrik S

  Rossmore #32

  Tack, den var väldigt bra!

  Tror du har helt rätt om vansinnet.

  Angående aktivister, religion på universiteten och Runeberg så vill jag minnas att Döbeln vid Jutas vid något tillfälle skrek ”Driv ut prelaten!”

  Precis så krävs nog!

  Och detta även i EU verkar det som.

  Alla medborgare tycks vara medlemmar i Jordens vänner.

  Hur går man ur där, utan att flytta till Schweiz eller Norge?

 37. Rossmore

  #34, #36

  Bara fortsätt att bekämpa de där puckade partierna! Ni vet vilka och ni har rätt!

 38. En annan

  Men betänk ändå att Tysklands utrikesminister är fd. Greenpeace förra ordförande…Vad kan gå fel i detta tidigare ledande industriland?

 39. Ivar A #35,

  Vi har inte ont om gas, olja eller kol. Problemet är att politikerna bromsar utvinningen med sina lagar, skatter och böter på koldioxidutsläpp. Bixia springer villigt och glatt med i klimatalarmisternas lögner.

 40. Matsa

  #23
  Har LKAB alltså fel när de (Jan Moström) säger att kombinationen vindkraft + vätgaslagring blir billigast för deras del? Kan man inte tänka sig att det faktiskt blir så för en lokal storkonsument av el? Alltså i fallet att vi har en vindraftspark kombinerad med vätgaslagring i anslutning till storkonsumenten.

 41. OT Många av vindkraftverken i Norrbotten har utländska ägare. Tex Kina. Dessutom är mycket av elen redan sålt till utländska företag. Tex Google. Det kanske inte blir kvar nåt till LKAB. Dom är lite sent ute.

 42. Matsa

  #41
  En storkonsument kanske kan bygga sin egen vindkraftspark?

 43. Fredrik S

  Ivar A, Ingemar Nordin #35,39

  Nej, tex gas som nu är på modet, så har ju EU skiffer-reserver som skulle räcka i årtionden.

  Aktivister påstod att fracking skulle innebära slutet (som vanligt) och det gick hem hos medborgare och givetvis politiker. Så nu har de fått det förbjudet. Påståendet har ju visats sig vara fel.

  David Cameron var eld och lågor minns jag, även Polen där Hillary Clinton hejade på var ju väldigt positiva.

  Sedan dog det ut och nu ser det ut som det gör . Nästa steg är väl en pipeline till Qatar? Fast de flesta i EU vill ju bojkotta VM där så de kanske hellre bygger pipelines åt andra håll eller hellre exporterar dyrare LNG-gas.

  Jänkarna tänker nog inte dela med sig av erfarenheterna vid fracking.

 44. # 42 Matsa Förre landshövdingen i Norrbotten
  Björn Nilsson sa när han avgick att det behövs 10 Markbygden I Norrbotten. Dvs 10000 vindkraftsmonster. Då gäller det att det blir väder som inte så många uppskattar förutom vindkraftsanhängarna, blåsigt väder.

 45. Gunnar Strandell

  Oroad #8
  Jag förstår och sympatiserar med din oro. När man ansvarar för familj och barn är man utlämnad till politikers beslut. Det är i praktiken omöjligt att anpassa sig till alla de påbud som haglar ned från ovan. I synnerhet när de får allt kortare bäst före datum.

  I energifrågan är jag i alla fall trygg med att den har så stor ekonomisk betydelse att bästa möjliga teknik till slut blir dominerande.
  Skillnader blir kosmetiska val av vart överskottet ska skänkas. Som det är för mobiltelefoner och operatörer.

  USA och England har tillgångar och tekniska resurser för att förse Europas fastland med naturgas så långt vi vill se in i framtiden.

  Så länge vi kan bidra med resurser i form av råvaror, förädling eller manufaktur utan att bråka har Sverige en fortsatt strålande framtid.

 46. tty

  #21 m fl

  Jag skulle vilja hävda att Skogsstyrelsens nya direktiv är själveliminerande.

  Jag har faktiskt sysslat en hel del med fågelinventering, och den metod man använder för att mäta antalet häckande fåglar i skog är revirkartering. Det innebär att man går igenom området heltäckande med relativt liten lucka mellan vändorna och spanar och lyssnar och lägger in alla fåglar man ser eller hör, och hur de betedde sig (sjöng, flög med mat i näbben etc). Detta upprepar man ett antal gånger under häckningsperioden och lägger sedan i princip kartorna från de olika inventeringarna på varandra. Då framträder oftast de olika fågelreviren ganska tydligt.
  Metoden är dock inte heltäckande, den fungerar t ex dåligt för skogshöns som inte har revir i egentlig mening, liksom för fåglar med mycket stora revir, typ kungsörn. En del arter är dessutom ytterst diskreta och svåra att upptäcka under häckningstid, t ex stenknäck.

  Men detta är det bästa vetenskapen har att erbjuda, det ger en hyfsad bild av hur många par det finns av de flesta arterna och en ungefärlig bild av var eventuella bon finns.

  Men skogsstyrelsens krav uppfylls naturligtvis inte. Det skulle kräva att man klättrar upp i vartenda träd och letar igenom kronorna (för du ser garanterat inte de flesta bon från marken, fåglarna är mycket bra på att gömma sina bon, på goda grunder). På samma sätt måste du noggrant söka igenom varenda buske och sticka in en tandläkarspegel i vartenda trädhål. Och som avslutning kamma igenom vartenda litet skrymsle på marken, för att hitta markhäckare som t ex skogshöns, nattskärror och gärdsmygar.
  När du är klar är häckningssäsongen över, och troligen har inga fåglar lyckats häcka på dina marker eftersom du har skrämt bort samtliga.

  Och kom ihåg att du måste starta direkt efter nyåret, eftersom korsnäbbarna (och även korpen) häckar på vintern.

 47. På tal om galenskaper. EU vill förbjuda reklam för rött kött och vin.

  https://hungarytoday.hu/red-meat-promotion-ban-wine-feldman/

 48. Gabriel Oxenstierna

  #46 tty

  Vadå klättra i trän och leta fågelbon? Vi lever i IT- och AI-eran. Det låter för mig som att fågelinventering vore något för modern drönarteknologi och AI.
  Finns ett företag i Lund, de har teknologin redan igång för att inventera skog, faktiskt rätt häftigt att se drönaren snurra runt och mäta upp träden.
  https://www.katam.se/sv/

  För att inventera fåglar behöver den få ett nytt AI som kan räkna fåglar, kika in i fågelbon, samt ha en modifierad ’ansiktsigenkänning’ för att identifera fågelarter.

  Bara att sätta igång och programmera, teknologin finns 🙂

  (detta förslag är inget försvar av den stolliga lagstiftningen!)

 49. pa

  #48 Skogarna skulle bli fulla med kraschade drönare. För att ett ai skall kunna identifiera en fågelart krävs många närbilder från olika vinklar. Sen måste det finnas certifierade drönarpiloter som skall ha betalt. Vem skall betala detta?

  Hela iden med artskyddsdirektivet är en skrivbordsprodukt av människor som inte förstår ellr bryr sig om skogsbruk.

 50. Evert+Andersson

  #42 Matsa

  Om LKAB vore så övertygade om vindkraft i kombination med vätgaslagring vore ju det smartaste att bygga egen elproduktion. 80 procent av vätgasen ska ju inte bli el igen utan användas direkt i processen. Då skulle man frigöra sig helt från volatila elpriser, som är enormt påverkande på lönsamheten.

  Att någon annan betalar är ju ändå det normala. Ägt av staten som det är.

  Kalkylen med alla faktorer inräknade skulle förstås stoppa hela projektet. Troligen.

 51. Gabriel Oxenstierna

  50
  såg en intervju med chefen för LKAB, han fick frågan vad +10 öre på elpriset skulle göra. Svaret var -5 miljarder kronor.
  Dvs extrem priskänslighet.
  Detta gör att man måste låsa in priset med långa avtal, vilket kräver en helt utvecklad teknologi för vätgaslagring.
  Men är vätgaslagring ens möjlig i den stora skala som krävs?
  Just nu bygger Hybrit en modellinstallation med 100 m3 lagring, 30 meter ner i ett berg. Det är ett litet rum, på ca 5*5*4 meter.
  Fullskalevarianten skulle kräva över 100.000 m3.

  Där finns också frågan om verkningsgraden i processen från vindel -> vätgas -> vanlig el

  Jag har sett uppgifter om att elektrolysen har en verkningsgrad på 30%, och att hela processen ligger på under 10% i verkningsgrad, kan det stämma?
  Vore väldigt intressant att få fram fakta på detta!

 52. Gabriel Oxenstierna

  49
  Drönarna flyger helt själva, de släpps loss på ett markavsnitt och scannar av allt som växer där.
  Finns ingen anledning att de skulle krascha, mer än vad Teslor gör med FSD inkopplad 🙂

 53. Mats Kälvemark

  #51 Gabriel
  Här har du en sammanfattning:
  https://klimatsans.com/2020/07/30/sverige-gar-fore-och-tyskland-gar-efter-oss/

  Och lite mer om svårigheterna med vätgas:
  https://klimatsans.com/2021/01/21/vatgas-ar-en-orimligt-dyr-raddningsplanka/

  https://www.naturalgasworld.com/the-hydrogen-illusion-interview-with-samuel-furfari-on-his-explosive-new-book-gastransitions-85316

 54. Gunnar Juliusson

  I en tid av riktiga politiska kriser (Ukraina, demokrati, energi) kan man undra hur mycket plats den sk klimatkrisen kommer få under valåret 2022.

 55. Ulf

  Om inte händelseutvecklingen i Ukraina får EU att helt lägga om sin energipolitik, ja då kan vi glömma all sans och balans. Då är politikerna hjärntvättade på allvar.

 56. pa

  #52 om den låga tillförlitligheten i artinventeringen godtas kan man lika gärna slopa hela iden.

 57. Karl Erik R

  #51 Gabriel. LKAB tänker endast använda vätgasen för att reducera järnmalm (järnoxid) till järnsvamp. All förbrukning av el ska komma från nätet, inte från vätgas.

  SSAB ska bara smälta järnsvampen i ljusbågsugnar, dvs också vanlig el och utan vätgas.

 58. Karl Erik R

  #52 Gabriel. Fram till idag har man inte ens behövt anmäla en gallringsåtgärd, bara när man ska slutavverka. Men om man ska skydda varje fågel så måste man givetvis inventera även röjnings- och gallringsskog. I sådana finns nästan inget fritt utrymme mellan trädkronorna, alltså ingen plats för drönare.

  Nej, det nya påbudet är uttänkt vid ett skrivbord av personer som saknar konsekvenstänk och analysförmåga. Inväntar lugnt dess snara avskaffande.

 59. tty

  #52

  ”Finns ingen anledning att de skulle krascha, mer än vad Teslor gör med FSD inkopplad”

  https://www.bing.com/videos/search?q=tesla+taiwan+collision&view=detail&mid=5E1F3659F43758478F085E1F3659F43758478F08&FORM=VIRE

  /sarc

 60. Gabriel Oxenstierna

  57
  Ok, men jag blir ändå förbryllad.

  Chefen på LKAB pratar om elbehov och inte om vätgas.
  ”Gruvjätten LKAB kommer bli Sveriges största elförbrukare. Till 2040 beräknas behovet öka från dagens 2 TWh till 50 TWh per år. ”
  Så de tillkommande 48 TWh/år är för vadå?

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/industrijattarna-i-norr-vill-helst-ha-mer-vindkraft-den-ar-billigast

 61. Evert+Andersson

  #60 Gabriel O

  Vätgasproduktion är ju en synnerligen energikrävande process. Som jag förstått hans uttalande är 80 procent av elen för vätgasen. Den ska sedan användas i processen. Vätgaslagringen måste också räcka till för dåligt blåsväder en tid och det är väl också därför Vattenfall är med och betalar. Tanken är väl att supporta nätet med lagringskapaciteten också.

  Ett stôlleprov av gigantiska proportioner är det i alla fall.

 62. Lars Cornell

  Här en liten omständighet i det ni tidigare diskuterat.
  Publicerad: 15 februari 2022
  Tidigare Tele2-vd:n blir ordförande för Vattenfall – öppnar för ny kärnkraft
  Mats Granryd, med en lång bakgrund inom telekomsektorn, nomineras till ny ordförande för den statliga kraftjätten Vattenfall.
  Han ser framför sig stora investeringar i vindkraft, men håller samtidigt öppet för ny kärnkraft.

 63. Håkan Bergman

  Gabriel Oxenstierna #51
  20-30% förlust vid elektrolys enligt Uniper, tror nog mera på 30%. Ska man sen göra el av vätgasen när vinden mojnar får man räkna bort runt 50% av det man har innan, så säg 35% verkningsgrad totalt, knappast en lysandee affär.

  https://www.uniper.energy/sverige/vatgas

 64. Christian H

  Önsketänkande och symbolåtgärder är det som kännetecknar svensk energipolitik. Nu när despoten Putin valt att starta krig mot Ukraina har det lett till ökade gas- och oljepriser, som i sin tur orsakar ännu högre elpriser i Europa. Nu har nordsjöoljan noterats för över 100 USD per fat. Dyrt, men det har varit värre. Dyrast var oljan 2008-07-03 med hela 145,29 USD/fat. Se: https://oljepris.nu/historisk-utveckling
  Dock var våra bensin- och dieselpriser väsentligt lägre då, så dagens höga drivmedelspriser beror på en illvillig skattepolitik styrd av de rödgrönas klimatreligion, koldioxidskräck, fanatism och okunskap. Om vi haft samma skattesatser på drivmedel som vi hade 2008 och sluppit stolligheter som reduktionsplikt och etanolinblandning skulle varken bensin eller diesel behöva kosta mer än 12 kr per liter.

 65. Evert+Andersson

  #63 Håkan Bergman

  Själva grundidén med vätgaslager är ju också att det är vindkraft som ska mata lagret med vätgas. Då är det väl rimligt att fundera på vad som blir nyttig användbar el av installerad vindkrafteffekt efter processen vindel via vätgas till el igen. Verkningsgraden lär inte bli över 10 procent.

 66. tty

  #63

  Förlusterna blir större än så.

  Du glömmer bort energin som går åt för att komprimera och transportera vätgasen, plus överförings- och transformeringsförlusterna då elen måste gå ”fram och tillbaka”.

 67. Håkan Bergman

  tty #66
  Det har du naturligtvis rätt i, får väl skylla på att det inte är ofta man konfronteras med ett sånt här idiotiskt förslag. Det måste bottna i ren desperation.

 68. Gabriel Oxenstierna

  53 Mats K
  Tack, bra länkar!

  63 Håkan B
  Tack för länken till Unipers utmärkta sida om vätgas.
  Hittade följande intressanta info: ”En utmaning är att verkningsgraden blir låg eftersom elen först ska omvandlas till vätgas, och sedan tillbaka till el igen. Därför gör Uniper bedömningen att det inte blir någon storskalig användning av vätgas i elsystemet förrän om några decennier.”

  Dvs först om några decenner räknar Uniper med att detta kan skalas upp i industriskala. Uniper om några borde veta, eftersom de driver skarpa testinstallationer för vätgasproduktion på flera ställen.

  Detta är ett kraftigt memento för en fortsatt aggresiv utbyggnad av vindkraften i ett elsystem som redan har vissa problem med stabiliteten.