Nordiska museets klavertramp

Lokal havsnivahojning

I måndags var jag på Nordiska museet och besökte utställningen ”Arktis – medan isen smälter”. Det var en uppgift som jag studsade på lite extra och det var att de skrev att havsnivån i Östersjön kommer att stiga med 50-70 centimeter netto mot seklets slut. Jag mailade därför Nordiska museet för att få reda på var de har fått denna uppgift ifrån. De hänvisade till en skrift publicerad på Baltic Sea Centers (Stockholms Universitet) hemsida med rubriken ”Climate change will increase the pressure on the Baltic Sea”. Där kan man läsa att:

”If carbon dioxide emissions continue to increase, the level may rise as much as 60-110 centimetres by year 2100, the IPCC writes in the report.”

Jag skickade en länk till IPCCs interaktiva karta som ni ser här ovan men fick inget svar på det från Nordiska museet. Man kan välja på flera parametrar och här valde jag ett medelhögt scenario SSP2-4,5. Som ni ser menar IPCC att det i ex Stockholm kommer att bli nära noll havsnivåhöjning till år 2100.

Medan jag väntade på svar från Nordiska Museet kontaktade jag SMHI och frågade om det möjligtvis är de som har lämnat uppgiften om 50-70 centimeter netto? De svarade att uppgiften inte kommer från dem och hänvisade till en informativ sida ”Framtida medelvattenstånd”. Här kan man välja en kustkommun och får då fram en tabell där resultatet för Stockholm blev:

Havshojning Stockholm SMHI

Tittar vi nu på det det medelhöga scenariot, dvs SSP2-4,5 har SMHI beräknat medelvattenståndet för Stockholm till 30 cm med ett brett intervall om 12-53 cm till år 2100. Jag skickade IPCCs interaktiva karta även till SMHI eftersom jag undrade över skillnaden och fick då följande svar:

”Våra 30 cm är inte höjningen utan havsytans nivå i höjdsystemet RH2000. Nivån idag är ungefär 15cm och höjningen blir följaktligen ungefär 15 cm. Hur det stämmer med IPCCs Atlas vet vi inte, men skillnaden estimaten emellan är att vi för våra kommuner har nyttjat bättre landhöjningsdata än IPCC.”

Så står det även på deras sida men jag tycker att det inte är helt enkelt att förstå för någon som inte är insatt. De skriver att man ska välja utgångsår och slutår om man vill få fram havshöjningen men 2022 går inte att välja. Nu vet åtminstone jag att man måste subtrahera just 15 cm vilket alltså innebär att höjningen till år 2100 blir som de skriver, 15 cm för Stockholm. När de kustnära kommunerna ska planera vilka åtgärder som är lämpliga vad gäller havsnivåhöjning i framtiden i Östersjön vänder de sig förmodligen till SMHI men det måste vara väldigt förvirrande med alla dessa siffror.

Enligt SMHIs sida stämmer det förresten rätt bra med Nordiska Museets uppgift om 50 – 70 cm havshöjning i Östersjön i alla fall för exempelvis Ystad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra Lena K

  Just havsnivån är lätt att kolla och svår att manipulera.
  WUWT hade i veckan en grafsamling som visar hur prognoser och verklighet redan idag skiljer sig åt:
  https://149366104.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/02/NortheastUSTideGauges-animation.gif

  En bild som växlar mellan olika stationer på ett intressant och avslöjande sätt!
  Verkligheten är under den lägsta prognosen i alla lägen!

  OT Log idag när forskning på Antarktis alarmerade om 100 tons avsmältning på grund av forskares närvaro.
  Lakonisk kommentar från sakunnig-kanske inte så illa 🙂

 2. Bim

  Bra avslöjande, Lena.

  Förvillar vetenskap!

  Var det inte Maggie som fick
  förvillar priset av prof. Olle Häggström en gång i tiden.

  Nu kan han ju dela ut ett till. och skriva en ny rutig bok som visar hur han kan se rakt igenom förvillar dimmorna.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Lena! Skönt med en sansad sanningssökande röst mitt uppe i den röra vi ser idag.

 4. Magnus

  Vid Kungsholmsfort i Karlskrona har havsnivån noggrant uppmätts 1880 till 2020. Det går inte se någon stor förändring på hela det tidsspannet som tyder på att havsnivån accelererar. Möjligen en liten ökning sen 1950 men ingen acceleration.

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/70.php

 5. Lasse

  Återkommer med en föreläsning som borde vara lärorik i detta sammanhang:
  https://www.youtube.com/watch?v=NAzHNoyIsZQ

  Vad påverkar glaciärernas utbredning-temperatur höjd eller nederbörd. (Nederbörd som varierar är ett svar)
  Jim Steele är tydlig så åtminstonde en högutbildad museieanställd kan förstå!
  För den historiskt intresserade finns alltid Hans Ahlmanns:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm
  Variationer i Glaciärer och klimat.

 6. gustav

  Några rader över tabellen står det: ”Medelvattenstånd i Stockholm kommun 1995-2014: 15 cm i RH 2000”.
  Så svårt att förstå är det inte.

 7. Robert Norling

  Undrar om vi lever i parallella världar?

  Grafen nedan är från Kungsholms Fort (Karlskrona).
  Det är pegelmätningar som pågått sedan slutet på 1800 talet och som visar något helt annat än vad SMHI med flera påstår.
  Men som vanligt så undrar man om det är verkligheten med uppmätta värden eller datamodeller som gäller.

  Jag föredrar nog verkligheten!

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081

 8. Lasse

  #6 Gustav
  Jag tycker att det är svårt att förstå övergången till RH 2000 som jämförelse för vattenstånd.
  RH2000 utgår från en punkt i söder där landet ligger still.
  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-referenssystem-for-vattenstand-i-havet-1.148346

  I Norr , med en höjning av landet med 1 meter på 100 år, så innebär detta ?

 9. tty

  #8

  Nej. RH2000 utgår inte från ”en punkt i söder där landet ligger still”. Någon sådan finns nog inte. RH2000 bygger på ett geodetiskt inmätt höjdnät med ungefär 50000 fixpunkter och utgår på deras höjd år 2000. ”Nollpunkten” ligger f. ö. i Amsterdam och är utgångspunkten för alla västeuropeiska höjdsystem:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil

  Eftersom RH2000 bygger på markhöjden år 2000 måste det korrigeras både för hur mycket medelvattenståndet avviker från nollnivån och för hur mycket marknivån förändrats sedan år 2000.

  Och observera att det är inte på något sätt är givet att medelvattenståndet är konstant över tiden, ens om vi bortser från den globala havnivåökningen. Medelvattenståndet styrs mest av vind och lufttryck, så förändringar av t ex de genomsnittliga lågtrycksbanorna kan innebära föråndringar på ett antal centimeter.

  Det har förresten funnits två tidigare höjdsystem RH00 (1900) och RH70 (1970) och i norra Sverige är skillnaden mellan RH00 och RH2000 mycket riktigt ca 1 meter.

 10. anders bengtsson

  Finns det bara makt och pengar i människors 🧠 hjärna

 11. stig morling

  Stort tack Lena för Din flit!
  De minst sagt luddiga svaren Du fått, inte minst från SMHI, påminner om vad salig biskop Esaias Tegnér en gång skrev: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, vad Du ej klart kan säga vet Du ej!”

 12. Roland Salomonsson

  I Skåne SJUNKER landet. 0-läget ligger ungefär längs Skåne/Blekinge norra Gräns, samt längs Hallands gräns mot öster. Så någon Vattennivåhöjning är fullkomligt nys!
  Men alltid är det någon gräsrot klimatfascisterna kan skrämma upp.

 13. Magnus

  På sidan 21 finns en karta på den landhöjning den landhöjning vi kan observera. med ögat. Nollgränsen ligger lite söder om Kungsholmsfort i Karlskrona. Havsnivåhöjningen och landhöjningen är lika stor där. Skulle havsnivåhöjningen accelerera skulle nollgränsen flyttas norrut.
  https://docplayer.se/23535628-Innehall-1-sjofartsverket-kontaktinformation-transportstyrelsen-8.html
  Här är landhöjningen utan hänsyn till att havsnivån stiger. Nollgränsen ligger vid gränsen mellan Danmark och Tyskland.
  https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/

 14. Roland S #11,

  Det finns ingen landsänkning i Sverige. Allt land höjer sig. Se länken till lantmäteriet i #12. Däremot ligger en 0-gräns för den relativa havsnivåförändringen i nordvästra Skåne och tvärs över. I Kristianstad med omnejd så sänks dock land.

 15. Lars Cornell

  SMHI har Regeringens uppdrag att medverka i ’klimatomställningen’ [Källa: Intervju med generaldirektör Håkan Wirtén]. Det är därför inte så underligt att det kan vara svårt att skilja när SMHI förmedlar vetenskap och när de förmedlar propaganda.

  Om namnet Erik Kjellström nämns är det sannolikt propaganda eftersom han tycks ingå i deras propagandagrupp.

 16. Lasse

  #12 Magnus
  Kullen i väster och Hanö i öster ligger på nollan för havsvattenståndet.
  När det gäller acceleration så vet vi att den inte sker.
  Vår man i IPCC har visat detta!
  Annars kan man se här:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

 17. Andreas Tydén

  Men, men men……
  I @SvT så man ju att hela Skåne skulle försvinna, 15 m skulle vattnet stifta!
  Stämmer inte det alltså?

  Sen försvinner ju inte hela Skåne, ändå, eftersom högsta punkyenni Skåne är 212 m? över havsytan….

 18. torsten sandström

  Bra undersökande journalistik. Med rimliga resultat.

  Droppar urholkar stenen, hoppas jag.

 19. tty

  #12

  ”I Skåne SJUNKER landet.”

  Nej, det gör det inte, inte ens i Skanör:

  https://www.sonel.org/?page=gps&idStation=2076

  Däremot stiger det långsammare än havsnivån, så den relativa havsnivån stiger

 20. Gunnar Strandell

  21 februari kl. 19 hade Forsmark +105 cm från RH2000 som ligger 7,6 cm över medelvattenstånd.

  Det betyder nog att min brygga behöver byggas upp igen.

  Vattenstånd, istäcke och vind har flyttat ett fundament för Allmogebåtsföreningens båthus ca 30 cm närmare land, trots att det ligger i en väl avskärmad hamnbassäng.

  Klimatförändring?
  Nej, baraett normalt utfall av vad väder och vind åstadkommer i Roslagen.

 21. Peter Stilbs

  Sorgligt med all denna propaganda till allmänhet & politiker – allt blir en enda hjärntvätt. Tack, Lena, för bra inlägg

 22. Magnus Eriksson

  Sedan man på 1700-talet började mäta havsnivån i Stockholm har havsnivån sjunkit med cirka 70 cm. Det har inneburit att en del kajer är för höga för vissa båtar.