Klimatlarmens olidliga pinsamheter

extremvader

De flesta läsare på denna blogg är nog rätt trötta på alla de klimatlarm som ständigt trumpetas ut i stormedia, inte minst från public service. Just nu har det varit varmt ett par dagar och media har sannerligen inte missat tillfället att i krigsrubriker varna och skrämmas med den globala uppvärmningen. Även våra politiker på den gröna kanten, liksom företrädare för internationella politiska organisationer såsom EU och FN, varnar för en kommande domedag om vi inte gör som de säger. Men man ignorerar behändigt alla de kalla ställena på jorden, t.ex. på det södra halvklotet, vilket skulle ge en mer balanserad och objektiv bild av hur det egentligen står till med den globala uppvärmningen. Se t.ex. Gabriel Oxenstiernas och Lars Kaméls inlägg i veckan. Som påpekats i tidigare inlägg så har den globala temperaturen faktiskt gått nedåt i omkring sex år.

Anders Bolling kunde under många år skriva sansade och kunniga artiklar i DN. Tyvärr har han (fått?) lämna DN. I en ny nättidskrift. Warp News, skriver  han bl.a.:

”Sommarens nyhetstorka innebär alltid högsäsong för vädernyheter. Många bulletiner om hetta, skyfall och stormar väntar, och vi kommer att få höra att vädret blivit allt extremare. Få kommer att ställa följdfrågan: stämmer det? Det är synd, för svaret är i huvudsak nej.”

”Den globala uppvärmningen och dess följder har så långa ledtider att bara de mest insatta kommer ihåg hur saken beskrevs i början och därför sakligt kan bedöma hur den utvecklas. Det gör också att klimathotet kan plockas fram ur bakfickan så snart andra, mer akuta problem sjunker undan.”

”De flesta är någorlunda intresserade av vädret av praktiska skäl, men minnet är kort och man har tusen andra saker att tänka på. Eftersom nästan ingen är nördig nog att föra bok över temperatur, vind och nederbörd ifrågasätter få rubriker om ”allt värre väder”.

”Det pågår alltid dramatiskt väder någonstans på jorden.”

”Det sistnämnda är förmodligen det tacksammaste av allt. Det är ingen slump att de klimatpolitiska plakaten är fyllda med extrema väderhändelser. De två första punkterna bidrar dessutom till att det är öppet mål för den som vill använda en storm, en torka eller en översvämning som varnande exempel.”

Sedan går han igenom vad IPCC faktiskt säger om olika typer av extremväder. Detta är något som ofta förvrängs intill gränsen till ren lögn av media. Det visar sig att ”För två av sammanlagt tretton typer syns en ökning och för ytterligare två syns vissa tecken på en ökning .” Sambanden är ofta osäkra.

”Den Greta Thunberg-inspirerade rörelsen Fridays for Future har till och med haft tysta minuter för ”klimatkrisens offer”. Jag gissar att de offer som avses inte är de människor som alltid genom historien dött i vissa extrema väderhändelser, utan de tänkta väderoffer som tillkommit på grund av våra utsläpp av koldioxid. Förlåt om det låter krasst, men denna tankefigur är absurd, eftersom antalet dödsoffer i väderrelaterade naturkatastrofer fullkomligt rasat de senaste hundra åren. I förhållande till folkmängden handlar det om en 99-procentig minskning.”

Det är inte bara vi klimathotsskeptiker som är kritiska hur media och politiker för fram klimatfrågan. I en artikel varnar David C. Rode; Paul S. Fischbeck för en överdriven och missledande alarmism:

”Sammanfattning: Apokalyptiska prognoser är unika. De har per definition ingen tidigare historia och observeras endast i deras misslyckande. Som ett resultat passar de dåligt med våra mentala modeller för att utvärdera och använda dem. De görs dock med viss frekvens i samband med klimatförändringar. Vi granskar en uppsättning prognoser som involverar katastrofala klimatförändringsrelaterade scenarier och gör flera observationer om egenskaperna hos dessa prognoser. Vi finner att omnämnandet av osäkerhet resulterar i en mindre onlinenärvaro för apokalyptiska prognoser. Men forskare nämner osäkerhet mycket oftare än icke-vetenskapsmän. Således kan mediernas partiskhet mot bevakning av icke-vetenskapliga röster vara ”anti-osäkerhet”, inte ”anti-vetenskap”. Önskan bland många klimatförändringsforskare att framställa enhällighet kan också förstärka det upplevda allvaret i de potentiella konsekvenserna av klimatkatastrofer, men paradoxalt nog undergrävs deras trovärdighet när de gör det. Vi utforskar strategier för att kommunicera extrema prognoser som är medvetna om dessa resultat.”

I vissa fall var prognosmakarna både tydliga och säkra. Till exempel är Stanford Universitys biolog Paul Ehrlich och den brittiske miljöaktivisten Prins Charles seriella misslyckade prognosmakare, som upprepade gånger uttrycker hög grad av säkerhet om apokalyptiska klimathändelser.

Rode kommenterade: ”Ehrlich har gjort förutsägelser om miljökollaps som går tillbaka till 1970 som han har beskrivit som ”nära säkerhet”. Prins Charles har på liknande sätt upprepade gånger varnat för ”oåterkallelig ekosystemkollaps” om åtgärder inte vidtogs, och när det löpte ut upprepade han förutsägelsen. Med ett nytt definitivt slutdatum. Deras förutsägelser har upprepade gånger varit apokalyptiska och mycket säkra… och hittills har de också haft fel.”

I Sverige har vi en lång rad av liknande figurer som aldrig missar ett tillfälle att skrämmas med den globala uppvärmningen – hur ogrundade deras uttalanden än är. Få journalister vågar gräva i detta.

Ofta så är IPCC själva orsak till att dessa felaktiga påståenden och apokalyptiska prognoser förs ut i media. Tag exempelvis problemen med klimatmodeller som visar alltför höga värden på den globala uppvärmningen. Man känner till problemen men IPCCs brasklappar hamnar i skymundan, och de journalister och politiker som händelsevis läser rapporterna förstår varken dessa problem eller de osäkerheter som finns med. Och de många alarmistiska forskare som bidragit rättar aldrig missförstånden utan håller tyst om dem. Läs mer om felaktiga klimatmodeller här .

Sammantaget får den som läser tidningar, lyssnar på radio eller ser på TV en alarmistisk, vilseledande och ofta helt felaktig bild av klimatfrågan. De ständiga klimatlarmen är direkt pinsamma. Följaktligen så har vi fått en klimat- och energipolitik som baserar sig på ett narrativ som stämmer dåligt med verkligheten. – Det finns ingen klimatkris som behöver åtgärdas med ”gröna omställningar” och hundratals miljarder i skattemedel.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert+Andersson

  Det direkt pinsamma är när SVT bemöter kritiken för ensidighet och brist på opartiskhet så bekräftar de den med sina svar. De hänvisar till IPCC och att i stort sett alla forskare är eniga.

  De inser inte ens att det är det de gör – bekräftar att de arbetar ensidigt enligt sin förutfattade mening.

  De anser sig också ha ett ansvar för ”folkbildning”.

 2. Evert+Andersson

  Idag har Magdalena namnsdag. Grattis och hoppas du slipper det tunga jobbet efter 11 september så du kan paddla kanot i blanka insjövatten och njuta av resliga torn med propeller som sjunger för dig. Swosh – swosh – swosh. Är det på kvällen till och med med tivoliblink i toppen.

  Det förstås så varken sjunger propellrarna eller levererar någon ström samtidigt med blanka vatten. Tänkte inte på det.

  https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/magdas-reklamfilm-ar-en-orgie-i-sverigenostalgi/

 3. Enough

  Den stora frågan är om svensken har kraft och mod att ta till sig fakta i alarmistflödet, en första indikation kommer med valet i höst.

  Jag tror att klimatfrågan är alltför komplex, det kommer att bli den egna plånboken och närhet till gatuvåldet som styr människors val……

 4. Magnus

  Alarmister verkar inte insett att klimatet ändrar sig på naturlig väg, se länken till SGU nedan.
  ”Den geologiska period som inleddes för cirka 2,5 miljoner år sedan kallas kvartärtiden. Denna period kännetecknas av ett globalt klimat som är betydligt kallare än de föregående geologiska perioderna neogen och paleogen, eller tertiär som man tidigare benämnde denna period”.
  De senaste 900 000 åren har klimatet varierat kraftigt, ”växlingarna mellan varmt och kallt har förstärkts”.
  Det kan vara lutningen på jordaxeln, solens variation, eller planeternas förhållande till varandra som orsakar det. Ingen vet men det måste vara nånting i ett makroperspektiv eftersom skillnaderna blir så stora globalt. Och när det inträffar igen så finns det inget vi kan göra åt det. Om CO2 påverkar så är det bara marginellt när nästa istid kommer. Och den uppvärmning vi ser nu är med största sannolikhet naturlig.
  https://www.sgu.se/om-geologi/ett-klimat-i-standig-forandring/klimatets-forandringar-over-tiden/?fbclid=IwAR2lPs-XeKjF1IIyeZLhwr5ekwuDyub6i0QZZGfI2ZckFJudoXh1vkRYtaY

 5. Ulf

  Frågan är vad man gör åt det? Man kan reta sig på att debatten är ensidig och fakta undanhålls. Det viktiga är dock konsekvensen. Till skillnad ifrån globala uppvärmningen. Så ser vi redan konsekvenserna. EU som fullt ut driver denna galna klimatpolitik sitter nu i en energikris. Men det intressanta är att inget ansvar utkrävs. Naturligtvis är det enkelt att skylla på Ryssland, men krisen började faktiskt innan kriget. Dessutom var beroendet av Ryssland en del av klimatpolitiken. Där man gjorde naturgas grön.
  Trots detta ser vi ingen självkritik alls. Och kritiken av politiken som ledde fram till energikrisen lyser helt med sin frånvaro i media. Så frågan är förstås vad man gör åt det?

 6. Anders

  #5 Ulf. Mitt sätt är att försöka prata med folk jag möter och påpeka de gröna lögnerna i den hetsiga och fåfänga energiomställningen. Samt tillägga att jag uppskattar Elsa Widdings entré i politiken.

 7. Karl Eider

  #5 Ulf

  ”Men det intressanta är att inget ansvar utkrävs.”

  Jag anser att det precis är detta som är det stora problemet. Ett exempel som illustrerar den stora skillnaden mellan vanligt folk och politiker:

  Om en banktjänsteman förskingrar en miljon och åker fast, så kan banktjänstemannen räkna med att få skaka galler.

  Om en läkare avsikligt orsakar en patients död, så kan läkaren räkna med att få skaka galler.

  Om en politiker använder hundratals miljarder på meningslösa klimatprojekt, pengar som istället borde gått till välfärden och detta sedan orsakar tusentals människors förtida död, så kan politikern räkna med… att bli omvald.

 8. Lennart Bengtsson

  Frågan är varför media håller på så här. Det kan förvisso bero på okunnighet och allmän tankeförvirring eller också tjänar man på att propagera sin uppfattning. Det mest troliga är att det görs av ett slags moraliska skäl därför man ser som sin uppgift att rädda planeten och därigenom göra vad man tror vara en god gärning. Emellertid planeten bekymrar sig föga om vad mänskligheten håller på med. Förr i tiden bad man till Gud om botelse och bättring. Det som görs idag är i stort sett detsamma med skillnaden att idag vänder man sig till det politiska samhället i stället för till Gud. Planeten däremot bryr sig varken om Gud eller politikerna.

 9. Vargen kommer…väldigt länge nu.

  Enligt Al Gore för drygt 20 år sedan skulle Grönlandsisen vara borta redan för 13 år sedan. För den utsagan fick han Nobelpris.

 10. tty

  #4

  ”Det kan vara lutningen på jordaxeln, solens variation, eller planeternas förhållande till varandra som orsakar det. Ingen vet men det måste vara nånting”

  Att jordbanans förändringar (Milankovichkurvorna) spelar en stor roll är det nog knappast någon som betvivlar, de är väl synliga i avlagringar många miljoner år tillbaka.

 11. Björn

  Magnus [4]; Jag håller med, för det vi ser nu är mycket sannolikt ett naturens normala beteende. Jag brukar föra fram här solens reducerade effekt under ca 15 år, vars reducering inte kan bara negligeras, vilket faktiskt klimatforskningen idag gör. Det relativt nya inom solforskningen är studiet av solens spektrala innehåll SSI. Man vet nu att våglängder inom UV varierar mer procentuellt än övriga våglängder, vilka har stor påverkan på stratosfärens kemi och temperaturvariation. Det vi nu ser av något annorlunda vädervariationer kan mycket väl bero på stratosfären kylning när UV minskar i intensitet och därmed också påverkan på jetströmmarna.

 12. Ivar Andersson

  Är kriget mot koldioxid eller kriget i Ukraina största hotet mot mänskligheten.
  Kriget i Ukraina fick regeringen att blixtsnabbt ändra kurs 180 grader och ansöka om Nato-medlemskap.
  Elbrist i vinter och ännu dyrare mat kanske får svenska folket att göra uppror mot den röd-gröna regeringen.

 13. Magnus

  #10
  Bra tips, kände inte till det. Milankovichkurvorna och hur de påverkar klimatet borde tas upp i Vetenskapens värld i SVT. Nu handlar allt om CO2.

 14. Vid förra pausen då den globala temperaturen inte ökade på 16 år så blev det ett tag oro i leden. Forskare som tidigare sagt att det enbart är CO2 som styr började spekulera i en massa olika teorier där naturliga faktorer hade tagit över. Vi får väl se om det blir samma visa igen nu. Alarmisterna lät sig dock inte påverkas i sin bedömning om en nära förestående katastrof pga någon paus.

 15. L

  Efter en diskussion om klimatet och har försökt förklara på bästa sätt så fick jag tillbaka ” då tror du inte på det stora skräpberget som finns mellan Hawaii och Californien som ska var tre gånger Sveriges yta heller ” Hörde en föreläsning av dr. Patric Moore där han nämnde att det var en skröna. Nu kan jag ha fel det var längesedan.Skildes med ord mot ord. Hur är det med skräpberget? Vet att det inte klimat men miljö. Kanske någon som vet.

 16. pekke

  Fortfarande står sig rekordet 38 C från Ultuna 1933 och Målilla 1947.

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord/svenska-temperaturrekord-1.5792

  Klimathotet måste ha varit fruktansvärt under 30- och 40 -talet om man går efter dagens alarmister.

 17. Lars-Göran Helander

  tty , du är nog inne på rätt spår även Milankovitch
  var inne på planeternas inbördes placering contra jordaxelns lutning.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles

  https://www.youtube.com/watch?v=9C0XhWtVoh0

 18. Lars-Göran Helander

  Här har vi en intressant video om iskärnor som ser ut att konfirmera Milankovitch teorier,

  https://www.youtube.com/watch?v=2iq7fEVwnsk&t=37s

 19. LasseS

  Man frågar sig hur det kan finnas ett så oerhört högt konsensus bland alla journalister hos massmedia när det gäller att vi har en klimatkris, att planeten brinner, och att människans utsläpp av koldioxid är boven. Här pratar vi nog om över 99 procent! Man brukar i dessa sammanhang säga ”follow the money” och sannolikt är många av journalisterna rädda om sin anställning, men har kanske en annan uppfattning. De flesta opinionsundersökningar bland ”vanligt folk” pekar på bara att cirka 30 procent ser ”klimatkrisen” som en stor fara.

 20. Arild Fuglerud

  Tack, Ingemar för denna utmärkta text om klimatlarmens pinsamheter. Det mest pinsamma är väl att inte en enda MSN-journalist kan ställa den självklara motfrågan: ”Varför var det minst lika varmt för >75 år sedan?”.

 21. Fredrik S

  Lennart Bengtsson #8

  Ja, precis så, planeten bryr sig föga om överhögheten och har aldrig gjort det.

  Men tron finns kvar än idag, har länkat till denna förut så det blir repris och fredagskul i kombination.

  Troende och alarmister sätter sitt hopp till påven och den allsmäktige:

  ”Anti-Glacier Prayer ”Worked Too Well”—Vatican Approves New Ritual”

  https://www.nationalgeographic.com/science/article/120810-glaciers-vatican-prayer-alps-science-gobal-warming

 22. Lasse

  Vi har aldrig haft lägre utsläpp av SO2.
  Vi har aldrig sett solen fler timmar.
  Vi har aldrig varit fler mätta människor på vår jord.
  Vi har aldrig haft det så bra som idag.

  Ett direkt resultat av fossil energi samt rening av luft från förbränningen.

  Det är konstigt att inte fokus flyttas till vad vi kan göra för att fler skall få det bättre!

 23. TB

  Läste det som Bolling skrivit på Warp. Det är väl bra men vad har VD för Warp för åsikter?

 24. Staffan Lindström

  Värmeböljor då och nu….

  1933-07-09 Stockholm max 35,4C natten efter min ca 23C

  2022-07-21 Stockholm max 34,8C natten efter min 20,1C (Omkring 06:00)

 25. UWB

  Var det inte Karl Marx som sa att kommunismen inte kan lyckas förrän kapitalismen misslyckats.

  Kan det vara samma princip här, Energiwende och andra initiativ måste misslyckas innan ansvariga tittar tillbaka på vad som faktiskt fungerade och anpassade sig till det.

  Tyvärr efter stora kostnader och förlorad tid.

  Jag kan diskutera med personer för vilka jag har stor respekt för deras intelligens men de förstår inte begreppet intermittent vindkraft, jo men vi får ju 10 TWh från den och den parken, det är ju som ett kärnkraftverk. Det är sant, på årsbasis, men en given timme kan du aldrig veta hur mycket du får, men det vet du med ett kärnkraftverk. Då tänds ett Liljeholmens men tyvärr har de flesta röstberättigade denna ofullständiga kunskapsnivån. SVT och andra medier hjälper ju knappast till…

 26. Håkan Bergman

  UWB #25
  Tyvärr kan man inte förbjuda användningen av tårtdiagram, mp’s favoritillustration, i energidebatten, men kanske man kan skrämma bort investerarna, kan vara väl så effektivt.
  https://klimatupplysningen.se/vindkraftsmotstandet-en-folkrorelse/#comment-422265

 27. Fredrik S

  Håkan Bergman #26

  Jag hade en gång en professor i statistik som vid en grundkurs vid universitet varje måndagsföreläsning hade med sig några av föregående veckas tidningar, kommenterade användningen av diagram från dessa med en och annan svordom och sedan knycklade ihop allt och slängde det i papperskorgen.

 28. Ulf

  Och det är alltså Europa som drabbas av extremväder mer än någon annan, enligt Rockström. Här är anledningen:

  ”– Allt mer forskning visar att extremväder i Europa påverkas av den accelererade uppvärmningen av Arktis som får jetströmmen att bromsa ner, börja svänga allt djupare och även splittras upp. Då blir hög- och lågtryck kvar under längre tid på samma plats, och förstärker extrem värme eller nederbörd. Det är det vi ser tecken på nu, säger Rockström.”

  Men accelererar uppvärmningen på arktis?

 29. JonasW

  ” 28 Ulf

  Undrar om det här med ”rubbade” jetströmmar inte är det absoluta lågvattenmärket bland alarmisterna.

  Teorin är att ökad avdunstning från polarhaven rubbar jetströmmarna. Avdunstning från 0-gradigt vatten? Som påverkar vindströmmar en mil upp i luften ? Den rimliga frågan är hur kan denna avdunstning påverka jet-strömmarna. Vad är fysiken, kemin, matematiken bakom detta påstående?

  Ursprungligen kommer påståendet från M Mann (han med hockeysticken).

  En betydligt rimligare hypotes är stratosfären svalnat, vilket leder till en sammandragning av stratosfären, vilket i sin tur ger mindre ”plats” för jet-strömmen. Det kanske finns andra rimliga förklaringar också, men att ”uppvärmningen” av arktis skulle ha rubbat några jetströmmar betraktar jag som ren rappakalja.

  Som vanligt får Rockström inga motfrågor.

 30. När Europa ( i varje fall vissa delar) håller på att brinna upp så får väl klimatöversteprästen Rockström rekommendera folk att fly till Island. Där är det ingen risk att dom brinner upp. Ingen extremvärme där. Bortsett från aktiva vulkaner.

 31. #L 15#

  Plast i haven avhandlades på KU 2019. Det är en skröna att det finns en stor tjockflytande ö av plast i Stilla havet. Jag räknade på hur mycket plast det fanns i det område som angavs i en fransk källa. Först blev beräkningen fel. Efter omräkning blev svaret 0.085 g/ m3 i de översta 10 m av havet. Det räcker knappast till för att promenera torrskodd på.

  https://klimatupplysningen.se/%EF%BB%BFplasthotet-mot-haven-har-vi-blivit-lurade-igen%EF%BB%BF%EF%BB%BF/

 32. L

  #31, tack

 33. Fredrik S

  Rockström har varit lite tyst på senare tid.

  Men likt en illvätte lockas han fram av andras oro och pratar på ett språk som de inte själva riktigt behärskar.

 34. Staffan Lindström

  Dagens pinsamma SMHI: Sveriges maxtemp 08-20:
  Falun-Lugnet 33,2C…. UTAN ASTERISK… Borlänge inte över 14 grader 08-20… Vi behöver VAR-domare för SMHI ibland…

 35. Fredrik S

  Staffan Lindström #34

  Det kanske blåste ner kraftig föhn från hoppbacken?

 36. Staffan Lindström

  35 Fredrik S

  Ja, naturligtvis, så dum jag är… en klimatstation utan en rejäl hoppbacke är ingen klimatstation…
  Sverige i Leigh på 13:e hörnan Linda Sembrant (mina inverterade initialer)…1-0 England nästa…

 37. Håkan Bergman

  Staffan L. #36
  Verkar som Falun-Lugnet plockat ner skylten.
  Och våra fotbollsdamer vet verkligen hur man gör en alldeles vanlig fredagskväll till en rysare.

 38. Fredrik S

  Staffan Lindström #36

  Ja, eller precis vid en väg verkar duga också.

  Här är förresten gårdagens uppmätta temperaturer från stationen i Målilla (ligger f.ö. vid en väg).

  När och hur uppmättes rekordet på 37,2?

  I fikarummet på bensinmacken?

  Målilla:

  2022-07-21;08:00:00;28.2;G
  2022-07-21;09:00:00;31.5;G
  2022-07-21;10:00:00;34.2;G
  2022-07-21;11:00:00;36.2;G
  2022-07-21;12:00:00;36.3;G
  2022-07-21;13:00:00;36.6;G
  2022-07-21;14:00:00;36.2;G
  2022-07-21;15:00:00;36.3;G
  2022-07-21;16:00:00;34.8;G
  2022-07-21;17:00:00;33.2;G
  2022-07-21;18:00:00;30.3;G
  2022-07-21;19:00:00;28.0;G
  2022-07-21;20:00:00;24.7;G

 39. Håkan Bergman

  Fredrik S #38
  ”När och hur uppmättes rekordet på 37,2?”
  På ett ställe där solen aldrig lyser.

 40. Fredrik S

  Håkan Bergman #39

  Hehe, när du gav oss gåtans lösning blev den ju som så ofta helt uppenbar.

 41. Håkan,
  det finns en plats på jorden, där solen aldrig ler, den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer,
  lyrik från 19 årig uppkommenderad fjollträskare. Kanske var han inne på nåt stort.

  Annars, tornfalken har tre ungar, bra, tranorna sex, alldeles för många. Räven, smart och agrirelaterande följer oss ohämmat.
  Sork, rådjurskid, årsungar tofsvipa ock storspov, skadade eller frilagda. Inga hämningar.

 42. Karl Eider

  #39 Håkan

  Jaha, då kan vi i alla fall konstatera att personen som gjorde mätningen är feberfri. 🙂

 43. Magnus

  #19
  Ja journalister verkar ha direktiv att ta upp klimathot så ofta de kan i nyheter. Idag var det en isbjörn som fastnat i en konservburk. ”Vi kommer få ser mer av detta i och med att klimatförändringarna driver björnarna att söka mat på soptippar”. En hund angrep sin ägare. Naturligtvis var det klimatförändringarna som gjorde hunden stressad. Underförstått att det är CO2 utsläpp det beror på. Nu kan det vara andra som säger det och det tas med i reportaget. Men det kommer från journalisterna från början. Så det innebär egentligen bara att fröet de sått har grott. Alla blir hjärntvättade till slut.

 44. #12 Ivar Andersson

  ”Elbrist i vinter och ännu dyrare mat kanske får svenska folket att göra uppror mot den röd-gröna regeringen.”

  Jag hoppas innerligt att du har fel. Elbrist i vinter och ännu dyrare mat får svenska folket att glädjas åt att den röd-gröna regeringen inte sitter kvar längre och åt att några konstruktiva åtgärder redan vidtagits av den nya regeringen. Saker som att pausa nya vattendomar tills vi fått ordning på elbristen genom kärnkraft eller på något annat sätt. Avskaffat den fåniga avfallsskatten och kanske på fler sätt gynnat elproduktion i kraftvärmeverken. Det finns säkert fler åtgärder som skulle kunna få effekt till kommande vinter.

  Sen har vi det där med reduktionsplikten. Biomassa = energiråvara. Biomassa är en bristresurs, i alla fall på längre sikt globalt. Hur skall den utnyttjas med så lite förluster som möjligt. Knappast som fordonsbränsle vad jag kan förstå. Det sker bara därför att sättet att bokföra CO2-utsläpp är galet. Vi bränner förstklassig fossil olja i Karlshamn och kör bilar på biodiesel gjord på slaktavfall mm. Om vi i stället skulle bränna avfallet i kraftvärmeverk och prioritera elproduktionen därifrån och köra bilarna på fossil diesel skulle energiförlusterna i omvandlingen avfall till biobränsle försvinna. Hur stora dom är vet jag inte men jag har sett någonstans att energiverkningsgraden är 25%. Om detta är korrekt skulle en utfasning av biodiesel vara en fördel ur CO2-synpunkt så länge el i Sverige har någon andel fossilt genererad el mer än 25% av tiden. Ekonomiskt skulle det vara utmärkt bra. Så snart kärnkraften kommit tillbaka och fossilt producerad el trängts tillbaka kan biodiesel återinföras för att minska importen av fossila bränslen.

 45. Sten Kaijser

  Leif Å #44

  utmärkt kommentar. Som jag brukar påpeka omsätter kemiska processer ”stora energier”. Antingen måste man tillföra energi, el eller värme, eller så blir det varmt.

  Biomassa kan bearbetas mekaniskt, eller exempelvis soltorkas, men inte processas kemiskt. Biobränslen för fordon kommer alltid att vara av ondo.

  I en framtid om det blir ont om fossila kolväten kan man behöva tillverka dem med energi från kärnkraftverk. Kolväten är med sin höga energitäthet, i det närmaste ideala energibärare.

 46. Håkan Bergman

  #44-45
  Och som ett brev på posten kommer gråterskorna från biobränsleindustrin fram.
  https://www.svd.se/a/g653bL/debattorer-sankt-reduktionsplikt-drapslag-for-bioenergin
  Går att läsa i inkognitoläge eller på bibblans pressreaderversion.
  Men vi saknar Etanol-Jesus i kören.

 47. Tore Forsgren

  De som väntar på att få bedriva sjöfart via Arktis och Berings sund året runt får fortsätta leva i ovisshet.

  I år 2022 är det ännu inte öppet vatten och den arktiska sommaren har redan passerat halvtid.

  https://masie_web.apps.nsidc.org/pub//DATASETS/NOAA/G02135/north/daily/images/2022/07_Jul/N_20220724_extn_hires_v3.0.png

  Inom en månad går temperaturen inom området N80 under nollan efter en relativt sval säsong.

  Temp N80 – 2022
  http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_2022.png

  Man kan inte tro det men redan 1958 kunde naturen prestera varmare somrar där uppe.

  http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/meanTarchive/meanT_1958.png

 48. Göran

  Sopberg stort som Sverige mellan Hawaii och Kalifornien? Typisk påstående som faller på sunt förnuft.

 49. Håkan Bergman

  #44-45-46
  Idag får gråterskorna svar på tal.
  https://www.svd.se/a/9K5nmd/jerker-nilsson-att-infora-reduktionsplikten-var-ett-misstag