Är växthusgasutsläppen orsaken?

Det jag tar upp idag, har jag och Ingemar delvis tagit upp nyligen. Men det är värt att tjata om och det fortsätter att vara aktuellt.

Vi har de senaste månaderna matats med larm om värmeböljor och torka i framför allt Portugal, Spanien, Frankrike och Italien. Och en kort tid i Sverige, för all del, men värmen försvann ganska snabbt och det blev snarare ovanligt kallt här.

Vare sig det nämns eller inte, är det meningen att vi ska tro att extremvärmen och torkan har orsakats av mänsklighetens utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Ibland intervjuas någon klimatforskare som hävdar att värmeböljorna och torkan bara är en försmak av framtiden och att det kommer att bli mer av det dåliga.

För min del, kan jag inte begripa hur växthusgasutsläpp skulle kunna orsaka värmeböljor och torka. Om utsläppen har någon effekt på klimatet, märks den i så fall mest på kalla temperaturer, inte varma. Och i en varmare värld borde det bli mer nederbörd, inte mindre. För att inte tala om att en ökning av koldioxidhalten i atmosfären gör att växterna klarar sig med mindre vatten.

Fast då och då nämns faktiskt en anledning till de senaste värmeböljorna kring västra Medelhavet: Värmen blåser in från Sahara. Då blir det än mer märkligt. Hur skulle växthusgasutsläpp kunna göra det vanligare att det blåser från Sahara och in över södra Europa? I en varmare värld blåser det mindre. Uppvärmningen är större för låga temperaturer än för höga, och vindar blåser till stor del för att utjämna temperaturskillnader.

Om det är en ökande halt av koldioxid, och eventuellt metan, som orsakar uppvärmning, förväntar vi oss alltså snarare att vinterdygnen ska bli mildare än att värmeböljorna ska bli många gånger fler. I alla fall vi som tar reda på fakta och håller någorlunda koll på vetenskapen.

Vilken orsak skulle vi förvänta oss för att förklara att värmeböljor blir fler och/eller varmare? Jo, mer solstrålning! Mer solstrålning till jordytan skulle i sin tur kunna bero på att mer solstrålning når toppen av atmosfären. Men mätningar tyder inte på det är så. Solen har till exempel inte börjat att sända ut mer strålning de senaste åren.

Det kan ändå komma mer solstrålning ned till jordytan om luften har blivit klarare. Luften kan ha blivit klarare genom färre partiklar som är i vägen för solljuset. Partiklar som till exempel kommer från vulkanutbrott och människors utsläpp.

Mycket riktigt, så har aktiviteten för vulkaner varit ovanligt låg de senaste årtiondena. Det senaste stora utbrottet var Pinatubos 1991. Hunga Tonga-Hungas utbrott i början av detta år var hyfsat stort, men kastade bara ut hälften så mycket material som Pinatubo. Dessutom skedde det utbrottet i början av året under vatten, och då slipper antagligen inte så mycket partiklar ut i atmosfären.

När det gäller partiklar från mänskliga aktiviteter, så har de senaste årtiondena inneburit många förbättringar, till exempel genom lagstiftning för att minska luftföroreningar.

Det finns alltså goda skäl att tro att mer solstrålning når jordytan nu än för flera årtionden sedan, och att det kan förklara mycket av uppvärmningen, i alla fall i delar av världen.

Jag hittade en studie som har analyserat mätdata och fann att mindre solljus nådde markytan i Kina och Europa åren 1960-80. Alltså den tid då klimatlarmet gällde att världen blev kallare och att det nog var en ny istid på gång. Efter det vände det i Europa, men inte Kina, och blev mer solljus i vår världsdel. Vilket ju borde leda till fler och varmare värmeböljor under den årstid då dagarna är långa, alltså på sommaren.

Detta diagram är hämtat från den studien och är där Figure 2:

grl57325 fig 0002 m

Ett annat sätt för luften att bli klarare, så att mer solstrålning når markytan, är att molnigheten förändras. Den kan förändras genom att molnen till exempel blir färre eller att molnen blir tunnare och mer genomskinliga.

Det kända institutet CRU har en dataserie för molnighet över land. Den finns tillgänglig på Climate Explorer. När jag väljer en ruta som innehåller stora delar av Portugal, Spanien, Frankrike och Italien, blir resultatet så här:

icru4 cld 25 35 50E 10 15N n

Eller om jag väljer att utifrån dessa månadsdata räkna ut årsmedel:

icru4 cld 25 35 50E 10 15N n mean1 anom 30

Det verkar vara dåligt ställt med data före 1950. Kanske är det mest gissningar före det? Eller i alla fall väldigt sparsamt med data? Medan senare data visar att molnigheten ökade till ungefär 1990 och har minskat därefter.

Notera att det övre diagrammet har procent av himlen som är molntäckt på y-axeln, medan det undre har andel av himlen.

Stockholm har en lång mätserie över hur mycket direkt och indirekt solstrålning (så kallad globalstrålning) som har nått markytan där. Vilket Ingemar berättade om i sitt inlägg. Trenden där är också mer inkommande solstrålning, sedan 1980.

Fakta, i form av mätdata, visar alltså att inkommande solstrålningen har ökat i Europa. En ökning som antagligen beror på en kombination av färre skymmande partiklar och mindre molnighet. Trenden mot mer solstrålning till jordytan kan förklara fler och varmare värmeböljor och eventuellt mer torka. Torka som då beror på ökad avdunstning snarare än mindre nederbörd.

Växthusgasutsläpp behövs inte som förklaring och kan helt enkelt inte förklara. Mildare vintrar går att förklara med växthusgasutsläpp men inte en kraftig ökning av värmeböljor.

Som vanligt går det inte att lita på svenska mediers klimatbevakning. På flera olika sätt går den inte att lita på. Jag såg till exempel i SVT:s nyheter ett påstående om att värmeböljorna har blivit fem gånger fler i Spanien. Den statistik som EU:s institut Copernicus har samlat in, tyder på att det bara handlar om en fördubbling.

När det gäller spådomarna från klimatforskare som tycks tro att de har en tidsmaskin så att de kan resa in i framtiden, går deras förutsägelser inte att ta på allvar. De litar antagligen på resultat från klimatmodeller som inte klarar just några tester mot verkligheten och därför egentligen inte går att lita på. Dessa forskare antar att de vet att orsaken till förändringarna är växthusgasutsläpp, fast orsaken med stor sannolikhet till stora delar är något annat.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  TROTS hypersensibla temp-sensorer och massiv UHI i södra England så orkade temperaturen INTE fladdra upp mot 40,0C-strecket mer än några få minuter eller möjligen sekunder i S England i går Kom ihåg att prognoserna låg på 42-45C både måndag och tisdag!!
  Kollade just Målilla, Horn, Linköping-Malmslätt och Norrköping på SMHI:s 10-dagarsprognos Gissa vilken ort som hade högst värde: Norrköping! Med 38C…
  I rest my case…

 2. Karl Eider

  Som ett exempel på medias alltmer förvridna verlighetbeskrivning, är att Svt nu har skruvat upp tonen inför valet. MP måste ju räddas kvar till varje pris. Ett inslag om några bröllopsgäster som blir blöta av stora vågor som sköljer in över dem:

  ”Här sköljer vågorna över bröllopsgäster i Hawaii […] som en konsekvens av klimatförändringarna.”

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gigantiska-vagor-dranker-brollopsmottagning

 3. Sören Gustafsson

  ”2 Karl Eider” Det är pinsamt och jag tror att många av gemene man ser journalisternas upprepande om klimatförändringar i tid och otid mer och mer som ett skämt och har svårare att ta nyhetsförmedling från msm på allvar.

 4. Sören G

  Hörde just Erika Bjerström i Morgonstudion TV1. ”Värmen kommer att öka och utsläppen kommer att öka”.
  Hon känner tydligen inte till solen och molnen och Sahara.

 5. Staffan Lindström

  2 Karl Eider
  SVT skulle kanske ha större trovärdighet om man kunde stava till ”Weather”
  ”Enligt National Weater service är vågorna orsakade av en stark sydlig dyning, högvatten och stigande havsnivåer, som en konsekvens av klimatförändringarna.

  Se mer i klippet ovan”

 6. mattias

  #4
  Jösses. Bjerström sluggar och killgissar hejvilt. På frågan ”Varför är Europa så hårt drabbat?” som är en bra och relevant fråga svarar hon: ”Europa har ju väldigt mycket landmassa” (hon tycker att 2% är mycket landmassa).

  Hans Rosling skrev om bedrägligheten med trender. ”Värmen kommer att öka och utsläppen kommer att öka”. Sannolikt kommer befolkningen och UHI inte fortsätta att öka i Europa. Globalstrålningen kan knappast fortsätta att öka och en fortsatt ökning av koldioxid (om den gör det) behöver inte nödvändigtvis betyda att dess effekt på temperaturen gör det.

 7. Olav Gjelten

  Värmen i Syd-Europa denna sommaren är inte unik på något sätt. I Sevilla uppmättes 51,6 grader i slutet på 1940-talet och i Cordoba uppmättes 48,0 grader år 1967.
  Båda dessa noteringar är idag borttagna från rekordstatistiken. Det rimmar ju så illa med vår klimatreligion att de högsta temperaturerna såväl i Europa, i Sverige och världen uppmättes under en tid då koldioxidhalten i luften fortfarande var väldigt låg.
  Så nästa gång du läser ”varmare än någonsin” ska du veta att detta är politisk bullshit som inte har någonting med verkligheten att göra!

 8. Anders

  SR gjorde häromdagen en stor grej av en ”koldioxidläcka” i Storsund, Piteå. Gick ut i riks om att folk måste hålla sig inne. Vet nån här hur farlig en läckande ventil på godstank verkligen kan vara?

 9. Lasse

  Att det är solen som värmer är helt klart.
  Hade det varit växthusgasen som låg som en filt över oss hade vi haft låg värme oftare inte hög värme då och då.
  Vädret skiljer sig från klimatet genom att det växlar mer ofta, dagligen och definitionen på klimat kan väl sägas vara lite längre 🙂

  Vi har haft kall juli så långt tillsammans med norra Europa:
  https://notrickszone.com/2022/07/19/germany-2022-summer-heat-wave-so-far-july-has-been-cooler-than-long-term-mean/

 10. Sören G

  Här är en annan paleo-temperaturkurva
  https://andymaypetrophysicist.com/wp-content/uploads/2022/07/diagram-description-automatically-generated.jpeg

 11. Roland Salomonsson

  Skaffa er ett nytt perspektiv på denna web-sida!

  https://electroverse.net/largest-summer-sea-ice-extent-since-2008-traps-arctic-ships-coldest-july-airmass-in-70-years-blows-through-the-bering-strait/

 12. Idag är det vår femte riktiga sommardag (Stenungsund) och snart är det augusti.

 13. Björn

  Nej, extremvärmen har knappast något samband med antropogen CO2. Jag kan ju upprepa här vad jag skrev i en kommentar till Anders [48] i gårdagens inlägg.

  …….Vi har en sol som går med reducerad effekt sedan ca 15 år tillbaka, vilket solfläcksstatistiken visar. Antalet solfläckar är ett mått på solens aktivitet, vilken är korrelerad med TSI, Total Solar Irradiance.

  I ett citat från nedanstående artikel, står följande: ”Bara under de senaste 15 åren förvärrades den förödande torken i Kalifornien, värmeböljorna i USA och Västeuropa, de dödliga översvämningarna i Pakistan, när klimatförändringar som orsakats av människor störde dessa enorma luftströmmar”. Märk väl de senaste 15 åren! Under samma tid som nedgången i solaktiviteten. Kan sannolikt ha ett samband. (Vill bara poängtera att översättningen inte är min. Troligtvis maskinell.)

  https://www.meteorologiaenred.com/sv/jetstr%C3%B6m.html

 14. För er som följt klimathetsen sedan den tog fart så tog man den renare luften som blev efter flygförbuden 9/11-2001 som bevis på att klimatförändringarna var egentligen mycket värre men vårt smuts motverkade i viss mån, sades det.
  Flygstoppen varade bara någon vecka.

  Borde man inte uppmäta sådan effekt vid ett års flygstopp runt coconahysterin? Svårt att hitta info om det. Varför då?
  Jag själv upplevde betydligt klarare stjärnhimmel från spa badet

  Även det klaraste vatten uppvisar tyndalleffekten. Syns bra i poolen när lampan är tänd. Det behövs nog inte hög koncentration av luftburna partiklar med mätdjupet hela atmosfären för att solinstrålningen skall åka berg och dalbana.

 15. L

  Om människans påverkan är ca 5% så känns det lite för lite för att det skulle få sådana följder. Så om solen är en delförklaring så borde det vara ett liknande förhållande som det var på 30-talet när många värmerekord slogs.

 16. Radion rapporterar att många människor i Europa dött av värmen. Man kan inte låta bli att undra varför så lite gjorts för att lindra genom AC, särskilt på vårdinrättningar och äldrehem. Har det offentliga inte råd med luftkonditionering? Jag menar, här lägger staten miljardtals kronor på meningslösa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, men vad lägger man på att köpa in luftkonditionering och fläktar?

 17. Enough

  Att det finns och kommer att finnas klimatförändringar är det knappt någon som förnekar. Att de är både globala men ffa lokala, är lite svårare, men ändå ett överkomligt faktum.

  Felet ligger i dels om de är orsakade, helt eller delvis av CO2 utsläpp, och ffa att människan skulle kunna påverka de totala förändringarna i någon större omfattning.

  SvT (Bjerström) visar en massa förändringar över hela klotet, med det självklara budskapet att människans aktiviteter kan förändra/ förhindra dem. Det är här vi måste skjuta in oss, att människans möjligheter ( med ”normala” aktiviteter) att påverka är mycket mycket små. CO2 bluffen måste sågas!!!

 18. Sören G

  The GWPF calls upon policy makers to learn the key lesson from the recent heat wave and adopt policies that prioritise effective and relative low cost adaptation measures over massively expensive and ineffective renewable energy targets.

  Despite previous heat waves in recent decades, the UK’s priority in dealing with climate change has been to spend nearly hundred billions on wind and solar projects, failing almost completely to prepare communities for extreme weather events that are inevitable regardless of climate change.

 19. tty

  #5

  Det är riktigt att den relativa havsnivån stiger på Oahu. Närmare bestämt med 1,55+-0,21 mm/år:

  https://www.tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=1612340

  Samtidigt sjunker Oahu med 0,77+-0,30 mm/år:

  https://www.sonel.org/?page=gps&idStation=3043

  Alltså är nettohavsnivåhöjningen 0,78+-0,51 mm/år.

  Anledningen till att Oahu sjunker är f ö rätt intressant. Det är något som drabbar alla vulkaniska öar i oceanen när vulkanerna inte längre är aktiva. Vikten av vulkanberget trycker ned havsbottnen den står på. Hawaiiöarna är kanske det bästa exemplet i Världen. Havsbottnen som öarna ligger på rör sig mot nordväst och när öarna lämnar ”hotspoten” som producerar lavan börjar de sjunka. Till sist blir de först en atoll och sedan en ”guyot”, ett undervattensberg.

  https://test2.pmfias.com/wp-content/uploads/2019/12/Hotspot-volcano-chain-1.jpeg

 20. tty

  Erika Bjerström tuggar på i Operation Rädda Mijöpartiet:

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-klimatnodlage-kan-vara-nasta-steg-i-usa

  I stort sett inget hon skrämmer med där är på något sätt onormalt. ”45 grader i Irak och Iran” är väl t ex snarast litet kallare än normalt. Temperaturen i södra Irak och Khuzistan är ofta över 50 grader sommartid.

  Och om hon tror att Biden bara behöver deklarera ”nödläge” för att få fria händer att spendera så misstar hon sig. Det skulle omedelbart stoppas av Högsta domstolen. Konstitutionen säger uttryckligen att det bara är kongressen (närmare bestämt representanthuset) som kan besluta om budgeten.

 21. BG

  #2

  ” Årets rekordstora vågor, somliga över sex meter höga, beror enligt National Weather Service på en kombination av en kraftig vinterstorm, ovanligt högt tidvatten samt den höjda havsnivån som orsakats av den globala uppvärmningen.”

  Så här står det i The Guardian:

  ”While singular events like this are hard to pin directly to climate change, Brenchley said the warming planet is playing a role.”

  “The most direct type of impact that we can use with climate change is the sea level rise. Any time you add just even small amounts of water, you raise that sea level just a little bit,” he said. “And now those impacts will be exacerbated whenever we have a large storm event or a … high, high tide.”

  https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/18/hawaii-waves-swell-south-pacific

 22. BG #21,

  Scary! – Det är bara det att de hållit på att skrämmas med höga vattenstånd i 30-40 år nu. Och fortfarande befinner sig NY, London och Stockholm en bra bit ovanför vattenytan.

 23. stig morling

  Å sådana vågor!
  Kär vänner för ett tag sedan rekommenderade jag en läsning av Rachel Carsons bok ”Havet”. Där återfinner ni vid läsning en gedigen skildring av verklighetens vågor – ja utan politisk inblandning! Rekommenderas till omläsning!
  Salve
  Stig

 24. Håkan Bergman

  Ingemar N. #16
  Hur ska t.ex. ni i Skåne ha råd med AC? I morgon ligger medelpriset i SE4 inklusive elskatt och moms 0600-2400 på 5,21 per kWh.
  Och kör ni AC ändå klappar väl elnätet ihop.

 25. BG

  #22 Ingemar Nordin

  Jag tyckte att The Guardian var något mer måttfull än SVT.

  Havsnivån stiger obetydligt med en eller annan mm per år och tidvattnet ligger väl under en meter, den 21 juli, 0,68 m. (Honolulu)

 26. tty

  #20

  Måste ha varit en mycket udda vinterstorm som inträffar i juli (Hawaii är på norra halvklotet).

  Havsnivån började stiga i mitten av 1800-talet och har stigit i en häpnadsväckande jämn takt av knappt 2 mm per år ända sedan dess.

  Det var helt enkelt ett par ”rogue waves”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_wave

 27. Staffan Lindström

  26 tty

  Den var på södra halvklotet, söder om Samoa (?)…

  Meanwhile in Målilla 35,3C århundradets varmaste dag enligt SMHI Mariannelund TRV hade 34,9C…

 28. Håkan Bergman

  Staffan L. #27
  Hur bär man sig åt för att slå TRV’s mätningar? Och jo det finns tidningar och ”vädertjänster” som använder sig av TRV’s siffror inhämtade från dikesrenar utefter våra större vägar.

 29. tty

  #27

  Kailua Kona, Hawaii enligt CNN (som ju i och för sig ofta har fel):

  https://edition.cnn.com/videos/us/2022/07/18/hawaii-massive-wave-crashes-wedding-orig-llr.cnn

  Det finns tydligen olika versioner inom SMHI om hur varmt det varit i Målilla;

  https://www.smhi.se/vader/observationer/maxmin#ws=wpt-a,proxy=wpt-a

 30. Håkan Bergman

  Apropå #24
  Jag har uppdaterat sidan med elpriser den visar nu priset med elskatt, 36 öre per kWh, och moms 25%. Hoppas jag har knappat allt rätt.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elpriser.pdf

 31. BG

  Nu har AFP synpunkter på värmeböljorn och deras orsak. Klimatförnekarna är i gång och bagstelliserar klimatförändringarna.

  ”Climate-change deniers on social media have a viral way of spreading scepticism during a heatwave: by publishing weather maps out of context to imply forecasters are exaggerating climate change …

  Climate scientists overwhelmingly agree that carbon emissions from humans burning fossil fuels are heating the planet, raising the risk and severity of heatwaves and other extreme weather events.”

  https://picks.my/contentsDetail.php?idx=1305&utm_source=global&utm_medium=app&utm_campaign=1305

 32. BG

  AFP har givit sig in i värmeböljediskussionen.

  ”Climate-change deniers on social media have a viral way of spreading scepticism during a heatwave: by publishing weather maps out of context to imply forecasters are exaggerating climate change …

  Climate change is real –

  Climate scientists overwhelmingly agree that carbon emissions from humans burning fossil fuels are heating the planet, raising the risk and severity of heatwaves and other extreme weather events.”

  https://www.france24.com/en/live-news/20220719-climate-deniers-sow-weather-map-heatwave-misinfo

 33. Staffan Lindström

  29 tty
  Jag syftade på vinterstormen på södra Stilla Havet

  Målilla hade 34,9C preliminärt 18:55 skrev Sverker Hellström i meteorologens kommentar om Målillas 35,3C…
  Var det en ”rogue wave” som blev ”Edmund Fitzgeralds öde i november 1975 på Lake Superior?
  Gordon Lightfoots sång är legendarisk…

 34. Jag undrar hur många gånger det svenska värmerekordet från 9 juli 1933 (38 grader) har tangerats sedan dess. Åtminstone på ett par tre grader när. Vet någon?

 35. tty

  #32

  Det är mer än 4000 km mellan Samoa och Hawaii.

  Däremot passerade en tropisk cyklon några hundra km sydost om Hawaii för några dagar sedan. Den kan nog ha spelat in, även om den var rejält försvagad. Tropiska stormar/Orkaner når ytterst sällan Hawaii. Vattnen där är bara 25-26 grader vilket är ett par grader för litet för en tropisk orkan.

  Vad gäller Edmund Fitzgerald är svaret ”kanske”. Den brukar tas upp bland förlisningar där ”rogue waves” misstänkts vara inblandade.

 36. Staffan Lindström

  31 BG

  Ständigt denna Friederike Otto:

  ””Of course there have been heatwaves in the past, but the big difference with 1976 is what the rest of the world looked like,” said said Friederike Otto, senior lecturer at Imperial College London’s Grantham Institute for Climate Change.

  ”In ’76 there was a heatwave in (Britain), in 2022 there are heatwaves everywhere in the world and so there have been in 2021, ’20, ’19,” she told reporters on Monday.”

  Så NU vet vi det 1976 enda värmebölja drabbade bara UK…. SUCK…Dumhetsnivån kan tydligen inte satureras…. Albert Einstein uttryckte det lite annorlunda…som bekant möjligen…

 37. Jonas

  Imorgon kan Sverige få nytt temperaturrekord. En sak jag tycker är viktigt att beakta är hur Max temperaturer mäts idag jämfört från förr. Från mitten av 1990-talet använder SMHI automatstationer som registrerar minut högsta. Tidigare mätningar hade oftast manuella avläsningar 3 ggr per dygn, 07, 14 och 21.

  För att illustrera detta kan vi ta dagens temp i Målilla.

  Max temp: 35.3 C Avläst vid varmaste minut.

  Temp vid enskild timme:
  12:00 33.3 C
  13:00 33.4 C
  14:00 34.2 C
  15:00 34.9 C

  Så kan det vara om man jämför äpplen och päron. Tyvärr är detta inget gemene man får veta. Ett rekord som ett rekord och köper allt med hull och hår.

  Det är som att man ska kora vem som kommer upp i högsta hastighet på 100m. Någon får sin verkliga maxhastighet uppmätt, medan tidigare rekord kollade man bara hastigheten vid 70m strecket.

 38. Staffan Lindström

  36 Jonas

  Vad visade kvicksilvertermometern….?

 39. Matz Hedman

  #0 Lars Kamel Tack för fint inlägg
  Så här ser det ut med ”Total Cloud Cover” över Europa+Sahara enligt ERAv5. Detta är anomalier jämfört med perioden 1991+30.

  https://cfys.nu/graphs/EuropeSaharaClouds.png

 40. tty

  #36

  Nja, de flesta väderstationer hade faktiskt max- och mintermometrar även tidigare.

  Dessa reagerade dock ganska långsamt och WMO rekommenderar därför att man använder ett femminutersgenomsnitt med moderna mätare för att få jämförbarhet. Jag vet dock inte om SMHI gör så, men jag vet att det finns andra vädertjänster (t ex den australiska) som struntar i det, förmodligen för att få ”bättre” resultat.

 41. Jonas

  #39

  Tack tty, det må så vara. Men det blev väl vanligare långt efter Målilla och Uppsala rekordet?

  Hursomhelt, jag tycker SMHI ska vara mer öppna hur rekord mäts idag jämfört med förr.

  Enskilda timavläsningar illustrerar verkligen hur mycket tidpunkten spelar roll.

 42. Peter B

  Solen är något jag ”studerat” länge, ända sedan ett par danska forskare visade på sambandet mellan solens aktivitet och molnbildning.
  Man kan då hävda att sommaren 2018 var ett år som bevisade motsatsen, då aktiviteten var låg, men himmelen kristallklar.
  Då kan man också konstatera något annat. När solen får sina utbrott, så förefaller det också driva på väderrörelser. Jag har roat mig med att titta på SMHI:s prognoser och ser då att det är statiskt, inget regn etc i sikte. Så kommer ett utbrott från solen och vips så ändrar sig vädret också (och SMHI:s prognoser).
  Just 2018 var solen ”död”. Vi hade statiskt väder. Det är inte helt förvånande att det hänger ihop.

  Men kanske mest intressant just nu är att solen i omgångar pumpar ut sina strålar i ganska stora utbrott i en uppåtgående solcykel. Min notering är att då brukar också molnbildningen avta. Alltså klarare väder. Det har nyligen varit en topp och det kom också en värmebölja pga klart och molnfritt väder. Ingen exakt vetenskap (vilket också påpekades i de danska forskarnas summering), men ofta en trend i varje fall. I kombination med mindre partiklar i luften blir luften väldigt klar och gissningsvis ger det mindre kondensering/moln.

  Skeptisk är jag till det mesta, även till många teorier här i detta forumet. Det är nog nyttigt att vara allmänt källkritisk Att man är skeptisk till massmedia (eller msm som många kallar det idag) är ännu mer naturligt. De lever på sensationer, så det är bara att vänta. Monsterstormar, Sibirisk kyla, Extremvärme… Allt för att få ett klick eller en såld tidning. Så har det alltid varit.

  Som det är nu, så dränks vi fullkomligt i information och desinformation. Jag nöjer mig med att sanningen säkert ligger någonstans ”mitt emellan” de två extremerna. Det har stämt rätt bra hittills i livet. 😉
  Men viktigt är att alla sidor kommer till tals. Det är alldeles för ensidigt på de flesta håll. Vi behöver en ändring här, så att vi kommer lite närmre sanningen och lägger hysterin på hyllan.

 43. Fredrik S

  Idag har det varit en fantastiskt skön dag och kväll!

  Om det blir vanligare med några fler sådana på sommaren i framtiden är det tummen upp från min sida.

  Då kanske man dessutom slipper en del ängsliga dysterkvistar och profeter som förmodligen flyttat till platser som de anser vara mer beboliga.

 44. Staffan Lindström

  Ingen högoddsare om Göteborg sätter nytt rekord för varmaste natten inatt… 24,9C kl 01:00 och planar ut…
  Gamla rekordet på rak arm: Kullen 23,7C AUGUSTI 1975

 45. Staffan Lindström

  44 Korrigerar mig själv: Götet 23,9C nu Obsan inte ens tropisk natt 19,7C 02:00

 46. Staffan Lindström

  45 …som sagt var Götet 23,0C 03:00… Rekordet som INTE slås inatt delade Kullen 10/8/1975 med Östergarnsholm 2/8/2018…

 47. foliehatt

  Anders, #8,
  Koldioxid är akut toxiskt, om halten är hög nog. Används bl.a. i slakterier för att bedöva/avliva grisar.

 48. Kors i taket !

  I dag har DN en artikel på nyhetsplats ”VÄRLDEN” där Nathan Shachar skriver under rubriken: ”Utan människor brinner det spanska landskapet” https://www.dn.se/varlden/nathan-shachar-utan-manniskor-brinner-det-spanska-landskapet/ (betalvägg)

  ”Jägmästaren Ferran Dalmau-Rovira sade på en skogskonferens i fjol: -Vi har mer än dubbelt så mycket biomassa i vår natur i dag som för femtio år sedan …. en stor del av detta är ris och buskar som fungerar som stubintråd när det brinner.”

  Det är en skapligt lång artikel. I ingressen nämns klimatkrisen som pliktskyldigast, men av artikeln framgår att andra faktorer är problemet.

  ”Alla kännare är eniga om att det spanska landskapet måste städas upp.”

  En typisk ”skräckbild” som på länken ovan har bildtexten: ”Skogsbrand i närheten av byn Pumarejo i norra Spanien tidigare i veckan.” har i den tryckta utgåvan följande bildtext: ”En kombination av historia, sociologi och ekologi har lett fram till de stora bränder som Spanien numera allt oftare drabbas av.” En intressant skillnad tycker jag. Den som inte läser hela artikeln – och det är säkert många – får den allmänna bilden förstärkt ”nu brinner världen, och det är vårt fel.” Skall man misstänka en propagandistisk avsikt med bildtextbytet? Eller kanske en journalistisk bedömning säger att upplysningen om var i Spanien just denna brand ägde rum är viktigare än den sammanfattning av artikeln som papperstidningen innehåller ?

 49. johannes

  #42 Peter
  Om det är Svensmarks teorier så innefattar de kosmisk srålning också.