KÖLDREKORD i Australien och Antarktis

Massmedia överträffar varandra i alarmistiska rapporter om värmeböljor och extremhetta. FN-chefen Guterres påstår att vi är på väg att begå ”kollektivt självmord” om vi inte snabbt stoppar de fossila utsläppen. Mediamantrat som trummas ut är ”extremhetta orsakas av klimatförändring”.

Ja, en varmare värld ger fler värmeböljor. Men lite sans är ändå befogad. I England, där många värmerekord slagits de senaste dagarna, var det hela 80 gånger fler människor som dog av kyla, än av värme. Ungefär 13 000 personer dog varje år av extrem kyla, men bara 200 av extrem värme under perioden 2000-2019. Detta enligt en undersökning redovisad i The Lancet. Är det inte märkligt att media alltid gör stora rubriker av de få som dör av värme, medan de många som dör av kyla nästan aldrig nämns?

Globalt är det 10 gånger fler som dör av kyla än av värme, enligt en synnerligen omfattande undersökning i The Lancet. Faktum är att den globala uppvärmningen räddar över 160 000 liv årligen, enligt Björn Lomborg.

Som en motvikt till mediahysterin över sommarens värmeböljor kommer nu svalkande nyheter från Södra halvklotet: Hillston Airport i Australien satte ett nytt köldrekord den 15 juli. Detta är den första väderstationen i världen med en lång tidsserie observationer som har satt köldrekord 2022.

koldrekord AU 2022

Prognosen för de kommande månaderna bjuder på fortsatt kyligt väder:

AU temp prognos file 20220531 16 vjfhok

Australiens väder är starkt korrelerat till ENSO:s variationer. I år har vi en fortsatt La Niña, se artikel här. La Niña ger ett kallare och blötare väder i Australien. Prognosen är att detta fortsätter så att vi får en unikt lång La Niña, som omfattar tre vintersäsonger.

UAH redovisar temperaturdata specifikt för Australien. Den långa trenden är positiv med 0,18 grader per decennium, vilket är samma som den globala trenden över land. De senaste 7+ åren uppvisar dock en negativ trend, så att vi nu ligger på i stort sett oförändrad nivå jämfört med perioden 1991-2020. I figuren nedan visas temperaturavvikelsen för Australien som ett 12-månaders rullande medelvärde.

au temp trend UAH

Generellt sett är södra halvklotet kallt i år. Latituderna mellan 30°S – 60°S, där södra delen av Australien ligger, har en låg temperaturökning på bara 0,07 grader per decennium.

Ännu längre söderut visar forskningen att Södra oceanen har haft en signifikant och robust negativ temperaturtrend med -0,3 grader de senaste 40 åren. Södra oceanen är det hav som omger Antarktis (50°S–70°S).

Antarktis har haft en ännu mer negativ temperaturtrend de senaste 40 åren med -0,22 grader per decennium, se figuren nedan. Mätstationen på Sydpolen satte nytt köldrekord senaste vintern.

antarktis monthly 1979 2022 06

Det verkar finnas ett mönster, att den negativa temperaturtrenden blir mer markerad ju längre söderut vi kommer.

Här finns också ett större mönster. Jorden är inne i en interglacial period, kallad för holocenen. Denna korta värmeperiod mellan två istider började för nästan 12 000 år sedan och hade sina högsta temperaturer mellan 6000 och 8000 år sedan. Därefter blev det kallare, ända fram till slutet på 1800-talet, varefter vi fått den moderna erans uppvärmning på lite drygt 1 grad. Se artikeln här.

Ny forskning visar att Södra oceanen för närvarande är mellan 1 och 2 grader kallare än vid något tillfälle under de senaste 10 000 åren, samt att avkylningen fortsätter även idag [se fem forskningsrapporter för olika typer av bevis: 1, 2, 3, 4, 5]. Figuren nedan (Shuttleworth et al., 2021) visar utvecklingen runt Antarktis, dels i Stilla havs-delen, dels i Atlant-delen. Dagens temperatur är markerad med en ruter.

AU temp holocen

En konsekvens av att Södra oceanen blir kallare, är att det bildas mer saltrikt djupvatten runtom Antarktis [se forskningsrapporter, 1, 2]. Det saltrika Antarktiska bottenvattnet (AABW) är en av de största havsreservoarerna. Det omfattar samtliga havsdjup som är i kontakt med Södra oceanen. Tidigare studier visade att AABW minskade under ett antal decennier, vilket antogs vara en effekt av den globala uppvärmningen.

Men nu har ny forskning visat att denna trend brutits och att AABW börjat öka i stället under de senaste 10 åren, både i Rosshavet och Weddellhavet. Detta är en viktig förändring, eftersom det kalla, saltrika bottenvattnet driver den termohalina cirkulationen (MOC), dvs. den globala havscirkulationen. Detta kommer på lång sikt att leda till en kylande effekt globalt, eftersom ett kallare Antarktis är den största källan till AABW. Se animering här.

Den pågående avkylningen i Södra oceanen och Antarktis bör även ses i det långsiktiga sammanhanget av att vi är inne i den holocena interglacialen, som sakta men säkert för oss mot en ny istid.

Faktum är att de senaste istiderna alla tagit sin början i Södra oceanen som omger Antarktis. Tänk på det nästa gång du tar ett svalkande sommardopp.

Gabriel Oxenstierna

Mina artiklar här på KU.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Stort tack Gabriel för ditt mycket intressanta och faktaspäckade inlägg. Ger perspektiv och balans till den i massmedia rådande fixeringen på värmeböljor.
  Speciell slagkraft i debatten har ju det faktum att 10 ggr fler dör av kyla än av värme.

 2. Lars Kamél

  En värmebölja innebär att det är minst fem grader varmare än den normala maxtemperaturen. Då är det uppenbart att en global uppvärmning på en grad bara kan förklara en liten del av värmeböljan.
  Fast det är värre än så. Ökningen av låga temperaturer har varit större än för höga temperaturer. Så den globala uppvärmningen kan egentligen förklara mindre än en grad av värmeböljans minst fem grader.

 3. Benny

  Känns nog mer som att det är antalet mätstationer och deras placering som skapat dessa ”värmeböljor”! Dessutom är det väl så att mätningen blivit mer exakt samtidigt som påverkan på mätningarna som tidigare inte kunde detekteras numera kan avläsas.

 4. Mats Kälvemark

  Alla försök av SvT och TV4 att ”snacka upp” temperaturen så att vi nu får ett nytt värmerekord är patetiska. Det gällande för juli är ju 38 grC den 9 juli 1933, dvs för 89 år sedan i Ultuna. Även om det nu kommer att slås så bör väl en första naturlig reflektion vara att det var lika varmt för 89 år sedan? Garanterat då utan påverkan av fossil CO2. Ändå mer anmärkningsvärt är rekordet för maj, 32,5 grC i Kalmar 28 maj 1892, dvs för 130 år sedan. Lika fritt från fossil CO2.

 5. Karl Eider

  #4 Mats

  Media med Svt i spetsen, har anammat en strategi de senaste åren, att just snacka upp ett eventuellt rekord. På så sätt planterar man minnet av ett rekord i folks minne, även fast det aldrig slås. Det finns miljontals med väderrekord i världen att slå. Men det räcker tydligen inte, man måste tydligen också rapportera om eventuella framtida rekord.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogsta-temperaturen-pa-30-ar-men-torsdagen-kan-bli-annu-varmare

 6. Tack, utmärkt, men jag vet inte var du hämtat diagrammet för Australien? Enl UAH data toppade Australien 2002 och ser ut så här:

  https://drive.google.com/open?id=1ZyMSiu4oTkFRoJBB3BiH_IAQmRYSmkuV&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs

 7. pekke

  Ja, fler dör av kyla än värme, här i Sverige dör fler under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

 8. Arne Nilsson

  Om nu de som ständigt tjatar om global uppvärmning är medvetna om att vi går mot en kallare värld så kommer de att säga, se, tack vare att vi talade om detta så har temperaturen sjunkit. Vi som ser att varken Kina, Indien, Brasilien eller nåt annat land utanför västvärlden gjort något för att minska CO2 vet ju att klimatet icke låter sig påverkas nämnvärt av mänsklig aktivitet. Framförallt inte vad vi i Sverige gör.

 9. #6
  Och med den trettioåriga trenden och den korta trenden från globala toppen 2016 ser det ut så här:

  https://drive.google.com/open?id=1_7x-hFeU17EPrkCFGspyS-IvLRCm0mXk&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs

 10. Staffan Lindström

  Och värmebeteendeexperten i SVT:s Morgonstudio heter ELDA Sparrelid…varför inte SKÄRSELDA…? 😉

 11. Gabriel Oxenstierna

  6, 9 Alvar
  Jag laddade ned data som en textfil direkt från UAH, diagrammet gjorde jag i Excel.
  Länk till data finns i artikeln ovan!

 12. Thorleif

  Så finns det något samband med den accelererande polförflyttningen?

  https://klimatsans.com/2022/07/21/jetstrommens-inverkan-pa-extrem-varme-och-kyla/

 13. 11
  Då måste du ha laddat fel kolumn eller annat fel för så där ser inte data för Australien ut. Du kan enkelt kolla ex topp 2002 resp max 2016 så ser du att det är nåt galet.

 14. Gabriel Oxenstierna

  13 Alvar
  Jag gjorde ju följande: ”I figuren nedan visas temperaturavvikelsen för Australien som ett 12-månaders rullande medelvärde.”

  Detta eftersom rådata är så ’hoppiga’. Men när man tar MA minskas också topparna.

 15. 14
  OK, tack. Då ber jag om ursäkt.

 16. Björn

  Medias rapportering om temperaturer är ren desinformation. Problemet är dessutom att SMHI och andra meteorologiska vädersakkunniga, håller tyst och undanhåller andra faktorer som kan påverka den globala temperaturens uppgång och nedgång. Lokala och regionala temperaturuppgångar syns knappast i statistiken, eftersom dessa balanseras ut av motsatsen, lokala och regionala temperaturnedgångar, som här nu rapporteras om. UAH visar ju nu en nedåtgående trend, vilket är förväntat om vi har en negativ trend i solaktiviteten sedan ca 15 år tillbaka, men det är samtidigt en farlig utveckling om klimatforskarna undanhåller denna trend. Atmosfärisk omställning kan ju bero på den reducerade energin från solen, vars effekt kan vara dessa svängningar i väderförhållanden som vi nu ser.

 17. J T

  Hur väl stämmer dessa nedåtgående temperaturtrender på södra halvklotet med GW teori och klimatmodeller?
  Det påstås ju ofta att ökad växthuseffekt ger mer uppvärmning närmare polerna. Eller gäller det inte Antarktis av någon anledning?

 18. tty

  #12

  Nej.

  Det jordmagnetiska fältet styrs av konvektionsströmmar i Jordens inre som inte har något samband med klimatet.

  Möjligen skulle man kunna tänka sig att det jordmagnetiska fältets effekter på jonosfären och van allen-bältena i andra eller tredje led kan påverka klimatet, men tidigare förändringar i fältet har inte kunnat knytas till några klimatförändringar.

 19. tty

  #17

  Antarktis är väldigt ofta ”odd man out” när det gäller klimatförändringar.

  Antarktis är mycket isolerat klimatiskt sett av Södra Ishavet och västvindbältet som nästan inga vädersystem någonsin korsar. Växelverkan med resten av Världen sker i huvudsak indirekt via havsströmmar och havsnivåer.

  Den nuvarande ”ishusperioden” började för 35 miljoner år sedan då Södra Ishavet först öppnade sig hela vägen runt Antarktis. Den avbröts kortvarigt under Miocen då Drakepassagen söder om Sydamerika tillfälligt blockerades men gick sedan igång för fullt för 14 miljoner år sedan.

  Vi får nog räkna med att den nuvarande istidsepoken fortsätter så länge Antarktis ligger där det ligger.

 20. Gabriel Oxenstierna

  Kollade upp vad IPCC skriver om Antarktiska bottenvattnet, som är av central betydelse för frågan om det verkligen är en avkylning på gång. I kap. 9 i AR6 WG1 skriver de:
  ”interannual to decadal variability in AABW has been quantified to be larger than previously thought in terms of temperature, salinity and thickness, and in volume transport (Abrahamsen et al., 2019; Purkey et al.,2019b; Gordon et al., 2020; Silvano et al., 2020).”

  ”Beyond variability, all observational, theoretical, and numerical evidence supports the SROCC assessment that formation and export of AABW will continue to decrease due to warming and freshening of surface source waters near the Antarctic continent. Consistent with Section 9.2.3.2, confidence in this assessment is increased to medium confidence compared to the SROCC.”

  De säger alltså att det finns en större variabilitet i AABW än tidigare varit känt, men vidhåller att det sker en uppvärmning och förändring mot mindre salthalt. Alltså inte i linje med de nya forskningsresultat jag refererar till i artikeln, bl.a. Aoki et al. samt Silvano et al.

  Silvano et al visar på en ändrad trend, men drar slutsatsen att det snarare skulle bero på ’väder’, bl a den starka El Niñon 2016, än något klimatologiskt fenomen. Vi får säkert anledning att återkomma till dessa olika uppfattningar och slutsatser.

 21. Joachim

  ”vi är på väg att begå ’kollektivt självmord’ om vi inte snabbt stoppar de fossila utsläppen.”
  När skulle klimatet tidigast kunna bli bättre än det katastrofala klimat vi har i idag? Om vi antar IPCCs ”sammanfattning” är korrekt.
  Jag förmodar att temperaturen kommer att stiga i många år även om CO2-utsläppen stoppas. Det tar väl också många är innan halten i atmosfären minskar till förindustriella nivåer?
  Är det så att våra enorma klimatinsatser kommer att ge ”önskvärt” klimat om ett par hundra år, och fram tills dess är det mer katastrof än idag?
  Det hör vi inget om.

 22. Staffan Lindström

  JPSTR…Jakten på svenska temperaturrekordeT:

  1. TRV Gullebo 36,9C 14:30 SO Åtvidaberg
  1. TRV Fagerhult 36,9C 14:30 Ungefär halvvägs mellan Åseda och Högsby…

  1. Officiell SMHI Målilla 36,3C (prel) 14:00

 23. Anders

  Vi måste få tillstånd en ny reformation – av liknande slag som under 1500-talet! Människor runt om i (väst-)världen skulle må så mycket bättre av att snarast befrias från de IPCC-skapade mentala plågor som, via MSM och politik, dagligen piskas in i våra arma huvuden.

  I den allt mäktigare, fundamentalistiska, världsomfattande klimathotskyrkan – till vilken såväl MSM som de allra flesta politiker anslutit sig – har den rättrogens dagliga syndabekännelse ersatts med dagligt erkännande av förpestande fossila klimatavtryck. Helvetet har ersatts med världens undergång i form av en påhittad CO2-betingad ”värmekollaps”.

  På Luthers tid KÖPTE man sig syndernas förlåtelse med den redan mäktiga (och allt rikare) katolska kyrkans avlatsbrev. Nu köper en klimathotstroende motsvarande samvetslättnad genom diverse märkliga finurligheter som klimatavtal och klimatmål. För att bli ”CO2-fri” eller ”fossilfri”. Jämför med kyrkans erbjudande om syndernas förlåtelse och hägrande himmelrike istället för helvetet.

  Mycket är sig alltså likt med vad som utspelade sig för snart 505 år sedan, då den tänkande och frisinnade munken Martin Luther (31.10-1517) på slottskyrkodörren i Wittenberg spikade upp 95 teser argumenterande mot kyrkans avlatsbrev . (Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/De_95_teserna). Samtidigt som den tidens människor var allvarligt rädda för ett allt kallare klimat!

  Vem blir vår tids befriande reformator som lämpligen på FN-skrapans dörr offentliggör (”nailar”) ett tillräckligt antal teser om vansinnet med denna tids avlatsbrev som kallas ”klimatkompensation” eller dylikt. Eller mailar dessa befriande teser i brev till någon FN-påve, för närvarande Guterres?

 24. Staffan Lindström

  JPSTR…

  1.(Inofficiell) TRV Söderköping 37,2C 14:50

  1.(Officiell) SMHI Målilla 36,6C (Prel) 15:00

 25. Staffan Lindström

  JPSTR…

  1. (Inofficiell) TRV Lövstad öster om Roxen 37,4C 15:20 (Målilla ingen ökning!)

 26. Lars Cornell

  OT. Sydsvenskan varnar för elpriser 10:- till 15:- i Skåne i vinter och att strömmen kan komma att brytas i vissa områden. Så här refererar Lars Wilderang, Citat:
  Svenska Kraftnät planerar för att bryta strömmen i elområde 4 Södra Sverige i vinter och att elpriserna kan nå 10 – 15:- SEK per kWh oskattat, omomsat och onätat.
  Tyvärr är riksdagsvalet redan i september, annars hade det varit spännande politiskt att ha ett val kort efter att folk blivit bortkopplade från elnätet.

  https://cornucopia.se/2022/07/svenska-kraftnat-planerar-att-bryta-strommen-i-skane-i-vinter-10-15-sek-per-kwh-och-kraftbrist-vantas/

 27. mattias

  Spännande, även om det inte verkar som att det blir något nytt rekord. Det är ändå svårt att förstå att en professor kan uttrycka sig i Expressen på följande sätt: ”Sverige 2040: så slår extremhettan. Professorn: temperaturer på 40-45 grader inte omöjligt”.
  Jag gjorde en liten övning för några år sedan med Stockholms temperaturserie 1980-2019. Det finns ingen trend överhuvudtaget på att maxtemperaturen skulle ha ökat under den tidsperioden (min= 25 grader 2017, max=33.6 grader 1994). Inte heller antalet dagar över 25 grader har ökat. Att medeltemperaturen under sommaren ökar kan jag köpa, men varifrån kommer denna prognos?

 28. Thorleif

  #18 tty

  Tack för din åsikt/fakta

 29. #26
  Man ur huse och hugg av kablarna till kontinenten!

 30. Christer Eriksson

  #25 Staffan Lindström.
  Jag mailade reportern bakom artikeln om värmerekorden.
  Undrade vad han trodde dom tidigare värmerekorden berodde på.
  Påpekade att det var dåligt med höga Co halter då.

 31. Ulf

  Svar 29,

  Ska man nog akta sig för med det gigantiska underskott av egen el som område 3 och 4 har. Lär behöva importera ordentligt.
  Ifrån Norrland får man inget, det ska gå till fossilfritt stål. Med så viktiga projekt så får folk frysa ihjäl.

 32. #17 J T

  Vintertid verkar ökad CO2 kylande i Antarktis. Här en studie som visar att årsmedelvärdet av forcingen från en fyrfaldig ökning av CO2 är nära noll: https://www.researchgate.net/profile/Gabriel-Chiodo/publication/321086030_No_Surface_Cooling_over_Antarctica_from_the_Negative_Greenhouse_Effect_Associated_with_Instantaneous_Quadrupling_of_CO2_Concentrations/links/5a9575d8a6fdccecff08f61a/No-Surface-Cooling-over-Antarctica-from-the-Negative-Greenhouse-Effect-Associated-with-Instantaneous-Quadrupling-of-CO2-Concentrations.pdf

  Globalt är medelvärdet cirka 6W/m2

  Om man antar att solen blivit en aning svagare så skulle det kunna förklara att Antarktis, som saknar koldioxidens goda värmande förmåga, blivit lite kallare. Man får då anta att koldioxidens värmande förmåga är lite större än den observerade globala temperaturökningen.

  Med andra ord, Kanske är antagandet om att temperaturen skulle varit kvar på 1850-1900 års nivå fel. Det är ju IPCC:s förutsättning i klimatmodellerna. Om mänskligheten inte hittat på den industriella revolutionen skulle temperaturen då ha sjunkit ytterligare sedan lilla istiden. En konsekvens av en sådan gissning är att inverkan av CO2 är större än vad IPCC:s WG1 anger. Inget konstigt med det. Det är ingen ovanlig åsikt att CO2 står för klart mer än 100% av observerad temperaturökning. Detta ryms, såvitt jag kan se, inom de generöst tilltagna felgränser som WG1 anger. IPCC:s working group 1 består av folk som vet att dom arbetar med osäkra modeller och osäkra data – och det framgår tydligt om man läser innantill. Att bilden allmänheten får genom MSM är en annan är sorgligt, men jag tror att det sakta kommer att ändras.

  Om det är minskad solintensitet och en större växthuseffekt än man hittils trott kommer man antagligen att veta innan nästa rapport från IPCC kommer. Hur klimatmodellerna och gissningarna om framtiden skulle förändras av detta har jag ingen aning om.

 33. Staffan Lindström

  30 Christer Eriksson
  Om du mot förmodan skulle få svar låt oss få veta, tack!

 34. johannes

  Blev det någe rekord då?

 35. Staffan Lindström

  34 johannes

  ….JA visst…Ett nytt julirekord för Götaland…37,2C i Målilla som ni förstår så är slutsatsen att klimatkrisen slår hårdare i juli…för Götaland…Ö Småland….

 36. J T

  Tty #19 och Leif #32
  Tack för svar. Det är alltså inte så enkelt som att säga att det blir mer uppvärmning ju närmare polerna man kommer. På norra halvklotet verkar det dock stämma i nån mening, ofta med hänvisning till att att det just blir varmare vid polerna enligt gällande teori. Men varför skulle det bara bli varmare norrut? Vart tar i så fall värmen/energin vägen söderut?
  Min tolkning är att det sant vetenskapliga kunskapsläget ger att vi helt enkelt inte har full koll på växthusgasernas korrelation med klimatförändringar på olika håll på klotet, medan alarmistsidan gärna pekar på uppvärmning närmare nordpolen som ett starkt bevis för att science is settled.

 37. johannes

  Målilla, är de och mäter i den där rondellen igen?

 38. Fredrik S

  Staffan Lindström #35

  Vilken tidpunkt uppmättes 37,2 i Målilla?

  På observationssidan för Målilla är högsta noterade temperaturen 36,6 kl 15.

  https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,type=weather,display=data,stationid=75250,tab=vader,param=t

 39. Staffan Lindström

  38 Fredrik S

  Ring SMHI och fråga efter Sverker Hellström

 40. Lars Cornell

  #36 J T
  CO2 i troposfären värmer medan CO2 i stratosfären kyler. Stratosfären har omvänd lapsrate.
  Antarktis är mycket kallare än Arktis och dessutom ca 3000m hög. Där når stratosfären ofta ända ned till isytan och den värmande effekten av CO2 i troposfären uteblir. Det är min tolkning.

 41. Gabriel Oxenstierna

  40 Lars
  Intressant och plausibelt! Har du några referenser för din tolkning?

  Frågan är vad det innebär för energibalansen, om vi antar att din hypotes är korrekt. Uppenbarligen kan Antarktis stråla ut mer, ju mer CO2 vi får. Därmed borde det stämma att A. blir kallare och att vi som en konsekvens får kallare och mer salthaltigt bottenvatten (AABW), dvs att den forcerade avkylningen i A. sprider sig via havsströmmarna vidare i oceanerna.
  Djupkonvektionen och strömmarna är långsamma, MOC lär ha en omloppstid på många 100-tals år.

 42. Lars Cornell

  Referenser, vad skall jag svara på det?
  Jag utgår från allmän kunskap i ämnet. Bla har det avhandlats på den här bloggen ett antal gånger de senaste tio åren.
  Det man kan undra är om klimatmodellerna är programmerade så att de uppfattar den egenheten. Om det vet jag inget.
  Det är ju också en iakttagelse att när isarna växer i norr avtar de i söder och tvärt om. Jag vill inte påstå att det här är en orsak, det saknar jag underlag för, men kanske.

 43. #36
  Mycket talar för att även arktis är på väg ner. Ju högre klättringar desto snabbare ner gäller i naturen:

  https://drive.google.com/open?id=1_EkIn0KQX75nB8gNg0yd_4obfO1j3tTU&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs

 44. tty

  #36

  Rent generellt är det otvivelaktigt så att när klimatet varit varmare i det förflutna så är det framförallt på högre breddgrader det varit varmare. I tropikerna har uppvärmningen varit blygsam. På samma sätt när det blir kallare. Två kilometer is över Stockholm mot någon grad kallare i tropiska Stilla Havet vid det senaste istidsmaximat.

  Avdunstningen från de tropiska haven är en mycket effektiv termostat, och mycket av värmen transporteras till högre breddgrader där den strålar ut.

  Men med den geografi vi har på Södra Halvklotet så är Antarktis rätt isolerat från den här effekten. Visst, det svänger några grader mellan istider och mellanistider, men inte tillnärmelsevis så mycket som i norr, och inte nog att smälta inlandsisen. Dess variation styrs istället indirekt av inlandsisarna i norr via havsnivån eftersom Antarktisisen nästan överallt kalvar i havet. När isarna växer i norr kan Antarktisisen avancera längre ut på kontinentalsockeln, men den blir inte tjockare. Snarare tvärtom. Gamla ändmoräner på nunataker i Antarktis visar tvärtom att isen var tjockare under pliocen då klimatet var varmare och troligen mera nederbörd nådde Antarktis.